2013. október 4., péntek

Egységes világszemlélet
Az Univerzumban törvények uralkodnak. Egyetlen porszem sem vonhatja ki magát a teremtői irányítás alól. Valamennyi együttvéve beletartozik az Egészbe, amelyet Világegyetemnek nevezünk.

Itt minden értelmesen meghatározott törvény szerint, irányításra halad és mozog. A törvény értelmes terv, az anyagrendeződéstől, egészen az élet tökéletesedéséig. A természet nem káosz (zűrzavar), hanem kozmosz (szép rend). Hogy a világunk életet produkáljon, ahhoz nemcsak alkalmas, megfelelő mennyiségű és minőségű anyagot kellett teremteni, de irányító mesterre, értelemre is szükség volt. A vonal értékes, szigorú rend, bonyolult matematika, fizika, kémia, biológia, kvantummechanika, egyetemes törvények, mikro és makrovilág rendszer, rengeteg szellemi értékkel, megoldásokkal.
A hitben általános, átfogó képben olyan ismereteket szerezünk, amelyek a gyakorlati életben útmutatást adnak az élet értelméhez, feladatok végzésére, célunk meglátására, helyes emberi magatartásunk és a lelkiismeretünk követésére. Míg a tudomány az analízisekben vesz el, addig a hit a központot látja meg, és Istenhez, az örök célhoz vezet. A két irányvonal azonban egyesülve teljes szemléletet alakíthat ki a kornak megfelelő szinten.
(Botka József)