2015. május 9., szombat

A gondolat energiájaA gondolatok és érzelmek közvetlen módon nem mérhetők. A gondolat energiájának az anyagra gyakorolt hatása – habár létezik – általánosan nem elfogadott, és nem elismert jelenség.


Nina Kulagina


Nina Kulaginának tulajdonítják a leghihetetlenebb pszichokinetikus képességet, ami állítólag ellenőrzött körülmények között is megnyilvánult. Kisebb tárgyakat egy méternyire is elmozdított, és elő tudta idézni az iránytű teljesen abnormális viselkedését.

Tette mindezt a „gondolat erejével”. Hatást tudott gyakorolni a legkülönbözőbb anyagokból, pl. műanyagból, fémből és textilből készült tárgyakra.

Egy alkalommal két méter távolságra ült egy üvegakváriumtól, és sikerült különválasztania egy sóoldatban úszó tojásfehérjét a sárgájától, majd sikerült ezeket ismét egyesítenie. Az ülések alatt végzett tudományos mérések szerint pulzusa ilyenkor elérte a percenkénti 240-et.

Arcára kiültek az összpontosítás jelei, és egyetlen kísérlet alatt több mint egy kilót veszített súlyából, ‘mintha testének egy részét energiává alakította volna’. Az Elektro-Encefalo-Gram rendkívül erős tevékenységet mutatott az agynak azon a részén, ami a látást irányítja, és mágnesmező-detektorok szerint a médium körüli erős mágneses tér lüktetni kezdett és egy idő után abba az irányba összpontosult, amerre a médium nézett. (Fresling, P.: Naturligt-Övernaturligt, Forum, 1994)

A tudományos világ nem fogadja el bizonyítékként az ilyen és ehhez hasonló jelenségeket. Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy tárgyak pusztán a gondolat erejével elmozdíthatók.

De vajon miért fogadjuk el a műszerekkel nem mérhető gondolatok és érzelmek létét? Nos, a gondolat létét kivétel nélkül mindenki megtapasztalta. Mindenki.

Élményszinten találkoztunk vele, és ez feleslegessé tesz minden kívülről jövő bizonyítást! Ez viszont pontosan az általunk oly hőn óhajtott bizonyíték természetét kérdőjelezi meg!

A gondolat létének bizonyítéka nem külső állítások függvénye, hanem mindig belül van, és személyes élmény az alapja. A gondolat viszont – bármit szeretnénk is bebizonyítani – minden további bizonyítás kiindulópontja.

A bizonyíték valódi természete ezért sokkal inkább belső, mint külső.

Külső bizonyítékokkal megfelelő körülmények között bármit be lehet bizonyítani, sőt annak az ellenkezőjét is. (Ha nem sikerülne, csak rá kell bízni egy jó ügyvédre.)

Végső soron mi az, amit bizonyítéknak nevezhetünk?

Egy mérési eredmény – ami bizonyos dolgok közötti összefüggést mutat – lehet igaz, de az eredmény kiértékelése már mindenkori világnézetünk függvénye. Ez a világnézet pedig gondolatainkban rejlik, és időről időre – legalábbis erről tanúskodik a történelem – gyökeresen megváltozik.
(Balogh Béla: Végső valóság)


A pszichokinézis vagy telekinézis ,"elme az anyag fölött"- az a képesség, hogy az elme erejével mozgassunk tárgyakat, vagy befolyásoljuk azok tulajdonságait. A pszichikus képességek közül a valódi pszichokinézis az egyik legritkább. Néhányan be tudták mutatni ilyen képességüket, de még ezeket a bemutatókat is erősen megkérdőjelezik a szkeptikusok. Nina Kulagina az egyik leghíresebb és legalaposabban vizsgált pszichikus, aki azt állította magáról hogy rendelkezik pszichokinetikus erőkkel. Nina Kulagina, egy orosz nő, aki más pszichikus erők kifejlesztésére tett kísérletei során fedezte fel képességeit. Állítólag mentálisan mozgatott sokféle nem-mágneses tárgyat, többek között gyufát, kenyeret, nagy kristály tálakat, órák mutatóját, szivart, sószórót. Néhány bemutatót filmre is vettek. A szkeptikusok természetesen azt állítják hogy a képességei nem állnak meg egy tudományos kísérleten és ő nem más, mint egy ügyes bűvész(Poltergeist jelenség)
Néhány kutató állítása szerint a pszichokinézis leggyakoribb formája nem tudatosan jön létre. A poltergeist jelenséget a felvetések szerint az emberek tudatalattija hozza létre streszz, érzelmi viharok vagy akár hormontúltengés hatására. Tudatos kísérlet nélkül ezek az emberek Kínában polcokat vagy más tárgyakat röpítettek el, törtek össze, hangos repedéseket futtattak végig házaik falán, sok más jelenség mellett.


Real Psychokinesis - Nina Kulagina - videó