2013. szeptember 12., csütörtök

Szükségünk van egy alapvetően új gondolkodásra„Az emberi lény része az egésznek, amit univerzumnak nevezünk, térben és időben behatárolt része.


Önmagát, gondolatait, érzéseit – a tudat valamiféle optikai csalódásaként – úgy érzékeli, mintha azok elkülönülnének a mindenség többi részétől. Ez a téveszme egyfajta börtönt jelent: személyes vágyainkra korlátoz bennünket és arra, hogy néhány hozzánk közelálló embert szeressünk.
Az a feladatunk, hogy a kört tágítva kiszabadítsuk magunkat ebből a börtönből, és a kör magába foglaljon minden élőlényt, a természet teljes egészét a maga szépségében. Az ember igazi értékét elsősorban az határozza meg, hogyan tud felülemelkedni önmagán. Szükségünk van egy alapvetően új gondolkodásra, hogy az emberiség túlélje.”
(Albert Einstein)