2023. április 30., vasárnap

A spirituál médiumokról általában - Megmentőm a fény teljes film


Öröktől fogva foglalkoztatja az embert, mit rejt a jövő, de talán még jobban, mi vár rá a halál után. Dan Brinkley hiteles beszámolóból, halálközeli élményeiből a világ legkülönösebb története bontakozik ki.
Első könyve a Megmentőm a fény után a Békét adó Fény című könyvében ugyanazon a szellemi felfedező úton halad tovább, két halálközeli élményét követően rendkívüli érzékelőképességek birtokába jutva. 
 

Megtudhatjuk tőle, hogyan tekinthetjük végig egész eddigi életünket, illetve hogyan fedezhetjük föl és fejleszthetjük tovább saját különleges érzékelőképességeinket. Az általa leírt bölcsességek és módszerek megmutatják, hogyan tehetjük életünket újra teljessé és gazdagabbá azáltal, hogy feladatainkra összpontosítsunk, segítsünk másokon, rendszeresen újraértékeljük az életünket, fejlesztjük érzékelőképességeinket.
 
Spirituális médium az az ember, aki képes használni a rejtélyes hatodik érzékét. A megérzés ilyen mértékű kifinomultságát nagyon jól leírja Dannion Brinkley és Paul Perry “A békét adó fény” című könyvük 5. fejezetében. 
 
Dannion rájött, hogy sokkal jobban működik a hatodik érzéke, ha élőlényekkel kapcsolatban használja. Például olyan versenyek esetében, ahol lovak, kutyák, emberek vannak a középpontban, sokkal könnyebb számára az eredmény megjósolása. Ez azt jelenti, hogy valami élőlény, mint közvetítő szükséges az események biztosabb előrevetítéséhez. Mintha gondolatolvasói képességről is beszámolna, a kártyajátékok során pl. lefordított lapokat is megérez, „meglát magában”.

Gondolkodjunk csak: a tudatunk képekben tárolja az információkat. Úgy tűnik, mintha ezek a képek valami furcsa módon kiszivárognának az éterbe. Dannion és a hozzá hasonló igazi spirituális médiumok ezeket a kisugárzott információkat képesek látni. Megjelenik a tudatukban képek formájában, amit a másik ember látott. Ez nagyon érdekes és veszélyes is lehet, mert ha belegondolunk, ez alapján egy médium előtt nincsenek titkok. Ha az ember elmegy egy médiumhoz, számítson rá, hogy a látó kérdések feltevése nélkül is képes lesz a lélek mélyéről felszínre hozni a titkokat. Technikai részletként megemlítendő, hogy néha elkérik annak az illetőnek egy személyes tárgyát, akivel kapcsolatban a látogató kérdést kíván feltenni. Előfordulhat az is, hogy fizikai kontaktus megteremtésére kérnek (pl. megfogják a látogató kezét), mert ez is hatásos módszer lehet számukra az információkhoz való könnyebb hozzáférésre. A választott eljárás a spirituális médium képességeinek fajtájától és azok fejlettségének mértékétől függ. 

 
Ezeknek a képességeknek alapvetően 6 fajtáját különböztethetjük meg. Leggyakoribb az úgynevezett tisztánérzés. A médium képes megérezni élő vagy eltávozott személyek jelenlétét, lelkiállapotát. Meg tudja mondani, hogy a keresett személy életben van-e még, megérzi a tiszta vagy rossz szándékot, bizonyos helyzetek kimenetelét. A tisztánszaglás és tisztánízlelés azt jelenti, hogy a médium olyan szagokat, illatokat, ízeket érez, amelyek időben és térben távol lévő személyekhez (akár elhunytakhoz) kapcsolódnak. Tisztánlátásnak nevezzük, mikor a médium lelki szemei előtt a fizikai test számára alapvetően rejtett információk (látomások, képsorozatok, más dimenziókban jelenlévő lények) jelennek meg. Tisztánhallás az a képesség, amely révén a spirituális médium képes meghallani a fizikai fül számára nem hallható dolgokat (túlvilági lények hangja, még be nem következett vagy múltbeli eseményekhez kapcsolódó hanghatások). A legmagasabb szinteket elérő spirituális személyek a tisztántudás képességével is bírnak. Ez olyan állapot, amelybe a megvilágosodást elérő emberek kerülnek az átlépésüket követően. Az egyén úgy érzi, hogy egész egyszerűen tud dolgokat, mint ahogy azt is pontosan tudja, mi helyes és mi helytelen. Közvetlenül képes kapcsolódni a magasabb szférákhoz és onnan bármilyen jellegű információt lehívni.

Manapság sok területen használnak spirituál-médiumokat. Számtalan lehetőség adódik a képességeik kihasználására, hiszen azon emberek számára, akik nem rendelkeznek médiumi képességgel, igen sokat érhetnek e különlegesnek titulált tulajdonságok. Rendőrség, FBI, CIA és sok más szervezet bevallottan használ spirituális médiumokat, akik kérésre olyan részleteket fednek fel, melyeket az adott szervezet sehogy máshogy nem tudna kideríteni. Megoldatlan gyilkosságok áldozatainak felkutatására, tettesek megkeresésére is bevethetők.

A kérdés az, valójában hogyan képesek minderre? Mi a közvetítő csatorna? Miért csak emberekkel, élőlényekkel kapcsolatban hatásos? Egy személyes tárgy hogyan képes közvetíteni információkat a tulajdonosáról? Ezek nagyon összetett kérdések, és mindmáig sokan kutatják megoldásukat.

Dannion túlvilági küldetésében spirituális központok létrehozását kapta feladatul. Ezek napjainkban is működnek és mindenki, aki ellátogat, megtapasztalhatja a lélek igazi lényegét, és megbizonyosodhat afelől, hogy a teste úgyszólván csak egy ruha.

Ezzel kapcsolatban térjünk ki a halál közeli élményekre is. Ilyen esetekben a klinikailag halott ember lelke legtöbbször a teste felett lebeg. A műtőben, egy balesetet követően, de alvás közben is kiléphetünk testünkből. A lelkünk pedig nagyon érdekes dolgokra képes ilyenkor. A műtőben például hallja az orvosok beszélgetését, látja is őket. Néha a lélek kimegy a folyosóra, miközben próbálják újraéleszteni a testét. De a lélek visszalépése nélkül nem lehet a testet feltámasztani. Amíg a „halott” lelke kóborol, addig a test „halottnak” tűnik. A tudat távollétében a test csupán egy rakás halott anyag. Ilyen kis sétákat követően az illetők, akik visszajöttek a „halálból”, sokszor elmesélik élményeiket. Akik elsőnek hallják ezeket az élményeket, többnyire nem hisznek nekik. Pedig testükön kívül át tudnak menni a falakon és repülni is képesek. Ha a kórház folyosón közlekedő élő személyen keresztül haladnak át, mint egy szellem, akkor annak az élő embernek a gondolataiba, érzéseibe is belelátnak. Ez mind azért fontos információ, mert egy médium pont ugyanazokra a dolgokra képes testben, mint egy halál közeli élményt átélő lélek a testén kívül. Kivéve talán David Copperfield-et, aki átment a Kínai Nagy falon egyik bűvész trükkjében. Bár mondanunk sem kell, hogy ő illuzionista, nem pedig spirituál-médium.

A felsorolt képességek tehát a lélek alapvető funkciói közé tartoznak, az ember csak a testében van látszólag lekorlátozva az egó által. Azok az emberek, akik ilyen dolgokra képesek, az átlagemberektől feltételezhetően a lelkük és a fizikai testük közti kapcsolat természetét tekintve térnek el. Bár meggyőződésem, hogy gyakorlással a mediális képességek fejleszthetők. Bizonyos vizualizációs és auditív technikák alkalmazása az érzékenységi szint növelését igen hatékonyan elősegítheti, amint az erről szóló cikkünkben is olvasható. Nem véletlen, hogy a meditációs gyakorlatok is ilyen jellegű módszereken alapulnak.

Egy érdekességet még megosztok Önökkel. Egy halál közeli élményről szóló beszámolóban a páciens (egy nő) arról beszélt, hogy a véletlenszerűnek tűnő esemény folyamán megmagyarázhatatlan módon a pokolra került. Nem volt elvetemült gazember, egyszerű átlagember volt. A pokol kapujában azonban ott volt valaki és megkérdezte ezt az odatévedt nőt, hogy mit keres itt. „Nem kéne itt lennie” – mondta a kapuőr. Nem idevaló, közölte vele és sürgette távozását. Ugyanis a halál közeli élményt átélő nő lelkébe „belelátva” megállapította, hogy nem odavaló és visszaküldte.

Ez is bizonyíték a halál utáni létre, a lélekhez kapcsolódó képességek és a lélekbe látás (lélek-olvasás) létezésére. Odaát nem lesznek titkok, ezáltal hazudni sem lesz lehetséges. A Földi élet egy nagy teszt is egyben, melynek során megélhetjük titkaink leplezhetetlenségét. Maga a titkok földi síkon lehetővé váló látszólagos elkendőzhetősége a fizikai megtestesülés vélt korlátain alapul. A médiumok egyszerűen születésüktől fogva megtartják vagy időközben valamilyen esemény folytán visszanyerik eredeti túlvilági képességeiket. A lélek valódi hatalmának tudatában élve viszont talán nem generálódna ennyi karmikus adósság a Földön és az embereknek nem kéne ennyiszer újraszületniük, hogy adósságaikat törlesszék.

Szerző: Soul Storage

- - - - - - - - - 
 
 Megmentőm a fény - részlet - videó

 Megmentőm a fény teljes film:

 https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/megmentom-a-feny-OnyyMy2FAzMotASI

 Ez a megtörtént eseményen alapuló történet egy önző és kegyetlen férfiról szól. Dannion Brinkley (Eric Roberts) egy villámcsapás következtében a klinikai halál állapotába kerül. Miközben az orvosok megállapítják, hogy meghalt, egy fénylő helyre jut, ahol átéli, hogy gonosz cselekedetei milyen súlyos hatással voltak másokra. Miután felébred benne a vágy, hogy megváltozzon, lehetőséget kap arra, hogy visszatérjen, és jóvátegye mindazt, amit elkövetett... Az alkotás alapját az Élet az élet után és A fényen túl című könyvekből ismert, halálközeli élményekről folytatott orvosi kutatások képezik. A statisztikák szerint sok millió olyan ember él a világon, aki valamilyen módon átment ezen az élményen, megtapasztalva, hogy a halál nem a vég, és az élet testünk nélkül is tovább folytatódik. A film egyik fontos szereplője az a Dr. Moody, aki a valóságban is a klinikai halál kutatásának egyik legismertebb alakja. Munkássága a halál utáni élet kutatásának tudományosan elismert fontos anyagát képezi. Olyan emberek életét tanulmányozta, akik áthaladtak az élet és a halál közti hídon, de visszatértek, hogy elmondják, mi vár reánk.

2023. április 28., péntek

Wolfgang Weirauch: Titkok ​az autisták világából


Ez ​a könyv egy radikálisan új fejleményről számol be – valamiről, ami ebben a formában még soha nem történt meg. Emberek, akik nem képesek beszélni, elénk tárják gondolataikat egy komputer által segített ún. Támogatott Kommunikációban (röv.: TK). Ezek a gondolatok azonban, messze nem csupán jelenlegi állapotukról és élményeikről tájékoztatnak, hanem nyilvánvalóan mélyen benyúlnak a fizikain túli szellemi világokba, az ún. érzékfeletti világokba is.

Mint minden speciális igényű ember, akiknek különleges szükségleteik vannak, mert ún. velük született fogyatékossággal élnek közöttünk, az autisták is rendelkeznek egy Énnel, individuális lényük szellemi magjával, amely éppúgy sértetlen és sérthetetlen, mint mindenki másé. A tudomány csak mostanában fedezte fel, hogy az autista emberek épp olyan ép intelligenciával rendelkeznek, mint mindenki más. Ez a könyv viszont arról számol be, hogy ezen felül még érzékfeletti adottságokkal is rendelkeznek, pl.: képesek olvasni mások gondolatait, szellemi lényekkel kommunikálnak, és beszámolnak előző földi életeikről. Ahogy az olvasó tovább lapozza ezt a könyvet, szokatlan és meglepő közlésekkel fog találkozni, talán még meg is riad az autisták világának furcsa és rendkívüli természetétől. Kérem maradjanak befogadóak: ne tegyék félre egészséges kételyeiket, de számítsanak meglepetésekre.

 A könyv gerincét annak a svéd pszichológus édesanyának fiaival folytatott számítógépes levelezése adja, amelynek során a három súlyosan autista gyereke egy körülbelül tíz éve kifejlesztett módszer segítségével kifejezhette gondolatait. A mozogni, beszélni sem tudó autistákról – most nem csak erről a konkrét három fiúról, hanem általában – az volt az orvosi vélemény, hogy valószínűleg elmeállapotuk is visszamaradott, károsodott. Ezekből a jegyzőkönyv szerű dokumentációkból kiderül, hogy ennek ellenkezője igaz: magasan fejlett szellemiségű emberekről van szó.

Részlet az Előszóból:

Beszélgetés Hilke és Erik között, amelyhez Martin, Erik bátyja is hozzáfűzi gondolatait. Ezekben a beszélgetésekben, amelyek a 2010 év első felében zajlottak, Erik előző életéről beszél a Harmadik Birodalom idejéből. A Bergen-Belsen-i koncentrációs tábor lakójaként azért ítélik halálra, mert nem hajlandó elárulni zsidó barátait. Ezek az élmények olyan mélyen érintették, hogy többé nem kívánt a Földre inkarnálódni. Mégis, amikor halála után találkozott a Krisztus-lénnyel, Krisztus bátorságot adott neki, és megerősítette elhatározásában, hogy a történtek ellenére vissza kell térnie a Földre. Martin, Erik autista testvére kiegészíti ezt a beszámolót a maga érzékfeletti meglátásaival és a Dachau-i koncentrációs táborban megélt élményeivel…

Mivel az eddigi beszélgetések nyomán számos nyitott kérdés maradt, Wolfgang Weirauch, a dokumentum-kötet szerkesztője további kérdéseket tesz fel Erik Osikának előző életével kapcsolatban.

- - - - - - - -

Dr. Bistey Zsuzsa, aki maga is pszichológus, de szellemtudományos kutatással foglalkozó szakemberként más rálátása van a történelmi eseményekre is. Hivatkozik Dr. Rudolf Steinerre, az antropozófia megalapozójára, akinek tanításai elsősorban a Waldorf iskolák szellemiségében vált közkeletűvé. Ám a reinkarnációt, amely szemléletének, munkásságának kiindulópontját és a szellemtudomány alapjait jelenti, még ma is sokan elutasítással, téves elgondolásokkal félreértik. A legtöbb ember valamiféle asztaltáncoltatós szellemidézést tételez fel a szellemtudomány említésekor. Bistey Zsuzsa éppen azokra az összefüggésekre világít rá, amelyek világosan kirajzolják az emberiség szellemi fejlődésében jelen állapotunkat. 

Évezredekkel ezelőtt az ember számára természetes volt a magasabb teremtőerőkkel való szoros kapcsolat, amelyet azonban hosszú időre meg kellett szakítani ahhoz, hogy az anyagi világban megtett útját bejárhassa. A 20. század vége felé azonban megkezdődött egy újfajta emberiség kialakulása. Olyan generációk születtek – és ez a mai korra fokozottan igaz – amelyek képviselői már egészen kisgyerekkorban természetesnek veszik a láthatatlan dimenziók lényeivel való kapcsolatot, miként egyre többen vannak olyanok is minden korosztályból, akik számára nem kérdéses, hogy az emberi lélek nem egyszer ölt csak testet, hanem folyamatosan, fejlődése és az emberiség szellemi fejlődése érdekében újra és újra visszatér a földi világba.

- forrás:kisalfold.hu -

- - - - - - - 

Beszélgetés Dr. Bistey Zsuzsa klinikai pszichológussal 2016 - videó

forrás:lentitv

2023. április 26., szerda

A karma mindenkit utolér


 Felesleges idegeskedned, bosszúhadjáratot indítani, és sötét vizekre evezni a lelkedben. A karma majd cselekszik helyetted és revansot vesz.

 
Legyünk őszinték: néha elég szemétnek tűnik az élet. Amíg te keményen dolgozol a pénzedért, más talicskával lopja haza. Te bemész meló után megvenni a WC-papírt, a kollégád meg gurigaszámra hordja haza sutyiban a melóhelyetekről. Ketten töritek össze a Nutellás üveget a boltban, mégis egyedül neked kell kifizetned. Nap, mint nap érnek kisebb-nagyobb bosszúságok, igazságtalanságok. Emberek vágnak be eléd a sorba, nálad képzeletlenebbek kapják meg a munkát.

Aztán a saját életed igazságtalanságain feldühödve világi szinten kezdesz azon agyalni: miért ússzák meg a bűnösök a tetteiket? Miért nem kerül börtönbe a tolvaj, az erőszaktevő, a gyilkos? Miért a jók szenvednek, és a rosszak lubickolnak a bőségben, a jólétben, a szabadságban, a gondtalan életben? Ez az ősi kérdés régóta foglalkoztatja az embereket, és minden vallásnak megvan rá a maga válasza, de most nem kerülnek kifejtésre. Egy dolognak kell most a szemed előtt lebegnie: 

Előbb-utóbb mindenkihez bekopog a karma tett-ellenőrzésre

Mindenkinek van egy karma-egyenlege. Van rajta némi hozott is az előző életekből, meg persze az idei életből, ha nem jól ügyeskedtünk. Ha valaki válás után elperelte a feleség/férj bugyiját is, és az utcán él, a gyereke meg suliba menet mindennap azt látja, hogy koldul, akkor valószínűleg terhelte a karma egyenlegét. Ahogy abban az esetben is, ha valaki meló után elkapja a kollégát, és megkínálja az arcát a gyűrűivel, amiért napközben bunkó volt. Vagy a szomszéd meghúzta a kocsiját, ezért az övét fellocsolja benzinnel és felgyújtja. Rengeteg olyan eset van, amikor megszólal az emberben a „szemet-szemért” törvény, gyakran jogosan. De nincs rendjén az, hogy Bosszúállókat játsszunk, és a kezünkbe vesszük a dolgokat, hiszen akkor hol tartana a világ?

Elvileg civilizált társadalom vagyunk, ami próbál előre haladni, nem pedig vissza a sötét középkorba. Szóval, ne bújjunk a karma álruhájába, és intézzük magunk a dolgokat, hanem hagyjuk rá. Előbb-utóbb mindenkihez kimegy elszámolni, ebben biztosak lehetünk.

Felesleges, hogy bemocskoljuk a kezünket, és magunk intézkedjünk

Egyrészt azért, mert a bosszú eddig még senkivel sem tett csodát. Nem adott, hanem elvett az embertől. Másrészt tedd fel magadnak a kérdést: megéri lesüllyedni annak a szintjére, aki kiszúrt veled? Senki sem mondja, hogy könnyű, de mikor épp nekimennél valakinek, visszaszólnál lekillbilleznéd a fejét, gondold át: megéri? Nem egyszerűbb, bölcsebb, és békésebb megvárni, amíg a karma megkóstoltatja vele a bakancsát? Szó sincs arról, hogy akkor csendben tűrj, és légy a világ lábtörlője. Hanem arról: válogasd meg bölcsen a harcaidat.

Ahol az a tét, hogy megterheled a karma-egyenlegedet, ott érdemes inkább hátralépni és türelmesen várni. Sokkal édesebb a karma győzelme a gonoszság, az igazságtalanság felett, mintsem az, ha csorba esik a lelkeden. Ha hagyod, hogy a másik fél mocsoksága felhúzzon, depresszióba taszítson, vagy sötét tettekre vegyen rá, megint ő nyert. Ezt akarod? Miért hagynád győzni, és fáradnál, süllyednél le hozzá, ha simán megvárhatod, hogy a karma intézze a dolgot? Néha a legbölcsebb dolog, amit tehetünk: ha nem teszünk semmit. 

Nincs kiskapu, ha a karmáról van szó

Nehogy azt hidd, hogy terhelheted nyugodtan a számládat, úgyis majd a következő életedben szívsz miatta. Ez sajnos nem így működik. Lazán megfizethetsz ebben az életedben a tetteidért. Ne akkor kelljen elméláznod azon, megérte-e magadnak igazságot szolgáltatni, amikor elszegényedsz, lebetegszel, beomlik a tetőd, elhagy a párod, csak mert igazságot szolgáltattál magadnak.

Amikor szóba jön a karma, mindig eszembe jut az a helyes mém a gyűrűsfarkú makival, a maga bölcs üzenetével, amit azzal egészítenék ki: „Nyugodjál le a p*csába, a karma úgyis mindenkit utolér!” Mivel így van. Előbb-utóbb mindenki megkapja azt, amire rászolgált, és aki nem ismeri a karma törvényeit, vagy magasról tesz rá, azt is ugyanúgy utolérik a következmények. Mindenki ott lesz az ajándékosztásnál, csak nem biztos, hogy mindenki azt fogja kapni, amire számít. Valamilyen formában mindenki megkapja, amit érdemel.

Bízz a karmában és abban: neked igenis megéri jónak lenni. Hogy a sok zsivány, gátlástalan, becstelen, tisztességtelen ember mellett is kifizetődő jónak maradni, és nemcsak azért, mert ezzel fogod megváltani a jegyedet a mennyországba, hanem már ebben az életben elnyered érte a jutalmadat. Előbb vagy utóbb.

- forrás:Wadolowski Balogh Orsolya - arkadia.hu -

- - - - - - - 

 A Karma és 12 törvénye - videó

forrás:Zsóri Péter Official

2023. április 25., kedd

Anna Black: Tudatos ​jelenlét


„Ne tépelődj a múlton, ne aggódj a jövő miatt. Létezz a jelenben!”

- Anna Black -

Életünk ​nagy részében olyanok vagyunk, mint a repülőgép, amit robotpilóta irányít. Valódi jelenlét nélkül átsiklunk a pillanaton, mert gondolatban a múlton vagy a jövőn rágódunk.

Aki hagyja, hogy figyelme elkalandozzon attól, ami éppen megtörténik vele, az lemarad saját életének tekintélyes részéről. Elszalaszt sok apró, értékes pillanatot, legyen az egy szép épület látványa munkába menet, egy szerető gonddal elkészített étel íze vagy a felismerés, hogy szeretteinknek szükségük van ránk. Aki „tudatosság nélkül” él, és nem ismeri saját hibáit és belső erejét, az elmulasztja személyiségfejlődésének lehetőségeit. 

 

A mindfulness meditációs gyakorlatok segítségével képesek leszünk teljes valónkkal, tudatosan jelen lenni a pillanatban. Megtanulunk figyelmet szentelni a minket érő élményeknek, amelyek lehetnek kellemesek, mint az éjszakai égbolt látványa, de akár frusztrálóak is, mint egy heves vita a szeretett személlyel. Tudatosítjuk előítéleteinket a belénk rögzült gondolkodás- és viselkedésmódokat, és igyekszünk csak a számunkra hasznosakat megtartani. Észrevesszük testünk jelzéseit, és így csökkenteni tudjuk a stressz káros hatásait, valamint a betegségek kialakulásának esélyét.

- forrás: moly.hu -

- - - - - 

Mindfulness - Mi az a tudatos jelenlét? -videó

forrás:Sparked

MINDFULNESS MEDITÁCIÓ ÖNEGYÜTTÉRZÉS GYAKORLAT - videó

forrás:Reikon Pszichológia

2023. április 23., vasárnap

Rékasi Károly a klinikai halál után latinul kezdett beszélni – pedig sosem tanulta a nyelvet


A színészt 2015-ben érte súlyos motorbaleset, utána történt a máig megmagyarázhatatlan rejtély.

2015-ben súlyos balesetet szenvedett Rékasi Károly. A színész most az ezután történt rejtélyes eseményekről beszélt Peller Mariannak az Utazás a lelked körül legújabb videójában.

A Barátok közt Barta Zsoltja öt métert repült a motoros ütközés során: súlyos koponyasérülést szenvedett, több csontja szilánkosra tört, és csak azonnal műtéttel sikerült megmenteni az életét.

Rékasi bevallása szerint a helyszínen egy pillanatra meghalt, ami pedig ezután következett, azt a mai napig nem tudja hova tenni.

„Megérkeztek a mentők, akiknek ismeretlenül is folyamatosan hálával tartozom.

A klinikai halál állapotában voltam. Azt mesélték Gerdámnak [Pikali Gerda, Rékasi Károly felesége], hogy amikor visszatértek az életfunkcióim, folyamatosan latinul beszéltem. Ez az életem egyik lényeges hiátusa: soha semmilyen módon idegen nyelvet nem tudtam megtanulni, pedig több módon is tettem rá kísérletet.

A mentőorvos, akinek tudnia kell latinul, azt mondta, összefüggően, értelmesen beszéltem latinul. Ha az embernek csak egyetlenegy élete van, én pedig nyilvánvalóan nem tudtam megtanulni 60 éves koromra egyetlen idegen nyelvet sem, akkor ez honnan jött? Döntse el mindenki, hogy egyszer vagyunk-e itt ebben a formában, vagy akár többször is előfordultunk. Én ezt bizonyítéknak fogom föl, nem nagyon tudom megmagyarázni” – mesélte a színész.

forrás:szeretlekmagyarorszag.hu

- - - - - - 

UTAZÁS A LELKED KÖRÜL - RÉKASI KÁROLY - videó

https://www.youtube.com/watch?v=AU6zDCTxTZU&t=11s 

forrás:LélekKözösség Peller Mariannal

2023. április 21., péntek

"A születés nem kezdet. A halál nem a vég"- Geoffrey Hodson kutató a tisztánlátás segítségével bővítette ismereteit a halál utáni életről

 

Ez mindent megváltoztathat az életről és a halálról…!

"Mindig ez a téma váltja ki a legnagyobb érdeklődést, hiszen ki ne élte volna át a veszteség keserűségét, és egyben a vágyat, hogy megtudja, hová mennek azok, akiket szeretünk, és hová kell egyszer mennünk. Ilyen időkben az ilyen munkák megnyugtatóak. A tisztánlátó kutatások ezen feljegyzését a halál utáni élettel kapcsolatos ismeretek bővítésének reményében adják ki." 
 
 

Így köszönti olvasóit Geoffrey Hodson filozófus és kutató a Clairvoyant Research on Life After Death című könyvében. A múlt században élt Hodson kortársai amellett érveltek, hogy a kutató elképesztő képességekkel rendelkezett, és ezek segítségével tanulmányozta és írta le azt a finom világot, amelyben minden élőlény lelke születik és él.

A könyv elején Hodson azt mondja, hogy egy fontos tényt kell elmondania olvasóinak. Nyilván nehéz lesz hinni benne, de maga a kutató is kételkedett a tényben. Hodson azt mondta, hogy a világ, amelybe mindannyian eljutunk életünk vége után, nem is annyira ismeretlen. A kutató szerint az ember minden alkalommal felkeresi ezt a világot alvás közben.
Amikor a fizikai test alszik, az ember ébren van abban a testben, amelyben a földi élet befejezése után is marad. Geoffrey Hodson csak abban találja meg a különbséget az alvás és a halál között, hogy alvás közben nem szűnik meg kapcsolatunk a sűrű testtel.

Mi történik az emberrel abban a pillanatban, amikor a kapcsolat a fizikai testével örökre megszakad? Geoffrey Hodson szerint a tisztánlátás segítségével végzett kutatásoknak köszönhetően felfedezte, hogy az esetek többségében az ember nincs is tudatában annak, hogy földi élete befejeződött. 
Megjelennek elméjében életének eseményei minden győzelemmel és veszteséggel, valamint azokkal az eredményekkel, amelyekhez ezek vezettek. A kutató szerint nagyon fontos az ilyen áttekintés pillanata, hiszen ebből meríti az ember a megélt élet bölcsességét.

Az áttekintés után a teljes öntudatlanság ideje következik. Ez a szakasz személyenként egyedi, és akár 48 óráig is tarthat. Ezt követően az ember új életre ébred, gyakran anélkül, hogy észrevenné, mi történt. Ebben a pillanatban az emberrel találkozik valamelyik rokon vagy asszisztens, aki támogatja az újonnan érkezőt, amíg hozzászokik az új életéhez.
 
Geoffrey Hodson (1886-1983) teozófus, katolikus pap, filozófus 
 
Az új világba való beilleszkedés után az ember továbbra is folytatja azt a dolgot, amely a legnagyobb érdeklődést keltette fel a földi élete iránt. A tudósok például folytatják kutatómunkájukat, amelynek eredményei mára egyre termékenyebbek. Mert az új világban új ismereteket fedeznek fel az anyag szerkezetében és az evolúcióban, amelyek a földi életben rejtőztek.

Ugyanígy a földi életben a festészet iránt szenvedélyes emberek továbbra is a szépségre törekszenek, a gondolat hatalmas erejével új alkotásokat hoznak létre. A zenészek felfedezhetik a művészet mélyebb megértését.

A gondolat hatalmas ereje a másik világban nemcsak új műalkotásokat hoz létre, hanem azokat az előnyöket is, amelyek leginkább érdekeltek minket a földi életben. Például a ruhákat és az ékszereket akaraterővel azonnal megváltoztathatjuk.

A vér ugyanígy jön létre. Igaz, Geoffrey Hodson szerint a finom világban nincs rá szükség. Ami az élelmet illeti, a másik világban is elveszíti jelentőségét. Minden, ami a finom test számára szükséges, felszívódik a környező légkörből. Ez automatikusan megtörténik, mint a lélegzetvétel a sűrű világban.

Geoffrey Hodson szerint az ember másvilági életének érzelmi összetevője és körülményei attól függnek, hogy az ember milyen életmódhoz ragaszkodott a sűrű testben. A barátságos ember egy barátságos világban ébred fel, és egy pesszimista és büszke ember számára az új világ elhagyatottnak és komornak tűnik. Minden érzelem, amely a földi életben uralkodott az emberben, egy másik világban, korábban ismeretlen erővel tapasztalható meg.

Például, ha egy személyt élete során valamilyen kielégítetlen vágy miatt gyötörtek, ez a gyötrelem különösen éles lesz az üldözőjében a finom világban. De ez a szenvedés nem tart örökké. Hodson szerint ezeknek akkor lesz vége, ha elfogy az ezen vágy kielégítésére fordított energia.

Ha az ember áthalad a szenvedésen és leckét tanul belőlük, azt örökre megtanulja. A tanulság hatással lesz a következő életére. Ebben az ember undort fog érezni azokkal a vágyakkal és bűnökkel szemben, amelyek miatt szenvednie kellett a finom világban. Így az ember felemelkedik önmaga spirituális megismerésében.

"Egy szeretett személy elvesztése elkerülhetetlenül nehéz, de kiderül, hogy gyakorlatilag nincs min szomorkodni. Mert a halál felszabadulás és átmenet egy jobb élet felé. A születés nem kezdet. A halál nem a vég. Az első és a második is csak ismétlődés az életek sorozatában, aminek köszönhetően közeledünk a belső tökéletességhez"
- írja Geoffrey Hodson kutató

- - - - - - 
 
Élet a halál után: értelmesen a túlvilág bizonyítékairól - videó
forrás: Milán Zavatszki

2023. április 19., szerda

A szellem összefügg a szívvelAz információt tároló szív

Hogyan magyarázhatóak a szívátültetést követő személyiségváltozások? Vajon a sejtekbe zárt emlékezet jelei lennének? A halhatatlan lélek jelei? A legújabb kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a szív a gondolkodás és érzékelés területén sokkal jelentősebb szerepet játszik, mint ahogy azt korábban feltételezték. 


A nyolcéves kislány egy gyilkosságban elhunyt tízéves fiú szívét kapta. Nem sokkal felépülése után a kislány édesanyja segítségért fordult egy pszichológushoz: lánya - mondta - éjszakánként sírva riad fel álmából. Rémálmai vannak szívdonora meggyilkolásáról, és azt állítja, ismeri a tettest. A kislány néhány terápiás kezelése után a pszichológus az anyával közösen tájékoztatta a rendőrséget. A leírások - melyeket a gyermek az álmai alapján adott - és a gyilkosság folyamatának pontos felvázolása eredményeként letartóztattak egy gyanúsítottat, akire később a gyilkosságot rá tudták bizonyítani.

Ez egyike a leghatásosabb esetleírásoknak, melyet dr. Paul Pearsall amerikai pszicho-neuro-immunológus nemrég Amerikában megjelent "A szív kódja" c. könyvében a szervátültetések okozta személyiségváltozások jelenségéről leírt. 73 szívtranszplantáltat, 67 más szervátültetésen átesett embert és 18 szervadományozó családját interjúvolta meg, de megkérdezett biológusokat, neurológusokat, átültetéseket végző sebészeket, komplementer orvosokat, pszichológusokat és betegápoló nővéreket is. A 140 szervátültetett között 17 volt, aki rögtön az operáció után "új energiát" érzett magában. Később kiderült azonban, hogy az új szervekkel személyiségjegyeket vagy donátoruk emlékeit is megkapták. Figyelemre méltó a nagyon ritka esetben előforduló ún. "domino-transzplantáció" leírása is: Jim, akinek tulajdonképpen csak új tüdőre volt szüksége, orvosi okokból ezzel együtt új szívet is kapott és saját szívét Frednek adta. Dr. Pearsallnak sikerült összehoznia egy találkozót Jim és felesége, Sandra, illetve Fred és az ő felesége, Karen között. Az emlékezetes találkozás alkalmával Fred új étkezési ízléséről számolt be, melyben Jim saját korábbi ételpreferenciáit ismerte fel. Fred természete is megváltozott azonban, mióta Jim szíve dobogott benne, ezt felesége, Karen egyértelműen megerősítette: korábban inkább nyugodt típus volt, aki sok mindent könnyedén vett, most pedig gyakran majd kiugrik a bőréből és a legtöbb figyelmet munkájának szenteli. Jim ezeket is saját korábbi tulajdonságainak ismerte el. Karen elmondta, hogy Fred őt az operáció utáni első hónapokban mindig Sandynek szólította szerelmeskedés közben. Jim pedig, aki semmit nem tudott szívdonoráról, operációját követően állandó depresszióval küzdött, és 1997-ben meghalt. Később dr. Pearsall megtudta, hogy Jim szívdonora egy fiatal New York-i nő volt, aki évek óta depresszióban szenvedett, és aki egy tönkrement kapcsolat miatt öngyilkos lett. 
 
 Sebészek szívátültetés közben - ami ma elismert orvosi eljárás a gyógyíthatatlanul károsodott szív esetén

Dr. Pearsall, aki könyvében még sok további meglepő példát mutat be, meg van győződve róla, hogy ezek az "érzékeny" szívátültetett betegek fontos információkat adhatnak mind a testben tárolt "emlékekről", mind a szív "valódi funkciójáról", melyet a modern orvostudomány egyszerűen mechanikus izompumpának tekint. "Nem kétlem, hogy a szív a test legnagyobb energiacentruma és olyan kód hordozója, mely a lelket képviseli." A szív - véleménye szerint - "irányítja" a test sejtjeinek összjátékát, és életerőnk esszenciáját rejti magában, melyet dr. Pearsall élet- és szeretetenergiának nevez. Ezzel ő ugyanazt jelöli, amit az indiaiak pránának, a kínaiak csinek, a polinézek pedig manának neveznek.

Pszicho-neuro-immunológiai kutatások évek óta igazolják a test és agy, anyag és szellem közötti kölcsönhatásokat. Pont a szervátültetések miatt - ami a high-tech orvostudomány reklámtáblája, és amelyen az orvoslás mechanikus emberképe különösen egyértelműen látszik - lobban újra lángra a filozófiai vita arról, hogy mi tartalmazza az emberi lelket és hol határozható meg a helye. A modern pszichológia, pszichiátria és agykutatás feltételezi, hogy az agyhoz kötődik. Hogy ez lenne az igazság, vagy sokkal inkább az ember egész testi létezésében jut kifejezésre és a "szellemi" a fizikai testet túléli, olyan kérdések, melyeket a tudomány ezidáig nem tudott megválaszolni.

A szervátültetettek napvilágra került rejtélyes változásai új fényt vetnek erre a kérdésre. Hiszen számos egybehangzó eset azt bizonyítja, hogy az emlékek és a tudat egy része a szervadományozótól a mindenkori "vendégtestbe" kerül. Dr. Pearsall ebből arra következtet, hogy az ember lelke "infoenergetikai sejtemlékek halmaza", ami a fizikai halált túléli. A szívben - nem az agyban - Pearsall szerint az alapvető gondolatok, érzések, félelmek és álmok megőrződnek. Valójában számtalan tudományos vizsgálat bizonyítja - melyek szinte kivétel nélkül az Egyesült Államokból származnak -, hogy a szív a test-lélek összefüggésében messze fontosabb szerepet játszik, mint ahogy azt eddig feltételezték. Bruce Lipton, a Stanfordi Egyetem sejtbiológusa szerint egy átültetett szív az adományozó saját receptorait tartalmazza, amik különböznek a fogadóétól. Ez tehát olyan sejteket tartalmaz, melyek két különböző identitásra reagálnak. Egy rádióhoz hasonlóan, melynek eleme lemerült, továbbra is ugyanarra az adóra van beállítva - akkor is, ha közben már más valaki testében dobog. Négy - magát "spirituális médiumként" meghatározó - gyógyító véleménye szerint a szervadományozó és -fogadó energetikai összeköttetésben van. Ők a jelenséget spirituálisan értelmezik: valószínűleg az esetek arra utalnak, hogy az adományozó szelleme még nem volt kész a túlvilágra való távozásra - a szervek valóban legtöbbször fiatalemberektől származnak, akik hirtelen, erőszakos halált haltak -, ezért jut szellemük a befogadón keresztül kifejezésre. Az is lehetséges, hogy a donorok a hirtelen halálozás miatt még egyáltalán nem realizálták, hogy testük halott.

Dr. Gary E. R. Schwartz pszichológia- és neurológiaprofesszor, valamint Linda G. S. Russek pszichológus vezetik az Arizonai Egyetem "humánenergia-laboratóriumát", és már 1993-ban megalapították az "energiakardiológia" szakot. Kísérleteikben kimutatták, hogy a szív és agy mind energetikailag, mind fizikailag kommunikál egymással: két embert, akik háttal ültek egymásnak, mérőeszközre csatoltak és felrajzolták szív- (EKG) és agyhullámaikat (EEG). Eközben megállapították, hogy az ember szívhullámai az agyára átterjednek, és a szíve a másik ember agyával energiát cserél, ráadásul úgy tűnik, hogy a két ember szívei között is energiacsere történik.

Schwartz és Russek ezen kívül arra a véleményre jutottak, hogy a természetben információ és energia mindenhol felhalmozódik. Magyarázatként az ún. "dinamikus rendszerek emlékező elméletét" fejlesztették ki, melynek fő mondanivalója a következő: "Minden ember, hely, dolog és erő az univerzumban az anyag és energia kölcsönös befolyásának hierarchiájába tartozik." A sejtek emlékezőképessége azon alapszik, hogy minden lény információval telített, elraktározott energiát birtokol, mely a "sejtemlékek" hordozója is. Amit mi értelemnek vagy tudatnak nevezünk, nem más, mint ezeknek az infoenergiáknak a testi megnyilvánulása. 
 
 A szívátültetésen átesettek személyiségváltozásokon mennek át

A szervátültetettek "emlékeit" illetően a "dinamikus rendszerek emlékező elmélete" azt mondja ki, hogy "minden szervátültetett beteg az adományozó szövetének elraktározott információit és energiáit észleli - tudatlanul biztosan, de néha tudatosan is". Antonie Damasios, az Iowai Egyetem orvosi kollégiuma neurológiaprofesszorának legfrissebb kutatásai is amellett szólnak, hogy az ember szelleme nemcsak az agyra korlátozódik. Agykárosult betegek beszámolói alapján a következő tanulságra jutott:

- Az agy a test többi részével elválaszthatatlan egységet alkot. A test és az agy nem egymástól elkülönülten reagálnak.

- A szervezet kölcsönhatásban áll a környezettel.

- Azok az élettani folyamatok, melyet mi szellemnek nevezünk, a működő egészből származnak és nemcsak az agyból. A mentális jelenségeket ezért csak a szervezet környezettel való kölcsönhatásának összefüggésében lehet megérteni.

Damasios felismeréseit a legújabb neurokardiológiai és biokémiai kutatási eredmények is alátámasztják: dr. Mind He Huang, a Harvardi Orvosi Egyetem kutatója 1995-ben felfedezett egy sejttípust a szívben, melyet "Intrinsic Cardiac Adrenergic" (ICA) sejtnek neveztek el. Úgy tűnik, ezek a sejtek neurohormonokat (pl. dopamint, amit korábban csak az agyban találtak) szintetizálnak és szabadítanak fel. Az ICA sejteknek mágneses tulajdonságaik vannak, ami arra utal, hogy a szív a mágneses mezőkre reagálni és velük interakciót folytatni tud. Hasonló mágneses sejteket az agyban már felfedeztek. Az ICA sejtek felfedezése azt sugallja, hogy a szív és agy között elektromágneses kapcsolat van. A szervi egység mellett szól az "Atrial Naturetic Factor" (ANF) felfedezése is, amit a szív termel, amikor izmos pitvarai összehúzódnak. Az ANF neuropeptid nemcsak az aggyal kommunikál, hanem közvetlenül az immunrendszerrel is, a hipotalamusszal és a tobozmiriggyel, ami a melatonin hormon által alvás-ébrenléti ritmusunkat és az általános energiaszintünket szabályozza.

Az amerikai tánc- és mozgásterapeuta, Bonnie Bainbridge Cohen már évek óta bemutatja Európában és Amerikában tartott workshopjain, hogyan "beszél" szerveivel, mirigyeivel, vérével. Úttörő terápiás munkája során arra a meggyőződésre jutott, hogy "a tudat ott van minden sejtben. Minden sejt úgy viselkedik, mint egy agy, és tudatosan meg lehet szólítani. Van emlékezete, képzelőereje és érzései. Az agy befogadó funkcióban van, és ezeket az üzeneteket tudatos emlékekké alakítja át". Ezt igazolja dr. Candace Pert amerikai biokémikus is, aki korábban a Nemzeti Egészségintézet agyi biokémia-részlegét vezette. Rájött, hogy az agy és a test rövid aminosav láncokon, neuropeptideken keresztül kommunikál. Az egész testben - a szívben is - a sejteknek receptorai vannak ezekhez a neuropeptidekhez. Munkája kezdetén még abból indult ki, hogy a gondolkodás és az érzés az agyban székel, ahogy azt az 1997-ben Amerikában megjelent "Az érzelmek molekulái" c. könyvében is leírja. "Ma már tudom, hogy a testben is jelen vannak. Már nem tudok különbséget tenni agy és test között." 
 
 A szív - melyet itt épp átültetésre készítenek elő - csak egy izmos pumpa lenne? A legújabb tudományos felismerések ezt az eddig képviselt álláspontot kérdőjelezik meg

A gyógyítók a "pszichometria" jelszót is bevonták a vitába, ami a jövőbe látás egyik formáJa a tárgyakban tárolt információk alapján, melyet az arra érzékenyek kapcsolatfelvétel útján megvalósíthatnak. Ha már élettelen tárgyak is képesek rá, akkor az ember szervei is - melyek egy életen át annak energiájával áthatottak - tudnak érzéseket és gondolatokat tárolni, fontolgatják a gyógyítók. Dr. Larry Dossey amerikai belgyógyász, az "Alternatív terápia az egészségben és orvoslásban" c. folyóirat főszerkesztője, aki a "nem lokalizált finomenergia kapcsolatok" után kutat, úgy véli, hogy mindannyian egy nagyobb - Rupert Sheldrake angol biológus morfikus mezőihez hasonló - "tudatmezőbe" vagyunk beágyazva. Meg van győződve a "helytől független tudat" létezéséről:

"Az, amit őseink »világszellemnek« hívtak, nem lokalizálható vagy korlátozható önálló agyakra, mint ahogy a jelenre sem. A tudat valamilyen szintjén mindannyian egyetlen zárt egészben egyesülünk egymással." Erre olyan jelenségek is utalnak, mint a távgyógyítás és imádság, melyek függetlenül a távolságtól, a betegre hatnak. A szervadományozók és -fogadók is ebben a helyileg nem meghatározott tudatban egyesülnek véleménye szerint. A transzplantáció általi intenzív változás segítette elő, hogy a figyelmet erre fókuszálják. A szervátültetettek jellembeli változásairól kezdődő vitát a halálközeli élményekhez hasonlítják, melyeket oly sokáig különösen ritkának tartottak, míg a dolog végül pont az ellenkezőjébe csapott át, és a téma általános elfogadott lett. Dossey ugyanakkor kétli, hogy a szív "jellemfelvevő készülék" lenne, ami az üzenetrögzítőhöz hasonlóan az új testben üzenetét lejátszaná.

Minden élőlény energetikai összeköttetését támasztják alá a 70-es évek elején virágkommunikációról szóló kutatásai által világhírűvé vált Cleve Backsters újabb kísérletei is: az "Egyesült Államok Hadserege Hírszerzési és Biztonsági Parancsnokságának" (IN SCOM) vezetése alatt kísérleteket végzett fehérvérsejtekkel, melyet kísérleti személyektől vett. A kísérlet bizonyítja, hogy az emberi sejtek még akkor is tudnak kommunikálni egymással, amikor a testtől el vannak választva: összekapcsolta az elválasztott sejtkultúrát egy mérőeszközzel (egyfajta "hazugságvizsgálóval"). Az ugyanabban az épületben lévő, de másik szobában ülő adományozónak kegyetlen filmeket vetített. A nála keletkező félelem, izgatottság vagy harag érzéseire a testtől elválasztott vértestek ugyanolyan súlyosan reagáltak, a mérőeszköz nagy, látható kilengéseivel. Ismétlő kísérletek olyan fehérvérsejtekkel, amelyek az adományozótól 50 mérföld távolságra voltak, ugyanazt az eredményt hozták.

A helytől független tudatról szóló felismerések alátámasztják azt a feltételezést, hogy a tudat a fizikai halált túléli. Nem utolsósorban azért, hogy ezek az elméletek és felismerések tudományosan szélesebb alapokra kerüljenek, a szervátültetettek személyiségváltozásainak jelenségét az Egyesült Államokban most tovább kell kutatni. A "Szent szív" c. amszterdami konferencián ismertették dr. Ralph Fairchild, a bostoni "New England Medical Center" transzplantációs sebészének és Robert Bos pszichoanalitikusnak azon elhatározását, miszerint rövid időn belül egy csoport veseátültetettet és donoraikat célzottan kérdeznek személyiségváltozásaikról. Az európai orvosok ebben a kutatási területben eddig nem vettek részt. Kardiológusok és pszichológusok körében az a vélemény uralkodik, hogy a szívátültetettek beszámoló az új étkezési szokásokról és mély jellemváltozásokról közvetlen összefüggésben vannak az erős gyógyszerrel, amit az új szerv kilökése ellen kapnak.

- Tóth Emese -

- forrás: tgy-magazin.hu -

- - - - - - - 
 
Dr. Bruce Lipton - Egy esély, hogy megváltoztasd az életed - videó
forrás: Nyiri Helga SorsHangoló
 

Míg egy pozitív hit meggyógyíthat, egy negatív hit valójában betegséget okozhat és meg is ölhet. Nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy hatalmuk van a biológiájuk felett. 
Nem a gének áldozata vagy, teremtő vagy. 
Valójában az energia, a mező része vagy, az energia szellem és a szellem kvantumfizika! 
Ma ez egy élvonalbeli tudomány, az epigenetika, hogy a hiedelmeid hogyan irányítják az életedet. Hatalmasabb vagy, mint amit valaha el tudsz képzelni. 
Ha meg akarod változtatni az életedet, akkor meg kell hallgatnod a gondolataidat és meg kell változtatnod őket. 
Fel kell ismerned, hogy a problémánk elsődleges forrása a saját életünk és ahogyan éljük azt egy stresszes világban. 
Te vagy az energia, te vagy a szellem, te vagy a teremtő és ha nem szereted az életedet, akkor megváltoztathatod a hiedelmeid megváltoztatásával! 
Ha megváltoztatod a gondolataidat, akkor valójában megváltoztatod a biológiádat. 
Ez az epigenetika természete, az életed irányítja a génjeidet, nem a génjeid irányítanak. 
 

2023. április 17., hétfő

Történet a halakról

 

Néhányan, akik hitetlenek voltak, Jézushoz jöttek és szóltak:
– Azt mondtad nekünk, hogy az életünk Istentől való, de mi soha nem láttuk Istent, nem is
ismerünk ilyent. Meg tudod mutatni nekünk azt, akit te Atya-Anyának és az egyetlen Istennek
nevezel? Mi nem tudjuk, létezik-e Isten.

Jézus pedig felelt nekik, mondván:
– Hallgassátok meg a példabeszédet a halakról.

Egy folyóban a halak beszélgettek egymással és szóltak:
– Azt beszélik, hogy a mi életünk a vízből való, de még soha nem láttunk vizet, nem
tudjuk, mi az.
Más halak, akik okosabbak voltak a többieknél, szóltak:
– Hallottuk, hogy a tengerben él egy okos és tanult hal, aki minden dolgot ismer. Menjünk
el hozzá és kérjük meg, mutassa meg nekünk a vizet.

Így aztán néhányan felkerekedtek, hogy megkeressék a nagy és bölcs halat. El is jutottak
végül a tengerbe, ahol ez a hal élt és feltették neki a kérdést. És amikor ez a hal hallotta őket,
így szólt hozzájuk:
– Óh, ezek a halak! Okosak vagytok ti kevesek, akik kerestek.
A vízben éltek, mozogtok és léteztek; a vízből jöttetek és a vízbe fogtok visszatérni.
A vízben éltek, de nem tudtok róla.

– Ugyanígy éltek ti is Istenben és mégis engem kértek: Mutasd meg nekünk Istent!
Isten mindenben benne van és minden Istenben van!

(Das Evangelium des vollkommenen Lebens. – HUMATA Verlag, CH 3000 Bern)

- - - - - - 

 Bach - Toccata and Fugue in D Minor - videó

forrás: Rousseau

"Tudtad, hogy Johan Sebastian Bach elvesztette a kislányát, majd három fiát, aztán a feleségét?". Aztán újraházasodott, majd második feleségével, Anna-Magdalénával együtt további négy lányát és három fiát veszítette el. Tizenegy szeretett gyermeküket...
Sok kutatót foglalkoztat a kérdés: hogyan tudta Bach feldolgozni ezeket a veszteségeket? Hogyan nem állt le a légzése, hogyan nem állt le a szíve? És ami a legfontosabb: hogyan tudott továbbra is zenét írni? Kantáták, csellószvitek, misék, koncertek... A legszebb zene, amit a világ hallott. Tudják, hogyan csinálta? A játék végén mindig azt írta, hogy "Soli Deo gloria" (Dicsőség egyedül Istennek), az elején pedig "Uram segíts". Ezért lehet imádkozni Bach zenéje közben, mert a zene maga az imádság. Bach zenéje egy beszélgetés az ember és Isten között. "

"Számomra Bach elsősorban Isten-bizonyíték"
– írta Pilinszky János a lipcsei mesterről -

2023. április 15., szombat

Ki az, aki valóban magasabb tudatszinten jár?

 

Mi jellemzi az olyan embert, aki már viszonylag magas tudatszinten (lélekfejlettségi szinten) áll.

A kérdés annak kapcsán jött szóba, hogy egy kedves olvasóm mesélte, valaki, aki saját magát magas tudatszintűnek vallotta, úgy vélte, aki sír egy szerette temetésén, az még mindenképpen az alacsony lélekfejlettség mutatója (hisz nem érti meg kellőképpen, hogy a szerette továbbra is ugyanúgy él). Mivel az olvasóm nem értett ezzel egyet, még le is tiltotta őt ez az illető.
Ennek kapcsán szeretnék most néhány gondolatomat megosztani Veletek.

Azt gondolom, az előbbi mondatokból egyértelműen látszik, hogy az a bizonyos személy aligha járt még magas tudatszinten. Egyrészt, mert megítélt valakit, aki egy temetésén a szerettét siratta, másrészt mert saját magát magasan fejlettnek gondolta, s még hirdette is (a magas tudatszint egyúttal egészséges szerénységgel is jár), harmadrészt pedig, hogy tiltással válaszolt arra, hogy a véleményén valaki nem osztozott.

Fontos tudnunk, hogy az, ha fáj egy szerettünk elvesztése, ha sírunk miatta, sőt, ha bármilyen negatív életeseményünk (több-kevesebb ideig) keményebben is kikészít bennünket, még a legkevésbé sem jelenti azt, hogy ne lennénk viszonylag fejlett lelkek. Amíg itt vagyunk, addig a testünkön keresztül nyilvánulunk meg, annak érzékszervei hatnak ránk döntő mértékben, illetve addig minden olyan információ és ismeret el van zárva előlünk, ami nem ehhez a testi életünkhöz kapcsolódna illetve tartozna.

Rendkívül fontos, hogy így legyen, hisz ez egyrészt a földi elménk védelmét is szolgálja, másrészt pedig elengedhetetlen ahhoz is, hogy kellően a mostani feladatinkra tudjunk figyelni. Egyetlen komoly hátránya, hogy mivel itt és most csak ezt a testi életünket érzékeljük, egyrészt sok mindent nem tudunk kellőképpen megérteni, másrészt pedig folyamatosan hajlamosak vagyunk hinni a testi érzékszervek adta látszatnak. Folyamatosan hajlamosak vagyunk elhinni, hogy tényleg csak ennyi a világ és benne mi magunk, mint amennyit most tapasztalunk belőle.

A lelkünknek egyik nagy feladata, míg itt van, hogy uralkodni tudjon a földi elme e tévképzetén, ami természetesen nagyon nem könnyű, sőt, maradéktalanul aligha lehetséges még azon a lélekfejlettségi szinten, ahol mi járunk.

Ha egy szerettünket elveszítjük vagy bármilyen komolyabb trauma ér bennünket, nehéz még úgy gondolkodnunk tehát, hogy a testi érzékszerveink adta látszatot teljesen el tudjuk nyomni. Amíg itt vagyunk, teljesen természetes tehát, ha sírunk, sőt még az is, ha nagyon mély lelkiállapotba kerülünk több-kevesebb időre. A magasabb lélekfejlettségi szint inkább abban mutatkozik meg, hogy miközben éljük a traumánkat, végig tudatosítjuk magunkban egyúttal a spirituális ismereteket, a létezésünk igazi önvalóját is, mely hosszabb távon hozzásegít bennünket egy mélyebb megértéshez és elfogadáshoz.

A magasabb lélekfejlettségi szintnek nem az a mutatója, hogy nem visel meg bennünket testi életünk alatt egy komolyabb veszteség. Hanem az, ha minél pozitívabb érzelmek és gondolatok tudnak megszületni bennünk mások és magunk felé, a legmélyebb időszakunkban is. Amikor bár borzasztóan fáj, de igyekszünk akkor is, ahogy tőlünk telik, ítélet- és gyűlöletmentesen élni. Igyekszünk akkor is a legkevésbé bántani másokat és magunkat. S igyekszünk a lehető leginkább elfogadók és megértők lenni másokhoz és magunkhoz. Egyszerűen azért, mert a lelkünk mélyén már tudjuk jól, hogy az a helyes út. Tudjuk jól, hisz épp elégszer tapasztaltuk már a helytelen utat is. Épp elég testi életen vagyunk már túl - ami tulajdonképpen hozzásegített bennünket ahhoz, hogy magasabb lélekfejlettségi szintet érjünk el.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -

2023. április 13., csütörtök

Élet a szellemvilágban

 
A Ki vagyok én? Ember vagy szellem? című írásból már bizonyára tudod, hogy te, ill. mi emberek mindannyian valójában testet öltött szellemek vagyunk, akik egy időre felöltöttük magunkra ezt az emberi testnek nevezett „ruhát”, hogy itt a Földön tevékenykedjünk benne, tanuljunk, fejlődjünk, átéljük a jót, a rosszat, és ezáltal szeretetet és alázatot tanuljunk. Azt is tudod, hogy valójában nincs halál, csak egyszerűen, amikor már elhasználódik a testünk, akkor levetjük azt és egy időre visszatérünk a szellemvilágba, ahol az eredeti természetes állapotunkban, testnélküli szellemi lényként, tiszta szellemi tudatunk, képességeink és emlékezetünk teljes birtokában létezünk majd tovább. 
 

 Most talán ez egy kicsit ijesztően hangzik, hiszen egész életedben abban a hitben éltél, hogy te az a test vagy, akit a tükörben látsz, most meg kiderül, hogy mégsem. Valójában inkább örvendezned kell, hogy te valójában egy szellemi lény vagy, hiszen a szellemi lények örökéletűek, míg a test élettartama véges. A testet ellehet pusztítani, de a szellemet nem! Örvendezz hát, mert eddig abban a hitben éltél, hogy az életed végén meghalsz és kész vége mindennek, de valójában nem!

Az életed végén, pontosabban a tested élettartamának lejáratakor te elhagyod azt, kilépsz belőle és visszatérsz a szellemvilágba. Nem kell félned, mert szellemi segítők várnak majd és segítenek neked mindenben. Olyan érzés lesz ez, mint amikor reggel felébredsz az álmodból. Amikor álmodsz, akkor azt hiszed, hogy az a valóság, pedig nem az. De erre csak a felébredés pillanatában eszmélsz rá, és az álom és a valóság közti különbséget is csak a felébredés pillanatában vagy képes érzékelni. Körülbelül ilyen érzés lesz az is, amikor a testedet elhagyod és visszatérsz a szellemvilágba, az eredeti származási helyedre, a természetes állapotodba. Az is egy álomból való felébredésre fog hasonlítani, és amikor megtörténik, akkor fogod csak látni a különbséget, akkor fogod csak igazán megtapasztalni a valódi énedet, a valódi tudatodat és a valóságot.

Mikor a szellemvilágba átlépsz, akkor ott a szellemi fejlettségednek, tisztaságodnak, rezgésednek megfelelő szellemi síkra fogsz kerülni. Ugyanis a szellemvilágban különböző síkok vannak fejlettségi fokok szerint, és ellentétben a Földdel, ott nincs keveredés, ott mindenki a saját fejlettségi fokának, azaz rezgésének megfelelő síkra fog kerülni. Minél nagyobb valakiben a szeretet, az alázat, az együttérzés mások iránt, annál magasabb a rezgése és így annak megfelelően valamelyik magasabb síkra fog kerülni, ahol öröm és boldogság van. Viszont akiben még sok az emberi gyarlóság, a gőg, gyűlölet, harag, kapzsiság, hatalomvágy stb., azok valamelyik alacsonyabb rezgésű síkra fognak kerülni, sokkal nehezebb körülmények közé. Ezért fontos már itt a Földön munkálkodni önmagunkon, megtanulni szeretni, alázatban élni, leküzdeni a gyarló tulajdonságainkat, hogy odaát jobb körülmények közé kerüljünk.

Azonban, ha valaki egy alacsonyabb síkra kerül, az nem azt jelenti, hogy ott is kell maradnia, mert a szellemvilágban is van tanulás és fejlődés, és ha a szellem szorgosan munkálkodik és tanul, akkor idővel ott is feljebb léphet egy magasabb síkra, sokkal jobb, könnyebb, örömtelibb és boldogabb körülmények közé. De addig is, míg ez megtörténik, az egyes szellemi síkok között a különböző fejlettségű szellemek rövid időre látogatást tehetnek más síkokra például, hogy meglátogassanak valakit, akit szeretnek. Hiszen nagyon könnyen elfordulhat és elő is fordul, hogy akit szeretünk, az épp más fejlettségi fokon áll.

Függetlenül, hogy ki melyik síkra kerül a szellemvilágban a tanulás és fejlődés mellett, bizony feladatokat is el kell látni. Persze ott teljesen más jellegűeket, mint itt a Földön és természetesen ott nem pénzért, megélhetésért dolgoznak a szellemek, hanem egyrészt a saját fejlődésük miatt, másrészt mások megsegítése miatt, pusztán magáért a jóért! Például lehet, hogy valakiből pont olyan szellem lesz, akinek épp az a feladata, hogy az átkelőket segítse a szellemvilágban. Tehát bizony ott sem fogsz unatkozni!

És mi van az emberi vágyakkal? Nos, van egy jó hírem! Az emberi vágyaidról nem kell lemondanod. Amennyiben neked még odaát is fontosak lesznek, legyen szó bármiről is, akkor továbbra is teheted őket, de akkor valamelyik Földhöz közeli alacsony rezgésű síkra fogsz kerülni, ahol azokat lehet művelni. Cserébe viszont le kell mondanod azokról a tisztább és magasztosabb szellemi örömökről és boldogságról, amik csak a magasabb síkokon tapasztalhatók meg.

Amit még fontos tudnod, hogy odaát a tanulás, fejlődés és munka mellett, a két földi leszületésed közti időben, egyrészt az éppen leélt életedet fogod áttekinteni, másrészt a következő életedet fogod megtervezni.

Az éppen leélt életeddel kapcsolatosan megnézed, hogy miket tettél, jókat, rosszakat egyaránt. Látni és érezni fogod a jó, de a rossz tetteidnek a következményeit is. Látni és érezni fogod, hogy mennyi örömöt és bánatot okoztál másoknak, és hogy mikor mit kellett volna tenned ahhoz, hogy a dolgok sokkal jobban alakuljanak a te és a veled kapcsolatba kerülő többi ember életében. Szó szerint látni, és érezni fogod a tetteid következményeit! Odaát minden kérdésedre választ fogsz kapni, ami az életedben felmerült, és amire a Földön nem sikerült választ lelned. Sőt, találkozni fogsz mindenkivel, akivel az életed során kapcsolatba kerültél, akár valamilyen örömteli, akár valamilyen negatív esemény kapcsolt titeket össze és megbeszélhetitek a történteket, és esetleg egy újabb találkozót is betervezhettek magatoknak a következő életetekbe.

Az éppen leélt életed áttekintése után, a következő életedet fogod megtervezni a többi résztvevővel egyeztetve. Megbeszélitek, hogy kivel, mikor, milyen célból és milyen körülmények között fogtok találkozni. Megbeszélitek, hogy ki milyen kapcsolatban lesz egymással, hogy ki lesz a szülő, a gyermek, a testvér, a barát stb. Sok esetben még a szerelmek és a párkapcsolatok is betervezettek, a jók és rosszak egyaránt. Sok örömteli, de sok fájdalommal és megpróbáltatással teli eseményt is betervezel majd magadnak, mert hisz a földi élet egyik elsődleges célja a fejlődés, és fejlődni bizony a megpróbáltatásokban lehet leginkább. És persze van olyan is, hogy azért kell egy megpróbáltatással, fájdalommal teli eseményt, tapasztalást betervezned és elszenvedned, mert a karmád, a sorsod ezt megköveteli, esetleg egy korábbi életedben elkövetett helytelen cselekedeted vagy épp egy mulasztásod miatt. Mert bizony egy cselekedet sem marad következmény nélkül, se jó, se rossz! Ezért fontos, hogy próbálj mindig helyesen élni, cselekedni, és másokkal mindig úgy bánni, ahogy te szeretnéd, hogy bánjanak veled egy hasonló helyzetben. Bármit is teszel, a következmények előbb-utóbb utolérnek, ha nem ebben, akkor a következő életedben. Hogy mikor és milyen formában, az sok mindentől függ, de ez már a karma dolga!

- forrás: egybenegy.hu -

- - - - - - - - 

Kapcsolódó írás
A világhírű brazil médium, aki feltárta nekünk a túlvilágot – Chico Xavier + 3 Film 
 
- - - - - - - - 
 
 Az Otthonunk – Nosso Lar – Film a halálról, a pokolról, a mennyországról … honnan jöttünk, hová megyünk. A film a halál utáni és halál előtti életet mutatja be. - videó
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2013/01/az-otthonunk-nosso-lar-teljes-film.html 
A film Chico Xavier brazil író és médium regényén alapszik. Xavier élete során 92 könyvet közvetített mint médium.

2023. április 12., szerda

Béky László: Szabó Lajos Atya és a Coue módszer


 Az 1980-as évek második felében egyre többen kerestük fel Dr. Szabó Lajos, egymás közt Lajos Atya személyét az adonyi plébánián. Atya, mint lazarista missziós rendi pap a lélek gondozásán kívül a testi nyavalyák holisztikus kezelésének is messze földön ismert és elismert személyisége volt. Bejárta a Világot, hosszabb időt szolgált Afrikában is.

Dr. Szabó Lajos lazarista missziós rendi Atya

 Tanított minket a gyógynövények ismeretére, a dietetikára, a reflexológiára, akupresszúrára és mindenre, ami a betegek gyógyulását elősegítette.

Sugárzó személyisége, sziporkázó elméje, messzire hallatszódó kacagása egész életemben elkísér.

Mestere volt a radiesztéziának, ezüst ingáját ma is látom, ha a szememet behunyom. Soha nem tévedett a diagnózis megállapításában, de nem csak a tüneteket, hanem az okokat is megkereste, megtalálta.

Elsők közt hívta fel a figyelmet a káros geopatikus sugárzásokra!

Egy alkalommal daganatos beteg hozta hozzá a kontroll labor eredményeket. Megnézte, majd az ingával is ellenőrizte és szó szerint a következőket mondta:
…” egy árva daganat sejt sincs az ön szervezetében”…
A beteg végtelen boldogan eltávozott!

Amikor más látó és halló távolságon kívül volt, halkan, nagy tisztelettel megkérdeztem, hogy: Atya! Hogy mondhattál ilyet?

A válasz mosolyogva: Tudom fiam, de mit gondolsz: Ezeknek a szavaknak mekkora ereje van a további gyógyulás céljából?

Aztán elővette EMIL COUE: ELMÉD GYÓGYÍTÓ HATALMA című könyvét, és mint kötelező olvasmányt, ezt számomra előírta.

 

A Coue könyv és az abban foglaltak azóta a saját életemben, rendelői gyakorlatomban, valamint az oktatásaimban is napi rutinná alakultak.

Ki is volt Emil Coue?

Francia gemil couegyógyszerész /1875-1926/ aki felfedezte, hogy a hangosan kimondott szó nem csak másokra, hanem saját magunkra is hatással van. Ő volt a Coue módszer kidolgozója.

Ez a döbbenetesen egyszerű módszer lett a Jose Silva agykontroll módszer , valamint erre épült az NLP és minden hasonló módszer alapja is.

Lajos Atya szerint, ha a Coue módszert naponta reggel-este használjuk, akkor az nem csak egészség megőrző, hanem segít még a súlyos betegségekből való kilábalásban is.
Abban minden vallási filozófia megegyezik, hogy a materiális világ kialakulását megelőzte valami más, ami nem materiális.

Kezdetben vala az ige…

Ez így igaz a minden napokban is.
A spontán reflexes viselkedéseken kívül minden cselekedet előbb egy gondolat előz meg.

Ami meg fog valósulni, annak előbb gondolatban is meg kell lennie.

Emil Coué 

 Coue módszer szerint:
A szellem a létezőt, a valóságot képviseli, míg az anyag csupán ennek megjelenési formáját. A teremtő szellem egyik parányi része vagyunk mi magunk.

Szintén a gondolat teremtő erejéről egy anekdota:
- A cheroki indián kisgyermek beszélget nagyapjával és mondja neki: olyan sok rossz gondolat kering bennem…

- A bölcs nagyapa: …tudod kis unokám, mindegyikünkben lakik egy jó és gonosz farkas és ezek állandóan marakodnak…

- És melyik fog győzni, kérdi a gyermek?…

- Amelyiket eteted…!

Más oldalról:
Vagy: hogy is van a szent gyónás?

…gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással…

A gondolatnak, mint formáló erőnek óriási a hatalma. Este krimit nézünk, bele éljük magunkat a cselekményben, a vérünkben azonnal kimutatható az immunológiai változás, ez igaz fordítva is.

A félelem megbénít, megdermeszt, elvesztjük cselekvő képességünket, és valóban bekövetkezik, amitől félünk.

Kutatások szerint, gondolatainknak csak mintegy 20 %-a az, ami építő jellegű, a többi semleges, vagy káros lehet.
Minden ember folyamatosan gondolkodik, de sokszor elfelejt saját magáról gondolkodni és egyben gondoskodni is.

Minden gondolatnak tehát van következménye!

Gondolataink jelentős része tudatos, de a nagyobbik rész az tudattalan. Coue szerint ez 1:10 arány is lehet.
Ha a tudatunkat elkorcsosítjuk, azt idővel a tudattalan is követi és onnan már elég nehéz, de nem lehetetlen visszafordulni.

Akinél a tudattalan kifinomult, az sok mindent előre meg érez, finom orra van, kiszagolja a jövőt, mondjuk úgy hétköznapiasan.

A gondolatnál azonban lényegesen nagyobb teremtő, formáló erő, a hit!

Ez nem valami valláshoz kötődő formáció, hanem szikla szilárdan hinni valamiben, aminek a bekövetkezésére vágyunk!

A betegeknél sem a tünetek valamely módszerrel való el mismásolása a cél, hanem egy olyan életcél kitűzése, amely, a mindenkori állapottal valóban elérhetőnek képzelhető el. Ebben aztán töretlenül hinni kell, mindenféle megingás nélkül.

Ez egyfajta pozitív ön befolyásolás. Sajnos az életben az a gyakorlat, hogy jót nehezen, a rosszat azonnal el hisszük.

Gyakran történnek meg nem magyarázható csodás gyógyulások, amire hiába keressük a tudományos magyarázatot, pedig a válasz roppant egyszerű:
A hited megtartott Tégedet…
vagy gondoljunk csak a kapernaumi százados esetére…

Más eset: elmegyünk az orvoshoz, és csak akkor nyugszunk meg, ha valamilyen gyógyszert is kapunk. Ezt tetézi még, ha az nehezen beszerezhető, és aki adja az nagyon hiteles! A hit ebben az esetben nagyobb erő, mint maga a gyógyszer.

Minél jobban hiszünk saját gondolataink teremtő erejében, annál nagyobb csodák fognak megtörténni velünk.

 

Coue is ismert egy hittel kapcsolatos, más módszerrel meg nem magyarázható esetet, ami SZÓ SZERINT velem is megtörtént.

Fiatal kezdő mérnökként udvaroltam a gyógyszerész feleségemnek. A jobb kézfejemen évek óta szemölcsök éktelenkedtek, amit addig a sebész, a bőrgyógyász kollektíva számtalanszor próbált különféle trükkökkel eltávolítani, de sikertelenül.

Anyósom, aki székely származású, ezt meglátta és közölte, hogy a következő teliholdkor…”el guruzsmálja a szemölcsöket”…

Kimentünk a legközelebbi sarokra, egy pénzdarabbal többször megérintettem a kézfejemet, majd az utasításra hátra dobtam és azt kellett mondanom…pfű, hű, falatka, szállj arra, aki megtalálja…

Pár nap és nyomtalan volt a kézfejem! Aki erre kórélettani magyarázatot ad, az előtt megemelem a kalapomat!!!

Csoda doktorok járják a Világot, és bizonyos sikereket érnek el. Hazánkba is nem egy úgynevezett hit gyógyító járt, akik az ima erejével csodás gyógyításokra képesek! Szó nincs erről, ők semmit sem csinálnak, a csoda bennünk, a bennünk lévő hitből fakad!

Ebbe a kategóriába tartozik a szuggesztió is, ami Coue szerint a gondolat tudat alatti megvalósulása. Minden, ami lelkileg befolyásol minket, az szuggesztió, mert a szuggesztió pillanatába a hit is megjelenik.

Ennek a magasabb szintje az ön szuggesztió, ami azt jelenti, hogy tudatosan arra neveljük magunkat, hogy hiszek abban, amit a megvalósulásban el akarok érni.

Két ember közti beszélgetés is szuggesztió valamilyen formában, mert kölcsön hatásban vagyunk egymással.

Aki nem hisz önmagában, annak mások sem hisznek!  Ezt nagyon meg kell jegyeznünk! Ez maga a hétköznapi élet!

Vannak emberek, akiknek a szavában nem kételkedünk, ha valamit mondanak, az úgy van, és nincs több kérdés! Ők a saját kő kemény hitüket adják át.

Ezért fontos, hogy a természetgyógyász és minden gyógyító higgyen abban, amit csinál, javasol!

Ennek hiányában a betegben bizonytalanság alakul ki, ami a lehető legrosszabb.

Fontos, hogy a hozzánk forduló soha se kételkedjen sem bennünk, sem a gyógyulásában!

Számtalan olyan állapot, amely nem csak funkcionális, hanem szöveti elváltozás is volt, ön szuggesztió hatására jelentősen javult, vagy romlásában megállt!

Az akarat és a hit közül a hit az erősebb! Legjobb, ha mindkettő ugyanazt a célt tűzi ki!

Önszuggesztió esetében egyszerre csak egy dologra koncentráljunk! Ezt kitartó képzelő erővel társítsuk!

COUE MÓDSZER SZERINT MINDENNEK AZ ALAPJA, HA MINDEN REGGEL, ÉS ESTE LEHETŐLEG MÉG FÉL ÁLOMBAN, HÚSSZOR HANGOSAN MONDJUK EL:

„MINDEN NAP MINDEN SZEMPONTBÓL EGYRE JOBBAN ÉS JOBBAN VAGYOK!”

Lajos Atya hozzá tette és ezt mindenkinek én is javaslom:
…” HÁLA NEKED URAM! „…

Hasonlóan igen nagy hatású COUE szerint, ha váratlan hirtelen fájdalom jelentkezik, akkor meg amilyen gyorsan, szinte összefüggően szünet nélkül, folyamatosan, hangosan ismételjük, a kellő ideig:

..ELMÚLIKELMÚLIKELMÚLIKELMÚLIK…tudatosan írtam egybe, mert így kell mondani!

Természetesen az egyre jobbant helyettesíthetjük, egyre egészségesebbel is.

Alkalmazhatunk bármelyik szervünkre, funkciónkra a célnak megfelelő, magunk alkotta mondatokat is, de ezeket is ugyanolyan hangosan, minimum hússzor kell mondanunk!!!
Nálam bevált, hogy munkába menet gépkocsi vezetéskor mondom az alap és célzott mondatokat.

Kérem Önöket, szíveskedjenek ön kísérletet végezni és az alap mondatot, lehetőleg egyedül, a célnak megfelelően komolyan ismételgetni és úgy az 5-ik 10-ik körül, valami igen érdekeset fognak saját magukon tapasztalni. Ezt előre nem mondom meg, ki ki győződjön meg saját maga a tényekről.
Az ön szuggesztió hatása nagyban függ attól, hogy a szavakat, amelyeket önmagunkra irányítunk, kísérik-e hozzá tartozó érzelmek!

Alvó embert is szuggerálhatunk, ha jó 10 egynéhány percig az ágya mellett igen halkan, de érthetően az alap mondatot mondjuk, de a vagyok helyett a …leszel..szóval módosítva és a cél elérésére alkotott szavakkal is kiegészítjük.

Ha bármi módon a hangos szó kimondása akadályzott lenne, akkor elég a jól tagolt suttogás is, de ebben az esetben jó, ha ezt minél többször ismételgetjük nap mint nap.

Az öngyógyító módszerek közül, Lajos Atya szerint is a szívből jövő nevetés igen nagy hatású. Környezetében ezt számtalanszor volt alkalmam megtapasztalni.
Coue módszer sikerét elősegíti a hála és köszönet a lehetőség alkalmazásáért, ez is Lajos Atya szerint Istennek szóljon.

Nagyon fontos, hogy legyen időnk a teljes ellazulásra, amikor lehetőleg az ég világon semmire sem gondolunk. legjobb ilyenkor a természetet segítségül hívni. Az ég vonuló felhőkkel, a nagy kiterjedésű, fodrozó víz, a virágos rét, a ringó gabonamező, a távoli nagy hegyek, stb erre kitűnően alkalmasak.

Ha ilyen nincs, akkor hunyjuk be a szemünket és gondolatban menjünk el oda, ahol mindezekkel már a valóságban találkoztunk. A hatás ugyanaz!

A módszer sikere a töretlen hit és kitartás!

A COUE módszer kivétel nélkül minden egészség megőrző, élet minőség jobbító és egyéb gyógyító módszer kitűnő kiegészítője.

Legnagyobb előnye, hogy nem kerül pénzbe, mindenki számára elérhető, csak töretlenül hinni kell benne és folyamatosan csinálni kell.

- Béky László - 

forrás: beky-termeszetgyogyaszat.hu

- - - - - - - 

Kapcsolódó írás

Filozófiai gondolatok a szellemről

 https://dszilvia.blogspot.com/2015/08/filozofiai-gondolatok-szellemrol.html

- - - - - - - -

Tudatalatti programozás 

(Emile Coué Egyre jobban vagyok - MANTRA (Pánik- Stressz-Szorongás) - videó

forrás: TUDATALATTI PROGRAMOZÁS | DALAMANTRA

 
 
Napról napra egyre jobban vagyok- erőt adó motivációs szuggesztiók a mindennapi negativ hatások stressz, szorongás, pánik enyhitésére. 
 
Emile Coué mantra mondata: Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok 
 
A pozitív gondolkodás célja az ember éltető egyensúlyi állapotának visszaszerzése, megteremtése! Az egyensúlyban lévő ember nem szenved szorongástól, nem gyötri félelem és nem táplál ellenszenvet mások iránt. Következésképpen nem szenved betegségteremtő lelki okok szomorú következményeitől sem. A rossz egészségi állapot, a kielégítetlen lelki szükségletek és a feszültség helyzetéből kínál utat az egyensúly irányába. Ha egészségesek akarunk maradni, vagy gyógyítani kívánjuk magunkat, ezzel a gondolattal azonosuljunk! Az olyan ember, aki állandóan a boldogtalanságra, szegénységre, sikertelenségre és betegségre gondol, lehetetlen, hogy boldog, sikeres és egészséges legyen. Ok és okozat! 
 
Ha egy beteg folyamatosan mondogatja, hogy ő meg akar gyógyulni, de NEM HISZ BENNE hogy meggyógyulhat, akkor BETEG marad. 
 
Ha a tudatalattink képes fájdalmat és szenvedést előidézni, akkor a gondolkodásunk megváltoztatásával képes az ellenkezőjére is. 
 
,az állítás és ismétlés” önmagában is elég, hogy megvalósuljanak a szuggesztió csodái. Ha eltökéltük magunkat, hogy külső körülményeinket is megváltoztatva jobban és boldogabban akarunk élni szuggeráljunk elkötelezetten pozitív feladatokat. 
 
Gyakorlat: min 21 napig naponta 3x 
Minden reggel, közvetlenül ébredés után elsőként ezt a MANTRÁT mondjuk, és minden este utolsó mondatként elalvás előtt mivel tudjuk, hogy ez a két időpont a legkedvezőbb az önbefolyásolás számára. 
"Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok." E mondat két arany szava a "minden szempontból", mert ezek mindent átfognak, a lelki, a testi, sőt a gazdasági vonatkozásainkat is. Ezeket szó szerint kell venni.. 
 
A csatorna zenei szerkesztése: jobb és bal agyfélteke tudatalatti programozása 🎧 
A 3-4D szöveg hangzással elérhető, hogy ha bármelyik kiválasztott hangra figyelsz tudatosan, akkor a többi hang közül az egyik beépül a tudatalattidba.
Ez a csatorna 99%-ban ilyen zenei szerkesztésekről szól...

További videók TUDATALATTI PROGRAMOZÁS | DALAMANTRA:
https://www.youtube.com/@dalamantra