2016. január 31., vasárnap

Visszaküldött a nagyi a túlvilágról!BRANDENBURG —  Egy  hároméves német kisfiú aki a túlvilágon járt, de újra él, és elmesélheti tapasztalatait.

A kis Paul részletesen beszámolt élményeiről


A fiú apró kora ellenére döbbenetesen részletes leírást adott a halálban látottakról, a mennyországról, ahogy ő nevezi, és a rég halott nagyanyjával való találkozásról, aki visszaküldte őt az életbe. A kis Paul nagyapja brandenburgi otthona mellett esett bele a jeges vizű tóba, de csak később vették észre eltűnését.

A gyermek az orvosok szerint több mint három órát töltött a négy-öt fokos vízben, a szíve leállt, de a teste annyira lehűlt,  hogy agya, és testének szövetei nem károsodtak az oxigénhiány miatt. Miután kihúzták és kórházba vitték, a szíve újra elindult, amelynek már önmagában is csodájára jártak az orvosok, hát még amikor a kisfiú mesélni kezdett.

– Paul lassan tért magához, a tekintete a távolba révedt, mintha olyasmit látna, amit mi nem – mesélte az ébredés és a beszámoló pillanatait a fiú anyja. – Később elmesélte, hogy emlékszik a pillanatra, amikor  belefulladt a tóba, mert hirtelen megszűnt minden fájdalma. Alagútról, fehér fényről nem beszélt,  de  azt  mondta,  egy fura, nagyon világos helyre jutott, ahol sok ember volt.

Hirtelen ott állt előtte Emmi nagyi, a férjem édesanyja, és nagyon kedves volt vele. Beszélgettek, de Paul szerint a nagyi állandóan azt hajtogatta, hogy most már nagyon hamar vissza kell mennie. A kisfiú halálélménye sokban hasonlít más, klinikai halálból visszatért ember beszámolójához, ám a szakértők szerint Paul esetében sokkal többről van szó. A gyermek ugyanis hosszú órákon át volt gyakorlatilag halott, nem csak másodpercekig vagy percekig, mint azok a betegek, akiket újraélesztenek.
(forrás:blikk.hu)


2016. január 30., szombat

Nagy Piramis KirálykamrájaAz első kézből származó beszámolók közül a leginkább elérhető Dr. Paul Brunton leírása a Kutatás a titkok Egyiptomában (A Searchin Secret Egypt) című könyvében. Ebben saját élményéről számol be, amikor egy éjszakát egyedül tölthetett a Nagy Piramis Királykamrájában. 
Miután átverekedte magát a hivatalok útvesztőin, végre a kezében tartotta az engedélyt: eltölthet egy éjszakát a Nagy Piramis belsejében.
Említettük a korábbi fejezetekben, hogy a Fáraó Kamrája stratégiailag a piramis belsejében helyezkedik el.

A lokáción kívül a kamra atmoszférája és hőmérséklete is misztikus jelentőséggel bír. Mint Brunton mondja: Valami halálos, dermesztő hideg-van itt, ami az ember csontja velejéig hatol. Hozzáfűzi: Ha az ember megütögeti a szarkofágot, az olyan szokatlan hangot ad ki, amit lehetetlen reprodukálni bármilyen zenei hangszeren.
Dr. Brunton elbeszélése szerint, amikor a Fáraó Kamrájába belépett, a szarkofág mellett egy márványlapot pillantott meg, ami pontosan észak-déli tájolású volt.

Dr. Brunton valamelyest jártas lévén az egyiptomi vallásban és ismervén a parapszichológia legtöbb felfedezését is, a piramisban eltöltendő éjszaka előtt három napig böjtölt. Magyarázata szerint ez olyan befogadó szellemi állapotba hozta, hogy képesnek érezte magát mindazon jelenségeknek az átélésére, amiket Hall, Merry és mások leírtak.

Miután leült, háttal a szarkofágnak, úgy döntött: ideje, hogy leoltsa az elemlámpáját. A kamra atmoszférája, mint mondja, kifejezetten szellemi volt. Volt valami a levegőben, ismeretlen negatív jelenlét vált érezhetővé.

Dr. Brunton hirtelen erős késztetést érzett a kamra elhagyására és a visszavonulásra. Ő azonban kényszerítette magát, hogy kitartson, bár a kamrában groteszk és alaktalan lények keringtek, próbára téve Brunton érzékenységét és józan eszét.

Szüksége volt minden idegszálára, hogy úrrá legyen elhatalmasodó félelmén. A sötétség és a negatív jelenlét meggyőzte arról, hogy nem akar több éjszakát eltölteni a Nagy Piramisban.
Ekkor ugyanolyan hirtelen, ahogyan jött, a negatív atmoszféra megszűnt.

Először azt érezte, hogy barátságos levegő tölti meg a kamrát. Aztán két alakot érzékelt, akik főpapoknak látszottak. Egyszercsak a fejében kezdte hallani az egyiküket. A pap megkérdezte Bruntontól, hogy miért jött, nem elég-e neki a halandók világa.

Brunton azt felelte: Nem, az nem elég!

A pap így válaszolt:

Az álom útja messze vivend téged az elmével felfoghatótól. Volt, aki követte és megőrült, mire visszatért. Fordulj vissza, míg időd engedi, s kövesd a halandó láb számára kijelölt ösvényt!

Brunton kitartott amellett hogy marad. A pap, aki szólt hozzá, megfordult és eltűnt. A másik pap arra kérte, feküdjön végig a szarkofágon, mint annak idején a beavatandók. Brunton elhelyezkedett a szarkofágon. Hirtelen valami erő kerítette hatalmába. Pár másodpercre kilépett a testéből.

Egy másik dimenzióba került ahol kevesebb stressz és feszültség uralkodott. Egy ezüstfonalat látott ami új testét összekötötte azzal a testével, ami még mindig a szarkofágon feküdt. Elöntötte a szabadság érzése.
Egyszer csak szemközt találta magát a másik pappal, az pedig közölte vele, vissza kell térnie egy üzenettel:

Tudd meg, fiam, ebben a templomban találhatók az emberi faj hajnalának letűnt emlékei, és a Frigyé, melyei: a legelső emberek kötöttek a Teremtővel az Ő első nagy prófétáinak közvetítésével. Tudd meg azt is, hogy a régiek közül csak a kiválasztottakat hozták ide, hogy megmutassák nekik a Frigyet, majd ezután visszatérhessenek társaikhoz, és elevenen tarthassák a nagy titkot. Vidd magaddal intelmünket: amikor az emberek Teremtőjük után kutatnak, és közben gyűlölettel tekintenek saját társaikra, miként Atlantisz hercegei - akiknek az idejében ez a piramis épült -, önnön gonoszságuk erejétől pusztíttatnak el, miként Atlantisz népe is elpusztíttatott.

Amikor a pap bevégezte mondókáját, Brunton hirtelen visszazökkent saját testébe. Kényelmetlennek érezte ahhoz képest, amit előtte átélt. Felkelt, felvette a kabarját, és megnézte az óráját. Pontosan éjfél volt. Az az óra, amit különös eseményekkel szokás társítani. Tudatalattija megtréfálta. Brunton pedig, felfogva a dolog humoros oldalát elnevette magát.

Amikor megvirradt, visszament a bejárathoz. Kilépett a fénybe, felnézett a napra, az ősi Egyiptom Rá istenére, és hálaimát rebegett magában a fényért. Dr. Brunton bevallja, hogy beszámolója úgy hangzik, mint egy álom leírása, ami régi vallási szövegeket épít be magába.

Sajnálatos módon elég nehéz lenne megismételni a doktor kísérletét, mivel az egyiptomi hatóságok csak a legkivételesebb esetekben engedélyezik, hogy bárki is egy éjszakát eltöltsön a Nagy Piramis belsejében.

Akár elfogadjuk Dr. Brunton történetét, akár nem, el kell ismernünk, hogy egybevág a megvilágosodásról, újjászületésről szóló elméletekkel, mint azt számos különböző forrás is idézi.

(forrás:blog.xfree.hu)

- - - - - - 


Dr. Paul Brunton: Egyiptom titkai

- - - - - -

Nagy Piramisban - videó

2016. január 29., péntek

Domján László: „Az emberi elme képes a gyógyításra”


Dr. Domján László neve, arca egyáltalán nem ismeretlen azok számára, akik az elmúlt két évtizedben valamikor elvégezték az Agykontroll tanfolyamot.

S ez idő alatt nyilván azok is látták valamelyik televízió-csatornán, vagy olvastak vele készült beszélgetést, akiktől nagyon távol áll ez az önfejlesztő, önsegítő módszer. Laci és csapata emberek ezreinek segített megváltoztatni, jobbá tenni az életét 1990 óta.


 Dr. Domján László


Akik rendszeresen olvassák beszélgetéseimet, tudhatják, mennyi művész mesélt már a módszer hatékonyságáról. Az utóbbi időben több olyan beszélgetést is készítettem a hazai szórakoztatóipar szereplőivel, akik teljesen váratlanul, minden előzetes kérdés nélkül tárták a nagyközönség elé, mennyire fontosnak tartják a mentális teremtést.
Ismerőseim már régen beavattak: ha valaki a „hogy vagy?” kérdésre „egyre jobban” - mondattal felel, az csakis agykontrollos lehet, hiszen ez az ő jelmondatuk.

Sándor András mélyinterjúja.

- Azt mondta rólad valaki, hogy téged egyáltalán nem lehet felidegesíteni semmivel.

- Tényleg nem. Régebben persze ez nem így volt. Húsz évvel ezelőtt szorongó voltam. Sikeres, de szorongó. Most meg baromi nyugodt vagyok és sikeres.

- Miért szorongtál régen?

- Mindenért. A mamámtól örököltem ezt a szokást. Ő egy nagyon aggódó ember, most 93 éves, matematika-fizika szakos nyugdíjas tanárnő. Sokszor aggodalommal tekint a világra. Talán azért is, mert pici korában szegények voltak a szülei. Hogy életben maradjon, a Vöröskereszt kivitte őt Hollandiába és Belgiumba. Elszakították a szüleitől, s nyilván ezért alakult ki benne ez az aggódó-szorongó magatartás. Heten vagyunk testvérek. A nagyobb gyerekek inkább papám hatása alatt voltak, a kisebbek pedig a mamám tulajdonságait örökölték. Így én is, mivel a hatodik gyerek voltam a családban.

- Ha annak idején, 1987-ben nem hagy el a feleséged, sosem hozod be az országba az Agykontrollt?

- Ezt nem lehet tudni. Akkor mindenesetre nagyon megviselt ez a magánéleti válság. A feleségem beleszeretett valakibe, s tönkrement a házasságunk. Arra gondoltam, ha már ekkorát változott az életem, minden szempontból változzon igazán nagyot. Abban az időszakban az Országos Reumatológiai Intézet megbecsült belgyógyásza, és reumatológus szakorvosa voltam. Az orvostudomány kandidátusa címet is megszereztem, tudományos fokozatom volt, ami azt jelentette, hogy ha nem csinálok semmit, néhány éven belül akkor is valószínűleg osztályvezető-főorvos lettem volna, ami Magyarországon az orvosi világban a karrier csúcsa. Ugyanakkor, miután bekövetkezett ez a szerencsétlen magánéleti változás, azzal akartam foglalkozni, amihez igazán értek. Ez pedig nem más volt, mint szerkezetek feltalálása. Mérnöki vénám van. Ha mondasz nekem valamilyen szerkezeti problémát, akkor egy héten belül egy jó ötletet, két héten belül egy nagyon jó ötletet, egy hónapon belül pedig egy különlegesen jó ötletet fogok neked szállítani. Született is négy szabadalmazott találmányom, jobbára orvosi műszerek. Éppen ezért azt gondoltam, elmegyek egy magyar, vagy külföldi orvosi műszerfejlesztő céghez ezzel a tudással, s a kreativitásomból fogok élni. Amikor felmondtam az ORFI-ban, úgy néztek rám, mint egy hülyére. Mert amikor valaki valóban finisben van, és ott hagy csapot-papot, az nem ésszerű. Legalábbis egy józan gondolkodású ember számára. Próbálkoztam több helyen, de sehol nem kaptam állást. A gyerekeimet és magamat addig magánrendeléssel tartottam el. 1989 januárjában pedig váratlanul betoppant az életembe az Agykontroll. Ausztráliában élő, matematika-fizika szakos tanárnő nővérem küldte el a könyvet azzal a megjegyzéssel, hogy Lacikám, tudom, hogy hihetetlen, mégis igaz. Néhány oldal után ki akartam dobni a kötetet, mert egyre hihetetlenebb dolgokat olvastam benne. Még hogy a képzeletünkkel befolyásoljuk sorsunk alakulását? Micsoda hülyeség ez?  - mondtam akkor.

- Ne rohanjunk ennyire előre az időben! Már azelőtt is szorongtál, mielőtt elhagyott a feleséged?

- Igen, hiszen ilyen volt az alaptermészetem.

- Lehetséges, hogy a szorongással vonzottad be a későbbi rosszat?

- Érdekes gondolat, ez így még soha nem merült fel bennem. Nem hinném, mert nem olyan szinten szorongtam, hogy reggeltől estig a kezemet tördeltem. De kétségtelen, hogy aggodalomra hajlamos lelki alkatot hoztam magammal a gyerekkoromból. Talán jobb lett volna a kapcsolatunk, ha nincs ez a tulajdonságom. Nézd, ha már ilyen intim dolgokról beszélünk, akkor elárulom, hogy már a megismerkedésünkkor elkövettem egy hibát. 23 éves koromban szerettem bele a volt feleségembe egy társaságban. Nagyon megtetszett, elhívtam korcsolyázni, sokat találkoztunk, s egyszer, egy teázóban azt mondtam neki valamire, hogy „ez olyan nyilvánvaló, mint az, hogy szeretlek”. Elpirult, és őszintén elmondta, hogy ő viszont nem szeret engem. Mondtam, ez pech. Utána beszélgettünk arról, hogy találkozzunk-e még. Ő aztán tanácsot kért egy pap barátunktól, hogy nem szemétség-e, ha továbbra is találkozik velem. Mert ugyan nem szeret, de nagyon jól érzi magát a társaságomban. A pap barátunk pedig azt mondta, hogy miért lenne szemétség, találkozzunk nyugodtan. Idővel aztán ő is úgy érezte, hogy belém szeretett. A lényeg azonban, hogy egy nagyon ingatag alapra épült a házasságunk, ami 11 év múlva véget is ért. Akkor szeretett bele igazán valakibe.

- Hogyan élted meg a válást?

- Belebetegedtem. Begyulladtak az izületeim, alig tudtam járni. Az ORFI-ban a munkatársak szívták le a váladékot az ízületeimből. Összeroppantam. Akkor gyógyultam meg, amikor meg tudtam neki bocsátani. Alfában elbúcsúztam tőle. Azt mondtam, oké, megértelek, megbocsátok. Légy boldog, isten áldjon. De ez három évvel később történt. A válásom idején még nem ismertem az Agykontrollt. Csak később jöttem rá, hogy a testi egészséghez mennyire fontos az, hogy a lelkünkben béke és nyugalom legyen. Számomra a rendszeres relaxálás hozta meg a mély nyugalmat.

- Minden nap relaxálsz?

- Igen. Reggel, ébredés után, és este, elalvás előtt. Ha éjjel felébredek valamiért, és nem tudok aludni, olyankor behunyom a szemem, tetőtől-talpig ellazulok, és különböző célokat programozok. Majd egyszer csak elalszom.

Dr. Domján László: Mit jelent a pozitív gondolkodás, hogyan lehet azt tartósan fenntartani? - videó Bagdi Bella

- 22 év elteltével, miként viszonyul az Agykontrollhoz a hazai társadalom?

- Azok az emberek, akik végig ülték az Agykontrollt, tudják, hogy nem butaság. Akik nem végeztek tanfolyamot, azoknak egy része még mindig elvarázsolt marhaságnak tartja a módszert. De hozzáteszem: a világ legrangosabb orvosegyetemén, a Harvardon néhány éve már működik egy kiegészítő orvoslás-tanszék, ahol ugyanazt tanítják, amit idehaza mi is. Az ellazulást, az ellazult állapotban történő képzelődés gyógyító, immunrendszer-erősítő hatását. Ahogy múltak az évek, egyre jobban alátámasztotta a tudomány az oktatásainkat. Aki tájékozott, tudja, hogy tényleg működik a módszerünk. Vannak persze olyan dolgok, amelyek sokaknál még ma is kiverik a biztosítékot. Ilyen például a hatodik érzék, a telepátia, de ezek is létező jelenségek. Az okos ember pedig kiaknázza a létező jelenségekben kínálkozó lehetőséget. Például, ha valaki megtetszik, fel tudom hívni magamra a figyelmét, vagy állásinterjú esetén meg tudom növelni az esélyeimet. Vagy a veszélyt is előre meg lehet érezni. Van egy budapesti agykontrollos, Domokos Gabriellának hívják, akinek a sok gyakorlás következtében különlegesen jól működik a hatodik érzéke. Tapasztalatait meg is írta könyvben. Tavaly nyáron felhívtam, és elmeséltem neki, hogy nagyon kellene egy holland ismerősöm telefonszáma, de sehol nem találom. Kértem, hogy nézze meg alfában. Öt perc múlva visszahívott, lediktálta a telefonszámot, tárcsáztam, és stimmelt. Vagy volt egy srác, aki felhívta Gabit, hogy nézze már meg, mi a papája betegsége. Megjegyzem, számtalan beteg ember életét mentette meg ez a lány pontos diagnózissal a szemem láttára. Mondta Gabi, hogy látja, épp most fejezték be a hasi műtétet a papán, de szóljanak gyorsan a sebésznek, mert benne maradt a szervezetében egy törlőrongy. A srác rohant az orvosi szobába, hogy elnézést főorvos úr, de egy budapesti agykontrollos lány úgy látja, benne maradt egy törlőrongy a papám hasában. Az orvosok kinevették, hogy ez milyen abszurd dolog. A főorvos üzente is a "nagyokos lánynak", hogy nyugodjon meg, nem maradt bent semmi, minden rendben van. Délután rosszul lett a beteg, elvitték CT-re, ahol pontosan kirajzolódott egy törlőrongy a hasában, rohantak is vele azonnal a műtőbe. Tehát a hatodik érzék igenis működik. Tudom, hogy sokan misztikus és tudománytalan dolognak hiszik, de akkor is létezik. Nem tudom, láttad-e, kering az interneten egy nagyon érdekes előadás egy agykutató nőről, dr. Jill Bolte Taylorról, aki a Harvard egyetemen dolgozott. Ez a nő agyvérzést kapott, a bal agyféltekében alakult ki egy golflabda méretű vérrög. A bal agyfélteke leállt emiatt, csak a jobb agyfélteke funkcionált. Viszont hihetetlen örömöt érzett. Teljesen abszurd volt, hogy egy agyvérzés közben euforikus boldogság lett rajta úrrá. Azt érezte, hogy mindennel és mindenkivel összekapcsolódik, hiszen végső soron energialények vagyunk. Pontosan ennek, a minket mindenkivel és mindennel összekapcsoló jobb agyféltekének az edzése hozza elő a hatodik érzéket. Azok a képzelet-gyakorlatok, amelyeket az Agykontroll tanfolyamon végzünk, a jobb agyféltekét izmosítja. Ugyanis a mi kultúránkban, ami egy nagyon racionális kultúra, a képzelődő jobb agyfélteke ellustul, bizonyos értelemben elsatnyul. A gyakorlatok segítségével előhozzuk a hatodik érzéket, ami mindenféle megérzést elősegít. Mindenképp egy hasznos képesség. Csizmazia Margit győri asszony például két ismerősének is meg tudta mondani alfában, hogy hol lyukadt ki a vízvezeték cső, ott ástak le a kertben, nem kellett napokig kutatni. Ez is a hatodik érzék hatása.

Dr. Domján László: Meghökkentő változások pozitív megerősítésekkel - videó Bagdi Bella

„NEKEM IS VOLTAK MELLÉFOGÁSAIM ÉS VESZTESÉGEIM
A KÉT ÉVTIZED ALATT”

-  Amikor elkezdted 22 évvel ezelőtt, olyan életed vizualizáltál magadnak, amilyet most élsz?

- Igen.

- Minden bejött?

- A lényeg bejött. Nekem az volt a célkitűzésem - még ha ez illetlenül nagyzolónak is tűnik -, hogy minél nagyobb mértékben meg tudjam változtatni a magyar emberek gondolkodásmódját. Hogy merjenek célokat kitűzni maguk elé, és gondolkodjanak pozitívabban. A magyar gondolkodás ugyanis eléggé pesszimista. Gondolj csak arra, hogyan mulat a magyar ember. Ilyeneket énekel, hogy "beteg vagyok, fáj a szívem, nem sokáig élek már..." Közép-Amerikában egymás mellett van két ország, Costa Rica és Nicaragua. Costa Ricában ha valami jó dolog történik az emberrel, azt mondják, hogy ezért érdemes élni. Nicaraguában pedig, hogy ezért érdemes meghalni. Costa Ricát Közép-Amerika Svájcaként emlegetik, vagyis egy viszonylag prosperáló ország. Nicaragua viszont alapvető gondokkal küszködik. Tehát az emberek gondolkodásmódja alapvetően befolyásolja egy nép életét, sorsának alakulását. És ezt ma már a kvantumfizikusok is állítják. Az emberi tudat ugyanis még anyagi folyamatokat is befolyásol. Visszatérve tehát, az volt a célom, hogy minél több embernek megtanítsuk ezt a hasznos önsegítő módszert. Segítsek nekik megérteni, hogy érdemes megoldáscentrikusan élni. Mert mindenki kap pofonokat az élettől, csak nem mindegy, hogyan áll hozzájuk.

- Magad is kaptál, a válásodat követően is?

- Hajjaj! Bizony hoztam rossz döntéseket, annak ellenére, hogy ismerem az Agykontrollt. Voltak melléfogásaim és veszteségeim a két évtized során. De ez mind a lecke része. Attól függ minden, hogyan állunk hozzá. Lehet úgy is hozzáállni, hogy búskomor leszek, és reggeltől-estig sírdogálok. Vagy azt mondani, hogy minden rosszban van valami jó. Ha tegyük fel, 1987-ben alkoholista lettem volna, mert elhagyott a feleségem, minden barátom azt mondta volna, hogy érthető, hiszen szegény Lacinak tönkrement a házassága, ezért alkoholba fojtja a bánatát. Viszont, ha akkor ezt teszem, ma nem tanítanám az Agykontrollt, és anyagi szempontból sem lennék ennyire sikeres. Azt gondolom, egy csapást is lehet haszonra fordítani. A fájdalmat arra használtam, hogy hajtson, és erőt adjon egy új területen. Igaz, hogy kicsit munkamániás lettem az elmúlt évtizedekben, picit talán túlzásba vittem a dolgot, mert 1990. október 20-a óta szinte minden hétvégén tanítok. És gyakran előfordult, hogy hétköznap is volt tanfolyam. Ha idehaza nyáron szünetet tartottunk, akkor épp külföldön voltam továbbképzésen, vagy előadásokat tartottam az Egyesült Államokban, Ausztráliában, és Nyugat-Európában.

- Mi hajt még ennyi idő után?

- Azok a visszajelzések, amelyeket naponta kapok. Amikor azt írják, hogy a módszerünknek köszönhetően meggyógyultak, pedig már lemondtak róluk. Nemrég Győrött tartottam tanfolyamot. Ott volt ismétlőként egy 19 éves lány, Panni, aki régebben kábítószeres volt, a heroin rabja. Aki egy kicsit is jártas a témában, tudja, hogy a heroin maga a pokol, őrült erős függőséget okoz. A mamája elhozta két éve Agykontrollra. Gyökeresen megváltozott az élete. Régebben úgy mutatkozott be a pszichiátrián, hogy Panni vagyok 16 éves és heroinfüggő. Most úgy mutatkozik be, hogy Panni vagyok, 19 éves, és imádok élni. Ha ilyen visszajelzéseket kapsz, az hajt előre az úton. Ráadásul ez egy nagyon egyszerű tudás, nem bonyolult. Pofonegyszerű az Agykontroll, bárki meg tudja tanulni. Olyan, mint egy barkácskészlet. Ha van otthon egy jó harapófogód, csavarhúzó-készleted és kalapácsod, akkor a legtöbb házi barkács-feladatot el tudod látni. Ugyanígy az agykontrollos technikák a legtöbb hétköznapi probléma megoldására használhatók. Célok elérésére, szokások megváltoztatására, öngyógyításra.


- Te olvasod el a hozzád érkező leveleket, vagy az asszisztensed?

- Én. Pedig naponta száznál több e-mailt kapok. Nem vagyok megközelíthetetlen, ha erre célzol. Sőt, hetente kétszer telefonon is el lehet érni, amikor úgynevezett "fogadóórát" tartok Gábor bátyámmal olyanoknak, akik tanfolyamot végeztek. Általában BKV-n utazom, metróval, busszal, villamossal közlekedem, bárki megszólíthat, és meg is szólítanak. Elmondják, hogy ők is voltak tanfolyamon, és amíg utazunk, dumálunk.

- Miért utazol tömegközlekedéssel?

- Praktikus okokból. Állandóan áll a város, s így még parkolni sem kell. Tavasztól őszig egyébként gyakran használom a régi Simson motorbiciklimet. Persze, ha csomagot viszek, akkor nyilván autóval megyek, és a vidéki tanfolyamokra is azzal utazom. Egyébként zavar a fényűzés.

- Furcsálltam is, hogy nincs óriási irodád városra néző panorámával valamelyik nagy irodaházban.

- Megtehetném, de ott nem érezném jól magamat. Lakhatnék például villában is, de jobban szeretem a második kerületi kis társasházi lakásomat. Egy túl elegáns étterem is már zavar. Jobban szeretem a tiszta, középkategóriájú vendéglőket.

- Nem véletlenül kérdezlek ennyit a pénzről, hiszen többször említetted, hogy ez a két évtized tisztes anyagi hasznot is hozott. Nem bolondított meg a pénz?

- Nem, mert soha nem vágytam fényűzésre. Szüleimmel és testvéreimmel sokáig szerény anyagi körülmények közt éltünk. Ma rendszeresen támogatok különböző alapítványokat, mert őszintén vallom, hogy aki a Sorstól sokat kapott, az adjon is. Számos karitatív tanfolyamot tartottunk az elmúlt években.

Dr. Domján László: Gyógyulj meg a szavak erejével! - videó Bagdi Bella

- Mi a legnagyobb luxus az életedben?

- Talán az, hogy ha olyan kedvünk van, akkor a párommal beülhetünk egy étterembe, és megvacsorázhatunk. De az is havonta kétszer fordul elő, inkább otthon főzünk. Nekem az az öröm, hogy taníthatok. Nagyszerű érzés, hogy hasznos tudást adhatok át az embereknek, amivel eredményesebben tudják megoldani a problémáikat. Számomra az az igazi elismerés, ha látom, egy fokkal jobbá válik az életük attól, amit tőlem tanultak. Amíg élek, tanítani akarok. Képtelen lennék arra, hogy a lábamat lógassam.

- A tanítás valahol küldetés is számodra?

- Tudom, hogy nagy szó, de igen. Úgy érzem, azért születtem, hogy tanítsak. Minden tanfolyam előtt elmondok egy angol mondatot, amit egy barátomtól tanultam. Ez magyarul így szól: "Kérlek, segítsetek megtanítani ezeknek az embereknek, hogy segíteni tudjanak magukon". Nagyon hálás szerepet kaptam ebben az inkarnációmban, mert egy hasznos, önsegítő tudást adhatok át. Ráébreszthetem az embereket, hogy rengeteget tehetnek önmagukért. Nem kell ahhoz lottón nyerni, hogy jobban élhessenek. Néhány egyszerű törvényt kell ismerni az agyműködéssel kapcsolatban. Valóban pofonegyszerű mentális technikát kell alkalmazni, és jobban fogják érezni magukat a bőrükben. Jobb lesz a házasságuk, a gyerekükkel kiegyensúlyozottabb lesz a kapcsolatuk, súlyos betegségből valószínűleg ki tudnak gyógyulni, és az alkoholról is le tudnak szokni. Néhány éve végeztünk egy felmérést. Megkérdeztünk 1300 olyan magyar embert, akik régebben végezték el az Agykontrollt. 1008-an válaszoltak, és azt kértük, ne írják rá a nevüket a kérdőívre, hogy valóban őszinte válaszokat kapjunk. Átlagéletkoruk 41 év volt, és átlagosan 2 és fél évvel korábban végezték el a tanfolyamot. Kiderült, hogy a tanfolyam óta 55 százalékkal ritkábban betegszenek meg, 62 százalékkal kevesebb gyógyszerre van szükségük, ami a mai gyógyszerárak mellett igen komoly pénzmegtakarítást is jelent. 35 százalékkal magasabb az energiaszintjük, és 40 százalékkal jobb a hangulatuk. Ezek nagy változások. Nem tudok róla, hogy más négynapos tanfolyam ilyen mértékben, hosszú távon ennyire pozitív változásokat idézne elő. Ez az ami hajt.

- Volt már olyan, akit nem tudtál megtanítani?

- Kaptam már olyan levelet, amelyben azt írta egy kis faluban élő férfi, hogy 17 éve végezte el a tanfolyamot, de hiába programoz rendszeresen, azóta sincs munkája. Váltottunk néhány levelet, s kiderült, hogy az illető nem értette meg a tanfolyam lényegét. Mert az, hogy naponta egyszer leülsz, és elképzeled, hogy van munkád, de napközben állandóan az a gondolat jár a fejedben, hogy egy született vesztes vagy, úgy nem sikerül semmi. A sok negatív gondolat közömbösíti, kioltja az alfában gondolt gondolat erős valóságteremtő erejét. Magyarországon egyébként számos egyéb remek mentális módszer is megtanulható. Például a Transzcendentális Meditáció, az NLP, a jóga, az autogén tréning vagy éppen a Pránanadi. Én ezeknek mind örülök, ugyanis nem csupán az Agykontroll segít jobban élni. Nekem az a dolgom, hogy az Agykontrollt tanítsam, de magam is kipróbálok más módszereket is.

"A CSILLAG SZÜLETIKET ÉS A MEGASZTÁRT SZÍVESEN NÉZEM"

- Nyilván nem csak követőid voltak az elindulás óta eltelt időszakban. Sokan támadtak?

- Főleg egyházak oldaláról. Akadtak olyan teológusok, akik elolvasták az Agykontroll című könyvet, és találtak benne olyan mondatokat, amelyekbe belekötöttek. Azért is hívunk meg lelkészeket, aktív hitoktatókat évek óta ingyen, hogy lássák, mi a módszer lényege. Létezik olyan egyház, ahol a híveknek nem szabad vérátömlesztést elfogadniuk. Orvosi munkám során sokszor láttam olyan helyzetet, hogy nagy műtétet kellett végezni, és vérátömlesztéssel meg lehetett menteni a betegeket. De ha például egy szülő asszony vallási meggyőződés miatt ezt nem engedi, és inkább meghal, árván hagyva két gyereket, az számomra abszurd. Ugyanilyen abszurdnak tartom, ha valaki teológiai álláspontja miatt lebeszéli a híveit arról, hogy az Agykontrollt is bevesse gyógyulása érdekében. Mondok egy példát. Itt él Budapesten Csillag Erika, akiről 3 kislány édesanyjaként 1990-ben derült ki, hogy áttétes pajzsmirigyrákja van. Megoperálták, majd a szövettani lelet megérkezésekor közölték vele, hogy még maximum másfél évet élhet. Eljött hozzánk, megtanulta a módszert, meggyógyította magát, szült negyedik gyereket, és húsz év után is egészséges. Ha egy lelkész akkor lebeszéli az Agykontrollról, lehet, hogy nagyon szép beszédet mondott volna a temetésén, de három kislány mama nélkül nő fel. Az elme valóban képes hatni a testre. Gondolj csak a placebohatásra. A legtöbb beteg a látszatgyógyszertől is meggyógyul, pedig nincs is hatóaanyag a tablettában. Ez is bizonyítja, hogy az emberi elme képes a gyógyításra. Ezt az erőt alkalmazzuk. Persze betegség esetén az Agykontroll nem helyettesíti az orvosi kezelést, ezt mindig hangsúlyozzuk, ugyanakkor szenzációsan kiegészíti.

- Érdekel-e, hogy mit mondanak rólad a hátad mögött?

- Nem, és el sem olvasok olyan helyeket, fórumokat, ahol ilyen információval találkozhatnék. Televízióm sincs. Pontosabban a páromnak van egy kis készüléke, de azt a szekrény mélyén tartjuk. Ugyanis a tévézés hasznosabb dolgoktól venné el az időmet. Számomra ezerszer többet ér, ha elolvasok egy jó könyvet, vagy beszélgetek a párommal. Vele gyakran nézzük otthon Eckhart Tolle megvilágosodott spirituális tanító DVD-it. Sugároznak persze építő jellegű műsorokat is, amelyeket azért figyelemmel kísérek. Megnéztem például a Csillag születiket és a Megasztárt például nagyon szerettem. Még az egyetemen ki kellett töltenünk egy tesztet. Szerepelt benne egy kérdés, hogy kit választanék példaképemnek. Beírtam, hogy Elvis Presleyt, mert rá sokan odafigyeltek, s ezért megvolt a lehetősége, hogy pozitívan befolyásolja az embereket. Rám ugyan nem figyelnek olyan sokan, de egy-egy tanfolyamon azért általában ott ül néhányszáz ember. Ezt kivételes adománynak tekintem a sorstól, hiszen valamennyire hathatok a gondolkodásmódjukra. Ugyanúgy, ahogy Te újságíróként a cikkeiddel. Ha az írásaidba belecsempészel egy pici pozitívumot, hogy az olvasók a dolgok pozitív oldalát is meglássák, hogy rájöjjenek, nem kell rögtön a Dunának menni, ha nehézség éri az embert, akkor szerintem többet tehetsz a bulvársajtó révén, mint például egy intellektuális újságíró, aki elismert, de kevéssé olvasott irodalmi szaklapba ír. Te is hathatsz pozitívan.

- A válás után hogyan alakult a magánéleted?

- Évekig egyedül éltem. Eleinte furcsa volt, aztán hozzászoktam. Kellemes volt a nyugodt magány, az elmélyedés. Esténként verseket olvastam, leginkább József Attilát és Radnótit, illetve meditáltam és írogattam. Azért is voltam sokáig egyedül, mert szerettem volna, ha a két gyerekem bármikor eljöhet hozzám, és tudják, hogy apu száz százalékig csak az övék. Nincs olyan, hogy rossz pillanatban csöngetnek be. Egyébként egyik héten velem, a másik héten a volt feleségemmel laktak. Aztán felnőttek, és egyre többet laktak nálam.

- Működött ez az "egy hét itt, egy hét ott" módszer?

- Utólag már nem tartom jó ötletnek, mert gyökértelenné teszi a gyerekeket. Ha ma kellene döntenem, azt mondanám, inkább legyen egy fix helyük, vagy a mamánál, vagy a papánál. Az ingázás nem igazán vált be. Igaz, akkor ez tűnt a legjobb megoldásnak, mert nem tudtam lemondani arról, hogy a gyerekeim nevelésében részt vegyek. Ma már inkább azon lennék, hogy velem lakjanak.

- Ott tartottunk, hogy évekig egyedül éltél.

- Később voltak hosszabb-rövidebb ideig tartó kapcsolataim, próbálkozásaim, majd hét évvel ezelőtt ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez egy stabil kapcsolat, össze is házasodtunk, és nagyon jól megvagyunk.

- Amikor megismertél valakit, előtte „programoztad”, hogy legyen társad?

- Volt olyan időszak, amikor programoztam, hogy összehozzon a sors azzal a nővel, akivel jól kiegészítjük egymást. Ám nem voltam elég kitartó. Talán nem is volt bennem az igazi izzó vágy, hiszen jól éreztem magam egyedül, nem erőltettem igazán a dolgot. Aztán az élet összehozott minket. Egyébként Eckhart Tolle kapcsán találkoztunk, a Tolle klubban.

- Közösen is programoztok?

- Igen, hiszen vannak közös céljaink. Jobban összehozza a párt, ha nem csak élnek bele a nagyvilágba, hanem egy cél felé haladnak. Tolle tanítása mindkettőnk számára kulcsfontosságú. Mindkettőnk célja, hogy egy tudatosabb, jelenlévőbb életet éljünk. Ez a párkapcsolati nehézségeket is egész más megvilágításba helyezi. Nem tartom magam fejlett léleknek, szerintem valahol középtájon lépegetek a lelki fejlődés útján. S még nagyon hosszú az út. Kedvenc költőm, József Attila azt írja, "Légy a fűszálon a piciny él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél". Tehát ha a saját magunk dolgát őszintén, hittel, teljes odaadással végezzük, Te újságíróként, én Agykontroll-oktatóként, akkor nagy baj nem érhet. Senki sem értékesebb vagy értéktelenebb, hiszen mindannyian egy nagy képnek vagyunk a részei. Mint fűszálon a piciny él...

- Hogyan jellemeznéd az elmúlt húsz év különböző korszakait Agykontroll-oktatóként? Milyenek voltak a hozzátok látogató emberek két évtizede, s milyenek ma?

- A kilencvenes évek elején, a rendszerváltás után nagy bizakodást éreztem. Lelkesebbek és hiszékenyebbek voltak az emberek, mint ma. Ahogy teltek az évek, egyre fásultabbak lettek. Mostanában, a gazdasági válság kapcsán sokan azért jönnek el, hogy kapaszkodót találjanak. És kapnak is. Nagyon sok olyan ember, aki hosszú évekig munkanélküli volt, ennek a módszernek a segítségével munkára tudott találni, mert magabiztosabb lett a fellépése. A vonzás törvényének alkalmazása is segít, hogy szinte bármilyen célunkat elérjük, bár tudom, hogy ezt a törvényt sokan misztikus hülyeségnek vélik. Pedig létező természeti törvény, amit hasznunkra fordíthatunk. Aki rászokik a rendszeres meditálásra, nyugodtabb lesz. Az olvasóknak azt tanácsolom, hogy először írják össze, mit akarnak elérni az életben. Minél konkrétabban. A legtöbben ugyanis csak azt tudják, hogy mit nem akarnak, de kevesen tudják, hogy mit igen. Nálam mindig van egy cédula, rajta nyolc céllal, naponta előveszem és elolvasom, hogy még inkább tudatosítom magamban. Persze szembe kell néznünk a valósággal, nem szabad becsapni magunkat. Igenis lesznek problémák, de azokat átalakíthatjuk elérhető célokká. Szitkozódások helyett inkább le kell írni, hogy az adott ügyben mit szeretnének elérni. Tehát javaslom, alakítsuk át a problémáinkat elérendő célokká! Reggel, ébredéskor, este félálomban, elalvás előtt képzeljék el, mi lenne, ha már elérnék a céljaikat. Úgy képzeljék el a céljaikat, mintha már elérték volna őket, s közben érezzék át ennek az örömét! Végül egy kísérletet javasolnék még: csíráztassanak két-két babot azonos körülmények között. Az egyik babpárt azonban képzeljék el reggel ébredezés közben és este félálomban, hogy gyorsan, nagyra nő. Ugyanannyi idő alatt legalább kétszer akkorára fog nőni az a két bab, amelyikre gondoltak, mint a másik. Pedig ugyanannyi fényt, ugyanannyi vizet kapott. Meg fogják tapasztalni az elme valóságot teremtő, valóságot befolyásoló hatását. S akkor talán azok is megértik, miről beszéltem itt, akik esetleg most még szkeptikusok.
(forrás: sokszinuvidek.hu)

Dr. Domján László: Miért érdemes meditálni?- videó Bagdi Bella

2016. január 28., csütörtök

Doreen Virtue: 10 lecke, amit az Angyalok tanítottak


Minél többet beszélek az Angyalaimmal, annál többet tanulok.
Íme 10 lecke, amire ők tanítottak, ami megváltoztatta az életem. 

Doreen Virtue


1. Élj egységben

Az angyalok azt mondták nekem:

Olyan cselekvésekkel töltsd el időd, amik egyeznek a legfelsőbb szándékaiddal.

Engedd el azokat a dolgokat, amikre az intuíciód sarkall, hogy hagyj fel velük.

Azok a dolgok vagy úgy lesznek meggyógyítva, hogy élvezni fogod őket, vagy pedig ezek a tevékenységek könnyen lemorzsolódnak majd.

Arra sürgettek az angyalok, hogy bízzak a szívemben. Biztosítottak afelől, hogy biztonságban leszek, ha felhagyok azzal a munkámmal, ami nem passzol az igazi érdeklődési körömhöz. Gyorsan így lett ahogy az angyalok mondták.

2. Csak a most létezik

Te teljesen a mostban vagy. Ne arra figyelj, hogy mit hozhat a holnap - ez arra utal, hogy te nem vagy tökéletes, vagy hiányzik valami, és te csak akkor leszel egész, ha a jövőben valami külső dolog érkezik az életedbe.

Amikor az angyalok felhívták erre a figyelmem, tudatosult bennem, hogy a jövőben élek. A fókuszom azon volt, hogy mit hoz a holnap, a pillanat áldásai helyett.

Most minden egyes este készítek egy mentális "hála listát".

3. Minden konfliktus a te fejedben van.

"Minden konfliktus amit látsz vagy tapasztalsz a külvilágban az az egod kivetülése.

Az igazat megvallva, a világ teljesen békés, és a te félelmed a békétől vetülnek vissza a világra.Te nem akarod megoldani a belső konfliktusod, de meg akarsz tőle szabadulni. Így, kivetíted azt a többi emberre, és azt gondolod, hogy ők azok akik okozzák a diszharmóniát. A többi ember semleges, üres táblák, te színezed őket ki a saját gondolataiddal és definícióiddal. Aztán úgy reagálsz ezekre a színekre és definíciókra, mintha valósak lennének. A többiek, úgy bánnak veled, ahogy azt te elvárod, mintegy önbeteljesítő jóslatként."

Ahogy az angyalok elmagyarázták ezt nekem, felismertem milyen sűrűn engedtem a félelmeimnek meg azt, hogy nyomorult időket kreáljanak nekem. Pedig mindig meg volt a hatalmam megválasztani a gondolataimat és érzéseimet amiket az egyes szituációknak tulajdonítok.

4. Tisztítsd meg étked

"Minden ételnek van rezgése, és te olyan magasan és finoman akarsz rezegni amihez hozzá vagy hangolva. Diétázz, egyél friss gyümölcsöket és zöldségeket, magokat, teljes kiőrlésűt, aminek a legmagasabb a rezgése. Kerüld a húsokat, tejtermékeket, alkoholt, cukrot, csokoládét, és a koffeint, melyeknek legalacsonyabb a rezgésük. Emlékezz arra, hogy minden ételnek a kivonata sokall hosszabban hat rád, mint ahogyan azt megemésztetted."

Amikor az angyalok elmondták nekem ezt a 4-es leckét, az étkezésem már eléggé egészséges volt. Feladtam a húsevést, szárnyast, és az alkoholt. De még mindig volt mit fejlődni, így hallgattam az őrangyalom étkezési tanácsaira, és befogadtam a vegán étkezési megközelítéseket. A fejlődés az energiámban és a kinézetemben drasztikus és azonnali volt! Ahelyett, hogy megfosztottnak éreztem volna magam azzal, hogy az egészséges ételeket választottam, inkább könnyebbnek és természetesnek éreztem magam.

5. Ne azzal a céllal adj, hogy kapj

"Engedd el a körvonalazást, hogy milyen eredményeket kapsz majd azért amit adsz. Eredményeket fogsz kapni az adásért cserébe: ez egy univerzális törvény. De az nem tőled függ, hogy az ok és hatás hogyan cirkulálnak. Plusz, ha cserébe vársz valamit, akkor nem is igazán adsz. Helyette inkább tudatosságban tartod, elvársz valamit cserébe, még mielőtt teljesen odaadtad volna."

Újfent kínosan éreztem magam ahogy az angyalok látták a kétségeket a lelkemben. Ők tudták, hogy én egy adó személyiség vagyok. Be kellett ismernem, hogy előfordult, hogy olyan elvárásokkal adtam, hogy tudtam kapni fogok cserébe valamit.

Teljes bizalommal az őrző angyalaim iránt, eldöntötten, hogy minden kikötésemet elengedem amikor másoknak adok. Majdnem azonnal, elkezdtem meglepetés ajándékokat kapni, úgy mint új üzleti ajánlatok, és gyönyörű lehetőségek a barátaimmal.

6. Tölts egyedül időt a természetben

"A természet hangjai és illatai láthatatlanok, ezért el tudják vinni az elméd a szellem láthatatlan birodalmába, ahol gyorsabb és magasabb a rezgés. A természet gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik. Vannak nagyon valós természeti angyalok. Kérheted ezeket a természet angyalokat, hogy gyógyítsanak meg téged. Amikor a természetben vagy, ez segít neked adaptálódni, felvenni a Föld természetes ritmusát, és ahogy az idő és a ciklusok mindennek a részesei, te is jobban szinkronicitásba kerülsz az élet ritmusával."

Ahogy az angyalok sürgettek , egyre többet mertem elhagyni az íróasztalomat, és elkezdtem az ebédjeimet a szabadban költeni. A friss levegő, a napsütés, a virágok illatai mind segítettek a mélyebb meditációban. Kint ülök és kérem a természeti angyalokat, hogy vegyenek körül engem.

7. Szakadj el az anyagtól

"Amikor gondolatban hozzá vagy kapcsolódva az anyaghoz, ez ego termékeivel maradsz kapcsolatban, és ezért maradsz hozzákötve magához az egohoz. Ezen törvény elől nem tudsz megszökni. Az anyagon alapuló elme az ego elméje."

Az őrangyalaim tisztázták azt, hogy nincs semmi rossz az anyagi dolgokban. Az angyalok szerint az anyag maga semleges. Ők felfogják, hogy az emberi lénynek anyagi szükségletei vannak, mint például étel, ruha, és menedék. Viszont, amikor mi túlságosan is a materiális dogokra támaszkodunk -mint pl. ha folyamatosan a pénzre és a hatalomra gondolunk - akkor az alacsonyabb természetünkre fókuszálunk, a felsőbb énünk helyett.

8. Ne ítélkezz

"Azért ítélkezel, hogy megóvd magadat, hogy távol tartsd őket, így nem jöhetnek közel, és nem sérülhetsz meg. De mi azt mondjuk neked, hogy nincs szükséged a védekezésedre gondolni. Biztonságban vagy, és ezzel a nyomasztó aggódó gondolatmintával fogod behozni azt a bizonyos félelmet az életedbe."

Az angyalok elmagyarázták, hogy mi rajzoljuk meg magunknak amit gondolunk. Ha én megszállottan fizikai vagy érzelmi veszélyre gondolok, akkor létrehozok egy olyan légkört, amiben a legrosszabb rémálmaim valóra válnak. Gyakorlatban elkezdtem realizálni azokat a pillanatokat, amikor megítélek másokat. Elkezdtem átadni a félelmeimet az angyaloknak, és úgy éreztem, hogy az ítélkezési szokásaim fokozatosan eltűnnek.

9. Ott élsz, ahová tudatosságod fókuszálod

"Ha egy nem szeretetteljes gondolat van benned - verseny, irigység, vagy aggodalom - fájdalmat érzel. Te VAGY a tudatosságod és te érzed, hogy hová fókuszálod a tudatosságodat. Nem akarsz fájdalmat. Ezért, válaszd azt, hogy átadod a nem szeretetteljes gondolataidat a fénynek."

Elsőre, ezzel a leckével fájdalmas volt szembesülni. Mindig úgy gondoltam, hogy a boldogságomat a külső körülmények alakítják. Az angyalok ragaszkodtak ahhoz, hogy ez csak visszafelé vitt, és, hogy a saját gondolataim színezik a világomat. Azt mondták, a boldogságom nem attól függ, hogy mim van, hanem inkább, hogy mire gondolok.

10. Minden dologban dicsőítsük Istent

"Ne keresd magad dicsőségét. Lényegében, amikor Istent dicsőíted, akkor önmagad azon részét is dicsőíted amely Istennel van. Amikor Istent dicsőíted, kívül maradsz az egon, és a felsőbb éned tudatosságában maradsz."

Kezdetben, a lecke megalázott. De mielőtt alámerültem volna a szégyen érzetébe, az angyalok felemeltek egy emlékeztetővel - amióta az igaz énem egy Istennel - az igaz valómért imádkoztam, minden egyes alkalommal dicsőséget adtam Istennek.

A tíz lecke ma már meggyökeredzett és állandó részei a mindennapjaimnak.

Amikor a klienseim bókolnak nekem a tiszta és világos Isteni útmutatás miatt, azt mondom: Köszönöm, de minden érdem Istené és az angyaloké. Ők tanították meg hogyan vegyem át az üzeneteiket. Az én érdemem csupán az, hogy követem az útmutatásukat, mert - hála nekik - ma már nagyon jó hallgató vagyok.

(forrás:joportal.hu)

DOREEN VIRTUE AZ ANGYALTAROTRÓL - videó

2016. január 27., szerda

A szivárvány folyóA dél-amerikai kontinens északi részén fekszik az Amerika felfedezőjéről elnevezett ország: Kolumbia. A Serrania de La Macarena National Park Kolumbia első nemzeti parkja (1971) az Andok keleti részén, a Serranía de la Macarena (Macarena -hegy ) és a Központi-Kordillerák északi határa mellett, Meta tartományban fekszik. A Serranía de la Macarena az egyik legrégebbi geológiai képződmény Kolumbiában, mely 120 kilométer hosszú, 30 kilométer szélességű, észak–déli irányban húzódik, legmagasabb pontja Llanos (2615 m)
A park 6200 km2 nagyságú ökológiailag egyedülálló terület, itt találkozik az Amazonas és az Orinoco régió növény- és állatvilága, különleges klímájának köszönhetően rendkívül gazdag biodiverzitás figyelhető meg, számos endemikus fajnak ad otthont.  Jaguárok, pumák, szarvasok, hangyászok, több macskaféle, 8 majomfaj, 550 madár-, 100 hüllő- és 1200 féregfaj él a területen. Növényvilága is változatos 48 orchidea- és 2000 további növényfaj található itt.
És még sem emiatt vált híressé ez a terület. Andrés Hurtado García helyi kutató és újságíró számolt be először egy csodálatos természeti jelenségről, egy különleges helyről, egy egyedülálló, biológiai csodáról. 
Az Andok keleti oldalának lábainál eredő Caño Cristales Földünk egyik legszínesebb és leglátványosabb folyója, a torkolatáig kb. 100 kilométeres utat tesz meg, számos vízesés és különleges alakzatú sziklafalaktól övezve. Az esős évszakban a vízeséseket, száraz évszakban a folyómeder különleges sziklaképződményeit csodálhatjuk.
Azonban ha eljön a két évszak közötti időszak (szeptember-november), a folyómeder szikláit ellepi a kristálytiszta víz (egész az aljig lelátni és nincs benne hal) a napfény pedig lejut a meder aljára  virágba borítva a folyót. Egy itt a folyómeder szikláin, sziklapárkányain élő algafajta,a Macarenia clavigera virágzása hozza létre ezt a fantasztikus „művészi alkotást „.
A napfényben a zöld, a kék, a sárga, lila és a piros megannyi árnyalatával szivárvány folyammá változtatja a folyót. A legszebb része a La Macarena település közelében folyik, sajnos azonban nehezen megközelíthető , nincs kiépített út, csak lovon, öszvéren vagy gyalogosan lehet eljutni a folyóhoz. Talán ennek is köszönhető, hogy eddig érintetlen maradt ez az egyedülálló természeti csoda.
Ez a jelenség azonban csak rövid ideig gyönyörködtet, mert amint a vízhozam megnő, a folyó sebes sodrása és mélysége miatt a napfény nem jut le a mélybe és az algák és moszatok visszaváltoznak eredeti színűkre.
Az utóbbi években több gerillabázist sikerült felszámolni a kormányerőknek és 2009 óta újra látogatható a park teljes területe.
Egy nap max. 20 fő, idegenvezetővel látogathatja a folyót, négy ösvényt jelöltek ki erre a célra. A látogatási rend szigorításával, a lakosság felvilágosításával , környezettudatosságra nevelésével  próbálják a ,,szivárvány folyó" varázslatos természeti szépségét megvédeni  az elkövetkező nemzedékek számára is.
Az UNESCO "Az emberiség biológiai öröksége"-vé nyilvánította a nemzeti park egyedülálló ökoszisztémáját.
(forrás:vilagutazo.blog.hu)2016. január 26., kedd

Mi a hosszú élet titka?Vajon van biztos módszer arra, hogy hosszú életet éljünk? Garancia semmire nincs, de az biztos, hogy tehetünk érte. Lássuk, hogyan alapozhatjuk meg magunknak.
Mi minden járulhat hozzá ahhoz, hogy az ember hosszú életet éljen? Sokak szerint a helyes étkezés, a gyakori testmozgás a kulcsa, de számos egyéb dolog is szerepet játszik abban, hogy az ember az aggastyán éveit is megérje. Mit tehetünk hát azért, hogy minél tovább éljünk? Íme a 18 titok.

1. Védjük a DNS-t: ahogyan öregszünk, kromoszómáink végei – az ún. telomerek – rövidebbé válnak. Mindez érzékenyebbé tesz bennünket a betegségekre. Talán azt hisszük, nem tehetünk ellene semmit – de igen. Egy tanulmány szerint az életmódváltás hozzájárul az enzim növekedéséhez, mely növeli a telomerek hosszát. Vagyis, az egészséges szokások lassítják az öregedést a sejtek szintjén.

2. Legyünk lelkiismeretesek: egy 80 évet átfogó tanulmány azt mutatta, hogy a lelkiismeretes személyiségek tovább élnek. Az olyan tulajdonságok, mint a figyelem és a kitartás megtérülnek. A lelkiismeretes emberek több dolgot tesznek egészségükért és olyan döntéseket hoznak, melyek erősebb kapcsolatokhoz és sikeresebb karrierhez vezetnek.

3. Legyenek barátaink! A barátok segítenek tovább élni. A társasági emberek ausztrál kutatók szerint kisebb valószínűséggel halnak meg korán. Egy másik, 148 tanulmány eredményét összesítő analízis szintén kimutatta az összefüggést a társadalmi kapcsolatok sokasága és a hosszú élet között.

4. Válasszunk okosan barátokat! Barátaink szokásait hajlamosak vagyunk átvenni. Ezért, ha társaságunk tagjai egészséges életmódot folytatnak, nagy eséllyel mi is így teszünk majd. Egy tanulmány szerint ez az elhízással is így van; ha barátaink túlsúlyosak, 57 százalékkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy mi is azok leszünk. A „ragadósság” jellemző a dohányzásra, de ugyanígy szerencsére a leszokásra is.

5. Tegyük le a cigit! Nem titok, hogy a cigaretta elhagyása hosszabb életet eredményez. Ám az extra idő mennyisége meglepő lehet. Egy 50 évet felölelő brit tanulmány rávilágított, hogy ha valaki 30 évesen teszi le a cigit, egy egész évtizeddel hosszabbítja meg életét. Ha 40-, 50 vagy 60 évesen, akkor pedig 9, 6 vagy 3 évvel lesz hosszabb az élete.

6. Sziesztázzunk! A világ számos részén divat a szieszta, de ennek megvan az oka. Ma már tudományos bizonyíték is van arra, hogy a szundikálás meghosszabbítja az életünket. Egy tanulmány, melynek 24 ezer résztvevője volt, azt sugallta, hogy a gyakori sziesztázóknak 37 százalékkal kevesebb eséllyel halnak meg szívbetegségben, mint azok, akik csak alkalmanként szundítanak napközben. A kutatók szerint a szieszta segít a szívnek azzal, hogy alacsonyan tartja a stressz hormonokat.

 7. Szavazzunk mediterrán étrendre! A mediterrán étrend gyümölcs- és zöldség tartalma igen magas, valamint gazdag teljes kiőrlésű gabonában, olívaolajban és halban. Egy több mint félmillió ember bevonásával készült tanulmány kimutatta a mediterrán étrend előnyeit. Jelentősen csökkenti a metabolikus szindróma kockázatát – az elhízás, az emelkedett vércukorszint, a megnövekedett vérnyomás és egyéb tényezők közös elnevezése – mely szívbetegséghez, cukorbetegséghez vezet.

8. Együnk úgy, mint az okinawaiak: a japán Okinawában élő emberek élnek a tapasztalatok szerint a legtovább. A kutatók a régió hagyományos étrendjében látják a titkot, mely zöld- és sárga zöldségekben gazdag, kalóriában viszont szegény. Az okinawaiak egy része betartja, hogy csak 80 százalékát eszi meg annak, ami a tányérján van. S mióta a fiatalabb generáció tagjai már nem tartanak be minden szokást, a várható élettartam Okinawában valóban esett.

9. Házasodjunk meg! Számos tanulmány bizonyítja, hogy a házas emberek tovább élnek, mint egyedülálló társaik. A házasság társadalmi és gazdasági is támogatást is jelent. Miközben a fennálló házasság jár a legnagyobb előnyökkel, azok az emberek, akik elváltak vagy megözvegyültek, még mindig tovább élnek, mint soha meg nem házasodott társaik.

10. Fogyjunk le! Ha túlsúlyosak vagyunk, a fogyás segíthet abban, hogy a diabétesz, a szívproblémák és egyéb, az életet megrövidítő betegségek ne alakuljanak ki nálunk. A hason felgyülemlő zsír különösen veszélyes. A több rost fogyasztása és a gyakori testmozgás tanulmányok szerint is nagy eséllyel veszi fel a harcot a hasi zsír ellen.

11. Testmozgás: nem kell hozzá különösebb bizonyíték, hogy rájöjjünk, aki többet mozog, az nagy valószínűséggel hosszabb ideig is él. Számos tanulmány támasztja alá, hogy a gyakori testmozgás csökkenti a stroke, a szívbetegség, a diabétesz és több rák típus kockázatát, valamint a depresszió esélyét is. A mozgás abban is segít, hogy tovább maradjunk mentálisan fittek. Napi tíz-tizenöt perc mérsékelt mozgás már jó, hiszen ez heti 2,5 órával ér fel.

12. Alkoholt csak mértékkel: a szívproblémák kevésbé fordulnak elő azoknál az embereknél, akik mértékkel fogyasztanak alkoholt, mint azoknál, akik egyáltalán nem isznak. Tartsuk azonban észben, hogy a túl sok alkohol nemcsak hízást okoz, de növeli a vérnyomást és számos egyéb egészségügyi problémát okozhat. A legokosabb, ha a nők napi egy pohár italt isznak, míg a férfiak 1-2 pohár italt. Mindenesetre, ha valaki eddig nem ivott alkoholt, azért ne kezdje el, hogy védje a szívét, hiszen ennek más módjai is vannak.

13. Lelki élet: kutatások szerint azok az emberek, akik valamilyen vallási csoporthoz tartoznak, hosszabb életet tudhatnak magukénak, mint akik sosem vettek részt ilyen közösségekben. Egy 12 évet felölelő tanulmány, melyben a résztvevők átlag életkora 65 év volt, azt mutatta, hogy akik hetente legalább egyszer jártak közösségbe, azoknak szervezetében magasabb volt egy kulcsfontosságú immunrendszer-fehérje szintje, mint azokéban, akik nem tartoztak semmilyen közösséghez. Előbbiek kisebb valószínűséggel is haltak meg a tanulmány ideje alatt. A hosszú élethez tehát hozzájárulhatnak azok a szoros kapcsolatok is, melyek az ilyen közösségekben kialakulnak – általánosan javítják egészségi állapotukat.

14. Bocsássunk meg másoknak – és magunknak is! Ha elengedjük a haragot, az meglepően jó hatással van a szervezetünkre. A krónikus harag ugyanis csak bajt okoz. Csökkent tüdőfunkciókat például, szívbetegséget és stroke-ot. A megbocsátás nemcsak csökkenti a szorongást, de a vérnyomást is lejjebb viszi. Könnyebben fogunk tőle lélegezni. Az előnyök pedig csak nőnek, minél idősebbek leszünk.

15. Védjük a testünket! A balesetek jelentős szerepet játszanak abban, hogy búcsút mondhassunk a hosszú életnek…Ezért meg kell tennünk mindent saját védelmünk érdekében. Mindig viseljünk védőfelszerelést, ha olyan sportot vagy tevékenységet végzünk, ami ezt indokolja. Mindig kapcsoljuk be az autóban a biztonsági övet – 50 százalékkal növeli életben maradásunk esélyét. A biciklis balesetek többségében a fejsérülés okozza a halált – viseljünk hát sisakot!

16. Az alvás ne maradjon ki! A hosszú élethez hozzájárul a megfelelő mennyiségű pihenés. A minőségi alvás csökkenti az elhízás-, a cukorbetegség-, a szívproblémák-, a hangulati zavarok kialakulásának esélyét, ahogyan abban is segít, hogy betegség esetén előbb felépüljünk. Az „éjjeli bagolyság” ellenben éppen növeli az említett problémák kockázatát. Ha kevesebb, mint 5 órát alszunk naponta, azzal bizony növeljük a korai elhalálozás esélyét.

17. Kezeljük a stresszt! Az életmód-változtatások, beleértve a stressz megfelelő kezelését sokban hozzájárulnak a hosszú élethez. Segítenek megelőzni a szívproblémák jelentkezését. Noha a stressz elkerülése szinte lehetetlen a legtöbb ember számára, vannak hatékony módszerek a kezelésére.

18. Legyünk céltudatosak! Ha valakinek van hobbija, kedvenc elfoglaltságai, az mind-mind hozzásegít a hosszú élethez. Japán kutatók szerint a nagyobb céltudatossággal rendelkező emberek kisebb valószínűséggel halnak meg stroke-ban, szívbetegségben vagy egyéb problémákban, mint kevésbé céltudatos társaik. Egy tanulmány azt is alátámasztotta, hogy a hobbival rendelkezőknél, azoknál, akik bele tudnak merülni egy-egy kedves elfoglaltságba, még az Alzheimer-kór kialakulásának rizikója is kisebb.
(forrás:hatartalanvilag.blogspot.hu)

A hosszú élet titka - videó

2016. január 24., vasárnap

28 éve faragja a barlang belsejét a sivatagban élő férfi


A világon egyedülálló hobbija van Ra Paulette-nek, mégpedig az, hogy egy Észak-Új-Mexikói homokkő barlang belsejét faragja.
 
Ra Paulette


Egy talicska, egy csákány, és néhány kézi szerszám segítségével különleges alkotásokat hoz létre a barlang szobáiban. Ilyet eddig még nem láttunk!

A jelenleg 68 éves férfi, saját bevallása szerint, kissé későn érő típus, vagyis nehezen kapta a helyét a világban, majd egyszercsak elkezdett barlangszobrászattal foglalkozni. Paulette 1985-ben éppen kotrómunkásként dolgozott, ekkora találkozott szembe az új kihívással.

Rájött, hogy a barlangszobrászat az, amivel igazán szeretne foglalkozni a továbbiakban. Első alkotását 1987-ben készítette el, mely mára már igazi turistalátványosság lett. A művész a természetből ihletődött, onnan kölcsönözte a forma és díszítőelemek sokaságát.

A remekmű bár már most is csodálatos, az alkotó szerint, közel sincs kész.

A célja, hogy egy olyan maradandó teret hozzon létre, mely inspirálni tudja spirituális megújulást.
A férfi alkotásait “Ra Barlangoknak” nevezik, és 14 látványosságból állnak. A különleges szobrászról Jeff Karoff tíz évnyi megfigyelés után egy filmet is készített.

(Forrás: twice.hu)Ra Paulette munkája a föld alatt - videó