2022. július 31., vasárnap

Az evolúció nagy ciklusai


A Vízöntő-kor már 1860-ban megérintette a Földet. Ennek első látható hatása az I. Ökumenikus Zsinat volt 1869-70-ben, majd 1875-ben megjelent H.P. Blavatsky „A Titkos Tanítások” című műve. Azóta egyre nő az együttműködés, egyre több nemzetközi kapcsolat alakul ki, és egyre több az erőfeszítés a vallási egységért. És a Halak kora még 2050-ig tart! 

Az evolúció nagy ciklusai állandó kölcsönhatások és a kozmikus térben történő örökös változások által jönnek létre. Ez egy élő ritmus, amely képes összekapcsolni még a szélsőséges ellentéteket is. Ezt a kölcsönhatást, ezt az aktivitást is nevezzük energiának, vagy egyszerűbben életnek. Minden szüntelenül mozgásban van, és olyan ritmusban, ahogy az „idő” impulzusa a „térben” megváltoztatja az eseményeket.

A látható életnek két pólusra van szüksége. Csak ebben a mágneses rezgésmezőben tud az élet kibontakozni, és mi is csak így tudjuk megtapasztalni, és növekedni a változáson keresztül. Az idő kisebb szakaszai – mint a nappal és az éjszaka, vagy az évszakok váltakozása – szabályozzák a mindennapi életünket is. 

Sok bölcs tanítás segít minket, hogy felismerjük az „idő” minőségét, mindennek az összetartozását, és megértsük az élet örökös megújulását – a TÉRBEN és IDŐBEN. A taoizmus különösen világosan fogalmazza meg ezt a „kettősséget” a jin és jang szimbólumain keresztül. A jang jel az aktivitás, a szellem, az idő és a fény szimbóluma. A jin jel a befogadás, a forma, a föld és az anyag, ezáltal az átláthatatlan és sötét szimbóluma is. 

Egy nagy világév körülbelül 25700 évig tart, egy „korszak” pedig – amíg az egyik jel tulajdonságai formálják a Földet – körülbelül 2100 évig. Elég néhány évezredet megnéznünk a „közelmúltunkból”, hogy lássuk, az idő különböző minőségei milyen változásokat hoznak az adott kor tudatában. 

A Bika korszak – kb. Kr. e. 4300 – 2100.
Ebben az időszakban kezdődött meg a mezőgazdaság fejlődése és a pénz fizetőeszközként való bevezetése. A tulajdon a saját értékek kiterjesztését jelentette, ezért fontosnak tekintették, és hatalmi célokra is használták. A pénz és a hatalom a halhatatlanság elérésének eszköze volt. Ehhez az elvhez kapcsolódnak az egyiptomi mumifikálási rituálék is, melyek során nemcsak az elhunyt vagyontárgyait temették vele együtt a sírba, de a még élő, hozzá tartozó személyeket is.
Maga a bika, mint a bőség és hatalom szimbóluma, „isteni trónra” emelkedett, nemcsak az egyiptomi kultúrában, de Krétán is Minótaurosz formájában, valamint Indiában, ahol a szent tehénre szintén „isteniként” tekintenek és ekként tisztelik.
A Bika korában szoros kapcsolat alakult ki az anyafölddel, az anyai minőségekkel és a női őserővel. „Felajánlásként” az anyaföldnek – mint legmagasabb áldozatot – állati és emberi testeket helyeztek az „oltárra”. 

A Kos korszak – kb. Kr. e. 2100 – Kr. u. 50.
Az „aranyborjú” imádatának szokása a zsidó nép számára a bűn és a babona megtestesítőjévé vált. Az új korszakban az eddig nyomot hagyó Vénusz tulajdonságok átalakultak a Mars tulajdonságaivá. Ám a tavasz sosem válik hirtelen nyárrá, mindig van egy időszak, amikor még mindkettő jellemvonásai észrevehetők, míg az új lassan meg nem erősödik. A bárány lett az új jelkép, amely a „bika-isten” helyébe lépett.
Az anyafölddel, az anyai minőségekkel, és így a női őserővel való szoros kapcsolat is átalakult. Az új erény a harcias Mars minőség lett, a férfias hőstettek. Ez volt az az időszak, amikor számos háborús hódításra került sor, és amikor a nagy hősi mítoszok íródtak. A „férfi mint hős” lett az új ideál, és ennek természetes következményeként kialakult a patriarchális struktúra, melynek eszménye a győzelem volt.

 A Halak korszak – kb. Kr. e. 100 – Kr. u. 2050.
Még mindannyian erősen hordozzuk magunkban ennek az időszaknak a jellegzetes vonásait, hisz mindezek szokássá váltak számunkra. A víz és a halak voltak a kereszténység meghatározó szimbólumai. De a múltbeli rituálék keveredtek az új értékekkel, és a keresztény szertartásokon még mindig használjuk a „kos szimbólumot” mint „Isten báránya, aki vérét áldozza”.
A Halak jegyének víz eleme természetesen más minőségű időt hozott, mint a Kos jegyének a tüze volt. Így lett az ideálokból idealizmus, készség az odaadásra és az eltökélt a küzdelemre. Odaadás és harci hajlandóság „magasrendű” célokért, személyfeletti eszményekért – mint hit, otthon, család és becsület. Egyre erősebbé vált a patriarchális gondolkodásmód, és egyre inkább legyőzte az „ősi nőiséget”.
Felébredt a hajlandóság a hitre, és erősödött az érdeklődés a gondolkodás iránt. Ám ez a reakció az élet számos területén hasadást, megosztottságot okozott – mint a szellem és az anyag, a lélek és a test, az érzés és a gondolkodás, a hit és a tudás, a látható és a láthatatlan elkülönülése. Ez – az élet ellentéteinek tudatosítása – kaput nyit számunkra, beléphetünk a szintézis új időfázisába, és megtapasztalhatjuk a tudatos összetartozást. 

A Vízöntő korszak – 1870 – kb. 3950.
Napjainkban a szeretet szellemi energiáinak egyre erősebbé váló áramlása felébreszti a spirituális igyekezetet éppúgy, ahogy a földi szeretetet is, a szexuális vágyat éppúgy, ahogy az anyagi mohóságot is. 

Napjainkban megéljük már a „szintézis energiáit”, és megtapasztaljuk az életet – új törvényekkel, új renddel és új kapcsolódással. De a polaritás régi energiái is itt vannak még – a hatalom, a nacionalizmus, az elkülönülés és a háború. 

De sokan vannak azok is, akik már testvériségben, igazságosságban, egyetemes együttműködésben, isteni segítséggel és szeretettel munkálkodnak!

- Eva Gostoni spirituális tanító és írónő -

2022. július 30., szombat

Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok…Nézem a sok embert, valamit keresnek!

Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!

Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,

mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.

Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,

görbe tükrei egy eltorzult világnak.

A mosoly, az öröm, egymás ölelése,

– önző világunkban, vajon nem kevés-e?

Vajon hová bújt el az igazi érték,

a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.

A szeretetet kéne végre megtalálni,

szebb világban élve boldogokká válni!

Figyelmet és időt kéne többet adni,

minden körülményben embernek maradni! 
 
- Aranyosi Ervin © 2013-12-25. -

- - - - - 
 
 Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok - Előadja: Ferencz - Antal Koppány 
Verset videóra rögzítette: Dévényi Judit és Dr.Kerényi Zoltán
forrás: Judit Devenyi Craft
 

2022. július 27., szerda

Mi a fizikai világ létezésének értelme?


Viszonylag sok hozzám forduló teszi fel azt a kérdést, hogy ha egyszer a szellemvilág az igazi otthonunk, akkor voltaképpen mi az értelme annak, hogy a fizikai világ is létezik?
 
 
Ahogy arról már sokszor írtam, lelkek vagyunk valójában, akik a létezésük reinkarnációs időszakaszán, hol testben élnek a fizikai világban, hol pedig test nélkül a szellemvilágban. A teljes létezésünknek ezen szakasza nagyjából annak felel meg, mint egy testi életünk során az iskolás időszakunk. Itt tehát iskolában vagyunk. Amit pedig meg kell tanulnunk az az, hogy noha különálló lények vagyunk, de Istenben, a Forrásban való összekötöttségünk révén egyek, így bármit teszünk másokkal, azt saját magunkkal is tesszük. Mivel ennek a megtanulása jobbára itt lehetséges, ez az oka annak, hogy a testi világ létezik. S miért lehetséges jobbára itt? Ennek két oka is van.

Az egyik ok a következő. Odaát lélekként, energiaként létezve, sokkal egyértelműbb számunkra, hogy mindenkivel egyek vagyunk, hisz jobban érezzük a köztünk lévő köteléket. A fizikai világban azonban testben létezünk, és a másoktól való elkülönültség látszata így jóval intenzívebb. Itt tényleg hajlamosak vagyunk elhinni azt, hogy semmi sem köt össze bennünket a másik személlyel, tőle teljesen különállóak vagyunk.

Mondhatjuk tehát, hogy a fizikai világ létezésének egyik értelme az, hogy itt egyfajta nehezített körülmények között tanulhassuk meg azt a fő igazságot, hogy bár különálló lények vagyunk, de mégis, mindenkivel egyek. Ennek megtanulásának fő segítői a szabad akarat, amivel bárkivel megtehetünk bármit, illetve a karma, ami mindig akkor áramoltatja felénk vissza korábbi tetteinket, amikor abból a legtöbbet tanulhatjuk, amikor a leginkább át tudjuk érezni azt, amit korábban másoknak okoztunk. Mivel ennek mély megértése egy hosszú folyamat, így nem csupán egy testi élet áll rendelkezésünkre, hanem bármennyi. Annyi, amennyivel ezt az alaptudást el nem sajátítjuk, s minden tettünket már ez vezérel.

A másik ok pedig (hogy a fizikai világban ideálisabbak a tanulásra a feltételek), a különbözőségeinkben keresendő. Mindannyian lelkek vagyunk tehát, akik csupán abban különböznek egymástól, hogy a lélekfejlődés más és más szintjén járnak. Másképpen szólva más és más szintjén tartanak annak megértésében, hogy valójában egyek vagyunk, s hogy mit jó tenni mással és mit nem. Odaát lélekként, energiaként létezve, mivel a hasonló energia vonzza a hasonlót, mindannyiunk a szellemvilág azon szintjén képes létezni, amely az ő rezgésszintjének (lélekfejlődési szintjének) megfelelő. Így elmondható tehát, hogy minden lélek a saját magához hasonlatos lelkekkel él együtt. Ez természetesen ideális és boldog állapot az adott lelkek számára, ugyanakkor számos tanítás elsajátításához nem nyújt megfelelő alapot és körülményeket.

Itt, a fizikai világban, testben létezve, mivel a testünk leárnyékolja az energiánkat, már nem csak hozzánk hasonló lelkekkel tudunk együtt létezni, hanem bárkivel, akihez testileg, fizikailag közel tudunk lenni. Így tehát hozzánk képest kevésbé és jóval fejlettebbekkel is. S a (kölcsönös) tanulás így tud igazán felgyorsulni. Sőt, számos komoly lecke, csak így érthető meg. A megbocsájtás, a megértés, a hozzánk képest eltérő szintű lelkek elfogadásának gyakorlása és megtanulása (és még sorolhatnám) csak itt lehetséges. Nem beszélve arról, hogy ilyen körülmények között adódik arra is lehetőség, hogy mi segítsünk emelkedni hozzánk képest kevésbé fejlett lelkeket, illetve hogy tőlünk fejlettebbek pedig bennünket segítsenek ugyanebben a folyamatban - pusztán mindannak a kiáramoltatásával, ami már az adott lelkekben benne van.

Gyakran felmerülő kérdés e témakörben még az, hogy ha odaát az eredendő jó állapotában vagyunk, akkor vajon miért kell abból kiszakadnunk, végig mennünk egy alapvetően negatív megtapasztalási folyamaton is, hogy aztán végül újra a jó állapotában lehessünk?

A léleknek muszáj megtapasztalnia a "rosszat" is (amit a szabad akaratából kifolyólag természetszerűen meg is tesz), ugyanakkor saját erejével, saját kárán tanulva, emelkedik végül vissza a "jó" állapotába, megértve, hogy miért is érdemes azt választani. Ha ezen a lélek nem menne végig, az nagyjából ahhoz lenne hasonlatos, mint amikor itt, a testi világban egy gyermek mindent megkapna a szüleitől anélkül, hogy megdolgozna érte. Láthatjuk, hogy egy olyan személy, aki felnőtté válásáig mindent készen kap, anélkül hogy ő bármit is tenne érte, nagy valószínűséggel kisiklik az életében, ráadásul értékelni sem tudja mindazt, ami van neki. Ellentétben egy olyan személlyel, aki mindenért ő maga dolgozott meg. Ez utóbbi nemcsak örülni tud mindannak a jónak, ami már sajátja, hanem kellőképpen értékelni is tudja azt. A testi létezés, a testet öltések folyamata tehát, ezt a célt is szolgálja minden lélek esetében.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -

2022. július 26., kedd

48 évesen tért vissza a halálból: "Nincs mitől félnünk, ha meghalunk."

 

“Amikor meghaltam, felmentem a mennybe, és láttam anyámat és Istent.”

A 48 éves férfi egy igen elgondolkodtató beszámolóval tért vissza túlvilágról, története az egész világot bejárta. 
 
 
Egy 48 éves olasz-amerikai férfin a Missouri állambeli North Kansas Kórházban végeztek feltáró laparotomiát, amikor ellenőrizhetetlen vérzést és szívleállást szenvedett.

Hamar világossá vált: az életéért kell küzdenie.

40 percig volt válságos állapotban, és többször defibrillálták. 10 napig volt az intenzív osztályon, 45 napig a kórházban.

Az intenzív osztályon azt mondta orvosainak és ápolóinak: 
„Amikor meghaltam, felmentem a mennybe, és láttam anyámat és Istent.”

Az orvosok és a nővérek azt mondták neki, hogy csak hallucinálta a mennyországi látogatást, azért, mert az agyában nem volt elég oxigén.

Azt tanácsolták neki, hogy ne beszéljen senkinek a hallucinációiról, különben az emberek azt hiszik, hogy agykárosodást szenvedett.

Egy későbbi olaszországi útja során olasz orvosoknak mesélt tapasztalatairól.

Gyorsan megerősítették, hogy „halálközeli élménye”volt, és elmondták a betegnek, hogy ez gyakori, és hogy a legtöbb ember jobb életet él ezután, valamint nem éreztek többé halálfélelmet.

Ezt utóbbi pedig annak tudható be, hogy ők “bizonyosságot nyertek” az élmény által arról, hogy vár rájuk odaát valami.

A beteg ezután mesélni kezdett az olasz orvosoknak. Elmondása szerint hirtelen megnyugodott és nem érzett fájdalmat, elhagyta a testét, és lenézett, és látta, hogy a sebészek a vérrel teli hasába dugják a kezüket, és az aneszteziológusok vért pumpálnak mindkét karjába.

Belépett egy fényalagútba, és „a mennybe ment”.

Elmondása szerint elhunyt édesanyjával találkozott, ami számára egy örömteli élményt jelentett. Ezután arról beszélt, hogy a találkozás közben szinte eggyé váltak egy ragyogó fénylénnyel, akit a beteg egyfajta istenségként írt le, aki eddig általa nem érzett szeretetet sugárzott.

A katolikus nevelésű beteg megjegyezte:

„A mennyország minden, amit reméltem, és még több. Nem tudom leírni, milyen békés voltam.”

Az édesanyja ekkor azt mondta neki, hogy még nem jött el az ő ideje, és hogy vissza kell mennie a földre, de egyszer újra együtt lesznek.

„Nincs mitől félnünk, ha meghalunk.”

Ideges volt és szorongott azért mert az amerikai orvosok és nővérek nem hittek neki. Ezzel szemben az olasz orvosok magyarázata megnyugtatta és felszabadultan tudott beszélni az élményéről.

Forrás: Útikalauz a túlvilágra készülőknek - titkokszigete.hu
 
 - - - - - - 
 
Halálközeli élmény beszámoló - Interjú Dobronay László filmrendezővel - videó
forrás:Karma Birdie
 

2022. július 25., hétfő

Egy királylepke üzent a gyászoló édesanyának fia halála után: “Úgy éreztem, hogy ez egy jel volt Istentől”

Egy nappal fia halála után egy gyászoló anya egy királylepkét pillantott meg tőle mindössze 10 méterre. Eszébe jutott, hogy valaki egyszer azt mondta neki, hogy a királylepke a szeretteivel való kapcsolatteremtés jelképét jelenti, így megkérte a lepkét, hogy szálljon le a kezére. Az állat így is tett. 

 Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

“Teljesen megdöbbentem” – mondta az 58 éves Ann Brigham Chrudinsky a The Epoch Timesnak. “Abszolút úgy éreztem, hogy ez egy jel volt Istentől”.

Chrudinsky, aki az észak-wisconsini Tomahawk városából származik, 2019. július 3-án vesztette el 23 éves fiát, Bent, miután a fiú kemény küzdelmet folytatott az alkoholfüggőséggel és a depresszióval. Ben öngyilkos lett. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

Egy nappal a halála után a kétgyermekes anya nem tudta visszatartani a könnyeit, és este a kutyáját sétáltatta, amikor meglátott egy királylepkét.

Amikor híre ment fia halálának, egy barátja a Facebookon azt írta, hogy a királylepkék látványa azt jelenti, hogy egy szerette a közelben van. Ann Brigham Chrudinsky azonban úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja az érzést, és úgy gondolta, hogy az illető csak vigasztaló szavakat mondott.

Úgy döntött, hogy nem sétál oda a királylepkéhez, hanem inkább hangosan kimondta: “Ha Bennel vagy, szállj le a kezemre” – és a kezét derékmagasságba emelte.

“Egyenesen a kezemre repült, és leszállt” – mondta Chrudinsky.

Tudván, hogy az emberek talán nem hisznek neki, Ann Brigham Chrudinsky megkérte a pillangót, hogy maradjon a kezén. Miután két fotót készített, megköszönte a pillangónak, az pedig elrepült.

Meghatódva a látottakon, a könnyes szemű Chrudinsky megosztotta a szívmelengető jelenetet Ben egykori menyasszonyával. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

“Hiszem, hogy Isten megengedi ezeket a jeleket, hogy átsegítsen minket a gyászon” – mondta Ann Brigham Chrudinsky. “Hála Istennek a gyönyörű jelekért és emlékeztetőkért, amiket ad”.

Elmondása szerint az eset után soha többé nem volt hasonló élménye.

Chrudinsky, aki magát “írónak” nevezi, a wisconsini New Londonban nőtt fel. Miután azonban 1998-ban traumatikus véget ért a házassága, két fiával együtt Northwoodsba költözött, hogy újrakezdje életét. Az évek során újságíróként dolgozott egy regionális napilapnál, egy szülővárosi hetilap vezető szerkesztőjeként, egy újság vezérigazgatójaként és reklámigazgatójaként, valamint pályázati íróként.

Chrudinsky és Ben között nagy volt a kötelék. Együtt jártak moziba, sétáltak, szívesen rajzoltak és írtak, és kézzel írt üzeneteket hagytak egymásnak, amelyekben kifejezték egymás iránti szeretetüket.

Édesanyja szerint Ben rendkívül intelligens, tehetséges művész, önérvényesítő, odaadó fiú volt, nagyszerű humorérzékkel, és valaki, aki igazán szerette a barátait. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

Mire azonban Chrudinsky tudomást szerzett a függőségeiről, “az már teljesen kiteljesedett és romboló hatással volt az életére” – mondta.

“Komoly tanácsadáson vett részt, és addiktológiai kezelést kért. A józansága sajnos két hétig tartott, mivel mint minden 23 éves, ő is csak a barátaival akart lenni és “normális” életet élni”.”

Bár megfogadta édesanyja tanácsát, hogy egyensúlyba hozza az életét, nem tudta sokáig tartani fogadalmát, és végül kicsúszott a lába alól a talaj.

“Nem tudtam, hogy újra inni kezdett, amíg már túl késő nem volt” – mondta Chrudinsky.

A királylepkével szerzett tapasztalata után arra buzdítja az embereket, hogy figyeljenek oda azokra az apró dolgokra, amelyeket ő “kis jeleknek” nevez.

“A szél a fák között, amikor például nem ringatózik más fa, vagy a szitakötő, amely úgy tűnik, hogy sokáig csak körülötted lebeg, mielőtt elrepülne… ezek a dolgok lehetnek véletlenek, de megnyugtatóak” – mondta Chrudinsky. “Fogadd el, és ne hagyd, hogy bárki más azt mondja neked, hogy csak kapkodsz, hogy megkapaszkodj a szerettedben.”

Írta: Bellini filantropikum.com

- - - - - - 

Kapcsolódó írás
 A nagymama megígérte, hogy halála után jelet fog küldeni fentről:
 
- - - - - -
 
 Királylepke-vonulás Mexikóban - videó
forrás:euronews
 

2022. július 21., csütörtök

Wass Albert: Nagyapám tanítása


 
"Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.
 
 
– Idefigyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is!
 
 Érted?
– Értem, hebegtem megrendülve.
– Dehogyis érted, csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed.
Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? 
 Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. 
 Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted? 

Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. 
Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha.
 
– A megbízható embert még ellensége is tiszteli, - mondta volt nagyapám 
-, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…”

- Wass Albert: Nagyapám tanítása -

- - - - - 
 
 Wass Albert - Nagyapám tanítása - László Andrea - videó
forrás:László Andrea

2022. július 20., szerda

NIKOLA TESLA ÉLETE: A VEGETÁRIÁNUS MÉRNÖK ÉS LÁTNOK


Nikola Tesla, a zseniális feltaláló, korát meghaladó tudós fizikus rendkívül színes egyéniség volt. Honnan szedte a spirituális tudását? A szálak Indiába vezetnek. Ennek jártunk utána. Gondoltad volna, hogy Tesla Vivékánanda Szvámíval is találkozott? Vagy azt, hogy Pesten is dolgozott? Mutatjuk a részleteket.

 
Amit általánosságban talán mindenki tud Tesláról, azokkal a találmányaival függ össze, melyeknek hatása napjaink mindennapi életére is vonatkozik. Nikola Tesla feltaláló, fizikus, aki egy személyben mérnök és látnok is volt. Mint mérnök legalább 700 eszközt alkotott. A váltakozó áram, a villamos energiának az a formája, amelyet ma használunk a háztartásban és a számítógépeink áramellátásához, Nikola Tesla munkásságából származik.

Ő a tudománytörténet egyik legrejtélyesebb alakja. A hinduizmust is ismerte valamennyire. Tanulmányozta a keleti filozófiát, az anyagi világ valós természetét. Röviden így foglalta össze véleményét:

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, sokkal nagyobb haladást fog elérni egy évtized alatt, mint az összes korábbi évszázadban.”
 
Nikola Tesla élete

Nikola Tesla (1856-1943) szerb nemzetiségű, a horvátországi Smiljanban született, ami akkor az Osztrák-Magyar Monarhiához tartozott. Édesanyja egy szerb lelkészi család tagja, édesapja európai műveltségű ortodox pap volt. Talán édesanyjától is örökölt egy kis feltalálói hajlamot, aki híres volt apró, maga készítette szerkezeteiről. Fiának is ilyen játékokat adott, kis vízimalmot, csörlőt. A családi hagyományok szellemében Tesla is papnak tanult, de egy súlyos betegsége után apja átengedte a mérnöki pályára.

Tesla már kora ifjúságától tudatosan formálta önmagát. A leghitelesebb képet önéletrajzi írásaiból kapjuk:

„Az emberi élet egyik legalapvetőbb igazságát érzékletesen fejezi ki az a francia közmondás, ami szabadon fordítva így hangzik: Ha az ifjúkornak van tudása, ideje és energiája a cselekvésre, az öregkori testi és szellemi állapotunk csupán annak igazolása, ahogyan a fiatalságunkat töltöttük. A mostani saját teherbírásomnak és életerőmnek az a titka, hogy fiatalkoromban olyan életet éltem, amit erkölcsösnek lehet nevezni. Sohasem folytattam kicsapongó életet.”

„Úgy látszik, hogy már egészen fiatalon jó értelmi képességekkel rendelkeztem, ugyanis ha azt akartam, hogy néhány álmom valóra váljon, uralkodnom kellett a szenvedélyeimen és étvágyamon. Ezt szem előtt tartva, az életben elég korán elkezdtem fegyelmezni magam, kitervelve egy olyan életvitelt, amelyet a legtudatosabbnak és megvalósításra érdemesnek gondoltam.” 

 A misztikus Tesla

Nikola kisfiúként egy szörnyű tragédia szemtanúja volt. 12 éves bátyja, Danilo lovagolni tanult, de a megbokrosodott ló levetette magáról, és a gyerek meghalt. Az addig vidám sokat játszó kis Nikola magába forduló gyermek lett, zárkózottá vált, aki kerülte a társaságot. Ettől kezdve leginkább a természet megfigyelése és az olvasás kötötte le. Később az iskolában többször is előfordult, hogy a tanár még be sem fejezte a feladat írását a táblánál, ő már tudta a választ.

Elkezdte, majd abbahagyta az egyetemet. Amikor Pesten munkába állt, a napi 12-14 órányi megfeszített munka 1881 nyarán idegösszeroppanáshoz vezetett. Érzékszervei elképesztő módon kifinomultak, a Városliget fái között hallotta a denevérszárny surrogását. Szobája több száz méterre volt az állatkerttől, mégis megfájdult a füle, ha felbőgött az oroszlán.

Napokig csak este vagy kora hajnalban ment ki az utcára, mert szeme megfájdult a fényben. A sötétben viszont mindenkinél jobban látott. Elbeszélése szerint az egészet úgy élte meg, mintha a homloka közepén egy harmadik szeme lett volna, és annak kibocsátott fénysugarai tükrözték volna vissza a tárgyakat.

Amikor amerikai laboratóriuma porrá égett, támogatói segítségével tudta újrakezdeni munkáját.

Hálából New Yorkban egy speciális bemutatót tartott nagylelkű jóakaróinak. Több nagyvárosból is érkeztek vendégek. A program befejezésekor Tesla erős fejfájásról panaszkodott, és a hazakészülő philadelphiaiakat megkérte, hogy ne üljenek vonatra, inkább másnap reggel utazzanak haza. Az emberek nehezen, de beleegyeztek – másnap reggel értesültek arról, hogy a New York-Philadelphia között közlekedő gyorsvonat kisiklott, sokan meghaltak vagy megsebesültek.

1892-ben Franciaországban előadókörúton volt, amikor rémálmából ébredve tudta, hogy anyja haldoklik. Még aznap reggel megkapta a sürgönyt, mely hazahívta. Éppen el tudott búcsúzni édesanyjától, aki pát óra múlva meghalt. 

Tesla magánélete

Nikola Tesla úgy élt, mint egy szerzetes. Nem házasodott meg, cölibátusban élt, mindenféle serkentőszert elkerült.

Vegetáriánussá vált, mert felismerte, hogy a növény alapú étkezés nemcsak az egészséges életmód, hanem a belső fejlődés eszköze is.

„Természetesen többre becsülendőek a növényi étkek, ezért is gondolom, hogy a vegetarianizmus helyesebb módszer a húsevés barbár szokásánál. Ha végre meg tudunk elégedni a növényi ételekkel és befejezzük jelenlegi helytelen cselekedeteinket, akkor a hallomásból ismert előnyök nem csak elméletek lesznek, hanem saját magunkon bebizonyosodott igazságok.” 

Tesla és Swami Vivekánanda találkozása

A kapcsolat Nikola Tesla és Swami Vivekananda, a nagy hindu reformer között eléggé ismert. Az 1893-as chicagói Világallások Parlamentjén megismerkedett Vivekánanda szvámival, aki egyike volt a legismertebb és legbefolyásosabb hindu lelki vezetőknek. Amikor Vivekananda elment a világvallások parlamentjébe, Tesla ott ült mellette.

Teslát megérintette a Védák tana, helyesen használta a szanszkrit szavakat. A védikus filozófia volt az, ami befolyásolta Nikola Tesla szabad energiáról alkotott elképzeléseit. A Védák olyan szanszkrit nyelvű gyűjtemények, amelyek himnuszok, imák, események tárházai. Emellett a valóság természetének leírásából állnak, koruk legalább 5000 évre nyúlik vissza. Mai kifejezéssel élve: történelemmel, tudománnyal és művészettel egyaránt foglalkoznak. Az anyag, az antianyag és az atommag összetételét a Védák is leírják.

Vivekananda később ezt írta: „Mr. Tesla el volt ragadtatva, hogy hallott a védai prána, akashán és kalpa fogalmáról. Úgy véli, matematikailag be tudja bizonyítani, hogy az erő és az anyag redukálható a potenciális energiára. A jövő héten elmegyek, hogy lássam ezt az új matematikai bizonyítást. Ugyanis ebben az esetben a védikus kozmológia a legbiztosabb alapokra kerül.” Ezt a munkát végül nem Tesla, hanem Einstein folytatta. 

Szanszkrit fogalmak Nikola Tesla alkalmazásában

Tesla nemcsak a bonyolult matematikai képleteket ismerte, de a világegyetem egészen finom részleteit is kutatta. Nikola Tesla a villamos energia szakterületére specializálódott, de a tudósra nagy hatással volt a hindu filozófiából megismert tan, az élet ciklikus elmélete. Hol tanulta Tesla a védikus fogalmakat és a szanszkrit kifejezéseket? Az ember legnagyobb eredménye egy nem publikált cikk, melyben említi e kifejezéseket. Leland Anderson szerint a cikk 1907. május 13-án íródott. A kutatók szerint miután Tesla megismerte Swami Vivekanandát, egyben betekintést nyert a védikus filozófiába és a szanszkrit terminológiába.

Tesla tisztában volt a szanszkrit szavak akasha a prána és kalpa jelentésével. Akasha jelentése anyag, a két atomrészecske közti tér, de éterként is fordítják. Prána jelentése energia, általában életerőként, életlevegőként fordítva. A kalpa a ciklikus idő védai fogalma. Ezek a kifejezések megtalálhatók az Upanisádokban, a védikus szövegekben.

„Minden érzékelhető anyag egy elsődleges anyagból származik, egy finom és felfoghatatlan létezésből, mely kitölti a teret és amit akashának vagy ragyogó éternek is neveznek, és amelyet az életet adó prána vagy kreatív erő befolyásol. Ezáltal jön életre végtelen ciklusban minden dolog és jelenség.” – Nikola Tesla, Az ember legnagyobb teljesítménye, 1907.

Olyan szavakat használt, mint például az „az életet adó prána”, ami világosan mutatja, hogy jártas volt a védikus tanításokban is.

Tesla univerzuma

„A kísérleteim természeténél fogva kizárt annak a lehetősége, hogy a változásokat légköri zavarok okozzák, amint arra néhányan régebben rámutattak. Kis idő múlva arra gondoltam, hogy az észlelt zavarok intelligens irányításnak tudhatók be.”

„Bár nem tudtam abban az időben megfejteni a jelentésüket, lehetetlenné tette számomra, hogy teljesen véletlen dologként gondoljak rá. Az érzés folyamatosan nőtt bennem, ahogy először hallottam az egyik bolygó másiknak szóló üdvözlését."


Tesla hitt abban, hogy más bolygókon is van élet. 1908-tól kezdve többször is beszélt arról, hogy az univerzumban más értelmes lények is léteznek, nemcsak az ember, de nem bocsátkozott részletekbe.

Neve kapcsolatba került például az antigravitációval, az időutazással, a szabad energiával, sőt a más bolygókkal kapcsolatos kommunikációval is. Valóság vagy mítosz? 

 
Tény, hogy halála után az amerikai kormány Tesla kutatásait, jegyzeteit begyűjtötte és zárolta. Egy részük később visszakerült a családtagjaihoz, illetve szülőhelyére.

„Az igazi tudományos géniusz a misztika világában él, és ezt személyesíti meg Nikola Tesla. Tudományos zsenialitása a misztika és a spiritualitás világában gyökerezett.”

Ezt írta róla Albert Einstein. 

A zsenit nehezen érti meg kora, de még az utókor is. Mi az, amit erről a különleges emberről biztosan elmondhatunk? 

Nikola Tesla találmányai

28 évesen került Amerikába, Edison cégénél kapott munkát. Hamarosan kibékíthetetlen ellentét támadt köztük, Edison csúnyán elbánt vele. Később a pittsburghi Electric Company vezetője, Westinghouse megvásárolta Tesla váltóáramú dinamóinak, trafóinak és motorjainak szabadalmi jogát. Ez tette lehetővé, hogy megvalósítsa álmait.

Westinghouse támogatta Teslát, ők az ún. „áramok háborújában” a váltóáram mellett szálltak síkra, míg Edison és az általa befolyásolt csoport az egyenáramért. A vita évekig elhúzódott, és Edison távolról sem úriemberként viselkedett. A váltóáram akkoriban még ismeretlen volt, Tesla mindent megtett a népszerűsítés érdekében. Még saját testébe is vezette, amitől a kezében tartott izzó világítani kezdett.

1883-ban már bemutatta az indukciós motort. Valamennyi háztartási gépünk ilyen motorral működik. 1891-ben találta fel azt a tekercset, amit róla neveztek el, ezt ma is használják a rádiókban és tévékben. 1893-ban a chicagói világkiállítás az ő rendszerének segítségével borult fénybe. Itt találkozott Szvámi Vivékánandával, és bepillantást nyert a Védák tudományába is.

Tesla olyan generátort épített, amivel az ívlámpák egyenletes fénnyel, zaj nélkül működtek. A siker nem maradt el. Megbízást kapott a Niagara-vízesés erőművének kiépítésére. 1898-ban távirányítással irányított hajójával ejtette ámulatba a közönséget. A robottechnika első jeleit láthatták.

Első helyezés

Több olyan „első” helyezést mondhatott volna a magáénak, amit bár ő kezdett el, nem fejezett be, vagy éppen nem foglalkozott a levédésével. Ilyen például: 

- az első radarrendszer
- a később Röntgenről elnevezett sugárzás
- a vezeték nélküli rádió adótorony. Jóval Marconi előtt, elsőként továbbított rádióhullámokat.

Számos legendának tűnő történet kapcsolódik hozzá: az időutazás, az üzemanyag nélkül működő motor. Jegyzeteiből nem sokat tud az utókor, mert többnyire fejben készítette el terveit, és csak a legvégén vetette papírra.

1935-ben egy amerikai újságíró riportot készített Teslával. Ebben a cikkben a tudós olyan fontos témákról beszélt, mint a vízkészlet megóvása, a környezetvédelmi hivatal szükségessége vagy a robotok világa. Már hét évvel korábban, az Elektromos Kiállításon bemutatta távirányítású hajóját, mely a robotika első képviselője. 

 
Sokszor meglepte közönségét, amikor két fémlapot tett le a helyiségbe, és a levegő hamarosan izzani kezdett a lapok között. A mai napig nem tudják, hogy ezt milyen fizikai ok váltotta ki.

Tudós volt, csak a hozzá nem értők szemében tűnt varázslónak, amikor azt látták, hogy szikrák pattognak róla, de semmi baja sincs. A nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áram nem tett benne kárt, csak a bemutatók kedvéért vállalt ilyen mutatványokat. 

Tesla és Mark Twain

Tesla zárkózott ember volt, csak keveseket engedett egy kicsit is közel magához. Ilyen barát volt Mark Twain, akit még odahaza megismert a könyvekből.

„Egy napon néhány új könyvet kaptam, mely ellentétben állt azzal, amit valaha is olvastam. Annyira magával ragadt, hogy teljesen elfelejtettem reménytelen állapotomat. Mark Twain korábbi munkái voltak, és talán ennek következménye lett csodálatos fellendülésem. Huszonöt évvel később, amikor találkoztam Clemens úrral, és barátok lettünk, elmeséltem neki ezt a tapasztalatomat, és csodálkoztam, hogy a nevettetés e nagy embere könnyezett.”   

Nikola Tesla idézetek

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, egy évtized alatt nagyobb utat tesz meg, mint létezésének összes korábbi századában.”

„Természetesen többre becsülendők a növényi étkek, ezért is gondolom, hogy a vegetarianizmus helyesebb módszer a húsevés barbár szokásánál. Ha végre meg tudunk elégedni a növényi ételekkel és befejezzük jelenlegi helytelen cselekedeteinket, akkor a hallomásból ismert előnyök nem csak elméletek lesznek, hanem saját magunkon bebizonyosodott igazságok.” –
Nikola Tesla vegetáriánus volt.

„Az agyam csak vevő, az Univerzumban van egy mag, amelyből ismeretet, erőt és inspirációt szerezhetünk. Nem ismerem a mag titkait, de tudom, hogy létezik.”

„A szellemi hatalom ajándék Istentől, az Isteni Létezőtől származik. Ha elménket az igazságra összpontosítjuk, ezzel a nagy hatalommal egyezünk.”

„A hiányos megfigyelés csupán a tudatlanság egyik formája, amely felelős a sok morbid fogalomért és az ostoba ötletekért.” 

Nikola Tesla hagyatéka

A 78 éves Tesláról a Kansas City Journal-Post 1933. szeptember 10-én ezt írta:

„Mr. Tesla már régóta egy olyan tudós, aki évekkel jár a kora előtt, és akit a haladó elméletei miatt váltakozva hol őrültnek, hol varázslónak bélyegeztek.”

Nemcsak mint feltaláló és fizikus volt különleges, de emberként is: kitartása, egyszerű életmódja révén pozitív példát állít elénk. Sok elismerést és kitüntetést kapott, de fájdalmára a Nobel-díjat nála kevésbé kiemelkedőknek adták. Hagyatékát 2003-ban az UNESCO a dokumentációs világörökség részévé tette.

forrás:bharata.hu

- - - - - - 

A Nikola Tesla Sztori: Földönkívüliek, Tűzgömb, Drót Nélküli Elektromosság, Legfontosabb Találmányai - videó

forrás: [ TOP 5 ] MAGYAR

2022. július 18., hétfő

Az ember képes önmagát gyógyítani, de csak a megfelelő tudatállapotban


Öngyógyításra vagyunk programozva születésünk pillanatától. A szervezetünk képes csodával határos módon regenerálódni még a legsúlyosabb betegségekből is. Sokaknak életük része a küzdelem egészségükért, míg másoknak egész más tapasztalatokkal kell szembesülniük. A közös, viszont az mindenkiben, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de megtapasztaljuk a gyógyulást. 
 
 
A betegségek értünk vannak?

A hétköznapok forgásában sodródunk az árral. Reggel ébresztőre kelünk, elkezdődnek a mindennapi tevékenységeink és velük együtt a folytonos stressz és aggódás. Beérünk e időben az oviba, iskolába a gyerekkel? Kihúztam a vasalót otthon? Elkések a munkahelyemről? Elégedettek a munkámmal? Folyamatos kétségek gyötörnek és mindennek a tünetei a felszín alatt zajlanak. Egy stresszes hétfői napon mi ebből csak annyit érzékelünk, hogy már megint a mókuskerékben vagyunk és kezdődik minden elölről.

Sejtszinten azonban komoly pusztítást végzünk minden egyes félelemmel átitatott cselekvésünkben.

Merthogy minden negatív gondolatot a félelem táplál, az az alapja. Félelem nélkül nem tudod rosszul érezni magad. Egy félelemmel átitatott test, pedig a legjobb táptalaja egy betegségnek. Sokszor hallhatjuk azt a kijelentést, miszerint a betegségek értünk vannak és bevallom, én sem tudok ezzel mindig azonosulni.

Nem, amikor azt látom, hogy gyerekek küzdenek gyógyíthatatlan betegségekkel, akik semmi rosszat nem tettek a világon. Mégis, a hit sok dolog megértésében segíthet. Hinni abban, hogy még a rossz dolgok is értünk történnek, erőt adhat abban, hogy tegyünk magunkért és az életünkért.  
 
Monica Turlui/pexels.com
 
Betegítő tudatállapot

Miért van az, hogy valaki egész életében egészségesen él, sportol, nem iszik alkoholt, nem dohányzik, gondosan megválogatja ételeit, pont ő halálos betegségben szenved? Ekkor a tudomány és minden más nem talál ésszerű magyarázatot a dologra, ezért a génekre fogják és meg is magyarázták a történéseket az örökletes betegségekkel. Természetesen ez létező dolog, de ha csak úgy végezhetnénk, mint elődeink, akkor a világ láncreakcióban működne.

Amit a sok vizsgálat során kifelejtenek, az a lelki és mentális egészség.

Mert ehetjük a sok zöldséget és gyümölcsöt, ha közben nem érezzük magunkat jól a bőrünkben és saját életünkben. Ez egy olyan betegítő tudatállapot, amitől a legjobb vitaminok sem óvhatnak meg minket. Sejtjeink minden egyes érzelemre reagálnak. A félelem és stressz állapotában alulműködik az immunrendszer, nem képes a megfelelő védelem felállítására. 
Következményei lehetnek: 
 
- ízületi fájdalom
- szexuális zavar
- migrén
- emésztési panaszok
- pánikrohamok

Orvosról-orvosra járva, megkapjuk a tüneti kezeléseket, de az okokat nem szüntetjük meg. Még jobban félünk, még több testi tünetet okozva magunknak. A hipochondria például a legnagyobb figyelmeztető jele annak, hogy az egész létezésünket átjárja a félelem. Ez a félelem pedig az elmúlástól való félelmet jelzi. De kik félhetnek legjobban az elmúlástól? Azok, akik úgy érzik, hogy nem valósították meg álmaikat, akik csak léteznek, de nem élnek és, akik nem mernek szembenézni azzal, hogy egyszer mindennek vége lesz. 

Gyógyító tudatállapot

A bennünk élő gyógyító felébresztése annyit jelent, hogy tudatára ébredünk annak, hogy egyedül csak mi tudjuk meggyógyítani magunkat. Ennek elsődleges feltétele, hogy legyőzzünk minden olyan negatív erőt magunkban, ami ennek útjában áll. Máskülönben a legjobb gyógyszerek és kezelések is hasztalanok lesznek. A betegség arra szólít fel minket, hogy kezdjük el átformálni tudatállapotunkat, mert rossz irányba haladunk. Amint ez megtörténik, a belső változást, külső változás követi majd.

Szembenézni a legnagyobb félelmekkel nem egyszerű, de amint megteszed, nem lesz hatalma feletted.

A boldog állapot nem fenntartható élethosszig, legalábbis itt a Földön biztosan nem. De egész más minőségű életet teremthetsz magadnak, ha nem a félelem a legfőbb mozgatórugója. A gyógyító tudatállapot nem kiváltság, mindenki számára elérhető, csak nehezen élünk ezzel a lehetőséggel. Alakítsd ki a saját gyógyító tudatállapotodat, ahova nem engedsz be semmi negatívat. Legyen ez a te rejtekhelyed, ahova bármikor elmenekülhetsz, ha túl sok a probléma körülötted. Ezen a biztonságos helyen pedig te leszel önmagad legnagyobb gyógyítója.

forrás: bien.hu

- - - - - 
 
 Izomlazító, lélekmegújító relaxáció és meditáció - videó
forrás:relaxaionmedtation
 A relaxáció egy olyan tudatállapotot eredményez, melyben pozitív hatással befolyásolhatja Önmaga működését; „minden reális álmát megvalósíthatja"

2022. július 17., vasárnap

A hangok és a DNS kapcsolata

 

“Olyan kutatások láttak napvilágot amelyek teljesen forradalmasítják a génsebészetet és azt amit eddig az életünkről gondoltunk.”
 

Az emberi DNS olyan mint egy biológiai internet, ami nagyságrendekkel magasabb szervezettséget mutat a mi mesterséges hálózatunkhoz képest.
A tudósok olyan kutatásokat, kísérleteket végeztek, amelyek segítségével fény derült olyan jelenségekre mint például a jövőbe látás képessége, intuíció, spontán gyógyulások, távgyógyítás, öngyógyítás, elme hatása az időjárásra és más „fura” jelenségekre.
Ezen kutatásokra alapozva egy teljesen új orvoslás kezd napvilágot látni, a génsebészet mellett, ahol a DNS-t szavakkal és frekvenciákkal programozzák.

Az emberi DNS-nek csupán a 10%-a az ami a fizikai testünk felépítéséért felel, tehát azért hogy neked kék a szemed, az arcod kerek vagy hogyan állnak a füleid. A génsebészetben ezzel a 10%-kal foglalkoznak.
A fennmaradó 90%-ról eddig azt állították a kutatók, hogy nem jók semmire és „hulladék DNS-nek” nevezték őket. A tudósoknak egy kis csoportja azonban ezt nem így gondolta. Abból indultak ki, hogy a természet nem termel szemetet, mindig mindennek értelme van.

Ez a kis csoport tudós elképesztő felfedezéseket tett. Rájöttek hogy az a bizonyos 90% felelős a 10% működéséért, pontosabban ők irányítják a 10%-ot, illetve arra is rájöttek, hogy a DNS-ünk információ tárolására is képes (de erről majd egy későbbi bejegyzésben írok).
A hab a tortán pedig az hogy bebizonyították: DNS-ünknek az a bizonyos 90%-a szavakkal és bizonyos frekvenciákkal programozható.

Az emberek eddig is sikeresen használták a megerősítő mondatokat, az autoszuggesztiót, a hipnózist, de eddig nem teljesen ismerték ennek a működési mechanizmusát.
Ezoterikus és spirituális tanítók évszázadokon át mondogatták hogy a szavakkal a testünk programozható de mára tudományos bizonyítékok születtek ezzel kapcsolatosan.
A kutatók sikeresen átváltoztattak egy béka embriót szalamander embrióvá frekvenciák által közvetített DNS információ segítségével, mellékhatások nélkül. A génsebészet veszélyes manipulációi mára már talán fölöslegessé váltak.

Ez a felfedezés gyökeresen megváltoztatja eddigi gondolkodásmódunkat, a világról alkotott nézeteinket. Talán most már könnyebben elhisszük, hogy urai vagyunk a saját életünknek, hogy képesek vagyunk kezünkbe venni az irányítást, hogy nem kell az áldozati szerepet eljátszani újra és újra.
Ha a DNS-ünk programozható, az életünk irányítható.
Minden kimondott szónak, gondolatnak, érzésnek adott frekvenciája van és ezzel direkt módon hat a DNS-ünkre. Ez most már biztos. Ennek a felfedezésnek messzemenő következtetései lehetnek, de egyelőre annyit mondok, hogy figyelj a kimondott szóra, figyelj a gondolataidra, figyelj az érzelmeidre.
Ez nem azt jelenti hogy holnaptól összerándul a gyomrod ha rossz gondolataid támadnak, inkább csak azt mondom, hogy kezdj el tudatosan figyelni arra hogy milyen a gondolataid többsége, hogy miről szokták beszélni, milyen érzések, érzelmek gyötörnek. ”

Ez persze már manapság senkinek sem újdonság- vagy lehet, hogy még vannak páran, akiknek igen. Viszont azt szokták mondani (egyesek), hogy ha a tudomány is bebizonyítja, akkor már hihető… szóval akkor, hihető?
De, mint mindenki tudja, amit lehet jóra használni, azt bizony lehet rosszra is… azért ne legyünk naívak kérem.

Ez hosszú lesz, viszont érdemes végigolvasni:

,,A modern társadalomban élők egyre kevésbé fogadják el az ő személyes megítélésük felett álló és attól független szabályok létezését. Persze ez nem fog azon változtatni, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk a természet törvényeit, biztos mi húzzuk a rövidebbet. A zene mostanában már csak egy fogyasztási cikk, ömlesztik is ránk tonnaszám, szinte elmenekülni sem lehet előle.

A baj mindössze annyi, hogy ezt is teletömik mindenféle „E” számokkal, térfogatnövelővel, állagjavítóval, adalékanyagokkal, hogy tetszetős legyen, és ezért azt gondoljuk róla, hogy jó zene még akkor is, ha teljesen üres, vagy ami még ennél is rosszabb, ha tele van a személyiségünket pusztító dolgokkal.

Az ókori görögök számára a helyesen megkomponált zene, amelyben minden egyes hangnak önálló értéke és tartalma volt ezzel szemben nagyon komoly erkölcsi értékkel rendelkezett, mert képes volt arra, hogy a hallgató jellemét fejlessze. A középkor óta elterjedt zenei felfogás szerint viszont a zene hatását mindössze a hangok egymáshoz való viszonya határozza meg, nem pedig a megszólaló hangok magassága önmagában.

Részben ennek a megközelítésnek volt az eredménye, hogy a normál „A” hang annyiszor és olyan tág határok között változott a történelem folyamán.
Néhány példa erre: az 1720-ból származó angol hangolósíp a normál „A” hangot 380 Hz-en határozza meg, ezzel szemben azok az orgonák, amelyeken Johann Sebastian Bach játszott Hamburgban vagy Weimarban 480 Hz-es normál „A” hanghoz voltak hangolva.
A tizenkilencedik század elején erős tendencia alakult ki a normál “A” fokozatos emelése irányában. Ezt a folyamatot végül az énekesek tiltakozásának hatására 1859 február 16-án a francia kormány egy törvény kibocsájtásával állította meg, amelyben a normál “A” hangot 435 Hz-en rögzítették, és diapason normal néven vált ismertté Franciaországon kívül is.
Ebből a normál “A” hangból egy 258.65 Hz-es “C” hang származik, aminek egy alternatívája az úgynevezett filozófus hangolás, amelyben ez a “C” hang 256 Hz.
Ehhez a “C” hanghoz egy 432 Hz-es “A” hang tartozik. 1884-ben Giuseppe Verdi írt egy levelet az Olasz Állami Zenei Bizottságnak, amelyben kéri tőlük a normál “A” hang 432 Hz-en történő rögzítését, amit matematikai okok miatt tartott szükségesnek és annak ellenére, hogy nem járt sikerrel a kérése, ő saját maga ezt a 432 Hz-es hangolást használta.
Ezt a hangolást azóta is Verdi-hangolásként ismerik.
Ez utóbbi hangolás nagyon kényelmes hiszen a 256 a kettes szám nyolcadik hatványa, ezért minden oktávban egész szám a “C” hang frekvenciája, de erről a hangolásról később részletesen is beszélek.

Az agy a hétköznapi gondolkodás folyamata közben 14 és 40 Hz közötti frekvencián bocsájt ki hullámokat, ez azonban csak bizonyos típusú dendritek működésének az eredménye, amelyek a domináns agyféltekében találhatók.
Amennyiben a két agyfélteke működését 8 Hz-en tudjuk egymással szinkronizálni, akkor egy harmonikus működést érünk el, amelyben maximalizálni tudjuk az információ áramlást a két agyfélteke között.
Erről agykontrollosok és meditációt gyakorlók tudnak a legtöbbet. Ezenkívül a DNS másolási frekvenciája és a Föld alap rezonanciája is 8 Hz.
Ez utóbbit Schumann rezgésként ismerik, amelyik egy globális elektromágneses rezgés a Föld felszíne és az ionoszféra között. A zene alapvető eleme különböző hangok harmonikus összecsengése.

Amennyiben a zene alapja a korábban említett 256 Hz-es “C” hang, amelyik nem más mint a 8 Hz-es természetes frekvenciáknak öt oktávval magasabb felharmonikusa, akkor a zene amit hallgatunk, összhangban lesz ezekkel a testünket és környezetünket felépítő rezgésekkel és segíteni fog abban, hogy harmóniába kerüljünk saját magunkkal és a minket körülvevő világgal, sőt még az egészségünk megőrzéséhez is hozzájárul, ami nem más mint a testünk harmonikus működése.
Ezzel szemben, ha a referenciapontunk 440 Hz, akkor függetlenül attól, hogy milyen stílusú zenét csinál, vagy hallgat valaki, mindenképpen egy disszonanciát hoz létre a zene és önmaga, valamint a természet között.
Ez a hatás nem csak a zenei stílustól független, hanem még attól is, hogy milyen hangközrendszert építünk fel erre a frekvenciára. Ez a disszonancia pedig gyengít minket fizikailag és mentálisan is, aminek következtében könnyebben irányíthatóvá és kihasználhatóvá válunk.
Ez megmagyarázhatja, hogy olyanok akiknek hatalom van a kezében és fizikailag valamint mentálisan is uralni akarnak minket, mint pl. a korábban említett Joseph Goebbels, miért mutatnak egyáltalán érdeklődést a hangolás kérdése iránt.

Ha körülnézünk a világban, akkor azt is láthatjuk, hogy a népi hangszerek származási helyüktől függetlenül követik a fentebb említett természetes frekvenciákat.
Egy Koreából származó furulya hangjainak frekvenciái például a következők voltak: 597.2 Hz, 651.6 Hz, 716.8 Hz, 796.4 Hz, 896 Hz, 1024 Hz,1102.4 Hz, 1194.4 Hz.
A furulya hatodik hangja egy “C” hang, amelyik a 256 Hz-es “C” hangnál két oktávval magasabb. Egy másik furulya alaphangja, amit Etiópiában vettek meg egy pásztorfiútól 512 Hz volt.
Hasonló hangszereket találtak Görögországban vagy Közép-Amerikában is. A 256 Hz-es “C” hangra, vagyis 432 Hz-es “A” hangra történő hangolás tehát az emberi természetből adódó hangolás.
Az is érdekes tény, hogy még a modern orvostudomány is sokféle diagnosztikai és terápiás céllal használ különböző hangvillákat, amelyek frekvenciája a kettes szám valamelyik hatványa, 64 Hz-től 4096 Hz-ig. A hanggal történő gyógyítás egyébként évezredek óta ismert, használhatnak hozzá hangvillákat, speciális hangolt edényeket, hangszereket vagy mantrákat.
Indiában még most is élnek olyan mantra-gyógyítók, akik képesek még a kígyómarást is kezelni. “
 
Bővebben olvashattok erről a : magyarmegmaradasert.hu oldalon.
Akit pedig mélyebben is érdekel a téma, az kutasson tovább bátran.
 
forrás:leplentul.wordpress.com - Laszlo Scheidl
 
- - - - - - 
 
 Kapcsolódó írás 
Solfeggio frekvenciák - Tudatemelő rezgések:
 
- - - - - - 
 
 A lelki ébredés rezgése - 852Hz - videó
 forrás:Source Vibrations - Intentional Music 
 

2022. július 15., péntek

Sándor Eszter médium, szellemgyógyász

 

Első végzettségem szerint közgazdász vagyok, majd hét évig Online Marketinggel foglalkoztam. 2006 óta tanulom a tudatalattiban rejlő erőt, az elme hatalmát, az alternatív gyógyászatot, lélekgyógyászatot. Nagyon is racionális beállítottságom ellenére az vezetett el a megfoghatatlan utáni kutatáshoz, hogy megértsem, mi miért történik velem? A 101 Sikerakadémia indított el egy másik úton, mikor megtudtam, hogy sokkal több van a felszín alatt, mint amit én tudtam. 


Innen már csak egy lépés volt, hogy a tudat hatalmának felismerése után az energiákról szerettem volna többet megtudni. Több egészségügyi problémám volt, már gyerekként is. Azt tapasztaltam, hogy a tünet kezeléssel csak átmeneti javulás érhető el. Olyan élethelyzetben voltam, amikor kerestem hatásosabb módszert a gyógyszerek szedése helyett, és a lelki okaimra is kerestem megoldást. Így találtam rá először a REIKI energia kezelésre. Engem kezeltek és láttam a különbséget a modern orvosi és az energia gyógyászat között.

A szellemgyógyászattal 2013-ban találkoztam, amikor ügyfelem mesélt róla. Már az első személyes tapasztalásom nagyon meggyőző volt. Húgyhólyag, vese vezeték görcsöm volt, az orvosok azt mondtak az első 24 óra kritikus, elképesztő fájdalmam volt. Elmentem egy beszélgetésre, és két órán belül megszűnt minden panaszom. Elkezdett érdekelni és egyre több dologban volt a segítségemre, aztán úgy döntöttem ezt én is meg akarom tanulni. A tanfolyamon már tudtam, hogy ez az a módszer, amivel dolgozni akarok, ami nálam működik. Csodás erejét a mindennapokban tapasztalom, magam és családom életében valamint a hozzám fordulók életében.

forrás:szeretettanitasa.hu

- - - - - - 

Mi történik a Szellemmel a halál után? - videó

forrás: Sándor Eszter

https://www.youtube.com/watch?v=DquV4tObvUw 

2022. július 13., szerda

Mi az az ego?

 

Sokszor hallunk az ego-ról, többféle értelmezésben, de mi is valójában az? S jó ha bennünk van? Hiszen sokszor - főként spirituális kontextusban - inkább negatív csengést tulajdonítunk neki. Maga az ego latin kifejezés, azt jelenti: én. 
 
 
Több cikkemben is írtam már, hogy noha különálló lények vagyunk (amit testi életünkben még intenzívebben érzékelünk), ugyanakkor a Forrásban, Istenben való összekötöttségünk révén mégis egyek. Ezért bármit is teszünk másokkal, azt valójában magunkkal is tesszük, és fordítva, bármit teszünk magunkkal, azt valójában másokkal is tesszük. Hogy ezt mielőbb megtanuljuk, fon körbe bennünket a karma rendszere. Azáltal, hogy minden korábbi, másoknak okozott cselekedetünket visszahatja ránk, érezteti velünk azok súlyát, s rávezet bennünket arra, hogy mit jó tenni másokkal és mit nem. Így minél idősebb egy lélek, minél több fizikai életen és megtapasztaláson van már túl, annál inkább tudja, illetve lelke mélyén annál inkább érzi ezt, ezért minél idősebb és fejlettebb egy lélek, annál kevésbé kívánja a rosszat másoknak és magának, s annál inkább a jót. A testet öltések időszaka a létezésünkben tehát éppen azt szolgálja, hogy megtanuljuk, hogy bár különálló egyéniségek, 'én'-ek vagyunk, mégis egyek, s az életet eszerint kell éljük. Másképpen szólva tudni kell azt, hogy egy nagy egésznek kis részei vagyunk mindannyian, melyben mindenki össze van kötve mindenkivel, melyben mindenki egyenlő értékű, így valójában nem tehetünk különbséget sem mások, sem magunk között. Nem emelhetünk, de le sem alacsonyíthatunk senkit sem (magunkat sem) mások fölé és alá, hiszen ugyanolyan lelkek vagyunk mindannyian. Különbség annyi van közöttünk csupán, hogy a lélekfejlődésnek (az előbbiek megtanulásának folyamatában) más és más szinten állunk. Természetesen nem egyforma gyorsasággal fejlődnek a lelkek, van, aki ezt előbb felismeri és megtanulja, s van, aki jóval később. Előbb-utóbb azonban mindenki eljut erre a felismerésre. 
 
 
Ennek a folyamatnak aki még az elején jár, az azt fogadja el jobban, arra összpontosít inkább, hogy ő egy másoktól külön álló lény, személyiség. Hogy ő egy 'én'. Még nem vagy csak alig ismeri fel, hogy ő is olyan lélek, mint bárki más, s hogy össze van kötve mindenkivel a Forráson keresztül. Gondolatait, tetteit még jobbára ez a szemlélet formálja. Nagy benne még az az érzés, hogy ő egy 'én'. Másképpen szólva nagy az ego-ja. Ezen érzést természetesen a fizikai test - sajátosságai révén - még fokozza is, így kiváló lehetőséget nyújt annak megtapasztalására, s annak felismerésére, hogy ez rossz út, s hogy ezen változtatni kell. Egy, a lélekfejlődése elején járó lélek, főleg testi életében, azt gondolja, s azzal a képpel azonosul, hogy ő egy mindenki mástól különálló személy, s elsősorban saját magával kell foglalkozzon, első sorban azt kell nézze, hogy saját magának mi a jó. Így lenézhet vagy éppen ki is zsákmányolhat másokat, akiket kevesebbre tart saját magánál - ilyen-olyan okból. Ilyenkor még nagy az ego. A lélekfejlődés folyamán azonban ez egyre a háttérbe szorul, s bár el nem tűnik teljesen soha, a végén egészen minimálisra csökken. Mi is az ego tehát? Az a meggyőződésünk és az a tényünk, hogy mi egy 'én' vagyunk. Egy saját személyiség, egy másoktól látszólagosan elkülönülő egyén, egyéniség. Ez a gondolatunk, valamint lényünknek e része az ego. Jelenléte valójában szükségszerű és soha ki nem törölhető belőlünk - hiszen ezáltal tudjuk, hogy 'én'-ek vagyunk, ezáltal van öntudatunk, önazonosságunk, mind a testi életben, mind azon túl. A probléma kizárólag azzal van, ha túl nagy mértékben van jelen bennünk.

A lélekfejlődés során, számtalan testi életet és megtapasztalást követően, valamint a karma rendszerének közbenjárásával egyre inkább rájövünk arra, hogy valójában mi az igazság, s hogy másoktól való elkülönültségünk tulajdonképpen csak látszólagos. S ahogy egyre inkább eljutunk erre a felismerésre, s egyre inkább így éljük az életünket, a létezésünket, az ego úgy csökken bennünk.

Egy korábbi cikkemben írtam róla, hogy a képletes megfogalmazással értett Istent és Sátánt is az különbözteti meg egymástól, hogy melyik irányba terel bennünket. Az ego-nk növelése vagy csökkentése felé. Minden olyan tett, eszme, történés, körülmény, sugallat, stb., mely az ego-nkat hivatott növelni, mely arra ösztönöz, hogy előbb saját magunkkal foglalkozzunk, vagy bármi módon emeljük fel (vagy alacsonyítsuk le) magunkat másokkal szemben, (képletesen szólva) a Sátán műve. Mai világunkban ebből találunk bőven, s ezektől mindenképpen tartózkodnunk kellene. S minden olyan a világon, ami az előbbiek ellenkezőjére mutat rá, s tanít bennünket, az (ismét képletesen szólva) Istentől származik. S minden cselekedetünkkel, minden pillanatban mi döntünk arról, melyik oldal felé közelítünk, hogy azzal milyen karmát generálunk magunknak, hogy azzal a lélekfejlődésünkben mennyit haladunk előre. Hogy növeljünk általa az ego-nkat vagy inkább csökkentjük. 
 
 
Az ego-ra tehát bár többféle értelmezés létezik, az én ismereteim és szellemi tanításaim így írják le és mutatják be azt. Ami tehát egy szükségszerű részünk, amit nem letenni kell, csak a kívánatos (minimális) szintre vinni. Igen, nagyon káros részünk tud lenni, de csak addig, amíg a kívánatosnál nagyobb bennünk. Viszont ha nem lenne, az egyik legfontosabb értékünk veszne el - az önazonosságunk, az öntudatunk.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -

2022. július 12., kedd

Gyenge Ildikó: Nem haltam meg!

 

Nem, nem haltam meg.
Csak egy angyal csókolt meg.
A csókkal elrepültem.
Elvette terhem,
Szabad lettem. 
 
 
Nem, nem haltam meg.
Attól, hogy nem látsz, még élek,
Csak már semmitől sem félek.
Keress meg szívedben,
ott hajózok ereidben.

Nem, nem szűntem meg.
Úgy biztos nem, ahogy gondolod.
Érzed ezt a finom őszi illatot?
Az ősz én vagyok.

Nem, nem tűntem el.
Ne halott emberként gondolj rám!
Csak nézz az égre fel,
Felvettem csillagruhám.

Nem, én nem haltam meg.
Csak már emlék vagyok.
Esténként a széllel keringőt táncolok.
Ablakodon holdfényként pihenek meg.

Nem, nem felejtelek el.
Árnyékként követlek napodban,
Visszatérek hozzád álmodban.
Leülök ágyad szélére,
Benézek a lelked mélyére.

Nem, nem hagytalak el.
A kis bizsergés én vagyok,
Arcodra mosolyt cirógatok.
Nem, nem mentem el.

Ott vagyok minden fában.
Szemedbe örömöt csaló
Minden pislantásban.
Nem, nem mentem el.
Maradok, míg akarod,
Füledbe szeretetet suttogok,
Míg elhiszed nekem,
Hogy a mindenségben én veled egy vagyok.

- Gyenge Ildikó - http://lelekerinto.hu -

 - - - - - - - 

Gyenge Ildikó: Nem haltam meg - videó

előadó:Török Tünde

Magyar Mágus a japán TV-benCsaknem félórás riport Iszet mágussal a japán Fuji TV-n.

A műsorban a magyar boszorkány főpapnő és mágus a 18. század egyik leghíresebb szabadkőművese, Cagliostro szellemével lépett kapcsolatba a San Leo-i várban.
 
 
A boszi

Karrierje során már harmadszor szerepelt a japán televízióban Iszet, akit Európa egyik leghíresebb mágusaként emlegetnek a riportokban. Korábban Báthori Erzsébet és Erasmus szellemével is sikerült kapcsolatba lepnie, ami Japánban nagy szónak számít, hiszen ott ezek a történelmi alakok ismertebbek, mint Magyarországon.

A mostani japán műsort több mint tízfős stáb rögzítette még júniusban a San Leo-i várban, ami arról híres, hogy ott halt meg a 18. század egyik leghíresebb okkultistája és szabadkőművese, Cagliostro gróf.

„Mindig olyan információkat akarnak tudatni a szellemek, amik a történelemben el vannak ferdítve vagy kevés információ maradt az utókorra. Megdöbbentő tényeket tudtunk feltárni a szellemi kommunikáció során ezúttal is. Azért vállaltam el a forgatásokat, hogy még több információ és igazság derüljön ki a szereplőkről”

– fogalmazott Iszet, aki nem csak idehaza, hanem a számos más országokban is tanult mágiát. 

Cagliostro kora kalandoraként vált ismertté,

1785-ben a párizsi Bastille börtönét is megjárta. Azzal vádolták, hogy részt vett a Mária Antoniette francia királynőnek készített értékes nyaklánc körüli csalási ügyben. Bár a francia bíróság felmentette, a pápai inkvizícióval szemben kevésbé járt szerencsével és az eretnekségért kiszabott életfogytiglani büntetését San Leo börtönében töltötte haláláig.

Iszet egy szertartást végzet a vár lábánál, mielőtt a vár kapun beléptek. Ezután kezdték el a több órás forgatást a vár falain belül helységről helységre járva. A riportban látható, ahogyan számos információt közvetített Cagliosrto gróf szelleme által. Többek között “kiderült,” hogy Cagliostro grófnak három álneve volt, pedig köztudatban csak kettőről tudtak. Az információt később egy történész is megerősítette.

Iszet a börtöncellák előtt megtorpanva leírta,

hogyan tartották fogságban az elítélteket, hogyan néztek ki a helységek, és hogyan haltak meg ott az emberek.

„Mindent átéltem, ami abban a korban történt, éreztem a szagokat, fájdalmat, szenvedést. Erőteljesen kimerítő volt számomra, de minden esetben nagyon felemelő és magasztos érzés a szellemvilággal a kapcsolatfelvétel. Cagliostro gróf elmondta nekem, hogy nem ő lopta el Mária Antoniette nyakékét és alaptalanul vádolták meg’’

A szellemek erejét a japán stábtagok is megérezték, volt aki rosszul is lett a tévések közül. A helyszínen tartózkodott egy japán színésznő is, akiről csak úgy mellékesen, kiderült, hogy előző életében Olaszország területén élt és kard által halt meg. 

A mágus hosszú évek óta foglalkozik hivatásszerűen a mágiával,

de állítólag már gyermekkorában megmutatkozott, hogy különleges képességekkel rendelkezik, ami generációkra visszatekintve már más női családtagokban is megvolt.

A boszorkánymester nagyon tiszteli a szellemvilágot, és boldog hogy méltónak találják nem csak arra, hogy médiumként a valós és a szellemvilág között közvetítsen, de a mágia számos ágára is.

forrás:varosikurir.hu
 
- - - - - -
 
 A forgatás Olaszországban, a San Leo településen elhelyezkedő várban zajlott a japán televízió stábjával, ahol szembesültünk Cagliostro haragjának és szenvedésének erejével. A tényfeltáró dokumentumfilm a fuji television által vetített anyagából származik.
 
 Cagliostro gróf szellemének megidézése Iszettel (Olaszország, San Leo vára) - videó
forrás:Iszet - Boszorkány főpapnő és mágus

 - - - - - - 
 
A szellemvilág hangjai - Szellem a házban - videó
forrás:FIXTV HUNGARY

2022. július 9., szombat

Találkozás a szellemi lényekkel

 

Horváth Zoltánnal történő megismerkedésem után nem kellett sokat várnom arra, hogy mindaz, amit addig pusztán az ezoterikus és spirituális jellegű könyvek hasábjairól ismertem, élő valóságként megelevenedjenek számomra. A valóvilág megannyi entitásával (lényével) sikerült megismerkednem a látó mellett töltött éveim alatt. Ezen szellemi megtapasztalásokból ragadok ki néhányat ezúttal. 

Amíg átlagos, hétköznapinak mondott életet éltem, addig nem vettem tudomást a szellemi valóságról és létszintekről. Volt egy küszöb, amit én sosem léptem át. Azt gondolom, minden ember rendelkezik határokkal, ameddig hajlandó gondolkodni, amíg úgymond belefér neki minden, amit másoktól hall, s amint átlépi az információ a szellemi horizontját, onnantól hitetlenné válik. Így volt ez az én személyes esetemben is 1999-ig, mígnem a Sors betekintést nem engedett a szellemi világok jelenségeibe. 

Hideg tél volt, amikor egyik hölgyismerősünk hétvégi házához megérkeztünk. Ottlétünk oka röviden annyi volt, hogy furcsa fényeket látott és a hideg futkosott a hátán valahányszor a kis week-end telkére kiment pihenni. Az asszony azzal keresett fel minket, hogy segítsünk már neki, mert nem tudja megmagyarázni, hogy miért, de már egy jó ideje nagyon rosszul érzi magát a telkén, mert bizonyos tárgyak időnként elmozdulnak, vagy eltűnnek és olykor különös hangokat hall, melyek forrását nem tudja meghatározni. Egyre jobban fél ott kint. Egyedül élt és nem volt szenilis típus, aki rémeket lát mindenhol, ezért is vert lassacskán sátrat az ijedtség az elméjében. 

Hátborzongató volt a Duna parti üdülősor háromszintes nyaralója, mintha egy Hitchcock-film egyik helyszíne lett volna. A tél dermesztő hidege csak fokozta, a vágható csend és elhagyatottság teljesen rémisztővé tette a helyet. Mindez éjszaka, ami amúgy is a szellemek és a szellemjárások ideje. 

Telihold volt. Ez az egyik legerősebb hatás, amit a Hold az emberi pszichére, de emellett az állatok és a növények életfolyamataira is gyakorol. A Földön ilyenkor minden megváltozik, érezhetővé válik a különböző speciális, csak ilyenkor megnyíló erőterek hatása. A Holdimpulzusok irányváltása a növekvőből a fogyóba csapnak át, ami intenzívebben érzékelhető, mint az Újhold idején bekövetkező erőváltás. Ez eredményezi egyébként, hogy bizonyos szellemi átjárok megnyílnak ilyenkor. Ezek a szellemvilágbéli kapuk idézik elő a szellemjárásokat, de nem csak azokat. A holdkóros emberek ekkortájt alva járnak. A sebek vérzékenyebbek, nehezebben gyógyulnak, mint máskor. A telihold idején gyűjtött gyógynövények nagyobb erőt fejtenek ki, viszont az ilyenkor metszett fák elpusztulnak. Sajnálatos megfigyelés, de tény, hogy ilyenkor nő az erőszakos cselekedetek és a balesetek száma. Mindebből kitűnik, hogy mennyire kimagasló fontossága van mind mágikus, mind pszichés szempontból a teliholdnak. 

Egy ilyen alkalommal látogattunk el az ismerősünkhöz. Először a szellemi átjárókat igyekeztünk feltérképezni. Ezt inga segítségével és egyéb energiaérzékelő módszerekkel tettük. Az ilyen anomáliák körül a tér szerkezete megváltozik és ennek megfelelően az energiák is egészen markánsan érzékelhető módon átalakulnak. Lehetnek pozitív és negatív érzetek. Egyfajta lökő és taszító hatásként írható le a legszabatosabban ez a jelenség. A negatív energiák szúró, bizsergető érzése egyértelmű jele annak, hogy az átjáró aktív, tehát nyitott állapotban van. Ez a szellemi átjáró esetében azt vonja maga után, hogy alkalmasint bármikor közlekedhetnek rajta keresztül szellemek. A telihold speciális alkalom a szellemvilágban, amikor olyan átjárók is megnyílnak, amelyek máskor nem. Ilyenekből találtunk jó néhányat a szóban forgó házban, annak minden szintjén, csaknem valamennyi helyiségében. Ezután leszűrtük a konzekvenciát: a ház leginkább egy nagy sajthoz hasonlít szellemi szempontból, amelyben a „lyukak”, azok az alagutak, illetve átjárók, amelyek ezúttal nagyon is komoly és érzékelhető aktivitást mutatnak. 

Emlékszem, az alagsorban ültünk, várva, hogy bizonyos energiák hatása beinduljon. E szusszanásnyi időt kihasználandó úgy döntöttem, hogy meglátogatom az egy szinttel felettünk lévő mosdót. Máig magam sem értem miért, de valamilyen oknál fogva letettem a szemüvegemet, s úgy próbáltam a ház külső részén elhelyezett lépcsőn keresztül megközelíteni az utcafronton található bejárati ajtót. Miközben felfelé haladtam a lépcsősor fokain, egyszer csak felpillantottam a fejem fölé. Megfejthetetlen érzés kerített hatalmába, mert ahelyett, hogy a lépcsőt figyeltem volna, én felfelé pislogtam. Ekkor lettem figyelmes egy különös fényjelenségre. Fehér fény villant fel több alkalommal nagyjából három másodpercig, azután eltűnt. Ezután a fehér fény vörösre váltott, s egy furcsa formává rajzolódott ki. Először alig kivehető, de később egyértelműen látható volt az alakzat, ami nem volt más, mint egy koponya. 

Bevallom, inamba szállt a bátorságom, és azon nyomban visszafordultam. Berohantam a többiekhez és közöltem velük, hogy azonnal jöjjenek, mert ilyet még nem láttak. Zoltánnal az élen a lépcsőfeljáróhoz mentünk és a sötétben, holdvilág fényénél figyelni kezdtük az oda nem illő jelenségeket. Nevezhetném ezeket paranormális vagy természetfeletti jelenségeknek is, de igazából ma már nem tartom annyira szokatlannak és egyedinek az efféle tüneményeket. Ezek Zoli mellett mindennapossá váltak, főképpen az után, hogy majd másfél éven keresztül rendszeresen ellátogattunk szellemjárta helyekre, szerte az országban. Azt kell mondjam, magam is meglepődtem azon, hogy hány megkeresés érkezett ez idő alatt furcsa és nem kevésbé látványos jelenségekről, fénylényekről, kopogó szellemekről, semmiből előtörő hangokról, félelmetes fuvallatokról, elmozduló, avagy épp levitáló (levegőben lebegő) tárgyakról. 

Visszatérve a mi kis szellemünkre, nem kellett sokat várnunk arra, hogy megmutassa magát. Pár perc elteltével feltűnt a szellem, de már nem csupán a jellegzetes koponyaformája rajzolódott ki, hanem a füstszerű ködbe burkolózó „teste” is. Ettől az épülettől lebegett a szomszéd ház felé. De nem kért bebocsátást, hanem nemes egyszerűséggel átment a falon. Pár másodperc múlva újra előjött, szó szerint kivált a falból, majd újra be és megint ki, mintha a fizikai anyag egyáltalán nem korlátozná őt a haladásban. A legmegdöbbentőbb megfigyelést akkor tettük, amikor az ablaküvegen kelt át. Szellemteste akadálytalanul, játszi könnyedséggel libbent ki-be a szomszéd ház csukott ablakán. Roppant félelmetes, de egyszersmind megragadó látványt nyújtott ez a szellem. Akkor kezdtem átértékelni magamban a valóság és az illúzió szubjektív feltételrendszerét, a tudományos szkepticizmusom és a vallásos neveltetésem ötvözetéből álló akkori világképemet. 

Többször visszatértünk erre a helyszínre, melyet méltán hívhatnék kísértettanyának, mivel itt nem csak szellemekkel, hanem különféle szellemi lényekkel – többek között elementálokkal, rémekkel, morgoncokkal, kísértetekkel, vudu szellemekkel, növényi szellemekkel – volt alkalmam megismerkedni. Ezek mind másféle lények, akiket a modern ember legfeljebb csak sci-fi filmekben lát, vagy csak paranormális jellegű könyvekben olvas. 

Ha mindent el szeretnék mesélni azon élményeimből, amelyek az ilyen spirituális megtapasztalásaim alkalmával megestek velem, azt hiszem, egy könyvet is simán megtölthetnék velük, de ami még ennél is lényegesebb, egészen félelmetes és hihetetlen történetek lennének. Így ezúttal egyelőre csak ezeket a szerényebb tapasztalataimat osztom meg az érdeklődőkkel, s majdan idővel a többit. 

Ami számomra a legtöbbet adta lelkileg a szellemi megtapasztalásaim gyűjtése közepette, az Zoltánnak a segítsége és a támogatása. Mivel ő már évekkel korábban szert tett harmadik szemes látására, neki egyáltalán nem volt idegen ez a világ. Mellette megvolt az a fajta biztonság és védettség, amely a felkészületlen, kíváncsi személyeknél sokszor bizony hiányzik. A szellemi világokban ugyanis mi, öt érzékszervvel rendelkező emberek, meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen nem látunk, nem hallunk, csak legfeljebb akkor, amikor a jelenségek már a fizikai síkba hatolnak és a bőrünkön érezzük a fuvallatokat, vagy épp a csontig hatoló fájdalmakat. Éppen ezért felbecsülhetetlen egy szellemi vezető jelenléte és tudása, mely megóv az esetleges szellemi támadásoktól és megnyugtat a számtalan riasztó jelenség közepette. Azt hiszem, akinek az idegrendszere gyenge, annak nem is valók a spirituális világ efféle benyomásai, mert csak fokozzák a neurotikus tüneteket és félelemmel töltik meg az ember szívét. Akik már előrébb tartanak a spirituális ösvényükön, azok előbb vagy utóbb mindenképpen szembetalálkoznak a szellemek támogató és ártó erejével, akár az emberi szellemekre, akár az egyéb transzcendens (tapasztalattól függetlenül létező) lényekre gondolunk. 

Én azt mondom, hogy nagyon sokat kell még változnunk, illetve érnünk ahhoz, hogy a megfelelő józansággal és higgadtsággal tudjuk kezelni az ilyen természetfeletti besorolású eseményeket, amelyeket átélve garantáltan elillan a szellemvilág mindennapi tényeivel és folyamataival szemben érzett valamennyi kételyünk és hitetlenségünk. 

Boldog napot! Száraz György

- - - - - - 

 Szellemek érzékelése- videó

Szellemek érzékelése Száraz György és Horváth Zoltán műsora. Forrás: EnigmakTV 

 https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szellemek-erzekelese-KDddTrruX3KVvQw2