2013. február 27., szerda

A szellemi törvények - A lelki higiénia elmélete és gyakorlata


Nem újdonság, hogy a lelki higiénia éppoly fontos szerepet játszik az ember lelki egészségének megõrzésében, mint a testi higiénia a testi egészség megõrzésében. Már a századfordulón megjelent néhány publikáció ebben a témában, csakhogy nem nagyon figyeltek fel rá az emberek. Ennek oka valószínûleg abban rejlik, hogy nem volt használható utasítás arra vonatkozóan, mit tehet az ember annak érdekében, hogy lelki egészségét megõrizze és stabilizálja.


A testi higiénia is akkor terjedt el szélesebb körben, amikor már konkrét szabályokat tudatosítottak az emberekkel, mint például a rendszeres kézmosás, fürdés és fogmosás. Ehhez kapcsolódott a fertõzõ betegek elkülönítése annak érdekében, hogy a fertõzés ne terjedjen tovább. Logikus és érthetõ szabály volt, melynek segítségével az olyan testi fertõzõ betegségeket, mint a pestis, a tífusz és a kolera, vissza tudták szorítani és le tudták gyõzni, legalábbis az ipari országokban.
A szellemi-lelki területeken ugyanúgy megtaláljuk a "fertõzõ betegségeket" és "járványokat", melyek újból és újból felütik fejüket, és egyre szélesebb körben terjednek, ha a rendszeres lelki higiénia gyakorlásával meg nem elõzzük. A szokássá vált lelki higiénia hozzásegít bennünket ahhoz, hogy valóban egészséges szellemi-lelki életet élhessünk.
A szellemi-lelki fertõzések között meg kell említenünk a haragot, a félelmet, a stresszt, az aggodalmat, a gyûlöletet, a bûntudatot, az agressziót. Egyikkel-másikkal vagy akár ezek kombinációjával valamennyien újra meg újra megfertõzõdünk, s ez ellen csak a rendszeres lelki higiénia nyújt segítsé­get. Ennek egyik legfontosabb eleme az esti "mentális újraátélés", amely során valamennyi fertõzött energiát feloldjuk, és a negatívot pozitívvá formáljuk át, mielõtt kárt okozhatnának bennünk. További fontos eleme a lelki higiéniának az is, hogy minden embert a legnagyobb jóindulattal, sõt szeretettel el tudjunk fogadni olyannak, amilyen. A szellemi-lelki fertõzéseket csak akkor tudjuk végérvényesen kiiktatni életünkbõl, ha a lelki higiénia rendszeres gyakorlattá válik. Ennek eredményeképpen harmonikus lélekkel és rendíthetetlen nyugalommal élhetjük életünket.
A gondolkodás egyre inkább fölöslegessé válik, amint az igaz értelem megnövekedik. Aki tökéletes, annak már nem kell gondolkodnia a dolgokon, az már mindent tud, és spontán cselekszik. A gondolkodás csupán helyettesíti a még fogyatékos értelmet. Minél nagyobb az értelem, annál kisebb szükségünk van a gondolkodásra, mert egyszerûen felismerjük a látszat mögött lévõ valóságot anélkül, hogy gondolkodnunk kellene rajta. Ameddig értelmünk még. nem tökéletes, kénytelenek vagyunk gondolkodni. Mindent elõre el kell terveznünk, s ha elérkezett az adott pillanat, gondolatainknak megfelelõen cselekszünk. Ekképpen állandóan a múltból kiindulva cselekszünk, holott elõfordulhat az is, hogy már rég megváltozott a szituáció. Mindaddig, amíg gondolkodunk, cselekedeteinket a múlt határozza meg, holott minden örökösen változik, minden folytonos áramlásban van.
Még azt is meg kell gondolnunk, mivel tudunk örömet szerezni feleségünknek, társunknak, holott ha valóban szeretünk, már nem is kell fontolgatnunk. Egyszerûen szeretetbõl cselekszünk, és biztosak lehetünk benne, hogy minden pillanatban azt tesszük, ami a legmegfelelõbb. A gondolkodás gyakorta nem más, mint a hiányzó szeretet pótlása.
Gondolkodni nagyszerû dolog, és meg kell tanulnunk helyesen élni vele, ám soha ne feledjük, hogy a gondolkodás mindig csupán pótlék: a leglényegesebbet, a bölcsességet és a szeretetet helyettesíti.
 
(Kurt Tepperwein)


2013. február 26., kedd

Fény


Nagyon átfogó értelemben véve nevezhetjük a Fényt egy isteni ajándéknak. Tulajdonképp minden jó dolog egy isteni ajándék. Spirituális szempontból nézve, minden, amije a keresőnek van és minden, ami a kereső, egy isteni ajándék - egy feltétel nélküli ajándék a transzcendentális Supreme-tól.


Amikor azt mondom: Fény, a megvilágosodásról beszélek. Ez a megvilágosodás először az Isten-kinyilvánító lélek birodalmában fog megtörténni. Azután megtörténik a törekvő szívben, majd a kereső elmében, a dinamikus életerőben és végül az éber testben. Amikor kedved szerint ki tudod nyitni a harmadik szemedet - a belső látás szemét - akkor nem csak látni tudod a Fényt, hanem a Fénnyé válsz, és terjeszted azt szerte a földgolyón.
Bár a Fény az a spirituális minőség, amire leginkább szükség van, sajnos ezt akarják legkevésbé. A keresők gyakran idéznek meg örömöt, békét vagy erőt, de nagyon ritkán törekszenek Fényre. Ahelyett, hogy azt éreznék, hogy az isteni Fény megvilágosítja őket, tévedésből saját korlátozottságukkal és tökéletlenségükkel azonosulnak, és úgy érzik le lesznek leplezve. De az isteni Fény nem fogja leleplezni őket. Épp ellenkezőleg. A Fény átöleli az emberiséget annak minden tökéletlenségével együtt, és megpróbálja megvilágosítani az emberi tudatlanságot, hogy az emberi életet az isteni életbe emelhesse.
(Sri Chinmoy)

2013. február 24., vasárnap

A Tízmilliószoros napA tibetiek szerint csak 4 ilyen nap van az évben. Ezeken a napokon minden, amit teszünk, gondolunk, mondunk, 10 milliószorosan száll vissza ránk. Ezeken a napokon érdemes megtennünk mindent, amiről szeretnénk, ha elementáris erővel hatna.


A TÍZMILLIÓSZOROS napokon minden teremtés 10 milliószoros erővel hat!
Ezért ezeken a napokon a legjobb, ha már reggel kinyilvánítjuk mit szeretnénk elengedni, ill. megteremteni az életünkben, és elképzeljük, átéljük (a nap folyamán akár többször is), amint már be is következett, meg is valósult. Igyekezzünk, hogy az öröm, a harmónia, a béke és a szeretet járjon át bennünket egész nap, és ezeket az érzéseket terjesszük ki családunk tagjaira, barátainkra, az emberiségre, minden élőlényre, és a Földre is.
Fontos, hogy arra gondolj, amit teremteni szeretnél az életedben.
Ha negatív érzelmeid, gondolataid merülnek fel, nyilvánítsd ki, hogy elengeded őket.
A nagy terheid feloldását érdemes erre a napra időzíteni.
Küldj fényt a Földnek és az emberiségnek!
Képzeld el a Földet egészségesnek, a rajta élő embereket pedig békésnek, szeretettelinek. Lásd a Világbékét ünnepelni!
Tegyél meg mindent, amit szeretnél,10 milliószoros erővel fog hatni!
Ezeken a napokon egy pulzáló ultraviola (UV) sugár keresztezi a Föld útját, amely a 2. univerzumban lévő, magasabb dimenziók egyikéből érkezik. A Föld körülbelül 17 órán keresztül marad ebben a sugárban.

Ez a sugár a szív csakrával rezonál, ragyog és fluoreszkál, a színe pedig kék/bíborvörös. Bár ebben a frekvencia-csoportban is rezeg, felette áll az 1. univerzum (amelybe a Föld is tartozik) színfrekvencia-spektrumának. Azonban lelkünk természete, valamint a 2. univerzum frekvencia-csoportjaiban működő lélekcsoportok miatt a hatás itt is érezhető lesz.

Ez a hatás a következő: minden gondolat és érzelem a tízmilliószorosára növekszik. Igen, minden megsokszorozódik, a tízmilliószorosára.

Minden gondolat, minden érzelem, minden szándék, minden akarat – függetlenül attól, hogy jó, rossz, beteges, pozitív vagy negatív – tízmilliószor erősebb lesz.

Mit jelent ez?

A valóságunkat gondolatainkkal teremtjük meg. Valóságunkat tehát az határozza meg, mire irányítjuk a fókuszunkat, mire összpontosítunk. Minden anyag gondolataink eredményeképpen manifesztálódik. Ez az UV sugár felgyorsítja ezeket a gondolatokat, és gyorsabb ütemben szilárdítja meg őket. Így tízmilliószor gyorsabban jelennek meg az anyagi világban, mint egyébként.

Nagyon fontos, hogy ezen a napon tudatos legyél, mert ez a gyorsulás veszélyes is lehet, ha olyan gondolatokra fókuszálsz, amelyek számodra nem tetsző dolgokról szólnak, hiszen azok is gyorsabban jelennek meg a valóságodban. Ugyanakkor ez az UV sugár ajándékká is válhat, ha úgy döntesz.

Ha negatív érzelmeid, gondolataid merülnek fel, nyilvánítsd ki, hogy elengeded őket.

Te határozod meg gondolataid természetét, de ne feledd: bármire is fókuszálsz, az gyorsabban fog megvalósulni, mint egyébként!

Fontos, hogy csak építő, pozitív gondolatokra összpontosíts ebben az időszakban: a szeretetre, a sikerre, a gyógyulásra, a gazdagságra, a kedvességre, a hálára.

Nem szükséges meditációba merülnöd ezen időszak alatt, bár jó lenne, ha megtehetnéd. A kulcs időszak (időzónáktól függetlenül) a 17:10-es csúcspont! Ha ebben az időszakban lehetőséged van arra, hogy találj egy csendes helyet, akkor telepedj le ott, hogy fókuszálhass.
Gondolataidat összpontosítsd bármire, amire vágysz! Amire a Földnek és az emberiségnek szüksége van, szeretetteljes, pozitív gondolatokat táplálj.
Szólj minél több embernek, hogy ők is tudatosak lehessenek ezen a napon és arra használhassák ezt a kozmikus eseményt, hogy pozitív, jóakaratú gondolatokra fókuszáljanak.
Kicsivel több, mint egymillió emberre van szükség ahhoz, hogy egy olyan változás induljon be az emberiség történetében, ami kiemeli az embereket az elkülönültség és szétdaraboltság állapotából, és elhozza az egyesülés, az egység állapotát.

Ez egy lehetőség arra, hogy visszavegyük, ami jogosan a miénk: a békét és a bőséget a Föld és az emberiség számára.

Ez egy ajándék, válasz az imáinkra, egy úgynevezett életvonal, amely a mi univerzumunkból érkezik.

Hogy mire használjátok, és hogy részt vesztek-e benne vagy sem, az rajtatok áll.

Dharmacsakra napoknak is hívják őket.
A tibeti és a maya kultúrában is megemlítik. Azt mondják, ezeken a napokon egy pulzáló energiasugár érkezik egy másik dimenzióból, ami körbeveszi a Földet.

Ez segíti a Földön a gondolatok, érzelmek, tettek, szándékok és cselekedetek megsokszorozódását!

Sok sikert mindenkinek!

(Forrás: gyogyitoharmonia.hu)


2013. február 23., szombat

Szellemi lényünk koplal....


A bennünk lakozó érzéki, racionális, vagyis testi ember dúskál, szellemi lényünk azonban koplal. Ahogy két lélek lakik bennünk, úgy kétféle nép lakja a Földet, aszerint, hogy melyikben melyik lélek kerekedik fölül. Materialisták és istenkeresôk, fehérek és indiánok.Nézd csak, mondta Ohvie Biano, a pueblo törzsfônök - milyen förtelmesek a fehérek. Vékony az ajkuk, az orruk hegyes, arcuk torz és ráncok barázdálják, szemük pillantása merev, örökké keresnek valamit. Mit keresnek? Örökké akarnak valamit, örökké nyugtalanok és nyughatatlanok. Nem tudjuk, mit akarnak. Nem értjük ôket, úgy véljük, bolondok.
Megkérdeztem, hogy miért gondolja, hogy a fehérek bolondok.
Azt állítják, hogy a fejükkel gondolkodnak - válaszolta.
Természetesen. Miért, te hol gondolkodol? - kérdeztem.
Mi itt gondolkozunk - felelte és a szívére mutatott."
Úgy érzem, elôször rajzolta meg elôttem valaki a fehér ember igazi képét - teszi hozzá a beszélgetôk egyike, Jung, a lélektudós. Így folytatja: „Mindannak, amit gyarmatosításnak, pogányok közti missziónak, civilizáció terjesztésének stb. nevezünk, van egy másik arca: ragadozómadár-arc, amely kegyetlen, feszült figyelemmel lesi a zsákmányt, afféle kalóz és zsiványarc."
(Forrás:CZAKÓ GÁBOR: BEAVATÁS )2013. február 22., péntek

Nyereség és veszteségIdézd fel magadban azt az érzést, amit akkor érzel, ha valaki megdicsér, ha elismernek, elfogadnak, megtapsolnak.
Aztán állítsd szembe azzal az érzéssel, ami akkor keletkezik benned, ha a napkeltét vagy a naplementét nézed, vagy csak a természetet úgy általában; ha olyan könyvet olvasol, vagy olyan filmet nézel, amit teljesen élvezel.


Ragadd meg ennek az érzésnek az ízét, és hasonlítsd össze az elsővel, azzal, ami akkor keletkezett benned, amikor megdicsértek. Lásd meg, hogy az első érzés öndicsőítésből, önreklámozásból született! Földi érzés ez. A második viszont egyfajta beteljesülés eredménye, lelki érzés.
Van egy másik ellentét is. Idézd fel azt az érzést, amit akkor érzel, ha sikeresen megoldasz valamit, ha elérsz valamit, ha feljutsz a “csúcsra”, ha megnyersz egy játékot, fogadást vagy vitát. Állítsd szembe azzal az érzéssel, ami akkor ér, ha igazán örömmel végzed a munkád, ha teljesen elmerülsz abban, amit éppen csinálsz. S vedd észre ismét a földi és lelki érzés közti minőségi különbséget!
Más. Emlékezz vissza, milyen érzés volt az, amikor hatalmad volt, amikor te voltál a főnök, felnéztek rád, amikor az emberek tőled kaptak utasítást, vagy amikor népszerű voltál. Most állítsd szembe ezt a földi érzést a meghittség érzésével, az együttlét érzésével – azokkal a percekkel, amikor mindenestül jól érezted magad egy barátod vagy egy csoport társaságában, ahol vidámság és nevetés volt.
Miután elvégezted ezeket az összehasonlításokat, próbáld meg megérteni a földi érzések lényegét, ami nem más mint önreklámozás és öndicsőítés. Ezek az érzések nem természetesek, a társadalom és kultúra hozta létre őket, hogy termelővé és ellenőrizhetővé válj.
Ezek az érzések nem termik meg azt a táplálékot és boldogságot, melyeket akkor érez az ember, amikor a természetben gyönyörködik, vagy barátai társaságának, illetve a munkájának örül. Ezeket az érzéseket azért kreálták, hogy izgalmat, feszültséget, végül is ürességet keltsenek.
Figyeld meg ezután magadat a nap, illetve a hét folyamán, és vizsgáld meg, hogy cselekedeteid közül hány volt, ami nem volt átitatva az ilyen izgalmak iránti vággyal, melyek csak ürességet teremnek: a figyelem, elismertség, hírnév, népszerűség, siker és hatalom iránti vággyal!
Nézz a körülötted lévő emberekre is! Van-e egy is köztük, akit nem fertőzött még meg az ilyen földi érzések iránti vágyódás? Egy is, akit még nem irányítanak ezek az érzések, aki nem éhezi őket, aki még nem tölti ébrenlétének minden percét tudatosan vagy tudattalanul ezeknek a keresésével?
Ha rájössz erre, megérted azt is, hogyan próbálják az emberek megnyerni a világot, s hogyan veszítik el közben a lelküket. Mert így az életük üres és lelketlen lesz.
(Anthony de Mello)


2013. február 20., szerda

Majdnem őrület


Keresővé válni majdnem egyenlő az őrültté válással, legalábbis a világ szemében. Tehát belépsz az őrületbe. De az az őrület az egyetlen létező épelméjűség!


Azért vagyunk boldogtalanok, mert elfelejtettük a szeretet nyelvét. Azért felejtettük el a szeretet nyelvét, mert túlságosan azonosultunk a józan ésszel. Nincs semmi baj a józan ésszel, de hajlamos a kisajátításra. Az egész lényedhez ragaszkodik. Ekkor az érzés szenved - az érzés éhezik -, és lassan-lassan teljesen megfeledkezel az érzésről. Ezért egyre jobban összezsugorodik, és az a halott érzés halott súllyá változik; az az érzés halott szívvé változik.
Attól kezdve csak vonszolod magadat előre valahogy - ami mindig csak "valahogy" marad. Nem lesz báj, nem lesz varázslat, mert szeretet nélkül nincs varázslat az életben. És nem lesz költészet sem; az élet merő próza lesz, sivárság. Igen, lesz grammatikája, de nem lesz benne dallam. Lesz szerkezete, de nem lesz lényege.
A józan észtől az érzések felé lépés kockázata és ezek kiegyensúlyozása azoknak való, akik igazán bátrak - csak őrült embereknek -, mert a bebocsátás ára nem más, mint a józan ész vezérelte elméd, a logika vezérelte elméd, a matematika vezérelte elméd.
Amikor eldobod ezt a hozzáállást, többé már nem a próza van a középpontban, hanem a költészet; többé nem a cél van a középpontban, hanem a játék; többé nem a pénz van a középpontban, hanem a meditáció; többé nem a hatalom van a középpontban, hanem az egyszerűség, a nem-birtoklás, az élet puszta öröme - ez majdnem őrület.
(Osho)

2013. február 19., kedd

A szellemi törvények - Hét lépés a pozitív gondolkodástól a pozitív életig


1. Pozitív gondolkodás
Felismerni, hogy minden jól van, ahogy van, mert minden engem szolgál és nekem nyújt segítséget. Figyelmesen és kitartóan végigmenni az életúton. Teljes bizalommal, jó humorral, oldottan tenni, amit tenni kell. Hálatelt szívvel felismerni a látszat mögötti valóságot, és biztonságban élni a lét teljességében.


2. Pozitív érzés
Nyíltan és õszintén olyannak elfogadni az embereket, amilyennek megismertük õket. Bizalommal viseltetni érzéseink iránt, és ismerni értékeinket, a teljességben élni. Az életet csak szemlélni, de nem ítélni, nagy szeretettel hagyni, hogy az történjen, aminek meg kell történnie.


3. Pozitív akarat
Akarnunk kell tanulni és megérteni, megbocsátani és helyesen cselekedni. Azt kell akarnunk, amit tennünk kell! Meg kell hallanunk, mit akar az élet, és saját akaratunkat el kell engedni, és hagyni, hogy az Õ akarata beteljesüljön!

4. Pozitív beszéd
Meg kell tanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat világosan, és véget kell vetnünk a szavak inflálódásának. Meg kell tanulni, hogy kéretlenül senkinek ne adjunk tanácsot, és hallgatni is meg kell tanulni. Szavaink és cselekedeteink legyenek õszinték, bátorítsunk és vigasztaljunk, mondjunk köszönetet és áldást.

5. Pozitív cselekvés
Megfontoltan, jó érzékkel és körültekintõen cselekedjünk. Legyünk szeretetteljesek, konstruktívak és segítõkészek. Legyünk tekintettel másokra, legyünk megbízhatóak és állhatatosak, függetlenül mások elvárásától. Legyünk felelõsségteljesek és öntudatosak mindenben, amit teszünk. Tanuljunk meg adni és kapni, és a "belsõ vezetõre" hallgatva a megfelelõ pillanatban azt tenni, amit kell. Tudatosan és mértékkel a legmegfelelõbbet fogyasztani. Örömmel és szabadon elfogadni és méltányolni mások szabadságát.

6. Pozitív tudat
Az igazság és a valóság felismerésével éljünk önzetlen, harmonikus életet. Rendszeresen vonuljunk vissza magányunkba, és szakítsunk idõt az imára és a meditációra. Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé. Ismerjük fel a pillanatnyi helyzetet, és éljünk értelmes életet.

7. Pozitív élet
A szellemi törvények figyelembevételével gondtalanul és higgadtan éljük az életünket, azzal a felismeréssel, hogy minden mind-egy. Ápoljuk harmonikus kapcsolatainkat, és örüljünk a legkisebb dolognak is. Örüljünk, hogy élünk, de legyünk készen bármely pillanatban a távozásra. Ameddig itt tartózkodunk, addig éljünk tisztességes, mintaszerû, egészséges életet. Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé, ismerjük fel Istent mindenben, és minden pillanatot tudatosan és hálatelt szívvel éljünk meg.
Tudatának megnyitásával és irányításával mindenki maga határozza meg azt a szintet, ahol él. Mindenki maga határozza meg önmaga értékét, és annyi tiszteletet kap, amennyit önmagának megad.

Az okos a saját hibáiból tanul, a bölcs mások hibáiból, a bolond viszont sem egyikbõl, sem másikból. Nem kellemes dolog pancsernak lenni. Ha tehát képességeink szinte korlátlan lehetõségét optimálisan fel akarjuk használni, mindenekelõtt ajánlatos "gondolatkúrát, mentális diétát" tartani. Mindössze annyit kell tennünk, hogy négy héten keresztül lehetõleg csak pozitív gondolatokat fogalmazzunk meg, pozitív módon nyilatkozzunk meg, érezzünk és cselekedjünk, keressük pozitív kisugárzású emberek társaságát, legyünk minél többet ilyen környezetben, engedjük, hogy pozitív szokásaink alakuljanak ki, és ezek megerõsödjenek, keltsünk életre magunkban pozitív érzéseket, lehetõleg pozitív dolgokról olvassunk, és pozitív dolgokat nézzünk. Ezzel egy idõben próbáljuk meg félelmünket, a stresszt, a bûntudatot, az aggodalmat, a kétséget, a haragot, az önsajnálatot és mindenfajta izgatottságot lehetõleg azonnal átalakítani. Hasonlóképpen törekedjünk arra is, hogy a betegségekre, a szegénységre vagy akár a véletlenre vonatkozó gondolatainkat azonnal tudatosítsuk és feloldjuk.
Reggel és este végezzünk alapos "lelki higiéniás gyakorlatot", napközben pedig találjunk alkalmat és idõt az elcsendesedésre. Valahányszor látogatónk érkezik, vagy megszólal a telefon, koncentráljuk tudatunkat, azaz tudatosítsuk magunkban, kik is vagyunk valójában, és ezzel az "élesre állított" tudattal cselekedjünk. Próbáljuk meg ezt a "kúrát" fegyelmezetten négy héten át folytatni. Az eredmény meg fogja gyõzni önt a lelki higiéniás kúra helyességérõl, s ez végül szokássá válik majd.
Tanulja meg, hogy olyan gondolatokra gondoljon, melyeknek következményét szívesen látja megvalósulni életében. A láthatatlan ugyanis nem azt jelenti, hogy egyben hatástalan is!
(Kurt Tepperwein)

2013. február 18., hétfő

A szellemi törvények - Mit jelent a pozitív gondolkodásMindaz, ami körülvesz bennünket, materializált elképzelés, megvalósított gondolatkép. Elõbb ki kell gondolnom valamit, s az csak azután valósulhat meg. Az anyag nem más, mint az energia különféle megjelenési formája. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Az energiamegmaradás törvénye értelmében energia nem vész el, csak megjelenési formáját változtatja, átalakul.Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia. Életkörülményeim létemet tükrözik, változtatni csak akkor tudok rajtuk, ha magam is megváltozom.
A problémák az élet által elénk állított feladatok. Valamennyi egy-egy ajándék számomra, mert a végén, ha megoldom, fontos felismerésre jutok.
Valamely feladat megoldására az a legjobb idõpont, amikor elém kerül. A következõ pillanat ugyanis már új feladatot hoz. Ha nem oldom meg a feladatot, hanem megpróbálok kitérni elõle, arra kényszerítem a sorsot, hogy megismételje a leckét, esetleg olyan idõben, ami a legkevésbé sem alkalmas, vagy olyan formában, ami végképp nem kellemes.
A pozitív gondolkodás tehát azt jelenti, hogy felismerem: minden, ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennélfogva minden jó, úgynevezett negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé. A pozitív gondolkodáshoz hozzátartozik a rendszeres lelki higiénia is, ami azt jelenti, hogy reggelente mentálisan felkészítem magam a napra, és napközben újra meg újra rákapcsolódom az egyetlen tudatra, este pedig ellenõrzöm, mennyire sikerült saját mértékemhez tartanom magam, és mentálisan újraélni, mit nem sikerült még optimálisan megoldanom. Ekképpen azonnal megtisztogatok minden gondolatenergiát, mielõtt még sorscsapásként megvalósulhatna.
A sikertelenség mindig csak közbülsõ eredmény a végleges sikerhez vezetõ úton.
Bármit gondoljon is egy teremtõ a hit bizonyosságával, annak meg kell valósulnia. Mindazt, amit elgondolok, el is tudom érni.
Tudatom gyengesége, hogy egyidejûleg mindig csak egy gondolatot tudok kigondolni. Ha a helyes, a megfelelõ gondolatot gondolom, és azt megtarom, annak igazán nagy ereje lesz.
Ha a tudatunkban felmerülõ gondolat - legyen az akár kívánság, elképzelés vagy cél - rögzül a tudatban, és újra meg újra aktiválódik, hasonló vagy azonos erõket fog magához vonzani, és gondolatkomplexummá sûrûsödik. Másfajta gondolatok átformálódnak vagy kilökõdnek.
Visszatekintve életünk eddigi eseményeire, láthatjuk, hogy valamennyi kívánságunk megvalósult, mely kellõ ideig foglalkoztatta tudatunkat. Ez sajnos negatív vágyainkra is igaz. A félelem, az aggodalom stb. pontosan azt vonzza magához, amitõl fél az ember, hiszen ilyenkor tudatunkat a félelmeinkkel és gondjainkkal foglalkozó gondolatok töltik meg. A Félelemérzet gondoskodik arról, hogy ez a gondolat újra meg újra aktiválódjon.
Ilyen esetben is csak a gondolati fegyelem és a rendszeres lelki higiénia segít, amely során a nemkívánatos gondolatokat azonnal kellemes gondolatokká transzformáljuk, még mielõtt sorscsapásként manifesztálódhatnának.
A gondolati fegyelem és a lelki higiénia két, nagyon fontos lépés fejlõdésünkben. Kincsek rejlenek valamennyiünkben, ám ahhoz, hogy ezeket a kin­seket felhozzuk a tudatunkba, és élni tudjunk velük, fejlõdnünk kell.
Képzelje el, hogy az ön belsejében egy hosszú irattekercs van, amelyre fel van írva, hogy hol találja meg a kincset. E nélkül az információ nélkül nem jutna a kincshez. Ki kell bontania ezt az irattekercset, és így tudja majd lépésrõl lépésre birtokba venni.
A vágyak megfogalmazása és a pozitív gondolkodás között a döntõ különbség az, hogy az elõbbi esetében akarunk valamit, az utóbbi esetében pedig hiszünk valamit! A vágyak megfogalmazása akarati kérdés, amely mögött nincsen hit. A hit pedig nem más, mint a belsõ bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg is valósulhat. A belsõ tartás teszi az embert igazán pozitív gondolkodásúvá akkor is, sõt különösen akkor, ha az életben nehézségek adódnak, hiszen felismeri bennük a feladatot és a lehetõsége­ket, melyeket az élet kínál neki.
(Kurt Tepperwein)2013. február 17., vasárnap

A Tudat Evolúciója


A Vízöntő Világkorszak kezdete és a Halak Világkorszak vége

Az utóbbi napokban világosodott meg bennem megéléseim alapján egy nagyon fontos összefüggés, ami ugyanakkor magyarázat a világban történtekre. Ezoterikus berkekben elterjedt nézet, az úgynevezett "dimenzióváltás", melyet 2012 végéhez kötnek. Nagyon sokan, szó szerint bedőlnek ennek a propagandának, az ezzel kapcsolatos porhintésnek. Úgy gondoltam eljött az ideje, hogy fellebbentsem a fátylat azoknak, aki ezen túl, nyílt szívvel és elmével valós válaszokat keresnek.


Kétségtelen tény, fizikai-lelki-szellemi dimenziókban megtapasztalható valóság, hogy világunkban hatalmas változások történnek. A jelenlegi világrend rendületlenül menetel beteljesedése felé, mely egyben bukása és megsemmisülése lesz. Sokakat aggaszt, hogy ez nem az emberiség végzete-e egyben? Sokunkat érdekel a kérdés, hogy elkerülhető-e mindez? Még többünket pedig az a kérdés foglalkoztat, hogy valójában jelenlegi közös világunkkal mi és miért történik mindez?

A Halak Világkorszakának végén járunk, ez kétségtelen. A halak korszaka a dogmatikus hit (vakhit) korszaka, melyben az Emberi Lény teljesen eltávolodott a benne élő Teremtőtől, és így azt magán kívül helyezve, átadta a közvetítői szerepet a vallások kezébe. Ez a felelősség áthárításával is járt egyben, mind spirituális mind mentális, fizikai síkon. A korszak végén megjelent egy még pusztítóbb vallás tudományos materializmus néven, mely végleg elvágta a fonalat az Emberi Lény és a Élet között, betetézve azt amit a többi vallás, hit, eszme már előkészített. Az emberiség hipnotikus transza kiteljesedett. A technomágia bűvöletében élő ember, új vallásától várja a megváltást, hogy választ és megoldást nyújtson a látszólag reménytelen, kiúttalan helyzetére.

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre jobban észlelhető az emberi fajon belül egyfajta új tudatforma megjelenése. Ennek a legfőbb jellemzője az EGYségtudat, a kozmikus tudat megjelenése. Egyre több Emberi Lény jut el arra a személyes megtapasztalásra és megélésre, hogy valójában minden ami a Világegyetem része az összekapcsolódik egy hatalmas, intelligens, szeretetteljes, kozmikus egységbe. Ebben az EGYségtudatban leomlanak a falak, és az EGY-ÉNi megélés lép elő a világ és önmagunk megismerésének elsőszámú, közvetítőktől mentes eszközévé. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egy feloldhatatlan konfliktus keletkezik. Az EGYségtudattal rendelkező Emberi Lény tudati síkon többé már nem része a halak világkorszakának, a dogmatikus hit-tudatú Emberiségnek. Ez az a pont, aminek kapcsán sokan arról beszélnek már jó ideje, hogy elindult az emberiség kettéválása. Ez igaz, de nézzük meg milyen formában. Az egyik ilyen válasz, hogy dimenzióváltás fog történni, és ez tőlünk függetlenül fog létrejönni, egész egyszerűen az emberiség csak beleébred majd az 5. dimenzióba, ahol minden szép és gondtalan lesz. (Sokan cikkeznek dns átalakulásról és "felelmelkedésről" ezzel kapcsolatban.) Ki kell ábrándítsam azokat, kik esetleg ezek szószerinti megerősítését várnák tőlem. Van egy sokkal egyszerűbb, prózaibb de reálisabb magyarázatom erre. Nem lesz ugyan olyan hurrá-optimista, és automatikus "megváltást", felemelkedést és megtisztulást sem ígérek. Csak "vért és könnyeket", mert megtisztulás belső és külső katarzis nélkül nem lehetséges. Szembe kell nézzünk önmagunkkal és teremtményeinkkel, és be kell fejezzük az önámítást és hazudozást ahhoz, ha valóban át akarunk lépni EGY-ÉNileg és EGYüttesen abba a világkorszakba, melynek Vízöntő korszak a neve.

A halak világkorszakával nem a Föld vagy az emberiség fog elpusztulni, hanem az a tudatforma fog lassan letűnni, átalakulni és továbbfejlődni ami valójában a jelenlegi Világunkat formálta és határozta meg. Van egy nagyon jó hírem! A vízöntő világkorszaka már jó ideje elkezdődött. A korszakváltások ugyanis sajátos belső törvények alapján történnek: párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy a halak világkorszaka még ereje teljében jelenlévő és meghatározó - mind fizikai mind tudati síkon - (még nem tűnt le, sőt egyfajta kulminációt is végez) de ezzel párhuzamosan már jó ideje elkezdődött a vízöntő világkorszaka, mely az Istentudás tudati evolúcióját hozza el. A jelenkori történések megismerésének kulcsa tehát a párhuzamosság elvének az ismerete. A másik kulcs pedig a Tudat mindent meghatározó és vezérlő szerepe. A világot ugyanis a Tudat teremti, és a tudat az, ami a Létben megnyilvánulva az evolúció ösvényét járó fajokat készteti a továbbfejlődésre. Az Emberi Lény tehát eljutott az evolúció következő lépcsőjére. Ennek az evolúciónak a tudati-szellemi-lelki-fizikai sík EGYaránt a része. Tudnunk kell azonban, hogy az irányító, koordináló szerepet a Tudat játssza mindebben.

Gyakorlatilag tehát a következő történik: a Halak-Világkorszak tudatú emberiség EGYedei elkezdenek Vízöntő-Világkorszak EGYségtudatra ébredni, mint EGY-ÉNiségek. (Ez rengeteg úton és módon, EGY-ÉNre szabva, mindenkinek a saját fejlődési pályáján, útján történik meg) Ez most még talán nem túl látványos jelenség, de a "kritikus tömeg" növekedésével idővel a jelenségek tudati-szellemi-lelki-fizikai szinten is egyre látványosabbak lesznek. Fizikai szinten jelenleg a halak korszaka dominál és fog dominálni feltehetően még egy ideig. Az átmenet ugyanis egy folyamat, ezért nem tudok egyetérteni azokkal az ezoterikus nézetekkel, amelyek azt hirdetik, hogy a korszakváltás tömegesen valamiféle varázsszóra, mindenki számára egyszerre érzékelhetően megy majd végbe.

Miért tűnik tehát egyre többünknek úgy, hogy kettészakad az emberiség, és az egyik fele makacsul ragaszkodik a halak világkorszakának szelleméhez, míg a másik része pedig túllép mindezen? Azért, mert azok, akik valóban megélik és megtapasztalják legelőször is tudati szinten az EGYséget, azok ezzel egy időben tudati síkon már átlépnek a Vízöntő világkorszakába. MEGÉRKEZTEK! (Ezze egyidőben folytatódik tovább a tudati-szellemi-lelki-fizikai átalakulás, evolúció, tehát nincs megállás) Minél többünknek sikerül ez a tudatváltás, tudati evolúció annál többen fogjuk majd átírni szellemi-lelki-fizikai szinten is a minket körülvevő Világot, a benne lévő egyéni és közös valóságot. Tévesek tehát azok a nézetek, hogy mindez azonnal a fizikai testünk átalakulásával és a fizikai világ feladásával kell járjon. Ez valójában azt jelenti, hogy gyökeresen meg fog változni a hozzáállásunk az anyagi világhoz, annak eddig ismert valósághoz. Fel fogjuk fedezni, hogy a Tudat, a szellem-lélek-anyag valójában egy hatalmas, egymást formáló EGYséget képez, és lassan hozzá fogunk jutni a tudáshoz, ami ennek a magasabb szintű megértéséhez, és teremtő működtetéséhez vezet majd minket. Az emberiségnek még jó ideig kapcsolata lesz az anyaggal, ameddig meg nem fogja tanulni annak a megbecsülését és el nem jut annak tökéletes megértéséhez, annak a megéléséhez, hogy megláthassa benne is a Teremtő Tudatot. Ehhez pedig a szellem-anyag ellentétpár EGYségtudatban való feloldódása, megértése, megtapasztalása szükséges. Ez tehát a Vízöntő világkorszak és az abban folytatódó emberi evolúció következő lépcsője, iskolaosztályának a tananyagának igen fontos része.

Mennyi idő alatt zajlik le mindez? Meg kell értsük, hogy bár az evolúcióban minden ugrást a tudat fejlődése irányít és hoz létre, és látszólag egy-egy evolúciós lépcső hirtelen ugrásként jelenik meg, mindez folyamatában nézve, TÖMEGESEN nem szűkíthető le egy-két emberöltőre. Tudom, hogy sokak számára, akik hőn óhajtják a tömeges, látványos, villámgyors átalakulását a világnak ez talán nem túl rokonszenves nézet, ám a saját megéléseim és a birtokomba jutott információk összeillesztése alapján nem hazudhatok senkinek. A tér-idő kontinuumában élő és evoluálódó Emberi Lény számára a tér pont olyan meghatározó az evolúció folyamatában mint az idő. Kétségtelen ugyanakkor, hogy korszakváltásokkor viszonylag látványosan felgyorsul minden. Fontos megértenünk tehát, hogy nem valamiféle új csodát kell várnunk, valamiféle külső megváltást (ufók, szellemcsoportok, stb. által) hanem DOLGOZNUNK KELL mindnyájunknak EGY-ÉNi és közösségi szinten, hogy megszerezhessük azokat a tapasztalatokat, megéléseket, melyek most - ezekben a különleges, ritka időkben - nyitnak tudatunk fejlődése számára lehetőséget. Ne feledjük, hogy mindnyájunk célja a fejlődés, újabb tapasztalatok gyűjtése, és ilyen szemmel tekintve a mostani evolúciós ugrás hatalmas lehetőségeket kínál. Rajtunk áll egyedül, hogy tudunk-e megfelelően élni vele.

Minden Emberi Lény meghívást kapott a Tudat evolúciójára. Ez azonban EGY-ÉNi szinten mindenkinek a saját fejlődési tempója szerint zajlik és megy végbe. Ezért van az, hogy a mai kor emberisége egyre látványosabban szakad két részre. Az EGYségtudatú Vízöntő Világkorszak embere képes észlelni, látni a Halak-ember világát, hisz nem rég lépett át abból tudati szinten, a Halak Világkorszak tudatú ember viszont EGY-ÉNtől függően általában egyáltalán nem, vagy csak nagyon töredékesen képes megérteni, hogy mi is történik, minek is a részese jelenleg, és valójában mi az a lehetőség, ami számára is ugyanúgy nyitva áll, amennyiben meg tud nyílni minderre.

Előbb vagy utóbb minden Emberi Lény át fog lépni a Vízöntő világkorszakába, megélve és végrehajtva saját tudati-szellemi-lelki-testi evolúcióját. Hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe? Ez nincs pontosan eldöntve. Ebben nagy szerepet játszanak azok, akik már EGYsétudatra ébredtek, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani társaiknak. Fontos tudni, hogy elsősorban az EGY-ÉNi tudatosságunk az, amivel önkéntelenül is hatunk az összemberi tudatosság mezejére, és így elősegíthetjük azt, hogy a többi Embertársunk is minél hamarabb eljuthasson a tudatváltás küszöbére. (Mindenki szabad akaratának tiszteletben tartása mellett) Nem igaz tehát, hogy nem rendelkezünk és nem tartozunk EGY-MÁS iránt felelősséggel.  A vízöntő korszak új emberfajtájának egyik jellemzője, a közŐSségi tudat, annak tudata, hogy ÉN, egy másik TE valójában EGYek vagyunk, így a TE békéd, boldogságod, bőséged, fejlődésed, "felemelkedésed" számomra ugyanolyan fontos sőt, valójában a saját ügyem. Mivel leomlanak a minket elválasztó tudati korlátok, ezért egy újabb, fejlettebb tudatszinten tapasztaljuk meg, mit is jelent EGYnek lenni a Teremtéssel, annak minden részével. A bennünk, az EGY-MÁSaiban, és a mindenségben jelenlévő TeremTŐvel.

A Tudat Evolúciója - A Vízöntő Világkorszaka elkezdődött. A látszat senkit se tévesszen meg. A világ jelenlegi irányítói tudatában vannak ennek, megpróbálják minden hatalmukat latba vetni ennek késleltetésére. Történjen bármi is a jövőben, tudnunk kell: az Emberi Lény tudatosodása feltartóztathatatlan lépésekkel halad előre, céljának a tudati-szellemi-lelki-testi fejlődésnek a megélésére és beteljesítésére. A homo sapiens lassan eljut küldetése végére, helyét fokozatosan átadva az Isten-tudó, kozmikus tudatú Emberi Lénynek.
(Forrás: kataklizma Morgó Sapiens)


 

2013. február 14., csütörtök

Az Arany-kódex használata


1
Energiaszintednek maximumát hozd ki magadból minden nap. Ez azt jelenti, hogy minden nap tudatosítsd magadban az égi csodát, amire képes vagy és azt is, hogy nem kell hozzá senki, hogy isteni lényed teremtő ereje a maximumot tudja nyújtani Számodra és a segítséget kérők számára is.


2
Légy önmagad!
Mindig minden helyzetben légy  önmagad. Fényességed ne tompítsd azzal, hogy meg akarsz felelni. Nem kell megfelelni, és másokat sem kell megváltoztatnod. Mindenki fejlődési folyamaton megy át, légy türelemmel és hagyd hogy tapasztaljanak.

3
A Bizalom kérdése.
Az égi küldöttnek nincs oka bizalmatlankodni! Mindig teljes bizalmat kell érezned az Égiek felé. A Szenthármasság szintjénél nem lehet ebbe a hibába esni, mert a következménye nagy lehet. Nem kell bizonyítani semmit, magaddal légy tisztában, és a bizalom természetes lesz Számodra.

4
Éld az életed a Rád szabott feladatod részével!
Ne menekülj az égi ajándékaink elől, fogadd el, hogy élhetsz velük. Segíts másoknak is. Vállald fel, hogy kiválasztott vagy. Minden élethelyzettel meg tudsz birkózni, Számodra nincs lehetetlen. Minden nehézség megoldandó feladat csupán, és Te képes vagy arra, hogy megoldd.

5
A használat.
Ha használod égi fényed adományait, mindig a végeredményt képzeld el először. Lásd a legnehezebb helyzetet is megoldva. Használd és alkoss teremtő erőddel, az áldás Veled van.


6
A kísértés.
Nélküle nem lenne élet. Tanuld meg kezelni. Minden egyszerűbb lesz, ha 3 szintről tekintesz a dolgokra, kísértésekre. Nem szabad elcsábulni. Nem azokról a dolgokról beszélek, amiben szeretet és öröm lakozik. Tudnod kell különbséget tenni.

7
A tapasztalatok.
Minél több van, annál jobban fel vagy készülve a továbblépésre. Mások dolgaiból, élettapasztalataiból is vond le a tanulságot! Mindent jól jegyezz meg, amit már megéltél és megtapasztaltál. Ha tanulságot vontál le belőle, akkor nem fog energiaveszteséget okozni az életedben.

8
A megismerés.
Ismerd meg belső énedet! Beszélgess vele, és segíts, hogy érezze: harmómiában vagy önmagaddal. Ezáltal könnyebb lesz megismerni másokat is úgy, ahogy azt kell.

9
A továbblépés.
Lépned kell! Nem ragadhatsz le egy szinten sem, hiszen magyarnak születtél. MAG-nak! Fejlődni gyorsabban tudsz, mint ahogy azt gondolod. Ezért törekedj mindig előre és lépésről lépésre haladj, de ne másokon át. Akit magad fölé emelsz, gondoskodik további lépésedről.

10
A megérkezés.
Amikor megérkezel, átéled mindazt, amit tapasztalnod kellett erről a szintről. Gyerekjátéknak tűnik majd addigi életed. Másképpen látod magadat és másokra is másképpen tekintesz. Tisztelet, alázat és végtelen szeretet vár Téged.

 Sok sikert és Égi jót
Mihály Arkangyal
Mihály arkangyal egy felekezetektől független, nagy hatalmú védőangyal, aki választ ad fontos kérdéseinkre. Határtalan ereje lehetővé teszi, hogy egyszerre mindenütt ott legyen, jelenlétét mégis személyesnek és különlegesnek érezzük. A többi angyalhoz hasonlóan tiszteletben tartja akaratunkat, és nem avatkozik be kérés nélkül. Ám ha egyszer a segítségét kérjük, mindig velünk lesz, és mindenféle módon támogatni fog bennünket.
Az arkangyalok a mi személyes védőangyalaink vezetői, és mindegyiküknek különleges feladata van. Mihály arkangyalé a védelem, ezért ő a rendőröknek is védőszentje. Bátorságot és erőt ad, és átsegít életünk változásain.
Ráadásul Mihály arkangyal ismeri mindannyiunk isteni életcélját, sorsfeladatát. Ez azt jelenti, hogy tehetségünk és érdeklődésünk segítségével mindannyian egy küldetést teljesítünk, amellyel mások hasznára lehetünk.
Ha nem vagyunk tisztában magasabb rendű életcélunkkal, Mihály arkangyal segít, hogy megtaláljuk.
Mihály arkangyal neve annyit tesz: "Istenhez hasonló". Ha az ő segítségét kérjük, a Teremtő jobbkezének, az isteni akarat és szeretet hírnökének segítségére számíthatunk. Száz százalékig megbízhatunk benne, és mindig kristálytiszta útmutatást ad.


2013. február 13., szerda

Tudati állapotunk és a testi betegségek kapcsolata a felemelkedés tükrében


A fizikai, lelki és szellemi egészség az erő, az energia állapota. Ez az, amely élettel tölti be az emberi tudat rendszereit. Minél több bennünk az életenergia, annál magasabb tudatállapotban vagyunk, annál közelebb vagyunk Önmagunkhoz, és a Logoszhoz (A Kozmikus Világegyetem Isteni Teremtőjéhez). Ez az életenergia pedig nem más, mint az emberi lélek minősége, mely egyenlő a bennünk élő önzetlen szeretettel.


Úgy mint minden látható dologban, az emberben a lélek az, ami a formát és az életet egyesíteni képes. Ha a lélekben az egyensúly felbomlik, akkor a szellem és az anyag, vagyis az élet és megnyilvánulása nem tud szabadon összekapcsolódni egymással. Ekkor a harmónia hiányáról, azaz betegségről beszélünk.

A betegség egy felszabadítási folyamat, mely minden statikus, megkövesedett ellensége. Vele szemben az ember helyes gondolkodása a nem ellenállás (ami nem egyenlő a megadással vagy feladással!). A betegség felszabadítja az embert a személyiség negatív "beidegződéseitől", hiedelemrendszerével átszőtt diszharmónikus működésétől.

Másképp szemlélve a betegség tisztulási folyamat is, egy felszabadulás lehet. Minden betegség az elfojtott lélek szabadon áramló életének blokkolásával alakul ki. A lélek életének zavartalanul, akadályok nélkül kellene átáramolnia a forma mindegyik részén az emberi lényben. Ha blokk alakult ki, akkor ennek feloldása a lélek felszabadítása lesz a szellem és a forma (fizikum) között. Lelkünk mindig a tökéletes boldogság és szeretet szintjén van, és ott rezeg nagyon magas frekvencián, csodálatos fényt bocsátva ki magából.

A betegség mindig jelzésként jelenik meg, hogy az anyagban (fizikai testben) maradt tudat felébredjen és kiemelkedhessen. Ha a lélek szabad áramlásában álló tudati blokk feloldódik, akkora az egész ember rezonanciája megemelkedik, ennélfogva egész lényének fénye is erősebb, ugyanakkor finomabb és tisztább lesz. A gyógyulás során a tudati blokk feloldódik, így a sűrű, nehéz, és alacsony rezgésszámú fizikai anyag rezonanciája, fénye és energiája emelkedik a gyógyult emberben, egyenes arányban a tudatszintje emelkedésével.
Ha nem komolyabb betegségről van szó, akkor a fizikai test szintjén tudatszint emelkedéshez társulhatnak egyéb heves, tisztító hatású tünetek is. Ezek nagyon rövid ideig, maximum néhány órát, esetleg napig tarthatnak. Ilyenek például: jelentéktelen hőemelkedés, múló fejfájás, hányinger, hányás, fájdalmak átmeneti felerősödése, hasmenés, bőrkiütés, stb. Érzelmi labilitás és ok nélküli rövid lehangoltság is előfordulhat. Jellegzetességük azonban, hogy amilyen hirtelen látszólag ok nélkül jöttek, olyan gyorsan el is múlnak egyik napról vagy percről a másikra. Ugyancsak hasonló tüneteket tapasztalhat az ember egy tisztító böjt alatt is, ha ezt tudatosan teszi. Utána testileg, lelkileg egyaránt másnak érzi magát, megkönnyebbülve és felszabadulva. Szintén a tisztító hatású tüneteket igazolja a természetgyógyászatban az a közismert reakció, amit kezdeti rosszabbodásként ismerünk a gyógyulási folyamat megindulásakor. De általánosan ismert a gyógyfürdőzők "fürdőreakcióként" megjelenő tünetegyüttese is.

Tudatszint emelkedés nemcsak konkrét, fizikai szinten jelentkező betegségből való gyógyuláshoz társul, hanem az egyén által megélt komolyabb lelki traumákhoz, vagy krízisekhez is, melyből szinte teljesen új emberként "születik" meg, más világlátással, ézelmekkel és gondolatokkal. Ilyenkor általában átértékelődnek a vélemények, emberi kapcsolatok, és az ember teljesen máshogyan látja a dolgokat, önmagát és környezetét. Egész lénye sokkal "szelídebb", finomabb, harmóníkusabb és szeretetteljesebb lesz. Az átélt fájdalmak által megy át ezen az átalakulásokon és lesz alázatosabb, szerényebb, vagy mondhatnánk úgy is hogy egyben tapasztaltabb és edzettebb. Ha ez a szeretet, alázat, önzetlenség és szerénység tudással párosul az emberben, akkor megismerheti Önmagát, és rátalálhat az egységre, mely végtelen boldogsággal párosul, tudata közelíthet a Buddhi szint felé.

Az ember önmagával való szembesülését katarzisnak hívják. A mai kor embere ezt az élményt inkább csak irodalmi művekből ismeri. Erről szólnak a múlt egyik legnagyobb léleklátójának, William Shakespeare-nek a művei is, aki az ősi görög beavatási szertartások emlékét az újkori kultúrába hozta. Darabjai a lélek megtisztulásáról, vagy elbukásáról szólnak (Macbeth, Hamlet, Lear király, Otello). Az ember katarzis során megéli azt a szenvedést, lelkének legmélyebb "poklait", ahonnan már nincs tovább. Ha eljut erre a pontra, akkor lerázza magáról énjének legtaszítóbb negatív tulajdonságait, megnemesedve újjászületik. A katarzis minőségi változást szül, rendet teremt, az ember tudata transzmutálódik (változik, fejlődik), emelkedik.

Hamvas Béla, Keresztes Szent János és Böhme ezt az állapotot a "lélek sötét éjszakájának" nevezi. San Juan de la Cruz úgy írja le a lélek éjszakáját, hogy az akkor jön el, amikor Isten kapcsolatba kívánja hozni az embert az Isteni Szellemmel (Felsőbb Önmagával). Azt mondja, hogy ez a mélységes alázat és hála ideje, amely átalakítja a kétségbeesést szeretetté. Ezt fejezi ki a görög metanoja szó is, sőt a keresztény hit bűnbánata és megtérése is erre az állapotára utalhat. A latin mondás "Súly alatt nő a pálma" által szintén egyértelmű lehet az asszociációnk.

A katarzist a mai kor embere a betegség fájdalmában, szenvedésében éli át leginkább, - sajnos ezt sem tudatosan - így a lelki tisztulás (a szenvedés által) a test tisztulását is maga után vonja, amely a gyógyulását jelenti. Sajnos legtöbb esetben nem az árnyoldalunk megélésére és integrálására törekszünk, hanem a "megúszásra". Sokszor igen nehezünkre esik beismerni jellemhibáinkat, személyiségünk negatív aspektusait. Kevesen ismerjük a katarzis tudatszint emelő hatását és még kevesebb ember hajlandó keresztülmenni rajta, ugyanis ez a szembesülés mindig fájdalommal jár (lelki), és a legnagyobb őszinteséget követeli meg tőlünk.

De a betegség nem kell hogy szükségszerű legyen!
Mert a katarzis, a személyiség megtisztulása tudatosan is megélhető, önismerettel!
(Forrás:
út önmagunkhoz.hu)