2019. november 30., szombat

Medek Tamás: A leghatékonyabb tértisztításKét alapvető védvonala van lényünknek, így testben létezve. Az egyik a fizikai testünké, ez az immunrendszerünk, míg a másik a szellemi testünké, ez pedig a pozitív gondolatok. Attól függően lesz védve, külső káros behatásoktól, fizikai illetve szellemi testünk, hogy e védvonalaink mennyire erősek. S ezeknek a megerősítésében, egészségben tartásában ugyan sokat segíthetnek mások, javaslataikkal, tanácsaikkal, esetleges beavatkozásaikkal, de a dolgok oroszlánrésze mégis a mi feladatunk. Egyedül rajtunk áll, hogy e két védelmező pajzsunk milyen mértékben és mennyire hosszú távon látja el feladatát.


Nézzük először a fizikai testünket. Ha alapvetően is mindent megteszünk az immunrendszerünk erőben tartásáért, kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozással, kellő mennyiségű mozgással, pozitív életszemlélettel, akkor legtöbb esélyünk lesz arra, hogy az maximálisan szolgálni fog bennünket és megvéd minket a környezetünkben található támadóktól (pl. vírusoktól), illetve a testünkben lévő működési egyensúlyt is fenn tudja tartani. Ha mégsem így tennénk, s - nézzünk egy egyszerű esetet - egy nátha vírusa győzedelmeskedne felettünk, még mindig mi tehetjük a legtöbbet a gyógyulásunkért, immunrendszerünk megerősítésével. Ha kissé nagy a baj, természetesen érdemes szakemberhez (orvoshoz) fordulnunk, aki ugyan külső beavatkozással (pl. gyógyszerrel) meggyógyíthat bennünket, javaslattal, tanáccsal láthat el minket, de még így is rajtunk áll a döntő szerep. Ugyanis ha mindez után izzadtan, rövid ujjú pólóban sétálunk a hideg utcán, mellette nyakaljuk a cukros édességeket, friss gyümölcsre rá sem hederítve, akkor fordulhatunk a világ legjobb szakemberéhez (orvosához), is tehetetlen lesz velünk és a problémánkkal szemben. Tehát világosan látható, egyedül mi vagyunk gyógyulásunk és egészségünk kulcsai, bárki más csupán - átmenetileg - segíthet, javasolhat, tanácsolhat. Így eszerint álljunk hozzá mindehhez, legyünk tisztában azzal, hogy az egészségügyi problémáink megoldását (is) legfőképpen magunktól várhatjuk. Ha muszáj, persze ne átalljunk segítséget kérni másoktól, de a fő hangsúlyt saját magunkba fektessük.

Ugyanúgy, ahogy anyagi szinten, vírusok bárhol és bármikor lehetnek körülöttünk, úgy szellemi szinten, különböző energiák, entitások is. Míg ez előbbiek elleni védelmet egyértelműen a fizikai testünk védelmezője, az immunrendszerünk végzi, úgy az utóbbiak esetleges, számunkra ártó szándékai ellen a szellemi testünk védvonala nyújt kizárólagos megoldást. Ez pedig, mint írtam fentebb, összefoglaló néven a pozitív gondolkodás.

Oly elcsépelt és közhelyes lehet ma már e fogalom, hiszen némi túlzással élve a csapból is ez folyik, mindenhol erre ösztönöznek bennünket, s mégis, megvalósítása ezer és ezer akadályba ütközik. Ám ennek ellenére még tény marad, szellemi védelmünk teljes egészében ezen áll vagy bukik.

A gondolataink erős energiák, melyek előjele a hozzá kapcsolt érzelmeink előjelétől függ. Ezen energiákat folyamatosan "gyártjuk" magunkban, s azt kisugározzuk a környezetünkbe. A gondolatok, a szellemi világhoz tartozó energiák, ennek megfelelően nem ismerik az általunk elfogadottnak tekintett teret és időt. Így például késlekedés nélkül jelennek meg annál a személynél, akinek címeztük azt (testben élő ember legtöbb esetben nem képes észlelni, míg egy elhunyt, tehát test nélkül létező lélek azonnal), de a bennünket körbevevő auránkat is folyamatosan töltjük s meghatározzuk velük. S az e cikkben taglaltak szempontjából ennek van most a legnagyobb jelentősége.


A közvetlen környezetünkbe tehát folyamatosan olyan előjelű energiákat sugárzunk ki, mint amilyen az aktuális lelkivilágunk, mint amilyenek a mindenkori gondolataink, érzelmeink. S minden esetben ettől függ az is, hogy milyen, tőlünk független energiák tudnak mellettünk lenni. Tehát milyen szellemek például. (Az esetek többségében olyan szellemek lehetnek körülöttünk, akik a testi haláluk után még nem keltek át a szellemvilágba, nem kellő tudatosságból és/vagy az éppen hátrahagyott életükből valamihez vagy valakihez való túlzott ragaszkodásuk miatt. Mivel így a fénybe való visszatéréskor megkapott tisztuláson még nem estek át, lelkületükben épp oly különbözőek és ahhoz hasonlatosak lehetnek, mint mi, még testben élő emberek. Ugyanúgy lehetnek köztük jók, rosszak, sőt ezek szélsőségei is.) Ugyanis a hasonló a hasonlót vonzza, így kizárólag olyan lelkületű szellemi lények lesznek képesek megmaradni a közelünkben, mint amilyenek mi magunk is vagyunk. Amikor olyan szellemi tevékenység észlelői vagyunk, ami kifejezetten negatív tapasztalattal jár a részünkről, akkor alapvetően bennünk van a probléma. Mi vagyunk egy olyan negatív lelki és/vagy tudati állapotban, passzban, hogy képesek voltunk bevonzani egy olyan szellemet, aki egyértelműen nincs jó passzban, s elsősorban nem a jót nézi számunkra. Azt, hogy mit is érdemes tenni, ha szellemet vagy szellemi tevékenységet észlelünk, illetve mit akkor, ha megszállásra gyanakszunk, itt bővebben:

Medek Tamás: Mit tegyünk, ha szellemet érzékelünk? 


Azonban bármilyen esetről is legyen szó, az első és legfontosabb a saját védelmünk.
Hosszasan lehetne ecsetelni, hogy is érhetjük el, szellemi testünk (elménk, tudatunk) lehető legteljesebb védelmét, azt mégis a pozitív gondolkodásban kell, hogy megtestesüljön. Ez sokszor nem könnyű, tekintve, hogy a legtöbbünknek éppen elég problémája, és meg nem értett élethelyzete van, de mégis törekedni kell rá, a lehető legnagyobb mértékben. Igyekezni kell a körülményekhez képest a legkiegyensúlyozottabb lelki, tudati és testi állapotot fenntartani magunkban. Igyekezni kell a környezetünkben is és a környezetünkben élőkkel is a lehető legharmonikusabb, legbékésebb légkört megteremteni és gyakorolni. Tudatosan kell figyelnünk az éppen megjelenő gondolatainkat, s mihelyst egy negatívval találkozunk, azt a lehető leggyorsabban pozitívra kell cseréljük. Ez először nehéz csak, némi kitartással egyre könnyebb lesz majd. Alapvetően igyekezni kell minden olyan érzelmet megszüntetnünk magunkban (vagy legalábbis minimálisra csökkentenünk), ami negatív előjelű - így a félelemet, gyűlöletet, haragot, bosszúvágyat, az önzést, sértődöttséget, kapzsiságot, stb., s tered adni minél jobban a szeretetnek, elfogadásnak, megértésnek, önzetlenségnek, megbocsájtásnak, türelemnek, a jóra való törekvésnek. Bármennyire is nehéznek tűnhet, ennyire egyszerű az egész. Mindezt érdemes kiegészíteni azzal, hogy rendszeres időközönként erősen képzeljünk el magunk körül egy vakítóan fényes, fehér gömböt, mely körülölel bennünket és megvéd minket minden ártó energiától. Ennek hatásossága főképpen attól függ, mennyire hiszünk benne - minél inkább biztosak vagyunk ugyanis az erejében, eredménye annál szembetűnőbb és érzékelhetőbb lesz. Továbbá, és nem utolsó sorban, szóban vagy gondolatban, forduljunk felsőbb szellemi erők (Isten, Jézus, angyalok, stb., akiben hiszünk) felé, segítségüket kérve mindebben.

A fehér zsályát használd egyfajta füstölőként, hagyd, hogy minden helyiséget átjárjon. Médiumok, spirituális tanácsadók és szellemvadászok is használnak.

A szeretetre pedig nem, mint hétköznapi értelmében kell gondoljunk, tehát ne azért szeressünk valakit, mert ezt vagy azt várjuk el tőle cserébe, illetve a szeretetünk valójában ne a birtoklási vágyunk legyen. El kell érnünk azt a tudatossági szintet, amikor nem azért szeretünk valamit vagy valakit, mert ilyen vagy mert olyan, vagy mert ezt adja nekünk, vagy azt. Hanem önzetlenül, egyúttal szabadjára is engedve. Tudva, hogy bármi és bárki is legyen az, ugyanúgy Isten teremtménye, mint mi saját magunk, s minden csak azért létezhet, mert Isten megengedte azt, a mi fejlődésünk céljából. Aki bánt bennünket, két okból teheti; az egyik, hogy karmikusan ad vissza olyan tettet, melyet annak idején mi okoztunk másnak, a másik pedig, hogy a saját fejlődését és a mi fejlődésünket elősegítendő, a sors mellénk rendelte őt. Hiszen ha bántásra bántással válaszolunk, ő sem fejlődik, mivel nem látja tőlünk sem az alternatívát, illetve mi sem, hiszen nem mutattunk számára jó példát. Ellenben ha megértéssel és elfogadással közelítünk a bennünket sértők felé, akkor tudat alatt a lelkükben is rögzül ez a pozitívabb viselkedésminta, így ha életeken átívelően is, de mindenképpen hozzájárultunk az ő fejlődésükhöz, illetve a mi előremenetelünk kulcsa is egyben az, ha segítünk hozzánk képest alacsonyabb szinten lévő lelkeknek. Természetesen nem feltétlen azt kell elérni (bár a végső cél kétségtelenül ez), hogy szeressük ellenségeinket, s folyamatosan a közelségüket keressük. Először bőven elég beérni azzal, hogy egyszerűen nem gyűlöljük őket. Megértjük, mi magunk pozitív példával szolgálunk számukra, s ha lehetőség van rá, útjukra engedjük őket. De újra hangsúlyozom a lényeget, nem érzünk irántuk haragot, gyűlöletet!


A saját tértisztításunkat tehát rendszeresen érdemes végeznünk, elérve végül azt, hogy folyamatos szokásunkká váljon. Ez persze csak annyira kötelező, mint a vírusok ellen az immunrendszerünk védelme. Akár melyik utat is választjuk, elsősorban mi isszuk annak keserű levét, de mi élvezzük annak édes gyümölcsét is.

Napjainkra jellemzően, meg kell említsünk még egy nagyon fontos jó tanácsot, ami szintén nagyban hozzájárul a pozitív lelki világunk megőrzéséhez, fenntartásához. Ez pedig, hogy lehetőség szerint kerüljük, zárjuk ki az életünkből a kereskedelmi média különböző formáit. A fogyasztói társadalom örökös vásárlásra buzdításától kezdve a tévéből ránk ömlő erőszakhullámig, számos olyan tényező hat ránk, ami kifejezetten rombolja és mételyezi a lelkünket, úgy, hogy közben még észre sem vesszük. Hogy ez egy szándékos folyamat része, melynek "köszönhetően" egyre betegebbek és egyre irányíthatóbbá válnak emberek tömegei, az már egy másik írás témája lehetne. (Ezen tartalmak főként a tudat alattinkra hatnak, amelyeket később a legnehezebb - ha nem is lehetetlen - lesz kitörölnünk.) A lényeg most ebből a szempontból annyi, hogy minél kevesebb energiát engedjünk magunkba ilyen forrásokból, s amennyire csak lehetséges szűrjük az általunk elolvasott, megnézett média-anyagokat, hogy azokban minél kevesebb agresszió, önzés, félelem- és gyűlöletkeltés legyen.

Amikor szellemi tevékenységet érzünk vagy észlelünk, akár magunkon, akár magunk környezetében, az első és legfontosabb a szellemi testünk lehető legerősebb felvértezése. (Aminek ha folyamatosságát sikerült már elérnünk, eleve semmi baj nem érhet bennünket.) S ezt követően érdemes szóban vagy gondolatban az adott szellemi lényt megszólítani, ahogy arról a fentebb két írásomban is szót ejtettem bővebben.

Amikor már nagyon elhatalmasodott rajtunk a külső szellemi befolyás, s egyre kevésbé érezzük magunkat erősnek ahhoz, hogy egyedül kilábaljunk e helyzetből, akkor célszerű olyan szakemberhez fordulni, aki itt ragadt lelkek hazasegítésével foglalkozik, s aki meg szabadít bennünket a problémánktól. Viszont a jövőre nézve mindig a miénk a kulcsszerep, hiszen ha nem változtatunk addigi életvitelünkön, akkor semmi garancia nem lesz arra, hogy másnap ne találjon meg bennünket egy másik szellem. Letisztíthat bennünket és a lakásunkat is bármilyen hiteles szakember, ha másnap újra teletöltjük negatív energiákkal (gondolatokkal, érzelmekkel) a környezetünket, bizony mókuskerékbe kerülünk és csak szélmalomharcot vívunk.

Sosem véletlen tehát, milyen szellemi észlelésben van részünk, s ennek megértése valamint a fentiek alkalmazása a lehető legnagyobb részt segíteni fog bennünket, annak helyes megélésében és kezelésében.
(forrás: Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu)

Kóbor lelkek, szellemek továbbléptetése - videó


2019. november 28., csütörtök

Ott voltam a temetésemen – egy kislány visszaemlékezéseA kis Mandy rövid élete csöppet sem nevezhető vidámnak és gondtalannak. Miután megszületett édesanyjával közölte a kórház gyermekorvosa, hogy a kislánynak kettős sérve van. A csecsemőt az intenzív osztályon tartották megfigyelés alatt, de végül túl jutott a válságos állapoton. Testsúlya gyarapodni kezdett és a szülők végre hazavihették és elkezdhették normális életüket. Azonban öt hónappal később a gyermeket nátha támadta meg, de édesanyja félelmei hamar eloszlottak miután látta, hogy két nap után a gyermek állapota sokat javult. A kis Mandy nagymamája – aki nővérként dolgozott – a következő látnoki kijelentést tette: „Én már láttam csecsemőket ilyennek. A haláluk előtt lesznek ennyire energikusak.” Az édesanya, Gillian szívét hasogatták ezek a szavak. Még aznap délután válságosra fordult a gyermek állapota, a család riasztotta a háziorvost, aki súlyos szívrohamot állapított meg. Közben a kicsiny testből elszállt az élte. Az orvos a gyermek szájába befúvással próbálkozott, de ez csak pár perces haladékot adott a kicsinek a túlvilági utazása előtt.


A család teljesen összetört, a temetés után Gillian és férje házassága megromlott majd végképp külön váltak. Néhány sötét év után Gillian megismerkedett George Seabrookkal, akire egyre jobban támaszkodhatott, mivel a férfi is sok megrázkódtatáson ment keresztül. Egy idő után elhatározták, hogy a múltat maguk mögött hagyva közös életet kezdenek. Négy gyermekük született: Wendy, Sean, John és a negyedik 1972. májusában, Mandy. Mandy nagyon hasonlított Gillian első gyermekére, ezért megállapodtak a férjével abban, hogy egy szót sem beszélnek majd Mandynak az első Mandyről. Két évvel később a család Leedsből tartott hazafelé az autópályán, a kis Mandy édesanyja ölében ült mikor elhajtottak amellett a temető mellett, ahol az első Mandyt eltemették. Hunsletben voltak, a város külterületén. A kislány hirtelen felugrott édesanyja öléből:
-Nézd mami – kiáltott fel izgatottan és a karjával előre mutatott. – Ez az a hely, ahol akkor betettetek engem a földbe. Emlékszel?

A hunsleti temető

A kislány szülei megrettenve pillantottak egymásra. Képtelenek voltak megszólalni. George, aki a volán mögött ült visszaemlékszik arra, hogy a hátán felállt a szőr. – Úgy éreztem magamat, mintha elektromos áramot vezettek volna belém. Egyszerűen lehetetlennek tűnt, hogy a kislányom bármit is tudjon a temetőről.
Mandy ezután leírta a keresztek, rózsák és szavak bevésésével készített kicsiny ezüst karkötőt, amelyet a koporsójában viselt. Egy évvel később George Mandyvel sétált leedsi vasútállomáson, amikor Mandy megpillantott egy fiút, akit tolókocsiban toltak keresztül a nyüzsgő tömegen. A kislány hirtelen az apjához fordult és így szólt:
-Stevie jól van és már tud járni.

George Seabrook döbbenten hallgatta a kislány szavait. Mandy nem tudhatott arról, hogy a férfinak a korábbi házasságából volt egy Stephen nevű, szél ütötte fia, aki akkoriban halt meg, amikor Mandy még csak néhány hónapos volt. Mr. Seabrook egyetlen egyszer sem említette Stephen nevét a kislánynak és a többi gyereknek sem. A szélütött kisfiú soha sem élt a Seabrook házaspárral, a férfi előző feleségének a szülei gondoskodtak róla.

-Ezt hogy érted kicsikém? Milyen Stevie? – kérdezte a kislánytól.
-Hát tudod, a te fiad Stevie, Stephen. Már tud járni.

Elgondolkodtatta a férfit, hogy a kislány Stevie-ként emlegeti a fiút, George szólította így mindig a fiát.
A kislány ötödik születésnapja előtt Gillian ebédet készített a konyhában, amikor a kislány odament hozzá és megkérdezte:
-Mami, miért sírtál, amikor meghaltam? – kérdezte.
-De hát te nem haltál meg, drágám – felelte Gillian.

De a kislány kitartott a véleménye mellett.

-Nem emlékszel, mami, mi volt, amikor kicsi voltam? Nem élhettem sokáig. Betegeskedtem. De most visszajöttem. Én vagyok a második Mandy.


Gillian szerint a kislánynak meg van az a rémisztő szokása, hogy teljesen váratlanul a múltra utaló megjegyzéseket tesz. Hat éves korában azt kérdezte az édesanyjától:
-Emlékszel arra az éjszakára amikor meghaltam? Egy fényes csillag ragyogott az égen.

Édesanyja felidézte magában azokat az órákat, amelyeket annyira szeretett volna elfelejteni.
-Hirtelen minden megjelent előttem – meséli Gillian. – Egy szokatlanul fényes csillagot pillantottam meg a kertünk felett. Mondtam is valamit róla, mert annyira fényesen ragyogott és nagyon alacsonyan is volt. De azóta egy pillanatra sem jutott az eszembe.

Mandy azután így szólt:
-Az az én csillagom volt. Így mondtam el neked, hogy vissza fogok jönni.

(forrás: tulvilagrakeszulok.hu)

2019. november 26., kedd

Képzelet világaAblakot nyitottam a világra, s belenézve,
Láttam, hogy rohannak odakint fedezékbe,
Az emberek, kiknek otthona pusztul,
A Gonoszság oly sokakat ejt túszul.


A félelem vasmarokba fogja a szíveket,
Egyre szomorúbban nézem a híreket.
Tombol a természet, gyűlik a haragja,
Távolból feljajdul templomok harangja.

Mondd, ki lesz az, ki megsegít?
Ebből a világból messzire elrepít,
Oda, ahol már bimbózik a béke,
Hol lényünk is újra megnyílik a szépre.

Lebontjuk lassan magunkról a falakat,
Félve suttogjuk egymásnak a szavakat.
-Véget ért, nézd csak, nincs több szenvedés!
Felenged szívünkről a jeges rettegés.

Mind egyek vagyunk a Teremtő szemében,
Mosolyunk felragyog Földanya szívében.
A természetet lágyan magunkhoz ölelve,
Élünk boldogan, egyensúlyt teremtve.

Mások szemében magunkat meglátva,
Múltunk láncait örökre lerázva,
Kezeink ujjait egymásba kulcsolva,
Tartjuk a világot békébe burkolva.

Székely Orsi

Snatam Kaur - Mul Mantra - videó

2019. november 25., hétfő

Isteni beavatkozás - Egy gazdag norvég hajótulajdonos egy kutatást finanszíroz, hogy megcáfolja Darwin evolúciós elméletétNorvégia egyik leggazdagabb embere, Einar Johan Rasmussen hajótulajdonos 1,6 millió dollárt pumpált egy alapítványba, amelynek célja Darwin evolúciós elméletének megtámadása, és helyette az intelligens tervezés hipotézisének előmozdítása.


A BioCosmos Alapítvány "nyitottabb vitát indít a biológiáról és a kozmoszról," és "mindenkit megcéloz, aki érdeklődik a tudomány és a nagy kérdések iránt," különösen az "ifjúság és a fiatal felnőttek," az iskolások bevonásával.

Mint az intelligens tervezés elmélet valamennyi hívője, az alapítvány ennek a sokak által áltudományos hipotézisnek az erényeit hangsúlyozza, mely azt mondja, hogy a természet olyan finoman hangolt és jól kialakított, hogy nem jöhetett létre természetes szelekció révén, hanem megtervezték.

A 81 éves Rasmussen, aki az ország déli részén található Kristiansandből származik, elmondta az NRK nemzeti műsorszolgáltatónak, hogy  
"az a szándéka, hogy e modern kutatás nagy részét megismertesse a nyilvánossággal, amely jelentős módon szakít Darwinnal."

A milliárdos egyetért a BioCosmos Alapítvánnyal, amelynek tagjai között van egy dán professzor, egy orvos, egy építőmérnök és egy teológus, hogy az evolúció  
"már nem igazolható azzal, hogy az véletlenszerű mutációk és a természetes kiválasztódás eredménye".

Természetesen sok erőteljes reakciót váltott ki a gazdag és hatalommal rendelkező üzletember lépése, aki megpróbálja ezzel befolyásolni a norvég oktatási rendszert.

"Teljesen helytelen, ha a gazdag emberek megpróbálják megvásárolni a norvég tantermekbe való belépést," - mondta Torstein Tvedt Solberg képviselő az NRK-nak. "Ez túlságosan alternatív, nem tudományos. Nagyon közel van az ostobasághoz."

"Ha valaki kíváncsi, hogy a természet miként jött létre, beszéljen tudósokkal," - mondta Martin Jakobsen, a Kristiansand-i Ansgar Teológiai Főiskola kutatója. "Ha kíváncsi, hogy Isten hogyan működik, beszélhet egy teológussal."

(forrás: ujvilagtudat.blogspot.com)

Kapcsolódó írás:
Megmagyarázhatatlan gépezetek a sejtekben:
 https://dszilvia.blogspot.com/2014/02/megmagyarazhatatlan-gepezetek-sejtekben.html

 Dr. Jeszenszky Ferenc:
Az élet formái nem jöhettek létre felsőbb irányítás nélkül - videó

2019. november 24., vasárnap

A fény harcosai - mesemeditació nem csak gyerekeknekA gyógyító fény lovagja, gyógyító mese meditáció metaforákkal


A reflaxáció egy gyógyító módszer, amit Paksi Zoltán dolgozott ki 1991 tavaszán, s az erről írott könyve 1992-ben jelent meg. A betegségeknek van testi megjelenése, melyek a tünetek által tudatosodnak az emberben, ám van lelki, szellemi, és energetikai szintje is. Egyszerűbben fogalmazva a betegségeknek van látható, és láthatatlan vetülete is. A gyógymódok java része a testet kezeli például tablettákkal, gyógynövényekkel, műtéti beavatkozással, stb. A lélek, a tudat és az energetikai rendszerünk gyógyítására már kevesebb módszer áll az ember rendelkezésére. A pszichológia, a meditációk, és pl. a zeneterápia énünk “láthatatlan” részeire hatnak. 

A reflaxáció segítségével egyszerre, egy időben tudunk hatni a test – lélek – szellem szent hármasára, így a módszerbe vetett hit jelentősége szinte elhanyagolhatóvá válik a beteg részéről. A reflaxációs kezeléshez tartozik egy speciális meditációs hanganyag is, melynek segítségével ellazul, sokszor álomba szenderül a beteg. Ebben az állapotban a szervezet regeneráló, öngyógyító mechanizmusai felerősödnek, így a hanganyag önállóan történő hallgatása is gyógyító hatású, bár a reflaxációs kezelést nem pótolja. 

A MEDITÁCIÓS HANGANYAG INGYENESEN KÉT VÁLTOZATBAN IS LETÖLTHETŐ,
 hogy a feltöltődés, a pihenés, és a regenerálódás mindenki számára elérhető legyen! A két agyfélteke működését harmonizálja a hanganyag, így a természetes módon bennünk lakó zsenialitás is életre kel! Ezt, a váratlanul bevillanó sugallatok, gondolatok jelzik. 
Vezetés, és koncentrációt igénylő munkák közben, valamint elmegyógyászati kezelés alatt álló személyek számára a hallgatása TILOS! 
A hanganyag Papp Ernő stúdiójában készült. www.papperno.com A szöveget, és a zenét Paksi Zoltán írta, s játszotta fel gitárokon és kavalon. Didgeridoo -n Papp Krisztián működött közre. A szövegeket Kocsis Mariann, Szabó Sipos Barnabás, és Paksi Zoltán mondták fel.

A fény harcosai - mesemeditació nem csak gyerekeknek - videó
forrás:Channel M


Kapcsolódó írás

Mi történik a lélek leszületése előtt:

2019. november 20., szerda

Az emberi energiamezőt látó orvosokBár az emberi energiamező létezését az orvosi ortodox közösség nem ismeri el, a gyakorló orvosok mégsem teljesen mellőzik.


Egy az energiamezőt komolyan vevő orvos, Shafica Karagulla neurológus és pszichiáter. Karagulla doktori diplomáját belgyógyászatból és sebészetből szerezte a Bejrúti Amerikai Egyetemen, Libanonban, és pszichiáteri gyakorlati képzését a jól ismert pszichiáternél, Professzor Sir David K. Hendersonnál végezte a Royal Edinburgh Hospital for Mental and Nervous Disorders-ben.

Ugyanakkor három és fél évet töltött munkatársként Wilder Penfield, a kanadai idegsebész mellett, akinek korszakalkotó tanulmányai az emlékezőképességről útjára indították Lashley-t és Pribram kutatásait. Karagulla hitetlenként kezdte, de miután számos aurát látni képes személlyel találkozott, és azok pusztán a látottak alapján képesek voltak pontos orvosi diagnózissal szolgálni, hívővé vált.

Karagulla az emberi energiamező látására való képességet magasabb érzékelésnek nevezte el, s az 1960-as években elindult kideríteni, hogy van-e még ezzel a képességgel rendelkező tagja az orvosi szakmának. Tapogatódzott barátai és kollégái körében, de kezdetben lassan haladt.

Még azok az orvosok is vonakodtak felfedni képességüket, akikről mások állították, hogy rendelkeznek vele. Miután egy bizonyos orvos számtalanszor elutasította, végül betegként sikerült találkozót egyeztetnie vele. Bejutott a rendelőjébe, de ahelyett, hogy fizikai vizsgálatot engedélyezett volna állapota felmérésére, próbára tette, hogy használja a magasabb érzékelését. Felismerve, hogy sarokba szorították, az orvos beadta a derekát.

„Rendben, maradj, ahol vagy,” mondta neki. „Ne mondj semmit.” Ezután végigpásztázta a testét, és gyors áttekintést adott egészségéről, magába foglalva egy sebészeti beavatkozást igénylő belső állapotot, amit titokban előzetesen kivizsgáltatott. „Minden részletében pontos volt” – mondta Karagulla.

Ahogy Karagulla kapcsolatrendszere nőtt, egymás után találkozott hasonló tehetséggel megáldott orvosokkal, és e találkozásokról a Breakthrough to Creativity (Áttörés a kreativitáshoz) című könyvében számolt be. Ezeknek az orvosoknak a többsége nem volt tudatában, hogy más hasonló tehetséggel rendelkező személyek is léteznek, s e tekintetben egyedülinek és különcnek érezték magukat.

Ennek ellenére, mindegyikük változatlanul „energiamezőnek” vagy egy „mozgó frekvenciahálónak” írta le, amit látott a test körül és összefonódva a testtel. Néhányan láttak csakrákat, de mivel nem volt tudomásuk a kifejezésről, körülírták, mint „energiaörvények a gerinc bizonyos pontjai mentén, kapcsolódva vagy befolyásolva a belső-elválasztású mirigy rendszert”.

S szinte kivétel nélkül titokban tartották képességüket attól félve, hogy ártana szakmai tekintélyüknek. Magánéletüket tiszteletben tartva, Karagulla keresztnevükkel azonosítja őket könyvében, de azt állítja, hogy van köztük híres sebész, a Cornell Egyetem orvosprofesszorai, nagy kórházak részlegvezetői, valamint a Mayo Klinika orvosai.

„Egyik ámulatból a másikba estem amiatt, hogy az orvosi hivatás mennyi tagja rendelkezett a magasabb érzékelés képességével” – írja. „Legtöbbjüket kissé feszélyezte tehetsége, de hasznosnak találta, így alkalmazta. Az ország minden részéből származnak, s habár nem tudtak egymás létezéséről, mindannyian hasonló tapasztalatokról számoltak be. Értekezése végén megállapítja: „Amikor egymástól független személyek sora ugyanarról a jelenségről számol be, itt az ideje, hogy a tudomány hivatalosan is tudomásul vegye.”

Egyébként felmerül a gyanú, hogy a hivatalos tudomány nem a tudás, a megismerés, a haladás érdekeit szolgálja, hanem valami egészen mást. Nem minden egészségügyi szakember szabódik képességeivel a nyilvánosság elé állni. Egy ilyen személy Dr. Dolores Krieger, a New York Egyetem betegápolás tanára.

Krieger azután kezdett el érdeklődni az emberi energiamező iránt, miután részt vett egy jól ismert magyar gyógyító, Oscar Estebany képességeinek tanulmányozásában. Miután felfedezte, hogy Estebany képes megemelni a betegek hemoglobin szintjét egyszerűen mezőjük manipulálásával, Krieger eldöntötte, hogy többet akar megtudni ezekről a titokzatos energiákról.

Belemerült a prána, a csakrák és az aura tanulmányozásába, és végül Dora Kunz, egy másik jól ismert tisztánlátó tanítványául szegődött. Kunz vezetésével megtanulta megérezni a blokkokat az emberi energiamezőben, és gyógyítani a mezők kézi manipulálásával. Miután felismerte Kunz technikáinak rendkívüli gyógyászati lehetőségeit, Krieger úgy döntött, hogy másoknak fogja tanítani a tanultakat.

Mivel tudja, hogy olyan kifejezések, mint aura és csakra sértően csengenek sok egészségügyi szakember fülében, úgy döntött gyógyítási módszerét „terápiás érintésnek” nevezi. Az első terápiás érintésről tartott tanfolyam egy nővér mesterkurzus volt New York-i Egyetemen, „A betegápolás határterületei: a gyógyászati mező kölcsönhatásai” címmel. Mind a kurzus, mind pedig a technika olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta Krieger szó szerint nővérek tízezreinek tanította a terápiás érintést, amit ma már világszerte használnak a kórházakban.

A terápiás érintés hatékonyságát több tanulmány is bemutatta. Például Dr. Janet Quinn, egy egyetemi docens és betegápolás-kutatási igazgatóhelyettes, a kolumbiai Dél-Karolina Egyetemen úgy döntött, hogy megvizsgálja, vajon a terápiás érintés le tudná-e csökkenteni a szívbetegek aggodalomszintjét. Hogy ezt megvalósítsa, megtervezett egy kettős-vak kísérletet, amiben a nővérek egyik, a technikában képzett csoportja tagjai ráteszik a kezüket a szívbetegek egyik csoportjának testére.

A másik csoport, amelynek tagjai nem kapták meg a képzést, ráteszik a kezüket a szívbetegek egy másik csoportjának testére, anélkül, hogy ténylegesen végrehajtanák a technikát. Quinn úgy találta, hogy a képzett nővérek által kezelt betegek aggodalomszintje 17%-kal csökkent, csupán ötpercnyi kezelés után, és nem volt változás azoknál a pácienseknél, akik a „hamis” kezelést kapták. Quinn kísérlete a vezető történet volt a New York Times 1985. március 26-i Science Times rovatában.

Egy másik egészségügyi szakember, aki széles körben tart előadásokat az emberi energiamezőről, a Dél-Kaliforniai Egyetem szív- és tüdőspecialistája, W. Brugh Joy, a Johns Hopkins és a Mayo klinika végzettje. Adottságát 1972-ben fedezte fel, miközben egy pácienst vizsgált rendelőjében.

Ahelyett, hogy látta volna az aurát, Joy kezdetben csak kezével volt képes érzékelni jelenlétét. „Egy egészséges húsz év körüli férfit vizsgáltam” – mondja. „Ahogy a kezem áthaladt a napfonat terület fölött, a gyomorszájnál, éreztem valami meleg felhőszerűt. Úgy tűnt, hogy a felületre merőlegesen, hatvan, kilencven centire, tíz centiméter átmérőjű henger alakban sugárzott ki a testből”.

Joy folytatta a vizsgálódást, és felfedezte, hogy minden páciensének volt egy henger alakú, tapintható kisugárzása, nemcsak a gyomrából, hanem testük különböző más pontjaiból. Csak miután elolvasott egy ősi hindu könyvet az emberi energiarendszerről, akkor jött rá, hogy felfedezte – vagy inkább újra felfedezte – a csakrákat.

Mint Brennan, Joy is úgy gondolja, hogy a holografikus modell kínálja a legjobb magyarázatot az emberi energiamező megértésére. Azt is érzi, hogy az aura látásának képessége mindannyiunkban megvan. „Szerintem a tudatosság kitágult állapotainak elérése csupán központi idegrendszerünk behangolása olyan fogékony állapotokra, amelyek mindig is léteztek bennünk, csak a külső mentális idomításunk gátolja őket” – mondja Joy.

Hogy igazolja álláspontját, Joy manapság idejének legnagyobb részét mások tanításával tölti, hogy hogyan érzékeljék az emberi energiamezőt. Joy egyik tanítványa, Michael Crichton olyan bestsellerek írója, mint az Androméda törzs, a Gömb, és olyan filmek rendezője, mint a Kóma, és Az első nagy vonatrablás. Jelenlegi bestseller önéletrajzában, a Travels (Utazások) Crichton, aki orvosi diplomát szerzett a Harvard Egyetemen, leírja, hogyan tanulta meg érezni, és végül látni az emberi energiamezőt Joy és más tehetséges oktatók segítségével. A tapasztalat megrázta és átalakította Crichtont.
„Nincs semmi érzékcsalódás. Teljesen világos, hogy ez a testenergia valamiféle valódi jelenség” – állítja.

Felhasznált irodalom: Michael Talbot – Holografikus univerzum

(forrás: rejtelyekszigete.com)

Kapcsolódó írás
Hogyan gyógyítunk energiával? 

A gyógyító erők titka - videó
forrás:Teve VilagTan

2019. november 19., kedd

Az isteni mátrix és a BibliaMeg akarok osztani veletek egy projektet, amit a Princeton egyetemen, az Egyesült Államokban végeztek. A neve Globális tudatosság projekt.


Egy olyan projekt volt, amit arra terveztek, hogy rájöjjenek, mennyire valós ez a tudatossági mező. Úgy gondolom azokat a tudósokat, akik a projekten dolgoztak lenyűgözte az eredmény. Felfedezték, hogy bizonyos típusú elektronikai eszközök valójában megváltoztatják működésük módját az emberi tudatosság és a tudatosság változásának jelenlétében. Másszóval az elektronikai berendezések mérni tudták a tudatosságot. Ez alapján építettek 40 kis műszert és az egész bolygón elhelyezték őket, minden kontinensen. A műszerek a méréseiket a Princeton egyeteme számítógépére továbbították, hogy a tudósok láthassák az emberi tudatosság változását az egész világon. 2001. szeptember 11-én ez a berendezés működött. Az eredmények arról árulkodtak, hogy az emberiség tudatossága elképesztően megugrott a skálán. De van ennél érdekesebb eredmény is. A változások már szeptember 11 előtt egy nappal már elkezdődtek. Valami elkezdett megtörténni az emberi tudatosságban.

A vízszintes tengelyen a dátumok szerepelnek. A függőleges tengelyen pedig egy átlagos érték, amikor egy átlagos napon, amikor szokás szerint éljük a mindennapjainkat, mindenki a saját tudatos terében van. Amikor azonban valami nagy történik a világban, – mint például Diana hercegnő halála, vagy az elnök megválasztása – amikor az emberi tudatosság egy eseményre fókuszál, akkor az látható a Princeton egyetem számítógépén. Tehát az emberiség képes volt észlelni a tudatosság mezőben lévő változást már azelőtt, mielőtt az esemény megtörtént volna szeptember 11-én.

A tudatosság és ez a mező része az isteni mátrixnak és ez annyira valós dolog, hogy mérni tudjuk.
Lehetséges, hogy ezt a technológiát arra használjuk, hogy segítsen nekünk megjósolni, amikor valami nagy dolog történik a világban?


Mielőtt ezt az erőt használhatnánk az életünkben először is meg kell értsük, hogyan működik. Az indián őslakosok hagyományaiban – nekik nem volt meg az a technika, ami most nekünk – tudták, hogy a mező ott van, és úgy jellemezték, mint egy energiaszövetet vagy energiahálót, mert látták az elméjükben. De mi csak akkor tudtuk, hogy ez a háló pontosan hogy néz ki, amikor műszerekkel mérni tudtuk. A Hopi indiánok azt mondják, hogy a kezdetek kezdetén az ősrobbanásnál, ennek a világnak a megjelenésekor az első dolog, ami megtörtént, hogy pók ősanya megjelent ebben a világban és az első dolog, amit tett, hogy megszőtte azt a hálót, ami az összes gyermekét összeköti a jövőben. A buddhista hagyományokban van egy történet a kezdetekről. A nagy isten, Indra egy messzi galakszisban elkezdte szőni azt a hálót, amit a buddhisták ma Indra nagy hálójának hívnak, ami összetartja a világegyetemet. Érdekes, hogy a szavak és az analógiák milyen hasonlóak.

Több ezer évvel ezelőtt honnan tudták mindazt, amit mi csak most kezdünk megérteni a tudomány nyelvén?

Túl kell lépnünk a tudományon, a múltunk bölcsességébe, mert a tudomány csak egy nyelv, ami leírja a mi világunkat és világegyetemünket és vannak területek, amelyeket a tudomány még nem értett meg, hogy mindez, hogy működik? Vannak más nyelvek, melyek leírják a mi világegyetemünket. Mi történik akkor, ha elmegyünk az ókori múltunkba és a múltunk nyelvét kapcsoljuk össze a tudomány nyelvével. A ma tudását összehozzuk a régi bölcsességgel.

Meg kell értenünk az isteni mátrix nyelvét, beszélnünk kell ezt a nyelvet, amit az isteni mátrix felismer.
Ha ez a mező valójában ott van, és a bennszülöttek tudják, és az ókori emberek tudják, akkor mi miért nem tudjuk? Mi történt a mi tudásunkkal?

A nyugati hagyományokban feltételezem, hogy mi egy zsidó-keresztény hagyománnyal bírunk, volt egy idő, amikor ez a mező és az érzelem nyelve része volt a hagyományoknak, benne volt az iratainkban egészen a 4. századig. Időszámításunk szerint 325-ben az iratainkat átszerkeztettek és elképesztő mennyiségű információt elvesztettünk. Konstantin császár a kora keresztény egyházban döntéseket kellett hoznia arról, hogy milyen információ maradjon a Bibliában és mi nem.

Ma tudjuk, hogy legalább 45 könyvet vagy teljesen eltávolítottak vagy abszolút átszerkeztettek arra, amit ma mi nyugati bibliai hagyománynak hívunk. Amikor ezeket a szerkesztéseket megtették elvesztettük azt az információt, hogy minden összeköttetésben van, elvesztettük azt, ami elárulja nekünk azt a nyelvet, ami beszél ehhez a mezőhöz. Tudjuk, hogy az információ elveszett, mert most ezt az információt visszanyerjük más iratokból, például a Holt-tengeri tekercsekből.
Hallottatok Jézus hiányzó éveiről? Miért hiányoznak? Az elveszett könyvek közül kettő is szól Jézus gyermekkoráról, arról számol be, hogy hogyan tanulta meg azt a hatalmat a testében, amit arra használt, hogy gyógyítson és megváltoztassa a világát.

Miért nincs több nő a bibliában? Elvégre nők régen is éltek, ott voltak! Az egyik oka ennek az, hogy amit a nők írtak, azt a férfiak által dominált egyház kiszedte a Bibliából.

Volt egy könyv, amit egy gnosztikus nő írt. A könyv címe: Vihar tökéletes elme

Íme egy részlet, hogy miről is írt ez a nő:

„Minden lehetőség visszatükröződik, én vagyok a gazdag, én vagyok a szegény, szűz vagyok és szajha vagyok, én vagyok édesanyád fia, és édesapád lánya, és minden lehetőség vagyok, amit el tudsz képzelni, én mindent képviselek, ami benned él. Miért félsz tőlem? Miért kövezel engem halálra a városod kapuinál?”

Látom magam előtt, ahogy az egyházi atyák átnézik az ellenőrző listát és azt mondják, milyen könyveket tartsunk meg és milyen könyveket dobjunk ki? Vihar tökéletes elme? Az biztos nem kell, kuka!

Aztán vannak azok a könyvek, melyeket átszerkeztettek és összesűrítettek. Volt már olyan érzésed, hogy a Biblia nem teljes? Olvastad már Mózes első könyvét?

A Bibliában egy mondat alatt megteremtődtünk. Hol van az információ további része? Hogyan teremtődtünk? 
Ha bármilyen más spirituális hagyományt megnézünk, akkor fejezet után fejezet beszél a test és a lélek teremtéséről, hogy ez hogyan történt. De a mi Bibliánkban egy mondat. Nem csak egy könyv szólt Ádámról és Éváról, volt egy másik, ami elárulja nekünk az eredetünk, teremtésünk és örökségünk titkait.

Ha meg tudjuk találni más kultúrákban az információt, ami elveszett a mi kultúránkból, akkor el kell menni egy olyan helyre, amit a legkevésbé érintett a modern civilizáció. Ezért van értelme elmenni Tibetbe, a perui hegyekbe, Nepálba, Indiába. 
Ezeken a helyeken feljegyzések vannak amelyek kitöltik a Bibliánkból hiányzó részeket.

Készült Gregg Braden előadásai alapján

(forrás: Holics-Mester Marianna - kicsibudoar.hu)

Kapcsolódó írás:
A tudományon, a valláson és a csodákon túl:

Machu Picchu - Peru - videó
forrás:devinsupertramp 

2019. november 18., hétfő

Szinte mindenre emlékszik előző életéből a 4 éves kisfiú


Igen kellemetlen helyzetbe hozta egy 4 éves kisfiú édesanyját, amikor arról mesélt az óvónéniknek, hogy apukája hogyan fulladt vízbe. A 27 éves angliai Megan Betty nem győzte elmagyarázni, hogy Charlie apukája él és virul. Ezek után a gyermek helyesbített, hogy igazából ő az egyik előző életéből való apukájára gondolt.


Betty szerint Charlie két éves kora óta meséli ezeket a nagyon furcsa történeteket, de szülei szerint a legrémísztőbb az, hogy olyan szavakat használt melyeket egy ennyi idős gyermek nem is ismerhet.

– Sokszor mesél az előző életeiről, és olyan régies kifejezéseket, neveket használ ami számomra nagyon furcsa. Amióta tud beszélni ezekről mesél, de az utóbbi egy évben egyre többször csinálja.


– Ha kérdezed róla nem válaszol, csak amikor épp kedve van hozzá akkor mondja. Egyszer rászóltam, hogy óvatosan egyen mert megfullad, majd közölte, hogy kisbaba korában már megfulladt. Megkérdeztem mi történt? Azt mondta meghalt és az anyukája nagyon szomorú volt – mesélte a négy gyermekes anya a Metronak.

Betty és férje nyitottnak vallják magukat a paranormális jelenségekre, és amíg gyermekük boldog és egészséges nem aggódnak. Az anya elmondása szerint mindig is érezte, hogy Charlie különleges és más mint a többi gyermeke de ez egyelőre inkább pozitív mint negatív még akkor is, ha néha nagyon furcsán néznek rá a dadák az óvodában.

(forrás: metro.co.uk - borsonline.hu)

Kapcsolódó írás:
Egy 30-as évekbeli színész reinkarnációjának állítja magát a kisfiú
 
Gyerekek Akik Emlékeznek ELŐZŐ ÉLETÜKRE - videó
forrás:Paul Street 
 
 
 

2019. november 15., péntek

A tudat eredeteA tudományban nagy szakadék választja el a fizikusokat a többi tudóstól, mert a kvantumelmélettel a fizikusok rájöttek, hogy a dolgok megváltoztak, és hogy az anyag nem az, aminek eddig hittük. Ez egy elég kísérteties terület. A valóság túlmutat az anyagon, amint ezt megértjük, rájövünk, hogy az élet és a halál kérdése csak az anyagi világra korlátozható. Tudatunk túlmutat az anyagi világon.


De mi a tudat? Honnan származik? Hogy képes megnövelni önmagát?

Az eredeti tudat ugyanolyan csodás és rejtélyes, mint az univerzum keletkezése. Bár ma már tudjuk, hogy önmaga is tágul, új csillagoknak és galaxisoknak adva életet. 
Az univerzum anyagi valóságában mutatkozik meg előttünk, csakhogy a tudat egy szellemi jelenség.
Minden időben és térben zajló, mérhető és tanulmányozható folyamatnak megvan a maga megfelelője a tudatban. A tudat minden nagyobb kiterjedése ugyanazt a mintát követi. A rezgések egymásra hangolódnak, az energia összesűrűsödik és utat keres magának, majd bekövetkezik a robbanás, amelynek hullámai új űrt hoznak létre, akárcsak a fizikai univerzumban.

A kitágult tudat apró részeinek milliárdjai találják meg helyüket az új, kitágult űrben, ahogy a magok megtalálják a termőtalajt. Minden részecskének egy és ugyanaz a célja, növekedni és összehangolódni az őt körülvevő, fejlődő űrrel. Naprendszerünk és a Földbolygó hasonló utat járt be, mint a tudat, miközben megalkotja és fejleszti önmagát. Gigantikus mágneses viharokkal, gravitációval és összehangolódással, rengeteg energiával és tömeggel.

Szerkezetek formálódnak, létrejön a gömbölyű forma. A lávából termékeny talaj lesz, az első vegetációk és más életformák számára. A hangolás és a szinkronizáció révén megtörténik az evolúció. Az ásványoktól az organizmusokig. Az állatoktól az emberi lényig. Az ember az első olyan életforma, amelyet önmaga és környezete viszonylatában tudatosnak ismerünk el.


Naprendszerünk tükrözi a tudatunkat. A napot a lélekhez hasonlíthatjuk, a teljes naprendszer közti űrt pedig a lelket körülvevő szellemi struktúrákhoz.
A szellemi szint számos történése párhuzamos a fizikai univerzum történéseivel. A fizikai tapasztalatok, a gondolat folyamat és a tettek révén vált az emberiség egyre bonyolultabbá és zseniálisabbá. Születésekor minden embert megérint ez a tudat, a korábbi életekből származó tapasztalatok, információk. Ez az információ a forráskódunk, amelynek fizikai megfelelője a DNS, és agyunkat oly módon kódolja, hogy olykor, bizonyos szituációkban a gondolati tudatunkon túlmutató módon reagálunk.

Ily módon ismerjük fel és fedezzük fel önmagunkat, mi magunk is evolúciót hozunk létre.

Életünk célja és értelme az, hogy tovább finomítsuk ezt a tudatosságot. 
Minden fizikai megtestesülésnek van egy szellemi forrása. Az emberiség esetében ez a tudat. Magja a lélek, része a teremtőnek. 
Egy nagyobb tudatnak és forrásnak, amelyből éltre keltünk. Tudatunk a naprendszer szellemi képe, lelkünk pedig ennek a naprendszernek a napja. Tudatunk hallhatatlan és végtelen. Gondolataink és tudatunk együttműködése szerkezeteket hoz létre a tudatunkban és a fizikai életünkben egyaránt.


„A tudat láthatatlan, összefüggéseiben tágabb, azt hiszem sokkal nagyobb, mint azt valaha is gondoltuk. Nem gondolom, hogy az elme és az agy egymás szinonimái lennének. Az elme nem anyagi természetű, hanem az agy operációs rendszere, az agy viszont anyagi, ezért a létezésnek különböző dimenzionalitásáról kell beszélnünk.” 
(John Alexander ezredes nemzetbiztonsági hivatal)

Úgy tűnik, nem az agy határozza meg, mit teszünk az életben, mert az a tudatunk feladata. Ha úgy tekintjük az agyat, mint a tudat eszközét, akkor kezdjük megérteni, hogy mi is a tudat?

Felkereshetünk egy neuropszichológust aki az agyat tanulmányozza. Ez egy nehéz tudomány. Ők tényleg felszeletelik az agyat és szkennerrel tanulmányozzák. Figyelik a véráramlást a különböző területeken, hogy kiderítsék, hol, mi történik? Utána összerakják a darabokat és előrukkolnak a válasszal.

„Amit az érzékeinkkel, a testünkkel megtapasztalunk, az a tudatunkban is leképződik. Vagyis az agy egy vevőkészülék, és feladó a tudat számára. Ebben az összefüggésben a halálközei élmények minden aspektusa megmagyarázható. Vagy a mobiltelefonhoz is hasonlíthatjuk. Több ezer telefonhívás fut be elektromágnese hullámokba kódolva információként. Kell egy eszköz, amivel halljuk a hangot, de a hang nem a telefonban van.”
(Dr. Pim van Lommel, kardiológus, a halál közeli élmények szakértője)


Az agyunknak mindössze 5 % -át teszik ki az igazi agysejtek. A legtöbben azt hiszik, hogy minden a sejtekben van. Pedig csak az 5 %-a agysejt, amit neuronoknak hívunk, az összes többi egy kapcsolatháló.  
Hatalmas kiterjedésű, mint egy zongora billentyűzete, melyen a 8 oktávból mindössze kettő vagy három hangot ismerünk, valahol a klaviatúra közepén. Miközben a tudat ismeri a nagyon magas és a nagyon mély hangokat is. Bizonyos állapotokban hirtelen felismerjük a tudatnak ezeket a tágabb határait.

„Az elme nem anyagi abban az értelemben, mint a testünk. Azt hisszük szilárdak vagyunk, de valójában a fizikai anyag 99 %-a üres tér, ahogy azt már száz éve tudjuk.”
(Jack Szarfatti, elméleti fizikus)

Az egésznek a lényege az, hogy túlélheti-e a tudat a testet?

„A válasz igen, kétséget kizáróan. Mihelyt megértjük a tudatunk sémáit, egyszerűen átrakodunk egy másik hajóba, hogy úgy mondjam. Az agy nem más, mint egy komputer. A tudat sémái feltölthetők egy másik formába, mint ahogy információt töltünk fel egy filmszalagra, elviekben ennek semmi akadálya.”
Forrás: Staya Erusa – Út a tudás könyvéhez


(Szerző: Holics-Mester Marianna - kicsibudoar.hu)

Kapcsolódó írás
Mi történik a halál után? Staya Erusa – Út a tudás könyvéhez:
https://dszilvia.blogspot.com/2017/10/mi-tortenik-halal-utan-staya-erusa-ut.html 


2019. november 14., csütörtök

Medek Tamás: Igaz történet a túlvilág létezésérőlEgy kedves hozzám forduló - úgy vélem, nagyon megindító - történetét szeretném most megosztani Veletek, természetesen a szíves hozzájárulásával.
Egy történetet, mely arról szól, milyen kapcsolat is lehet az itt élők és az eltávozott szeretteik között, s mely kétséget kizáróan bizonyítja a túlvilág létezését. A megélő számára mindenképpen, s azt gondolom, azok számára is kellő megerősítést nyújt, akik ha nem is éltek át hasonlót, de nyitottak a fizikai világon túli létezés elfogadása felé.
A történetet minimális mértékben átszerkesztve, de a lényegét megtartva adom közre.


Kedves Tamás!
Tudod régen édesapámnak mondtam, hogy szeretnék egy sárga kis fürdőkacsát. 34 éves voltam, amikor a boltban megláttam és mondtam apukámnak, hogy vegyük meg Apa, ő rám mosolygott és azt válaszolta, hogy ugyan már ebben a korban nem vesz nekem ilyen dedós dolgot.

2014. március 8.-án halt meg apukám.
Idén augusztusban a közértbe mentem. Éppen gondolkodtam, amikor egy hangot hallottam. Apa hangja volt.
"Ne félj kislányom, minden meg fog oldódni." - mondta.
Azt hittem megártott a kb. ötven fokos hőség. Láttam apukámat magam előtt, fiatalon.
Gondoltam ez nem lehet igaz.
"De igaz kislányom!" - szólt a fejemben a hang, s folytatta.
"Emlékszel, évekkel ezelőtt szerettél volna egy kis sárga fürdőkacsát. Most tudom mindig is szerettél volna, mert mindig gyerek maradtál, az én kislányom. Tudom, most nincs is pénzed ilyesmire. De hoztam neked egyet. Menj egyenesen, kb. ötven méterre ott lesz előtted a földön, de ha hazamész mosd meg mert tudod messziről, a Mennyországból hoztam."
Amikor ezt mondta kacsintott, majd lassan egy fehér folyosón eltűnt.


Komolyan azt hittem, hogy nagyon megviseltek az anyagi gondok és apa hiánya. Azért csak mentem egyenesen és figyeltem, majd megláttam a pici fürdőkacsát, gumiból volt, citromsárga kék szemekkel. Picit piszkos volt. Felkaptam és magamhoz szorítottam, könnyek folytak az arcomon.
Azt gondoltam, "Köszönöm Apa."
A fejemben a hang pedig válaszolt: " Szívesen kislányom, csak ne sírj...."
(Dr. Karikás Andrea)

Köszönöm Andrea hozzájárulását, s bízom benne, hogy sokak számára fog majd a története megerősítően vagy éppen gondolatébresztően hatni.

(forrás: Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu)


2019. november 13., szerda

Zsigray András: Elégedettnek maradniAmikor a spirituális tanításokban azt halljuk, hogy lelki béke, belső béke, az a mi európai nyelvünkön annyit jelent, hogy elégedettnek lenni. A lelki béke állapotában, elégedettség állapotában mély nyugalmat érzünk.


Fizikailag is változásokat tapasztalunk, testünk annyira feszültség mentes lesz, hogy a hasfalunk egészen a köldökünk alatti részig elernyed. Így könnyen lélegzünk egészen a hasunk aljáig, belégzéskor a köldök alatti rész is kissé megemelkedik. Jóleső bizsergető érzést tapasztalunk a köldökünk körül, valamiféle finom energia áramlást.

Azon kívül, hogy állandóan jelen van a jó érzés a köldökünk környékén, az agyunkban is változások történnek. A gondolatvilágunk megváltozik, elménk elcsendesedi, kiürül. Elégedetten célba értünk, elfogytak a tervek, feladat listák, teendők, kényelmesen, gondtalanul hátradőlhetünk, mint aki jól végezte dolgát. Ebben az állapotban nagyon felerősödik a jelenlétünk a pillanatban, mostban, - nagyon figyelmesek leszünk a körülöttünk történő eseményekre, fejleményekre. Kitágul a felfogóképességünk, befogadó képességünk, mert az agy elcsendesülve nem vesz el semennyi figyelmet a gondolatokra. Az összes figyelmünk a testünket körülölelő környezetre koncentrálódik. Mindent észreveszünk, felfogunk, tudatosítunk. Meglátjuk a szív alakú kavicsot, a felhők formáját, az autóban ülő embereket. Meghalljuk a falióra ketyegését, megkeressük a madarat a fán, melynek figyelmesek lettünk a dalolására. Érezzük a virágok illatát, a házakból kiáradó ételillatokat. Az öt érzékszervünkkel, figyelőszervünkkel, sokkal több mindenre felfigyelünk. Nagyobb a felfogóképességünk a környezetünkről. És ez gazdagabbá teszi a tapasztalást, szebbé, érdekesebbé teszi a világunkat.

Cél az, hogy minél elégedettebbek legyünk, minél mélyebb belső békét érjünk el, és minél hosszabb ideig megtudjunk maradni ebben az állapotban.

Németországban dolgozok, kezdetben havonta jártam haza, utolsó alkalommal, csak két hónap után mentem haza. Egyedül vagyok itt, tudatosan választottam a magányt, elvonulást, hogy semmi ne zavarjon meg az önmegfigyelésben, tudatosulásban, felismerésekben. Most született egy felismerésem, ami segíthet megérteni, hogyan maradhatunk hosszabb ideig elégedettek.

Megfigyeltem, hogy miután visszaérkezek, egy hétig elég erőteljes a belső békém, elégedettség érzetem. Sokat olvasok, sétálok, meditálok, könnyen relaxálok. Az első hét után mindig elkezdtem gondolkodni, hogy majd ha megyek haza, akkor milyen programot találok ki otthonra. Utoljára 12 napig lehettem otthon, megterveztem egy kirándulást, egy balkáni körutat. Ennek az lett az eredménye, hogy az utolsó hetekben a munkában, jelen volt egy állandó izgalmi állapot, ami kimozdított a lelki béke állapotából. Ha valamit eltervezünk, időhöz kötjük, akkor azt várni kezdjük. Ahogy kisgyerek korunkban is alig bírtuk kivárni a kirándulás reggelét. Még mennyit kell aludni? Jelen van ez felnőtt korban is. A várakozás állapota egy izgalmi állapot, ami kimozdít minket az elégedettség állapotából. Testünk befeszül, elménkben sok lesz az akaratlan gondolatáramlás, gondolkodás, kényszeres tervezés, ismétlés.

A kirándulást megelőző napokban torzulni kezd az időérzékelésünk. Egy-egy nap, csak pár órának tűnik, nagyon akarjuk, hogy minél rövidebbek legyenek a napok, minél gyorsabban elteljen az idő. Ez egy negatívan izgatott állapot, ahol jelen van egy negatív belső feszültség. Majd a kirándulás alatt az idő újra torzul, egy-egy nap egy hétnek is tűnhet, olyan hosszú. Egy hét kirándulás után olyan érzetünk van, mintha egy hónapja nem lettünk volna otthon, munkahelyen. Ez egy pozitívan feszült állapot, itt is jelen van a belső feszültség, csak az izgatottság pozitív.

Majd a kirándulásból hazaérkezve elönt minket az elégedettség érzése, kielégültünk, megnyugodtunk. Ebben az állapotban nem nézzük az órát. Sem azért, hogy mikor telik már el, sem azért, nehogy túl gyorsan teljen. A belső feszültséget felváltja a belső béke, testünk ellazult, elménk elcsendesedik. Ez a legegészségesebb állapotunk. Ebből az állapotból lehet leggyorsabban elérni a meditatív állapotokat, mélyebb nyugalmi állapotokat.

Úgy döntöttem, hogy a mostani ciklusban nem tervezek. Majd amikor hazaértem kitalálom mi lesz a program. Megnézem mit fogok tapasztalni két hónap alatt ebben a tudatállapotban.

Még annyit megjegyeznék, hogy én egy olyan körutazásban vettem részt, ahol minden nap új helyekre utaztunk, mindig új programok voltak, mindig volt valami izgalmas másnap, amit várni lehetett. Ha valaki olyan nyaraláson vesz részt, ahol egy helyben marad több napon keresztül, akkor már a kirándulás alatt megjelenik a belső béke. Egy tengerpart, vagy egy hegyi tó, ahol sokat sétálunk, majd kiülünk a partra olvasni, naplementét nézni, tökéletes a megnyugvásra, belső béke elérésére.

Azt is fontos megérteni, hogy bármely cél, amelyet időhöz kötünk, kimozdít minket a belső békéből. A vállalkozó, aki eltervezi, hogy karácsonyra megnyitja az internetes üzletét, a családapa aki őszre beakarja fejezni a házépítést, a diák akinek január végig le kell vizsgázni, - mind ugyanezt élik meg. Ezért tanítják a keleti spirituális tanok, hogy maradj elégedett, ne akarj semmit, maradj meg a belső béke állapotában. Élj a pillanatnak, élj a mostban, ami csak is vágy nélkül, terv nélkül, idő nélkül lehetséges.

Csak az első hetekben tudtam olvasni, amikor még kitartott az elégedettség állapota, amikor még nem kezdtem el tervezgetni. Csak akkor tudsz olvasni, csak akkor jó olvasni, csak akkor élvezetes az olvasás, - amikor csendes az elméd, kiürült az elméd, elégedettség állapotában vagy. Mert olyankor bőséges a figyelmed az olvasáshoz, felfogáshoz, olyankor eltudod képzelni amit olvasol, olyankor megelevenedik a könyv a belső világodban. A hazautazást megelőző hetekben már csak kényszeresen olvastam, mert tudtam, hogy relaxálnom kell. De nem ment, vagy ha ment, akkor csak rövid ideig, és abból se fogtam, fel sok mindent. Felismertem, hogy az itt leírtak állnak a háttérben. Így tanulunk, így tudatosulunk, így fejlődünk. Talán
 Zsigray András


Nyugalom - béke, harmónia és szeretet - videó
forrás: erina61

2019. november 11., hétfő

Mikor költözik a testbe a lélek? Hogyan keletkezik a lélek?


 Akik kételkednek a halál utáni életben és abban, hogy a testünk mindössze egy gépezet, amit a lélek hajt, azok mostanában új aggállyal álltak elő. Mégpedig azzal, hogy az ősidőkben a Föld lélekszáma mondhatjuk, hogy töredéke volt a mostani milliárdos embertömegének. A kérdésük pedig az, hogy amennyiben létezik reinkarnáció, akkor honnan származik az újonnan születő több milliárd ember lelke? Slágerkérdés náluk az is, hogy egy születendő gyermek mikortól rendelkezik lélekkel? A lentebb leírtakra akkor tekinthet válaszként az ember, ha elfogadja, hogy a halál nem a végállomás. Korábban már írtuk, hogy a spirituális világgal szemben megfogalmazott kérdésekre a fizikai világ eszközeivel nem kapunk választ (egyelőre). Kezdjünk is az utolsó kérdéssel.


Egy születendő gyermek mikortól rendelkezik lélekkel? Mikortól lép be a testbe?

Fogantatáskor illetve születéskor. Vannak lelkek, akinek azt kell megtanulniuk, hogy már a kezdeteknél ott legyenek. Átélik a fejlődést sejtből magzattá, így az ő folyamatuk jóval a fogantatás előtt megkezdődik. Végig kell járniuk az utat “lefelé” (a Földre) és le kell lassítaniuk a rezgésüket emberi szintre, sejtrezgésre. Mindezt egyáltalán nem könnyű elérni. A legtöbb lélek ott utazik a várandós kismama hasán és várja, hogy a baba elég fejlett legyen ahhoz, hogy eggyé váljon vele. Ritkán előfordul, hogy a baba megszületik, de a lélek nem tartozik hozzá tökéletesen. Ilyenkor az adott lélek elhagyja a babát és jön egy másik. Ezt az állapotot nevezik a túlvilágon „álmodozó állapotnak” – amikor fókuszt váltunk, a képzeletünket pedig képesek vagyunk kivetíteni – ami egy gyermek számára testen kívüli élményt jelent. Ők sokkal könnyeben járnak ki-be a testükben, mint egy tini vagy egy felnőtt. Majd ha egy ember nagyon öreg lesz, ismét képes lesz rá, mint korábban. Készül a hazatérésre.

Milyen érzés újjászületni? Ember csak emberként térhet vissza?

Mindenkinél teljesen más. Általánosságban olyan, mintha elaludnánk. Attól is függ, hogy ki hogyan reinkarnálódik? A fogantatás pillanatában vagy csak a születésnél? esetleg a harmadik, negyedik, vagy nyolcadik hónapban?
Az állatoknak például az emberéhez nagyon hasonló lelkük van, tehát nem véletlen ha valaki vonzódik bizonyos állatokhoz. Mindez energia kérdése, mert minden energia. Visszatérhet állatként is vagy emberként. Ha valaki úgy érzi, hogy vonzódik egy bizonyos állathoz, jóformán érti is azt az állatot, mint egy suttogó a lovakat, akkor elképzelhető, hogy valaha állatként reinkarnálódott. Ha valaki a fákhoz és a növényekhez vonzódik, akkor előfordulhat, hogy a lelkének egy része korábban növényként vagy faként reinkarnálódott. Később a túlvilágon egyesült újra azzal a lélekdarabbal (ami szint ő), ahonnan levált.

A lélek születése

Minden lélek az Isteni Forrásból származik (továbbiakban Forrás). Az ősemberek lelke sokkal kezdetlegesebb volt, alacsonyabb rezgésszámon mozgott mint a miénk, hiszen az életük nagy része a túlélésből és az evésből állt. Ez a keskeny fókusz amire figyeltek nekik másabbá tette akkor az életet, de már akkor is reinkarnálódtak. A haláluk után a Forrás magukhoz húzta őket, majd visszajuttatta őket a földi életbe. Ennek a forrásnak nem csak a Földön van bázisa, hanem azon túl is kiterjed.
Tehát a lélek a túlvilágon nem születik – nem ez a helyes szó rá – hanem leválik a Forrásról, utána viszont már osztódhat. Ezeknek a lelkeknek más lesz a személyisége és a megvilágosodási szintje. A gyermekek sem indulnak arról a szintről ahonnan a szüleik, fel kell nőniük hozzájuk. Az újonnan létrejött lelkekkel is ez a helyzet. Viszont a megteremtett lélek nem semmisül meg soha, örökké való. Az egyetlen amit tehet, hogy visszatér a Forrásba a végső megvilágosodása által, az jelentené a teljes eltűnést, az egyedi tudat elvesztését. Körülírva ez nagyjából azt jelenti, hogy az adott lélek még mindig tudja, hogy ő ki csoda, de nem lesz elkülönülve. Övé lesz minden tudás, de lemond a reinkarnálódás jogáról. Innen bármikor le lehet “válni”, de aki oda bekerül az mindig csak ott akar maradni. Odaát mindenkinek a saját döntése, hogy vissza szeretne térni a Forráshoz vagy megmarad egy általa ideálisnak tartott szinten (a fejletlenebb lelkek például ezért is maradnak szellemként a Földön, mások pedig egy általuk édeninek tartott síkon). A traumák hatása komoly nyomokat hagyhat a lelken de nem semmisíti meg. Ilyenkor a túlvilág gyógyítói megjavítják az energiát (lelket) és újra teljessé teszik.

(forrás: http://tulvilagrakeszulok.hu)

2019. november 8., péntek

A LÉLEK MINT ERŐRészlet Hock János A megváltás könyve című könyvéből

Hock János (1859-1936) a magyar szellemtan nagy alakja, aki teológiai végzettségéből kifolyólag káplán, segédlelkész, hittanár, majd Budapesten plébános


Most a könyvéből idézek egy részt és elmondok hozzá pár érdekességet:

" Mihelyt a lélek kiszabadult anyag-korlátjaiból, azonnal erő lesz belőle; csakhogy nem mindig tiszta erő, hanem alacsonyabb vonalú erő, amely csupán fejlettségi fokának megfelelően képes erőkifejtésre. Ellenben minden lélek, amely már az anyagból kiszabadult, felemelkedik az anyagvonal fölé, ha csak öntudatlan állapotba nem süllyed. Innen van, hogy csaknem minden elhalt, bármilyen alacsony fejlettségi fokon álló lélek felszabadult állapotában képes bizonyos anyagi megnyilatkozásokra. Hangok, zörejek, roppanások jelzik egy jelenlévő erőnek a tevékenységét az itt maradt testben élők között.

Eddig terjed a tisztulatlan erőnek tevékenységi ereje. Hatni tud az anyagra, az idegekre; de képtelen hatni bármilyen érzésre. Okozhat félelmet, de a félelem sohasem a lélek érzése, hanem az idegek érzéki megnyilatkozása.

Egy tisztulatlan léleknek halála, vagyis a testi életből való eltűnése sem az anyagi, sem a lelki életben soha űrt nem hagy hátra, miután annak betöltő tartalma nem volt; legfeljebb egy bizonyos megkönnyebbülést okoz mindazon önző és anyagias lelkek számára, akik az ő javain osztozkodnak, vagy pedig a helyét elfoglalhatják.

A tisztulatlan léleknek érzékelhető megnyilatkozásai az ő halála után sohasem képesek akár gyengédebb, akár erősebb érzéseket kiváltani a lelkekből. Soha ilyen szellemnek a megnyilatkozó hatása hitetlen embert még hívővé nem tett."

Karsay István magyarázata az idézethez:

1. Halálunk után olyan szellemi szférába - azaz szellemi lakóhelyünk - kerülünk amilyen életet éltünk, amilyenek a fizikai rezgéseink voltak.
Hiába milliomos itt valaki, lehet, hogy egy rongyos szakadt emberként fog magához térni, és a szolgálója vagy az utcai koldus királyi pompában fog rá letekinteni, mert ő lélekrezgései itt a fizikai síkon sokkal tisztábbak voltak. Ez egy olyan karmikus folyamat, amire sokan a haláluk után fognak rájönni! Csak odaát nem lehet ezen már változtatni, és erről szólnak a tanítások, hogy Itt és MOST!
Jézus ezt eléggé pontosan kifejtette a Hegyibeszéd csodálatos tanításában...

2.Van akinek a halála nem hagy "űrt maga után". Rengeteg ilyen ember van, ha meghalnak sokan megrázzák a vállukat és letudva a dolog.
De sajnos saját példát is tudok mondani.
Nagymamám halála a mai napig űrt hagyott bennem, hiányzik a kedvessége, az egész lénye, szeretet (és persze a finom, nekem külön szeretettel készített finomságok. Ő volt az igazi édesanyám. Ö 2001-ben halt meg, pár éve is beszélgettünk vele a feleségemmel,de a fizikai síkon azért hiányzik..
Apám 1997-ben halt meg, anyám 2016-ban. Sajnáltam őket, mert elvileg"felneveltek", de a haláluk után egy megkönnyebbülést éreztem, hogy egy komoly gonddal kevesebb, és leszakad egy nagy kő a szívemről.
Valamilyen szinten megvolt a saját feladatuk, ítélni soha nincs jogom, sőt hálás vagyok nekik, hogy rajtuk keresztül gyakorolhattam a megbocsátások sorozatát és a feltétel nélküli szeretet gyakorlását, de nagyon örülök, hogy már hosszú idők óta nincs feladatom velük.
Sajnos ezt még sok ember ugyanígy gondolja róluk.
Így ez a magyarázata annak, hogy meghal valaki, mit hagy maga után......

Sajnos rengetegszer észrevettem, hogy ha meghalt egy férj idősebb korban, a feleség amikor sajnálkozik nem a férjet sajnálja, hanem saját magát, mert eddig a férj intézett mindent, bank bevásárlás, főzés stb.. és most ez rá maradt, mert a feleség ezekből hosszú évtizedekig kimaradt, így inkább egoista önsajnálatról van itt szó... van rá példám bőven..

3. A tisztulatlan lélek azért mert meghalt nem fog többet tudni a másik világról mint amennyi a fizikai síkon lévő tudása volt.
Senki ne higgye, hogy azért mert meghal és átmegy a másik világba, akkor ott mindent azonnal megtapasztal és tudni fog. Ez tévedés, itt a fizikai síkon tudunk a legtöbbet fejlődni, és ezt a tudást visszük magunkkal tovább.

Persze vannak kivételek, amikor egy fejlett szellem egy alacsony szintű ember feladatát tölti be a fizikai síkon egy feladat miatt, de a kivétel erősíti a szabályt.

Nézzük meg, hogy mit ír a Biblia erről Máté Evangéliumában::
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is."

A kincs a szellemi kincs, amit itt gyűjtünk magunknak, és küldjük fel tapasztalatként a felső Énünknek, azaz a szellemi részünknek, ami örökre megmarad!


A "határon" azaz a halálon nem vihető át földi kincs, semmi ami rozsdásodik.
Sok embertársunknak ez komoly problémát okoz, mert nagyon ragaszkodik a megszerzett javaihoz, komoly kötéseket hoz létre ezzel magának. Sokan ezért is nem akarnak hinni a szellemvilág létezésében, mert kényelmesebb a tudatunk elől elhallgatni, mint tudomást venni róla, elfogadni a létezését.
Azt hiszik sokan, ha nem vesznek róla tudomást, akkor az nem létezik. A törvények nem betartása komoly következményekkel járhat. Azért mert nem veszünk róla tudomást az attól függetlenül még létezik. Egy egyszerű példával illusztrálva, ha valaki nem ismeri el a gravitáció törvényét, az ugorjon ki a nyolcadik emeletről és rá fog jönni, hogy a törvény igenis létezik! Csak lehet, hogy erre repülés közben fog felismerésre jutni és akkor már túl késő!

Visszatérve a "határon" (halálon) történő áthaladáshoz, a szabályokat ismerve csak szellemi kincseket lehet átvinni. Mik ezek? A szeretet és a szeretettel létrehozott állapotok, melyeket a gyakorlatban váltottunk valóra.

Mi is a szeretet? Erre szintén a Bibliában találunk Pál Apostol levelében megfelelő magyarázatot:
"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok"

Nagyon fontos a számunkra, hogy az Igét a gyakorlatba kell átültetni, a valóságban kell alkalmazni. Hiába tudja valaki a Szentírás minden sorát fejből, ha egyetlen sorát sem élte meg a gyakorlatban, ezzel az egész élete céltalanná válik vele.
Az emberi élet nagyon rövid, nincs időnk a tévutakra. Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy fejlődésünket elősegítsük és erre a szellemvilág segítsége a legalkalmasabb. Felkészítenek minket, közlik a szabályokat a szellemi élethez, de legfontosabbat is elmondják. Azt, hogy miképpen éljük le most az életünket, mi a fontos a számunkra.
Jézus mikor lejött közénk azt mondta: "helybenhagyom a Mózesi Törvényeket, de egyet teszek még hozzá: szeressétek egymást" És ez a szeretet a feltétel nélküli szeretet. Amikor nem azért szeretem a másikat, mert szeret engem, hanem azért, mert szeretem, Szeretem akkor is ha ellenségem.. Ezzel többet tud nekem segíteni mint ártani, mert rajta keresztül lehetőséget kapok a gyakorlatban szeretetem kiterjesztésére!
Van egy zsidó közmondás: ha egy ember életét megmentetted, akkor az egész világot megmentetted vele. Szeretetünk kiáradásával nagyon sok ember életét meg lehet menteni. Nagyon fontos dolog tudni azt, hogy két ember közt a legrövidebb út a mosoly!
Természetesen nem könnyű ezt a gyakorlatba átültetni. Nagyon sok erőpróbának vagyunk kitéve, ha egyik próbán átmegyünk akkor következik a másik. Mediális úton, belső hang megszólalásával vagy intuícióval sok segítséget kapunk a szellemvilágtól. Sok esetben könyvet adnak a kezünkbe, vagy a lábaink "véletlenül" egy megfelelő tanfolyamra, előadásra visznek be. Itt kihangsúlyoztam a "véletlen" szót, mert sokan véletlennek hiszik a velük megtörténteket, de véletlenek nincsenek. Amikor a kezünkbe kerülnek a szellemi törvények valamilyen formában vagy közléseket kapunk, azok komoly előkészítő szellemi munkák eredményei, mint az sem véletlen kedves Barátom, hogy most e sorokat olvasod!
(Karsay István)

 Hock János A megváltás könyve:

Karsay István: Szellemi visszajelzés
 forrás:István Karsay


2019. november 7., csütörtök

A nagy UtazásLétezik egy olyan 20. század óta terjedő filozófiai irányzat, a teozófia, amelynek egyik elméletét igyekszem megosztani ebben az írásomban. Talán érdemes elgondolkodni rajta.

Az emberi lét a tudat fejlődésével, annak tanulási folyamatával magyarázza történetét, mint egyfajta utazást a tiszta szellemiség világából kiindulva – az anyaggal való egyesülésen keresztül – a visszatérésig.


Ezt a fajta szellemi utazást számos filozófia és vallás – eltérésekkel ugyan, de – alapjaiban magáénak vallja.
Szinte valamennyi nézet elfogadja azt, hogy az emberi lét alapja a tapasztalásokon át vezető tanulás és fejlődés. Az, hogy az egyéni lélek szempontjából egyetlenegy vagy több földi életen át tart ez az utazás, az a materialista, keresztény vagy keleti filozófiákban eltérően jelenik meg.

A létezés számos elemében tapasztalhatjuk a ciklikusságot; a természeti folyamatokban, az évszakok, a bolygóállások változásában, a szívverésben, lélegzésben stb. A ciklikusság ritmusa állandó, miközben folyamatos mozgást és változást eredményez a világmindenségben. Ezt az energiát, mozgatórugót a teozófia is alapnak tekinti.

Az elmélet szerint – az egyszerűség kedvéért – hívjuk Egynek azt az állapotot, amikor még az emberi Tudat Egységet képezett a magas szellemiség világával.

A filozófiák, vallások eltérő nézete szerint hívhatjuk ezt az ősrobbanást megelőző kornak, vagy az Istennel, vagy a tökéletes, teremtő intelligenciával való egységnek. A Tudat megérkezését az anyagi világba, az abban történő tapasztalását, fejlődését, tanulását, majd a visszatérését az Egységhez, annak folyamatát igyekszik értelmezni a teozófia elmélete. A Tudat utazását az anyagi világban egy U betű vonala mentén történő haladással jelképezhetnénk. Az U betű – mint egy hatalmas görbe – egyik szárának végződése a kiinduló pontja az Egységből való kiszakadásnak, a másik végződése pedig a visszatérési pontja egy már magasabb minőségű Egységbe. Az eljövetel és a visszatérés közötti út egyfajta kritikus, átmeneti állapota a kollektív és egyéni Tudatnak, létnek.

Az ember létezése során állandóan beleütközik a tudat és az anyag kettősségébe. Számos filozófia és vallás – ahogy a teozófia is – azt vallja, hogy a létezés során az Egységtől eltávolodott szellem anyagiasul a földi létben, a visszatérés fázisában pedig az anyag fokozatosan spiritualizálódik.

Az U betű görbéjének lefelé mutató ívét az öntudatlan tökéletesség állapotának tekinthetjük, mely a szépséges természet összehangolt működésében jelenik meg. A görbe felfelé mutató szakaszát már a tudatos tökéletesség, az „emberfeletti” tökéletesség jellemzi. 

Ez az elérni kívánt állapot jelenik meg szinte valamennyi filozófiában, vallásban: a tökéletes működésűvé alakított anyagi, emberi világ, a megvilágosodás, a megváltás, egyesülés a teremtővel.
Az emberi lét szempontjából a legnehezebb időszak az U betű görbéjének a lefelé és fölfelé haladó része közötti félkörös ív. Ezt a szakaszt nevezik a tudatos tökéletlenség állapotának, mely a hátrahagyott és a vágyott megélési forma között feszül. Tehát az emberi létezés állandóan változó, sokszor fájdalmas és nehéz folyamata az öntudatlan tökéletességből a tudatos tökéletlenségen át a tudatos tökéletesség felé tart.

Ez a fejlődési út sokkal inkább a tudat változása, mintsem a testé.

Azt is mondják, hogy az első fázist egyúttal az oktalanok egyformasága is jellemzi, mint egy madárseregnél vagy halrajnál, mely hibátlanul mozog együtt. Vad és azonos körülmények között az adott faj – vonatkozik ez a korai primitív népekre is – minden egyede azonos módon cselekszik. A második fázisban megindul a bölcsesség kutatása, és a gondolkodó emberek egyedi útkeresése kerül előtérbe.

Végül az emberiség elérkezhet – sok-sok fájdalmas tapasztaláson keresztül – abba az egyetértésbe, amikor a bölcsesség magas foka tökéletes testvériséget eredményez az egyedek között. Amikor a számtalan nézet egységesül, akkor az egyedüli létező Valóságot egyetértésben látják az mindenben. Jelenleg azt az állapotot éljük, amikor még nincs meg ez az egyetértés a bölcsességet kereső emberiség tagjaiban.

A harmadik fázis idealizált állapotában az emberek teljes és független egyéniségek, mégis harmonikusan tudnak együttműködni, úgy, mint egy tökéletes egész részei.

A fejlődés tehát utat mutat az egyik fajta egységből a másik fajta felé: az egyformaság egységéből az olyan egymással jól együttműködő részek egységévé, amelyek egyetlen és igazi teljes egészet alkotnak. Ezek a ciklusok megfigyelhetők az életek fázisaiban is, ahogy a gyermekkortól a serdülő- és felnőttkoron át haladunk a – jó esetben – bölcsebb idős kor felé
.
Az emberiség nagy általánosságban – a teozófia elmélete alapján – a középső fázist, a tökéletlen tudatosság egyedi útkereső korszakát éli még napjainkban. Az egyének különböző szellemi és lelki fejlődési fázisokban vannak, mást és mást tesznek hozzá egyedi életfeladatuk alapján a nagy utazáshoz. Ettől oly sokoldalú a jelenlegi korunk is.

(forrás: Csizmadia Attila Természetgyógyász -kicsibudoar.hu)

ZEN-e (meditatív zene)
előadó-forrás: Kövi Szabolcs