2011. november 30., szerda

Mahatma Gandhi (1869 -1948)

"Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd."
 "Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét."
 "Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz."

 
 "A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia."


"A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?"
"Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."


 Gandhi életmódjában az "Istenhez vezető magatartás", a személyes példaadás, az önmegtartóztatás, és a teljes megtisztulás keresése felé fordult. Mély meggyőződése volt, hogy mindenkinek egyszerű életet kellene vezetnie. Az egyszerűség képviselőjeként lemondott a nyugati ruhák viseléséről is. Arra ugyanis mint a siker és jólét szimbólumára tekintett. Márpedig az ő idejében egy átlag indiai nagy ínségben élt. Gandhi meg akarta mutatni , hogy nemcsak átérzi, hanem osztja is sorsukat, ezért ő is a legszegényebbek által viselt ruhát hordta és gyalog járt India poros útjain faluról falura. Sokszor heteken át semmit sem evett, csak citrommal ízesített vizet ivott. Beszédeket tartott és az embereken segített. Reményt és bátorságot öntött az emberekbe, hogy nemsokára egy jobb élet köszönt majd rájuk. Általában 20 percig ő maga beszélt, majd 20 percig válaszolt az emberek kérdéseire. Többek között azt tanácsolta az embereknek, hogy tisztítsák meg a testüket és ők is böjtöljenek, és akkor békét és boldogságot fognak találni ezen a földön, akármilyen szegények is legyenek. "A böjtölő lelke újjászületik" hirdette.
Egészségprogramjának részeként a hivatalos (nyugati) gyógyszerközpontú orvostudománnyal szemben ősi indiai ájurvédikus hagyományokon alapuló természetgyógyászatot képviselte és hirdette miután tanulmányai és tapasztalatai során meggyőződött a természetes életmód értékeiről és hatásosságáról.
Származásából és erkölcsi felfogásából adódóan a vegetarianizmus mellett tett hitet. Mint mondta "egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogy az állatokkal bánik... Helytelen mindennapi imáinkban a könyörületes Isten áldását kérnünk, míg magunk nem gyakorlunk elemi könyörületet teremtménytársaink iránt.


2011. november 23., szerda

Hioszi Tatiosz - A Szeretet filozófusa

"Ahol szeretetünk lakozik, ott éli életét a lélek."

"A legfőbb kincset, a Szeretet Erejét nem rejtették el az Istenek. Mindazt, ami értékes, megtalálod az emberben."

"Gondolj a szépre, és széppé válik az is, amiben eddig nem láttál semmi szépet. Gondolj a jóra, és a rossz máris más értelmet nyer."


"Az ember szeretetre született.
Ugyan mit kezdenél a fénylő Nappal, a ragyogó Holddal,
a csillagok káprázatával, a kő hajlíthatatlanságával, a fa hűs árnyával és a fűszál élni tudásával a szeretet nélkül?
Kevés ha csak aszerint tudsz élni, amit tőlük tanultál.
Felőlük megsejtheted, miben áll az élet; annyi bölcsességet táplálnak beléd, amennyi emberi fejbe csak beleférhet. De egyet, egyetlenegyet nélkülük kell megtalálnod: a szeretet útját. Mert egyedül az ember képes szeretni és szeretetet elfogadni.A szeretet elfogadás épp oly nagy képesség, mint a szeretni tudás. Annak, aki szeret, tulajdona az egész világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál. A szeretet által előtűnik a fejben a gondolat, beteljesedik az alkotás, termékennyé lesz az akarat, és megvilágosodik az út, amelyet az élet neked szánt."“Aki sorsát maga kívánja irányítani, ismernie kell önmagát:
lelkialkatát, ítélőképességét, tehetségét, hajlamait. Nem lehet ura
sorsának az, ki önmagát nem ismeri.”


"A természet gyöngéden beoltotta az emberbe az élet szeretetét, az állatok szeretetét, az ember szeretetét, az igazság szeretetét. De megtalálhatod mindezek ellenkezőjét is a világban: az élet megvetését, az állatok gyűlöletét, az ember lenézését, és az igazság eltiprását. A világot könnyebb irányítani, mint az emberi szívet. Aki pedig szívét képes megtölteni szeretettel, az legtöbbet tette a világért, amit ember tehet."


“Élni annyi, mint szeretni. Szeretni, látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé olvadni - és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás.”
Hioszi Tatiosz [Hiosz, Kr. e. 368- Hiosz, Kr. e. 289]
Tatiosz Kr. e. 368-ban született a török partoknál fekvo Hiosz szigetén. Elofordul, hogy a szeretet tanának ókori mesterét összetévesztik a 800 évvel késobb élt alexandriai szépíróval, Akhilleusz Tatiosszal (Kr. u. 5. sz.), vagy a hasonló nevu athéni természetfilozófussal (Kr. u. 2-3. sz.), aki fomuvét (Bevezetés a számok világába) a hioszi Tatiosz muködése után 500 évvel késobb írta.
Apja, Gallinosz szerszámkészíto mester volt - meséli Kalimonasz a naplójában -, aki már gyermekkorában támogatta fia ember- és életszeretetét, elmélyülo hajlamát. Tatiosz bebarangolta a sziget hegyi falvait, miközben beszélgetett az emberekkel. Kérdéseket tett fel az ifjaknak (Gondoltál-e arra, hogy az emberi gondolat a leghatalmasabb építo és romboló ero?) - aki jól válaszolt, annak ajándékot adott: egy almát, egy fürt szolot, egy olajágat, vagy egy tengeri csillagot, amelyet o hozott fel a mélységbol.
Késobb elajándékozta legnagyobb kincsét: tudását a szeretetrol - azt a csodát, amelyet az élet igazi tudományának nevezett:
- Azért élünk, hogy szeressünk és szeressenek. Sokan késon, vagy soha nem találnak rá az élet ezen egyszeru és tiszta magyarázatára.
- Három kiválóság van, amelyre az ember született: a szeretni tudás, a szeretet elfogadása és az élet szeretete.
- Amikor a megértést elneveztük szeretetnek, trónjára emeltük az embert.
351-ben Athénba ment, és Platón Akadémiáján bölcseletet tanult 17 évesen. Ott ismerte meg késobbi mesterét, Arisztotelészt, aki 367-tol 347-ig hallgatta Platón eloadásait, és Tatioszt rögtön a barátságába fogadta. Négy esztendo múltán azonban útjaik elváltak. 347-ben Platón elhunyt, iskoláját nem Arisztotelészre, hanem unokaöccsére, Szpeuszipposzra hagyta. Ennek oka abban keresendo, hogy Arisztotelész tanításaiba beépítette a Platón elotti iskolák természettudományos (mechanikai és fiziológiai) eredményeit is.
Arisztotelész 347-ben barátja, Hermeiász hívására a müsziai Atarneoszba utazott. 345-ben, a perzsa zavargások idején Hermeiászt megölték, ekkor védelmébe vette Püthiát, annak unokahúgát, és Mütilénében összeházasodtak. Ez ido alatt Tatiosz az Akadémián bölcseletet hallgatott Szpeuszipposz irányítása alatt. 343-ban - amikor Arisztotelész Philipposz hívására Pellába ment, és Nagy Sándor neveloje lett - Tatiosz hazatért Hioszra, és feleségül vette Theiát. Hamarosan két lányuk született: Eupalina, az iskolaalapító és Amphissza, a tanító.
335-ben hírét vette a Peripatosz nevu egyetem megalapításának. Rögtön Athénba hajózott, és 33 évesen ismét tanulásra adta fejét Arisztotelész iskolájában. Mestere és barátja eloadásai lenyugözték: - Isten oka és kezdete mindennek. Ennek tudása isteni résszé tette szellemünket.- hallotta Arisztotelésztol egyik eloadásán.
Vond ki a rosszból a rosszat, máris megtalálod benne a jót - mondta hallgatóinak 330-ban már a Peripatosz egyetem tanáraként, ahol bölcseletet adott elo. Kalimonasz 328-ban arra kérte, térjen haza: - Szükségünk van egy olyan tanítóra, akit az istenek megtanítottak gondolkodni és nevetni.-
Tatiosz 325-ben hazaköltözött Hioszra - ezúttal végleg -, majd megnyitotta saját iskoláját a Platián, és - a Nap fénytengere felnyitotta a szemeket -. Athénbol, Tanagrából, Megarából, de Epheszoszból, és a környezo szigetekrol is özönlöttek a hallgatók, hogy megismerjék Tatiosz - új tanításait a szép és helyes szeretetrol -:
- Akinek célja a helyes élet - annak eszköze az emberség.
- Külön világ minden ember, ami összeköt bennünket egymással - az az emberség.
Kalimonasz szerint -Tatiosz égi tudás birtokába jutott Athénban Arisztotelész oldalán.- A Mester mosolyogva válaszolt: - Te is tudod mindezt, csupán elo kell venned a mélybol.-
Tatiosz éppen három éve vezette filozófiai iskoláját, amikor Arisztotelészt 323-ban istentagadás vádjával (eurymedon asztheia) elmozdították Athénból. Bár sok fontos feladat kötötte otthonához (lánya, Eupalina iskolát nyitott a sziget fovárosában a szegények számára), mégis Athénba sietett.
- Az igazság aranyból van, és kiállja az ido próbáját - írta Kalimonasznak Athénból, ahová késon érkezett. Arisztotelészt idoközben Halkiszba számuzték (kutatói azt állítják, ott élt haláláig, 322-ig). Tatiosz neves tanítványa, Iliádész szerint Arisztotelész sohasem jutott el halkiszi otthonáig. Az Evia-szigeti Euriposz szakadék elott látták utoljára. Feltételezik, hogy ellenségei a szakadékba lökték.
Tatiosz Kr. e. 325-tol Kr. e. 289-ig - 36 éven át - élete utolsó napjáig vezette a Szeretet Tanításai elnevezésu iskoláját Hiosz szigetén. 79 évet élt. Munkáinak - naplójának, leveleinek, kéziratainak - rendezését 289-ben legkiemelkedobb tanítványára, Kalimonaszra bízta (aki egyben veje és barátja is volt). Több könyve maradt fenn: Életbölcsességek, A bölcsesség ábécéje, A Szeretet kiskönyve, Mosolygó történelem, Az Élet szép ajándékai, A Szeretet ereje, Emberi történetek, Üzenetek a Szeretet Földjérol, A Csillagszikrák útja, Lélekutazás stb.
- Annyi szépség, annyi igazság, annyi bölcsesség van benned, Tatiosz. Engedd meg, hogy követhessünk, mi és az emberek kérjük ezt toled.- írta levelében Kalimonasz a Mesternek.
Tatiosz ezt válaszolta: - Bennetek rejlik a csoda, ezért inkább én követlek titeket emberi szeretettel és bölcsességgel..

2011. november 18., péntek

Indián bölcsességek


Két farkas...

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
" Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak.
Egyikük a Rossz. - A  félelem, a düh, a irigység, a féltékenység, a  sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a kisebbrendűség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbbrendűség és az ego.
Másikuk a Jó. - Az Szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az empátia,  a nagylelkűség, az igazság, az együttérzés és a hit." '
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
" És melyik farkas győz?"
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
"Az, amelyiket eteted!"


"Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető."


Oriah Hegyi Álmodó öreg indián verse


Nem érdekel, hogy miből élsz.
Azt akarom tudni, hogy mire vágysz,
és hogy mersz-e találkozni szíved vágyakozásával,
Nem érdekel, hogy hány éves vagy.
Azt akarom tudni, megkockáztatod-e,
hogy hülyének néznek a szerelmed miatt,
az álmaidért vagy azért a kalandért, hogy igazán élj.

Nem érdekel, hogy milyen bolygóid állnak együtt a holddal.
Azt akarom tudni, hogy megérintetted-e szomorúságod középpontját,
Hogy sebet ejtett-e már valaha rajtad árulás az életben,
és hogy további fájdalmaktól való félelmedben visszahúzódtál-e már.
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e lenni fájdalommal,
az enyémmel vagy a tiéddel,
Hogy vadul tudsz-e táncolni, és hagyni, hogy az eksztázis
megtöltsön az ujjad hegyéig anélkül, hogy óvatosságra intenél,
vagy arra, hogy legyünk realisták, vagy emlékezzünk
az emberi lét korlátaira.
Nem érdekel, hogy a történet, amit mesélsz igaz-e.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e csalódást okozni valakinek,
hogy igaz legyél önmagadhoz, hogy el tudod-e viselni
az árulás vádját azért, hogy ne áruld el a saját lelkedet.
Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépet, még akkor is,
ha az nem mindennap szép, és hogy isten jelenlétéből
ered-e az életed.
Azt akarom tudni, hogy együtt tudsz-e élni a kudarccal,
az enyémmel vagy a tiéddel, és mégis megállni a tó partján
és azt kiáltani az ezüst holdnak, hogy "Igen"!
Nem érdekel, hogy hol élsz, vagy hogy mennyit keresel.
Azt akarom tudni, hogy fel tudsz-e kelni
egy szomorúsággal és kétségbeeséssel teli éjszaka után,
fáradtan és csontjaidig összetörten és ellátni a gyerekeket?

Nem érdekel, hogy ki vagy, és hogy jutottál ide.
Azt akarom tudni, hogy állsz-e velem a tűz középpontjában
anélkül, hogy visszariadnál.

Nem érdekel, hogy hol, mit és kivel tanultál.
Azt akarom tudni, hogy mi tart meg belülről,
amikor minden egyéb már összeomlott.
Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni saját magaddal,
és hogy igazán szeretsz-e magaddal lenni az üres pillanatokban."Emlékezz, hogy gyermeked nem a tulajdonod, hanem a Teremtő küldte őt hozzád."
(Mohawk indián nemzet)