2013. január 31., csütörtök

A bölcsesség kezdete


"Aki ma elvet egy gondolatot, az holnap cselekedetet arat, holnapután szokást, általa pedig a jellemet, végül pedig a sorsát, a végzetét. Ám a szabad választás a miénk, mi határozzuk meg, mit akarunk teremteni."
(Kurt Tepperwein)


" A régiek, akik tiszta erkölcsi összhangot akartak a világban, először NEMZETI életüket rendezték el; akik el akarták rendezni nemzeti életüket, először OTTHONI életüket szabályozták; akik otthoni életüket akarták szabályozni, először EGYÉNI életüket művelték; akik egyéni életüket akarták művelni, először a SZÍVÜKET hozták rendbe; akik a szívüket akarták rendbe hozni, először AKARATUKAT tették őszintévé; akik akaratukat akarták őszintévé tenni, először eljutottak a MEGÉRTÉSHEZ; a megértés a dolgok ismeretének felkutatásából származik. Ha a dolgok ISMERETÉT elnyertük, akkor elértük a MEGÉRTÉST; ha a megértést elértük, akkor az akarat ŐSZINTE; ha az akarat őszinte, akkor a SZÍV rendben van; ha a szív rendben van, akkor MŰVELJÜK egyéni életünket; ha egyéni életünket műveljük, akkor az otthoni élet SZABÁLYOZVA van;ha az otthoni élet szabályozva van, akkor a nemzeti élet művelése, az alapja mindennek. Lehetetlenség, hogyha az alap rendetlen, fölötte rendes legyen az épület. Sosem volt olyan fa a világon, amelynek törzse karcsú, s felső ágai nehezek, és erősek. A dolgoknak oka, és következménye van, az emberi ügyeknek kezdete, és vége. Ha az egymásra következés rendjét ismerjük, ez a bölcsesség kezdete."
(Popper Péter: A belső utak könyve)2013. január 29., kedd

A szellemi törvények - A gondolkodás törvénye


Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehetõ legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat. A legfontosabb az igazi pozitív gondolkodás: felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem, mert szükségessé vált számomra, és segítségemre van. Ezért ajánlatos minden életfeladatot elvállalni és elvégezni, különben a sors kénytelen megismételni a leckét egészen addig, míg a feladatot meg nem oldom.A szellemi technikákat éppúgy meg kell tanulnunk, mint ahogy megtanultunk járni, enni, kerékpározni, úszni vagy akár beszélni. Az életben az az ember halad a legbiztosabban elõre, aki a legjobban felkészült arra, hogy erejét optimálisan használja fel, lehetõségeit pedig tökéletesen kiaknázza.
Életkörülményeinket gondolataink által teremtjük meg. Mi gondoljuk ezeket a gondolatokat, amelyek cselekedeteket vonnak maguk után, melyek aztán egész életünkre hatással vannak - megteremtik a mi valóságunkat. Legtöbb gondolatunk tudattalan, ám ezek a tudattalan gondolatok, melyek például a gyermekkorban születtek, éppoly hatékonyan mûködnek, mint például mások véleménye, megállapítása, ítélete, melyet nap mint nap hallunk, és tudattalanul befogadunk. Ugyanígy hatnak azok a szólások is, melyeket mi magunk nap mint nap használunk:
"Nem hiszem, hogy ebbõl lesz valami."
"A pénz nem ismer barátságot."
"Ez soha nem fog sikerülni nekem."
"Ma megint teljesen kivagyok."
Ezeknek a mondatoknak folytonos ismétlésével meggyõzzük tudatalattinkat arról, hogy ezek az állítások igazak, és a tudatalattink ennek megfelelõen fog viselkedni.
A bölcs és a bolond között az a különbség, hogy a bölcs uralja gondolatait, míg a bolondot a gondolatai uralják.
Azok a gondolatok, melyektõl nem tudunk szabadulni, a végzetünkké válnak!!!
A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. Szétszórja õket, ahelyett hogy egyetlen célra koncentrálna, és így érné el mindazt, amit csak gondolni vagy hinni képes. Inkább csodában reménykedik: a beteg orvosi segítségben vagy egy csodagyógyszerben, s ha ez nem segít, akkor egy hipnotizõrben vagy szellemgyógyászban, aki minden különösebb gond nélkül azonnal meggyógyítja - hogy utána tovább folytassa helytelen életmódját.
A szegény gyorsan akar meggazdagodni, legszívesebben egy lottófõnyeremény segítségével, ahol csekély befektetéssel nagy eredményt lehet elérni. Az egyedülálló meg akarja találni ideális partnerét a sors kegye által, anélkül hogy megkérdezné, vajon õ ideális partner-e a társa számára.
A legritkább esetben kérdezzük meg magunktól: miért is kerültünk ilyen körülmények közé, mivel idéztük elõ, és hogyan tudunk magunk segíteni rajta? Hogyan tudna egészségesebben élni vagy egyéni teljesítményeit növelni, hogyan lehet belõle ideális partner, aki automatikusan "a megfelelõ" társat vonzza magához? Ajándékokat szeretnénk kapni, s közben elfelejtjük, hogy az ember csak azt arathatja le, amit elvetett.
Pedig az élet mindig újabb lehetõségeket kínál nekünk, csupán fel kell ismernünk és ki kell használnunk. Ne ragadjunk hát le annál, hogy mi mindenben szenvedünk hiányt, mert ez csak elégedetlenséghez és agresszióhoz vezet! Mihelyt a lehetõségeinkre figyelünk, észrevesszük, hogy az élet minden pillanatban lehetõséget kínál nekünk, s életünk máris gazdagabb, mi pedig boldogabbak leszünk!
Ismerjük hát fel: hiányra szükség van, mert különben nem volna már mit tenni, csakhogy lehetõség is számtalan van, és minden nehézség valójában egy álcázott lehetõség. A boldogság nem szerencse kérdése, hanem az élet által bõségesen kínált lehetõségek meglátásának, felismerésének, kihasználásának következménye. Teljesen mindegy, honnan jövünk, a döntõ az, hogy most hová tartunk! Tegyük hát meg az elsõ lépést a helyes irányba, és életünk meg fog változni.

 (Kurt Tepperwein)

 

2013. január 28., hétfő

A Tudatalatti Tízparancsolata - 7. SIKER


Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.
Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szűkségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja. Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...


Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.
Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.
Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom.
Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.
Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.
Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.
Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.
Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.
Örömöm telik abban, amit csinálok.
Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.
A siker feltételei eleve adottak bennem.
Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.
Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem.
Minden élményből tanulok.
Sikerről sikerre haladok.
A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.
Világomban minden rendben van.
(Balogh Béla)


A Tudatalatti Tízparancsolata - 6. IDEÁLIS TÁRS

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.
Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szűkségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja. Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...


Csak saját felelősségre!
Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzók tapasztalataim körébe.
Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.
Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek.
Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.
Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.
Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.
Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi.
Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen
kiegészítjük egymást.
Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.
Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.
Világomban minden rendben van.
(Balogh Béla)

2013. január 25., péntek

A szellemi törvények - A szabadság törvénye


A szabadság törvénye az embert életének minden pillanatában a teremtés teljessége elé állítja, és szabadságot ad neki a választásra, ugyanakkor kötelezi is a döntésre. Már az is döntés, ha valaki nem dönt, s a következményeket mindenféleképpen õ viseli. Õ határozza meg a "belsõ képeket", amelyek életét meghatározzák. Szabadságában áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja. A szabadságnak három szintje van:
1. Szabadság mint megszabadulás valamitõl.

Az embernek szabadságában áll léte bármely pillanatában kiszabadulni a vágyak rabságából. Akkor válik szabaddá, ha már semmire nincsen szüksége, felismervén, hogy a teremtés megadja mindazt, amire neki valóban szüksége van ahhoz, hogy az életet teljességében kifejezésre juttassa, hogy a teljességben éljen. Csak ekképpen szabadulhat meg az ember a birtokvágytól, felismervén, hogy minden birtoklás illúzió csupán. A világon senki semmit nem birtokolhat, minden itt marad, amikor távozunk. Kizárólag saját felismeréseinket vihetjük magunkkal, ezért is éltünk.
Igen fontos lépés a bírvágytól való megszabadulás útján az elengedés. Az igazi elengedés azt jelenti, hogy semmi olyat nem gondolok, nem mondok és nem teszek, ami hamis, gátló és zavaró.
Mindent el kell engednem, ami nem Igaz Valómhoz tartozik, még a régi tudatállapotomat is, melyhez a következõ érzések tartoznak: harag, félelem, gond, stressz, bûntudat, érzékenység, kisebbrendûségi érzés, önsajnálat, gyûlölet, irigység, bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh stb.
A következõ magatartásformák tartoznak hozzá: kényelmesség, hamisság, szeretetlenség, intoleran­cia, hûtlenség, ítéletek, fegyelmezetlenség, szenve­dély, rossz szokások, igények stb.
A következõ elvárások tartoznak hozzá: túlzott igények önmagammal, a többiekkel és az egész világgal szemben, vágy arra, hogy tiszteljenek, hogy megértsenek, hogy szükség legyen rám, hogy szeressenek, hogy keresztülvihessem az akaratomat, hogy több legyek, mint a többiek, hogy gyõzzék stb.
A következõ múlt tartozik hozzá: megcsontosodott elképzelések, túlhaladott program, elavult célok, normák, határok, neveltetés, környezeti befolyás, klisék, szerepek, negatív gondolkodás, negatív önkép, elvétett hivatás, betegség, szülõi kötöttség, partner, gyerekek, vagyon, karrier, test, megbántódások, sértõdések, csalódások, szegénység.
S végül a régi tudatállapothoz tartozik az önfejûség és az ego. Ahogy elengedem magam, kis énem beleolvad a NAGY ÉNBE, és ez a nagy én él és hat rajtam keresztül. Az ilyen ember valóban szabad, nem akar többé birtokolni, csupáncsak létezni és tenni azt, amit az élet rajta keresztül megvalósítani akar, ez pedig a tökéletes bizalomhoz, biztonsághoz és rendíthetetlen lelki nyugalomhoz vezet.

2. Szabadságomban áll valamit tenni

Szabadságunkban áll magunkat másoktól különálló egónak tartani, ennek megfelelõen önzõ módon élni, a teremtés szimfóniáját zavarni és ezzel diszharmóniát elõidézni, amely aztán megfelelõ sorscsapásként visszahullik ránk. Szabadságunkban áll azonban az is, hogy felismerjük önmagunkat az egész részeként, hogy felismerjük, miért is születtünk, és mindent elhagyjunk, amire feladatunk teljesítésében nincs szükségünk, és kizárólag életfeladatunkkal, missziónkkal foglalkozzunk, ennek tiszta szívvel, örömmel tegyünk eleget, és ekképpen teljes életet éljünk.

3. Az igazi szabadság


A szellemi törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e bennük vagy sem. Tagadhatom õket, és megpróbálhatok ellenükben létezni, ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában "korrepetálást" kapok a sorstól. Ám együtt is mûködhetek velük, harmóniában élhetek ezekkel a szellemi törvényekkel és az egyetlen erõvel, amely teremtette õket, s ekképpen teljes életet élhetek. A választás a kezemben van.
Ez az egyetlen igazi szabadság.

(Kurt Tepperwein)2013. január 24., csütörtök

A belső béke másokra is átterjed...Az ego - a tudat félelmet ismerő része - konfliktust és különállást akar, mert ezek jelentik táplálékát a túléléshez. A béke, a belső nyugalom az ego halálos ellensége. A szeretet és a béke pedig annyira összefonódik egymással, hogy külön-külön nem használhatók. Nem élhetjük át a szeretet ölelését, amíg bensőnkben békét nem teremtünk. Csakhogy ennek a békének semmi köze sincs ahhoz, ami körülöttünk a világban történik.Hallottam egy szép történetet, amely jól illusztrálja ezt:
Élt egy pap Svájcban; hatvannégy éves volt, közel járt a nyugdíjhoz, vizsgálat alá vette hát életét és az Istenbe vetett hitét. S miközben ezt tette, rengeteg kételye támadt önmagával és a valósággal kapcsolatban. Annyira levertté vált, hogy elhatározta: Istent szögre akasztja, és kér egy másik papot maga helyett. Ettől kezdve a kocsma látogatása lett a fő tevékenysége.Pár nappal e változások beállta után egy asszony, a gyülekezetének tagja üzent neki, hogy meghalt a férje. A haláleset alig két házzal odább történt; a pap azonnal odasietett. Pontosan tudta, mit kell ilyenkor mondania, hiszen sokszor volt már hasonló helyzetben.
Csakhogy épp amikor szóra nyitotta volna a száját, megszólalt benne egy belső hangocska: - Ne mondj semmit, csak arra a szóra gondolj: „béke”. - Eltelt öt perc, a pap újból el akarta kezdeni a szokásos beszédet, de megint ugyanazt az üzenetet kapta. Így múlt el egy teljes óra. Akkor az özvegy szólalt meg. Azt mondta: nem érti, mi történt. Itt fekszik a férje holtan, és ő mégis olyan békességet élt át, amilyet soha életében. A pap megnyugtatta: ő ugyanezt tapasztalta. Először érezte meg, mit jelent Isten békéje. Jusson eszünkbe minden nap, minden percben, minden másodpercben, és kiváltképp jusson eszünkbe minden reggel, amikor felkelünk, hogy ha önmagunk számára elfogadjuk a békét,akkor a világon minden eleven lélek egy kis békéhez jut. Így alakul át a világ, nem pedig úgy,ha megtámadjuk azokat, akik a támadás pártján állnak.
(Dr. Gerald G.Jampolsky- A szeretet tanítása)2013. január 23., szerda

A spirál


A spirál felidézi az élet dinamikáját, a lelkek mozgását az univerzum teremtésének és kiterjedésének során, a lélek halál utáni utazását olyan utakon, amelyek általában ismeretlenek számára és amelyek végül elvezetik a kötelező kerülök megtétele után az örök élet végső központi forrásához, a Teremtőhöz.


A spirál a mindenhol jelen lévő alakzat: fellelhetjük az állatvilágban (pl. csigák, kagylók), a növényeknél (pl. kúszó növények), de megtalálhatjuk a világegyetemben is (a galaxisok hasonló formába rendeződnek), de emellett persze ne feledkezzünk meg a DNS-ről sem!
Szimbolikus értelemben vett jelentése egyszerű, pontosabban inkább annak tűnhet: optimizmus és dinamizmus. A maghoz, a spirál középpontjához nem egyenes, de biztos út vezet. Ha véletlenül letérnénk az útról, és egy spirituális labirintusba tévednénk, akkor sincs baj, az örvénybe ismételten belépve újra a helyes útra léphetünk.
Jellemzően az óramutató járásával megegyező irányba forog, így aktivizálja a pozitív energiákat (ellenkező irányban forogva negatív jelkép, amely romboló energiákat szabadít fel). A Feng Shui viszont egységként tekint a jobbra vagy balra forgó spirálra: kettősük alkotja a jin-jangot. A tudást, az Aranykor ismeretét és titkait is jelképezi: középpontjába eljutva megismerhetjük a teremtést, a szakrális teremtőt.
Lehet benső utazás is a spirál spirituális jelentése: a kezdettől a végig, majd vissza. A kozmikus energia képi megjelenítése. Sokszor utal a Napra, olykor a vizet – főleg a tengert – szimbolizálja.
A spirál megmozgat és kiegyensúlyoz, de romba is dönthet. Kelta értelmezésben a föld, a víz és az ég egységét jelenti: a hármas spirál (triskele) a legősibb jelképek egyike: születés, halál és újjászületés, vagy pedig a lélek, a test és a szellem hármasa. Szoros rokonságban áll a szvasztikával (horogkereszt), amely szintén szakrális jelentéssel bír, elsősorban Európán kívül.
(Forrás: ezo)


2013. január 22., kedd

Isten bennünk van, az Angyalok velünk vannak.


A világ vallásainak többsége mind szilárdan hiszi,hogy életünkben mennyei kisérők állnak mellettünk.Az angyalok létét nemcsak a keresztény,hanem a zsidó,a buddhista,az iszlám és más egyéb vallás lejegyzései is dokumentálják.


Az angyalok a Bibliában sem csupán mellékszerepet töltenek be.Üzenethozóként,kísérőként és vigasztalóként 120 alkalommal említi meg őket az Ószövetség és 180-szor az Újszövetség. Híresek például a Teremtés könyvének sorai(Mózes l.28,12~13.):amelyben Jákob"És álmot láta:Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva,melynek teteje az eget éri vala,és ímé az Istennek Angyalai fel-és alájárnak vala azon.

"Azért születtünk erre a világra,hogy felvegyük a kapcsolatot ezekkel a fénylényekkel,és megnyíljunk a spirituális feladatok előtt.Egy ilyen kapcsolat az egész környezetünket megváltoztathatja.Belső békére találhatunk,A TERMÉSZETET AJÁNDÉKKÉNT SZEMLÉLHETJÜK,
TESTÜNKET PEDIG A LÉLEK TEMPLOMAKÉNT. Ezek a lények ott vannak mindenütt:a templomokban,a kórházakban,a halottas ágyaknál,az iskolában,az óvodában,a családi asztalnál és a munkahelyen.Az angyalok nem a felhők között rejtőzködnek.A szívünkben laknak,az érzéseinkben és a gondolatainkban.Jelenlétüket belső békeként és boldogságként tapasztaljuk meg.
A régi mondás szerint "NE MÁSUTT,ÖNMAGADBAN KERESD A MENNYORSZÁGOT".
Az angyalok léte belső élmény,az isteni szeretet bizonyítéka.A mennyország az ő közvetítésükkel érinti a földet.Vezetésükkel és támogatásukkal KÖNNYEBBÉ VÁLNAK AZ ÉLET TERHEI.A mennyei követeket szellemi fejlődésünk segítőivé is tehetjük.A legjobb barátainkká,akikre minden esetben hagyatkozhatunk.Az angyalok létezésének érzékeléséhez nem kell sem jósnak,sem médiumnak lennünk.Legyen bár kicsi vagy nagy,a föld valamennyi lakója képes kapcsolatba lépni velük.
A JELENLÉTÜKTŐL MINKET ELVÁLASZTÓ FÁTYOL LEHELETVÉKONY,
ÉS KÖNNYEDÉN FÉLREHÚZHATÓ.
Ha egy kicsit félretoljuk a mindennapi elfoglaltságainkat és befelé figyelünk,hamarosan megérezzük,amint a mennyei lények energiája a LELKÜNKBE ÁRAMLIK.
Megtörténhet ez meditáció közben,megszentelt helyeken,a TERMÉSZET CSENDJÉBEN vagy egyszerűen a gyertyaláng nézegetése közben.HIDAT VERHET AZ ANGYALOK FELÉ A ZENE IS,AMELY ÚJ DIMENZIÓKAT NYIT MEG ELŐTTÜNK.
Közelségükről árulkodhat a hirtelen boldogsághullám,a mélyen átélt béke,a TISZTA gondolkodás,a váratlan fényhullám,de egy szokatlan fényhatás is.Egy-egy ilyen élmény után úgy érezhetjük,mintha valósággal ÚJJÁSZÜLETTÜNK VOLNA-A TISZTASÁGBAN EGYEK VAGYUNK ÖNMAGUNKKAL ÉS A VILÁGGAL.Álmunkban is feltünhetnek az égi követek,és ilyenkor szokatlan boldogsággal ébredünk fel.
De jelenlétük különösen érzékelhető olyankor,amikor MEGSZÓLAL A LELKIISMERETÜNK HANGJA.
(Forrás: KristályLótusz)2013. január 21., hétfő

A Tudatalatti Tízparancsolata - 5. EGÉSZSÉG


Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.
Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szűkségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja. Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem.
Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.
Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.
A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.
Egészségtől és energiától duzzad.
Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat minden gondolatom.
A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom.
Önmagamról és másokról mindig jót gondolok.
Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtőerővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.
Az egészséget és szabadságot választom.
Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.
Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.
Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe.
Világomban minden rendben van.
(Balogh Béla)

2013. január 20., vasárnap

Lev Tolsztoj - Gondolatok Istenről... az emberi lélek mindig növekszik, mindinkább tudatára jut a saját szellemiségének, mindinkább közeledik az Istenhez és tökéletesedik. Akár tudjuk, akár nem, ez a folyamat folyton előrehalad. Ha azonban tudod és akarod azt amit az Isten akar, akkor az életed szabad és örömteljes lesz.


Isten minden emberben jelen van. És nincs olyan lélek, amelyben az ő tudata fel ne ébredhetne.

Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.

Az ember az önmagában való elmélyedés bizonyos fokánál rábukkan Isten megismerésére.

Szeretet és az ész két különböző oldal, ahonnan Istent nézhetjük.

Az igazi vallás nem észbeli vallás; de az igazi vallás nem ellenkezhet az ésszel.

Az élet igazi célja az, hogy megismerjük a végtelen életet.

(Lev Tolsztoj)


A Tudatalatti Tízparancsolata - 4. JÓVÁTÉTEL


Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van!
Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz.
Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szűkségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.
Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja. Egyedül tőled függ.
És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...JÓVÁTÉTEL
A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.
Kész vagyok megváltozni.
Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.
Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni.
Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő
feszültséget is feloldhatom.
Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.
Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.
A régitől az új felé könnyű szívvel haladok.
A változást egyre jobban érzem magamon.
Örömmel élem át a jelen perceit.
Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom.
Világomban minden rendben van.
 (Balogh Béla)2013. január 19., szombat

A világot az ember kedvéért teremtették az Istenek

"Gondolj a szépre, és széppé válik az is, amiben eddig nem láttál semmi szépet. Gondolj a jóra, és a rossz máris más értelmet nyer."
"A lélek titkos beszéde a lélekkel - a szeretet."
(Hioszi Tatiosz)


A világot az ember kedvéért teremtették az Istenek

Sokféle erő kapcsolja egymáshoz az embereket: az élet, a változások, a gondolkodás, a lélek ereje. Valamennyi a Szeretetből születik. Valamennyi kapcsolatunkat a Szeretet ereje tartja össze. Egy láthatatlan szál, amelyik akkor is egymáshoz köti az embereket, amikor -- úgy tűnik --, régen elszakadt már.

A Szeretet ereje eltéphetetlen.

Úgy gondolod, nincs már dolgod a lezárt kapcsolataiddal? -- Ez a gondolat csupán azért fordult meg a fejedben, mert a kapcsolatainkat nem zárhatjuk le. Mi nem. Egy magasabb erő, a Szeretet ereje dönt sorsunk felől.

A Szeretet ereje láthatatlan.

Az életet kaptuk, a változásokat követjük -- embernek nincs hatalma sem az élet, sem a változások felett.
Mi van az ember hatalmában? A lelke -- a gondolkodó lélek, amelyik dönt afelől: hogyan éljük életünket, és mit kezdjünk a változásokkal. Gondolataink és a belőlük fakadó tetteink át meg átszövik kapcsolatainkat, átölelik az embereket.

A Szeretet ereje örök.

Hogy nem szeretsz már? Hogy gyűlölni is képes vagy kétségbeesetten? -- Az emberi szívet úgy alkották meg az istenek, hogy a szál, amelyre felfűzték a szíveket, sosem szakadhat el.
A Szeretet ereje mágnesként tartja össze a láncszemeket.

A szeretet szálát nem látjuk -- nem is láthatjuk --, de érezzük, és tudjuk, hogy van, és él. Ő tartja életben lelkeinket.
A Szeretet ereje a kiindulópont, melyből minden élet indul, és hozzá tér vissza, miközben egyetlen pillanatra sem szakadhat el tőle.
A Szeret ereje törvény, akár tudunk róla, akár nem.

Ne feledd: mindennapra jut megbocsátanivaló, hiszen az Istenek emberből faragták az embert.

Bocsáss meg, inkább bocsáss meg ezerszer, mint egyszer a haragot magadba zárd...
(Forrás: Tatiosz A Szeretet ereje)2013. január 17., csütörtök

A szellemi törvények - A teljesség törvénye


A teljesség törvénye azt jelenti, hogy az élet teljessége szellemi örökségként áll rendelkezésünkre, éspedig minden pillanatban. Csakhogy hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorítja. Mihelyt azonban az ember felismeri Igaz Valóját, és birtokba veszi szellemi örökségét, a teljesség törvénye manifesztálódni fog az életében. 


Aki ezt a törvényt teljes egészében megérti, az többé semmiben nem fog hiányt szenvedni. Jézus mondta: "Mert akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van." (Máté 13,12) Amikor felismerjük, hogy az élet kész a teljességre, azzal már meg is jelenítjük. Ennek a felismerésnek azonban csak akkor van értelme, ha ettől kezdve egész életünket a "belső teljesség" megnyilatkozásává tesszük. Aki azonban ezt a "belső teljességet" nem ismeri fel, saját maga áll sikereinek útjába, megakadályozván, hogy az élet teljessége manifesztálódhasson. Ilyenkor már mit sem segít a nagy igyekezet, a görcsös pozitív gondolkodás vagy a rebbenő ima, az élet ugyanis csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözni. Ismerjük hát fel, hogy legbensőbb természetünk szerint gazdagok és sikeresek vagyunk! Ha ennek a felismerésnek az értelmében élünk, az élet teljességét mágnesként fogjuk magunkhoz vonzani. Számtalan út és lehetőség van. Mindaz, ami velünk történik, valójában lehetőség arra, hogy rajtunk keresztül a teljesség megnyilvánulhasson. Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket, mert még ott is vannak lehetőségek, ahol nyomát se látjuk. Bármennyire is úgy tűnik, hogy a külső realitás ellentmondásban áll a belső képekkel, bármilyen súlyosnak tűnnek a körülmények, a teljesség igenlésével fölébe emelkedünk és átváltoztatjuk.
Csakhogy semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha legbelül folyvást arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és mi mindenben szenvedünk hiányt. Vagy ha mindezt "karmikus" okokra hivatkozva jogosnak tartjuk. Magát a karmát is bármely percben megváltoztathatjuk, és senki sem kényszerít bennünket arra, hogy továbbra is tudattalan magatartásminták áldozatai maradjunk. Gyakran azonban úgy érezzük, nem érdemeljük meg, hogy valóban a teljességben éljünk, ezzel azonban megakadályozzuk, hogy megmutatkozzék, amit az élet számunkra készséggel felkínál.
Az elfogadás azonban csupán a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvényteleníti a törvényt: "Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, nem is arat." A teljesség törvénye ugyanis csak olyan mértékben lehet hatékony, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson. Úgy tudom megnyitni magam, hogy feloldok magamban minden olyan tudatos vagy tudattalan gondolatot, amely korlátaimra vagy hiányosságaimra vonatkozik, nehogy én magam akadályozzam a törvény érvényesülését. Megnyitom magam, és adok mindent, ami csak tőlem telik, s bár közülünk sokan már az anyagiakról is nehezen mondanak le, ennél sokkal fontosabb, hogy egoizmusunktól megszabaduljunk, és minden erőnkkel az egész szolgálatába álljunk. A teremtés szolgálatának óhaja a szeretetből fakad.
Ahhoz, hogy a teljességnek maradéktalanul részese lehessek, kis énemet át kell adnom Igaz Valómnak, a bennem lakozó Istennek. Jézus azt mondta: "Ha megmaradtok énbennem, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek" (Ján. 15,7).
Ezt a hozzáállást akkor is meg kellene őriznünk, amikor már sikeressé váltunk, és bőségben, teljességben élünk. Csak így tud áradni a bőség, csak így tudjuk nemcsak elérni, hanem meg is tartani, sőt megsokszorozni, bölcs szokássá tenni. Csak így tudjuk megnyitni magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésre juthasson, és mások hasznára is szolgálhasson. Akkor lesz a bőség, a teljesség állandó vendég nálunk, ha megértjük, hogy mi is teremtők vagyunk, és a világ jobbításában magunk is hathatósan részt veszünk.
A bőség, a teljesség természetesen nemcsak azt jelenti, hogy van mindig elég pénzünk, bár természetesen ez is hozzátartozik, és azzal, hogy megvetjük a pénzt, elzárjuk magunkat a bőség áradása elől. Ám a bőség leginkább mégiscsak a láthatatlan hétköznapi eseményekben mutatkozik meg, harmonikus kapcsolatainkban éppúgy, mint szellemi felismeréseink tömegében. Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki a teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.
(Kurt Tepperwein)


2013. január 16., szerda

A szeretetről és Albert Einsteinről


Kb. 100 évvel ezelőtt Albert Einstein hosszú órákig tartó munka után hátra dőlt székében és teljesen magába roskadt: Atyaúristen! Hogyan fogom én ezt elmagyarázni az embereknek? A gondolatok lázasan rohangáltak a fejében, de sehogyan sem tudta megérteni, amire rájött. Olyasmire jött rá, amiről tudta, hogy igaz, de felfogni még neki is nehezére esett.


Visszaemlékezett gyermekkorára, amikor is a legnagyobb élménye az volt, amikor apja megmutatta neki, hogyan működik az iránytű. Azonnal elkápráztatta, hogy létezik egy ERŐ, ami láthatatlanul is képes hatni a tűre. Azóta nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a világ nem csak az, amit a szemünkkel látunk. Most pedig rájött valamire, amiről elképzelni sem tudta hogyan lehetséges, annyira viszont bízott a számításaiban, hogy igaznak fogadja el. Arra jött rá, hogy sem a tér, sem az idő nem létezik. Pusztán gondolati teremtmények.
Egy hatalmas illúzió, ráadásul olyan tökéletesen megszerkesztve, mely illúzióban mindenki abban hihet, amiben csak akar, mindig igaza lesz. Ekkortájt hagyta el a száját az a mondat, amit azóta sokszor idéznek tőle: Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, hogy semmi sem.
Mindez 100 évvel ezelőtt történt. Mi az, ami napjainkban történik?
Tudósok megállapították, hogy az emberi DNS-ben lévő információk mindössze 3-5%-a felelős azért, hogy a petesejt és a spermium találkozása után egy hús-vér emberke születhessen. 95% pedig valami egészen másért felelős. Bár, sokat hallani, hogy az ember lelki lény, de azt sehol nem tanították, hogy 95%-ig az. Érted ezt? Amikor belenézel a tükörbe, azt aki igazán vagy, nem is látod. Annak aki vagy, és aki lehetnél, mindössze 5%-át látod.
Amikor Szent-Györgyi Albert elkezdte erőltetni, hogy a tudomány kicsit nagyobb hangsúlyt fektessen a kvantummechanika tanulmányozására, mert úgy néz ki, hogy sokkal több dolog függ össze olyan dolgokkal, amiről elképzelni sem tudjuk, nem csak kortársai nevették ki, de a Magyar Tudományos Akadémia még arról is gondoskodott, hogy ezek a cikkek eltűnjenek az életművéből, nehogy a tudós egy nagy bohócnak tűnjön az utókor számára, akinek csak malaca volt, amiért felfedezte a C vitamint.


Mostanában kezdték el kutatni, kutatgatni a levegőben, éterben, illetve ismeretlen dimenziókban lévő információs mezőket.
Ma már tudjuk, ha egy csoport jó kedvű, vidám ember egy légtérben örül egymásnak, ezután pedig elhagyva a helyiséget, egy ismeretlen lép be ugyanide, ennek az embernek is megváltozik az érzelmi mutatója. Jobb kedve lesz, pedig nem is hallotta, nem is látta azokat, akik előtte bent voltak a teremben.
Mit jelent az, hogy ma már tudjuk? Hiszen legtöbbünk  még soha nem hallott erről! Ha ez igaz lenne, mindenhol erről beszélnének. Ha valami fontos és igaz, akkor annak vezércikknek kell lennie a médiában…Vagy mégsem? A válasz: vagy mégsem.
A CIA és a KGB több, mint 50 éve kutatja azt, hogyan tudnának a távolból kutakodni mások agyában. Hogyan lehetne kiszedni titkos információkat több ezer kilométerre lévő emberek agyából. Ehhez nagyon összetett pszichológiai ismeretekre és az emberi lélek legmagasabb szinten történő tanulmányozására van szükség.
A gyalázatos kutatások legnemesebb mellékterméke az, hogy rájöttek mi a módja annak, hogy egy ember kiteljesedett boldog életet élhessen. Kiteljesedhessen a kreativitása, elérhesse céljait, és kihozhasson magából mindent, ami fontos számára. De a legfontosabb amit felfedeztek: ha egy ember növeli személyes tudatosságát, az hatással van más, távolban lévő emberek tudatosságára is.
Ez pedig nagyon veszélyezteti mindenféle hatalom fennmaradását. Magas tudatosságú, boldog, kiteljesedett életet élő embereket nem lehet irányítani, médiával, reklámokkal manipulálni. Nem lehet rajtuk élősködni, nem lehet rájuk értelmetlen adókat kivetni és legfőképp nem lehet rájuk parancsolni, hogy énekelve-dalolva, menetelve, mások zsoldos katonájaként embereket megöljenek.
Az a lelkiállapot, ami ahhoz kell, hogy valaki az életét úgy irányíthassa, ahogyan szeretné, kizárólag a Szeretet, Hit, Hála, Ítélkezés mentesség állapotában tartható fenn.
Így talán könnyebb megérteni, miért december 23-ára időzítik a különböző hatóságok a felszólító leveleiket. A különböző hatalmi praktikáknak hála, ma már azok se tudnak nagyon az óhajtott lelkiállapotba kerülni, akik ismerik ezt a titkot.
Tudjátok miért fontos a tudatosság növelése?
Azt mondják, Magyarországon kb.: 7-8 millió ember rendelkezik 80-as IQ-val. A 70-es szint pedig már az értelmi fogyatékosok kategóriáját jelenti. Ilyen felállásban már nem is hangzik olyan jól, hogy DEMOKRÁCIA választópolgárokkal, nem?
A legtöbb ember éppen el tudja dönteni, hogy pisilni kell, kakilni kell, fázom vagy melegem van. Döntéseit pedig a legalacsonyabb rendű ösztönei szintjén hozza meg. Ha egy politikus ad neki egy puszit a választási kampány során, akkor azt jó embernek fogja tartani.
Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatott volna elő, hogy akkor törjön ki a legnagyobb éhínség a Föld egyes országaiban, amikor a világon pont a legtöbb élelmiszert sikerült megtermelni.
Amíg Bangladesben az emberek a saját halott gyermekeiket ették meg, addig Oroszországban a mozdonyokat búzával fűtötték. Annyi búza termett, hogy nem fért be a tározókba.
Előfordult az is az indiai piacokon, hogy emberek saját haldokló, menthetetlen gyermeküket árulták másoknak eledelül.
Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatna elő, hogy Ázsiában, több mint 40 millió, 10 év körüli gyermek dolgozzon reggeltől estig minden nap. Hidakat, autópályákat építenek, esténként meg vaskonténerekbe zsúfolva, bezárva várják a másnapot. Nem pénzért dolgoznak. A szüleik azért adják be őket ide, mert addig sem nekik kell etetniük a gyermeket. Arra ugyanis már képtelenek.
De az sem fordulhatna elő, hogy este a fotelban ülve a befektetési tanácsadód, távol-keleti részvényeket sózzon rád, mivel azok most extraprofittal kecsegtetnek. Tudnád jól, hogy mások kizsigerelése árán nem akarod Te magad sem biztosítani a saját gyermeked jövőjét.
Magasabb tudatosságú társadalomban nem fordulhatna elő, ha tudjuk, hogy a Hit, Szeretet, Hála, és Ítélkezés mentesség, mint lelkiállapot, olyan kémiai folyamatokat képes elindítani az emberi agyakban és kvantum szinten a világban, amelyek nagyban befolyásolják az életben való boldogulásunkat, hogy ne ez legyen a legfontosabb elsajátítandó tantárgy az iskolában. És ez teljesen független a vallásoktól is.
Indiában, amikor egy gyógyító mesterré válik, két utat választhat. Vagy elmegy az emberek közé és fizikailag gyógyítja őket, vagy felmegy a Himalájába egy barlangba és onnan gyógyítja a világot meditáción keresztül kvantum szinten.
Ha valaki megfigyeli a világ alakulását, biztosan észreveszi azt a folyamatot, amit nem tudok jobb szóval kifejezni, mint: Tudatosodás. Nagyon sokan elindultunk egy úton a magasabb tudatosság felé. Mi egyszerre választjuk az utat a Himalájába és egyszerre az emberek felé is.
Olyan út ez, amin csak lassan lehet haladni, ha valaki úgy, mint mi, csecsemőként kapcsolódik be, de nem a sebesség számít, hanem az, hogy az irány jó legyen.
A világ megváltoztatásával kapcsolatban egyetlen üzenetünk van: mindenki dolgozzon saját magán!
Soha ne hibáztassunk senkit. Még a politikusokat és a papokat se. (Sokan dolgoznak közülük is egy jobb világon).
Induljunk el befelé, és rövid időn belül, ha nem is a helyes válaszok, de a helyes kérdések elő fognak bukkanni. A legfontosabb kérdésekre pedig több ezer éve megvannak a helyes válaszok. Csak élni kell velük.
Tudom, hogy a villanyszámla meg a lakástörlesztő előteremtése teljesen eltereli az ember figyelmét a nemesebb gondolatokról, és azok sokkal nagyobb gondnak tűnnek pillanatnyilag, de az anyagi világban való boldogulás is a magasabb tudatosságban keresendő.
Ahogy Weöres Sándor írta, Az Élet bevásárlócsarnokának felirata: Mihelyt NEM KELL:  mindenem a Tiéd.
Ezt megérteni, sokkal magasabb tudatossági szintre van szükség.Ha van egy nagy álmod, higgy benne, higgy a Létezés bölcsességében a megvalósulás fontosságát illetően, kerülj a Szeretet, Hit, Hála állapotába, ne ítélkezz mások felett és az álmod a létező legnagyobb sebességgel indul el a megvalósulás útján.
Einsteintől átvéve: fogalmam sincs hogy ez az egész hogyan működik, csak azt tudom, hogy igaz.
(Forrás: Tarnóczi Vilmos)