2018. március 31., szombat

9 percig tartó klinikai halálélmény"Utam a fénybe" - egy halálközeli élmény története

Putnoki Tibor 1946. október 1-jén született Mándokon. Gyermekkorát állami gondozottként, nevelőintézetben élte. Gyermekként arról álmodott, hogy pilóta lesz és szárnyalni fog a fellegekben. Álmai hamar kudarcba fulladtak, mert baleset következtében több műtéten esett át. 1974-ben kötött házasságot Piroskával, akivel jelenleg is együtt él. Egy gyermekük született. Boldog családi életüket betegségek sorozata nehezítette meg. Talán a család szeretete, vagy az élni akarás miatt sikerült minden betegségből talpra állnia. 1993-ban egy újabb betegséggel kellett megbirkóznia, itt viszont nagyon közel került az akkor még rettegett halálhoz. Ebben az állapotban találkozott a Fénnyel, a Szeretettel. Innen indul Putnoki Tibor nem mindennapi utazása. 


Mint mondta, 1994-ben Szolnokon volt a kórház intenzív osztályán, amikor megállt a szíve. A halálközeli állapot mindösszesen 9 percig tartott, s ezt az élményt osztja meg országjáró beszámolóin.

-Egy szóval nagyon nehéz elmondani, hogy mit is éltem át abban a 9 percben. A szeretetnek olyan arcával találkoztam, ami sokkal erőteljesebb, mint ahogy azt a mindennapi életünkben képzelnénk. Láttam saját magamat, a körülöttem lévő embereket, s a fényben a saját életemet, a születéstől addig. A fény átölelt és vitt magával. S hogy mi is szakította meg ezt a folyamatot? Talán a saját parancsom. Akkor határoztam el, hogy az embereknek szólni kellene, hogy ne így éljenek – mondta Putnoki Tibor, majd hozzáfűzte, az élményeiről az orvosának azonnal beszámolt, először kicsit tartott attól, hogy ki fogják emiatt nevetni, de a doktor teljesen komolyan vette, s mindent leírt. 

Putnoki Tibor

-Tudom, hogy mindenki fél a haláltól, még ha tagadja is, s ezért tartom fontosnak, hogy erről beszéljek az embereknek. Nem kell félni, s talán, ha nem a félelemmel telik el a földi életünk, ráérünk élni is boldogságban, szeretetben – fűzte hozzá, majd elmondta, azóta teljesen új ember lett, teljesen megváltozott, mert új értékrendet állított fel magában, az élet szépségeire és a szeretetre alapozva – hangsúlyozta az előadó. 

Putnoki Tibortól megtudtuk, 1975-ben dr. Raymund Moody professzor adta ki a témában első és világszerte híressé vált könyvét, Élet az élet után címmel, amelyben 150 halálközeli élményt átélt ember számol be tapasztalatairól. Moody esettanulmány gyűjtésének egyik állomása volt Magyarország, ahol 1997-ben két emberrel készített interjút, többek között Putnoki Tiborral.

Nirvana Visszatérés a halálból? A szeretet fénye Putnoki Tibor - videó
forrás:János Deák


 A sorsfordító esemény azonban nem csak az ő életére volt végérvényes hatással, hanem másokat is maga mellé tudott állítani abban, hogy feladatát, amely miatt visszatért, elvégezhesse: a cselekvő szeretet útján járva mutatni példát abból, hogyan lehet másképpen élni, másképpen cselekedni, mint ahogy ő is tette azelőtt. 1995-ben megalapította a Szeretet Fénye Alapítvány elődjét, a legfőbb hangsúlyt a testi-lelki-szellemi egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésére fordítják. 2015-ben az amerikai IANDS szervezet meghívta Putnoki Tibort előadónak, majd hiteles és példaértékű munkásságának elismeréseként nemcsak újabb meghívást kapott a 2016-os konferenciára, hanem a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítványt magyarországi társszervezetté is emelte.

(forrás: papa-ma.hu)

Halálközeli élmény - Átjáró Ég és Föld között - Putnoki Tibor, Horányi Ágnes - videó
forrás: VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ

2018. március 30., péntek

A lélek és a kvantumfizika„Egy forradalmi elmélet szerint a lélek kvantumrészecskékből áll, amelyek az univerzum alapösszetevői, s halálközeli élmény akkor következik be, amikor a lélek elhagyja az idegrendszert és belép a világmindenségbe.


Az elképzelés alapján tudatunk csupán egy program a „kvantumszámítógépen” – a halál után is létezik, így magyarázatot nyernek a halálközeli élményekről szóló beszámolók.

Dr. Stuart Hameroff, az Arizonai Egyetem Aneszteziológiai és Pszichológiai tanszékének professzora a tudományban egyedülálló módon kvázi-vallásos teóriát fejlesztett ki munkatársával, Sir Roger Penrose-zal együtt.

A kutatópáros úgy véli, hogy a lélek az agysejteken belül, úgynevezett mikro-csövecskékben található. A végzet árnyékában különböző kvantumgravitációs tényezők hatnak ezekre, objektív redukcióként előidézve a halálközeli élményeket.

A feltételezés kimondja, hogy a lélek több, mint az agyban található idegsejtek interakciója: valójában az univerzum anyagából áll, amely az idők kezdete óta létezik. A koncepció hasonlít a buddhista és a hindu hithez, miszerint tudatunk a világmindenség szerves része.

A hipotézis a nyugati filozófia idealista vonalát is érinti. Dr. Hameroff úgy véli, halálközeli élmény során a mikro-csövecskék elveszítik kvantumállapotukat, de a bennük lévő információ nem semmisül meg – helyette egyszerűen elhagyja a testet, s visszatér a kozmoszba.

„Tételezzük fel, hogy a szív és a vérkeringés leáll, a mikro-csövecskék pedig elveszítik kvantumállapotukat. Utóbbiak tartalma egyszerűen nem válhat semmivé, tehát szétszóródik az univerzumban. Ha a beteget újraélesztik, az információ visszakerül a csövecskékbe, és a páciens azt mondja: halálközeli élménye volt. Amennyiben nem élesztik újra, az információ a testétől függetlenül létezik tovább” 
– fogalmazott egy dokumentumfilmben Dr. Hameroff.

Az empirikus beállítottságú tudósok részéről rengeteg súlyos kritika éri az objektív redukció elméletét, ami erősen megosztja a szakértőket. Max Tegmark, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kozmológusa például már 2000-ben megjelent értekezésében is élesen bírálta azt.
Dr. Hameroff viszont úgy gondolja: a tudomány afelé halad, hogy teóriája bizonyítást nyerjen, hiszen a kvantumhatások olyan fontos biológiai folyamatokban játszanak vitathatatlan szerepet, mint a szaglás, a madarak tájékozódása vagy a növények fotoszintézise.”

A hinduizmust és a buddhizmust megelőzte egy teljesen másik világnézet, világkép. Ezt hívjuk ma sámáni, druidista vagy táltos világképnek, világnézetnek. Míg a brahmanizmus isteneknek hódol, addig az utóbbiak kimondottan a természettel és az univerzummal való összhangra törekszik. A hindu vallás pl. kimondottan igényli az áldozatokat.

A buddhizmusnál is egy személyhez kötjük, akit legfőbbnek nevezünk, vagyis Buddhához. Az eredeti buddhizmus tagadja a lélek létezését és elveti a szertartásokat. Míg a másik irányzat, a mahajána, amit már komplex mitológia és pantheon jellemez. A tudók (sámánok, druidák, táltosok) világnézeténél viszont az ember és az univerzum egyenlő. Egyenlő félként szerepel benne minden. A folyók, völgyek, hegyek, mezők, tavak, tengerek, állatok és vele az emberek. Ebből merítünk, ebből tanulunk és egyesülünk. Ettől függetlenül a hinduizmus is érdekes vallás. Egyedülálló a maga módján. Nincsenek dogmatikus képei, mégis vannak istenei. Ráadásul a pantheon tagjainak tulajdonságai erős párhuzamot alkotnak a jelenlegi fizikai törvényekkel és elméletekkel.

Az is érdekes, hogy a hindu és a buddhista vallás követői valamiért ellenségesen léptek fel a sámánisztikus nézetek szerint élők és a sámánok ellen. Egész konkrétan, egy időben, irtották a sámánokat és azokat, akik a sámánisztikus világkép szerint éltek. Ha belegondolok abba, hogy a XIX. század vége felé még rendszeresek voltak a nyilvános emberáldozatok és még utána is sokáig titokban követtek el hasonlóakat. A mai, hivatalos információk szerint, emberáldozat már nincs, de az állatáldozatok engedélyezettek. Legfőképpen kecske, bárány és tyúk vagy kakas áldozatot mutatnak be a hindu isteneknek. Rengeteget. Az áldozás napján több ezer állatot mészárolnak le. Minél jobban spriccel a vérük, annál áldottabbnak tekintik magukat. Ezzel szemben a tudók nem áldoznak. Semmilyen formában. Ennek már több forrásból utánanéztem és semmilyen bizonyíték nincs rá. Ami leírások léteznek, azok külső megfigyelők téves következtetései, akik a saját világképükbe próbálták meg beilleszteni, amit láttak. Ezért tartják a mai napig, hogy sámáni, druida és táltos hitvilág létezik. Pedig nem. Ők nem hittek semmiben, hanem tudták és érezték az őket körbevevő világot. Nem voltak isteneik, ezzel is csak felruházták őket, mert a kor görög, római és arab tudósai számára felfoghatatlan volt, hogy egy népnek ne lenne istene, istenei. Ezért egyes elnevezéseket isteni névként jegyeztek fel. Miközben ezek a kifejezések a természeti népek részéről csak elnevezések, jellemzések voltak.

Dr. Stuart Hameroff elmélete és a már régóta közismert EPR paradoxon és a hullámfüggvény összeomlása alapján, érdemes megvizsgálni a tudók világnézetét és világképét. Ez az elmélet magyarázatot adna a lelkekkel és felsőbbrendű lényekkel való kapcsolatteremtésre. Még arra is, hogy a tudók, hogyan voltak képesek alakítani a környezetüket, gyógyítani, befolyásolni másokat. Utazásra az asztrálvilágban, testen kívüli élmények. Ezek a kvantumfizikát érintő elméletek a lélekről alátámasztja azt is, hogyan lehetséges előző életekre, bennük személyekre, tájakra, tárgyakra emlékezni. Hogyan képesek a sámánok és egyéb tudók felvenni a kapcsolatot az eltávozott lelkekkel és ugyanígy a fejlett lelkekkel is, akik tudásukkal segítenek nekünk. Ez az elmélet magyarázatot ad a lélekvándorlásra is. Szinte mindenre a természeti népeknek és a sámánisztikus vagy druidista világképpel rendelkező népeknek a világról alkotott nézeteire. Ők ezt tudták úgy, hogy a természetre figyeltek és a részévé váltak. Ehhez nekünk többezer éves tudomány kellett:). A kérdés számomra most már nem az, hogy létezhettek-e ezek a dolgok, hanem, hogy miért felejtettük el, hogy hogyan kell csinálni.
(forrás:attilavass.blogspot.hu)

 Dr. Stuart Hameroff - Van kvantum lelkünk? - videó


Az élet és halál közti fo­lyo­són ta­lál­ko­zott Zámbó Jimmy­vel a ma­gyar férfiCsu­pán három szá­za­lék esé­lye volt a túl­élésre annak a fi­ú­nak, akit el­ütött egy autó Bu­da­pes­ten, de vissza­tért a kó­má­ból, és be­szá­molt ha­lál­kö­zeli él­mé­nyé­ről.


Kiss Koppány ma 31 éves. Nyolcadikos volt 2000. december 20-án, amikor kirohant az úttestre, és elgázolta egy autó. Akkor úgy tűnt, vége az életének. Mély kómában volt csaknem két hétig.

Mint egy film, úgy pergett le előttem az életem

– emlékszik. Amikor 2001. január 2-án, Zámbó Jimmy halálának napján felébredt a kómából, az első kérdése az volt édesanyjához: tényleg meghalt Jimmy? Koppány a mai napig nem érti, hogyan érezte meg a Király halálát, de ébredésekor teljes bizonyossággal tudta, hogy a legenda már nem él.

Fotó: Balogh Máté

"Anyu, tényleg meghalt Jimmy? Ez volt az első kérdésem, amikor magamhoz tértem. Nemcsak édesanyám lepődött meg nagyon, hanem a jelen lévő orvosok, ápolók is."

Fotó: Balogh Máté

Koppány elképzelhetőnek tartja, hogy kómában hallotta, ahogy Jimmy haláláról beszélgetnek a környezetében, és agya így szerzett tudomást a hírről. Ám azt is hozzáteszi, hogy őszintén hiszi: halálközeli élményben volt része. Mint mondja, a mai napig fel tudja eleveníteni a halál folyosóját, amelyen elindult...
(forrás:ripost.hu)


Kiss Koppány:
https://teart8.webnode.hu/products/kiss-koppany/


KISS KOPPÁNY: Ha itt lennél Velem...- videó

2018. március 29., csütörtök

Evangeline Adams (1868 -1932) a női NostradamusAz asztrológiai táblázatok és jóslatok, amelyeket Evangeline Adams hagyott hátra, azt bizonyítják, hogy fantasztikus meglátásai voltak a jövőre vonatkozóan.


Széles körben a női Nostradamusként emlegették. A nagy hírű XVI. századi francia prófétához hasonlóan, Evangeline-t is ugyanolyan nagyra tartják előrejelzéseinek fantasztikus pontossága miatt.

A szerencsemondó Evangeline Adams, aki a híresek és gazdagok számára médiummá vált, 1899-ben érkezett New Yorkba, miután saját horoszkópja azt tanácsolta számára, hogy hagyja el bostoni otthonát. 


Előre látta a bajt

Amikor a Windsor Hotel tulajdonosa megengedte, hogy beköltözzön, és klienseket fogadjon, azzal jutalmazta, hogy értelmezte a horoszkópját.

Azonban Evangeline-t táblázatai figyelmeztették arra, hogy a szállodatulajdonost a lehető legrosszabb bolygókonstelláció fenyegeti. Szörnyű katasztrófa közelített a tulajdonos felé. Ő azonban nevetett, amikor Evangeline figyelmeztette.
Másnap azonban már nem nevetett, amikor a hotel porig égett, s a tűz mindent elemésztett!

Hamarosan az összes New York-i lapban cikkek jelentek meg a bostoni asztrológusról, aki pontosan megjósolta a szörnyűséget. Nem sokkal ezután más előrejelzései is figyelemre méltóan precíznek bizonyultak.

Evangeline kliensei közé tartozott VII. Edward brit király, Enrico Caruso operaénekes, Mary Pickford filmcsillag és a multimilliomos J.P. Morgan is, aki Evangeline-t a legjobb üzleti tanácsadójának tartotta. Azonban nem mindenki bolondult a jövendőmondásért; 1914-ben Evangeline-t letartóztatták, és csalással vádolták.

Evangeline Adams bebizonyítja igazát

Úgy döntött, hogy saját maga látja el a védelmét. Még azt is elmagyarázta a bírónak, hogy a horoszkópok hogyan működnek, és felajánlotta, hogy bebizonyítja az asztrológia igazát annak a születési adatnak a felhasználásával, amelyet a bíró ad neki. A bíró beleegyezett, és odaadta Evangeline-nek X úr születési adatait.

A nő gondosan tanulmányozta a táblázatait az adatok felhasználásával, majd levezette az elemzést, a bíró odahajolt hozzá és azt mondta:

“Evangeline Adams, ön jobban ismeri a fiamat, mint én. Ön az asztrológiát az egzakt tudomány magaslataira emelte. Az ügyet elejtem.”

Az eset hatalmas visszhangot keltett. Hamarosan a Carnegie Hall termeiben fogadta a klienseit. Aztán a sajtó elnevezte őt Amerika női Nostradamusának.

1930-ban ő volt az első asztrológus a világon, akinek saját rádióműsora volt. Hetente háromszor volt adásban, és naponta körülbelül négyezer kérés érkezett hozzá. Sok jóslata tartalmazott pontos előrejelzést a tőzsdére vonatkozólag – beleértve az 1929-es krachot.

Azok, akik komolyan vették a figyelmeztetéseit, jól elboldogultak a nagy válság időszakában. Amikor J.P. Morgant megkérdezték, hogy a milliomosok rendszeresen konzultálnak-e asztrológusokkal, ő azt felelte:

“Nem. Csak a milliárdosok.”

Evangeline John Quincy Adams, az Egyesült Államok hatodik elnökének a leszármazottja volt. A pontos jóslatai mellett tarotot is használt és tenyérből is olvasott.

J.P. Morgan

A tőzsdei változások előrejelzése volt a specialitása. Húsz dollárt számított fel azért, hogy megmondja, hol várható nyereség. A befektetőket ámulatba ejtette a szakértelme.

A legdöbbenetesebb jóslata önmagára vonatkozott: 1932. november 10-én halt meg, miután saját távozásának pontos dátumát megjósolta.

(Forrás: rejtelyekszigete.com)

Tanítók Kovács Gábor asztrológus -videó
forrás:Jenő KaloTV

2018. március 28., szerda

Beszélgetés a Világosság (Szellem) és az Anyag közöttVilágosság: Különböző alakokban fogva tartod a hozzám tartozó embereket.

Anyag: Tévedsz! Nem én tartom őket fogva, hanem ők saját magukat, mert rám vágynak és belém kapaszkodnak. Látod, jobban szeretnek engem, mint téged.


Világosság: Tévedsz, árnyék. A te anyagi formáidban is engem keresnek és kívánnak, és csak azért nem tudják felismerni az igazi lényüket, mert lényed szerint elvakítod és beborítod őket. A valódi lényük világosság, éppen úgy, ahogyan az én lényem is világosság.

Anyag: Ha igaz, amit mondasz, akkor miért vannak nálam és élnek belőlem? Miért teremtettek maguknak egy saját világot? Igen, teremtő lények. Nem ez az, amit mindig is akartál?

Világosság: Azt akartam, hogy világosságommal kiterjesszék a teremtésemet. Azonban árnyékot hoztak létre, egy sötétséget, melyben most tévelyegnek, és aminek már a foglyaivá is váltak. Ez a sötétség pedig te vagy.

Anyag: Mindazt, ami én vagyok, sötétségnek nevezed?

Világosság: Így van. Formáid csak illúziók és te magad tévedés vagy. Nem engeded be a világosságot, nem az igazságban vagy és ezért nem is vagy valós.

Anyag: De én igenis valóságosnak érzem magam. Már csak az is erről tanúskodik, hogy beszélgetünk egymással.

Világosság: A jelenségeid tartják életben a világodat, de ez egy árnyékvilág. Létezésed csak a világosság hiányára vezethető vissza!

Anyag: Akkor add meg végre azt, amire olyannyira vágyom. Engedj világossággá válnom!

Világosság: E gondolat volt az oka, hogy anyaggá lettél, és egyáltalán létrejöttél.

Anyag: Miért zárod el előlem a világosságod? Hiszen ismered legmélyebb kívánságomat.

Világosság: Természetesen.

Anyag: Akkor miért nem teljesíted azt? Olyan világosság akarok lenni, mint te!

Világosság: Szeretnél gyertyafény lenni a napsütésben? Kinek lenne az hasznára? Ismerd fel az elvakultságodat, anyag!

Anyag: Akkor én akarok lenni a nap!

Világosság: A nap már létezik. Miért nem fogadod el a lehetőségeket, melyek a te területeden rejlenek? Légy az egész része – akkor összeköttetésbe kerülsz a világossággal és mindennel. Add fel az önfejűségedet!

Anyag: De én vagyok az önfejűség! Ezt már oly gyakran mondtad nekem. Az önfejűség fel tudja adni a saját akaratát?

Világosság: Van erre egy út. Már gyakran beszéltünk róla.

Anyag: Kell lennie egy másik útnak is!

Világosság: Már évmilliók óta ezt keresed.

Anyag: És meg is találom!

Világosság: Nem. Tudod, hogy csak ez az egyetlen út létezik. Add nekem magad, ajándékozd ide magad. Add fel a látszatot és a formákat. Akkor benne leszel a világosságban. De sohasem lehetsz magad a világosság.

Anyag: De hát te is az vagy.

Világosság: Én vagyok minden mindenben, és mégsem vagyok. Ha te „nem” lennél, akkor te is lehetnél minden.

Anyag: Hogyan válik valaki „semmivé”?

Világosság: Már elmondtam neked. Semmit se kényszeríts ki, engedj el mindent, még magadat is, és ajándékozd nekem magad, akkor segíthetek neked a megszabadulásnál.

Anyag: De ha ezt teszem, akkor többé nem létezek. Semmivé válok!

Világosság: Az óceánba hulló csepp megszűnik cseppnek lenni, de sokkal több lesz annál! Ha ezt halálnak vagy meghalásnak nevezed, akkor valami félreértésről van szó, nemde? Gondold meg, hogy ez a csepp végtelen lesz és feloldódik a határtalan tengerben. Csak a különálló csepp állapotát veszíti el. Talán a tengert, az egybefűzött cseppek egységét akarod semminek nevezni?

Anyag: Félek!

Világosság: Mitől?

Anyag: Semmivé válni.

Világosság: Hiszen már az vagy! Mihelyt feladod magad, és belém merülsz, „minden” leszel.

Anyag: Jó, ha minden úgy lenne, ahogyan mondod. Ha mindaz igaz lenne, amit magyarázol nekem, akkor se tudnám magam olyan egyszerűen feloldani, még ha akarnám se. A lényeknek kell feloldódniuk, melyekből állok. Velük beszélj hát, ne velem.

Világosság: Ha veled beszélek, hozzájuk szólok. Mert te és a teremtményeid egyek vagytok.

Anyag: Az előbb éppen azt mondtad, hogy hozzád tartoznak. Most pedig azt állítod, hogy az én teremtményeim lennének. Ellentmondasz magadnak.

Világosság: A gyümölcs magjai nem azonosak a héjjal, együtt mégis egy gyümölcsöt alkotnak.

Anyag: Vagy úgy, azt hiszed, hogy csak a magok vannak belőled. A héj meg az enyém, és azt meg is tarthatom? Hogyan gondolod?

Világosság: Az egész gyümölcsöt szeretem, és nem csak a magot vagy a héjat. Ha a gyümölcs húsa romlott, akkor sem fogom elválasztani a magjától.

Anyag: Hát mindenemet el akarod venni? Az egész gyümölcsöt akarod, és legszívesebben engem is vele együtt. Valld be.

Világosság: Igen, mindkettőtöket akarom, téged és a gyümölcseidet is, de nem azért, hogy megsemmisítselek benneteket. Ne feledd, hogy az én lényem szeretet. A gyümölcsök átváltoznának, hogy ismét az élet fájának gyümölcsi legyenek, amely középen áll. Azt kívánom, hogy térjetek vissza. Akkor újra egyek lehetnénk.

Anyag: Elgondolkodom rajta.

Világosság: Igen, tudom. Várni fogok…

(forrás: e-pentagram - psszi.com - barbelo.hu)


2018. március 27., kedd

Mátyás király okkultista oldalaMátyás király egy ízig-vérig reneszánsz uralkodó volt, akinek műveltsége kiterjedt a spirituális-ezoterikus diszciplínákra is. A minden jel szerint okkult hatalommal is megtámogatott Fekete Serege sem véletlenül volt legyőzhetetlen a maga korában, de kezdjük azzal, hogy történelmi távlatba helyezzük Corvin Mátyás vagy I. Mátyás életét.


Mathias Rex (1443, Kolozsvár – 1490, Bécs), az Igazságos, gondolataira és egész szellemiségére nagy mértékben hatott a firenzei neoplatonikus akadémia, melyről azt érdemes tudni, hogy az 1460-as években Marsilio Ficino alapította nem csak itáliai humanistákkal karöltve. Tudniillik az 1470-es években felvették és tartották a kapcsolatot a mi Mátyás királyunkkal is. A fő közvetítő és kapcsolattartó Francesco Bandini, a firenzei akadémia tagja volt, aki 1476-ban Beatrix királynő kíséretében érkezett Budára. Egyébként Mátyás halálig főként itt tartózkodott.

Ficino rendszeresen levelezett Mátyással, bár ő maga soha nem járt személyesen Magyarországon.

Mátyásra és egész udvarára tehát egészen bizonyosan állíthatjuk, hogy hatottak a neoplatonikus és a hermetikus eszmék. Egy 1469-ben írt levél a bizonyíték arra, hogy Janus Pannonius közreműködött a platóni filozófia magyarországi terjesztésében. Ki hinné, hogy Firenzében Janus Pannonius együtt tanult Nostradamus-szal, s közösen szívta magába az ősi egyiptomi-görög filozófia és spiritualitás legújabb fordításait?

Tehát ez a firenzei szál a maga platóni eszméivel az egyik okkult vonulat Mátyás életében. Folytassuk tovább a kutatást.


A másik szál Mátyás király életében az alkímia volt. A szakrális uralkodót, a 15. századi táltoskirályt, aki Atillától az Árpád-házi királyainkon keresztül vitte a szent Turul-vérvonalat, roppant mód érdekelte a csillagászat és a csillagjóslás. Olyannyira így volt ez, hogy Budán még csillagvizsgálót is építtetett.

Ami pedig az alkimista voltára a bizonyíték, az egy 17. századi kézirat, amely a francia Chantilly-ben található Musée Condé (Condé Múzeum) kincsei közül került elő. Ez a kézirat arról tesz említést, hogy a Hunyadi király nagy tudású alkimista volt. Ráadásul egy igazi aranycsináló receptet tulajdonít Mátyásnak.

„Különös az az arany, amelyet Mátyás magyar király készített. Húsz rész ezüstből egy rész aranyat csinált.”

Ezután olvashatjuk a receptet, amely a Mátyás-féle 24 karátos arany elkészítéséről szól.

„Tudd meg, hogy ez a leírás hiteles. Ezzel Mátyás király igen tökéletes aranyat készített, s ebből madonnás dukátokat veretett.”

(Idézett tanulmányi részlet: Szathmáry László: Az asztrológia, alkémia és misztika Mátyás király udvarában)

Innen nézve, némi magyarázatot nyerhetünk arra, hogy egy 9-15 ezres állandó állományú zsoldossereget miből lehetett finanszírozni.

A fentebb említett Turul-vérvonal két nevezetes alakját, akiket majdnem egy évezred választ el egymástól, minden erőltetettség nélkül össze lehet kapcsolni, ha tudjuk, hogy a hun főfejedelem, Atilla udvarába érkező Olympiodoros az egyik leghíresebb görög alkimista volt a maga korában. Nagyon valószínű, hogy Atilla és Mátyás hasonló vonzalmat érzett az ezotéria iránt, minthogy ősi táltoshit szerinti beavatottak voltak.

Mátyás különösen jó kapcsolatokat ápolt a pálosokkal.

De említést érdemel, hogy I. Mátyás amint trónra lépett, adómentességet adományozott több pálos kolostornak, továbbá jobbágytelket és monostort adott (a premontreiek zsámbéki és csúti monostorát, valamint Fehéregyházat) a tanítóinak, a „Fehér Barátoknak”, ahogyan akkoriban nevezték őket. Mátyás uralkodása alatt alapították a nagyvázsonyi monostort.

Ezenfelül pallosjoggal – független bírói hatalommal – is felruházta őket a saját birtokaikon: „Patibulum, rotas, palos ac aliorum formentum”

1475-ben arra kérte IV. Szixtusz pápát, hogy az egyik bíborosát nevezze ki a pálos rend protektorává és jogi tanácsadójává, hogy érdekeit minél hathatósabban képviselhessék.

Mátyás többször felkereste a budaszentlőrinci kolostor rendfőnökét.

Mátyás szellemi tanítói és beavatói voltak a pálosok. Mátyástól így emlékszik meg a rend 1490-es emlékkönyve:

„A legjobb fejedelmet siratja a Pálos rend, amely elismeri, hogy egyrészt az egyik hollóstól, Isteni Pál atyánktól eredetét nyerte, másrészt a másik hollóstól, Mátyástól nem szerény anyagi javakat kapott s ezért gyászolva őt emlékezetében örökké megtartja.”

A szentéletű szerzetesekről az a hír járta, hogy a táltosokkal együtt – avagy maguk is táltosi képességekkel rendelkezvén – a magyarság ősvallását és ősműveltségét fenntartsák, ápolják és szükség esetén védelmezzék. S valóban, a pálosok közvetlenül, mint kardforgatók és közvetve, mint a nép és a Fekete Sereg spirituális patrónusai, számos csodára voltak képesek.
Bár mágikus-alkimista képességeikkel soha nem hetvenkedtek, arra következtethetünk, hogy az angyalok világával való kapcsolataik révén, valamint csodás gyógyítói és látnoki adottságaikkal, s határtalan bölcsességükkel mindig ott álltak a háttérben és támogatták a táltoskirályainkat.

Állítólag Mátyás kívánságára a pálosok esőt is tudtak csinálni.

Van azonban még egy izgalmas szál I. Mátyás okkultista életében: a Sárkány Lovagrend, amelyet Luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király hívott életre.

Olvassunk el egy részletet a Sárkányrend alapítóleveléből:

„… tiszta szándékunk és törekvésünk jeléül és jelképéül, a körré görbült sárkány jelét vagyis képét, amint farkát nyaka köré tekeri és háta közepén hosszában feje és orra elejétől farka végéig fel van hasítva s a vére vesztése miatt fehér és vértelen hasíték belső széle mentén hosszában elhelyezett vörös keresztet visel, hasonlót ahhoz, amilyen vörös keresztet fehér mezőben magának a dicső György vértanúnak zászlaja alatt vitézkedők szoktak viselni, hordani és használni, mi magunk is választjuk…”

Ennek a rendnek is tagja volt Mátyás, illetve ő még adományozta is a rendet.

Nem lehet nem észrevenni a Sárkányos Lovagrend és a korábbi Templomosok közötti hasonlóságot. Mindkettő nemzetközi, nemzeteken átívelő szervezet volt, a legnagyobb uralkodócsaládokat kapcsolta össze a lovagság eszményével és a legnagyobb okkultista titkokkal.

Hogy keveredett Mátyás bele ebbe a Sárkányrendbe? Jó kérdés, de nem megválaszolhatatlan.

Amikor megkérdezték Hunyadi Mátyást, hogy ki volt a nagyapja, akkor ő ezt válaszolta: Zsigmond király. Íme, egy újabb összefonódás a történelem kulisszatitkaiban, amely igazolja, hogy valódi hatalom soha nem földi, hanem mindig égi támogatással tartható fenn mindenki üdvére.

(forrás: Száraz György http://boldognapot.hu)

Ébredések - Mátyás király küldetése- videó

2018. március 26., hétfő

Csodálatos hatással van a ‘Miatyánk’ imádság az emberi testre!


A gyűlölet és a féltékenység a félelemből ered. És a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket a sötétségből, és megszabadítják testünket a dühtől, amely az egész lényünket megmérgezi. Ennek véget kell vetni, mert különben többféle betegséggel fogjuk szembe találni magunkat. Minden atom saját energiával rendelkezik, amelyek kölcsönhatásban vannak a Univerzum összes atomjával. A fizikai és lelki megtisztulás azért fontos, mert így sokkal több ideig tudunk egészségesek maradni.

Fotó: Pixabay.com

Edgar Cayce (amerikai tisztánlátó, médium, keresztény misztikus, aki olyan témákkal foglalkozott, mint a gyógyítás, a reinkarnáció, Atlantisz vagy a jövő eseményei. Az „alvó próféta”ként is ismert) szerint az endokrin mirigyeknek nagyon nagy szerepük van az egészség megőrzésében, ezért különösen oda kell figyelni erre a területre. A félelem, a düh, az irigység mind-mind olyan negatív érzelem, amely a sejtjeinkre, belső elválasztású mirigyeinkre, sőt szinte az összes szervünk működésére is károsan hatnak.

Edgar Cayce

Cayce úgy tartja, hogy az agyalapi mirigy működése szorosan kapcsolódik a fényhez, és leginkább csendben képes fejlődni. A tobozmirigy szabályozza a fogantatást, a pajzsmirigyek akkor válnak aktívvá, mikor fontos döntést kell meghozni. A csecsemőmirigy a szívműködéssel kapcsolatos. A mellékvesék az érzelmi központunkat jelképezik. A Leydig-sejtek a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára vonatkoznak.

A gyógyulást akkor érhetjük el, ha a csakrákat tisztító, pozitív energia áramlik át. Ezt rendszerint meditációval és/vagy imádkozással érhetjük el. 

Miatyánk! 

Cayce tanulmányaiban kifejtette, hogy a Miatyánk imádság mondása közben egyes szavak gyógyító mantrákként hatnak, tehát a rezgésszámuk megegyezik az előbb felsorolt mirigyek, sejtek rezgésszámával, így tisztulást, jobbulást idézve elő a szervezetben.

E szerint a:
“Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved”, a toboz mirigyre van jó hatással.

A “jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, a pajzsmirigyekre hat.

A “mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ez a hormonális és szex csakrákra érvényes.

“És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, a mellékvesékre, azaz érzelmi központunkra van pozitív hatással.

“És ne vígy minket kísértésbe”, ez a Leydig-sejtekre vonatkozik.

“De szabadíts meg a gonosztól”, a mondat a csecsemőmirigyet érinti.

Végül a “Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ámen” zárómondat a pajzsmirigyek, az agyalapi mirigy és a toboz mirigy tisztulását segíti elő.

(Forrás:filantropikum.hu - classter.hu)

Varga Miklós - Miatyánk- videó

2018. március 25., vasárnap

Püthagorasz és a reinkarnáció elmélete


Minden iskolásnak ismerősen csenghet Püthagorasz neve, viszont sok ember e nevet egy geometriai tétellel kapcsolja össze, miközben ez az ókori görög filozófus, matematikus és misztikus volt az első ember, aki olyan fogalmakat alkotott, mint a filozófus vagy filozófia (a mai modern értelemben). Ő a reinkarnáció – lélekvándorlás – doktrínájának az egyik pártolója is volt.


Püthagorasz Szamoszban született, amely az ugyanezt a nevet viselő szigeten található az Égei-tengeren, amely a Kr.e. 6. századi hellén világnak az egyik legkiemelkedőbb és legismertebb szigete volt. A legtöbb mérvadó enciklopédia nem említi Püthagorasz születési évét. Jó közelítéssel a történészek az mondják, hogy „Kr.e. 570 körül” látta meg a napvilágot. Hérodotosz, aki Püthagorasz után élt és sok évet töltött Szamoszban, felhívja a figyelmet arra, hogy a misztika atyja Mnesarchus volt. Diogenész Laertius, számos ókori filozófus életrajzírója, hozzáteszi: „Püthagorasz, Mnesarchus fia, „kőfoldozó” volt.” Az ókori emberek ezt a szót használták azokra, aki olyan köveket faragtak, amelyeket gyakran pecsétgyűrűként használták.

Iamblichus ellentétben más ókori szerzőkkel más helyesírást tulajdonít Püthagorasz édesapja nevének: Mnemarh. Valószínűleg ez egy elírás. Néhány forrás említi az édesanyját. Ezt semmi sem bizonyítja, azonban nagyon is lehetséges, hogy az asszony neve Parfenida volt, s a férje volt az, aki az új „Pifaida” nevet adta neki. A legfrissebb Püthagorasz-életrajz szerzője azt írja, hogy „Ez rendkívül kétséges! A görögök valójában nem alkalmazták az újra elnevezés gyakorlatát, különösen a felnőttek körében nem.”

http://i.imgur.com/

Mnesarchus azt követően adta ezt a nevet a feleségének, hogy meglátogatta a Delphiben található Apolló orákulumot (jósdát) Szíriába tett utazása felől érdeklődvén. A jósnő azt mondta, hogy az utazása sikeres és gyümölcsöző lesz. A jósnő azt is közölte vele, hogy a felesége áldott állapotban van, s egy olyan gyermeknek fog életet adni, aki majd ki fog emelkedni az összes valaha élt ember közül. A gyermek gyönyörű és bölcs lesz, s jót fog hozni a mindenkori embereknek. Amikor a felesége megszülte Szidonban (Fönícia) a gyermeket, Püthagorasznak nevezte el, mivel Pythia megjövendölte a születését. Létezik más magyarázat is a nevére. „Cirenei Aristippus a Természettanról című könyvében azt írja, hogy a gyermeket Püthagorasznak nevezték el, mivel csalhatatlan igazságokat mondott, akárcsak Pythia” – közli Diogenész Laertius.

Igor Surikov elmagyarázza, hogy az efféle interpretáció miért valószínűtlen: „Püthagorasz egy elterjedt ókori görög név, amely a legtöbb olyan vidéken is előfordul, amely semmilyen kapcsolatban nem állt Apollóval vagy Delphivel. Itt kellene megjegyezni, hogy az ókori görög személyneveknek jellegzetesen van egy olyan jelentése, amelyet le tudnak fordítani más nyelvekre.” – Tehát „fordítani”, egy bizonyos fokú pontossággal. A legvalószínűbb az, hogy a név első része a ’pyth’ gyökből származik, amely jelentése: ’a kérdezés révén nyert tudás’. A második gyök, az ’-agor-’ a beszédhez kapcsolódik, legtöbbször a nyilvános beszédhez. Ezért a teljes Pythagoras név nagyjából úgy értelmezhető, mint „a személy, aki arról beszél, ami tudomására jutott/amit megtanult”.

Nem valószínű, hogy az ókori forrásokban rábukkanhatunk a filozófus édesanyjának a nevére. Az ókori görögök ritkán említik az asszonyok nevét, különösen a valamirevaló társadalmi osztályba tartozókét, de nem így áll a helyzet a könnyűvérűek nevével. Thuküdidész Periklészt idézi, aki egy évszázaddal élt Püthagorasz előtt:

„A nők a legnagyobb tiszteletet akkor érdemelték ki, amennyiben a legkevésbé beszélgettek róla a férfiak”. Lehetséges, hogy Püthagorasznak voltak fivérei, azonban ők semmi olyat nem tettek, ami miatt híressé váltak volna, és semmit sem tudunk róluk. Egyikük neve Tirrena volt, ami „etruszkot” jelent. A források rámutatnak, hogy Mnesarchus nem volt görög, hanem etruszk ember volt, így fiát ama nép iránti tiszteletből nevezte el, amelyikhez állítólag ő is tartozott.

40 éves korában Püthagorasz elhagyta Szamoszt és Itáliába költözött. Talán azért ment oda, mert ez volt őseinek a földje? Az etruszkok misztikus nép hírében álltak már az ősidőktől fogva.

Az ókorban úgy hitték, hogy Püthagorasz kezdte el használni a filozófia (szó szerint a „bölcsesség szeretete”) és a filozófus (szó szerint a bölcsesség barátja/kedvelője) szavakat. Ő azt tanította, hogy „csakis Isten, s az ember nem lehet bölcs”. Túl korai volna a „bölcsességet” filozófiának és azok művelőit „bölcs embereknek” nevezni. A filozófus az a személy, aki vonzalmat érez a filozófia iránt. Egy másik legenda szerint, Püthagorasz tanárai nem csak a Közel-Kelet papjai és csillagjósai közül kerültek ki, hanem közöttük tisztelhetjük a híres milétoszi (Kis-Ázsia) matematikus Thalészt is. Természetesen Püthagorasz járt Milétoszban, de Thalész vagy már Püthagorasz születése előtt, vagy még gyerekkorában meghalt.

http://www.aunteak.com/

Számos legenda kelt szárnyra Püthagorasz tanítványai nyomán is. Egy Hérodotosz által közölt történet Zalmoxiszról, Püthagorasz egyik tanítványáról és szolgálójáról szól, aki mihelyt elnyerte szabadságát, hazatért és rászedte „néhány ostoba” polgártársát. Miután vacsorára hívott néhány előkelő polgárt, azt kezdte bizonygatni, hogy „vendégei és azok távoli leszármazottjai sohasem fognak meghalni, hanem egy menedékhelyre jutnak, ahol rájuk az örökélet és a mennyei boldogság vár”. Ezután a trákoknál talált három évre menedéket egy tömlöcben, majd elzárásának negyedik esztendejében váratlanul megjelent előttük, s az emberek „elhitték a tanításait”.

A legenda eredetének a következő a magyarázata. Zalmoxisz egy trák istenség, akinek a kultuszába misztikus és samanikus jellegzetességek vegyülnek. „És talán ez az oka annak, hogy tévesen összekapcsolták Püthagorasszal. – írja Surikov életrajzíró. – A nézetei és a gyakorlatai a samanisztikus hit elemeit tartalmazták.”

A filozófus Porphüriosz azt írja, hogy Püthagorasznak volt egy fia, Arimnest (Arimnészt), Démokritosz mentora. „Mások azt írják, hogy Theano, egy krétai asszony lett Püthagorasz fiának, Telavg-nak és lányának, Mia-nak az anyja.” Mások említést tesznek Arignota nevű lányáról, aki Püthagorasz írásaiban fennmaradt.

Mint az tudvalevő, Püthagorasz elhagyta Szamosz szülővárosát és Itáliában telepedett le, amelyet a régi időkben Vitalia-ként ismertek, Timaiosz (Timaeus) szerint Püthagorasz volt az első, aki kijelentette, hogy „barátaimmal mindent megosztok” és hogy a „barátság egyenrangúságot jelent”. Az egyenlőség „kommunista” alapelve meglehetősen következetesen irányította a püthagoreusok testvériségét. Egy Püthagorasz-követőnek sem volt szabad magántulajdonnal rendelkeznie. Még az olyan személyes tárgyaikat is, mint az evőeszközök, megosztották egymással. Úgy tűnik, hogy a szovjet közlakásoknak és hálótermeknek nem voltak ilyen szabályai. A kommunista utópia gyökerei tisztán fellelhetők Platón „Köztársaságában”.

Másfelől, Platónt erőteljesen befolyásolták a püthagoraszi tanítások. A püthagoreusok számára tanáruk hitelessége vitán felül álló volt. Kijelentéseit – akár bizonyítottak voltak, akár nem – a végső igazságokként kezelték. A görögök imádtak mindent kétségbe vonni (a vita nemzi az igazságot) és próbáltak „mellette és ellene” érveket felsorakoztatni. Mindazonáltal, amikor Püthagorasz kijelentései kerültek sorra, akkor teljes mértékben elfogadták a filozófus szavait, ahhoz hasonlóan, ahogyan a keresztények elfogadják Krisztus szavait vagy a muzulmánok Mohamed szavait.

Iambichus szerint a püthagoreusok Püthagoraszt „jóságos és humánus természetfeletti lényként az istenek közé sorolták”.

„Püthagorasz szerint az emberi lélek képes egyik emberi testből a másikba költözni, de akár más olyan teremtmények testébe is, mint amilyenek az állatok vagy akár a növények. Minden új testet öltéskor a lélek elveszíti az emlékezőtehetségét. Ezért minden alkalommal úgy éljük meg az életünket, mintha ez lenne az első alkalom.”

Az emberek úgy tudják, hogy Püthagorasz egy dél-itáliai városban, Metapontumban hunyt el Kr.e. 497-ben.

(forrás: Pravda.Ru -boldognapot.hu)

Püthagorasz mellszobra 

Lélekvándorlás

Miután a krotóni iskola alapításáról beszámolt, Dikaiarkhosz a következőket írta Püthagorasz tanításairól: „először is <azt tanította>, hogy a lélek halhatatlan és hogy átalakul az élő dolgok más fajaivá; továbbá, hogy ami létrejön, az újra megszületik határozott ciklikus folyamatban, lévén, hogy semmi sem tökéletesen új; végül, hogy minden dolgot, ami élőként jön a világra, rokonunkként kell kezelni.” Mivel hite szerint az ember akár állat formájában is újjászülethet, gyakran prédikált az állatoknak is.

Több korai beszámoló szerint Püthagorasz hitt a lélekvándorlásban.Diogenész Laertiosz szerint  Püthagorasz azt állította, hogy vissza tud emlékezni előző négy életére: amikor is ő volt 
1). Hermész isten fia, Aithalidész, akinek Hermész azt a képességet ajándékozta, hogy vissza tud majd emlékezni előző életeire; 
2). a Trójánál harcoló Euphorbosz, akit Menelaosz sebesített meg, 
3). Hermotimosz, majd 
4). Pürrhosz, egy Délosz-szigeti szegény búvár;
valamint azt állította, hogy többször is leszállt az Alvilágba, és ott találkozott Homérosszal és egyéb neves költőkkel, akik egyébként egy fára kötözve lógtak büntetésül, mert az isteneket tiszteletlenül, prózai módon ábrázolták.
(forrás:wikivisually.com)

Pitagorasz élete és munkássága - videó

2018. március 24., szombat

7 éve­sen lát­tam elő­ször an­gyalt, azóta tudom: in­digó gye­rek va­gyokKü­lön­le­ges ké­pes­ségű gye­re­kek: oko­sab­bak, mint a töb­biek, és érzik a kö­rü­löt­tük lévő ener­gi­á­kat. De fel­is­merni, hogy kü­lön­le­ge­sek, nem mind­egyi­kük­nek volt könnyű. Erről me­sél­tek egy netes fó­ru­mon.


Biztosan hallottál már az indigó gyerekekről: különleges képességekkel születtek, ezoterikusok úgy tartják, hogy indigókék az aurájuk. Nagyon érzékenyek az energiákra, és átlagon felüli kreatív képességeik vannak. Sokan úgy tartják, hogy öreg lelkek, akik azzal a feladattal születtek, hogy segítsék az emberiség spirituális felemelkedését. Mások szerint egyenesen földre szállt angyalok, akik képesek érintéssel gyógyítani. Az biztos, hogy a többi gyerekhez képest különcnek számítanak - és nincs ez másképp felnőtt korban sem. 
Egy internetes fórumon arról meséltek, mit éreztek, amikor rájöttek, hogy mások, mint a többiek.

1. Hét éves voltam, amikor megláttam egy angyalt a szobában: egy akkora fénygömb volt, mint az öklöm. Mindenhova követett, aztán szétoszlott a levegőben. Később tudtam meg, hogy az egy angyal volt, ahogy azt is, hogy ilyet csak az indigó gyerekek látnak.

2. Olvastam róluk egy cikket, és rájöttem: minden stimmel, amit írtak róluk. Én is az vagyok. Néha szinte varázslat, amit művelek, ahogy megérzem a dolgokat, bevonzom a helyzeteket. De fogalmam sincs, mit kellene ezzel kezdenem.

3. Rájöttem, miért vagyok más, miért nem illek sehova. Mert sokkal magasabb hullámhosszon rezgek, mint a legtöbb ember.

4. Indigó gyerek és empata vagyok. És néha rettenetesen félek ettől a felelősségtől.

5. Némelyik indigó gyerek látja és hallja a szellemeket. Én közéjük tartozom. Mindig suttognak nekem, és akinek erről mesélek, azt hiszi, őrült vagyok.

5. Tizennyolc évesen döbbentem rá, hogy az vagyok. És arra is rájöttem, hogy anyám mindvégig tudta, és igyekezett mindenáron elnyomni a képességeimet.

6. Szokott lenni testen kívüli élményem: olyan, mintha az energiákkal szállnék át a szobán.

7. Senki nem hisz nekem, amikor azt mondom, hogy látom az energiákat. Mindenki őrültnek hisz, pedig nem vagyok az. Az élet nagyon nehéz indigó gyerekként…

8. Egy öreg lélek vagyok, magányos farkas. Kíváncsi vagyok, milyenek voltak az előző életeim, vagy milyenek lesznek a továbbiak, ha még egyáltalán le kell születnem a Földre.

9. Segítem az embereket a spirituális elakadásaikban: beszélgetek velük, érzem az érzéseiket…

10. Egész életemben sokkal okosabb voltam, mint mások; nem értettem, miért hagyom le őket mindenben. Hamarabb kezdtem beszélni, olvasni, számolni, mint a többi gyerek.

11. Az indigó gyerekek földre szállt angyalok. Képesek vagyunk gyógyítani, tudatosak vagyunk önmagunkra, és számunkra valóban létezik a hatodik érzék.

12. Mindig is tudtam, hogy valami nem stimmel velem: úgy olvasok az emberek érzéseiben, mint egy nyitott könyvben. Most már tudom, miért.

(forrás: ripost.hu)

Indigo (Teljes film) - videó

Film az indigó gyermekekről és hogy miképpen hatnak a "felnőttek világára" és hogyan járulnak hozzá a "nagy változáshoz" ami az emberiséggel történik. A film érdekessége, hogy az egyik főszereplőt maga Neale Donald Walsch alakítja.

Így üzent a túl­vi­lág­ról a Vár­pa­lo­tán ta­lált bácsi szel­lemeA tisz­tán­látó még kap­cso­latba tu­dott lépni a szer­dán (2015. július) este hol­tan ta­lált 65 éves bá­csi­val, aki pén­te­ken tűnt el a vá­ros­ból. A RIPOST meg­kapta a be­szél­ge­tést.


Két alkalommal indítottak keresőakciót, hogy előkerüljön a 65 éves várpalotai férfi, de sajnos a szerdai nyomozáson már csak a holttestét találták meg Várpalotán.

A keresést vezető Sinka Vivien napokon keresztül gyűjtötte az adatokat és az információkat, hogy minél előbb a bácsi nyomára bukkanjanak.

A tizenkét órás vasárnapi kutatás, és a helyiek által elmondottak alapján szükségét éreztem, hogy felkeressek egy látót, aki talán pontosabb adatokkal szolgálhat a férfi hollétével kapcsolatban

- meséli a RIPOST-nak az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány elnöke, aki az eltűnt bácsi családjától kapott felkérést, hogy segítse az önkéntesek munkáját.

A látó korábban a rendőrségnek is segített, több nyomozásban sikeresen vett részt, de ma már nem nagyon vállal ilyen munkákat, ahogy mondja:
Borzasztóan megterhelő egy-egy kapcsolatfelvétel a személyek gondolataival. 

Hátborzongató egyezés

A RIPOST megkapta a látó és az eltűnt, akkor már vélhetően halott bácsi közti kapcsolatfelvételt. Ezt összevetve a keresés eredményével, a helyszínnel, ahol végül szerda este fél 6-kor megtalálták, rémisztően pontos egyezést találunk. A fenti beszélgetésben leírtak végül teljesen egyeztek azzal a helyszínnel, ahol a bácsit szerdán megtalálták: a szabadban, Várpalota szélén, Székesfehérvár felé feküdt a földön, a közelben pedig egy kisház volt.

Székesfehérvár felé találták meg a várpalotai bácsit, a helyszín leírása pontosan megegyezett a valósággal

A beszélgetés további részleteit a rendőrségi nyomozás miatt a RIPOST nem tudja közreadni.

(forrás: ripost.hu)

Quasi Mondo - Hogyan lát a látó? - videó

2018. március 23., péntek

Dr. Rajmond A. Moody - Elvis az élet utánElvis élt! Elvis él?

1977. augusztus 16.-án elhunyt a rock and roll királya, Elvis Presley.
Rajongók milliói gyászolták a sztárt, annak ellenére, hogy legtöbbjük személyesen sohasem találkozott vele. Valami megszakadt a rock and roll világában, egy korszak véget ért. Vagy mégsem?


Tény, hogy eltemették, rajongói közül azonban jó néhányan állítják, hogy azóta személyesen látogatta meg őket a Király. Talán nem meglepő, hogy e szerencsés emberek többsége az Egyesült Államokban él.

Dr. Rajmond A. Moody összegyűjtötte a történeteket, és később nagy sikerű könyvet is írt róluk:

Egy pszichiáter vallomása

Hilda sohasem hitt a paranormális jelenségekben, kizárólag tudományos oldalról vizsgálta az agy működését. Sohasem találkozott személyesen Elvissel, egészen addig az estéig.

A dolgozószobájában ült, és egy szakcikken dolgozott. Egészen elmélyült a munkájában, mikor egyszer csak felnézett, és Elvis Presley ott ült vele szemben egy karosszékben. Abban a karosszékben, melyben a páciensei szoktak helyet foglalni egy-egy terápia alkalmával. Hilda első gondolata az volt, hogy valami nincs rendben az agyműködésével. Ezzel egyidejűleg azonban megérezte maga körül azt a kiáradó kedvességet, melegséget, amely a vele szemben ülő alakból áradt.

A pszichiáter számára ez egy igen meglepő élmény volt, hiszen abban az időben úgy érezte: övé a világ. Sikeres orvos, aki független, önálló, és főleg gazdag. A világnak csak a szebbik oldalát látta. Elvis azonban megérezhette, hogy valami nincs rendjén, mert mosolygott, sőt sugárzó derű áradt belőle.

"Éreztem, hogy segíteni akar nekem. Alaposan megfigyeltem. Fiatalnak tűnt, kb. annyi idős lehetett, mint a halálakor volt. És ami nagyon fontos: boldog volt. Valamiféle kék ruha volt rajta, kifejezetten vonzónak hatott benne. Annyira figyeltem Őt, hogy teljesen ráhangolódtam, és különös kapcsolat alakult ki közöttünk. Hirtelen úgy éreztem, hogy barát ül velem szemben, és elkezdett velem beszélgetni. "Elégedett vagy az életeddel, Missy?" A Missy becenevet már évek óta nem használtam, és kizárólag a legközelebbi hozzátartozóim szólítottak így. "

Hilda akkor, és abban a pillanatban döbbent rá, hogy olyan helyzetbe került, ahol nem bújhat a doktori cím mögé. Nem tudott elrejtőzni, kénytelen volt szembenézni egy olyan emberrel, aki már meghalt, és aki azt kérdezi, elégedett-e az életével. Az életével, amivel még Ő maga sem volt tisztában. Ekkor kitört belőle - mélyen, belülről - a zokogás.

" Elvis azt mondta nekem: "Hilda, át kell gondolnod, hogy mit teszel az életeddel!" Abban a pillanatban megértettem, hogy az emberi agynak és léleknek sokkal többre van szüksége, mint ahogy én azt eddig véltem. Amikor mindez világossá vált előttem, ráébredtem, hogy Elvis mindjárt el fog menni, és soha többé nem találkozom vele. Azért jött el ugyanis, hogy ráébresszen arra, amire magamtól talán soha nem ébredtem volna rá. Önkéntelenül lehajtottam a fejem, és összekulcsoltam a kezem. Amikor újra felnéztem, Elvis már nem volt ott."

Hilda azóta nem találkozott a királlyal, még csak nem is álmodott róla. Néha felteszi az egyik lemezét, és végighallgatja. Immár teljesen más emberként.
(Forrás: jezusafeny.hu - női portál)


Elvis Presley 1977 - videó

2018. március 22., csütörtök

Dr Bruce Goldberg: Hubert idegenekkel találkozik az ókori Egyiptomban Hubert egy meglehetősen barátságos, hatvanéves úr délről,Virginiából. 1978 augusztusában hívott fel, és előző életbe vivő regresszió végrehajtására kért. Baltimore-ban a testvérét látogatta meg, és a telefonkönyvben keresett hipnotizőrt. Mikor meglátta a nevemet, felírta, de csak azután hívott fel, hogy elhagyta a várost.


A hipnotizőr címszónál felsorolt húsz név közül választotta ki az enyémet.A szinkronitás ismét működött.Egy nagyon párás délután hívott fel Virginiából, és megkérdezte,hogy végzek-e előző életbe vivő regressziót. Ez eléggé érdekes, mivel Baltimore-ban én vagyok az egyetlen hipnoterapeuta, aki előző életbe vivő regresszióval foglalkozik. Hubert elmondta, hogy októberben jön ismét Baltimore-ba, és akkor megbeszéljük a találkozót.

Egy hétig mindennap el akart jönni hozzám, mielőtt elmegy a városból.Ez rendkívül szokatlan kérés, de méltányoltam, és nem bántam meg. Hubert nemrégiben hallott a hipnotikus regresszióról, és égett a vágytól, hogy hozzálássunk. Életéből az egyetlen említésre méltó tény, hogy egyedül élt. A felesége kb. tíz évvel korábban meghalt,utolsó élő rokona a Baltimore-ban lakó nővére. Nyugdíjas üzletemberként nagyon magányosnak érezte magát.Az első alkalommal hosszasan beszélgettünk a hipnózisról és az előző életbe vivő regresszióról. Második alkalommal egyszerű életkor regressziót hajtottam végre.

Nem voltam túlságosan megelégedve az eredménnyel. A harmadik és negyedik alkalommal Hubert mélyebb transz szintre jutott, és átélt egy előző életet Egyiptomban.

Dr. G.: Mit látsz most?

Hubert: A piramissal előtt állok.

Dr. G.: Van még más is, amit látsz most?

Hubert: Odébb a szfinxet is látom.

Dr. G.: Mit gondolsz, melyik van közelebb?

Hubert: A piramis, határozottan.

Dr. G.: Hány piramist látsz?

Hubert: Csak egyet.

Dr. G.: Le tudod írni a piramist?

Hubert: Még építik.

Dr. G.: Látod magad a helyszínen?

Hubert: Igen. Látom, hogy egy nagy követ emelek.

Dr. G: Egyedül vagy?

Hubert: Nem. Egyike vagyok azoknak a munkásoknak, akik ezt a hatalmas kőtömböt mozgatják.

Dr. G.: Valaki irányít titeket?

Hubert: Nem, jelen pillanatban nem. Úgy tűnik, tudjuk, hogy mit csináljunk.

Dr. G: Hogyan mozgatjátok ezeket a köveket?

Hubert: Rossz módszerrel mozgatjuk őket. Kézi erővel emeljük.Nem tudományos módszerrel tesszük. Úgy próbáljuk a helyükre tenni, hogy köteleket kötünk rájuk.


Huberten látszott, hogy nagyon bosszantja az a tény, hogy ezeknek a kőtömböknek a mozgatása ilyen kis hatékonysággal történik. Úgy gondolta, tud jobb módszert, de tisztában volt azzal, hogy senki sem hallgatna egy egyszerű munkásra.

Dr. G: Mennyi van kész a piramisból?

Hubert: Durván a harmada.

Dr. G: Együtt élsz most valakivel?

Hubert: Igen, elvettem egy szép, de szemérmes nőt.

Dr. G.: El tudod mondani, hogy milyen ő?

Hubert: Sötét bőrű, majdnem olyan korú, mint én (tizennyolc éves). A haja hosszú és fekete. Nagyon szeretjük egymást.

Dr. G.: Milyen magas?

Hubert: Kb. 5 láb 4 hüvelyk. Kb. két hüvelykkel alacsonyabb nálam.

Dr. G: Van gyereketek?

Hubert: Nincs, csak ketten vagyunk.

Dr. G.: Mire ötig számolok, azt akarom, hogy életed nagyon fontos eseményéhez menj előre. Egy… kettő… három… négy…öt. Mit látsz most?

Hubert: A sátrunkban vagyunk és a gyerekemmel játszom. Sok örömünk telik benne.

Dr. G.: Hol éltek most?

Hubert: Nem messze a folyótól. Kicsi a sátrunk.

Dr. G: Most milyen munkát végzel?

Hubert: Kőműves vagyok a Nagy Piramisnál.

Dr. G.: Hány éves vagy?

Hubert: Harmincegy.

Dr. G.: Pontosan mi a beosztásod?


Hubert: Hornyokat vágok a kövekbe, így illeszkednek a piramisba.

Dr. G.: Szereted a munkádat?

Hubert: Nagyon ügyes vagyok a munkámban, de ők nem akarják meghallgatni a kő mozgatásra vonatkozó elképzelésemet.

Dr. G.: Kik azok az ők?

Hubert: A vezetők.

Dr. G.: Le tudod írni a vezetőket?

Hubert: Nagyon magasak, kb. 7-8 láb magasak. Nagy fejük van, és hosszú ujjaik.

Ez alapján úgy látszott, hogy idegenek irányították a piramis építéseket.Mikor megkérdeztem Hubertet, hogyan mennek egyik helyről a másikra, nem írt le járművet. Úgy tűnt, hogy csak megjelennek a különböző területeken a piramis körül és az építés kritikus lépéseit irányítják. Azután eltűnnek.

Dr. G.: Hogyan kommunikálnak veletek a vezetők?

Hubert: Egyáltalán nem beszélnek. Bizonyos fajta gondolati jeleket küldenek, amelyek engedelmességre kényszerítenek bennünket. Érzem, hogy egyáltalán nem tudok ellenszegülni.

Dr. G.: A piramisnak hányadrésze épült már fel?

Hubert: Kb. kétharmada.

Dr. G.: Azt akarom, hogy legalább tíz évet menj előre mire ötig számolok. Egy… kettő… három… négy… öt. El tudnád mondani, mit látsz most?

Hubert: Sokkal öregebb vagyok. A hátam hajlott és a hajam is jórészt kihullott.

Dr. G.: Még mindig dolgozol a piramisoknál?

Hubert: Igen, de már nem olyan sokat. Ők (a vezetők) felismerték,hogy már nem tudok olyan keményen dolgozni, mint fiatalabb koromban, de a tapasztalatomra szükségük van.

Dr. G.: Hol vannak a gyerekeid?

Hubert: A lányom otthon van, az idősebbik fiam egy másik csoportban dolgozik a piramisnál.

Dr. G.: Hol van a kisebbik fiad?

Hubert: ő nem él velem. Elment otthonról, én pedig magányosnak érzem magam nélküle.

Dr. G.: Térjünk vissza a vezetőkhöz. Hogyan segítenek a piramis építésében?

Hubert: Utasításokat és különleges szerszámokat adnak.

Dr. G.: Milyen szerszámokat?

Hubert: Speciális köteleik vannak. Sosem láttam ehhez hasonlót.Nagyon erős, nem lehet elszakítani. Valamiféle akkumulátorral működő daruszerű eszközük is van.

Dr. G: Egyszerre hány vezető van jelen?

Hubert: Három.

Dr. G: A piramis hányadrésze készült már el?

Hubert: Már majdnem kész. Hála Istennek. Úgy érzem, mintha a lelkem is beépült volna a kőrakásba.A gizai Nagy Piramist Khufu fáraó építtette. Három piramist építettek i.e. 2600 és 2500 között. A legnagyobbat és legrégebbit nevezik Gizának. Az ókori görögök Khufut Cheopsnak hívták. A piramis Egyiptomban a Nílus folyó melletti sivatagban van, kb. 10 mérföldre Kairótól délre. A piramis kb. 481 láb magas és négyzet alakú alapjának minden oldala 755 láb.A piramis belsejében alul nagy termek vannak, amelyek sírként szolgáltak az uralkodó család számára. Ezekben a termekben arany,különleges drágakövek, csodálatosan faragott bútorok és más értékes tárgyak vannak. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy földi javaikat a mennyországba is magukkal vihetik.Meglehetősen nehéz elképzelni, hogy az ókori egyiptomiak (majdnem ötezer évvel ezelőtt) képesek voltak felépíteni ezeket a monumentális építményeket az olyan modern daruk és gépek segítsége nélkül, amelyeket a mai építkezéseknél használunk.


A történészek úgy vélik, hogy a gizai Nagy Piramis felépítése kb. húsz évig tartott,és legalább 100000 munkás dolgozott rajta. Ezek közül az emberek közül a legtöbb rabszolga volt, akik vég nélkül dolgoztak a nagy kövek szállításában, és valahogyan a helyükre illesztették azokat.A mérnökök azt állítják, hogy az ilyen majdnem ötezer évig fennmaradó építmény létrehozásához a kőtömböket nagy pontossággal kellett a helyükre illeszteni. Az illesztésnél akár egy negyed hüvelyknyi hiba is a nagy piramis teljes összeomlását okozhatta volna néhány száz éven belül. Az egyes oldalak átlagos hibája azonban kisebb,mint tízezred hüvelyk úgy a magasságban, mint a négyzet pontosságát illetően.
Hubertet további öt évvel vittem előre.

Dr. G: Milyen fontos esemény történt, ha történt egyáltalán?

Hubert: A lányom férjhez ment. Elhagyta a sátrunkat, és én most egyedül érzem magam. A piramis kész, nincs mit csinálnom.

Dr. G.: Mi történt a két fiaddal?

Hubert: A kisebb soha nem jött haza, az idősebb meghalt egy balesetnél a piramis építése közben. Egy nagy kő — oh, édes Istenem, milyen borzasztó — agyonütötte.

Dr. G.: Hogy nézel ki most?

Hubert: Roskatag öregember vagyok. Nincs hajam. A feleségem meghalt. Két gyermekem elhunyt. A lányom elköltözött.Nem szeretek egyedül lenni.

Dr. G.: Mit szoktál enni?

Hubert: Mindenféle magokat vízzel. A fokhagyma is az étrendem része. Néha halat is eszem.

Dr. G.: Mit szoktál inni?

Hubert: Vizet. Csak vizet.

Hubert további élete eseménytelen volt. Valamiféle nyugdíjból tartotta fenn magát. Nem pénzt kapott, hanem élelmet és ruhákat adtak neki. Elköltöztették egy kis kunyhóba a Nagy Piramis közelébe, ahol a hátralévő életét leélte. A vezetők most is alkalmazták a fiatal kőmunkások betanítására. Hubert szerette ezeknek a fiatal munkásoknak a társaságát. Ez a kis munka tartotta tőle távol a teljes hasznavehetetlenség és egyedüllét érzését.Ennek a regressziónak az utolsó lépése az volt, hogy Hubertet a szupertudat szintjére vittem, hogy megtudjuk, hogyan kapcsolódnak ezek az emberek karmikus ciklusához. Feltártuk, hogy egyiptomi felesége a jelenlegi életében is a felesége volt. Lánya és kisebbik fia nem kapcsolódik jelenlegi életéhez. Ám az idősebb fiú a húsz évvel ezelőtti kereskedelmi igazgatója volt.Érdekes megjegyezni, hogy Hubert Egyiptomban és jelenlegi életében is magányos volt.


Egyiptomi életében a felesége csak néhány évvel korábban halt meg, mint ő, ennek ellenére magányosnak és elhagyatottnak érezte magát élete túlnyomó részében. Hubert nagyon szerette a gyerekeit, de ezt ők nem viszonozták.Sok a párhuzam Hubert egyiptomi és jelenlegi élete között. Most ő egy halk szavú és félénk ember, aki sok mindent meg akar osztani másokkal, de senki sem figyel rá. Kereskedőként is sokszor elutasította javaslatait a nálánál fiatalabb kereskedelmi igazgató (egyiptomi idősebb fiának reinkarnációja). A regresszióban félt megemlíteni a kőmozgatási ötletét, mert félt a büntetéstől. Hubert egész élete folyamán félt a tekintélyes személyektől. Kezdetben még attól is félt,hogy felhívjon engem egy időpontért.Ha van karmikus lecke, amit Hubert ebben az életben megtanult, az a türelem, ő messze a legtürelmesebb ember, akit valaha ismertem.A másik tapasztalat, amely Hubert mindkét életében felbukkant,az a magányosság. Látszott, hogy elfogadta ezt a helyzetet minden keserűség és bánat nélkül.

Az utolsó kezelés után néhány hónappal levelet kaptam Huberttől,amelyben leírta, hogy részt vesz egy helyi jótékonysági szervezet munkájában. Élete több értelmet kapott. Azok a fiatalok, akikkel önkéntesként dolgozik, tisztelik, és Hubert úgy érzi, szükség van rá.Nagy bizalommal volt irántam, és munkám iránt, de tulajdonképpen Hubert volt az, aki segített magán. Én csupán bizonyos irányítást adtam neki.

(Forrás:Dr. Bruce Goldberg – Előző életek, jövendő életek c. könyve-rejtelyekszigete.com)

Dr. Bruce Goldberg interjú: A múltbeli regresszió és a hipnoterápia előnyei - videó

2018. március 21., szerda

A dogonok rejtélyes tudása


Valahol az észak-afrikai Maliban él egy különös népcsoport. Ők a dogonok. Megismerni szokásaikat, társadalmuk felépítését, épületeiket, már önmagában izgalmas dolog, hiszen ezeken az írástudatlan és a fejlődést nem követő embereken keresztül láthatjuk a régmúlt egy darabkáját. A világ azonban nem csak emiatt figyelt fel rájuk, eredetmítoszuk ugyanis olyan elemeket tartalmaz, mely még a tudósokat is megdöbbenti.


A dogonok az észak-afrikai Maliban, a Niger folyó kanyarulatában, a Bandiagara-fennsík szirtjei tövében élnek. Csupán homályos feltételezések vannak arról, hogy Afrika melyik részéről jöttek. Feltehetőleg Egyiptomból származnak, ahonnan Líbiába majd Guineába vándoroltak, mostani élőhelyükre valószínűleg a 10-13. század között menekültek több hullámban a Mossi Királyság térhódítása elől.

A dogonok által lakott terület

A dogonok társadalmi felépítése

Számuk jelenleg 250 ezer főre tehető. A dogonoknak négy nagy törzse van, melyeknek neve: Gyon, Aru, Ono és Donno.

A dogonok társadalmi életének központja a család, vagyis a ginna. E népcsoport minden tagja voltaképpen egy nagycsaládnak tekinti magát, mely több kisebb családból áll. A ginna élén a legidősebb férfi, a ginna bána áll, aki a család pátriarkája. Minden dogon törzsnek van egy vallási vezetője, a Hogon, aki a hatalma alá tartozó pátriárkák tanácsával együtt kormányoz. A nők nem vehetnek részt, sem a politikai életben, sem a szertartásokban. Az ő szerepük a háztartás vezetése, hogy táplálják gyerekeiket és ellássák férjeiket. Ugyanakkor rendelkeznek személyes javaikkal, tisztelettel és megbecsüléssel veszik körül őket. Mindkét nem tagjait különböző korcsoportokra osztják, akik kötelesek segíteni egymást. Egyfajta munkaszervezetet alkotnak, de munkájukért nem pénzt, hanem ételt és italt kapnak.

Egy Hogon

Mezőgazdaság, állattenyésztés, halászat

Mezőgazdaságuk függ az éghajlati körülményeiktől. Az év 12 db 30 napos holdból áll 5 napos hetekre osztva. Négy évszakuk van, a bago, mely a száraz időszak kezdete; a nay banu, ami a száraz időszak; a bado az esős időszak előtti utolsó hold; a dine, ami az esős időszak.

Földjeiket a dine évszakban művelik, a nehéz munkát a férfiak végzik, a nők és a gyerekek feladata a kártékony állatok távoltartása. Kölest, cirokot és rizst termesztenek. A hagyma az egyetlen exportcikkük, melyre Szudán tart igényt.

A dogonok tartanak szamarakat, tenyésztenek szárnyasokat, juhokat, kecskéket és szarvasmarhákat. A víz itt nagy kincsnek számít, az esővizet természetes víztározókba gyűjtik és lefedik, illetve 80 méter mélységű kutakból igyekeznek kielégíteni az emberek és az állatok folyadékszükségletét. A szárazság miatt eléggé ritkán van lehetőségük vadászni és halászni. Egy Bamba nevű dogon faluban óriási ünnepnek számít a halfogás, melyet évente rendeznek meg. Ilyenkor egyszerre rohamoznak meg egy kis tavat, utána pedig a zsákmányt elosszák egymás között.

Dogon halászok - videó


Dogon épületek

Házaik sárból és szalmából készültek, különleges alakúak. A lakóházakon kívül külön épületek vannak a vezetők, a férfiak és a nők számára.

Dogon házak

Dogon házak

Egy Hogon (vallási vezető) háza

Tógu nà – Ez az épület csak férfiak számára készült

Itt pihennek és vészelik át a meleget a száraz évszakban, továbbá ezen a helyen beszélik meg a különféle ügyeket és fontos döntéseket. Sajátossága, hogy nem lehet benne felegyenesedni. Ezzel a viták hevében kialakuló erőszakot akarják elkerülni.

Magtár férfiaknak 

Itt kölest és egyéb magvakat tárolnak, védve van az egerek és rágcsálók ellen. A magtár telítettsége mutatja a férfi gazdagságát.

Magtár nőknek 

Ez külsőleg hasonló egy férfi magtárhoz, de kevésbé védett az egerek ellen. Itt tárolják a nők a személyes dolgaikat, ruhákat, ékszereket, pénzt, ennivalót. A magtár tartalma szintén a gazdagságot jelképezi.

Ginu punulu - Ez az épület menstruáló nők számára van fenntartva, a falvakon kívül helyezkedik el.

A nők ebben az időszakban tisztátalannak számítanak, és itt kell tölteniük idejüket, kisgyermeküket viszont magukkal hozhatják. Az ilyen házak falára különféle ábrákat rajzolnak, hogy távolról is felismerjék, és a földeken dolgozó férfiak is tudják, hogy oda tilos belépni.

Sewa emberek

A dogonok harmóniaközpontú emberek, szertartásaik is ezt bizonyítják. Ilyen például, amikor a nők dicsérik a férfiakat, amit a férfiak megköszönnek. A fiatalok elismerésüket fejezik ki az öregek felé, és az öregek ezt hálával fogadják. Más példa szertartásaikra egy sajátos üdvözlési forma: A kapcsolatot kezdeményező dogon, vagy aki belép egy házba, feltesz egy kérdést, a válasz minden esetben az szokott lenni, hogy sewa, aminek a jelentése minden rendben van. Ezt a furcsa rituálét, egész nap alkalmazzák a dogonok, ahányszor csak találkoznak. A szomszéd népek nem véletlenül hívják őket „sewa embereknek”.

Elképesztő eredetmítosz és csillagászati ismeretek

Ez a békés, analfabéta afrikai nép sokáig nem engedte magához közel a nyugati fejlett világot, titkait, eredetmondáját megtartotta magának, mely szájról szájra terjedt egymás között. Marcell Griaule antropológus és Germaine Dietlen néprajzkutató 1931-ben kezdte tanulmányozni őket és hosszú évekig együtt élt a velük. A két tudós kitartása meghozta gyümölcsét és a dogonok feltárták titkaikat.

A dogon eredetmonda szerint réges-régen hüllőszerű lények, a nommók érkeztek a Földre és elhozták az életet és a tudást. A nommók a Sirius csillagrendszer egyik bolygójáról jöttek, a csillagkép szerepel a régi barlangrajzokon is. Ezeket a rajzokat a dogonok ma is nagy gonddal óvják, folyamatosan áll egy őr a barlangok bejárat előtt.

Mivel Griaule és Dietlen nem volt csillagász, csupán mondának vélték, amit hallottak. Az 1950-es években az Afrikanisztikai Társaság könyvet adott ki a megtudott ismeretekről, de igazából senki sem figyelt fel rá, azt gondolták ez is csupán egy a sok antropológiai tanulmány közül. A könyvre a hatvanas években figyelt fel Robert Temple, az Angol Királyi Csillagászati Társaság amerikai tagja és utánajárt a dolognak. Nyomozásának eredménye az 1976-os A Sirius-rejtély című írás lett és óriási szenzációt keltett.

A Sirius-rejtély című könyv

Robert K. G. Temple

A dogon eredetmonda szerint a Sirius csillagrendszerben három csillag van. A Sirius A-t Sigi Tolonak hívták, a Sirius B-t Po Tolonak, a Sirius C-t pedig Emme ya Tolonak. A Sirius csillagrendszer 8 fényévnyire van a Földtől, a Sirius A az egyik legfényesebb csillag. A probléma a másik két csillagban rejlik ugyanis azok nem láthatók szabad szemmel. A Sirius B egy fehér törpe a Sirius C pedig egy barna törpe.

A Sirius csillagrendszer

Több mint furcsa, hogy a dogonoknak tudomásuk van arról, hogy a Sirius A-t 50 év alatt kerüli meg a Sirius B. A Szigui-ünnepet 50 évente tartják ennek tiszteletére.

A Sirius A és B modern tudomány és a dogon törzs szerint

A Sirius B létezését Alvan Graham Clark csillagász bizonyította be 1862-ben, fényképet azonban csak az 1970-es években tudtak róla készíteni. A Sirius C helyzetét ma sem tudják pontosan, egy 1995-ös mérés során jöttek rá, hogy a csillag egy barna törpe lehet.

A Hubble űrteleszkóp felvétele a Sirius A-ról és a Sirius B-ről. A Sirius B, a kép bal alsó részén található kis pont.

A dogonoknak nem csak a Sirius csillagrendszerről van tudomása, hanem a naprendszerünk bolygóiról is, a Jupiter holdjairól és a Szaturnusz gyűrűiről.

Szkeptikus vélemények

Néhányan azt gondolják, valami csalás van a dologban és a dogonok idő közben szerezték meg ismereteiket az oda vetődő nyugati emberektől. Ez azonban nem valószínű, hiszen a Sirius C létét csupán napjainkban kezdik bizonyítani. Ráadásul a Szigui-ünnepet legalább 800 éve tartják és az itt használt dogon maszkok is meglehetősen régiek.

Dogonok ünnepi maszkban és ruhában

A Sirius más népeknél

A Sirius A az egyiptomiak legfőbb csillaga volt, Szopednek hívták, hozzá igazították időszámításukat. A Sirius első hajnali megjelenése az égen körülbelül egybeesett a Nílus áradásával. 1868-ban Adam Renders Zimbabwében egy különös épületegyüttesre talált, mely meglepően hasonlít a dogonok Sírius-modelljéhez. Az építmény ellipszis alakú, melyben újabb ellipszisek vannak.

A dogonok Sírius-modelljéhez hasonló épület Zimbabwében

Annak tudatában, hogy a múlt mindig mutat számunkra meglepetéseket és rejtélyeket, felébred az emberi fantázia. Hogyan lehet, hogy egy fejletlen, írástudatlan afrikai nép ennyire pontos csillagászati adatokkal rendelkezik? Lehetséges, hogy tényleg földönkívüli látogatók érkeztek hozzánk? Előfordulhat, hogy a Sírius csillagrendszer gyermekei vagyunk? Ha igen, hol vannak azok, akiknek a létünket köszönhetjük? Mi lesz, ha egyszer visszatérnek? Talán egyszer ezekre is választ kapunk…..

(forrás:erdekesvilagunk.blog.hu)