2022. augusztus 8., hétfő

Üzenet - John Lennon az ötödik dimenzióból


"A szoba fényleni kezdett, és engem mélységes béke töltött el. 

Fizikai testem vonzása egyre inkább engedett; tudtam, hogy meghaltam. 

A szoba felragyogott, és a világ, amelyet ismertem, többé nem létezett. 

Átsuhantam egy "alagúton", fénylett, akár a nap." 

- John Lennon -

John Lennon visszatért, hogy megossza velünk a létezés más birodalmaiban tett utazását és hogy megmagyarázza az egyéni életünkben és a világban végbemenő gyökeres változásokat. 

A könyv célja, hogy hatást gyakoroljunk életünkre. 

Univerzális üzenet, egy univerzális embertől.


A szerző megjegyzése:

Születésemtől kezdve tisztánhalló vagyok.

Sokáig elnyomtam ezt a képességemet , azt gondoltam, hogy kevés vagy éppen semmi jelentősége nincs a mindennapi életben.

John Lennon üzenetét az általam „nyitott tudatú kapcsolat”-nak nevezett folyamaton keresztül adta át.Itt nincs szükség transzra, a „befogadó” teljesen éber állapotban van az egész folyamat alatt.
Egyszerűen ráhangolom magam az üzenni vágyó személy rezgésére és közös szándékunk hidat formál. Az információ ezen a hídon keresztül jut el hozzám. Én igyekszem az üzenetet olyan szavakba foglalni, amelyek kifejezik a szándékozott formát, tartalmat és a közölni vágyó személy érzelmi világát.

Johnnal való első találkozásom három nappal a halála után történt.

Az első héten Johnt nagyon aggasztotta, hogy éteri testét erősen lehúzza az emberek millióinak gyásza. Bár mélyen meghatotta a világméretű gyász, azt kívánta, hogy az emberek minél hamarabb tegyék túl magukat rajta. Túlságosan is jól emlékezett saját szenvedésére anyja halála után.

1981. november elején John megkért, hogy állítsak össze egy könyvet az együtt töltött hónapok anyagából.

A könyvben John elmesélte halála pillanatának megpróbáltatásait, amikor saját teste fölött lebegve látta Yoko Ono kétségbeesését. 

John újra találkozott édesanyjával, akivel mindig is zaklatott kapcsolata volt az életben.

Amit most megoszt velünk, az a saját maga által tapasztalt, angyali forrásokből és az Isteni Szellem különböző aspektusaiból származó igazság. Élményei mindannyiunknak felbecsülhetetlen ajándékot nyújtanak.

- Jason Leen 1989. március -

 - - - - - - 

 Részlet az interjúból:

Jason Leen összeállítása a John Lennonnal folytatott beszélgetések jegyzeteiből.

 JASON: Nos, John, hol akarod elkezdeni?

JOHN: Gondolom, a kezdetnél.

JASON: A halálod pillanatával?

JOHN: Nem. Egypár nappal előbb egyszer csak azt éreztem, hogy valamilyen nagy változás fog történni az életemben.

ASON: Megérezted a halálod? 

JOHN: Nem. Az előtte való héten nem. De több alkalommal is "láttam" a halálomat. Ezekből az előérzetekből sok minden valósult meg azon az éjszakán, amkor lelőttek.
Bámulatos, ahogy a dolgok egymásba kapcsolódnak. De ez a változás, amelyről az előbb beszéltem, egyáltalán nem a halál előérzete volt. Csak egy különös érzés, ami egyre erősödött bennem. December 8-án este Yoko és én a New York-i stúdióban dolgoztunk. Nagyon belemerültem a munkába és elégedett voltam azzal, amit csináltam, mégis úgy éreztem, valami nincs rendjén. Gondolataim egyre Sean körül forogtak. Azt terveztük, hogy kimegyünk vacsorázni a többiekkel, de úgy döntöttem, elég volt mára. Semmi mást nem kívántam, mint otthon lenni Yokóval és Seannal. A történet folytatását ismered...

JASON: Attól a perctől kezdve, hogy bekerültél a fény alagútjába, majdnem állandó segítséget kaptál éteri és angyali forrásokból.  Tudod, hogy miért!

JOHN: Mindenkivel, aki "meghal", nagy szeretettel és segítséggel törődnek. Csak később tudtam meg, hogy az a különleges energia, amely akkor körülvett, megvédett attól, hogy egy hosszan tartó bánatba süllyedjek, mert el kellett szakadnom családomtól. Ez nem jelenti  azt, hogy nem voltak ilyen érzéseim. Csak azt, hogy nem emésztettek fel. Ha a szomorúság és fájdalom alacsony rezgései zárnak magukba, nem lehetek az örök élet és az éteri birodalmak szószólója.

JASON: Ez a visszatérésed és közös munkánk  fő célja?

JOHN: Igen, néhány személyes ügy kivételével Yoko és köztem. Azért léptem érintkezésbe az emberiséggel, hogy a halál utáni élet létezéséről beszéljek mindazoknak, akik meghallgatnak. Az emberek rendkívüli módon korlátozzák saját fejlődésüket azzal, hogy elutasítják a nem fizikai világok létezését. A démonok, akik az emberek szerint a szellemvilágot lakják, nem mások, mint a fantázia szüleményei. Itt nincs semmi, amitől félni kell.

JASON: Kapcsolatba léptél Yokóval halálod óta?

JOHN: Nem úgy, mint veled, de azért több ízben keresztüljutottam hozzá. Érezte jelenlétemet, de közvetlen kapcsolat még nem jött létre közöttünk. Azt hiszem, idővel meg tudjuk majd osztani gondolatainkat, amikor megtanulunk kapcsolatot teremteni jelenlegi állapotunkban.

JASON: És mi van Sennal és Juliannel? Velük kapcsolatba léptél?

JOHN: Nem azon a szinten, ahogy Yokóval próbáltam. Talán ha majd nagyobbak lesznek, tudunk valamilyen módon érintkezni, de most csak álmukban látogatom meg őket. Közelükben akarok maradni, amennyire csak lehet.

JASON: Van valaki más, akivel érintkezésbe léptél?

JOHN: Igen, többekkel, akik közel álltak hozzám fizikai életemben. Legtöbbjük érezte jelenlétemet, de szóbeli kapcsolat nem volt közöttünk. Amit csak tudtam, megtettem, hogy tudomásukra hozzam, közel vagyok. Együtt töltöttünk néhány percet. Ez minden.

JASON: Mi mindent láttál új környezetedben?

JOHN: Többféle éteri építményt láttam és belülről is megnéztem őket. Legtöbbjüket arra használják, hogy az újonnan érkezett emberek éteri testét egyensúlyba hozzák - úgy is mondhatnánk, hogy meggyógyítsák őket, bár ez a kifejezés kicsit furcsának tűnhet, amikor olyan valakiről  beszélünk, aki már nem "él". A lényeg az, hogy a fizikain túl a létnek vannak még más régiói is. Az emberek miután elhagyják a Földet, tovább élnek, csak éppen nincs fizikai testük.

JASON: Hatással van rád, hogy mit éreznek és gondolnak rólad az emberek?

JOHN: Kezdetben, amíg az éteri testem bizonytalan volt, a magnetikus vonzás, ami az emberekből áradt, akik szerették volna, hogy újra köztük legyek, néha majdnem elviselhetetlen volt. De amint egyensúlyba kerültem és megtaláltam a fókuszomat, ezek a rezgések nem hatottak rám többé.

Jason Leen: Üzenet John Lennon az ötödik dimenzióból (könyv részletek):

Az "Üzenet" különleges beszámoló John Lennon "ajtón túli" élményeiről, onnan, amit ma halálnak nevezünk.

Ez az ajtó átvezet az örökké tartó élet egyik formájából a másikba.

A könyv legfontosabb üzenete abban áll, hogy az emberiség korlátlan rejtett képességei hamarosan kifejezésre jutnak.

Az emberi faj lehetőségei egyedülállóak a Világmindenségben és nincs még egy olyan izgalmas hely, mint az éppen itt és most.

Elmondja az emberiségnek: a mi rendeltetésünk az, hogy túllépjünk az idő és tér határain, hogy egyéni tudatunkat egyesítsük egymással, a bolygónkkal és Istennel.

"Közeledik a Föld felébredésének ideje, de először az emberiségnek kell felébrednie.
A Földön a tudatnak hét fokozata van:
atomi, ásványi, növényi, állati, emberi, éteri és angyali.


A szivárvány is hét színből áll:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya.

Ezek a színek szoros kapcsolatban vannak az éteri test
hét energiaközpontjával, a csakrákkal.

A csakrák mindegyike kapcsolatban áll
a belső elválasztású mirigyrendszer hét központjával:
ivarmirigyek, Lynden-mirigyek, napfonat, csecsemőmirigy, pajzsmirigy, tobozmirigy és agyalapi mirigy.

A földi élet folyamán a csakrák egyenesen a
hét éteri birodalomból kapják az energiát.

A csakrák lecsökkentik az energia rezgéssebességét, majd szétosztják a mirigyközpontokon keresztül.
E táplálék nélkül a test nem tudná magát fönntartani a Földön."

"A földi élet egyik legfontosabb feladata teremtő erőink teljes elfogadása.
Az éteri birodalomban telepátia útján érintkezünk, csak rágondolunk valakire vagy valamire és máris kapcsolatba kerülünk vele.
A szabad akarat itt annyira kifejlődött, hogy valóban: "amit hiszel, úgyis lesz".
Minden vágy azonnal beteljesül, ezért kell megtanulnunk irányítani a gondolatainkat, mielőtt ezzel az új valósággal kapcsolatba léphetünk."

Az egész Teremtés egy gondolat Isten elméjében, és Isten a teremtő erő, amely mindent formába önt.
Ez a Kulcs a Birodalomhoz."

"Hát akkor tűnődtem, ha itt minden kívánság megvalósul és pénzzel nem lehet sikert és hatalmat vásárolni, akkor itt végre elértük az egyenlőséget."

"Amikor az emberek teljes mértékig tudatában lesznek isteni mivoltuknak, képesek lesznek a teremtő energiák teljes spektrumának használatára és korlátlanul beléphetnek majd a Teremtés valamennyi birodalmába."

 - - - - - - 

 John Lennon - Imagine (live 1975) - videó

 
 
 John Lennon: Imagine - Képzeld el

Képzeld el, hogy nincs mennyország
Nem nehéz, csak meg kell próbálnod
Nincs alattunk pokol
Fölöttünk csak a kék ég
Képzeld el, hogy minden ember
A mának él

Képzeld el, hogy nincsenek országok
Nem nehéz belegondolni
Nincs miért ölni és meghalni
S vallások sem léteznek
Képzeld el, hogy minden ember
Békében él egymással

Talán álmodozónak tartasz
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy nap te is közénk állsz
S eggyé válik a világ

Képzeld el, hogy nincsenek vagyontárgyak
Vajon képes vagy rá?
Nem létezik kapzsiság, sem pedig éhség
Csak testvériség
Képzeld el, hogy minden ember
Osztozik a világon

Talán álmodozónak tartasz
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy nap te is közénk állsz
S eggyé válik a világ

2022. augusztus 7., vasárnap

Müller Péter - A várakozás művészete


A csodát nem kívülről küldik, hanem belülről megidézzük. 

Ez a hangoskönyv sorsunkról szól. 

Elképzellek, ahogy kérdezel és továbbszövöd a gondolataimat. 

A várakozás művészetéről beszélgetünk, jövőnk sejtelmeiről, a Gondviselésről, és főleg arról, hogy életünknek nem passzív résztvevői, hanem aktív teremtői vagyunk.

 A színházban, ahol több mint hatvan éve dolgozom, ezt a sorsteremtő mágiát tanultam. Igyekeztem erről a nagy kérdésről élvezetesen beszélni. Remélem, sikerült...

 Az Igazi Szeretet: szabad. Én is szabad vagyok, te is szabad vagy - csakis akkor szerethetjük egymást. Ha valakitől függök, ha valaki mellett nem lehetek az, aki vagyok, ha valaki mellett nem vagyok szabad: nem is szerethetem. 

Müller Péter

 - - - - - - -

Müller Péter - A várakozás művészete (hangoskönyv) - videó

forrás:Wake Up 

 https://www.youtube.com/watch?v=WKk1UiQX3O8

2022. augusztus 6., szombat

Medek Tamás spirituális író válaszol 37.

 

Ezúttal egy kedves Olvasóm saját történeteit szeretném megosztani - a szíves beleegyezésével -, melyek úgy érzem, másoknak is hasznos és segítő pillanatokat fognak jelenteni. 

 
"Az alábbi megélések az elmúlt két évben történtek velem, és amik kétségkívül bizonyítják számomra a halál utáni létezést. 

Az első furcsaság akkor történt, mikor elhunyt férjem temetésén voltam, voltunk.
Láttam, ahogyan az urnája mellett 'áll' az öltönyében, és a tömeget szemléli. Egy pillanat volt az egész.
A temetés után a közeli családtagjaimmal beszélgettünk, és kiderült, hogy összesen hárman láttuk ugyanezt, ugyanúgy. 

Még a temetés napján megtudtam, hogy idős nagymamám kórházba került.
2 nap múlva látogattuk meg.
Éreztem, hogy utoljára látom.
Bár zaklatott voltam miatta, de utána két napig semmi sem történt.
Aztán beültem a kedvenc fotelembe, és lehunytam a szememet. A fejemben a régen elhunyt nagypapámnak 'szóltam'.
Azt válaszolta: - Itt vagyok, kisunokám, de nem hozzád jöttem.
Annyit kérdeztem: - Ma fog elmenni a mama?
Azt mondta, igen.
Ennyi volt a beszélgetés.
Másnap reggel megtudtam, hogy mama azon az éjszakán meghalt. 

Pár hétre rá a gyász egy mély fázisában az ágyon feküdtem, a halálomért könyörögtem az égiekhez.
Mondhatni, hogy önkívületi állapotban voltam, ahonnan nem tudtam visszatérni, mert nem is akartam... De mégis sikerült.
A rengeteg festményem, szélcsendes időben, a falról sorba potyogott le. Akkor tértem magamhoz.
Tudtam, éreztem, hogy csak a férjem lehet, és nem akarja, hogy ilyet éljek át.
A támogatását többször is éreztem azóta.
Hogy ezt őrangyalként teszi, vagy csak 'odaátról' jelzi, azt nem tudom. És talán jobb, ha nem is tudok mindent, mert földi ésszel a teljes igazságot felfogni, elfogadni, úgysem tudnám.
Úgyis eljön majd az idő, amikor összeáll a kép."

Ezúton is szeretném megköszönni a kedves Olvasómnak, hogy a saját történeteit megosztotta velem és hozzájárult annak nyilvános közléséhez is.
Azt gondolom, nagyon jól látja, hiábavaló próbálkozás, hogy most akarjunk mindent megérteni az 'túlvilággal' kapcsolatban, hisz a földi elménk nem is lenne rá képes. Ugyanakkor sok mindent átláthatunk, beláthatunk most is, s pláne olyan történések után, amiket most olvashattunk. Úgy gondolom, hogy ezek - az átélők számára legalábbis - mindenképpen bizonyítják a túlvilág létezését. Azt, hogy valójában lelkek vagyunk, kiknek jelen testi életünk csupán egy aprócska szakasz, melyben minden okkal történik, de az elválásunk senkitől sem végleges.
 
- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -
 

2022. augusztus 5., péntek

Tesla üzenete a ma emberének - Lila energialemez és Medál

 

Nikola Tesla vagyok és ez az én üzenetem a ma emberének

Tudnotok kell, hogy a Föld egyfajta elektromos áramban úszik. A Föld belső rétege jóval sűrűbb a külső rétegekhez képest, így a Föld forgása miatt súrlódás alakul ki, amely végtelen mennyiségű elektromos potenciált hoz létre. 
 
 
Ez az energia a mágneses északi és déli póluson át csapódik le és egy elektromos burkot hoz létre a Föld körül. Úgy veszi körül a Földet mint narancsot a narancshéj. Végtelen mennyiségű elektromos áramban úsztok, úgy mint a halak a vízben... Ez az energia egy bárhonnan elérhető, végtelen erőforrás, nincs mennyiségi határa az elektromosságnak, amely előállítható. Ez az erőforrás a SZABAD ENERGIA, amelynek alkotórészei a TACHIONOK.

Képzeljétek el, hogy minden, amihez elektromosság kell, ebből a forrásból táplálkozik. Képzeljétek el, az ingyen, tiszta, szabadon felhasználható, végtelen mennyiségű energiát!

"Az Univerzum a váltóáramok egyfajta harmonikus és nyugodt szimfóniája, amit sokféle oktávon játszanak. Feltárni az elektromos rezgések teljes spektrumát, közelebb visz megérteni a kozmikus szimfóniát" 
 
 
" Semmi nem létezik a Világegyetemben, aminek nincs harmónikus rezgése"

MINDEN ENERGIA, SŐT AZ ÉLET MAGA AZ ENERGIA!

Mit kezdhetünk még tehát a szabad energiával? 
Tudtad hogy az ember, mint minden élő organizmus, alapvetően elektromágneses szerveződésű? Minden fiziológiai vagy kémiai folyamat a testünkben, ezen elektromágneses tulajdonság működésétől függ.

Minden egyes sejtünk egy elektromágneses egységként képzelhető el, amely energiát ad le és vesz fel. Így rezgés keletkezik, amely az ember körül energiamezőt hoz létre. A megfelelő energetikai mező létfontosságú, hiszen elektromos impulzusok által az elektromágneses tér váltja ki, és szabályozza sok milliárd sejtünk kémiai folyamatait. A szívet a színusz csomó elektromos impulzusai késztetik dobogásra. Az idegrendszer sejtjei elektromos ingereket küldenek az agy felé, így irányítják az érzékelést. Az agy sejtjei szintén elektromos összeköttetésben állnak egymással. Az elektromos inger a szinaptikus pályán sejtről sejtre halad, míg végül elér rendeltetési helyére. Így irányítja az agy az érzékelést, az érzelmeket, a memóriát, sejtjeink milliárdjainak működését. Az emberi biológiai frekvencia, azaz az agy által kibocsátott hullámok rezgésszintje, egy spektrumban mozog a szabad energia frekvenciájával.

Mihez is kezdhetünk még tehát a szabad energiával?

Képzelj el egy eszközt, amely adóvevőként és átvivőként működik, így tisztítja meg és tölti fel, az univerzum szabad energiájával, - az életerővel, és testi-lelki harmóniával az embert, az állatokat, a növényeket, a vizet, táplálékunkat és levegőt ... 
 
Ez az eszköz a LILA ENERGIALEMEZ és MEDÁL
 
A jelenlévő anyag atomi szerkezetét, megváltoztattam, lehetővé téve ezzel az alumínium elektronjainak, hogy a szabad energiával összhangban rezegjenek. Ennek hatására összeadódva, az összes atom, és molekula részecskéi egy egységes állandó rezgésben vannak., és együtt rezegnek a szabad energia tachionjaival. 
Így a lila lemez képes begyűjteni, a fénynél gyorsabban mozgó tachionokat, és nagy sűrűségben koncentrálni őket egy magasabb rendű energiamezőben. Így a lila lemezek egy pozitív energiamezőt hoznak létre az ember körül, amely a szabad energia részecskéiből, a tachionokból áll. Melyek elektromos irányításunkat, így minden egyes sejtünket új energiával töltenek fel, hogy az univerzum atomjaival együtt rezegjenek. Megajándékozva minket sejtjeink optimális működésével, egészséggel, életerővel, békességgel, és harmóniával. 
 
 
Összefoglalva: a tachionok a test elektromágneses tulajdonsága következtében oda vándorolnak először, ahol energiahiányos területek vannak, így egy egyensúlyt hoznak létre az energiamezőben. Az energiahiányos területet feltöltik új energiával, és mivel a sejtek optimális működése az optimális energiaáramlástól függ, így azon a területen a sejtek működése optimálissá válik. Mindig azokon a területeken kezdődik a regeneráció, ahol a legnagyobb szükség van rá, és így fokozatos, és végül teljes regeneráció következik be.

A tachionok képesek a levegőt is megtisztítani a stresszt kiváltó elektroszmogtól és minden káros anyagtól. Képesek az elektromos gépek fogyasztását csökkenteni, ugyanakkor teljesítményüket növelni. Képesek a táplálékunkat és a vizet energetizálni, a bennük lévő hasznos anyagokat kiemelni, ugyanakkor a káros anyagoktól mentesíteni. Ezen kívül még sok dologra képesek...

A SZABAD ENERGIA A TIÉD IS, HASZNÁLD AZ UNIVERZUM ELEMENTÁRIS GYÓGYÍTÓ ENERGIÁJÁT!

forrás: debrecen-portal.hu
 
- - - - - - 
 
Tesla lila lemez
 
A Tesla lemez története:
 
 Ralph Bergstresser, Tesla egykori asszisztense, írta le a lemezek működési elvét, Tesla jegyzeteit használva. 
1912-ben született az Egyesült Államokba bevándorolt német szülők gyermekeként. Rendkívül érdekelte a szabad energia, vagy, ahogy ma a tudományos körökben nevezik, a nullponti energia. Gondosan tanulmányozott mindent, amit Nikola Tesla kísérleteiről írtak, és részt vett számos Tesla előadáson. Egy alkalommal be is mutatták őket egymásnak és a szabad energia iránti érdeklődésüknek köszönhetően azonnal barátok lettek. Az elkövetkező 20 évben számos beszélgetést folytattak a szabad energia megcsapolási eljárásának lehetőségeiről. Tesla halála után – a feltaláló hátrahagyott feljegyzései nyomán – Bergstresser megfejtette a Lila Harmónia Lemezekben lévő alumínium szerkezeti átalakításának titkát…

A Tesla lemez nem használódik el
 
A lemezek a legmodernebb technikai eljárásokkal készülnek, és a leghatékonyabb energia szintet növelő termékek, valójában az elsők, amelyek tachion energiával működnek. E lemezek soha nem használódnak el, tartósan generálják és töltik fel az emberi energiamezőt és adnak szilárd életerőt, energiát, egészséget és védelmet az embernek.

Nem trükk, hanem tudomány…
 
A kvantummechanika területén még mindig folynak kutatások, melyek a létező életerő energia hatásait vizsgálják és az összefüggéseket próbálják magyarázni. Egy azonban bizonyos, a tesla lemezek nem téveszthetők össze, más homályos magyarázatokon alapuló szenzációvadászattal, vagy trükkel. A lemezek működési mechanizmusa és kifejtett hatása tudományosan magyarázható, és mivel állatokra, növényekre is azonos módon és látványosan fejti ki hatását, a placebo hatás kizárható.

“Ha meg akarod érteni az univerzum titkait, gondolj az energiára, a frekvenciára és a rezgésre” (Tesla)
 
Tesla lila medál
 
Alkalmazási területek:
 
Vannak emberek akik rögtön igen erősen érzik a lemezek vagy a medálok frekvenciáit, és vannak emberek akiknek ehhez idő kell. Néhány ember számára dinamikus, ösztönző az érzés, mások nyugalmat, békességet éreznek. Vannak akik egész nap hordják a medálokat vagy viszik magukkal a lemezt, de vannak olyanok, akik számára 15 perc is elég naponta.
Felmerül a kérdés, hogy a hatások, miért jelentkeznek minden embernél különbözően. A válasz egyszerű, minden ember egyedi, egyedi problémákkal, beállítottsággal. Mindenkinek másra van szüksége, de a lemezek és a medálok mindenkinél azt nyújtják amire szüksége van!
A jelenlegi energia mező állapotunk is nagyban meghatározza azt mennyire jól reagál a testünk és a lelkünk erre az eszközre. Ha kevésbé vagyunk jó állapotban, a lemezeknek idő kell amíg visszaállítják testi-lelki egyensúlyunkat. Ebben az időszakban felléphet némi diszkomfort érzés vagy nyugtalanság, de a hatás nem marad el, sőt, egyre pozitívabb és pozitívabb lesz. Az energia szint emelkedését sem érezzük egyformán. És pont úgy, ahogy bizonyos emberek érzékenyebbek az allergénekre, úgy bizonyos emberek könnyebben “fogják” , érzékelik az energiaváltozást, mások kevésbé. Minél hosszabb ideig használjuk a terméket, annál könnyebben és könnyebben fogjuk érezni az energiát.
 
Fontos, hogy adjon szervezetének időt, hogy alkalmazkodni tudjon, e megemelkedett energia szinthez, mely kihat életének minden területére!
 
Mint látható, a lemezek alkalmazásának ezernyi módja van. A következőkben néhány javaslatot teszünk még a lemezek alkalmazását illetően. E javaslatok gyakorlati tapasztalatokból származnak, de tény hogy minden egyes ember másként reagál, ezért fontos hogy, megértse Önnek melyik alkalmazási mód a legmegfelelőbb és a leghatékonyabb. Természetes mindenkinek más az igénye, és ennek megfelelően, javasoljuk, Ön is kísérletezzen, fedezze fel az Önnek legjobb alkalmazási módot, hallgasson a testére és legyen intuitív! A lemezek természetesen semmi fajta mellékhatást nem okoznak, de nem helyettesítik a megfelelő orvosi kezelést! 

FŐBB HATÁSOK 
 
Drasztikus rezgésszint emelkedés és hihetetlen életerő energia növekedés, testi lelki egészség visszaállítása, az elektro-szmog elleni védelem és a gépek fogyasztásának csökkentése, koncentrálóképesség, kreativitás, tanulási készség, szellemi teljesítmény növekedése, meditáció vagy az alvás elmélyítése, sportteljesítmény növekedése, gyors sebgyógyulás, a víz és a táplálék energetizálása, háziállataink védelme és jó kondiciója, növények “gyógyítása”.
 
1. Drasztikus rezgésszint emelkedés és hihetetlen életerő energia növekedés
 
A lemezek életerő-energiája berendezéssel mérhető. A mérések kezdetekor az önmagán dolgozni kezdő egyén rezgésszáma kb. 25000 ciklus másodpercenként. Amikor az egyén egy lila lemezt vesz magához, ez azonnal 90.000-95.000 ciklusra emelkedik másodpercenként. Ez nem marad így, de folyamatos lemezhasználat mellett lassan felemelkedik 100.000 ciklusra másodpercenként.
Tartsa a hitelkártya méretű lemezt, vagy a medált a zsebében, vagy kézitáskában. A lemez nem kell hogy közvetlenül érintkezzen a bőrrel, ahhoz hogy a hatása érzékelhető legyen. A medált hordhatja ékszerként, de akár kulcstartóra is csatolható.

2. Tachion terület

A tachion terület egy olyan védelmet nyújtó terület, amely védi Önt az elektroszmog vagy a mobiltelefonok által kibocsátott mikrohullámok káros hatásaitól. A tachion terület nagyon fontos tulajdonsága hogy az ezen a területen belül tartózkodó élő szervezetek nemcsak védelmet élveznek, de szintén energetizálódnak, a rezgésszintjük megemelkedik, fittebbek, dinamikusak, energikusak lesznek. A tachion mezőben lévő elektromos berendezések teljesítménye nő, fogyasztása viszont csökken, így kevesebb lesz a villanyszámla is.
Helyezzen egy lemezt vagy két kislemezt olyan területre ahol nagyfeszültségű elektromos berendezések vannak (TV, számítógép képernyője, mikrohullámú sütő) Természetesen soha ne helyezze a lemezt a mikrohullámú sütőbe. Használja olyan területen ahol sok elektroszmog keletkezik (villanykapcsolók, transzformátorok, adapterek) Helyezzen kis lemezt arra a területre ahol a következő eszközök vannak: modem, vezeték nélküli telefon, videó, lejátszók, hifi berendezések, stb.
Helyezzen el egy nagy lemezt a lakás azon pontján ahol sok elektromos berendezés van. Ezzel tachion mezőt hoz létre. A hatás még optimálisabb ha két nagy lemezt helyez el a lakás két különböző pontján.

3. Testi-lelki egészség, harmónia

A tachionok tesla lemez általi “befogása” következtében testünk egészsége, testi-lelki harmóniánk helyreáll. A tachion a Földünket körülvevő kozmikus energia, a Schumann – mező, az un. szabad energia részecskéje. A tachionok szubatomi méretű ( atomméret alatti) és a fénysebességnél gyorsabban mozgó, tömeg nélküli részecskék, melyek azonban saját energiával rendelkeznek, és képesek a szilárd anyagon áthatolni.
Ezen kis részecskék befogásához, és aktiválásához közvetítő szükséges, melyre a tesla medál vagy emez a legalkalmasabb. A tachionok aktiválási munkáját nem mindenki érzi rögtön, ennek tudatos érzékelése az ember készenléti állapotától és egyéni érzékenységi fokától függ. A tachionok tulajdonképpen, apró, gyorsan mozgó kis takarítógépek, amelyeket a tesla eszköz segítségével vonzunk magunkhoz és aktiválunk. .Azonban nem csak takarítanak, hanem aktiválják és támogatják belső erőinket, melyek egytől egyig szervezetünk elektromos tulajdonságára épülnek.A hatásuk nagyon sok szinten működik, nem kizárólag testi, hanem érzelmi, lelki szinten is. Minél tovább használjuk a medált, a hatás annál gyorsabban és könnyebben következik be.
Ahhoz hogy elfogadjuk a tachionok az emberi testre gyakorló pozitív hatását meg kell értenünk hogy testünk alapvetően elektromágneses szerveződésű, és minden kémiai vagy fiziológia folyamat a testünkben alapvetően ezen elektromos tulajdonság működésétől, illetve a bevitt tápanyagok értékszintjétől függ. 
A tachionok először arra áramlanak testünkben ahol a legenergiahiányosabb területek, ebből kifolyólag pedig fizikailag nem egészséges területek vannak. Feltöltve ezeket energiával, egyensúlyi állapotba billenti vissza őket, ezáltal aktiválja, helyrebillenti egészséges működésüket. A tachionok folyamatos vándorlása a teljes energiaháztartását kiegyenlíti, beleértve a fizikai és finomanyagi testeket is.
Összefoglalva: a tachionok, a test elektomágneses tulajdonsága következtében oda vándorolnak először, ahol energiahiányos területek vannak, így egy egyensúlyt hoznak létre az energiamezőben. Az energiahiányos területet feltöltik új energiával, és mivel a sejtek optimális működése az optimális energiaáramlástól függ, így azon a területen a sejtek működése optimálissá válik. Mindig azokon a területeken kezdődik a regeneráció, ahol a legnagyobb szükség van rá, és így fokozatos, és végül teljes regeneráció következik be.

4. Érzelmi egyensúly

Mivel az ember pszichoszomatikus lény, és az idegrendszer az érzelmeket, memóriát is irányítja, nem kizárólag fizikai síkon billenünk helyre, hanem érzelmileg, lelkileg is megerősödünk. Míg testünk energiával teli és dinamikus lesz, addig lelkünk is megerősödik, s ha két szóval szeretnénk kifejezni lelkiállapotunkat akkor az a két szó mindenképpen ez lesz: nyugalom, harmónia. A párna alá vagy az ágy közelébe helyezve a medált vagy lemezt, nyugodtabban, mélyebben alszunk és kipihenten ébredünk!

5. Koncentrálóképesség, tanulási készség, szellemi teljesítmény növekedése

Adjon medált a gyermekére és figyelje meg rajta hogy jóval kiegyensúlyozottabb lesz, az iskolában nő a koncentráló képessége, növekszik a tanulási készsége. Különösen hiperaktív gyermekek esetében figyeltek meg szenzációs eredményeket!

6. Sebgyógyulás

Az égések, vágások és különböző fájások a szövetek rezgéstartományának hirtelen és drasztikus csökkenését vonják maguk után. A lemezeket körülvevő energiamező azáltal segít felgyorsítani a gyógyulást, hogy a sérült terület visszajuttatja a normális rezgéstartományba.

7. Munkahelyi stressz

A munkahelyek és kereskedelmi terek tele vannak elektromos és elektronikus berendezéssel, vezetékes és vezeték nélküli eszközökkel, amelyek erős elektromágneses hullámai zavarják a mi finom biofizikai energetikai mezőnk működését és stresszes állapotot idéznek elő. Szintetikus padlók, festékek, bútorok szintén hozzájárulnak a statikus elektromossághoz, és kis mértékben ugyan de mérgező anyagokat bocsátanak ki magukból. Az elektromos sugárzás kiszárítja a levegőt, zárt ablakok mellett a levegőben felhalmozódnak a negatív ionok. A munka stresszes ütemben folyik, a hosszú koncentrálóképességet igénylő munka erősen megterheli a szervezetet. Mindez érzelmi-fizikai kimerültséghez, stresszhez, majd az immunrendszer gyengüléséhez vezet.
A tesla lemez nemcsak közömbösíti a káros sugárzást, de fel is tölt minket energiával. Tipp – használjon egy energialemezt egérpadként az asztalán! A számítógép alá helyezve a lemezt korlátlan ideig tudunk dolgozni, anélkül hogy tompulna a a koncentrálóképességünk, és teljesítményünk.

8. Víz és táplálék energetizálása

A modern életstílus okozta stressz, a környezetszennyezés és az elektroszmog, egyaránt hozzájárul a természetes emberi energiamező gyengüléséhez. A hiányos táplálkozás, korunk népbetegsége, szintén veszélyezteti az akadálytalan energiaáramlást, hiszen a legtöbb táplálék értéktelen anyagokból áll, híján van az értékes tápanyagoknak. Nem csoda hogy egyre többen panaszkodnak fáradékonyságra, kimerültségre, stresszes állapotokra. Ehhez hozzájön az immunrendszer gyengülése is.
A táplálék vagy az ivóvíz energetizálása rendkívűl egyszerű. Helyezze a lemezt az edény alá, vagy egynapi adag víz alá pár percre. A lemez kiszívja a káros anyagokat, az energia átjárja a vizet és a táplálékot, és ezeket elfogyasztva magát az embert is. A hatás megdöbbentő, a víz vagy a táplálék íze felerősödik, élvezhetőbbé válik.
- A csapból kifolyó vízből is élő tiszta, energetizált vizet csinálhat, és fogyasztásával feltöltődhet Ön is. Hasonlóan tegye a lemezt kedvence vizes tálkája alá, ugyan ezt a hatást fogja elérni. Teheti a lemezt a vízzel teli locsolókanna alá, mellyel a növényeit öntözi, látni fogja őket virágzani! Az energetizált víz fogyasztásával, 14 nap után igen látványos eredmények jelentkeznek!
A lemez használatával a zöldségek és gyümölcsök napokkal tovább megőrzik a frissességüket! Helyezzen egy lemezt a hűtőjébe és tegye próbára!
- Helyezze a lemezt 15 perccel az étkezés előtt, a tányérja alá. A lemez semlegesíti az ételben lévő haszontalan vagy káros anyagok hatását, az étel sokkal élvezhetőbb, intenzívebb ízű lesz. A hasznos tápanyagok jóval könnyebben szívódnak fel, helyreáll az emésztés. A gyümölcstálba helyezett lemez energetizálja a gyümölcsöt, közömbösíti a káros anyagok hatását, intenzívebb ízű, tápanyagdús gyümölcsöt fogyaszthatunk!
- Tegyen egy lemezt a hűtőbe és figyelje meg, hogy a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek akár hetekig frissek maradnak! Ízük intenzívebb lesz, káros hatásoktól mentes, tápanyagdús, könnyen emészthető táplálékot fogyaszthat! A baktériumok, gombák nem terjednek, a hűtő nagyobb kapacitással, de alacsonyabb villanyszámlával dolgozik!

9. Sport

A sportolók 3 okból használják a tesla energialemezt: jobb teljesítmény, nagyobb állóképesség, gyors regeneráció A futás vagy más sport tevékenység alatt 30-40%-al nő az állóképesség és a teljesítmény.

10. Természetgyógyászok, orvosok

Akupunktőrök,homeopaták, masszázs-és alternatív szakemberek számára egyaránt érték, mert az energia szint növelésével bámulatos eredmények érhetőek el a terápiában. Fogorvosok szintén alkalmazhatják a váróban, az asztalra vagy a székre helyezve. Így elmúlik a görcsös állapot, a kezelés során kisebb a fájdalomérzet. A kezelések után gyorsabb a sebgyógyulás. Ha Ön természetgyógyász és kristályokkal kezel, tegye a lemezt a kristály alá, hogy megnövelje annak potenciálját. Ha akupunktúra pontokat kezel, tegye a medált a megfelelő pontra, vagy tartsa a lemezt a közelben. Ha csakrát tisztít akkor a megfelelő csakra közelébe helyezze a lemezt és töltse fel energiával.

11. Utazás

Gyakori vagy hosszútávú utazások szintén károsíthatják bioenergetikai mezőnket, az időzóna különbség, emelkedett sugárzási szint, tengerszint feletti magasság, expozició, a repülőgépeken felszolgált előfőzött és újramelegített ételek, a száraz levegő miatt. Hátizsákos túrázók, kerékpárosok esetében szintén javasolt a tesla lemezek használata több szempontból is. Nemcsak az állóképességet javítja a lemez, de energetizálhatjuk vele az ivóvizünket is. Esetleges sérülések, fájdalom, zúzósások esetén sokkal gyorsabb a gyógyulási folyamat ha a lemez a közelünkben van.
Tömegközlekedés esetén, járműveken, vagy az utcán, védelmet nyújt a mobiltelefonok okozta káros sugárzás és az elektroszmog ellen. Tipp: Ha utazik, és az autóban tachion területet szeretne létrehozni, tegyen egy kis lemezt a szélvédő közelébe, egy másikat pedig a hátsó ablakhoz.

12.Meditáció

A meditáció alkalmával sokkal könnyebben kerülünk ellazult állapotba, ha a közelünkben van egy tesla energialemez.

13. Növények, kertészkedés

Az energetizált vízzel öntözött növények jóval gyorsabban növekednek, ellenállók a kártevőkkel szemben, jobb a virágzás, és bővebb a termés. A beteg növények egészségessé vállnak, ha energetizált vízzel öntözzük őket.

14. Kreativitás

A fáradt ember nem tud igazán kreatív lenni. A kreativitás a pozitív energia áramlása és kifejeződése. Az energiaszint természetesen meghatározza egy ember kreativitását. A tesla energialemezek segítségével jelentősen növelhető a kreativitás, és energikussá vállnak a hosszú, unalmas feladatok is, amelyek megkövetelik az odafigyelést és a koncentrálást.

15. Háziállatok

Háziállataink vitálisabbak és egyben nyugodtabban viselkednek a közelükbe helyezett Lila Harmónia Lemez hatására. A kutyák, macskák és más háziállatok is pozitívan reagálnak a tesla energialemezekre. A bundájuk fényes lesz, jobb lesz a közérzetük, és jelentősen javul az általános állapotuk. Különösen lovak esetében figyelték meg, gyomor és bélproblémáknál. Erősítse a medált a nyakörvre, tegyen a tányér alá vagy az alom mellé egy lemezt.
 
forrás: termeszetgyogyaszat-konyvek.hu
 
- - - - - - - 

„Az egyik legkülönlegesebb eszköz az energiaszintem növelésére, amit valaha találtam, az a Lila Harmónia Lemez. Nem vagyok oda az ilyen bigyókért. Láttam már az összest és szinte egyet sem használok közülük. Az egyetlen, amivel kivételt teszek, az a Lila Harmónia Lemezek használata, amivel bizonyára már sokatok találkozott. Ez tulajdonképpen egy szabad-energia lemez. A Lila Harmónia Lemez nemcsak megtisztítja az ételt a negatív energiáktól és az olyan káros szermaradványoktól, mint a rovarölő szerek, de egyúttal energetizálja is az ételt. Ma már minden ételemet erre teszem, és folyamatosan le vagyok nyűgözve. Nem számít milyen az étrended, ha használod a Pozitív Energia Lemezeket, garantáltan megkapod a szükséges pozitív energiát.”
(dr. Joshua Stone „Beyond Ascension” c.könyvéből)

- - - - - - - 

TESLA VITAL ENERGIALEMEZ ÉS MEDÁL - videó
forrás:TESLAVITAL

2022. augusztus 4., csütörtök

Gondolatfoszlányok

 

Sokat töprengtem már azon, hogy milyen kár, hogy meghalunk és az a sok tapasztalat és tudás elvész... a valóság pedig az, hogy nem vész el, az egységes emberi tudatban a morfogenetikus mezőben benne van, onnan le lehet hívni, és minden tudásunk azt gyarapítja... Ki van ez találva nagyon is okosan...

Egyszerre és egy szinten gondolkodva, egyet akarva, meg tudnánk változtatni a világot... 

Minden anyag rezgő hullám csupán, amit az értelmes teremtő tudat alkotott, aki ebbe az anyagi világba küldött minket, hogy tapasztalatok útján elindulva fejlődjünk...

Ha Isten ezt az anyagi világot meg tudta alkotni, szellemi világot is tud teremteni, ahol Ő van, s ahol minden örök...

Minden sejtünk minden információval bír, ha nem, akkor már baj van... A negatív érzések a víznek az információs tárolóképességét azaz a kristályszerkezetét roncsolja szét, és ez már maga a betegség, mert a sejtek kommunikációja látja ennek kárát...Szegény immunrendszer 3 perc félelem esetén 6 órára leáll ezért teljesen. Ekkor a szervezet a behatolókkal szemben, akár a vírusokkal szemben is védtelen... Nesze neked kovid vírus, a szervezet védekezőrendszere nem működik, szabadon garázdálkodhatsz... 

Mind beteg az, aki félelemben él... mert az nem tud energia hiányában szeretni... Elsőrendű védekező képességünk a szeretetre való képességünkben rejlik... 

Aki szeret az nem fél, aki fél, az nem szeret... 

Csak egészséges lélek tudja egészségesen irányítani a testet. Az anyagcsere, a regeneráció és a méregtelenítési folyamathoz kell a mozgás... A nyirokrendszert csak a mozgás tartja keringésben...A kapillárisokban az anyagcsere lelassul.ha nincs intenzív mozgás... Az élet nem más, mint áramlás... 

Addig élünk, amíg a sejtjeink megújulni képesek... Ezt 52-szer tudják produkálni, és 2 évente újul meg sejtállományunk... Ha nem mozgunk eleget, lelassul az anyagcsere, nem lesz megfelelő a regenerálódás, ekkor felgyorsul az öregedés...

- Dezső Zoltán Nagy -

- - - - - - 

Piramis rezgési frekvencia és a spirituális fejlődés - videó

 (Részlet:Szakkara A Kvantumgépezet)

forrás:syxxxxxful

2022. augusztus 2., kedd

Karsay István spirituális tanító tanítása

 

Minden ember éjszaka, mikor szelleme élvezi a test börtönének elhagyását, találkozik szellemtestvéreivel, tanító szellemével.

 
Álmaink egy részére emlékszünk, vannak olyan részek amikor csak a tudatalatti részben raktározódnak le a kapott információk és akkor kerülnek felszínre, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Én is sokszor kaptam éjszaka tanítási céllal információkat, sokra emlékszem, sokat szinte ébredéskor elfelejtettem. A ma éjszakai tanításra ébredéskor tisztán emlékeztem, megpróbálom összefoglalni a mondott szavakat.

Meg kell tanulni szeretni magunkat. Ha nem vagyunk képesek önmagunk szeretetére, akkor másokkal szemben még elvárásaink sem lehetnek, mert nem is tudunk adni nekik semmit magunkból. Saját magunk énjét csak akkor tudjuk átengedni a másiknak, ha azt méltónak találjuk az átadásra.

Meg kell tanulni szeretni magunkat, elfogadni olyannak, amilyen. Mi magunk választottuk ezt a testet, mert ilyennek terveztük, mert ez a test tudja a legjobban teljesíteni azt a célt, amit születésünk előtt elhatároztunk magunkban. Kicsinyesség azon gondolkozni, hogy a külső burka hogy néz ki. Ez olyan mint a hernyó burka, kimászik belőle, leveti és alatta egy gyönyörű pillangó szíve dobog és mikor elérkezett a döntő pillanat a pillangó kiszáll és megmutatja magát a világnak. Itt vagyok! Mi magunk is bebábozódva elbújunk magunkba és elrejtőzünk a külvilág elől. Meg kell tanulni elfogadni a hernyó állapotunkat. Van akinek szép ez az állapot, mert rájött, hogy nem tud és nem is akar változtatni rajta, elfogadja magát olyannak, amilyen.

Sok ember szenved a külső emberi alakjától, gátlásokkal tele, mert a kritikája magával szemben hatalmas, más akar lenni, mint amilyen. Azt hiszi, a külső alakja miatt nem tud kapcsolatokat teremteni, miközben teljesen tévúton jár. Mindig a belső értékek határozzák meg a külső kisugárzásunkat, kapcsolatunk minőségét, milyenségét. Természetesen az „ép testben ép lélek” érvényes, mert aki elhanyagolja fizikai testét, az lelkileg is tönkre megy, de a gyakorlat szempontjából ez pont fordítva van. Lelkileg ment először tönkre az az ember, aki elhanyagolja a testét és ezt a lelkületet vetíti ki magából.

Nagyon fontos sorrend:

- meg kell tanulnunk elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk.

- meg kell tanulni megszeretni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk

- ha magunkat megszerettük, akkor képesek vagyunk másokat is megszeretni, ki kell terjeszteni szeretetünket másokra.

- El kell tudni fogadni másokat olyannak, amilyenek, nem szabad őket megváltoztatni, mindenki saját magáért felelős egyedül (ez még a gyermekinkre is igaz egy bizonyos életkor felett)

- A saját magunk szeretetének elfogadása után ki kell terjeszteni szeretetünket a környezetünkre. Nem kell egyből nagy dolgokban gondolkozni és szeretni a világot! Szeressük meg először a mellettünk lévő embereket, hadd érezzék ők is a szeretetünk kisugárzását. Ez sokszor nagy lemondással, megaláztatással jár, de meg tanulni szeretni, ezért jöttünk a földre. Ez a legjobb alkalom a tanulásra, szellemi szinten kevesebb a lehetőség, itt vagyunk összezárva különböző emberekkel akiknek különböző a gondolkodásmódja, akarata, összecsapnak az egoista érdekek, itt kell tisztának és szeretetteljesnek maradni. Ez a nehéz és kemény lecke!

Nem szabad kapukat állítani, amiket másik ember nem tud kinyitni. Ha nem fogadjuk el magunkat és másokat, akkor hatalmas falat építünk magunk köré, mely falon keresztül senki nem tud bejutni hozzánk és az érzéseinkhez. Mi magunk ezen a falon keresztül nem tudunk másokhoz eljutni, mert nem látunk ki a falon. Jó lenne megkeresni azt a kiskaput, amin keresztül lehet közlekedni addig, míg a fal saját magától össze nem omlik. A magunknak felépített fallal elzárjuk magunkat a külvilágtól és hiába felelünk meg munkánk során a külvilágnak és tökéletesen látjuk el világi feladatainkat, ha szellemi munkákra ezáltal alkalmatlanok vagyunk. Odaát senki sem kérdezi meg, hogy mennyit kerestél, milyen beosztásod volt, mekkora földi sikert értél el? Megnézik a szellemi kincseskamrádat és megcsóválják a fejüket a sajnálattól. Ugyanis nem nekik gyűjtesz szellemi kincseket, hanem saját magadnak. Földi halálunk után, mikor átmegyünk, ezek a kincsek lesznek az összes vagyonunk, nem várnak betétkönyvek, melyekből baj esetén meríteni lehet.

Sokan nem tudják, hogy amikor szellem állapotban, megtisztulva a levetett emberi buroktól a másik világban állnak nem kapnak külön szellemi beavatást, kincseket, nagy dolgokat. Annyival tudnak többet, hogy megtanulják az öröklét fogalmát, mert megtapasztalták átélve azt. S miután a szellemek azonos szintű szellemekkel vannak összezárva, nem okoz gondot a kapcsolatteremtés társaikkal. De milyen társaikkal? Mélyedjünk magunkba és gondolkodjunk el saját magunkon, hogy milyen szinten állunk most és jó-e nekünk ha ezen a szinten maradunk a másik világban is?

Most van lehetőségünk tanulni, gyakorlatban alkalmazni az megszerzett elméleti tudást, finomítani, csiszolni.

Fel kell tudni ismerni azt, hogy mi az, amin nem tudunk változtatni, mi az amin tudunk és kell kérni a Teremtő erejét ahhoz, hogy a megváltoztathatót megváltoztassuk és bölcsen elfogadjuk a megváltozhatatlant.

Döntsük le egónk falait, mert ezek a falak nem védenek minket a külső támadások elől, hanem minket nem enged a többi embertársunk közé!

Az önismeret a legfontosabb dolog. Ha magunkat nem kritizáljuk, hanem szeretni fogjuk, akkor másokat sem fogunk kritizálni, hanem őket is szeretni fogjuk. Ilyen egyszerű ez a tanítás!

- Karsay István spirituális tanító -

- - - - - - 

 Egy egyszerű történet a fenti tanításhoz: 

Ki vagy? 

https://dszilvia.blogspot.com/2021/05/ki-vagy.html 

- - - - - - -

 Miért fontos számunkra a szellemtan - videó

előadó: Karsay István

2022. július 31., vasárnap

Az evolúció nagy ciklusai


A Vízöntő-kor már 1860-ban megérintette a Földet. Ennek első látható hatása az I. Ökumenikus Zsinat volt 1869-70-ben, majd 1875-ben megjelent H.P. Blavatsky „A Titkos Tanítások” című műve. Azóta egyre nő az együttműködés, egyre több nemzetközi kapcsolat alakul ki, és egyre több az erőfeszítés a vallási egységért. És a Halak kora még 2050-ig tart! 

Az evolúció nagy ciklusai állandó kölcsönhatások és a kozmikus térben történő örökös változások által jönnek létre. Ez egy élő ritmus, amely képes összekapcsolni még a szélsőséges ellentéteket is. Ezt a kölcsönhatást, ezt az aktivitást is nevezzük energiának, vagy egyszerűbben életnek. Minden szüntelenül mozgásban van, és olyan ritmusban, ahogy az „idő” impulzusa a „térben” megváltoztatja az eseményeket.

A látható életnek két pólusra van szüksége. Csak ebben a mágneses rezgésmezőben tud az élet kibontakozni, és mi is csak így tudjuk megtapasztalni, és növekedni a változáson keresztül. Az idő kisebb szakaszai – mint a nappal és az éjszaka, vagy az évszakok váltakozása – szabályozzák a mindennapi életünket is. 

Sok bölcs tanítás segít minket, hogy felismerjük az „idő” minőségét, mindennek az összetartozását, és megértsük az élet örökös megújulását – a TÉRBEN és IDŐBEN. A taoizmus különösen világosan fogalmazza meg ezt a „kettősséget” a jin és jang szimbólumain keresztül. A jang jel az aktivitás, a szellem, az idő és a fény szimbóluma. A jin jel a befogadás, a forma, a föld és az anyag, ezáltal az átláthatatlan és sötét szimbóluma is. 

Egy nagy világév körülbelül 25700 évig tart, egy „korszak” pedig – amíg az egyik jel tulajdonságai formálják a Földet – körülbelül 2100 évig. Elég néhány évezredet megnéznünk a „közelmúltunkból”, hogy lássuk, az idő különböző minőségei milyen változásokat hoznak az adott kor tudatában. 

A Bika korszak – kb. Kr. e. 4300 – 2100.
Ebben az időszakban kezdődött meg a mezőgazdaság fejlődése és a pénz fizetőeszközként való bevezetése. A tulajdon a saját értékek kiterjesztését jelentette, ezért fontosnak tekintették, és hatalmi célokra is használták. A pénz és a hatalom a halhatatlanság elérésének eszköze volt. Ehhez az elvhez kapcsolódnak az egyiptomi mumifikálási rituálék is, melyek során nemcsak az elhunyt vagyontárgyait temették vele együtt a sírba, de a még élő, hozzá tartozó személyeket is.
Maga a bika, mint a bőség és hatalom szimbóluma, „isteni trónra” emelkedett, nemcsak az egyiptomi kultúrában, de Krétán is Minótaurosz formájában, valamint Indiában, ahol a szent tehénre szintén „isteniként” tekintenek és ekként tisztelik.
A Bika korában szoros kapcsolat alakult ki az anyafölddel, az anyai minőségekkel és a női őserővel. „Felajánlásként” az anyaföldnek – mint legmagasabb áldozatot – állati és emberi testeket helyeztek az „oltárra”. 

A Kos korszak – kb. Kr. e. 2100 – Kr. u. 50.
Az „aranyborjú” imádatának szokása a zsidó nép számára a bűn és a babona megtestesítőjévé vált. Az új korszakban az eddig nyomot hagyó Vénusz tulajdonságok átalakultak a Mars tulajdonságaivá. Ám a tavasz sosem válik hirtelen nyárrá, mindig van egy időszak, amikor még mindkettő jellemvonásai észrevehetők, míg az új lassan meg nem erősödik. A bárány lett az új jelkép, amely a „bika-isten” helyébe lépett.
Az anyafölddel, az anyai minőségekkel, és így a női őserővel való szoros kapcsolat is átalakult. Az új erény a harcias Mars minőség lett, a férfias hőstettek. Ez volt az az időszak, amikor számos háborús hódításra került sor, és amikor a nagy hősi mítoszok íródtak. A „férfi mint hős” lett az új ideál, és ennek természetes következményeként kialakult a patriarchális struktúra, melynek eszménye a győzelem volt.

 A Halak korszak – kb. Kr. e. 100 – Kr. u. 2050.
Még mindannyian erősen hordozzuk magunkban ennek az időszaknak a jellegzetes vonásait, hisz mindezek szokássá váltak számunkra. A víz és a halak voltak a kereszténység meghatározó szimbólumai. De a múltbeli rituálék keveredtek az új értékekkel, és a keresztény szertartásokon még mindig használjuk a „kos szimbólumot” mint „Isten báránya, aki vérét áldozza”.
A Halak jegyének víz eleme természetesen más minőségű időt hozott, mint a Kos jegyének a tüze volt. Így lett az ideálokból idealizmus, készség az odaadásra és az eltökélt a küzdelemre. Odaadás és harci hajlandóság „magasrendű” célokért, személyfeletti eszményekért – mint hit, otthon, család és becsület. Egyre erősebbé vált a patriarchális gondolkodásmód, és egyre inkább legyőzte az „ősi nőiséget”.
Felébredt a hajlandóság a hitre, és erősödött az érdeklődés a gondolkodás iránt. Ám ez a reakció az élet számos területén hasadást, megosztottságot okozott – mint a szellem és az anyag, a lélek és a test, az érzés és a gondolkodás, a hit és a tudás, a látható és a láthatatlan elkülönülése. Ez – az élet ellentéteinek tudatosítása – kaput nyit számunkra, beléphetünk a szintézis új időfázisába, és megtapasztalhatjuk a tudatos összetartozást. 

A Vízöntő korszak – 1870 – kb. 3950.
Napjainkban a szeretet szellemi energiáinak egyre erősebbé váló áramlása felébreszti a spirituális igyekezetet éppúgy, ahogy a földi szeretetet is, a szexuális vágyat éppúgy, ahogy az anyagi mohóságot is. 

Napjainkban megéljük már a „szintézis energiáit”, és megtapasztaljuk az életet – új törvényekkel, új renddel és új kapcsolódással. De a polaritás régi energiái is itt vannak még – a hatalom, a nacionalizmus, az elkülönülés és a háború. 

De sokan vannak azok is, akik már testvériségben, igazságosságban, egyetemes együttműködésben, isteni segítséggel és szeretettel munkálkodnak!

- Eva Gostoni spirituális tanító és írónő -

2022. július 30., szombat

Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok…Nézem a sok embert, valamit keresnek!

Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!

Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék,

mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék.

Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak,

görbe tükrei egy eltorzult világnak.

A mosoly, az öröm, egymás ölelése,

– önző világunkban, vajon nem kevés-e?

Vajon hová bújt el az igazi érték,

a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték.

A szeretetet kéne végre megtalálni,

szebb világban élve boldogokká válni!

Figyelmet és időt kéne többet adni,

minden körülményben embernek maradni! 
 
- Aranyosi Ervin © 2013-12-25. -

- - - - - 
 
 Aranyosi Ervin: Angyali gondolatok - Előadja: Ferencz - Antal Koppány 
Verset videóra rögzítette: Dévényi Judit és Dr.Kerényi Zoltán
forrás: Judit Devenyi Craft
 

2022. július 27., szerda

Mi a fizikai világ létezésének értelme?


Viszonylag sok hozzám forduló teszi fel azt a kérdést, hogy ha egyszer a szellemvilág az igazi otthonunk, akkor voltaképpen mi az értelme annak, hogy a fizikai világ is létezik?
 
 
Ahogy arról már sokszor írtam, lelkek vagyunk valójában, akik a létezésük reinkarnációs időszakaszán, hol testben élnek a fizikai világban, hol pedig test nélkül a szellemvilágban. A teljes létezésünknek ezen szakasza nagyjából annak felel meg, mint egy testi életünk során az iskolás időszakunk. Itt tehát iskolában vagyunk. Amit pedig meg kell tanulnunk az az, hogy noha különálló lények vagyunk, de Istenben, a Forrásban való összekötöttségünk révén egyek, így bármit teszünk másokkal, azt saját magunkkal is tesszük. Mivel ennek a megtanulása jobbára itt lehetséges, ez az oka annak, hogy a testi világ létezik. S miért lehetséges jobbára itt? Ennek két oka is van.

Az egyik ok a következő. Odaát lélekként, energiaként létezve, sokkal egyértelműbb számunkra, hogy mindenkivel egyek vagyunk, hisz jobban érezzük a köztünk lévő köteléket. A fizikai világban azonban testben létezünk, és a másoktól való elkülönültség látszata így jóval intenzívebb. Itt tényleg hajlamosak vagyunk elhinni azt, hogy semmi sem köt össze bennünket a másik személlyel, tőle teljesen különállóak vagyunk.

Mondhatjuk tehát, hogy a fizikai világ létezésének egyik értelme az, hogy itt egyfajta nehezített körülmények között tanulhassuk meg azt a fő igazságot, hogy bár különálló lények vagyunk, de mégis, mindenkivel egyek. Ennek megtanulásának fő segítői a szabad akarat, amivel bárkivel megtehetünk bármit, illetve a karma, ami mindig akkor áramoltatja felénk vissza korábbi tetteinket, amikor abból a legtöbbet tanulhatjuk, amikor a leginkább át tudjuk érezni azt, amit korábban másoknak okoztunk. Mivel ennek mély megértése egy hosszú folyamat, így nem csupán egy testi élet áll rendelkezésünkre, hanem bármennyi. Annyi, amennyivel ezt az alaptudást el nem sajátítjuk, s minden tettünket már ez vezérel.

A másik ok pedig (hogy a fizikai világban ideálisabbak a tanulásra a feltételek), a különbözőségeinkben keresendő. Mindannyian lelkek vagyunk tehát, akik csupán abban különböznek egymástól, hogy a lélekfejlődés más és más szintjén járnak. Másképpen szólva más és más szintjén tartanak annak megértésében, hogy valójában egyek vagyunk, s hogy mit jó tenni mással és mit nem. Odaát lélekként, energiaként létezve, mivel a hasonló energia vonzza a hasonlót, mindannyiunk a szellemvilág azon szintjén képes létezni, amely az ő rezgésszintjének (lélekfejlődési szintjének) megfelelő. Így elmondható tehát, hogy minden lélek a saját magához hasonlatos lelkekkel él együtt. Ez természetesen ideális és boldog állapot az adott lelkek számára, ugyanakkor számos tanítás elsajátításához nem nyújt megfelelő alapot és körülményeket.

Itt, a fizikai világban, testben létezve, mivel a testünk leárnyékolja az energiánkat, már nem csak hozzánk hasonló lelkekkel tudunk együtt létezni, hanem bárkivel, akihez testileg, fizikailag közel tudunk lenni. Így tehát hozzánk képest kevésbé és jóval fejlettebbekkel is. S a (kölcsönös) tanulás így tud igazán felgyorsulni. Sőt, számos komoly lecke, csak így érthető meg. A megbocsájtás, a megértés, a hozzánk képest eltérő szintű lelkek elfogadásának gyakorlása és megtanulása (és még sorolhatnám) csak itt lehetséges. Nem beszélve arról, hogy ilyen körülmények között adódik arra is lehetőség, hogy mi segítsünk emelkedni hozzánk képest kevésbé fejlett lelkeket, illetve hogy tőlünk fejlettebbek pedig bennünket segítsenek ugyanebben a folyamatban - pusztán mindannak a kiáramoltatásával, ami már az adott lelkekben benne van.

Gyakran felmerülő kérdés e témakörben még az, hogy ha odaát az eredendő jó állapotában vagyunk, akkor vajon miért kell abból kiszakadnunk, végig mennünk egy alapvetően negatív megtapasztalási folyamaton is, hogy aztán végül újra a jó állapotában lehessünk?

A léleknek muszáj megtapasztalnia a "rosszat" is (amit a szabad akaratából kifolyólag természetszerűen meg is tesz), ugyanakkor saját erejével, saját kárán tanulva, emelkedik végül vissza a "jó" állapotába, megértve, hogy miért is érdemes azt választani. Ha ezen a lélek nem menne végig, az nagyjából ahhoz lenne hasonlatos, mint amikor itt, a testi világban egy gyermek mindent megkapna a szüleitől anélkül, hogy megdolgozna érte. Láthatjuk, hogy egy olyan személy, aki felnőtté válásáig mindent készen kap, anélkül hogy ő bármit is tenne érte, nagy valószínűséggel kisiklik az életében, ráadásul értékelni sem tudja mindazt, ami van neki. Ellentétben egy olyan személlyel, aki mindenért ő maga dolgozott meg. Ez utóbbi nemcsak örülni tud mindannak a jónak, ami már sajátja, hanem kellőképpen értékelni is tudja azt. A testi létezés, a testet öltések folyamata tehát, ezt a célt is szolgálja minden lélek esetében.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -

2022. július 26., kedd

48 évesen tért vissza a halálból: "Nincs mitől félnünk, ha meghalunk."

 

“Amikor meghaltam, felmentem a mennybe, és láttam anyámat és Istent.”

A 48 éves férfi egy igen elgondolkodtató beszámolóval tért vissza túlvilágról, története az egész világot bejárta. 
 
 
Egy 48 éves olasz-amerikai férfin a Missouri állambeli North Kansas Kórházban végeztek feltáró laparotomiát, amikor ellenőrizhetetlen vérzést és szívleállást szenvedett.

Hamar világossá vált: az életéért kell küzdenie.

40 percig volt válságos állapotban, és többször defibrillálták. 10 napig volt az intenzív osztályon, 45 napig a kórházban.

Az intenzív osztályon azt mondta orvosainak és ápolóinak: 
„Amikor meghaltam, felmentem a mennybe, és láttam anyámat és Istent.”

Az orvosok és a nővérek azt mondták neki, hogy csak hallucinálta a mennyországi látogatást, azért, mert az agyában nem volt elég oxigén.

Azt tanácsolták neki, hogy ne beszéljen senkinek a hallucinációiról, különben az emberek azt hiszik, hogy agykárosodást szenvedett.

Egy későbbi olaszországi útja során olasz orvosoknak mesélt tapasztalatairól.

Gyorsan megerősítették, hogy „halálközeli élménye”volt, és elmondták a betegnek, hogy ez gyakori, és hogy a legtöbb ember jobb életet él ezután, valamint nem éreztek többé halálfélelmet.

Ezt utóbbi pedig annak tudható be, hogy ők “bizonyosságot nyertek” az élmény által arról, hogy vár rájuk odaát valami.

A beteg ezután mesélni kezdett az olasz orvosoknak. Elmondása szerint hirtelen megnyugodott és nem érzett fájdalmat, elhagyta a testét, és lenézett, és látta, hogy a sebészek a vérrel teli hasába dugják a kezüket, és az aneszteziológusok vért pumpálnak mindkét karjába.

Belépett egy fényalagútba, és „a mennybe ment”.

Elmondása szerint elhunyt édesanyjával találkozott, ami számára egy örömteli élményt jelentett. Ezután arról beszélt, hogy a találkozás közben szinte eggyé váltak egy ragyogó fénylénnyel, akit a beteg egyfajta istenségként írt le, aki eddig általa nem érzett szeretetet sugárzott.

A katolikus nevelésű beteg megjegyezte:

„A mennyország minden, amit reméltem, és még több. Nem tudom leírni, milyen békés voltam.”

Az édesanyja ekkor azt mondta neki, hogy még nem jött el az ő ideje, és hogy vissza kell mennie a földre, de egyszer újra együtt lesznek.

„Nincs mitől félnünk, ha meghalunk.”

Ideges volt és szorongott azért mert az amerikai orvosok és nővérek nem hittek neki. Ezzel szemben az olasz orvosok magyarázata megnyugtatta és felszabadultan tudott beszélni az élményéről.

Forrás: Útikalauz a túlvilágra készülőknek - titkokszigete.hu
 
 - - - - - - 
 
Halálközeli élmény beszámoló - Interjú Dobronay László filmrendezővel - videó
forrás:Karma Birdie
 

2022. július 25., hétfő

Egy királylepke üzent a gyászoló édesanyának fia halála után: “Úgy éreztem, hogy ez egy jel volt Istentől”

Egy nappal fia halála után egy gyászoló anya egy királylepkét pillantott meg tőle mindössze 10 méterre. Eszébe jutott, hogy valaki egyszer azt mondta neki, hogy a királylepke a szeretteivel való kapcsolatteremtés jelképét jelenti, így megkérte a lepkét, hogy szálljon le a kezére. Az állat így is tett. 

 Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

“Teljesen megdöbbentem” – mondta az 58 éves Ann Brigham Chrudinsky a The Epoch Timesnak. “Abszolút úgy éreztem, hogy ez egy jel volt Istentől”.

Chrudinsky, aki az észak-wisconsini Tomahawk városából származik, 2019. július 3-án vesztette el 23 éves fiát, Bent, miután a fiú kemény küzdelmet folytatott az alkoholfüggőséggel és a depresszióval. Ben öngyilkos lett. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

Egy nappal a halála után a kétgyermekes anya nem tudta visszatartani a könnyeit, és este a kutyáját sétáltatta, amikor meglátott egy királylepkét.

Amikor híre ment fia halálának, egy barátja a Facebookon azt írta, hogy a királylepkék látványa azt jelenti, hogy egy szerette a közelben van. Ann Brigham Chrudinsky azonban úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja az érzést, és úgy gondolta, hogy az illető csak vigasztaló szavakat mondott.

Úgy döntött, hogy nem sétál oda a királylepkéhez, hanem inkább hangosan kimondta: “Ha Bennel vagy, szállj le a kezemre” – és a kezét derékmagasságba emelte.

“Egyenesen a kezemre repült, és leszállt” – mondta Chrudinsky.

Tudván, hogy az emberek talán nem hisznek neki, Ann Brigham Chrudinsky megkérte a pillangót, hogy maradjon a kezén. Miután két fotót készített, megköszönte a pillangónak, az pedig elrepült.

Meghatódva a látottakon, a könnyes szemű Chrudinsky megosztotta a szívmelengető jelenetet Ben egykori menyasszonyával. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

“Hiszem, hogy Isten megengedi ezeket a jeleket, hogy átsegítsen minket a gyászon” – mondta Ann Brigham Chrudinsky. “Hála Istennek a gyönyörű jelekért és emlékeztetőkért, amiket ad”.

Elmondása szerint az eset után soha többé nem volt hasonló élménye.

Chrudinsky, aki magát “írónak” nevezi, a wisconsini New Londonban nőtt fel. Miután azonban 1998-ban traumatikus véget ért a házassága, két fiával együtt Northwoodsba költözött, hogy újrakezdje életét. Az évek során újságíróként dolgozott egy regionális napilapnál, egy szülővárosi hetilap vezető szerkesztőjeként, egy újság vezérigazgatójaként és reklámigazgatójaként, valamint pályázati íróként.

Chrudinsky és Ben között nagy volt a kötelék. Együtt jártak moziba, sétáltak, szívesen rajzoltak és írtak, és kézzel írt üzeneteket hagytak egymásnak, amelyekben kifejezték egymás iránti szeretetüket.

Édesanyja szerint Ben rendkívül intelligens, tehetséges művész, önérvényesítő, odaadó fiú volt, nagyszerű humorérzékkel, és valaki, aki igazán szerette a barátait. 
 
Fotó: Ann Brigham Chrudinsky

Mire azonban Chrudinsky tudomást szerzett a függőségeiről, “az már teljesen kiteljesedett és romboló hatással volt az életére” – mondta.

“Komoly tanácsadáson vett részt, és addiktológiai kezelést kért. A józansága sajnos két hétig tartott, mivel mint minden 23 éves, ő is csak a barátaival akart lenni és “normális” életet élni”.”

Bár megfogadta édesanyja tanácsát, hogy egyensúlyba hozza az életét, nem tudta sokáig tartani fogadalmát, és végül kicsúszott a lába alól a talaj.

“Nem tudtam, hogy újra inni kezdett, amíg már túl késő nem volt” – mondta Chrudinsky.

A királylepkével szerzett tapasztalata után arra buzdítja az embereket, hogy figyeljenek oda azokra az apró dolgokra, amelyeket ő “kis jeleknek” nevez.

“A szél a fák között, amikor például nem ringatózik más fa, vagy a szitakötő, amely úgy tűnik, hogy sokáig csak körülötted lebeg, mielőtt elrepülne… ezek a dolgok lehetnek véletlenek, de megnyugtatóak” – mondta Chrudinsky. “Fogadd el, és ne hagyd, hogy bárki más azt mondja neked, hogy csak kapkodsz, hogy megkapaszkodj a szerettedben.”

Írta: Bellini filantropikum.com

- - - - - - 

Kapcsolódó írás
 A nagymama megígérte, hogy halála után jelet fog küldeni fentről:
 
- - - - - -
 
 Királylepke-vonulás Mexikóban - videó
forrás:euronews