2017. január 31., kedd

Tesla időutazási kísérlete során ugyanabban a pillanatban látta a múltat, jelent és a jövőtTesla úgy tűnik, hogy az időutazás megszállottja volt. Egy időgépen dolgozott, ami állítólag sikerült is neki és azt mondta, hogy “Ugyanabban az időben láttam a múltat, jelent és a jövőt.”


Az elképzelés, hogy az ember képes utazni az időben, milliók fantáziáját mozgatta meg szerte a világon. Ha visszatekintünk a történelemben, akkor számos szöveget találhatunk, melyek az időutazás bizonyítékaként is értelmezhetők.

Amikor Albert Einstein 1905-ben publikálta relativitáselméletét, felbolydult a tudományos közösség, megnyitva az utat sok egyéb kérdés előtt, mint amilyen például az időutazás lehetősége.

Erich von Däniken szerint még a Bibliában is található bizonyíték az időutazásra.

“A Bibliában Jeremiás próféta együtt üldögélt néhány barátjával, és volt ott egy fiatal fiú. Úgy hívták Abimélek, és Jeremiás azt mondta neki, hogy ‘Menj ki Jeruzsálemből, van egy domb, és gyűjts nekünk néhány fügét.’ A fiú kiment, és összegyűjtötte a friss fügéket. Hirtelen Abimélek zajt hallott és szelet a levegőben, majd elvesztete az eszméletét, elsötétült minden. Egy idő után újra felébredt és látta, hogy majdnem este van. Amikor visszafutott a társasághoz, a város tele volt furcsa katonákkal. És azt mondja: ‘Mi folyik itt? Hol van Jeremiás és a többiek?’ Egy idős férfi pedig azt mondta, ‘Ez 62 évvel ezelőtt volt.’ Ez egy időutazás történet, ami a Bibliában van leírva.“

Ha megnézzük a Mahábhárátát, amely időszámításunk előtt a nyolcadik században keletkezett, Raivata királyról ír, aki a mennyekbe utazott, hogy találkozzon a teremtő Brahma istennel, de csak több száz évvel később tért vissza a Földre.

Japánban az Urashima Taro legenda egy halász történetét írja le, aki a tenger védelmező istenét, Ryūjin-t látogatja meg víz alatti palotájában, ami csupán három napnak tűnt. Amikor visszatért halászfalujába, 300 évvel később találta magát ahhoz képest, mint amikor elment.

Talán az összes ilyen “mítoszt” nagy gondolkodók ihlették, akik megpróbáltak rájönni az időutazás módjára.

Nem is olyan régen a Queensland Egyetem ausztrál tudósainak egy csoportja szimulálta, hogy az időben utazó fotonok hogyan viselkedhetnek jelezve, hogy legalábbis kvantum szinten az időparadoxon – ami azt mondja, hogy az időutazás lehetetlen – mégis megoldható. A kutatók fotonokat (egyedi fény részecskék) használtak azt szimulálva, hogy a kvantum részecskék a múltba utaznak. A részecskék viselkedésének tanulmányozását követően a kutatók feltárták a mai fizika lehetséges szabálytalan aspektusait.


Úgy tűnik azonban, hogy Nikola Tesla is dolgozott az időutazás megoldásán már jóval azelőtt, hogy a modern tudomány elhitte, hogy az lehetséges.

A beszámolók szerint Tesla 1895-ben egy megdöbbentő felfedezést tett arra utalva, hogy a tér és az idő mágneses mezőkkel befolyásolható. Feltételezhetően ez a gondolat – hogy az ember megváltoztathatja az időt és a teret mágneses mezőkkel – vezetett számos kísérlethez, amely állítólag létrehozta a hírhedt Philadelphia projektet, amit sokan csak egy beugratásnak tartanak.

Úgy tartják, hogy Tesla az időutazás elképzelésén dolgozott, miközben lenyűgöző eredményekre jutott. Mágneses mezőket használva Tesla úgy találta, hogy a téridő akadály megváltoztatható, és egy “trójai faló” létrehozásával hozzáférhető, ami végeredményben egy másik időhöz vezet.

Ugyanakkor még mindig nem világos, hogy Teslának valóban sikerült-e elérnie az időutazást, mert nincsenek dokumentumok, melyek bizonyítanák vagy cáfolnák, hogy megtörtént.

Az egyetlen dolog, amit tudunk, hogy beszámolók szerint 1895-ben egy szemtanú Teslát egy kis kávézóban találta, aki remegett és zavarodott volt. Az asszisztense azt állította, hogy Teslát majdnem áramütés érte egy olyan géptől, amellyel megpróbálta megoldani az időutazás rejtélyét.

Halála közeledtével Tesla azt állította, hogy egy teljesen más idő és tér ablakban találta magát, ahol egyszerre látta a múltat, a jelent és a jövőt, miközben a mesterségesen létrehozott mágneses mezőn belül tartózkodott.

Sajnos nincsenek rendelkezésre álló dokumentumok, melyek alátámasztanák ezt az állítását. Azonban ha Tesla megpróbálta elérni az időutazást, biztosan nem ő volt az egyetlen tudós, aki ezzel kísérletezett.

Az alábbi videóban Al Bielek beszél Tesla időutazási kísérleteiről. Bielek állítása szerint a Philadelphia kísérlet egyik túlélője volt.

(forrás:ujvilagtudat.blogspot.hu)


Kapcsolódó írás:

A Montauk Projekt - Philadelphia kísérlet

2017. január 30., hétfő

Az Univerzum törvényei


Lehet, hogy a szellemi törvényeket nem tudom mérni, de a hatását igen. A szellemi törvényeket nem tudjuk megváltoztatni, legfeljebb fellázadhatunk ellenük. Csakhogy mihelyt önfejűen cselekszünk, hatályba lép az ok és okozat törvénye, és cselekedetünk következményével szembesít bennünket.
A szellemi törvények valóságosak, valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszek-e bennük vagy sem. Tagadhatom őket, és megpróbálhatok ellenükben létezni, ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában korrepetálást kapok a sorstól. Ám együtt is működhetek velük, harmóniában élhetek ezekkel a szellemi törvényekkel, és teljes életet élhetek. A választás a kezemben van.


1. SZERETET TÖRVÉNYE 

Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk. A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.
A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.
A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni. Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.
A szeretet azt a vágyat kelti szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége. Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

2. HARMÓNIA TÖRVÉNYE 

Ez a rendkívül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse, és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon, vagy gyorsan visszaálljon.
„aki ad, annak adatik.” A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem a mindennapi életünkben, mindabban, ami velünk történik. Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlít.

3. EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE 

Minden állandó változásban van. Semmit sem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér. Minden, ami van az “Egyből” jött létre, és az “Egy” mindenben benne van. Minden része az egésznek, és mégis egy egész.

4. REZGÉS TÖRVÉNYE 

Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság, vagy akarat, különböző frekvenciájú rezgés. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk. Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk. A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.

5. POLARITÁS TÖRVÉNYE 

Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy. A gyűlölet így fordítható át szeretetre. Nem kell mást tenni, csupán álláspontot változtatni és a dolgok is megváltoznak. A félelmet bátorsággá alakíthatjuk, a sötétséget fénnyé. Tudatom rezgésének megváltoztatásával álláspontomat változatatom meg.
Tudatunk rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.

6. RITMUS TÖRVÉNYE 

Az egész lét egy állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között jön létre, ezért a ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével. Ez a törvény az ember örök létezését biztosítja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés.

7. MEGFELELÉS TÖRVÉNYE 

Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak. Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik. Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője. Ez a törvény a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre érvényes finomanyag szintjén és szellemi szinteken is.

8. REZONANCIA TÖRVÉNYE 

A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Tőlünk függ, mely rezgésre vagyunk fogékonyak, melyhez csatlakozunk.

9. TELJESSÉG TÖRVÉNYE 

Az élet, csak a belső valóságot tudja, a külső valóságban visszatükrözi. Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket. Semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha belül folyton arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és miben szenvedünk hiányt.
Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás. Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvényteleníti a törvényt. “Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat.” Csak olyan mértékben lehet hatékony a törvény, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson. Megnyitjuk magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésére juthasson és mások hasznára is szolgálhasson. Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa. A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.

10. SZABADSÁG TÖRVÉNYE 

Szabadságában áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja.
A szabadságnak három szintje van:
- szabadság, mint megszabadulás valamitől
- szabadságomban áll valamit tenni
- az igazi szabadság /kiszabadulni a vágyak rabságából, megszabadulás másoktól, elengedés/ Mindent el kell engedni, a régi tudatállapotot, amelyhez a következő érzések tartoznak: harag, Félelem, gond, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, irigység, Bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh…

11. GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE 

Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat. Legfontosabb a pozitív gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem.
A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia. A pozitív gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem, minden, ami van, engem szolgál, és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Negatív nem is létezik, csupán kellemetlen jó. A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton

12. HARAG TÖRVÉNYE 

Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.
- Minden embert olyannak fogadok el, amilyen, ráhagyom, hogy megváltozik-e és mikor.– Megszabadítom magam minden elvárástól és hagyom, hogy az élet olyan legyen, amelyen.
- Felismerem, hogy a világon senki és semmi nem bosszanthat engem.

13. IMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYE 

Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelenítse meg. A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A belső képek életünk nagy részét meghatározzák. Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jeleníteni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni. Minél pontosabban képzelek el valamit, és minél hosszabb ideig tartom a szellemi képernyőmön, annál több energia árad, és annál gyorsabban fog a fizikai síkon is megjelenni.

14. HIT TÖRVÉNYE 

A hit belső tudás, amely nem a külső bizonyítékokon nyugszik. Nem az történik amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk. Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magamat. A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul. Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította. Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, amit el kíván érni.

15. ÁLDÁS TÖRVÉNYE 

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja.
Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni. Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott lesz és az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

16. OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE 

A világon minden az ok és okozat elve szerint működik. Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben nyilvánul meg. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény így szól: “Semmiből nem lesz semmi.” Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz. Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése. Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük az összefüggéseket. Soha semmi nem történik ok nélkül.

17. SORS ÉS VÉGZET TÖRVÉNYE 

Az ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik. “Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást.” A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz. Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek. A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát. A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát.
Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. És valahányszor kap valamit, azt maga okozza. A végzet törvénye szembesít bennünket cselekedetein következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza. Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett.

18. ÚJJÁSZÜLETÉS TÖRVÉNYE 

Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra, s ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha. Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan azt a leckét osztja ránk az osztályfőnökünk: dr. Mindennap, amit még nem tanultunk meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyünk szert. Mindaddig, amíg önakaratból cselekszünk, újabb okokat idézünk elő, s bár pozitív okok pozitív következményekkel járnak, a negatívok negatívval, mindenképpen inkarnálódnunk kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk.

19. KEGYELEM TÖRVÉNYE 

Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.

20. BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE 

A boldogságot nem lehet birtokolni. Mindaddig, amíg kívül keresem a szerencsémet, a boldogságomat, keresésem eredménytelen marad. A boldogságot csak magamban találhatom meg, ha feltétel nélkül igent mondok az életre, s elfogadom olyannak, amilyen. Valahányszor szenvedek, az azt is jelenti, hogy nem fogadom el az életet, ezen csak én tudok változtatni. Ha a szerencsémet, boldogságomat nem teszem külső körülményektől függővé, akkor minden helyzetben boldog lehetek. Boldognak lenni annyit jelent, hogy önmagammal és az élettel harmóniában vagyok, helyemet minden pillanatban optimálisan töltöm be, így teljes életet élve boldog vagyok.

21. KÖSZÖNET TÖRVÉNYE 

Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna – és meg fogja kapni. A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.
Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk.
Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.
Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek, akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak, vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.
(forrás: ezo-lelki-patika)

Ilyen az élet egy vadlúddal – nem hajlandó elhagyni megmentőjét a ragaszkodó madár


Mike Jivanjee két évvel ezelőtt magához vett egy vadlúd fiókát, aki olyannyira ragaszkodik megmentőjéhez, hogy mindenhová vele tart és nem hajlandó visszatérni a természetbe.


A Kyle-nak elnevezett kanadai ludat egy oregoni tónál találta a férfi. Az akkor még csak aprócska fióka magára maradt és hangosan csipogva próbált kijutni a vízből. A tavon csónakázó Mike Jivanjee meglátta a kétségbeesett kisludat és kiemelte a tóból. A férfi hazavitte magával a gyenge kismadarat és nagy odafigyeléssel gondozta.


Mike úgy gondolta, hogy amint Kyle kellőképpen megerősödik, és képes lesz egyedül boldogulni, akkor szabadon engedi. A lúd azonban nem akart visszatérni a természetbe, inkább megmentőjével maradt. A férfi több alkalommal is megpróbálta elengedni a madarat, aki azonban nem volt hajlandó csatlakozni a fajtársaihoz.


Mike azt gondolta, hogyha elég messzire elviszi tollas barátját akkor az megoldás lehet, ám tévedett: hiába vitte el a madarat kilométerekre az otthonától, mire hazament Kyle már otthon várta őt. Ekkor eldöntötte, hogy nem próbálja meg többé elengedni ragaszkodó barátját, aki immár két éve tapodtat sem mozdul mellőle, szinte mindenhova elkíséri.
(forrás: erdekesvilag.hu)

2017. január 29., vasárnap

Matematikailag bizonyítható, hogy létezik IstenVagy legalábbis egy olyan felső hatalom, mely rendelkezik a világ sorsa, és annak alakulása felett.

Tudósok, és matematikusok igazolták számításokkal alátámasztva, hogy léteznie kell egy felsőbb hatalomnak, mely a világot formálja. 


A nemrég megjelent tanulmány részletesen vezeti le, miért gondolják így. Pusztán matematikával jutottak oda, hogy a különböző egyenleteket, modelleket felhasználva arra a megállapításra jussanak, hogy a világ nem magától olyan, amilyen.

Az ehhez szükséges számításokat egy hatalmas, nagy teljesítményű szuperszámítógép számította ki, miután betáplálták a megfelelő egyenleteket.

Egy ilyen mértékű számítást már az emberek nem tudtak volna elvégezni, és akár évekig is tarthatott volna, ráadásul nem lehetett volna kizárni az emberi hibát, mint tényezőt.

Dr. Kurt Gödel

Eredetileg 1978-ban Kurt Gödelben vetődött fel annak a gondolata, hogy a matematikával be lehet egyszer és mindenkorra bizonyítani, hogy létezik-e Isten, vagy sem.

Hogy a világ csupán véletlenszerű biológiai és kémiai reakciókból született, vagy meghatározott céllal hozták létre?

A felvetést sokan kétkedve fogadták, míg a vallás képviselői úgy voltak vele, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy végre az emberiség közelebb jusson ezáltal Istenhez.

Ha ugyanis sikerül bebizonyítani, hogy a világ nem csak véletlenszerű események sorozatának eredménye, hanem a teremtőé.


Dr. Gödel matematikai képletei, és számításai extrém mértékben voltak összetettek, és bonyolultak, de éppen ez volt a legalkalmasabb arra, hogy kiszámítsák vele az emberiség, és a világ teremtésének talán legnagyobb rejtélyét.

Istenről alig tudunk valamit. Azt sem, hogy nőnemű, vagy férfi, esetleg egy nemtelen entitás. Egy konkrét, fizikailag is meghatározható lény, vagy egy amorf szellem, egy megfoghatatlan erő.

A világ teremtőjének meghatározása azért volt mindig is fontos az ember számára, mert bizonyosságot akarunk arról, hogy oka van a létezésünknek, és a világ sem céltalanul jött létre.


A matematikai képletek, és egy szuperszámítógép munkája alapján ez most sikerült. Bizonyíték van rá, hogy Isten teremtette a világot.

Vagyis a világ intelligens tervezés eredménye, a matematikai feketén-fehéren papírra vetett eredményei szerint.

Ax. 1. {P(φ)∧◻∀x[φ(x)→ψ(x)]} →P(ψ)Ax. 2.P(¬φ)↔¬P(φ)Th. 1.P(φ)→◊∃x[φ(x)]Df. 1.G(x)⟺∀φ[P(φ)→φ(x)]Ax. 3.P(G)Th. 2.◊∃xG(x)Df. 2.φ ess x⟺φ(x)∧∀ψ{ψ(x)→◻∀y[φ(y)→ψ(y)]}Ax. 4.P(φ)→◻P(φ)Th. 3.G(x)→G ess xDf. 3.E(x)⟺∀φ[φ ess x→◻∃yφ(y)]Ax. 5.P(E)Th. 4.◻∃xG(x)

Így festenek Gödel egyenletinek egyes részei. Az, hogy valóban bizonyíték van arra, hogy Isten teremtette a világot, rengeteg mindent megváltoztathat.


Az hogy Isten alatt mit értünk, már valamilyen szinten részletkérdés.

Hiszen Isten lehet egy teremtő erő is, vagy egy jól meghatározható személy is. A legtöbben az előbbit tartják inkább valószínűbbnek.

Az intelligens tervezés nyomait tehát nem véletlenül viseli magán a világ. Valóban meg lett tervezve, és ezen elméleti bizonyítékok szerint az ősrobbanás is egy adott dolog által lett kiváltva, mely talán maga a teremtő lehetett.

Közelebb juthatunk a saját teremtésünk, és a világ teremtésének pillanatához a további kutatások során, így egy napon világossá válik számunkra, hogy honnan ered minden, ami él.
(forrás:avilagtitkai.com)


Gödel ontológiai istenérve:
 
 Dr. Gödel - videó

2017. január 28., szombat

Benned is meghűl a vér, amikor meglátod, mit fotózott le a kamionos!Az emberek már csak olyanok, hogy szeretnek balesetekről fotókat készíteni. Így tett egy amerikai kamionos, Saul Vasquez is, aki az úton haladva messziről lekapott egy szomorú jelenetet: mentők és rendőrök sürgölődnek egy balesetet szenvedett motoros körül.


Vasquez később posztolta a képet a Facebookon, és a hozzá írt szövegben azt javasolja, figyeljük meg a rendőr felett lebegő valamit.A kommentelők szerint a balesetet szenvedett motoros lelkéről van: fentről néz le élettelen testére. A motorost válságos állapotban szállították kórházba, ahol kisvártatva meghalt. Ezek szerint a lelke a fotózás pillanatában éppen azon morfondírozott, hogy menjen-e vagy maradjon?

(forrás:sztarcafe.com)

Évekig vizsgáltak buddhista szerzeteseket laboratóriumokban, hogy megfejtsék szellemi képességeik titkait


A szerzetesek laboratóriumban való vizsgálata egy emberi és tudományos kaland története. Lehetővé teszi számunkra, hogy górcső alá vegyük a tudományos kutatás, a személyes egészségi állapot, az elme és a lélek határait. Miért érdeklődik a mai tudomány a meditáció iránt? Miért jó a meditáció az egészségnek? Miért engedik a buddhista szerzetesek, hogy a nyugati kutatók különféle technológiák segítségével tanulmányozzák az agyukat és a testüket?


A buddhisták már legalább 2500 éve fürkészik az emberi elme és lélek mélységeit mindenféle technológia nélkül. Olyan meditációs technikákat fejlesztettek ki, amelyek növelik a tudatos figyelmüket és átalakítják az érzelmeiket. De ezek a technikák sokáig nem voltak ismertek nyugaton, vagy csak egyszerűen figyelmen kívül hagyták őket.

A mai tudományos kutatók egyre többet foglalkoznak az érzelmek és az elme egyre nyugtalanítóbb egyetemes kérdéseinek természetével. A buddhista tapasztalat és tudás mindinkább előtérbe került az elmúlt évtizedekben. De mik azok az “érzelmek“? Mit értünk “elme” alatt?

A “Szellem és élet” projekt kutatói, akik a meditatív állapotokat tanulmányozzák, élen járnak a maguk területén. Megpróbálják megérteni azon mechanizmusokat, hogy az elme hogyan befolyásolja a testet, és felfedezni az agy rendkívüli képlékenységét.


Mathieu Ricard egykori biológus és buddhista szerzetes Katmanduban él, és már több mint 40 éve gyakorló buddhista, mellesleg a dalai láma személyes francia nyelvű tolmácsa 1989 óta. Ő az első szerzetes, aki együttműködött a Princeton Egyetem idegtudományi laboratóriumával. Ebben a laboratóriumban egy csapat tanulmányozza a figyelmet és a kognitív kontrollt. Vajon a meditáció segít a gyakorlatban, hogy növeljük a koncentrációs képességet? Ez az a kérdés, melyre a csapat pszichológusa Jonathan Cohen megpróbál válaszolni. A kísérlet két meditatív állapotra épül, a “fókuszált figyelemre” és az “éber jelenlétre“. Az éber jelenlét egy nagyon mély meditációs technika, melyet az ősi Nyingma hagyományokban gyakoroltak.

A buddhista szerzetes Rene Feusi is csatlakozik Clifford Saron neurológushoz, hogy tanulmányozzák az érzelmeket, amely mára az idegtudomány központi kérdésévé vált. Milyen mechanizmusok szabályozzák az érzelmeket? A tudósok hipotézise szerint az érzelmeink szabályozásának képessége megváltoztathatja a jellemvonásainkat és a boldogság kulcsa. A buddhisták által 2500 éve gyakorolt érzelmi tréning nem csak vonzza a nyugati pszichológusokat, de kihívást is jelent számukra.
(forrás:ujvilagtudat.blogspot.hu)

Szerzetesek a laboratóriumban - A meditáció tudományos vizsgálata - videó

https://www.youtube.com/watch?v=R8S_rAyZwYg 


2017. január 27., péntek

Emberek, akik visszatértek a halálból: Így élték meg a túlvilági utazástMilyen érzés meghalni? Nos, ez az a kérdés, amire csak azok tudnak válaszolni, akik már nincsenek köztünk. A Quora elnevezésű weboldal mégis az olvasóinak szegezte a kérdést, és válaszokat is kapott rá – azoktól, akiknek halálközeli élményük volt. Van, aki békés állapotként írja le az elmúlást, míg mások arra emlékeznek, hogy dühösek voltak abban a bizonyos pillanatban. Összeszedtük a legérdekesebb sztorikat; akár hiszel abban, hogy lehetséges visszatérni a túlvilágról, akár nem, olvasd el a történeteket. A lelkedig hatolnak...


Amikor meghaltam 

Egy Megan nevű felhasználó szerint a halálközeli élmény áldott, derűs, izgalmas, békés és nyugtató. „Úgy érzem, nincs olyan szó az angol nyelvben, amivel le tudnám írni, mit tapasztaltam akkor.”

Bár Megan nem tudott szavakat találni, Vera igen: az ő sztoriját osztották meg a legtöbben, szám szerint 16 ezren. A lány 11 éves volt, amikor visszatért a halálból. Édesanyával a volt Szovjetunióban laktak, és a hibás vízmelegítőből szivárgó szén-monoxidtól komoly mérgezést szenvedtek. „Még most is látom magam, ahogy a halál beborít a nehéz és láthatatlan takarójával. A szívem elkezdett száguldozni, és azt éreztem, mintha egy-egy kést szúrtak volna a fejem mindkét oldalába. Tudtam, hogy meg fogok halni. Olyan volt, mint egy vészcsengő, ami jelzi, hogy mindössze egyetlen pillanatom van arra, hogy megmentsem a saját életem.”


„Haldokoltunk, és senki, de senki a világon nem volt képes meghallani minket. A következő, amire emlékszem, az, hogy rengeteg szín vett körül; nagyon furcsa vizuális élmény volt. Először úgy tűnt, mintha folyékony felhők lennének körülöttem, mintha egy galaxisról készült fényképben lennék. A színek egymásba olvadtak, nem voltak se közel, se távol, körülöttem, bennem éltek, rajtam mentek keresztül. A testem olyan volt, mint egy hatalmas tüdő, beszívta a levegőt, majd kifújta. Éreztem, hogy emelkedek, és próbáltam megnézni magam, de nem láttam a testem. Sokkolt a dolog, de nem féltem, mert tudtam, hogy nem vagyok egyedül, hogy mások is vannak a környezetemben. Tudtam, mert beszéltek hozzám, bátorítottak, üdvözöltek.”

Verát végül az édesapja mentette meg; ő talált rájuk, amíg eszméletlenek voltak az édesanyjával. Az orvosok azt mondták a férfinak, nem tudják visszahozni a kislányt, mert 15 és 45 perc között a klinikai halál állapotában volt. Az apja mégis ragaszkodott hozzá, hogy próbálkozzanak, és végül sikerrel jártak. Vera így visszatekintve azt mondta, nem félt, mert tudta, hogy a mennyben van, a legnagyobb békességben.

Barbara háromszor is tapasztalt halálközeli élményt akkor, amikor operálták, és több alkalommal is leállt a szíve. „Csak a hallásom maradt meg. Mindent kiválóan hallottam, a monitor pittyegését, az autókat, azt, ahogy az orvosok beszélnek, ám a többi érzékem nyomtalanul eltűnt. A teljes öntudatlanság felé úsztam, nyugodtnak, hidegnek éreztem magam, mint akinek nincs szüksége arra, hogy levegőt vegyen. Nem volt fájdalom, csak béke. Mindent beborított a feketeség. Aztán visszahoztak az életbe.”

Csalódás és fáradtság

Aaron úgy emlékezett a halálközeli élményére, mint valamire, ami elképesztő és felejthetetlen volt. Ő azonban nem békét érzett, hanem valami mást. „Amikor rájöttem, hogy eltávozom a világból, szomorú lettem. Az édesanyám jutott eszembe, aki a kórházban van és néz, illetve az orvosok, akik az életemért küzdenek. Bűnösnek éreztem magam, akinek szégyenkeznie kell, és bántam, hogy sok célomat nem érhettem el. Persze, elfogadtam a sorsomat, nem féltem, csak csalódott voltam. Az érzékeim is egymás után tűntek el. Először a tapintásom, aztán a hallás, az ízlelés, és utoljára a látásom. Minden fehér lett. Aztán egy hatalmas nyomást éreztem a mellkasomban, és visszatértem.”

Dea azt mesélte, hogy nem sok mindenre emlékszik, de amire igen, az nagyon mellbevágó. „Előttem egy hatalmas hegy volt, aminek a tetején fény látszott, és arra gondoltam, istenem, meghaltam. Nagyon sok ember ment fel a hegyre a fény irányába, de én csak arra tudtam gondolni, hogy lehetek most halott. Nem tudtam magam megnézni, de a többi halott olyan volt, mint bármelyik másik normális ember. Évek óta ez volt az első alkalom, hogy nem éreztem fájdalmat, csak dühöt.”

„Néhány perc múlva feltűnt mellettem az unokatestvérem, és azt mondta: Deanne, menj vissza. Gyerekkorom óta nem hívtak így, és ő azon kevesek egyike volt, aki tudta, hogy ez a kedvenc becenevem. Mikor megfordultam, hogy megnézzem, mit ért a „vissza” alatt, hirtelen a kórházi ágyon találtam magam. Rengeteg nővér és orvos állt körülöttem, mind azt mondogatták, hogy maradj velünk.”

Terence így emlékezett a halálközeli élményére: „Nem látszott semmi fény, Jézus alakja sem jelent meg előttem. Éreztem, hogy vége a valóságnak, mint amikor az ember befejez egy könyvet. A haldoklásom lassú volt, szépen, komótosan elzsibbadt a testem. Csak vártam, feküdtem, éreztem, hogy hagyom el ezt a világot. Nagyon fáradt voltam. Csak arra tudtam gondolni, hogy nem érem meg, hogy a fiam felnő.”
(forrás: KissGreta - femcafe.hu)

Akik visszatértek a halálból… - videó

2017. január 26., csütörtök

Exkluzív interjú Doreen Virtue angyallátóvalMilyen egy angyal annak, aki láthatja őt?

Sokféle angyal van. A legtöbben, akik angyalokat látunk, olyasféle szárnyas lényeket érzékelünk, amilyeneket a reneszánsz festményekről is ismerünk. A budapesti előadásomra két arkangyal „kísért el”, vagyis őket hívtuk be a közönséggel. Az egyikük Rafael, a gyógyító. Ha már kérdezte, milyen a megjelenésük, elmondom, hogy ő kicsit alacsonyabb a többi arkangyalhoz képest, de a zöld színű energiamezeje szélesebb is, mint a többieké. A másikuk Jophiel, a szépség és a boldogság arkangyala. Neki nagyon nőies, vidám energiája van, ezért én például nőként látom őt, gyönyörű, hosszú, hullámos barna hajkoronával. Körülötte mindenhol rózsák nyílnak az energiamezejében.


Hogyan tudunk kapcsolatba lépni az angyalokkal?

Fontosnak tartom, hogy minden előadásomban elmondjam, az én képességeim nem különlegesek. Mindenki képes kommunikálni az angyalokkal, bárki láthatja, hallhatja őket. Elég kérnünk a segítségüket, hangosan vagy csak gondolatban, és ők azonnal reagálnak rá. Azért nem segítenek a kérés nélkül, mert a szabad akarat törvénye miatt nem avatkozhatnak be az életünkbe, csak ha erre engedélyt adunk nekik.

Elmesélne egy fontos, személyes angyali találkozását?

Ó! Sok ilyen volt. Például amikor harminc évvel ezelőtt a gyerekeim még kicsik voltak, és az első férjemmel éltem együtt egy rossz házasságban. A férjem ivott és kábítószerezett, minden alkalmat kihasznált arra, hogy rombolja az önbizalmamat. Teljesen értéktelennek és elhagyatottnak éreztem magam, szinte minden este csokifagyiba öltem a bánatomat, ami miatt meghíztam, és persze ettől még rosszabbul éreztem magam. Akkoriban történt, hogy kertészkedtem és hirtelen magam előtt láttam nagyon tisztán egy képet: saját magamat, amint pszichiáterként gyógyítom az embereket. Vékony voltam, és gyönyörűnek láttam magamat. Elhatároztam, hogy követem az égi vezettetést, és a férjem minden gúnyolódása és tiltakozása ellenére beiratkoztam a közeli egyetemre pszichológiaórákra. Ma már tudom, hogy ezt a képet az angyalok mutatták nekem. Mindenkinek folyamatosan adnak tanácsokat az angyalok, csak sokan észre sem veszik ezeket.

A gyereknevelésben is segítettek az angyalok?

Természetesen. A nagyobbik fiam, aki ma már felnőttként szintén az angyalkommunikációt tanítja és elkísért Budapestre is, gyakran meséli, hogy gyerekkorában, ha bármilyen problémája volt, mindig azt mondtam neki, hogy kérjen segítséget az angyalaitól. Ő segítséget kért, és mindig meg is kapta azt.

Hogyan telnek egy angyalszakértő napjai?

Hol Kaliforniában, hol Hawaiin élek. Szeretek úszni az óceánban, és olyankor még könnyebben felveszem a kapcsolatot a láthatatlan világgal. Szigorú vegán étrendet követek, nem iszom alkoholt, se kávét és nem eszem csokit sem. Az angyalok kértek meg az állati eredetű termékek és az élénkítő szerek elhagyására, mert ezek nélkül sokkal erősebbek a képességeim. Tanítok és csoportokat vezetek, valamint személyes angyalterápiákat tartok. Ezek lényege, hogy a hozzám fordulóknak a saját angyalaik üzeneteit közvetítem. Ezek a gyógyító útmutatások sok esetben felérnek egy pszichoterápiával. Természetesen nem csak az üzenetközvetítés a módszerem. A könyveimben is sok érdekes és hasznos technikát megosztok az olvasóimmal, mint például a negatív energiák kiporszívózását Michael arkangyal segítségével.

Mágikus Unikornisok Jóskártya

Az angyalok mellett időről időre „fedez fel” új láthatatlan lényeket. Most jelent meg Magyarországon a Mágikus Unikornisok Jóskártyája, de foglalkozott már tündérekkel és sellőkkel is.

Ez az én spirituális utam. Hiszek abban, hogy mindenkinek azzal kell foglalkoznia, amit szívesen csinál. Nagyon élvezem, amikor különböző kártyacsomagokat állítok össze, mert közben felfedezhetem a láthatatlan világ segítő lényeit. Kedvenceim a sellők. Ők a vizekben élnek, és nagyon fontos számukra a környezetvédelem. Talán azért is állnak ennyire közel hozzám, mert kaliforniai lányként nekem is fontos, hogy megőrizzük az óceánok és tengerpartok tisztaságát.

A mai előadása után rockzenekarával is a színpadra lép. Miért fontos önnek, hogy zenészként is bemutatkozzon a közönségnek?

Kamaszkori álmom volt, hogy zenész legyek. Némi kitérő után visszatértem ennek az álomnak a megvalósításához. Látja, ezért mondom, hogy az angyalok segítségével minden álmunk megvalósítható...

Mit üzennek az angyalok a Nők Lapja Café olvasóinak?

Azt mondják nekem az angyalok, hogy a magyarok túl sokat aggodalmaskodnak. Sok energiát pazarolnak el a negatív érzéseikre ahelyett, hogy eleresztenék magukat. Azt tanácsolják az angyalok, hogy játszanak többet a gyerekekkel és merjenek lazítani. Azt is hallom tőlük, hogy a magyar nép igen erős gyógyító képességekkel rendelkezik. Az angyalok szerint minden nemzetnek megvan a szerepe a Föld életében. A magyaroké az, hogy a hitükkel gyógyítsanak.
(forrás: R. Kövér Balázs-elozoeletek.blogspot.hu)

DOREEN VIRTUE AZ ANGYALTAROTRÓL - videó

Az anya fotót készített haldokló lányáról, amin egy védőangyal alakja tűnt felAz anya és lánya teljesen megdöbbentek, amikor észrevették a fényképen az angyali alakot.

Egy Lincolnshire-ben élő 19 éves fiatal lány életét vesztette nem túl rég, alulmaradt a májrákkal való küzdelemben.


Az anyja egy különleges fotót készített nem sokkal a lánya halála előtt, ami azonnal bejárta a világsajtót, amint kiderült, hogy mit látni rajta.

A fotón ugyanis egy angyali alak látható, amint a magasba emelkedik, és nagyon erős fényt bocsájt ki magából. Az anya meg van róla győződve, hogy az alak nem volt más, mint egy őrangyal, aki azért jelent meg, hogy lányát átkísérje majd a túlvilágra.

Elmondása szerint a fotót közvetlenül a lánya halála előtt készítette, és az volt a célja vele, hogy egy utolsó közös fotó legyen még kettejükről.

Amikor meglátta a szokatlan alakot a képen, azonnal tudta mi az, nem volt szüksége arra, hogy végiggondolja a lehetséges magyarázatokat.


Biztos benne, hogy ez az angyali alak a túlvilágon vigyáz lányára, aki nemrég hunyt el súlyos májrákban, miután a szervezete feladta a kórral való küzdelmet.

Sarah Danbury amúgy is vallásos embernek tartja magát, és azt vallja, Istennek célja volt a lánya halálával, és bár nagyon hiányzik neki, és naponta eszébe jut, gyakran sír, mégis elfogadta, hogy így kellett végződnie kettejük történetének.

A képet rengeteg internetező látta, és a helyi tévében is levetítették, ahol több paranormális kutató elmondta, hogy ilyen, és ehhez hasonló jelenéseket gyakran látni olyan emberek közelében, akiket hamarosan elragad a halál.


Ezek védőangyalok, akiknek több szerepe lehet, ilyen esetben mindig az a fő feladatuk, hogy átkísérjék a haldokló személy lelkét a túlvilágra, és segítsenek elhagyni a fizikai testüket.

Két fényforrás volt csak az ágy felett, azonban egyik sem égett, amikor a fotó készült. A fényforrás oka és forrása ismeretlen, ezt senki sem tudta megfejteni, akinek megmutatták a fotót.

Bár az anya templomba sohasem járt, mégis mélyen istenhívő ember volt, és tudta, hogy létezik túlvilág. Ez a jel csak még jobban megerősítette őt abban, hogy ez így van.

(forrás:avilagtitkai.com)

 Őrangyal - videó

2017. január 25., szerda

Hogyan ismerheted fel, ha karmikus kapcsolatban vagy valakivel?


Hallottad már a karmikus kapcsolat kifejezést?

Akár a barátságokra vagy a szerelmi kapcsolatokra gondolunk, csupán egy-két ember van, akikkel mélyebb szinten állunk összeköttetésben. Bár a legközelebbi barátainkkal sok dolgunk és gondolatunk lehet közös, csak néhány olyan személy van az életünkben, akikkel kapcsolatban úgy érezzük, mintha az ikerlángunkkal beszélgetnénk.


A spiritiszták ezt a fajta kötődést karmikus kapcsolatnak nevezik. A karmikus kapcsolatok olyan emberekkel jönnek létre, akik fontos szerepet játszottak elmúlt életünkben, és újra kapcsolatba kerülünk velük a Földön. A legegyszerűbb módja annak, hogy felismerd a lelki társadat vagy karmikus kapcsolatodat, ha tudatára ébredsz az általa feléd sugárzott rezgési energiának.

Egyfajta béke

A barátaiddal, családoddal vagy munkatársaiddal érezheted magad nyugodtnak és ellazultnak, de a lelki társ egyfajta béke érzését adja számodra. Az a lélekkel teli kapcsolat, amely szinte azonnal létrejön a tekinteten, szavakon, hangokon vagy a hasonló gondolkodáson keresztül olyan érzéssel tölt el, mintha egy régi barátoddal találkoztál volna, aki jobban ismer téged, mint bárki más.

Hasonlóságok és különbségek

Meg fogsz lepődni, hogy mennyi dolgot láttok/értetek azonos módon, és hány hasonlóságon osztoztok. Sőt, a különbségeitek kitöltik a másik hiányosságait, ezért a különbözőségek sokkal inkább teljessé tesznek, mintsem növelnék a távolságot köztetek.

Beszélgetés

A lelki társaddal való beszélgetés természetes módon folyik anélkül, hogy aggódnál amiatt, hogy mikor és hogyan fejezed ki az érzéseidet. Mindketten képesek vagytok egymás mondatait befejezni, és könnyű lesz megérteni, hogy mit érez a másik különösebb magyarázat nélkül. Persze ez nem azt jelenti, hogy a karmikus kapcsolatod nem szembesülhet kihívásokkal és problémákkal. Azonban a mély megértés és az erős kötődés miatt türelmesen keresitek a megoldásokat, amely segít, hogy harmóniában küzdjétek le az akadályokat.

A karmikus lélek bárki lehet az életedben, kezdve a családtagjaidtól és barátaidtól egészen idegenekig vagy akár a szomszédodig. 

A karmikus lelkek legtöbbször akkor jelennek meg az életünkben, amikor a legkevésbé számítunk rá, és általában egy ismeretlen személy lesz az, akivel "véletlenszerűen" találkozunk valahol.

Egy karmikus kapcsolat szerepe, hogy segítsen önmagunk fejlődésében.

Tanítanak, motiválnak vagy formálnak bennünket. Bizonyos karmikus kapcsolatok serdülőkorban jelennek meg, míg mások felnőttkorban. Néhány karmikus kapcsolat végigkísérhet egész életünkön, míg mások rövid ideig tartanak, amikor önmagunk megváltoztatására van szükségünk.
(forrás:joportal.hu)

Karmikus garancia - Partl Viktória, Jakab István - videó

A világ egyik legnagyobb csodája, a Grand CanyonJoggal mondható, hogy a Grand Canyon a világ egyik legszebb, legmaradandóbb természeti alkotása. A Grand Canyon név maga annyit tesz, mint "Nagy szurdok", utalva a kanyon felépítésére, és gigantikus méreteire.


Ez a Föld legnagyobb kanyona, mely az USA Arizona államában található meg.


Eredetileg 17 millió év alatt, hosszú, és töredelmes munkával vájta ki a Colorado folyó. Maga a kanyon 446 kilométer hosszú, szélessége pedig igen változó.


Vannak szakaszok, melyeken 65, kilométer széles, míg máshol elérheti a 29 kilométert is, vagyis egy teljes magyar kisváros is elférne benne.


A mélységre sem lehet panasz, ugyanis 1200 és 1800 méter között mozog. Nagy része a Grand Canyon Nemzeti Parkon belül fekszik, mely egyike az első nemzeti parkoknak az Amerikai Egyesült Államokban.


Több nagyobb és mélyebb szurdok is van a Földön, de a legismertebb ma is a Grand Canyon. Peruban hasonló a Huascarán és a Colca.


Népszerűsége töretlen, és nem csak a helyiek, de rengeteg, a világ különböző tájairól érkező turista csodálja meg ezt a nagyszerű természeti kincset.

(forrás:avilagtitkai.com)

2017. január 24., kedd

Nem tudsz nem gondolkodni (A gondolatok folyamatosan pörögnek benned!)Ismered a nyuszika és a kölcsönkért fűnyíró történetét?

”Nyuszikának nagyon megnőtt a fű az udvarában, ezért összeszedte a bátorságát és elkullogott a farkashoz, hogy kölcsön kérje a fűnyíróját. S ahogy bandukolt az úton, így dohogott magában:

-A farkas biztos ma nagyon rossz kedvében van. Elkérem tőle a fűnyíróját, de ő nem adja kölcsön nekem. Ez nagyon csúnya tőle..

Megérkezett a farkashoz, becsöngetett, s amikor a farkas álmos szemekkel ajtót nyitott, a nyuszika feldúltan így kiabált rá:

-Tudod mit, farkas? Nem is kell a fűnyíród!!!..

Így teszünk mi is, tudattalanul.

Elképzeléseket alkotunk arról, hogy mit gondolnak rólunk, s az elképzeléseinket összetévesztjük a valósággal.


A fejünkben zajló belső párbeszéd, az egó kényszeres gondolkodása okozza a legtöbb gondot társadalmi kapcsolatainkban. Szakadatlanul agyalunk és stratégiázunk arról, hogy mit kellene tennünk és hogy számunkra mi lenne jó. S ebben a folyamatos, kényszeres gondolkodásban kiégünk, szerepeinket ripacs színészként játsszuk.. majd eltelik valahogy ez a fárasztó színházi élet..

Alapvetően büszkék vagyunk arra, hogy akaratlagosan gondolkodunk. Az egyik nagy filozófus, Descartes, nem kevesebbet állított, mint azt, hogy „gondolkodom, tehát vagyok.” (A híres: „cogito ergo sum”). Ő úgy tapasztalta, hogy a gondolkodás az emberi létezés alapja: gondolkodás nélkül nem létezhetnénk.

Descartes tévedett. Nem a gondolkodás vagyunk, hanem a gondolkodás megtörténik velünk, s mi arról tudunk.

Valójában a kényszeres gondolkodás nem más, mint az elme hibás, diszfunkcionális működése.

Mondhatjuk úgy is, hogy ami bennünk, a fejünkben folyamatosan zajlik, az nem normális, hanem „beteges” elmeműködés. Ezt te is láthatod olyanoknál, akik önmagukban beszélgetnek, vitatkoznak, mintha több személyiség élne a testükben: „Ez arcátlanság volt tőle! Nem tudom mivel érdemeltem meg, hogy..”

Úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk ilyen őrültek. Hiszen nem beszélünk hangosan magunkban, mint azok. Mi csak egy csendes belső párbeszédet folytatunk önmagunkkal.

Ami ugyancsak őrület.

Az elmének egyszerűen nem természetes állapota a kényszeres gondolkodás, hanem kulturális programjaink tesznek minket örökös gondterheltté..

Végezz csak el egy egyszerű, de annál döbbenetesebb kísérletet:

Végy magad mellé egy órát, egy időmérőt, és határozd el, hogy nem gondolkodsz. Egyszerűen ne akard a gondolkodást, s ezért nem gondolkozz.

Indítsd el az órát..

.. és ne gondolkozz!

Figyeld meg, hogy mennyi idő telik el gondolkodás nélkül?

3-4 másodperc? Esetleg 10? Vagy talán valamivel több?

Bár úgy véled, hogy nem nehéz feladat megtenni ezt, mégis az elméd kifog rajtad. Egy pár másodpercig erőlködsz, hogy belső csöndben maradj, figyelsz arra, hogy még véletlenül se gondolkozzál. Aztán egy pillanat alatt ellankad a figyelmed, s -hoppá!- máris megjelenik egy kósza gondolat, ami azzal debütál, hogy roppant fontosnak nevezi magát: „Ez fontos! Holnapra, a munkahelyemre elő kell készítenem ezt meg azt!”

A legtöbbször észre sem veszed, hogy magával ragad a gondolat, teljesen belecsavarodsz, és jól elfeledkezel a gondolatmentesség kísérletéről.

Merthogy éppen egy fontos gondolaton kell gondolkodnod..

A gondolat megjelent a semmiből.. Nem te akartad a gondolatot, egyszerűen csak akaratlanul lecsapott rád. Mint egy baktérium, ami valahol, láthatatlanul setteng, aztán lecsap rád.. s te pedig ettől beteg leszel.

Egyszerűen csak akaratlanul megjelenik a kósza gondolat a tudatod terében, s azonnal így mutatkozik be: „Hahó! Én egy létfontosságú gondolat vagyok! Foglalkozz velem!”

Felfogtad annak a jelentőségét, hogy képtelen vagy nem gondolkodni?

Érzed a súlyát annak, hogy nem vagy képes gondolatok nélkül lenni?

Ezek a gondolatok a semmiből érkeznek, fontosnak nevezik magukat, s észre sem veszed, ahogy elsüllyedsz a gondolatok, s a belőlük fakadó gondok mocsarában. Fáradsz, életenergiáid csökkennek, gondterhelt, stresszes és kiégett vagy..

Lásd be, hogy képtelen vagy nem gondolkodni. A gondolkodásod nem akaratlagos, hanem akaratodon kívül, tudattalanul megtörténik veled.

Amíg ez így van, addig rendszerint megtörténik veled, hogy könnyen elmerülsz a gondokban, ítélkezel, elégedetlenkedsz, békétlenkedsz, harcolsz valamiért és valami ellen – s így az életed teljesen nyomorúságossá válik.

A fejedben élsz, ahol egy morcos tábornok, egy zsarnoki hang folyamatosan zsörtölődik, parancsolgat, diktál és pöffeszkedik. Egy belső hang hápog arról, hogy mit hogyan értékelj; hogyan gondolkozz, miként érezz, miként élj, s ő mondja meg, hogy milyennek kellene lenned.

A gondolatok áramlanak, minden gondolat létrehozza a maga mentális képeit, s ezek a gondolati képek pedig felülírják a valóságot.

Azaz: azt látjuk, amit tudattalanul látni akarunk, s nem azt, ami valójában van. (Emlékezz a félhomályban megbúvó bűnözőre, amit ha megvilágítasz, kiderül róla, hogy nem más, mint egy széltől zizegő bokor!)

Ez a nettó őrület receptje. Kényszeresen gondolkodsz, nem tudsz nem gondolkodni, s minden gondolatod átszínezi, felülírja azt a valóságot, ami van.

Az elménk folyamatosan a kitalált filmjeivel traktál minket.

Ezért van e Földön több mint 7 milliárd egymástól elszigetelődő emberi univerzum, s ezért okozunk önmagunknak és másoknak is irdatlan szenvedéseket.

A fejünkben levő egó folyamatosan zajong, aggódik, fél, békétlenkedik, mindig akar valamit, s egy belső hang formájában egy véget-nem-érő gondolatfolyamot produkál.

Fölébredsz éjszakai álmodból. Néhány másodpercig ellazult, nyugodt, kipihent és boldog vagy.. aztán bekapcsol az elméd. Zakatolni kezd s összeállítja a napi programodat. Stratégiázik, aggódik, fél és követelődzik. Ezzel véget is ér az a rövid „szabadság”, amelyet az alvás során megtapasztalsz.

Az elme csak mondja a magáét, magának követeli a teljes figyelmedet és fölemészti az életenergiáidat.

Egy-egy intenzív aggódás után érezheted, hogy teljesen „leengedtél”, mint egy kihasadt labda. Az életenergiáid a mélyben landoltak, te pedig erőtlen és álmos vagy.

A mentális képek folyamatos pörgése, az elméd által létrehozott belső akciómozi teljesen felőröl. Kiéget, stresszessé és boldogtalanná tesz.

Lásd be: Az egód csapdájába estél.
Mint ahogy mindannyian ebben a kultúrában.
S mi a kiút? Semmi más, mint: tudatosság..

A tudatosság az, aki elkülönül az egó gondolatfolyamától, meglátja, hogy van "én, a megfigyelő" s vannak a megfigyelt gondolatok, amiket tudomásul vesz. Igy a gondolatok folyamának őrült áramlata lecsitul, a megmaradt gondolatok pedig kikristályosodnak.

Az elméd jó szolgáddá válik, ha többé nem uralkodik rajtad..

(Részlet: Kery Ervin: "A tudatosság kézikönyve")

Domján László: A tudatosság szintjei (Nyitott Akadémia) - videó

2017. január 23., hétfő

Tényleg létezik az a bizonyos hatodik érzék?Hiedelem vagy tény, nem tudni, mégis sokan közülünk úgy tartják, hogy a kutyák a hatodik érzékükkel képesek jelezni a megmagyarázhatatlan, láthatatlan jelenségeket. Ijesztő, és izgalmas belegondolni, hogy kedvenceink esetleg érzékelhetik eltávozott rokonaink, barátaink jelenlétét.


A kutyák ezen emberfeletti tulajdonsága megfoghatatlan, és nehezen definiálható, bár Peggy Schmidt a „Tails of afterlife” című könyvében több olyan esetről is beszámolt, melyekben az ebek megmagyarázhatatlan tetteket követtek el, mintha kommunikáltak volna egy láthatatlan személlyel. A könyvben olvashatunk például egy hölgyről, Del Johnsenről, aki hét kutyát, és hat macskát hagyott hátra. Számos tanú hiszi, hogy Del nap mint nap visszatér, hogy meglátogassa állatait, mivel az ebek hirtelen összegyűlnek egy helyen, a hátukra dőlnek, hogy vakarja valaki a hasukat, csóválják a farkukat, vagy izgatottan bámulnak egy pontot a levegőben, a macskák pedig dorombolnak. Schmidt azt állítja, hogy a saját Jack russel terrierje is többször reagált furcsán olyan területeken, amiről az a hír járja hogy kísértetlakta.

Vajon léteznek egyáltalán?
Forrás: http://fortheloveofthedogblog.com/


De a kutyák sokat emlegetett hatodik érzéke alapulhat a kiváló hallásukon, a különösen jó szaglásukon, és a látásuk kiteljesedésén azon mozgásokra, melyekre mi fel se figyelünk. Kedvenceink érzékei sokkal kifinomultabbak, mint miénk, embereké. A szemük kiszűri a finomabb mozdulatokat is, a szaglásuk 10000-szer érzékenyebb, mint a miénk, és sokkal magasabb frekvenciájú hangokat is kiválóan hallanak.

A kutyák kiváló szaglása lehetővé teszi, hogy kiszűrjék a rákot. Léteznek olyan segítőkutyák, akiket rohamokra hajlamos emberek mellé állítanak társként. Az apró átmenetet már érzik a test szagából, valamint megállapítják a pupilla kitágulásából, ezzel megmenthetik gazdájukat a veszélytől. Csodálatos állatok ők, varázslatos képességekkel, és túláradó önzetlenséggel!

Az Indiai Óceán híres tsunamiját mind a vad, mind a háziállatok megérezték. Ezt bizonyította szorongásuk, hangjelzéseik, és az, hogy irányíthatatlanná váltak, magasabb területekre menekültek. Egyes szakértők úgy gondolják, az állatok képesek érzékelni a talaj rezgéseit már az emberek által mérhető földrengés előtt. Marti Miller, a hatodik érzék kutatója úgy gondolja, hogy a gazdák is rendelkeznek ezzel a természetfeletti képességgel, csak visszautasítják, az élményt, vagy reális képhez kötik, valós dologként bírálják el. Az ebek nem mérlegelnek, hogy mi történik a környezetükben, érzik a nyomásváltozást, és remegéssel, nyáladzással, félelemmel reagálnak, vagy nem törődnek vele.

Vajon tényleg van ott valami, vagy csak egy sejtelmes árnyék mozog?
Forrás: http://i.huffpost.com/

Miller azt állítja, hogy négylábúink az atmoszféra változásaiból, vagy egy ismeretlen hangból vonják le következtetéseiket idő előtt, hogy vihar közeleg, esetleg hurrikán, vagy tornádó várható.

A kutyáknak a természetfelettit látni úgymond természetes, hiszen nem esik elbírálás alá. Az embereknek is vannak előérzeteik, és érezhetik a közelben lévő lelket, de nem merik, vagy nem is akarják ezt tenni, mert nem hisznek benne – mondja Miller.

Az ebek érzékeivel kapcsolatos vizsgálatok vitatható bizonyítékot adnak a valós érzékek, és a természetfeletti érzékelésének elkülönítésére. Egy 1999-es kutatásból kiderült például, hogy a gazdi hazaérkezésének korai jelzése egyszerűen a jó kutya-gazda kapcsolaton alapszik. Több száz négylábúnál figyelték meg, hogyan reagál a váratlan hazaérkezésre, és egyik se volt meglepett.

Ha az ebet sétálni visszük, vagy csak figyeljük egy kicsit, láthatjuk, hogy néha megáll, és egyetlen dologra figyel, amit mi nem hallunk, vagy nem látunk. Ezt betudhatjuk idegességnek, reakciónak egy ismeretlen szagra, vagy gondolhatjuk, hogy valami „emberfelettit” látott. Ezt mindenki döntse el maga!

Nem feltétlenül kell a legrosszabbra gondolni, ő is elmélázhat
Forrás: http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/

Mivel kutyáink nem beszélnek, nem tudják elmesélni mit is látnak, éreznek valójában, ezért sosem ismerhetjük meg, mi játszódik le bennük pontosan. A kutatók által felállított legegyszerűbb válasz, hogy nem tudják, látnak-e a kedvencek szellemeket, vagy természetfeletti lényeket. De Miller hozzátette azt is, hogy ha az eb a sarokban áll, bámulja a nagy semmit, és ugat, az lehet egy szellem, vagy ismeretlen energia jelenlétének oka is.

"Egy távoli hang, egy láthatatlan alak, vagy a frissen vágott hús szaga? A te döntésed…" 
(forrás:kutyabarathelyek.hu)

Éneklő kutya - videó

Egy indiai férfi 36 éven keresztül minden nap ültetett néhány fát, és ez lett belőle1979-ben, több mint három évtizeddel ezelőtt egy tinédzser, miután észrevette, hogy nagy számban pusztulnak a hüllők az erdők hiánya miatt, fákat kezdett ültetni egy olyan területen, amelyet árvíz mosott el. Ma ugyanez a föld egy 550 hektáros dzsungelnek ad otthont, amit Molai erdőnek neveztek el a férfi után, aki saját kezével hozta létre.


A Jadav Molai Payeng által ültetett erdőben jelenleg tigrisek, indiai orrszarvúk, több mint 100 szarvas és nyulak élnek a főemlősök mellett, valamint több madárfaj, köztük számos keselyű. A területen több ezer fa található, több mint 300 hektáron bambusz terem. Egy 100 elefántból álló csorda látogatja az erdőt rendszeresen minden évben, és általában hat hónapig maradnak. Az elmúlt években 10 elefánt borjú született az erdőben.

16 éves volt, amikor árvíz sújtotta Asszámot, és Payeng megfigyelte, hogy a vándorló madarak száma egyre csökken, ahogy fokozatosan eltűnnek az erdős területek és a vizes élőhelyek a lakóhelyéhez közel, és a kígyók is nagy számban pusztultak el. Amit Payeng látott, az nagyon zavarta.


“Megkérdeztem a véneket, mit tennének, ha mindannyian meghalnánk egy napon, mint ezek a kígyók. Csak nevettek és vigyorogtak, de tudtam, hogy zöldebbé kell tennem a bolygót,” – mondta Payeng.

A falujában a vének azt mondták neki, hogy az erdőterületek csökkenése és az erdőirtás miatt az állatok elvesztették otthonaikat. A megoldás az, hogy új otthont vagy erdőket kell az állatok számára létrehozni, mondták Payengnek.


Figyelmeztette az erdészeti minisztériumot, de arra kérték Payenget, hogy ültessen maga fákat, amit valóban meg is tett. Felkeresett egy folyóparti szigetet a Brahmaputra partján, és elkezdett csemetéket ültetni. Payeng töb mint három évtizeden keresztül minden nap kiment a szigetre és elültetett néhány csemetét.

A termőterületen a növények öntözése azonban problémát jelentett, mivel nem tudott vizet hozni a folyóból és megöntözni minden fát, mert a terület hatalmasnak bizonyult egyetlen ember számára.


Bambuszból készített minden csemete fölé egy tartót és elhelyezett rajta egy cserépedényt, rajta egy kis lyukkal. A víz fokozatosan csöpögött a növényekre egy héten keresztül, mire az edények kiürültek.

A következő évben, 1980-ban a Golaghat kerület szociális erdészeti részlegénél kezdett dolgozni, amikor elindítottak egy faállomány telepítést egy 200 hektáros területen Aruna Chaporiban.

Payeng egyike lett azon munkásoknak, akik 5 évig dolgoztak a projektben. A program befejeztével úgy döntött, hogy hazatér, miután mások is elmentek. Megnézte a növényeit és folytatta a fák ültetését annak érdekében, hogy erdővé alakítsa a területet.

Payeng az úgynevezett “Mishing” törzshöz tartozik Asszámban, Indiában. Egy kis kunyhóban él az erdőben a feleségével és három gyermekével. Szarvasmarhát és bivalyt tenyészt a farmján, és a megélhetés érdekében a tejüket értékesíti, ami számukra az egyetlen jövedelemforrás.


“A barátaim mérnökök lettek és a városban élnek. Én mindent feláldoztam, és ez a dzsungel lett az otthonom. Az elismerés és a díjak, melyeket kaptam az én gazdagságom, és én vagyok a legboldogabb ember a világon,” – mondta Payeng.

Payeng életéről és lenyűgöző teljesítményéről egy rövidfilm is készült.
(forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu)