2022. március 31., csütörtök

Nikola Tesla: A fény a minden - Interjú 1899-ből (Tesla közel 120 éve titkosított interjúja)“Mindenkinek ingyen szerettem volna elektromos áramot adni, de végül legyőztek”
Az egykori géniusz és feltaláló hátborzongató dolgokról mesélt.
Teslával egy bizonyos John Smith készített egyszer egy interjút. Ez az interjú nagyon sokáig nem látott napvilágot azért, amiről szó volt benne. 
 

Minden létező módon megpróbálták eltüntetni, sok-sok évtizeden át nem is sikerült a nyomára bukkanni. Az interjúban ugyanis olyan dolgokról esik szó, amire akkor – és talán még most sem – volt felkészülve a világ.

Nikola Tesla, a valaha volt legzseniálisabb feltaláló 1899-es interjújában arról beszélt, hogy “A fény a minden”. Felfed egy új elképzelést az emberiségről, amelyet mi, az első és utolsó óra fény harcosai egy évszázaddal később hoztunk létre.

Az interjúban Einstein relativitáselméletét is kritizálja Tesla. Szerinte ugyanis az éterben igenis, van energia.

Az Egyetemes Törvény elméletében bizonyította be, hogy Einstein ebben bizony tévedett.

Az Újvilágtudaton megjelent az interjú átirata:

Újságíró: Mr. Tesla, ön már dicsőséget szerzett ember, aki belekeveredett a kozmikus folyamatokba. Kicsoda ön, Mr. Tesla?

Tesla: Ez egy jó kérdés, Mr. Smith, és igyekszem, hogy megadjam rá a helyes választ.

John Smith: Egyesek azt mondják, hogy ön Horvátországból származik, egy Lika nevű területről, ahol az emberek együtt nőnek a fákkal , a sziklákkal és a csillagos éggel. Azt mondják, hogy falujának névadója a hegyi virágok, és hogy a ház, ahol született, az erdő és a templom mellett található.

Tesla: Valóban, ez mind igaz. Büszke vagyok szerb származásomra és horvát hazámra.

John Smith: Futuristák azt mondják, hogy a huszadik és huszonegyedik század Nikola Tesla fejében született meg. Ünneplik a mágneses mezőt, és himnuszokat énekelnek az indukciós motorról. Alkotójukat vadásznak hívják, aki elkapta a fényt hálójával a föld mélyéből, és harcosnak, aki foglyul ejtette az ég tüzét. A váltakozó áram atyja a fizikát és a kémiát a fél világon teszi uralkodóvá. Az ipar úgy hirdeti őt, mint a legfőbb szentet, a bankár a legnagyobb jótevőként. Nikola Tesla laboratóriumában először töri fel az atomot.

Létrehozott egy fegyvert, ami földrengéseket okoz. Felfedezte a fekete kozmikus sugárzást. Öt faj imádkozik hozzá a jövő templomában, mert megtanított egy nagy titkot, hogy Empedoklész elemeit az éterből származó életerő itathatja át.

Tesla: Igen, ezek a legfontosabb felfedezéseim. Egy legyőzött ember vagyok. Nem vittem véghez a legnagyobb dolgot, amit megtehettem volna.

John Smith: Mi ez, Mr. Tesla?

Tesla: Meg akartam világítani az egész Földet. Elegendő elektromosság van, hogy egy második Nap legyen. A fény az egyenlítő mentén jelenne meg, mint a gyűrű a Szaturnusz körül. Az emberiség nem áll készen a nagy és jó dolgokra. Colorado Springsben elektromossággal itattam át a földet. Más energiákkal is átitathatjuk, mint a pozitív mentális energia. Ezek ott vannak Bach vagy Mozart zenéjében, vagy a nagy költők verseiben. A Föld belsejében az öröm, a béke és szeretet energiái vannak. Ezek kifejeződései a virágok, melyek a földből nőnek, az élelem, amit kapunk tőle, és minden, ami az ember otthonává teszi. Már évek óta keresem annak a módját, ahogy ez az energia hatással van az emberekre. A rózsák szépségét és illatát gyógyszerként lehetne használni, a nap sugarait élelemként.
 
Tesla 1942. július 15-én találkozik Jugoszlávia II. Péter királyával

John Smith: Mik ezek a dolgok?

Tesla: Az egyik kérdés az élelem. Miféle csillag vagy földi energia táplálja az éheseket a Földön? Milyen borral itassuk a szomjasakat, hogy felviduljanak szívükben és megértsék, hogy ők Istenek?

A másik dolog, hogy meg kell semmisíteni azt a gonosz hatalmat és szenvedést, amelyben az ember élete telik. Időnként járványként fordulnak elő az űr mélységeiben. Ebben a században a betegség átterjedt a Földről az univerzumra.

A harmadik dolog: Van-e felesleges fény az univerzumban? Felfedeztem egy csillagot, ahol az összes csillagászati és matematikai törvény eltűnhet, és semmi sem látszik, ami módosítaná. Ez a csillag ebben a galaxisban van. Ennek a fénye előfordulhat ilyen sűrűséggel, amely egy almánál kisebb gömbbe illeszkedik, mely nehezebb, mint a Naprendszerünk. A vallások és filozófiák azt tanítják, hogy az ember képes Krisztussá, Buddhává és Zarathusztrává válni. Amit bizonyítani próbálok az vadabb, és szinte megközelíthetetlen. Ezt tesszük az univerzumban, így minden lény Krisztusnak, Buddhának és Zarathusztrának születik.

Tudom, hogy a gravitáció hajlamos mindenre, amire szükség van a repüléshez, és a célom nem repülő eszközök (repülőgépek vagy rakéták) készítése, hanem hogy megtanítsam az egyént visszanyerni a tudatosságát a saját szárnyain. Továbbá, próbálom felébreszteni az energiát, amely a levegőben van. Ott vannak a fő energiaforrások. Az, amit üres térnek tekintenek, az anyag egy megnyilvánulása, amely nem ébredt fel.

Nincs üres tér ezen a bolygón, sem az univerzumban. A fekete lyukak, melyekről a csillagászok beszélnek, a legerősebb forrásai az energiának és az életnek.

John Smith: A “Valdorf-Astoria” hotelben a szobájának ablakába, a harmincharmadik emeleten minden reggel madarak érkeznek.

Tesla: Egy férfinek szentimentálisnak kell lennie a madarak felé. Ez a szárnyuk miatt van. Egyszer az embernek is volt, igazi és látható!

John Smith: Nem hagyta abba a repülést a smiljani távoli napok óta!

Tesla: Repülni akartam a tetőről, és leestem: a gyerekek számításai hibásak lehetnek. Ne felejtsük el, fiatalkori szárnyakra van szükség mindenhez az életben!

John Smith: Volt valaha házas? Nem ismeretes, hogy ragaszkodott volna a szerelemhez vagy egy nőhöz. A fiatalkori fotói azt mutatják, hogy egy jóképű férfi volt.

Tesla: Így van. Nem voltam. Két nézet van: sok szeretet, vagy egyáltalán semmi. A nők egyes embereket táplálnak és erősítik a vitalitásukat és a szellemüket. Ha valaki egyedül van, ugyanezt teszi másokkal. Én a második utat választottam.

John Smith: A tisztelői panaszkodnak, hogy támadja a relativitást. Furcsa az az állítása, hogy az anyagnak nincs energiája. Mindent áthat az energia, akkor hol van?

Tesla: Először volt az energia, majd az anyag.

John Smith: Mr. Tesla, ez olyan, mintha azt mondaná, hogy az apjától született volna, nem magától.

Tesla: Pontosan! Mi a helyzet az univerzum születésével? Az anyag az eredeti és örök energiából jött létre, amit fényként ismerünk. Ragyogott, és megjelentek a csillagok, a bolygók, az ember és minden a Földön és a világegyetemben. Az anyag a fény végtelen formáinak egy kifejeződése, mert az energia régebbi annál. A Teremtésnek négy törvénye van. Az első mindennek a forrása, a rejtélyes, sötét terv, melyet az elme nem tud elképzelni, vagy matematikai úton mérni. Ebbe a tervbe illeszkedik az egész világegyetem.

A második törvény kiterjeszt egy sötétséget, ami a fény igazi természete, a felfoghatatlanból, és ez alakul át fénnyé. A harmadik törvény a fény szükségessége, hogy a fény anyagává váljon. A negyedik törvény, hogy nincs kezdet és nincs vég; az előző három törvény folyamatosan zajlik, és a Teremtés örök.

John Smith: Az ellenségeskedése a relativitáselmélettel odáig ment el, hogy előadásokat tart a létrehozója ellen a születésnapi partiján.

Tesla: Ne felejtsük el, hogy nem a görbült tér, hanem az emberi elme, amely nem képes felfogni a végtelent és az örökkévalóságot! Ha a relativitást világosan értené a teremtője, elnyerné a halhatatlanságot, akár még fizikailag, ha akarná.

Része vagyok egy fénynek, és ez a zene. A fény kitölti a hat érzékemet: látok, hallok, érzek, szagolok, érintek és gondolkodom. A gondolkodás jelenti a hatodik érzékemet.

A fény részecskéi írott feljegyzések. A villám egy teljes szonáta lehet. Ezer gömbvillám egy hangverseny.

Erre a koncertre létrehoztam egy Gömbvillámot, amelyet hallani lehet a Himalája jeges csúcsain. Pitagoraszról és a matematikáról szólva, egy tudós nem sértheti meg mindkettőt. A számok és egyenletek a jelek, melyek jelzik a szférák zenéjét. Ha Einstein hallotta volna ezeket a hangokat, nem hozta volna létre a relativitáselméletet. Ezek a hangok az üzenetek a tudat számára, hogy az életnek van értelme, hogy az univerzum tökéletes harmóniában létezik, és a szépsége az oka és okozata a Teremtésnek. Ez a zene a csillagos ég örök körforgása.

A legkisebb csillag befejezett kompozícióval rendelkezik, valamint része az égi szimfóniának. Az ember szívdobbanása pedig része a földi szimfóniának. Newton megtudta, hogy a titok az égitestek geometriai elrendezésében és mozgásában van. Felismerte, hogy a harmónia legfőbb törvénye létezik az univerzumban. A görbült tér káosz, a káosz pedig nem zene. Einstein a zűrzavar hírnöke.

Egy igazán tanulságos és nagyon érdekes interjú, és egyben olyan dolgokról esik szó benne, amik ott és akkor nem jelenhettek volna meg.

Az emberi ész szinte fel nem foghatja, hogy mekkora tudás birtokában volt Tesla. nem is véletlen, hogy rengeteg szóbeszéd szerint még maga Edison is meg akarta kaparintani bizonyos jegyzeteit.

Sőt, a CIA-nek vannak olyan dokumentumai, melyekből nyilvánvalóvá vált, hogy egyes Tesla találmányok után még az amerikai hadsereg is érdeklődött, valamint a titkosszolgálatok.

Olyan technológiát hagyott ránk, és egy szellemiséget, amit ha valaha képesek leszünk teljes mértékben megérteni és alkalmazni, akkor véget vethetünk a világ nagy gondjainak is.

Ehhez azonban fel kell nőnie az emberiségnek.

Forrás: ujvilagtudat.blogspot.com - vilagfigyelo.com

- - - - - - - 

Tesla-tekercseken előadva - A Sweet Home Alabama - videó
forrás: Eric Goodchild

2022. március 29., kedd

8 lehetséges ok, ami miatt egy szellem röghöz kötött és nem tud továbblépni

 

Ha szellemekről van szó, elkerülhetetlen a kérdés: Miért? Miért ragad itt a halott nagyim? Miért zaklatja a szomszéd özvegyet a megboldogult férje? Miért kísért téged egy vadidegen szellem, akit életében nem is ismertél? Van válasz arra, mitől lesz egy szellem röghöz kötött! 
 
 
1. Üzenete van a szellemnek

Az egyik legkézenfekvőbb oka annak hogy egy szellem itt ragad, hogy üzenete van egy bizonyos személy számára. Leginkább a rokonok és ismerősök között áll fenn ez a helyzet. Például az elhunyt rokon ott marad az élők mellett, és próbálja tudomásukra hozni az üzenetét. Igyekszik észrevetetni magát, tudatni a jelenlétét és átadni az üzenetét, ami lehet egy figyelmeztetés, jó tanács, vagy akár az életében el nem mondott titok, esetleg jóslat, mert egyes szellemek képesek belelátni a másik sorsába.
De nem csak az elhunyt szerettek élhetnek az üzenet jogával, hanem azok is, akiket mondjuk nem is ismertél, de szeretne neked segíteni vagy azt akarja, hogy te add át az üzenetét a megfelelő célszemélynek. 

2. Megbocsátásra vár

Bizonyos szellemek csak akkor léphetnek tovább, ha előbb rendezik azokat a kapcsolataikat, amelyek nem működtek jól, problémásak voltak az életükben. Tegyük fel, hogy amíg élt, marhára nem zavarta hogy verte a feleségét vagy árvaházba adta a gyerekét, de holtában megvilágosodott és megbánta a tettét. Ezért aztán amíg nem bocsát meg neki az, akivel szemben gonosz volt, kihasználta, megbántotta, tönkretette, addig nem lel békére, itt fog lebzselni a világ a személy körül. Ha pedig már az a személy sem él, akkor önmagának kellene megbocsátania. 

3. Küldetése van egy élőszeméllyel szemben

Erről az előbb már szó esett, hogy egynémely szellem a problémás kapcsolata miatt ragad itt. De nem mindenkit oldoz fel a megbocsátás, ezért – önszántából, vagy a legfelsőbb hatalmak ítélete által – marad, hogy támogassa egy szerette életét, amíg esetleg megleli a hivatását, életútját, az élete szerelmét, vagy meg nem valósítja az álmát. Addig a szellem marad, jeleket küld, lehetőségeket teremt, igyekszik terelni az élőszemélyt. Gyakran járnak így azok is, akik életükben rosszak voltak másokkal. 

4. Büntetésből ragad itt a lélek

Ha már a rosszarcoknál tartunk… vannak, akik életükben annyira megátalkodottak voltak szeretteikkel vagy más emberekkel szemben, hogy egyszerűen nem békélhet meg a lelkük, nem engedik őket tovább. Vannak szellemek, akiket életükben elátkoztak (tudod, a “holtában se nyugodjék” szöveggel) és nem léphetnek tovább, esetleg csak bizonyos feltételeket követően, mondjuk ha végrehajtanak egy különösen jó tettet, akár annak a családjával szemben, aki ellen vétkeztek. 

5. Nem tud arról, hogy halott

Olyan esetek is akadnak, amikor hirtelen hal meg valaki úgy álmában vagy betegségben, hogy nem is volt ideje felkészülni, felfogni a halálát. Csak éli tovább az életét, mintha mi sem történt volna. Ha egyedülálló személy volt, akkor ez jó darabig szokott működni, bár egy idő után furcsállni szokták, hogy mások nem veszik észre, vagy nem állnak vele szóba a melóhelyén. Ugyanakkor az ilyen szellem, sokszor kómaszerű állapotba kerül és csak akkor ébred szellemtudatára, ha egy jelentősebb esemény történik az élők világában, mondjuk egy rokonával kirívóan jó vagy rossz dolog történik. 

6. Erőszakos halált haltak

Ugyanúgy nem tudnak átlépni azok, akik balesetet szenvedtek vagy megölték őket, öngyilkosok lettek. Ők gyakran kísértetekké válnak, és újra és újra átélik, ami velük történt, nyughatatlan lelkekké válnak. A meggyilkoltak esetén addig nem is lép tovább a lélek, amíg nem látják azt, hogy a gyilkosuk megkapja a méltó büntetését. Az öngyilkosnak pedig önmagától vagy a szeretteitől van szüksége megbocsátásra. 

7. Még élni szeretne

Közös pont lehet a hirtelen elhunytak és erőszakos halált haltak között, hogy dúl bennük az életszeretet, képtelenek elfogadni a halálukat és még szeretnének élni. Pedig tudják, hogy a szellemlét nem élet, de mégis inkább azt választják, mert félnek a továbblépéstől. 

8. Nem engedik el, vagy ő nem akar elmenni

Nagyon szerette a gyerekét, a férjét, egy barátját. Akkora a szeretet, hogy nem tudja elengedni az élőt vagy az élő nem képes elbúcsúzni tőle. Sok esetben nem is akarnak ilyen esetben eltávozni. A két szerető fél között kialakult kapocs tartja itt a holtat, aki folyamatosan kapja az energiát az élőtől.

- Wadolowski Balogh Orsolya - arkadia.hu -

- - - - - - -

Kapcsolódó írás

DR. EDITH FIORE NYUGTALAN HOLTAK

https://dszilvia.blogspot.com/2020/03/dr-edith-fiore-nyugtalan-holtak.html 

- - - - - - - 

 Megszállottság - Edith Fiore - videó

szerkesztő: Karsay István

2022. március 26., szombat

A Holtak víz alatti városa


Akik haláluk után a tengerben akarnak nyugodni.

A Neptune Memorial Reef egy különleges temető a Miami közelében. Nem a szárazföldön, hanem az óceánban található. Ez lehet az örök nyughelye az óceán szerelmeseinek.

A temető munkatársai a halott hamvait betonba keverik, és formába öntik, amit elhelyeznek a tengerfenéken. Komplett síremlékek építését is vállalják.

 
Ezekből az emlékművekből egy víz alatti várost hoznak létre. A zátonyon elhelyezkedő temető nyilvános, így a család és ismerősök bármikor lemerülhetnek, hogy meglátogassák eltávozott szeretteiket a tengerfenéken.

forrás: toochee.reblog.hu

- - - - - - - - 

 A Holtak víz alatti városa -  videó

forrás: Great Big Story

2022. március 24., csütörtök

A megérzésed nem más, mint a lelked őszinte hangja

 

Nem tudod mihez kötni, nem tudod honnan és miért, de egyszer beléd mar az érzés. És ez az érzés azt mondja: Tedd! vagy éppen Ne tedd! Ostobaság lenne nem hallgatni rá, mert nem véletlen, hogy pont most mondja, pont ezt. 

 
Mikor döntéshelyzet előtt állunk, igazából mindig tudjuk, mit akarunk. Legbelül tudjuk, még ha sokszor annyira döntésképtelennek is látszunk. Hiszen pontosan azért került az a helyzet az életünkbe, hogy meg tudjuk hozni azt a döntést. Tudod, hogy mit akarsz és a lelked ebben fog segíteni Neked.

Csak azt érzed, hogy nyomaszt és rossz érzést kelt. Nem tudod miért és pontosan mit jelent. De érzed, hogy Nem. Miért? Mert valójában nem akarod. A lelked így jelzett Neked. Vagy éppen hirtelen felpezsdülsz és csak azt érzed, hogy kell neked bármi áron. Még, ha először nem is tűnik jó döntésnek. 

Vagy éppen ez látszódna a lehető legjobb döntésnek. Amit valójában akarsz, nem feltétlenül jár együtt jóval vagy rosszal. És mások értetlenül is állhatnak előtte. De ezzel nem szabad foglalkoznod.

Hallgass mindig a megérzéseidre. Mert a megérzéseid a lelked szólamán játszanak. Elvezetnek ahhoz, amit valójában jelentesz. Megmutatják, mire vágysz, mit akarsz, merre kell menned. 
 Figyelj rájuk, fogadd be őket! 
 
A megérzésed nem más, mint önmagad valódi forrása. Igyál bátran belőle!

- Kozma Klaudia -
 
- - - - - - - 
 
 Mik azok az intuíciók?... és miért nem mersz rájuk hallgatni? 1. rész
 
előadó: Földi Gábor
 
 forrás: Erika Némethi 

Mik azok az intuíciók? 2. rész - videó 

Honnan jönnek? Hogyan fejleszd ezt az érzékelésedet? 

előadó: Földi Gábor

forrás: Erika Némethi 

2022. március 22., kedd

Hozzá tudunk-e férni a teremtő információkhoz?

 

A vírusokhoz kapcsolódóan már évekkel ezelőtt nagyon mély tartalmú információk jelentek meg a tudat terében. Örök kérdés, hogy ilyenkor a tér-idő dimenzióban rálátunk egy jövőbeli eseményre, avagy éppen ezekkel az információkkal teremtjük meg, hozzuk létre azt?

Mi van a fizikai világon túl? Hogyan tudod megkülönböztetni a szellemmel való intuitív kapcsolat révén érkező információkat az elme gondolataitól? Kell-e a szellemnek test és a testnek van-e szüksége szellemre? Jelenleg mindenkiben nagy az információs zavar. Hogyan lehet ezt kiegyensúlyozni?

Kovács-Magyar András és Jakab István beszélgetése - videó

https://www.youtube.com/watch?v=BV3uBZe2bJc 

forrás:  VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ

2022. március 21., hétfő

Levideózták a mennyország kapuját, angyalokat is látni

Angyalszerű lények is láthatóak a felvételen. Egyesek szerint azonban mindez csak délibáb. 

 
Különleges égi jelenségben volt része egy turistacsoportnak Kínában egy tavon hajókázva. Bizarr felhőalakzat tűnt fel előttük az égen, amely olyan formát öltött, mintha a mennyország kapuja lenne angyalokkal.

Videó is készült a szokatlan látványról. A felvétel tanúsága szerint egy sejtelmes jelenet rajzolódik ki a felhős égen magas, hegyszerű képződménnyel, melynek előterében szárnyas alakok tűnnek fel. Ahogy a hajó továbbhalad, több objektum is megjelenik az égen.

Egyesek szerint ez lehet a mennyei királyság – ami egyes vallásokban a mennyország legmagasabb szintje –, a szárnyas lények pedig az angyalok kórusa. Mások szerint csak a természet játszik velünk, és pusztán légköroptikai jelenségről szó. Kínának ezen a részén gyakori, hogy a hideg és meleg levegőréteg fénytöréseket okoz, ami délibábot idézhet elő.

forrás: nlc.hu - (via)

- - - - - 
 
A mennyország kapuja? „Égen látott angyalok kórusa” - videó

2022. március 18., péntek

Egy férfi élénken emlékszik elmúlt életére, amikor első világháborús pilóta volt


Egy brit férfi azt állítja, hogy egy hipnózis során élénk emlékek bukkantak fel benne korábbi életéről, amikor repülőgép-fotósként és tüzérként szolgált az első világháború alatt.

 Steve Mulligan

Steve Mulligan 1961-ben született Manchester városában, de nagyon világos emlékei vannak a walesi Llandudnóból, a 20. század elejéről, ahol előző élete során felnőtt.

Azt állítja, hogy Sydney Sutcliffe néven született, és 24 évesen halt meg, miután repülőgépét lelőtték a nyugati fronton az első világháború alatt.

 
 Mindig is voltak benne furcsa emlékek, amelyek feketén-fehéren játszódtak le, amikor magasról nézett le az égből, de soha nem tudta igazán értelmezni őket. Aztán egy hipnózis kezelésen esett át, és felfedezte, hogy emlékszik korábbi életére.
 
"Gyermekkorom óta mindig is vonzott Llandudno, jól ismertem a hozzáállásomat, és anyámat is lenyűgözte, hogy honnan tudom, hova kell mennem," - mondta nemrég Steve a Daily Postnak.

"Amikor sétáltunk, olyan volt, mintha Déjà vu-m lett volna - mintha korábban jártam volna ott. Egészen addig folytatódott mindez, amíg valaki nem javasolta az előző életek regressziót."

A Paul Goddarddal folytatott hipnoterápia során a 61 éves férfi állítólag felidézte korábbi életét, többek között a wrexhami Fusiliershez, majd a Royal Flying Corpshoz történt csatlakozását, mielőtt az első világháborúban fotósként és tüzérként szolgált volna.

Még az utolsó küldetését is fel tudta idézni, egy légi felderítő repülést hajtott végre az ellenséges vonalak felett a franciaországi Cambrai közelében, és lenézett, mielőtt a gépet ellenséges tűz érte volna és lezuhant.

"Emlékszem arra az érzésre, amikor a repülőgép lezuhant, és nagyon furcsa volt, mert nem tudtam irányítani," - mondta Mulligan. "Éreztem azt az életveszteséget, de nem tehettem semmit."

Bár megérti, hogy a legtöbb ember miért szkeptikus, amikor meghallja a történetét, Steve Mulligan azt mondja, hogy lehetetlen lett volna valakinek a nevét megtalálni, aki valójában Llandudnóban született, és ugyanabban az időszakban élt ott, mint ahonnan múltbeli emlékei származnak.

"Semmit sem tudtam Llandudnóról azon kívül, hogy gyerekként jöttem ide, amíg meg nem történt a regresszió," - mondta a 61 éves férfi. "Sosem hallottam a Sydney Sutcliffe nevet, szóval hihetetlen, hogy ezt a nevet választottam a milliónyi név közül, és hogy ez a valaki Llandudnóban él."

Steve nemrégiben meglátogatta a llandudnói háborús emlékművet, és megtalálta a Sydney Sutcliffe nevet az első világháborúban elesett helyi katonák között, valamint Sydney szüleinek sírját.

"Érzelmes volt látni Sydney nevét a síron, és még mindig próbálom felfogni az egészet. Furcsa érzés " - mondta Mulligan.

"A furcsa az, hogy az anyja (Rhoda) 1960-ban meghalt, én pedig kilenc hónappal később, 1961-ben születtem. Szóval számomra olyan, mintha arra vártam volna, hogy meghaljon, hogy újjászülethessek, és ezért vagyok itt." 

forrás:ujvilagtudat.blogspot.com

- - - - - - 

Steve Mulligan „meglátogatja saját sírját” - videó

 forrás:loowajared

2022. március 17., csütörtök

Elengedni a régit, befogadni az újat


Arra kérlek, ne hagyd, hogy megtévesszenek azok, akik bírálnak Téged! Ne hagyd, hogy formálhassák a magadról kialakított képed! 
 

A kritizáló ember mindig elégedetlen az életével. Bírálása egyfajta védekezés, mert nem teljesülnek a vágyai. Aki támad, az fél, ezt ne feledd! 

Amit Benned kifogásol a másik, az egy elfojtott rész Önmagában. 
Ha Te valakit tisztának és tisztességesnek látsz, azért van, mert Te is ilyen vagy. 
Mindig azt vesszük észre a másikban, ami ott van bennünk! 

Legyünk megértőek és alázatosak embertársainkkal, mert nem tudhatjuk, mennyi fájdalmat és félelmet rejt útjuk. A büszkeség feladása nem jelenti a vereség elismerését. Csupán azt, hogy a szeretetet többre becsüljük, mint az egónkat. 

Ideje megbékélned azzal, ami körbevesz Téged! A boldog ember abban különbözik a boldogtalantól, hogy elfogadja sorsát. Ez nem jelenti azt, hogy beletörődik, csupán békében él azzal, ami jelenleg körbeveszi őt. Tudja, hogy minden azért történik, mert fejlődésre ösztökéli.   

Tudom, rengeteget változott a világ az utóbbi években. Nehéz lépést tartani az átalakulással. De ha a múlt alapján értékeled a jelent, akkor bánatos leszel. 

A változás elkerülhetetlen, és hidd el, ez a legjobb dolog, ami történhet. Egyre közelebb kerülsz önmagadhoz. 

Csak vetítsd lelki szemeid elé a Benned élő sérelmeket, köszönd meg nekik azt, hogy tanítottak, és engedd el őket szeretettel. Köszönj el tőlük! Felszabadítod önmagad, megkönnyebbül a lelked!

- Guzsik-Mohácsi Viktória (elozoeletek.blogspot.com) -

- - - - - -
 
Utazás előző életekbe - meditáció (Guzsik-Mohácsi Viktória) - videó
forrás:Az ébredés hajnalán

Medek Tamás spirituális író válaszol 31.

 

"Miért viselkedik sok lélek úgy a testi életében, hogy azt később odaát megbánja (például miért árt másoknak)? Miért kell újból leszületnie? 
Mikor kapja meg azért a büntetését, amit itt a Földön tett?
Én mindig is hittem a lélekvándorlásban, mert ha a családunkban valaki eltávozott, nemsokára valaki érkezett is."
 

 - fogalmazta meg a kérdéseit, gondolatait egy kedves Olvasóm nemrég, egyik bejegyzésem alatt, hozzászólásában. Ezt és a rá adott válaszomat szeretném most külön is kiemelni, hisz úgy vélem, az másokat is érdekelhet.
 
Mindannyian lelkek vagyunk, a különbség az közöttünk, hogy a lélekfejlődés más és más szintjén járunk. Mindannyiunk (akik a testi világban élünk) a létezésünk, úgynevezett reinkarnációs időszakát éljük, melyben hol testben a fizikai világban, hol test nélkül a szellemi világban élünk. (Ez utóbbi az igazi otthonunk.) A testi leszületések célja és értelme, hogy testben létezve is, amikor a másoktól való elkülönültség látszata még erősebb, megtanuljuk, hogy ez az elkülönültség csak látszólagos. Csak látszólagos, mert noha tényleg különálló lények vagyunk, de a Forrásban, Istenben való összekötöttségünk révén mégis egyek, így bármit teszünk mással, azt valójában magunkkal is tesszük.

Minden lélek szabad akarattal érkezik ide - bármit megtehet, de amit egyszer megtett, annak visszahatását viselnie kell. Erről a karma gondoskodik. Mivel fontos, hogy ugyanazt érezze a lélek, mint amit egykor másban kiváltott (s mivel a karma nem büntetés, hanem tanítás), ezért a korábbi tettek mindig akkor hatnak vissza, amikor a lélek abból a legtöbbet tanulhatja. Legyen ez egy nap múlva, vagy éppen több testi élet múlva is.

A lélek, a testi életeiben számos kísértésnek lesz kitéve, így törvényszerűen elindul a "rossz" úton is (ám ez fontos a tanulásához). Amennyiben egy lélek még bánt másokat testi életeiben, az azért van tehát, mert még a lélekfejlődése azon szakaszán jár, még nem volt túl sok testi élete, még nem tapasztalta épp elégszer korábbi tetteinek visszahatását, illetve még nagyon hajlamos arra, hogy a testi életében túlságosan is azonosuljon az anyaggal, az anyagi világgal, "értékekkel".

A lélekfejlődés ezen szakaszán még mindannyiunknak számos hibája van, sokszor követünk el olyan dolgokat, melyekkel másoknak ártunk. Ezért kell még újra és újra leszületnünk, hogy idővel végül letegyük ezeket. A lélek nem büntetést kap a rossz tettei után, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy itt, a földi életben azt értelmezzük. Minden tett annak megfelelő visszahatást okoz, hogy a lélek azáltal tanuljon. Ez rendszerint az újabb testet öltések alkalmával történik meg, ugyanakkor odaát is viseli annak következményét, a saját lelkiismerete által. Ugyanakkor a szellemi segítői, illetve azon lelkek, akik igazán közel állnak hozzá, ugyanolyan szeretettel és megértéssel fogják azon lelkeket is kezelni, akik még hibáznak, hisz tudják, az még természetes.

S végül: az, hogy egy lélek mikor születik le újból a testi halála után, egyénileg nagyon változó. Általában akkor, amikor annak a sorsútnak, melyet a leendő leszületése alkalmával megélnie szükséges, a leginkább optimális körülményeket találja. Az, hogy egy családba egy testi távozás után nem sokkal érkezés is történik, nem feltétlen jelenti azt, hogy a két lélek ugyanaz, akkor pedig főleg nem, ha a kettő esemény között nagyon rövid idő (pl. néhány óra vagy nap) telt el.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -
 

2022. március 16., szerda

A ciklusok a fejlődés lépései

 

 Vannak geológiai, politikai és vallási ciklusok. A civilizációk és a nemzetek újra és újra megszületnek, növekszenek és fejlődnek, míg el nem kezdenek ismét gyengülni, és meg nem halnak. Minden egyes nemzet, beleértve a legnagyobbakat is, egyszer felbomlik, szétszóródik, és elveszíti eredeti nagyságát. Ugyanez történik a nagy kontinensek átalakulásakor is. 

A hosszan tartó természeti katasztrófák ciklusai megváltoztatják a Föld felszínét, és a túlélők azokban az országokban találnak menedéket, amelyek éppolyan lassan bukkannak fel az óceánból, ahogy egykori otthonaik az idők folyamán elsüllyednek. A vulkánkitörések új földeket hoznak létre, és a pólusok megváltoznak. Ez már bizonyítottan megtörtént többször is. A földgolyó szelleme maga is az egymást követő ciklusokon keresztül fejlődik, a vele tovább fejlődő fajokkal együtt. 

Az ősi tanítások hét nagy ciklusról, hét nagy fajról beszélnek, és azt tanítják, hogy minden egyes kontinensen egy másik faj fog fejlődni és kibontakozni. Az első kontinenst, ahol az első, emberhez hasonló lakók éltek, „Halhatatlan Földnek” nevezték, és földrajzilag a mai Északi-sarkon helyezkedett el.

A második kontinens neve Hüperborea, a „Távoli Északi Föld”. Ez volt az az ország, amelynek hegyei a mai Északi-sarktól délre és nyugatra húzódtak. Ez volt az a terület, amelyik befogadta az északról érkezőket, és lehetővé tette számukra, hogy itt fejlesszék ki a második fajt. 

A harmadik faj kontinense Lemúria néven ismert, és a második gyökérfaj utódai, vagy leszármazottai számára adott otthont. Lemúria Észak- és Dél-Amerikától a mai Ázsia partvidékéig, sőt még azon is túl húzódott. Ezekben a korai időkben az itt élők még teljes egészében lávából építették a városaikat. Ma, a Csendes-óceán szigetei, az egykori ország hegyeinek a csúcsai voltak. 

Körülbelül tizennyolc millió évvel ezelőtt – a lemúrai kor közepén – a harmadik faj már elérte az emberi faj szintjét. Ez volt az az első nagy civilizáció, melyet szellemi tanítók vezettek. A szellemi tanítók által virágoztak a művészetek, a tudományok, a csillagászat és az építészet, ahogy a matematikát is a tökéletességig fejlesztették. Így lett ez a faj gazdag és tündöklő. 

De természetesen akkor is, mint ma, sokféle ember élt, és éppúgy voltak zsenik és fejletlenek, ahogy tanultak és tanulatlanok is. Ám ahogy az ilyen csúcspontokon mindig történni szokott, elkezdődött az anyagiasság, az én-központúság, és az ezzel együtt járó irigység és háború, aminek hatására a szellemi vezetők egyre magasabb hegyekbe vonultak vissza. A fajok, felváltva vagy tűz vagy víz által élik meg a ciklusuk végét. Nem hirtelen, hanem több százezer év alatt és ezekben az időkben a fajok fokozatosan fejlődnek. A harmadik gyökérfaj tűz által élte meg ciklusa végét. Lemúria sorsa a vulkánkitörések voltak, melyeket földalatti rengések sorozata okozott. 

Atlantisz volt a negyedik kontinens, a negyedik gyökérfaj otthona, és az Atlanti-óceán jelenlegi területén helyezkedett el. A harmadik és a negyedik faj fejlődési ciklusa átfedésben volt egymással. Azzal egy időben, a több százezer év alatt, amíg Lemúria egyre inkább a habok közé süllyedt, az egyik sziget a másik után emelkedett ki a tengerből. Ezekben a hosszú időszakokban egy hatalmas kontinens alakult ki a számtalan kis és nagy szigetből, az Atlantisz. A harmadik faj földje egyre kisebb lett és így lehetőséget kapott, hogy a születendő negyedik kontinensen fejlődjön tovább mint negyedik faj. 

Ám az atlantiszi népek hihetetlenül anyagiasak lettek, és materializmusukat pszichikus mágiával imádták. Visszaéltek tudásukkal és hatalmukkal, sokan még a természetet is kontrolálták a képességeikkel. Az atlantisziak hatalmas varázslók fajává váltak, és állandó háborúban álltak a testvéreikkel. 

Azokat az időket, amikor elkezdődtek az áradások, minden nép történelmi iratai megőrizték hagyományaikban, a Biblia is ezt ábrázolja Noé és az özönvíz történetében. Ezek az árvizek több millió évig tartottak, míg ennek a fajnak nagy részét egy utolsó nagy árvízkatasztrófa el nem sodorta. 

De az atlantiszi népeknél voltak már az első spirituális misztériumiskolák is, és tagjaik – szellemi vezetés segítségével – azokra a távoli földekre vándoroltak, amiket nem érintett az özönvíz. Így mentették meg a spirituális magokat a pusztulástól az eljövendő ötödik, árja faj számára. 

Akkoriban még léteztek a "Szent Szigetek". Ez a terület ma egy kopár sivatag Ázsia közepén, a Himalája hegységtől északra. Ez a szigetcsoport akkoriban kivételes szépségéről volt ismert, és Édenkertnek nevezték. Akik elmenekültek Atlantiszról, és atlantisziként fennmaradtak, itt találtak új otthonra, hogy árjaként kezdjék meg a további fejlődésüket. A mai Közép-Ázsia nagy fennsíkjai akkor gyönyörű, termékeny területeket foglaltak magukban, enyhe és egyenletes éghajlattal. Szellemi vezetéssel ide vándoroltak egymást követő hullámokban azok, akik megmenekültek. 

Ám az időciklusok gördültek tovább, a föld kiemelkedett, a tenger visszahúzódott, a termékeny föld kiszáradt, az éghajlat pedig elviselhetetlen lett. A nép pedig tovább vándorolt a mindig újra kialakuló szigetekre, új területekre, és nyugat, kelet, dél felé terjeszkedtek tovább. Az Emigránsok tömegei vándoroltak, és a fajunk már ebben a korai időszakában is elkeseredetten harcolt a területekért. 

Ezek az kivándorlók voltak az elsők mint ötödik faj az ötödik nagy kontinensen, Európában. Így ment a tudás különböző hullámokban Közép-Ázsiából tovább a világ még kulturálatlan részeire, mint a mai Indiába, Kínába, Szibériába és Európába. 

Így került a régi kultúra az új területekre, és szétszórása még évezredekig folytatódott tovább. Ezekből az kivándorlókból lettek később a kínaiak, tatárok, hinduk, asszírok, babiloniak, perzsák, görögök, rómaiak, kelták, valamint germán és skandináv törzsek. Így éltek egy időben barlangokban és cölöpházakban, pásztorkodó és vadászó nomádok, valamint virágzó civilizációk is a világ különböző részein. 

Az egyik csoport Indiába költözött, és egy eddig páratlan civilizációt és kultúrát hozott létre, melynek szellemi hatása egészen Egyiptomig, Kis-Ázsiáig és Európáig terjedt. Egy másik csoport, amely Egyiptomba költözött, keveredett az ottani őslakosokkal. Ebből egy olyan civilizáció alakult ki, melynek tündöklése évezredekig tartott, és misztériumainak hatása egészen Perzsiáig, Babilonig, Júdeáig és Krétáig, Görögországig és Rómáig terjedt. A szellem minden nyoma az egyiptomi, illetve a korai árja kultúrához vezet vissza. (Titkos tanítások) 

Ha ilyen módon tekintünk vissza, mentális látókörünk kitágul. Felismerjük, hogy már kezdetektől fogva az emberi élet nagy hullámának részei vagyunk, hogy minden esemény a saját történelmünk is. Tehát a mi végtelen számú inkarnációink és újrakezdéseink sem mások, mint kis ciklusok a fejlődésünk nagy spirálján, a mi evolúciós lépéseink. 

Végtelen idők óta küzdünk, hogy miénk legyen a mulandó.
De ha megtanulunk elengedni és meghalni, megtaláljuk az örök életet.

 - Eva Gostoni spirituális tanító és írónő -
 
- - - - - - - -
 
LISA FISHER singt SONG OF THE EARTH - A FÖLD DALA
forrás:Rosenelf
 

2022. március 14., hétfő

Ahogyan én látom - Spiritualitás

 

Tarjányi Szilvia vagyok, egy a sok milliárd, a Föld bolygóra inkarnálódott, de ébredező lelkek közül.
Foglalkozásomat tekintve eredetileg molekuláris biológus vagyok.

 
Gyerekkoromtól kezdve rajongok a termeszettudományokért, mindig is csodáltam a növény és állatvilág komplexitását. Minden életjelenség, élő-mozgó, megmagyarázhatatlan dolog érdekel. Engem lenyűgöz a makro kozmosz és mikrokozmosz, valamint ezek szerveződése egyaránt, amelynek mi is a részesei vagyunk.

Egyetemi tanulmányaimat befejezve volt lehetőségem kutatásokba bekapcsolódni, valamint megismerni a jelenlegi gyógyszeripari technológiát is. Ma már tudom, hogy ez az egész kiépített rendszer és bürokrácia nem való másra, minthogy elterelje a figyelmünket az igazi tudásról, a ténylegesen hasznavehető találmányok fejlesztéséről és felkutatásáról, valamint az Élet és Univerzum valódi lényegéről és összefüggéseiről. Csalódottan tapasztaltam, hogy a rendszer által bemutatott álltudományok kizárólag az anyagra fókuszálnak, és nem hajlandóak semmit sem megvizsgálni vagy kutatni nem anyagi, vagy akár szellemi szinten. 

 
Tarjányi Szilvia

Már az egyetemen is éreztem, hogy a tudomány és a világ is sokkal több annál, mint amit az egyetemen tanítanak és megmutatnak nekünk. Mindig is éreztem, hogy a világunk más, és az Élet is sokkal több annál, mint amilyennek a fizikai valóságban érzékeljük.

A biológiai karrierem mellett kezdtem el bioenergetikával és az ehhez kapcsolódó tudományokkal foglalkozni. Jelenleg energiatudományokkal és ezek gyógyászati technológiával foglalkozom, célom egy olyan, új rendszer beépÍtése a köztudatba, amelyben a tudomány ötvöződik a spiritualitással.

Előadásaimban és kurzusaimon többnyire biorezonanciával, kvantumbiológiával, hullámgenetikával foglalkozom, de természetesen a Theta Healing és más, új spirituális energetikára épülő technológia is szerepet kap. Célom olyan anyagok oktatása, amely során az anyagot egyesíteni lehet a szellemmel.

- Tarjányi Szilvia molekuláris biológus - lightbearer.eu -

- - - - - - - 

Tarjányi Szilvia: Ahogyan én látom-Spiritualitás - videó

forrás:Kövesd a Fényt

2022. március 12., szombat

Kovács-Magyar András - A legnagyobb titok: Az igazság


Szellemi sugallatra született mű.
Tanulmány a szemnek láthatatlan, de a szellemvilágban ismert dolgokról
 
Kovács-Magyar András
 
A történelem számtalan rejtélyt tartogat még az utókor emberének. Tények, leletek, elhallgatott igazságok, közzé tett féligazságok világosodnak meg a szerző kutatási eredményeknek és a szellemvilág sugallatainak köszönhetően. Egy véget nem érő nagy kaland részeseivé válhatunk, ahogy feltárul előttünk a világunkat mozgató erők titkos birodalma. A mű első része Nobel-díjas tudósok médiumi képességéről tesz említést, majd több különös egyházi- és történelmi tény eltitkolásáról hullik le a fátyol. A földi létet megélt szellemcsaládok élete tárul fel előttünk, több évezred, évszázad távlatában.
A könyv részletesen szól a szellemvilág felépítéséről, működéséről valamint a létközben rekedt szellemek asztrális megjelenéséről.

 
Kovács-Magyar András: Önmagamról

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Mielőtt könyvem olvasásához fogna, úgy érzem, jó lenne tudomást szereznie saját életem idővonalán történt eseményekről, melyek első látásra tűnhetnek különállóknak, de egymásra épülve, összefonódva, és végül mintegy kinyílva összefüggő egészet alkotnak. Mivel minden könyvben az írója mellett az olvasója is benne van, úgy érzem a teljes megértés feltétele, hogy az említett eseményekről tudomása legyen. Az itt következő gondolatfüzér tartalma a bennem nyomot hagyott történeteim érzéseivel rezonál. 
 
Tulajdonképpen most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogyan, miért is született meg ez a könyv? Úgy vélem, mindenkit érhet meglepetés, ha túl biztos a világképében.
 
Az első természetfeletti élményemet kilencéves koromban éltem át. Egy tragikus autóbalesetben életét vesztette mellettem nagyanyám, és mint később arra rádöbbentem: „meghaltam” én is. Végigpörgött előttem a kilenc földi évem rövidfilmje, amit a szférák zenéjével aláfestett Mennyei Fénnyel való találkozásom követett. Fény alakban jelent meg számomra az a gyönyörű nő, aki oltalmazott és visszahozott a földi valóságba. 
 
A történetem lényegét, természetesen csak később, érett fejjel értettem meg. 
Az újabb, akkor még számomra megmagyarázhatatlan csodát, a Balatonon éltem át. Egy éjszaka a tó kellős közepén megfeneklett vitorlásunk. A barátommal, csak több órás küzdelem árán tudtuk a nagyméretű vitorlást kiszabadítani a homok fogságából. Akkor még nem is gondoltuk, ez a megpróbáltatásunk kezdetét jelentette. Gyermekeimmel együtt öten voltunk a hajón, és valamennyien jól emlékszünk a történtekre. Két kilométernyire lehettünk a tihanyi mólótól, amikor egy szempillantás alatt, egy félórányi úttal a mólón túl találtuk magunkat. Hirtelen a tiszta, csillagos éjszaka, tejfehér köddé változott előttünk. A tó közepén megmagyarázhatatlan módon felsejlett mellettünk egy fényekben fürdő, kivilágított úszó stéghez hasonló objektum, majd úgy tűnt, nagy sebességgel elhalad mellettünk. Hajnali két órakor érkeztünk célállomásunkra. Legalábbis mi azt hittük. Ám amikor be akartunk állni a hajónkkal, a ködből előtűnő hajókikötő táblán láttuk: nem Balatonlellén vagyunk, hanem Balatonszemesen, több mint tíz km-re attól a helytől, ahol partra kívántunk szállni. 
 
Mint évekkel később megértettem, időt ugrottunk ezen a misztikus éjjelen. A hajónkat különös szellemi erő mentette meg az éjszakai ütközéstől, amelynek áldozatai lehettünk volna. A tejfehér köd, a megmagyarázhatatlan fényforrások látványa, az időbe való visszatérés különlegessége mindannyiunkat megrázott, különös élménye pedig felejthetetlen maradt. 
 
Más alkalommal Szegeden, két napon át előadást tartottam hatszáz fő előtt. Ugyanebben az időben Budapesten másik harminc tanítványom látott egy műszaki vásár pódiumán előadást tartani, ugyancsak többszáz ember előtt. Amikor ezt elmondták nekem, próbáltam meggyőzni őket ennek lehetetlenségéről, hiszen ugyanabban az időben én bizonyíthatóan Szeged városában tartózkodtam. Budapesti tanítványaim nem engedtek bizonyításuk állításából, ráadásul egybehangzóan még az előadásom témáit is felsorolták nekem. 
 
Hasonló eset történt velem Csíksomlyón, Erdély egyik szent helyén, amikor az ottani hivatalos személyek állításuk szerint találkoztak velem, mialatt én valójában Magyarországon az autószervizben voltam. 
Utóbb be kellett látnom, hogy a bilokációs jelenség létező valóság. Az enyémhez hasonló jelenségek másokkal is előfordulhatnak, de ismertségemnek köszönhetően, ezek a szimultán megjelenések könnyebben összevethetőek és utólag igazolhatóak. 
 
Saját egészségemmel kapcsolatban is értek megrázó tapasztalatok. Huszonévesen kontrollvizsgálat alkalmával tüdődaganatot diagnosztizáltak nálam. Ekkor szembesültem életemben először azzal, hogy nem minden oldható meg a tanult tudással. Nem voltak biztató lehetőségek e betegség gyógyítására vonatkozóan. Az élet különös kegyelme, megajándékozott egy idős úr megismerésével, akinek gerincsérvi problémáját nekem - a villamosmérnökből lett csontkovácsnak - sikerült műtéti beavatkozás nélkül megoldani. 
 
A kedves úriember hallott a velem történtekről és felajánlotta a segítségét. Elmondta, nincsenek rendben a körülöttem lévő energiák és örömmel megnézné a fekhelyem elhelyezkedését. Nem tudta hol alszom, mégis rámutatott arra a pontra, ahol a mellkasom helyezkedett el. „Földsugárzás csomópont” - mondta. Nem igazán értettem, amit mondott, de veszíteni valóm nem volt, a szobámban máshová helyeztem az ágyamat. Állapotom napról-napra javulni kezdett. Amikor látta rajtam, hogy pozitív tapasztalataim alapján hinni kezdtem az iránymutatásaiban, beavatott a következő hatalmas lépés rejtelmeibe. Felkereshettem egy általa javasolt szellemgyógyászt, akinek közbenjárására szellemben kérhettem egy új tüdőt az égiektől. Ezt követően a kontroll CT negatív eredményt mutatott. 
(Nem lepődöm meg Kedves Olvasó, ha az előbbi tényeken megdöbben egy pillanatra, de én nem kerülhetem meg a valóságot.) 
 
Innen kezdve nem volt kétséges, mivel folytatom villamosmérnöki pályafutásomat. Sorban elsajátítottam a radiesztéziás ismereteket, szellemműtéti technikákat és kerestem a csodák kulcsát. Első ízben egy fogorvos hölgy keresett meg, aki a három évvel ezelőtt megvakult édesanyja számára kért tőlem szellemi segítséget. A mélytudatból a tudatosság szintjére visszatérve, az asztalon lévő könyvből hangosan kezdett olvasni. Ettől az eredménytől nagyobb ámulatba estem, mint az idős hölgy.
 
A szellemi erők megtapasztalására, meghívtam hallássérült embereket a Budapesti Kongresszusi Központba. Háromszázhúsz hallássérült ember jött el a felhívásra, köztük olyanok, akik több évtizede veszítették el hallásukat. Egyértelmű javulás mindenkinél volt, kettőszáznyolcvanhatan nyerték vissza teljes hallóképességüket. 
 
Más alkalmakkor zöldhályogos szemek gyógyultak, dioptriák csökkentek, kancsal szemek tengelye egyenesedett. Kidolgoztam egy addig ismeretlen új technikát, amellyel a műtét előtt álló gerincbetegeken tudok segíteni, orvosi beavatkozás nélkül. Több ezer ember elkerülhette így a kórházi beavatkozást, köztük jól ismert orvosok, professzorok és közismert személyek sora. 
 
Folytatódtak a szellemi adományok, azok számára, akik bíztak az általam képviselt szellemi módszerben. Gyógyíthatatlannak nyilvánított daganatos, leukémiás, gyermekek és felnőtt emberek százai nyilatkoztak a szellemi gyógyításaimat követően teljes testi-, lelki- és szellemi felépülésükről újságokban, rádióban és televíziós műsorokban. 
 
Ezt a spirituális rendszert megtapasztalhatták azok a kedves meghívóim is, akik Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban élnek. 
 
A felfedezések varázsa elvezetett a cukorbetegség szellemi és fizikai kódjainak megfejtéséhez. Többeknek akár harminc egységnyi inzulint is sikerült véglegesen letenniük, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Jól emlékszem, csak az első évben, több mint háromszázan tudtak megszabadulni ettől a gyógyíthatatlannak vélt betegségtől. 
 
Mérhetetlen szellemi segítség hatotta át kezdettől fogva tevékenységemet, a gyógyultak mind megértették, az eredményesség nagy százalékban az ő hozzáállásukon is múlik. Aki megoldást keresett nálam, az rendszert talált, de aki kifogásokkal érvelt javaslataimra, az hiába remélt gyógyulást. 
 
Életem egyik legnagyobb szellemi élményét adta egy idős úr, aki állatokat gyógyított. Próbáltam megtudni, miként végezte áldásos tevékenységét. Eleinte nem akart erről beszélni, de amikor a több mint húszéves nagyothallásán segítettem, csak elmondta a titkát. Feszülten vártam, milyen technikákat fog felsorakoztatni. Egyszerűen így fogalmazott: „Amikor egy beteg állathoz hívnak, megfogom a fejét és tudom, hogy a Jóisten segít!” A Jóisten segít? Akinek elkerüli egy ilyen momentum a figyelmét, az éppen a lényeg mellett megy el. Először találkoztam azzal a csodával, amikor valaki technikák nélkül, a legmagasabb, legfinomabb égi csatornán keresztül kap segítséget. 
A zempléni-hegységben élő hegyi emberek mondták el nekem, amikor már az állatorvosok is lemondtak a beteg állatokról, az itteni emberek tudták, már csak egy valaki segíthet: István bácsi. Ő, vagy általa valaki, az a Valaki, akit István bácsi mindig nyitott szívvel, hangos szóval megvallott.
 
 Munkám során felismertem, valamennyi embernek, hét megnyilvánulási szintje, „hét teste” van. A hét testből a fizikai testünk jól látható, kontrollálható. Az energiatestünk csupán érzékelhető az auránkon keresztül. Az érzelmi-, gondolati-, kapcsolati-, lelki- és szellemtesteink létező, de láthatatlan valóságok, amik radiesztéziás módszerekkel mérhetőek. Ha bármely testünkben vagy testeinkben zavar támad, ezek a problémák egy idő után kivetülhetnek a fizikai testünkre. Amennyiben időben felismerjük, kijavítjuk a gondokat, a problémák a fizikai szinten már nem fognak megjelenni. 
 
Kidolgoztam a módszertanát annak, miként lehet könnyen felismerni és kijavítani a hét testben előforduló zavarokat. Tapasztalataimat több mint négyszázezer ember finom testeinek, auráinak mérésén keresztül szereztem. 
Amennyiben a hét világunk bármelyikében gond támad, azokat a saját szintjeiken tudjuk megoldani. Hiába ismerjük az egyre finomabb világainkat, a teljes gyógyulásunk érdekében az alsóbb szintjeinken is rendet kell tennünk. 
Gyakorlati tapasztalatokból szerzett meggyőződéseim és mindaz, amit közben átélhettem, gyakran felülírta a világról addig tudott dolgokat és tanult ismereteimet. Ma már csak azt vallom magaménak, amiről személyesen is meggyőződtem, és nem azt, amiről meggyőztek. A képzeletemet felülmúlta a valóság, és mindazok a csodák, amelyeket átélhettem, megtapasztalhattam. Be kellett látnom, hogy több dimenziós lényként nem univerzális, hanem multi-univerzális törvényszerűségek szülöttjei vagyunk. A múltunk nem létezik, amíg meg nem mérjük azt a jelenben.
 
 Részlet a könyvből:

 A kérdés, amelyet a Tudományos Akadémia egyik amerikai pszichológusának, Sheila Kaynek feltettek, így szólt: „Minek tekinti a szellemvilágot? Napról-napra népszerűbb témának, vagy csak olyan valaminek, ami háttérben marad egy pszichológus számára?”
Kay válasza a következő volt: 
„Az egyszerű emberek számára az a fontos, hogy mennyire befolyásos emberek azok, akik megvallják, akik beszélnek róla. A szellem-világ nem új dolog, mindig is létezett. A kérdés ma már nem az, hogy léteznek-e szellemek. A kérdés csupán az, hogy meddig tudjuk ezt még az emberek elől eltitkolni.” (Részlet a Hangok az űrből c. filmből.) 
 
Dr. David Froning űrtudós, mérnök, hasonlóképpen vélekedett: 
„A szellemvilág jelenségei nem olyanok, amiket csak úgy, a megszokott, hétköznapi fogalmainkkal (egyszerű ismereteinkkel,elgondolásainkkal) megmagyarázhatnánk. A tudományos elme szereti, ha egy dolog többször megismételhető, megvizsgálható és bizonyos impulzusokra, előidézett változásokra az a dolog ugyanúgy reagál. Ezek a dolgok nem ilyenek, nem vizsgálhatók ilyen kényelmesen. Ismerek a NASA mérnökei közül többet, akik beismerik, hogy az új műszaki információikat, más dimenziók szellemvilágával való kommunikációval szerzik. Mi tudósok is mindannyian a szellemvilág közvetítői vagyunk, akár beismerjük, akár nem.” (Részlet a Hangok az űrből c. filmből.) 
 
Albert Einstein, a világhírű kutató, Nobel-díjas tudós, feltaláló munkájával kapcsolatban leírták, hogy: „Amikor már semmilyen észérvvel nem találta a megoldást egy bizonyos kérdésre, feladta a több éves kutatást. Ekkor a fürdőkádban, ellazult állapotban, a szappanbuborékokat gyermeki ártatlansággal nézegetve (az elme teljes kikapcsolásával) megjött a válasz. A válasz, ami villámszerűen hasított az elmébe, mintegy égi üzenetként! Az addig teljesen ismeretlen út, ismeretlen gondolat, ismeretlen módszer, egyszerre csak testet öltött. 
Einstein szó szerint így fogalmaz: 
„A legcsodálatosabb élmény, ami bennünk élhet, a misztikum. Minden igazi művészet és tudomány születését a misztikum alapérzete övezi. Aki nem ismeri, akit nem tölt el csodálattal, az félig már halott és köd ereszkedett a szemére.” 
Albert Einstein 1905-ben megajándékozta az emberiséget azzal a híres képletével, amelynek megfelelően E=mc2. Ez a képlet megmagyarázza az energia és az anyag közötti kapcsolatot, vagyis, amikor az anyag atommagjai hasadnak, akkor energia szabadul fel. (A képletben az E energia, m az anyag tömege, c pedig a fény sebessége.) 
Ennek a törvénynek a megértése és a távoli jövőben megtörténő alkalmazása talán lehetővé teszi, az anyag energiává és az energia anyaggá való átváltoztatását. De erre földi körülmények között, és belátható időn belül nem kerülhet sor. Bizonyos természetű energiák esetében viszont lehetségessé vált azoknak konstruktív célokra való alkalmazása, ilyen például elektromos erőművek, hajók atomenergiával való működtetése. Mivel ma már tudjuk, hogy az anyag és az energia a galaktikák szintjén egymásba átalakulhatnak, ezért kijelenthetjük azt is: a világmindenségben minden mindennel összefügg.

Madame Marie Curie tudós, háromévi kutatómunkáját szerette volna befejezni, amikor már minden létező matematikai és fizikai variációt kipróbált. Egyik éjszaka felkelt és félálomban följegyezte a szellemi sugallatban kapott megoldást. Feljegyzéseit csak reggel olvasta el, és döbbenten látta, hogy megvan a keresett eredmény, azonban ez egy addig általa nem ismert módon jelent meg. A jeles kutató és nagynevű tudós életrajzában elmondta, hogy az igazi nagy dolgokat nem a logika, vagy a tudomány szüli, hanem a sugallatok adják. 
 
Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus és analitikus gondolkodót, akinek apja református lelkész, anyja pedig egy lelkész lánya volt, szintén a szellemvilág foglalkoztatta. Ő így írja le egyik tapasztalatát emlékirataiban: 
„Sajátosan feszült légkör vett körül, úgy éreztem, kísérteties entitásoktól sűrű a levegő.” Aztán egyik vasárnap arra lett figyelmes, hogy valaki meghúzza a kapu-csengőt, de senki nem volt odakint. „Én a csengő közelében tartózkodtam, és hallottam és láttam is, amint a harangnyelv mozog. Az egész házat mintha nagy sokaság töltötte volna meg, csak úgy nyüzsgött a szellemektől.” Mindezekre nem, mint filozófus, hanem mint empirista figyelt fel. Tudjuk, az empiristák mindig csak tapasztalatok árán tesznek szert ismereteikre.
Megkérdezték Jungot hisz-e Istenben? Válasza, amilyen meglepően rövid, olyannyira egyszerű volt: „Nincs szükségem, hogy higgyek benne. Tudom!” 
 
Annak a megtapasztalása és tudása, hogy kik voltunk valaha, mivé lettünk, hol voltunk, hová születtünk, merre tartunk, mitől, kitől várjuk a sorsunk jobbra fordulását, szabaddá tesz bennünket. Mivel az ember az örökkévalóságból származik, léteznie kell egy magasabb régiókkal rendelkező láthatatlan valóságnak is, amely értelmet adhat a létezésünknek. 
 
Albert Einstein, a speciális relativitáselmélet felfedezésével olyan földi létezésünkkel kapcsolatos dolgokat is bizonyított, amit napjainkban csak kevesen képesek megérteni. 
Bátran levonhatjuk azt a következtetést, hogy ha a szellemvilág működése mindenki számára természetessé, valósággá válna, akkor a tudományos életben felállított falak, bástyák ledőlnének. 

Milyen különös, hogy a legnagyobb fizikusok, matematikusok, különböző területek kutatói, tudósai, megtapasztalták a szellemvilág jelenlétét, sugallatait, amiről nyíltan beszéltek is. Megvallották eredményeik, kutatásaik forrását, ami nem volt más, mint a szellemvilág sugallata. Ilyen esetekben tanult tudásukat félretették, elméjüket elcsendesítették.
 
Agyunk egy olyan biológiai szerkezet, amely egy időben csak egy dolgot képes lefordítani lényünk számára. Vagy gondolatainkkal foglalkozik, vagy sugallatokat közvetít. A sötét oldal is felismerte ezt az emberi tulajdonságot, és igyekszik az agyunkat „átmosni”, hogy inkább az általa láttatni, hallatni kívánt gondolatokkal foglalkozzunk folyamatosan. Gondoljunk csak egy, a televízióban látott termék reklámjára. Az üzletbe belépve, szinte már automatikusan azt keressük.

A tanult tudás - ahogyan ezt a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert professzor, a C-vitamin fel-ismerője mondta - olyan, mint egy könyvtár. Tudni kell, mit hol találunk, de nem szabad hagynunk, hogy agyunkat, gondolatainkat ez töltse meg. Hiszen akkor semmilyen új dolgot nem tudunk felfedezni, felfogni, nem tudunk szellemi üzeneteket megérteni, közvetíteni, a tudós társadalom nyelvezetén: feltalálni. (Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot) 
 
Mert mit is nevezünk ma találmányoknak? A világmindenségben létező dolgok, összefüggések felismeréseit. Ezek felismeréséhez pedig elszántság, bátorság szükséges.

Van azonban az ismerten és az ismeretlenen kívül egy csoda, ami Isten csodája. Ez pedig nem más, mint a tudomány által megismerhetetlen világ! Ez az a valóság, ami felülmúlja a tudomány gőgjét. A materialista szemléletű tudósnak nehéz elméjében kibillenni az anyagnélküliség állapotából, hiszen az ő számára a szellemvilág hit és babona kérdése. Az a tudós, aki megéli, megtapasztalja a szellemvilágot, a későbbiekben már tud szerény és alázatos lenni. Ez az a misztikum, ami rabul ejti a legnagyobb tudósoknak is a szívét. Szépen - és még a gyermekek által is érthető módon - fogalmazza meg ezt Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regényében: 
„Tessék, itt a titkom. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

- - - - - - -

 A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG * Kovács-Magyar András előadása - videó

forrás:Szellemvilág TV

2022. március 10., csütörtök

Csak figyeld magad

 

Osho szerint a figyelem maga a meditáció. Mindegy, hogy mit figyelsz. Nézheted a fákat, nézheted a folyót, nézheted a felhőket, nézheted a játszó gyermekeket. Nem az számít, hogy mit nézel, nem a figyelem tárgya számít. Maga a tény, hogy figyelsz, hogy tudatos és éber vagy, ez a meditáció.


A meditáció tudatosságot jelent. Bármit is teszel tudatosan, az meditáció. Nem a cselekvésen van a hangsúly, hanem azon, hogy miként cselekszel. A séta lehet meditáció, ha éberen sétálsz. Az ülés lehet meditáció, ha éberen ülsz. A madarak trillájának a hallgatása lehet meditáció, ha tudatosan, éberen hallgatod azt. A gondolataid figyelése lehet meditáció, ha közben éber és tudatos maradsz. Akkor bármit csinálsz, az meditáció.

Osho a következő gyakorlatot ajánlja a tudatnak a formából való felébredésére:

Ha szomorú vagy - csak figyeld magad!

Ha boldog vagy - csak figyeld magad!

Ha közömbös vagy - csak figyeld magad!

Ha úgy érzed, nincs remény - csak figyeld magad!

Ha túlárad benned a remény - csak figyeld magad!

Ha vágyakozol vagy kudarc gyötör - csak figyeld magad!

Ha ezernyi hangulat váltakozik benned - csak figyeld magad!

Ha egyedül vagy - csak figyeld magad!

Ha társaságban vagy - csak figyeld magad!

Menj fel a hegyekbe, ahol rajtad kívül senki nincs - és figyeld magad!

Menj be a munkahelyedre és - csak figyeld magad!

Amikor lefekszel aludni akkor is - csak figyeld magad!

Amikor elalszol - csak figyeld magad!


Mindig csak figyeld magad, hogyan változol, miben változol. Folyamatosan figyeld meg magad, soha egy pillanatra se hagyd abba!Önmagad folyamatos figyelemmel kísérése, önmagad szüntelen tanulmányozása - ez minden, amit tenned kell!

Pusztán az, hogy szemléled magad, már ez a tudatosság is elég! Te magad nem fogsz eltűnni, ha figyeled magad, sőt ezáltal jelensz meg igazán! Csak te magad maradsz meg, eredendő tisztaságodban. Csak a belső tered marad - az "üres" tér.

Az átalakulás azonnal megtörténik, ha végre szemtől szembe megpillantod az igazi lényedet!
Másra nincs is szükség - csak a tudatos figyelemre! 

Eckhart Tolle is ugyanebből a forrásból merít, azt a gondolatot téve meg tanítása központi gondolatának, hogy add meg magad a jelen pillanatnak. Szerinte is csupán ennyit tehetsz, és ez épp elég!!

(Részlet Frank M. Wanderer: The Awakening of Consciousness: Adventures On The Spiritual Path című könyvéből)
forrás: ebresztohivas.blogspot.com

- - - - - 
 
Kapcsolódó írás:
 Függetlenné válni elmédtől 
 
- - - - - - -
 
 Reggeli-esti meditació - videó
forrás: koviszabolcs