2018. június 30., szombat

5-ször állt le a szíve. Amikor visszahozták egy szót írt a papírra, amin az orvosok is megdöbbentekTina Hines keményen dolgozott, hogy egészséges maradjon: rendszeresen edzett és egészségesen táplálkozott, mint oly sokan közülünk, mert hosszú és egészséges életet akarunk élni.


Tehát ami történt a Phoenix városában (Arizona, USA) való túrázás során, nemcsak hogy mindenkit megdöbbentett, de aggasztó incidens mindenki számára, akik azt gondolják, hogy erősek és egészségesek.

Tina és a férje Brian egy kellemes tavaszi túrára mentek, de hirtelen feje tetejére állt a világ, amikor a fiatal nő váratlanul összeesett.

„A szemei nyitva maradtak, de fennakadtak, lila volt a feje, nem lélegzett.” – mondta Brian.

A férfi visszahozta az életbe, de ezután még háromszor állt le a szíve. Amikor a kórházban az ötödik alkalommal élesztették újra, egy szót írt le egy papírra:


„Létezik”

Majd hangosan többször elismételte. Először senki nem értette mit akar mondani, de később, amikor jobban lett, elmesélte.

„Annyira valóságos volt, színes és vibráló!” ecsetelte lelkesen.

„Nagy, fekete kaput láttam, Jézus ott állt előtte mosolyogva és intett a kezével.”

– az AZ Family alapján.

Tina a túlvilágról beszélt, azokról a dolgokról, amiket látott. A hirtelen szívleállása után, amikor visszatért, egyáltalán nem volt kétségbe esve, nem félt, nem volt szomorú. Sőt boldog volt! Örült, hogy az a 10% közé tartozhat, akik túlélték a szívmegállást. Minden nap egyre erősebbnek érzi magát, és nyugodtnak, mert egy pillanatra Isten kapujában ülhetett.

Az eset óta peacemaker van a mellkasába ültetve, ami segít neki, hogy rendesen működjön a szíve.
(forrás: http://harmonikum.co - blikkruzs.blikk.hu)

videó - forrás:Hot News 247


A szem tükrében teljes film Dr. Gray a szem evolúcióján keresztül az emberi lét keletkezését kutatja.


Úgy gondolja, Isten nem létezik, és az emberiség nélküle alakult. A munkája is erről szól, ez után kutat, ezt próbálja bebizonyítani.


 Egy este futó kalandba keveredik Sofival, az egzotikus fiatal nővel, aki gyökeresen más véleménnyel van a világ teremtéséről.Évekkel azután, hogy Sofit tragikus körülmények között elveszítette, Dr. Gray és asszisztense, Karen fantasztikus felfedezést tesznek, amely alapjaiban rengetheti meg a tudományos világot.


A munkáját és a magánéletét kockára téve az orvos Indiába utazik, hogy szembenézzen az igazsággal.

2018. június 29., péntek

Egy tisztánlátó elárulta, hogy milyen az ember szaga, mielőtt meghalnaEgy ausztrál tisztánlátó képes kiszagolni, ha egy ember hamarosan meg fog halni!


Az Ausztráliában élő Ari Kala titkárnőként dolgozott, de beadta a felmondását, mert úgy érezte, hogy rendelkezik a tisztánlátás természetfölötti adottságával, így inkább erre szeretne a jövőben koncentrálni.

Ari azt vette észre, hogy képes a szaglása alapján megjósolni, ha valaki rövid időn belül távozik az élők sorából. A fiatal nő 12 éves volt, mikor erre rájött. A családjával együtt látogatást tett az egyik bácsikájánál. Ekkor érzett egy különös, édes szagot, amit senki más nem érzékelt. Pár nap múlva az idős férfit holtan találták.

“Azóta több öreg, utolsó stádiumban lévő ember esetében éreztem ezt a bizonyos szagot” – nyilatkozta a mirror.co.uk internetes portálnak.

Ari annyira nem örül ennek a képességének, hiszen hiába érzi előre szag alapján, hogy valaki napokon belül meghal, nem tud tenni semmit, sőt gyakran el sem mondja a hozzátartozóknak a rossz hírt.

(forrás: http://filantropikum.com)

Ari Kala- videó


2018. június 28., csütörtök

Dr Minya Klára: Rákóczi MesterrőlOkkult, ezoterikus körökben régóta folyik a találgatás Rákóczi Mester személyét illetően, akit Magyar Mesterként is ismernek, és hol II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel azonosítanak, hol pedig valamelyik fiával.

II. RÁKÓCZI FERENC

Engedjék meg, hogy a bevezetőben személyes élményeimet mondjam el a kérdéssel kapcsolatban, így talán érthetőbb lesz elkötelezettségem az igazság kiderítését illetően. Ugyanis történelem tanár is vagyok, s tanári pályafutásom alatt többször tanítottam, sőt érettségiztettem is diákjaimat a Rákóczi szabadságharcból. Az élet még azt is megadta, hogy eljutottam Törökországba, ahol útitársaim boldogan mondták, hogy elmegyünk Rodostóba. Egyedül nekem nem tetszett különösebben az ötlet, de végül engem is meghatott az a látvány, ami ott fogadott. Mert ez azt bizonyította, hogy számtalan magyarországi és határon túli magyar is nagy becsben tartja a fejedelem emlékét. Nem értettem ugyanis, hogy hogyan kötődhetnek érzelmileg ennyire az emberek egy olyan személyhez, aki az én ismereteim szerint mást se csinált, mint harcolt, szervezett, törvényeket és rendeleteket hozott, s ráadásul egy idő után fogta magát és eltűnt az ország életéből. Mivel a magyar történelemoktatásban Rákóczival országunk történetében még egy korszak is lezárul, számomra mindig is befejezetlennek tűnt, a "levegőben lógva" maradt mindaz, amit csinált. Nem tudtam igazán mit kezdeni vele, mivel az azt követő időszak már csak a Habsburg királyok magyarországi ténykedését tárgyalja, s ebben nem kap kellően hangsúlyos szerepet az ezt megelőző, előkészítő, Rákóczi neve jegyezte korszak, mely nem csupán a szabadságharcról szól! Anélkül pedig, amit ez az időszak a maga teljességében hozott, nem értelmezhető helyesen hazánk újkori történelme! (Ebben persze a magyar történészek is ludasok, akik a Habsburg-ház magyarországi történelmi szerepének több fejezetet szánnak, mint a magyar történelem nagyságainak.) Úgy tűnik, hazánk szóban forgó nagyjának ebben az esetben is más országokban tulajdonítanak nagyobb jelentőséget előbb, s csak ezután "fedezzük fel" mi is a magunk számára valódi történelmi jelentőségét!

II. Rákóczi Ferenc gyermekkori portréja

Amikor a Magyar Teozófiai Társulat tagja lettem, döbbenten hallottam, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelemről az okkult világ úgy tartja, hogy adeptus (magasan fejlett szellem, nagymester). Őszintén mondom, hogy nem akartam elhinni, és ez a hitetlenség indított arra, hogy kutatni kezdjem a kérdést. Tettem ezt annál is inkább kíváncsian, mivel már az interneten is látom, tapasztalom, hogy nemzetközileg is hatalmas az érdeklődés és a vélt tudás Rákóczi személyét illetően. Tudásról ugyanis szó sincs, hiszen Rákóczi magyar volt, és valójában csak mi magyarok deríthetjük ki a megközelítőleg pontos igazságot személyét és történelmi szerepét illetően, ami az okkult tudás szerint túlterjed kis hazánk szűkös keretein. Az első adatot H. P. Blavatsky Titkos tanítás c. könyvében találtam, ahol ezt írja: "Olcott ezredesnek három tanítója volt, az első a magyar Beavatott (kiemelés tőlem M. K.), a második egyiptomi és a harmadik hindu." H. S. Olcott ezredes volt a társulat első, alapító elnöke, akit a Mesterek, adeptusok fizikai testben is többször meglátogattak. Élete végén, amikor már fekvőbeteg volt, titkárnője szemtanúja volt a Mesterekkel történt utolsó találkozásának, amiről megható módon számol be egyik írásában. A három Mester ugyanis eljött elbúcsúzni Olcott ezredestől, akivel együtt olyan sokat dolgoztak az emberek testvériségének megvalósításán.


A következő személy a társulat történetében C. W. Leadbeater volt, aki okkult tanulmányai során többször érintkezett a Magyar Mesterrel. Ő már Rákóczi Mesterként ismeri, és beszél róla, azt azonban nem tudja, hogy mégis pontosan ki ő. Állítólag megkérdezte tőle, hogy a fejedelemmel vagy a fejedelem valamelyik fiával azonos-e, de a Mester kitért a válasz elől, mondván, hogy nem ez a fontos. Lássuk be, hogy ebben végül igaza is volt, mert a tanítás, amit átadott neki a könyvei megírásához, lényegesebbnek bizonyultak. Nos, úgy tűnik, hogy eljött az ideje, hogy megtaláljuk a pontos választ, ugyanis Leadbeater idejében - különösen az angol teozófusok - nem tudták volna hitelt érdemlően bizonyítani, hogy ki is lehet Rákóczi Mester. (Fontosnak tartom kiegészítésként megjegyezni azonban azt is, hogy a Magyar Beavatottként és Rákóczi Mesterként emlegetett személyben St. Germain Mestert is felismerni vélik jónéhányan, de ez megint külön tanulmány tárgya lehet.)

Arról is számtalan találgatás folyik, hogy mely történelmi személyeket testesítette meg e hatalmas szellemi entitás korábbi életeiben. Mivel a fenti közvetítő tisztánlátók nem magyarok voltak, szükséges elmondani, hogy találgatásaik bizonytalanságát az a körülmény erősíti, hogy nem ismerik alaposan a magyar történelmet. Tudni kell, hogy a szellemi közléseket a közvetítők, médiumok személyisége, egyéni ismeretei befolyásolják. Mivel Rákóczi Mester kiléte után elsősorban angolok érdeklődtek, alapos gyanúval élhetünk, hogy ebben a kérdésben tévedhetnek. A legújabb kori magyar mediális közlések elfogadhatóbbnak látszanak Rákóczi korábbi megtestesüléseit illetően, miszerint ő volt Árpád vezér, Szent István királyunk és Nagy Lajos királyunk is, vagyis úgyszólván a kezdetektől ő vezeti és szabja meg a magyar történelem fejlődési irányát. Ugyanez a médiumi közlés ugyanis azt állítja, hogy van egy szellemi vezérkara történelmünknek, amelynek ugyancsak ő a vezetője. Visszatérve eredeti témánkhoz, nemrégiben jelent meg egy könyv, amelyben újra az áll, hogy Rákóczi Mester a fejedelem elsőszülött fia lett volna - korábban is ezt hitték! -, aki 1696-ban született, és 1700-ban "csak látszólag" halt volna meg. Ezt a vélekedést a szerző a teozófusoktól vette át, pontosabban Leadbeater találgatását fogadta el. (Leadbeater Hesseni Károlytól, Saint Germain pártfogójától vette ezt az "ötletet" annak ködös, de még inkább zavaros fejtegetéseiből, amikor Saint Germain személyét próbálta azonosítani.) A hatalmas Rákóczi kutatás eredményeit figyelembe véve azonban végre pontot tehetünk ennek a nyitva maradt kérdésnek a végére. Jelen írás ezt a találgatást vizsgálja meg a lehető legalaposabban. (Ám van még egy lehetőség Saint Germaint illetően is. Az a feltételezés ugyanis, hogy a híres alkímista a fejedelemtől és XIV. Lajos testvérének özvegyétől született gyermek lett volna. Ezen feltételezéseknek tárgyalásába jelen írás nem bocsátkozik.)

Ha Köpeczi Béla Rákóczi monográfiáját, ami a fejedelem születésének 300. évfordulójára jelent meg, összevetjük a fejedelem Vallomásaival, már önmagában kielégítő választ kapunk kiinduló kérdésünkre. Ha ehhez még hozzátesszük R. Várkonyi Ágnes A fejedelem gyermekkora c. könyvének kutatásait is, szemernyi kétségünk sem maradhat, hogy a Mester csak és kizárólag a fejedelem lehet.

Erre több körülmény is pontosan utal. Hogy azonban az elején kezdjem, a császár 1694. március 9-én kelt levelében nagykorúvá nyilvánította az akkor 17 éves Rákóczi Ferencet. (Akkoriban a 24. életév betöltése után lettek nagykorúvá a fiatalok.) Erre reakcióként szinte azonnal házassági ajánlatot kapott az ifjú Bécsben, a német fejedelemségek kancelláriájából. A mainzi választó érsek közvetített a hessen-rheinfelsi fejedelem és tartományi gróf és a Rákóczi család között, sikerrel. Augusztus közepén Rákóczi sógorával, Aspremont gróffal - az utazás valódi célját ügyesen titokban tartva - már úton volt jegyese felé. Szeptember 25-én megkötötték a házassági szerződést, és másnap a kölni dómban az érsek összeadta a fiatal párt.

És itt következik az első lényeges momentum! A fejedelem írásából tudjuk, hogy Sarolta Amália 15 éves volt ekkor, s a házasságkötés előtt káptalani apácák nevelték, de igen beteges volt. 1696-ban Kistapolcsányban szülte meg első, Lipót nevű fiát. A gyermekágyi idő leteltével a Selmecbánya közeli Vihnyére mentek gyógyulni és pihenni. Igaz, hogy a pihenőidő elteltével a kisfiút rábízták Hellenbach báróra, aki orvos volt, és a kisgyerekkel együtt Selmecbányán maradt. Rákóczi Ferenc feleségével Sárospatakra indult, de semmi jel nem utalt arra, hogy a szülők elválása gyermeküktől ne önszántukból következett volna be. 1697-ben a Rákóczi birtokokon kitört a Tokaji Ferenc vezette felkelés, ami témánk szempontjából meghatározó jelentőségű. Bár a Vallomásokban Rákóczi tagadja, hogy tudott volna az előkészületekről, mi biztosra vehetjük, hogy tudott a dologról, csak a sorok közt kell tudnunk olvasni! Ugyanis a Vallomásokban azt is leírja, hogy egyedül sétált abban az erdőben, amelyben a felkelés szerveződött, akkor, amikor azt szervezték. Furcsa lett volna, ha a saját erdejében egyedül sétálgatva a saját emberei szervezkedéséről ne szerzett volna tudomást! Annál is inkább, mivel maga is tisztán felmérte azokat a károkat, amiket a Habsburgok annakidején elsősorban az ő birtokain okoztak, s mindezt saját jobbágyaitól tudta meg.

Mentegetőzései ellenére, miszerint ő nem is tudott a felkelésről, éppen azt hozták fel ellene, hogy a felkelők kizárólag az ő birtokait annyira tiszteletben tartották, hogy semmi tulajdonában nem tettek kárt. Ezen kívül azonban semmilyen közvetlen bizonyíték nem volt arra, hogy akárcsak tudott volna az összeesküvésről. Amikor Vallomások című önéletírását leírta, még mindig nemzetközi jelentőséggel bírt személye, és a közvélemény meggyőzése miatt, azaz hogy az 1703-as felkelés jogosságát bizonyítsa, kénytelen volt mindennemű korábbi kapcsolatát tagadni a felkelőkkel. A legvalószínűbbnek az látszik, hogy nem értett mindenben egyet a felkelőkkel, de leginkább a saját és családja védelme érdekében is úgy kellett tennie, mintha mit sem tudott volna a dologról. Az is lehet azonban, hogy tudott valami felkelési tervről, mivel azonban tevékeny részt nem vállalt benne, nem tudta, hogy az mikor tör ki. Így aztán a felkelés kitörésének hírére Szerencsről azonnal menekülni kényszerült, hogy meggyőzze az udvart arról, hogy neki pedig ehhez semmi köze. Feleségével lóra ültek, és Szendrő felé indultak, hogy majd Kassára menjenek. Útközben Selmecbánya felé vették útjukat, hogy magukhoz vegyék fiúkat. Négy nap múlva már ott voltak, és úgy tervezték, hogy kipihenik az utazás okozta fáradalmakat, de a városban zavar támadt. Elterjedt a híre, hogy az ellenség a menekülők miatt megtámadta a várost, és ezért a város lakói azt tervezték, hogy letartóztatják őket, és átadják a törököknek. (A felkelők közt voltak Thököly hívei is, akik a törökökkel szövetségben harcoltak a császár ellen.) Mivel II. Rákóczi Ferencnek mindenét hátrahagyva kellett már idáig is menekülnie, még pénzt is Selmecbányán kért kölcsön egyik hívétől a menekülés folytatásához. Feleségét és gyermekét a dadával a Hellenbach bárótól kölcsönkapott hintóba ültette, maga lóra szállt, és a gyalázkodó tömegtől kisérve elhagyták a várost. Alig hagyták el azonban, a hintó összetörött. Rákóczi ekkor úgy rendelkezett, hogy ő és felesége lóháton továbbmegy. A hintót és gyermekét a dadával és néhány fegyveressel hátrahagyta, hogy javítsák meg a kocsit, de megparancsolta, hogy ha úgy adódna, a gyermeket lóháton menekítsék utána. Ő és felesége egész éjjel a vaksötétben lóháton menekültek, míg végre hajnaltájt Tapolcsányba értek. A gyerek miatt aggódtak, mivel ágyúlövések értesítették őket arról, hogy az ellenség közeledik, de még aznap estefelé utolérték őket a gyerekkel együtt, mivel sikerült a kocsit hamar megjavítani. Ezután felesége és gyermeke Bécsbe mentek, de ott mindketten súlyos betegek lettek. Feleségének még az utolsó kenetet is feladták apja és férje jelenlétében, mert azt mondta, hogy inkább meghalna, mint tovább élne. Felesége élete megmaradt, de kisfia egészsége továbbra sem jött rendbe. Lőcsén kezeltették a híres Spillenberger orvossal, de egy évi betegeskedés után mégis meghalt.

R. Várkonyi Ágnes könyve számtalan bizonyítékot mutat be annak bizonyságára, hogy akkoriban az orvostudomány még nem állt a mai magaslatán, s emiatt különösen a gyermekhalandóság volt nagy. Ha tekintetbe vesszük, hogy egy betegeskedő, 16 éves lányka szülte a kisfiút, akit aztán állandóan orvosok vigyáztak, ebből valószínűsíthető, hogy eleve gyenge volt az egészsége, s az átélt zaklatott élmények csak tovább rontottak egészségi állapotán. Magam azon sem igen csodálkozom, hogy Sarolta Amália nem egészen ilyen életre vágyott, és az átélt megpróbáltatások és veszélyek miatt az élettől is elment a kedve. Ő azonban mégis már valamennyire felnőtt volt, aki képes lehetett arra, hogy kiheverje a történteket, míg egy 4 éves kisgyerek természetesen jobban megsínyli mindazt, ami vele és körülötte történik, főleg, ha az egészségi állapotára utaló előzményeket is figyelembe vesszük.

Arra vonatkozó semmiféle megjegyzés sincs, hogy a Habsburgok elvették volna Rákóczitól elsőszülött fiát. Ha így lett volna, a fejedelemnek a bujdosásban semmi oka sem lett volna arra, hogy Vallomásaiban ezt eltitkolja, sőt mindent megragadott volna, hogy sérelmei közt ezt is felsorolja, ugyanis ez tovább növelte volna a Habsburgok ellen vívott szabadságharcának jogosságát. (Bár ilyet a Habsburgok is óvakodtak volna megtenni!) Mert bármennyire hatalmas szervező volt is, nemzetközi támogatás nélkül nem vívhatta volna meg ezt a harcot, márpedig nemzetközi - anyagi és erkölcsi - támogatást csak jogos harchoz adtak. (A magyarok harcának jogosságát megvizsgálandó még angolokból és hollandokból álló nemzetközi bizottságot is küldtek a szabadságharc alatt Magyarországra, s a bizottság azt állapította meg, hogy a magyarok jogosan fogtak fegyvert!)

Felmerült az is, hogy Rákóczi két másik fia közül lett volna az egyik a Mester. Azonban Mikes jellemzéseiből és sorsuk alakulásából pontosan tudjuk, hogy a két fiú együtt sem bírt olyan emberi, szellemi és egyéb kvalitásokkal, ami ezt alátámaszthatná. Ezzel szemben a fejedelem minden olyan tulajdonsággal rendelkezett, ami az ő adeptusi beavatását biztossá teszi, s erre utaló egyértelmű utalások is vannak. Ha kortársainak a fejedelemről szóló leírásait egybevetjük még horoszkópjával is, semmi kétségünk sem marad az adeptus kilétét illetően. Már gyermekként megcsodálták jellemét. Miután elszakították anyjától, nővérétől és nevelőjétől, Neuhausba egy jezsuita iskolába vitték. S míg Munkácson a fegyverropogás közben rezzenéstelen arccal folytatta tanulmányait, Neuhausban napokig sírt az elszakadás miatt. Mikor grófnak titulálták, felháborodásának adott hangot, "hiszen én herceg vagyok, és nekem grófok szolgáltak". Nagylelkűen osztotta szét drágaságait, s méltóságteljes viselkedésével lenyűgözte tanárait és iskolatársait. Bár mélyen vallásos, a természettudományok vonzzák. S míg kiszabadulva a jezsuita nevelés szorításából néhány évig kissé "könnyelmű" életmódot folytat: színházba jár, kártyázik, társaságba jár stb., megismerkedik kora szórakozási lehetőségeivel, utazgat, de hamar feltámad lelkében szeretett hazája iránti kötelességtudata. A szabadságharc idején a csaták előtt maga mondott beszédeket és seregeivel együtt fohászkodott a Mindenhatóhoz segítségért. Az országgyűlés leghevesebb vitái idején előfordult, hogy könnyezve mondta beszédét, amelyben arra kérte a nemes urakat, hogy jól gondolják meg, kinek az érdekeiért szállnak harcba. Emigrációja idején a Napkirály udvarában is kitűnt komolyságával. Saint-Simon herceg jellemzése szerint: bölcs, szerény, mértéktartó, jóságos és értelmes, nagyon udvarias, nem sokat beszél, de nagyon jól adja elő mondandóját, rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, s a végsőkig bátor ember. Soha idegen nem ért el ilyen sikereket Franciaországban - szeretik őt, keresik társaságát és becsülik. Egyetlen "hibája", hogy hiányzik belőle a "francia szellem". S valóban, az udvari szórakozás helyett Grobois-ba megy a kamalduli szerzetesek kolostorába, ahol egyszerű szerzetesként él.

Horoszkópja alátámasztja ezeket a jellemzéseket, de az elviselt sorscsapásokat is mutatja. Napja a Kosban lévén szinte kézenfekvő, hogy remek hadvezér, hős, aktív, kezdeményező. Ugyanitt van az Uránusz, ami eredetiségéről, találékonyságáról árulkodik, de törekvéseinek fájdalmas tapasztalataira is utal. A Jupiter a Bakban öntudatos, önérzetes, talpraesett, fegyelmezett, meggondolt és körültekintő emberre vall. Harciasságát ellensúlyozza a Vízöntőben található Uránusz, ami emberszeretetét, együttérzését, érző jóságát és gondolkodását mélyíti, illetve az ugyancsak itt lévő Mars, ami elméleti érdeklődését, átgondolt világnézetét, tevékeny vallásosságát, éles értelmét és találékonyságát biztosítja a születés pillanatában. A Szaturnusz a Bikában megbízhatóságát, kitartását, határozottságát és tapintatosságát adják. Igen fontos még a Plútó a Rákban, mert ez biztosította nagy képzelőerejét, lelkesedését, hajlamát az átalakításokra, vezetőszellemét, bátorságát, elszántságát és népe iránti felelősségérzetét. Napja több bolygóval áll olyan konstellációban, ami nagyon sok jó tulajdonságát mutatja, pl. a Holddal, a Merkúrral és a Vénusszal; de a Szaturnusszal és az Uránusszal diszharmonikus az állása, ami sikertelenségeit, akadályoztatásait, életének hirtelen kedvezőtlen fordulatait és veszteségeit jelzik előre. Holdja a Vénusszal, a Jupiterrel és a Szaturnusszal áll olyan konstellációban, ami lelkének alapvetően szelíd, finom vonásait árulják el, mutatnak támogatást egy nő részéről (Lengyelországban Sieniawskiné); becsületességéről, nagylelkűségéről, rokonszenves természetéről, szívósságáról, kitartásáról, állhatatosságáról, takarékosságáról, felelősségtudatáról árulkodnak. A Hold és a Neptunusz valamint a Merkúr és az Uránusz konstellációi okkult képességeiről tanúskodnak. A Hold és a Plútó erős érzelmi életet, gyors elhatározásokat mutatnak. A Vénusz és a Szaturnusz diszharmonikus együttállása anyagi veszteségekről árulkodnak éppúgy, ahogy a Szaturnusz és a Neptunusz sok bajt, akadályt mutatnak. De mutatnak a csillagok művészi érzéket, tanulékonyságot, eszményi célok iránti lelkesedést is.

Mindez tehát azt bizonyítja, hogy II. Rákóczi Ferenc a nemzetközileg ismert Magyar Mester adeptus, akinek feladatkörébe Magyarország mellett Észak-Amerika és Európa fejlődésének segítése áll.
(forrás:regevilag-arvisura.eoldal.hu)

Rákóczi üzenete - Adamus Saint Germain energiájában - Esőcsepp közvetítésében
forrás: fenyhalmaz11 - videó

2018. június 27., szerda

A repülő kő rejtélye...Kissé tamáskodva fogadjuk a természetfeletti jelenségekről és mágikus tettekről szóló beszámolókat. Csak akkor hiszünk el valamit, ha arról a saját szemünkkel is meggyőződhetünk. Nincs ez másképp azzal a jelenséggel sem, amikor emberek vagy tárgyak minden érthető ok nélkül a levegőbe emelkednek és egy ideig a föld fölött lebegnek.


Indiában korábban egészen természetesnek tartották, hogy a meditáció és mágia segítségével a jógik és fakírok „felszállhatnak" és járkálhatnak a levegőben. Nem is olyan régen történt, hogy egy guru arról számolt be, rendelkezik a levitációhoz szükséges erővel, sőt, még tanítványait is képes megtanítani arra, hogy valamennyi ideig, 20-30 centiméternyire a föld fölé emelkedjenek. Ám még Indiában sem lenne könnyű dolog egy jógit egy ilyen mutatvány végrehajtása közben lencsevégre kapni. Pedig létezik egy jelenség, amelyről a helyszínen bárki, bármikor meggyőződhet: van egy hatvankilós nehéz kő, amely minden kétséget kizáróan, valóban a föld fölött lebeg. Amikor tizenegy férfi összegyűlik és kórusban kiáltja egy nyolcszáz évvel ezelőtt elhunyt szent nevét, a kő könnyedén a levegőbe emelkedik - néha egészen két méter magasba - és egy darabig ott marad, anélkül, hogy bárki érintené. És ehhez a teljesítményhez nincs szükség titkos szertartásokra, sem varázsigékre. Akármilyen 11 férfi mozgásba hozhatja a követ.

Fehér jázminok - vörös rózsák

A színhely egy átlagos kelet-indiai falu: Khed. Apró üzletekben füstölő rudacskákat, szárított kókuszdiókat, édességeket és virágokat árulnak. Mindazt, amit a zarándokok Qamar Ali Durvesh sírjánál áldoznak, hogy biztosítsák maguknak a szent jóindulatát. A jázminfüzéreket, rózsacsokrokat és más színpompás virágokat kínáló boltok számából ítélve a virágok a legkedveltebbek. A bazárból kijutva lekoptatott lépcsősorhoz érünk. Itt le kell venni a cipőt, mezítláb megyünk tovább. Talán már a lépcsőn fülünkbe hallatszanak a „Qamar Ali Durvesh" kiáltások, amit egy földre zuhanó nehéz tárgy robaja követ. A tér egyik oldalán nyolc-tíz hosszú fehér szakállú, mohamedán kolduló szerzetes, fakír üldögél. Néhányan kis dobokon vagy egyhúros gitárokon játszanak, mások dalokat énekelnek a szentről. A szent sír, a „Dargah" felé tartva az udvaron egy jókora, ám különben jelentéktelen kőtömb ötlik szemünkbe. Később kiderül, hogy ez az a bizonyos „varázskő". A sír egy kicsiny, eredetileg egyszerű épületben található. Faoszlopokon nyugvó tető, az egyetlen belső tér közepén ott a sírkő, amelyet kerítés vesz körül. Kézzel megmozdítani szinte lehetetlen, de csodák igenis léteznek…


Nőknek tilos a bemenet!

A sírt zarándokok állják körbe. Imára kulcsolják kezüket vagy térden állva, homlokukkal érintik a padlót. Sokan abban a reményben jönnek, hogy teljesüljön valamilyen kívánságuk: ennek jeléül piros vagy fehér szalagocskákat kötnek a sírhely kerítésére. Az egyik sarokban ősrégi kókuszolajlámpa ég, immár nyolcszáz esztendeje. Lángja Qamar Ali óta nem aludhat ki. Khed falut valaha sűrű dzsungel vette körül, és nem volt ritkaság a kígyóharapás sem. Azokat a férfiakat, akiket kobra vagy más mérges kígyó mart meg, a sírhoz hozták. Tekintetüket a lámpa pislákoló fényére függesztették, mindaddig, amíg – több óra vagy akár nap elteltével – meggyógyulva haza nem térhettek. Még manapság is előfordul, hogy kígyócsípéssel a férfiak egészen távoli falvakból is idejönnek. Sok zarándok magával visz egy kevés olajat a szent lámpából. Úgy tartják, mindenféle baj ellen nagyon jó.

Khed falu látogatói többségükben nők, habár nekik tilos a szentélybe lépniük. „Nőknek tilos a bemenet!" - figyelmeztet egy tábla. „Qamar Ali Durvesh szigorú cölibátusban élő szerzetes volt - magyarázza az egyik pap - aki egész életében egy pillantást sem vetett soha egyetlen nőre sem. Szentségtörés lenne az emlékével szemben, ha egy nő a sírjához közeledne." A nők ezért az épületen kívül imádkoznak.

Sem tíz, sem tizenkettő

Ahhoz, hogy a kő mozgásba jöjjön, tizenegy férfira van szükség - nem lehet sem tíz, sem tizenkettő. A zarándokok megpróbálták már kilences, tízes, tizenkettes vagy még nagyobb létszámú csoportokban, de nem történt semmi. Az életkoruk ezzel szemben teljesen lényegtelen. Öregemberek, de akár iskolás fiúk is megfelelnek. Nők számára „természetesen" mindez tabu. Ha véletlenül nem jön össze elegendő zarándok, akkor a kint ülő fakírok egyikét hívják segítségül, hogy a „mágikus szám" kijöjjön. A férfiak körbeveszik a követ, leguggolnak a földre szorosan egymás mellé. Jobb kezük mutatóujját mindannyian a kődarab alá csúsztatják, majd vezényszóra énekelni kezdik a szent nevét, hangosan, elnyújtott hangon: „Qamar Ali Durve-e-e-esh!" Hogy milyen hamar és milyen gyorsan emelkedik a kő a levegőbe, a kórus hangerejétől és összhangjától függ. Most a kő elválik a földtől. A férfiak kiegyenesednek és ujjaikkal követik a kőgolyót, miközben az egyre gyorsabban emelkedik. Még mindig érintik az ujjhegyek... A szent nevének szüntelen kántálása közben a kő elfoglalja helyét a férfiak feje fölött és végre magasabban van, mint ameddig a kinyújtott ujjak érnek. Már csak levegő veszi körül - támasztéknak nyoma sincs: színtiszta levitáció. Abban a pillanatban, amint néhány férfi szünetet tart az éneklésben, hogy levegőt vegyen, a kő hangos dobbanással zuhan vissza a földre.

Kővé vált démon?

A csoda eredetéről különféle legendák keringenek. A legelterjedtebb történet szerint nyolcszáz évvel ezelőtt élt egy démon, aki örökké azon mesterkedett, hogy eltérítse Qamar Alit az imádkozástól és meditálástól. Egy napon aztán a szent elvesztette türelmét: elátkozta a démont, kővé változtatta és elrendelte, hogy a kővé váltat mindennap fel kell emelni és a földre kell dobni. A főpap azonban egy másik változatot ismer: „Ezen a kövön egyáltalán nincs semmi különleges. Nem is démon, nem is varázsló. Egy egészen közönséges kőtömb, amit néhány évvel ezelőtt egy folyóból hoztunk. A mágikus erő, amely a követ rakétaként a magasba röpíti, Qamar Ali Durvesh ereje. Ebben rejlik az erő! Míg élt, emberek ezreit gyógyította ki súlyos betegségekből és sok más csodát tett. Nem sokkal azelőtt, hogy e világnak búcsút mondott volna, követői kértek tőle egy jelet, valamilyen bizonyítékot csodálatos erejéről, amely az eljövendő generációkat meggyőzhetné, hogy élt valaha egy ilyen szent életű ember. Nos, jó - mondta, Qamar Ali Durvesh és egy útszélen heverő nagy kőre mutatott. - Ez a kő repülni fog, ha mindnyájan megérintitek, és a nevemet mondjátok. A tizenegy tanítvány, aki vele volt, körbevette a követ és a mester nevét kiáltotta. És ekkor a kő a fejük fölé emelkedett... Ezért van az, hogy mindig csak tizenegy férfi képes a csodát véghezvinni!"

Új kövek a folyóból

Az eredeti kőnek két „maund" volt a súlya, vagyis körülbelül hetvenöt kilót nyomott. Mivel nagyon gyakran emelték fel és hagyták a földre esni, lassanként széttöredezett. Egy évszázaddal később már csak a fele maradt eredeti nagyságának és nem is működött olyan hatásosan. Az akkori Mujawar pap ezért imájában a szenthez fordult és tanácsot kért tőle. Azt az utasítást kapta, hogy hozzanak egy új követ. A papok hoztak hát egy másik, két maund súlyú kődarabot a folyóból, a Dargah szentelt vizével meghintették - és ugyanúgy lebegett, mint a régi. Ahogy a zarándokhely híre és látogatottsága az évek során növekedett, a kövek egyre gyorsabban koptak el és egyre rövidebb időközönként kellett őket kicserélni. A mostani követ úgy harminc éve emelték ki a folyóból és már tíz kilót vesztett a súlyából. Hét-nyolc éven belül pótolni kell. A kövek cseréje úgy történik, hogy a papok kiválasztanak több kerekre faragott, kb. két maund súlyú kődarabot. Ezeket egy éjszakára imádságok közepette a szentélybe viszik. Reggel a főpap behunyt szemmel a kövekre dob egy marék fehér virágot, amelyek között egyetlen egy piros is van. Az, amelyikre a piros virág hullik, lesz a kiválasztott kő.


Kecske helyett kókuszdió

A több száz látogatóból, akik naponta felkeresik a síremléket, legtöbben mohamedánok, akik messziről zarándokolnak ide. Még távolabbi iszlám országokból is érkeznek látogatók. A lebegő kövön és a sír mellett bemutatott virágáldozatokon kívül más rítusokat is végeznek. Ezek egyike a kecskeáldozat. Mivel a legtöbb hindu elutasítja az állatok megölését, sokan szárított kókuszdiót hoznak a kecskék helyett. A legtöbben kicsit szkeptikus érzéssel jönnek ide, hogy az, amit a kő csodájáról hallottak, nem csak szemfényvesztés vagy manipuláció-e: valamilyen trükk vagy rejtett mechanizmus. Aztán amikor az ember saját szemével látja a követ magasan a levegőben, eloszlik minden kétség, és egynémely ájtatos zarándokot a hihetetlen csoda láttán mélységes alázat fog el.

Senki sem talált eddig „tudományos" magyarázatot a jelenségre. Vannak olyan gyanakvó természetűek, akik azzal a szilárd elhatározással jönnek, hogy leleplezzék a trükköt, de még őket is lefegyverzi a helyzet egyszerűsége, természetessége és nyitottsága. A kő ott hever a földön, bármikor meg lehet nézni, fel lehet emelni, lehet gurítani, mérni, vizsgálgatni. Sem a papok, sem más nem foglalkozik vele. Abszolút semmi titokzatos, semmi misztikus nincs ebben a kődarabban - egészen addig a pillanatig, amíg tizenegy kinyújtott mutatóujjtól irányítva meg nem kezdi megmagyarázhatatlan, fizikailag lehetetlen útját a levegőben...
(forrás: Barsi Timi - noiportal.hu)

 Qamar Ali Durvesh - videó
forrás:jaysan sharma


2018. június 26., kedd

A spiritualitás maga a létezés


Miért kell bonyolult magyarázat az embernek /elmének/,s miért nem értelmes számára a legegyszerűbb tanítás,mit Jézus hozott el számára?
Ha valakiben megfogalmazódik a feltétel nélküli szeretet,a józan ész használata,s nem az érzések általi megélései vezetik,annak érthetővé válik az,hogy a sok impulzus kibillent,valamit tanítana.


Az univerzális szeretet megértéséhez szükséges elérni azt,hogy az ember ne azonosuljon testével,szerepeivel.

Ha tudja azt,hogy ő lélek,akkor hamar kiakar szabadulni vállalt feladatainak fogságából,mert rájön,hogy illuzió a mátrix által nyújtott világ.

Jézus mégsem azt mondta,hogy ennyi az egész.Létünk duális a fizikai síkon belül is,melynek ciklikusságát az örökös változás tartja fenn.
És duális a lét,ha azt mondjuk:van a test,ego és maszkjai,meg van a lélek,aki valójában vagyok.
Így válik kétsíkúvá a felismerés,hogy nem az a megvilágosodás,ha felszabadultunk utunkról,hanem ha megértjük,hogy az út maga az,amiben az energiák áramlása okán létezünk egy Magasabb Cél miatt.

Így a lélekre ébredés folyamatában megérti az ember,hogy mindenki Egy...a cél is...a vállalásaink is...

A különbségtételek segítenek a helyzet megítélésében sorsunk alakítása közben.

Ehhez az elme fejlesztése szükséges,mert ő az,aki keresi válaszait,miértjeinek okait.

Miután tudjuk,hogy lelkek vagyunk testbe zárva,már nem kérdéses,hogy egyik minőség kizárása sem a végső cél.
Feladataink közepette,sőt küldetéstudatunk által is,ennek a két összetevőnek szinkronja szükséges bevégezni feladatainkat.
Jézus is utalt rá keresztjén...:'Bevégeztetett!'

Persze azt már a papok találták ki, hogy okosabb egy életet hirdetni, és a feltámadás igazságát egyedül Jézusnak tulajdonítani. Azonban megtanulni egy karmikus leckét-az már felszabadulás.
A tanításai a legegyszerűbbek voltak, de átadni a különböző tudatú embereknek tudni kellett úgy szólni, hogy az elméjüknek is érthető legyen.


Erre való a keleti bölcsességek megismerése.

Jézus az abszolút igazság hírnökeként nem beszélt másról, mint arról, hogy szükségtelen a fájdalom és ítélkezés, ha értjük:mindenki más cipőben jár. A szeretet tud feloldozni mindenkit terhei alól.
Erre mégis képtelen az emberiség, így mire eljut ennek felismeréséig, meg kell tanulnia azt is, hogy miként kell érteni a bölcsességeket, miként lehet igaz egy útmutatás és mikor nem azt kívánja az élet,hanem éppen mást.

A szív útja nem beletörődöm és közömbös elfogadás, vagy megalázottság által elviselt érzésben merül ki, hanem felelős magatartást kíván, ami éppen szinkronba kell legyen az aktuális élménnyel.

Miután megállunk egy-egy próbatételben, észre vehetjük, hogy aki játszik, az több, mint amit ott érzéseiben képviselt.
Így a lélek nem filózik a dolgokon, hiszen számára semleges a szituáció, hanem megengedő és teljes, mert összhangban van a Teremtéssel.
Mindegy, hogy elbukunk vagy hibázunk valamiben, mindig van alkalom javítani.

​Az őskeresztény vallások a ciklikusságra és a természeti jelenségekre építették fel életüket, melyek túlmutatnak az evilági, racionálisan érthető okokon, de nem tették keretek közé, hogy kik váltódhatnak meg nehézségeiktől és csak azok üdvözülhetnek, akik beállnak valamilyen szolgálatba. Ők a közvetítők, kiknek vállalt szerepük van és elhivatottságuk.

​Jól élve az életet az ember élvezi, ami megadatott, és felismeri benne önMAGát, azt, aki játszik, aki tudja, hogy szükséges az alázat és belátás a felismeréseihez és nem dogmák, vagy elvárások vezénylik jóérzéseit, hanem áramlik az élet energiákkal, feladataival.

​Ha az ember megtanul a karma szempontjából semleges életet élni, akkor elkerülik a visszahatások. Ehhez viszont nagyon fontos a belső megélés, és az, hogy a külsőre nem reagál az ember megbánóan, bánattal, elvártan, vagy sietve, akárhogy, ami valamilyen érzés által beleviszi az egyént egy gondolkodásba, őrületbe, stb...

​Ha elfogadsz valamit annak, ami, akkor kiveszed belőle az ellenállást. Minden, ami veled történik az a te pozitív vagy negatív kreativitásod.

​A düh és a negatív gondolatok lent rezegnek, csökkentik a rezgésszintünket, az öröm, a szeretet, a pozitív szemlélet (amikor elfogadjuk azt a választ is az élettől, ami nem tetszik), azok emelik a gondolatot. A szinkron alapja pedig az, ahogy gondolsz és érzel.

​Minél magasabban rezegsz, annál magasabb világokkal vagy képes összekapcsolódni.


Nincs tökéletesség törvény, vagyis a lélek sosem válik azzá sem itt a Földön, sem azon túl, mert mindig van egy lépcsőfok még feljebb.

A tudat az,aki fejlődik a különbségtételek által és megismerések okán.

Mindenki számára elérhető, hogy felkutassa az igazságot, ám amíg kutat és elméjével mérlegel, addig futja köreit és távol van az egyszerűségtől, attól, ami valóban megváltja.

Ehhez viszont érteni kellene Jézus tanításait és szeretetben létezni, elfogadva és tudva azt, hogy mindennek helye és oka van, de nem kell azt mindenáron tudni.

Amíg a kutatással foglalatoskodik az ember, addig rengeteg energiát tol bele, ami távol tartja belső békéjétől. Persze nem baj, ha ezt választja az ember és ez segít neki, így pedig változásra kész, hiszen megengedett ez is. Csak több a felesleges kör...

A rossz út is út, és lehet, hogy sok olyan tanítást kapsz, ami eltol valamerre, mire rájössz, hogy téves volt. A bizonyosság csak az lehet, amit te megélsz, ami a te életed és a te tanításaid. Ezért tud különböző lenni az igazság.

Meg kell érteni, hogy a spiritualitás nem egy út, holott annak mondjuk; a spiritualitás maga a létezés! Az emberi tudatállapotok a körülményektől és megélésektől függnek, ill. a hozzá társított hitrendszerektől...pl.: ha valaki nem hisz a reinkarnációban, attól még újjá fog születni...

A körülmények attól függnek, hogy mennyit értettünk meg magunkból, és a minket körülvevő világból. És, hogy ebből mennyit értünk meg, az pedig attól függ, hogy mennyire tudunk a Teremtővel együtt gondolkodni, mennyire értjük a spiritualitás lényegét.

(forrás:lelkunkre-ebredes.eoldal.hu)


2018. június 25., hétfő

Zsigray András: Beszélgetni IstennelHogyan beszélgetünk Istennel? A gondolatainkon keresztül. Mi kérdezünk, és Isten válaszol. Csak azokkal beszélget, csak azoknak válaszol, akik kérdeznek tőle. Isten mindenre válaszol, nem csak a filozófiai kérdésekre.


Mikor volt utoljára, hogy valami nem jutott az eszedbe? Ott volt a nyelved hegyén, de mégse tudtad egy ismerősöd nevét, egy falu nevét, egy étel nevét? Majd amikor már feladtad a gondolkodást, elkezdtél mással foglalkozni, hirtelen beugrott. Hirtelen ott volt, eszedbe jutott. Isten válaszolt.

Isten válaszol, de csak a csendben tud hozzánk szólni, olyankor amikor kikapcsoljuk az elménket, elcsendesítjük a gondolatinkat. Azt szoktuk mondani, hogy aludjunk rá egyet, majd holnap eszünkbe jut. Valamin gondolkodunk, egy megoldáson, egy probléma megoldásán. Tanakodunk, de nem jut semmi érdemleges az eszünkbe. Majd másnap reggel az ébredést követő percben, hirtelen beugrik a megoldás. Isten válaszolt.

Olyan, mintha lenne az elménknek egy letöltés mappa része, amelyben megjelennek a válaszok a kérdéseinkre. Isten lát minket, figyel minket, hallja az összes gondolatunkat, és segít nekünk. Ha kérdezünk válaszol. Nekünk annyi a feladatunk, hogy kellőképpen ellazuljunk, hátradőljünk, kikapcsoljuk az elménket, megteremtsük a csendet. Majd maradjunk a csendben, amíg be nem ugrik a megoldás, az ötlet, a válasz a kérdésünkre.

A legtöbb felfedezőnk először ezt beszélgetési lehetőséget fedezte fel önmagában, csak utána jöttek a találmányok. Nem teljesen tudatosították mi történik velük, hogyan csinálják, de számukra az volt a fontos, hogy működik a csatorna. Az önéletrajzi leírásokban megmaradtak a bizonyítékok, hogy isten segített a találmányaik felfedezésében. Edison úgy érte el a csendet, hogy leült egy fotelba, vasgolyókat tartott a markában, a fotel mellé a földre fém tálcákat rakott. Amikor épp elaludt volna, akkor a keze elernyedt, a vasgolyók leestek, a zajra visszanyerte öntudatát. Ezekben a percekben találta meg a válaszokat. Ugyanazt csinálta akaratlagosan, ami természetes állapotunkban ébredést követően történik, amiből a népi bölcsesség is ered, - aludjunk rá egyet, reggel majd eszünkbe jut. Ébredés után, az elménk még nem aktív, még csend van egy két percig a fejünkben. A keleti vallások meditációja is ugyanezt a kikapcsolt elmeállapotot tanítja elérni.

Én többször tapasztaltam életem során, amikor még nem volt semmilyen önismeretem, hogy nyaralások alatt, majd a nyaralást követő pár napban nagyon sok kreatív ötletem van a vállalkozásaimmal kapcsolatban. Sokszor dőltek belőlem az ötletek, nem értettem mi történik. Szoktunk kajakozni a Dunán, kikötünk vadregényes lakatlan kis szigeteken, tüzet gyújtunk, eszünk, iszunk, majd merengünk a tájon, mély nyugalomban, szeretetben, boldogságban. Ilyenkor szoktak bombázni az ötletek. Ahogy az egyiket kifejtettem a haveroknak, már jött is a másik. Ma már értem, hogy én kérdéseket tettem fel gondolatban, válaszokat kerestem, hogy tehetném működő képesebbé a vállalkozásom. Isten válaszolt, de nem értem el a válaszokat, mert mindig valamin gondolkodtam, sose volt teljes csend a fejemben. Sose voltam olyan állapotban, hogy most bőven van időm, most semmi feladatom nincs napokig, most az a dolgom, hogy semmit csináljak, merengjek, - megcsodáljam a tájat, beleszívjak a levegőbe, hallgassam a madárcsicsergést.

Három évvel ezelőtt amikor mindenem elvesztettem, egy hónapig csendben voltam, majd elkezdtem kérdéseket feltenni , hogy miért ilyen a világunk. Hogy tízezer gyereknek okoztunk az erdei iskolánkkal örömöt, és mégis a rendszer engedte eltaposni a vállalkozásom. Hogy lassan több a behajtó, mint a kőműves. Hogy utolsó 30 év alatt kipusztult az állatok fele, hogy az utolsó 70 év alatt a fák felét kivágtuk, hogy a tengereket megmérgezzük a műanyaggal. Kérdések fogalmazódtak meg bennem, hogy miért ilyen ez a világ, miért élünk nem logikusan, miért nem látjuk, hogy szakadék felé haladunk. Nagy meglepetésemre válaszok érkeztek. Beugortak a válaszok, mint amikor a nyelvünk hegyén van a megoldás, de valami nem jut eszünkbe, csak amikor már nem foglalkozunk vele. Én ekkor már egy hónapja nem foglalkoztam semmivel, mert mindenem elvesztettem, nem maradt semmin, azzal együtt gondom se maradt, se félelmem. Így a válaszra nem kellett várakoznom, rögtön hallottam őket. Olyan mintha egy hónapja már meditáltam volna, teljes csend lett a fejemben. Persze akkor még nem tudtam mi történik velem. 30 oldalt írtam tele kapásból. A válaszokból újabb kérdések lettek, majd újabb válaszok érkeztek. Megtaláltam Istent, elkezdett beszélgetni velem. Egyre több mindent értettem meg a válaszokból, idővel eljutottam a szeretet és félelem lélekenergiákhoz is. A megértés mai napig tart, ez az írás is a válaszokból születik. Most is azt írom le, ami válaszként érkezett a kérdéseimre.

Három éve tart ez a beszélgetés. Rengeteg választ kaptam, amiből rengeteg kérdést tettem fel. Az ébredés után egy évig nem dolgoztam. A második évben elmentem Angliába dolgozni, reményt látva abban, hogy mégiscsak rendbe tudom hozni az életem, kitudom fizetni az adósságaimat a vállalkozás után aránylag belátható időn belül. Egy év után hazajöttem, mert képtelen voltam dolgozni. Minél jobban azt gondoltam, hogy végre minden sínen van, most már nem jöhet közbe semmi, már annyit keresek amennyit elterveztem, befejezhetem az agyalást, csak a munkámra koncentrálhatok, - annál több válasz, felismerés érkezett. Festő voltam, megtanultam az első fél év alatt a szakmát, majd csináltam egy weboldalt, és vállalkozni kezdtünk az egyik barátommal. Sok megpróbáltatás volt, sokat kellett agyalnom, hogy legyenek következő munkák, kidolgozzam az árajánlatokat, megrendeljem a szükséges anyagokat. Fél év után bejött egy nagyobb munka, végre megnyugodtam, a fülesen elkezdtem zenét hallgatni, angol nyelvtanfolyamot, filmeket hallgatni, - és ekkor egy hét után, újra megszólalt a belső hang, újra érkezni kezdtek a válaszok. Újra megtelt a fejem gondolatokkal, felismerésekkel. Levetettem a festékes kesztyűt, beírtam a telefon jegyzettömbjébe a felismerést, majd felhúztam a kesztyűt, és folytattam a festést. Majd két perc múlva újra lehúztam. Ellehetetlenített a festésben, döntenem kellett, hogy sok pénz, vagy tudás. Haza jöttem, hogy megírom a könyveket, majd utána megyek dolgozni, amikor már mindent megértettem, már nem lesz több kérdésem. Otthon meg nem jött válasz. Mert megint gondjaim lettek. Végül elvonultam a világtól, elengedve az összes félelmem, lesz ami lesz. Ennek eredményeként újra írni kezdtem.

Mindenki képes erre a kommunikációra, Isten mindenkivel készen áll a beszélgetésre, nagyon várja, hogy az emberek felismerjék magukban ezt a lehetőséget. A kulcs a szeretet, a kikapcsolt, megnyugodott gondtalan elme, és a bőséges időérzet. Amit nyaralások alatt megtapasztalunk, vagy olyan életszakaszokban amikor nincs semmi gondunk, minden rendben van, - ami persze nagyon ritka. Megtapasztaljuk ébredés után, futás alatt is. Meditáció segítségével. Egyre több tanítás születik arról, hogyan kell elcsendesíteni, megnyugtatni az elmét, hogyan lehet kapcsolatot teremteni a Jóistennel. Persze tudnod kell kérdezni, tudnod kell mi az amit megakarsz érteni. Meg kell teremtened a kérdésed érzelmi állapotát magadban, erősen akarnod kell a választ. Legyen az egy volt ismerősöd neve, egy találmány, egy felfedezés, vagy épp az ember metafizikája.
(Zsigray András)

2018. június 24., vasárnap

Halott családtagjaival beszélget ÁgicaA Fóton élő Ágica tízéves, iskolába jár. Színésznő szeretne lenni. Szülei, az ezotéria iránt érdeklődő és azzal foglalkozó családja addig is óvják veleszületett képességét, amelynek segítségével közvetíti meghalt családtagjai üzenetét a túlvilágról.


– Ágica képességeire már akkor felfigyeltünk, amikor beszélni kezdett. Olyan dolgokról számolt be, amelyekről nem lehettek közvetlenül megélt élményei. A legnagyobb meglepetést azzal váltotta ki, hogy azt mondta: ismeri, látja a családi tragédia áldozatait. Az öcsém egy szerelmi csalódás miatt öngyilkos lett, még Ágica születése előtt. Nem sokkal utána az apám is meghalt. Ágica tőlük hozott rendszeresen üzeneteket, anélkül, hogy tudta volna, milyen világok összekötője lett – mesélte a Borsnak a kislány édesanyja.

A családban a mai napig sokat beszélgetnek. Nem csak a halott családtagokról, hanem az élet hétköznapi esemé­nyeiről is. A kislány számára természetes, hogy részt vesz ezekben a beszélgetésekben, és elmondása szerint álmában kapja az üzenetet a túlvilágról. Látja meghalt rokonait, leírja külsejüket, és olyan történeteket idéz fel, amelyeknek nem lehetett a részese.

– A testvérem halála után sokáig kerestük a házban a gyűrűjét, de senki nem tudta, hol lehet. A kislányom megmondta: a padláson, az íróasztal fiókjában van elrejtve. Ott volt – elevenítette fel a hátborzongató történetet Erika.

Az édesanya elmondása szerint, Ágica kisebb korában többet beszélt a másvilági rokonokról, mindig élőként említve őket. Most már, közeledve a kiskamaszkorhoz, kevesebbszer fedezik fel rajta a közvetítő szerepét, jobbára akkor, ha valamilyen cselekedete megítélésekor elmondja, hogy erről mit gondol a túlvilági papa. Róla is mindig jelen időben, jelenlévőként beszél.

Ágica családjában van egy erős érdeklődés az ezotéria iránt. Sem elnyomni, sem felnagyítani nem akarják a képességeit, amelyekkel az iskola sem tudna mit kezdeni. Úgy gondolják, ez a tudása megmarad, ha nem nevelik ki belőle, és nem legyintenek rá, ha mesélni kezd.

– Szívesen járnánk olyan közösségbe, ahol helyes mederben ápolnák ezt a képességét, de az iskolák nagyon materiális alapokon nevelik a gyerekeket. Azt viszont a jelenlegi általános iskolájában is észrevették, hogy Ágica érzelmi világa gazdagabb a kortársainál, és amikor verset szaval, azt mélyen átérzi, és valósággal eljátssza – közvetíti a költő gondolatait. Ezt a veleszületett képességét így gondozza, ugyanúgy szándék és cél nélkül, mint ahogyan kiskorában határozottan állította: beszél azokkal a rokonokkal, akiket személyesen nem ismerhetett – mondta büszkén a kis szellemlátó anyukája.
(forrás: borsonline.hu)

Valóban látnak a gyerekek szellemeket? - videó

2018. június 23., szombat

Tudósok megdöbbentő kijelentése: az emberi lélek létezik, és a halál után az univerzummal egyesül!Mindezt meggyőző bizonyítékok támasztják alá.

A lélek vajon csak az emberi elme megfoghatatlan absztrakt fogalma? Vagy valóban létezik?

A vita erről már több évezredes, és míg a spirituális tanítók biztosak voltak mindig is abban, hogy van alapja a feltételezéseknek, eddig a modern tudomány sokáig tagadta.

Most azonban az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve a vaskalapos tudósok is úgy gondolják vár minket valami a halálunk után.


Sőt, az emberi lélek is léteznek, ezt komoly bizonyítékok erősítik!

Dr. Stuart Hameroff fizikus és Sir Roger Penrose metafizikus szerint a lélek az agysejtek mikro-tubulusában létezik. Amikor egy ember a klinikai halál állapotába kerül, az agyi mikrotubulusok elvesztik kvantumállapotukat, de az információt mégis vissza tudják hívni, ha a személy visszatér.

Elméletüket nemrég közölték egy dokumentumfilm formájában a Science Channel adón, és kifejtették, hogy bár a szív leáll, a vér nem áramlik, és az agysejtek információs állapota kiürül, mégsem tűnik el az információ, csupán kiáramlik valahova. 

Érdekes módon az újraélesztéseket követően a betegek mindig információkról számolnak be, ami elméletileg nem is lenne lehetséges.

A testen kívüli élmény tehát egy nagyon is valós jelenség.

Azonban ha nem ébred valaki fel, és végleg elragadja a halál, az már egy még érdekesbeb kérdés. A kvantuminformáció ugyanis nem tűnik el, csak máshová távozik.

Ez a kvantuminformáció valójában az emberi lélek...

Hameroff teóriája szerint a lélek nem csupán az agypályák és neuronok kölcsönhatása, meg a biokémiánk, hanem egy létező "anyag" hasonlóan a sötét anyaghoz, aminek létezését ugyan nem lehet bizonyítani, ennek ellenére kézenfekvő.

A lélek a kutatók szerint már az anyag, test előtt létező állapot, dolog, de nem konkrét tudat.

Nem egy olyan gondolkodó egység, mint ahogy mi szeretnénk hinni. A lélek misztikuma valószínűleg egy olyan dolog, amit sosem fogunk megfejteni, mert az emberi agy nem tudja felfogni...

(forrás:avilagtitkai.com)

Lélek és Világegyetem - Dr. Grandpierre Atilla előadása- videó


Szellem ijesztette meg Camilla hercegnétCamilla hercegné állítja, szellemet látott Károly herceg skóciai házában. Emiatt évekig képtelen volt oda visszamenni.


Camilláról az ITV készített egy dokumentumfilmet. A hercegné a kamerák előtt elárulta, ő már észlelt paranormális jelenségeket. Történt ugyanis, hogy Károly herceggel néhány évvel ezelőtt elutaztak Skóciába, ám belépve a házba, különös érzése támadt.

"Az egész környezet annyira szomorú és rideg volt, rendkívül furcsa érzésem támadt. Biztos voltam benne, hogy egy szellem jár ott" - vallotta a hercegné.

Camilla elmesélte azt is, hogy amikor körül akart nézni, szó szerint lefagyott a félelemtől, lépni is képtelen volt és utána évekig nem tudott visszatérni a házba.

Szerencsére később az épületet alaposan felújították, és ezt követően már elmúlt a félelme és immár mosolyogni is tud, ha épp ott tölti az idejét a férjével - számolt be róla a Mirror.

(forrás: life.hu)

Camilla elmondja, hogy találkozott egy kísértettel - videó
forrás:express.co.uk

2018. június 22., péntek

Angyalok küldetésbenA Bibliában gyakran találkozunk angyalokkal, akik Isten küldötteiként jelennek meg az emberek előtt.

noiportal.hu

Ők Isten alkotta szellemi lények, akik megjelenésükben emberiek.

Segítségére vannak az embereknek, befolyással bírnak életünkre felhívhatják a veszélyre figyelmünket, akár ki is vezethetnek belőle.

Meglepetésszerű a megjelenésük, mert ott és akkor találkozhatunk velük ahol egyáltalán nem számíthatunk rájuk.

A filmekben bemutatott történetek valós eseményeken alapulnak és igazolják az Isteni gondviselés jelenlétét életünkben.

(forrás: http://havannacsoport.hu - Nabucco gloria.tv/video)

 Angyalok Küldetésben - 1. rész -  Kivezetnek a Veszélyből :
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/angyalok-kuldetesben-1.-resz-lVlkTemQBBqjcvfv 


 Angyalok Küldetésben - 2. rész - Segítenek a sebesülteken :
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/angyalok-kuldetesben-2.-resz-nasdpX1W7n8k8XFL


Angyalok Küldetésben - 3. rész - Erőt Adnak a bajban :
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/angyalok-kuldetesben-3.-resz-OsrWtQSKMBSvxIpa


Angyalok Küldetésben - 4. rész - Megelőzik a Családi Tragédiákat :
https://videa.hu/videok/emberek-vlogok/angyalok-kuldetesben-4.resz-2nt97o9LNWeabaIh2018. június 21., csütörtök

Hírességek, akiknek halálközeli élménye volt


Rengeteg olyan történetet hallottunk már, amiben embereknek halálközeli élményben volt részük. A celebek sem kivételek, össze is gyűjtöttük azokat a hírességeket, akik már látták a fényt az alagút végén.


Gary Busey-nek 1988-ban volt súlyos motorbalesete. Miután kórházba került, egy rövid ideig a klinikai halál állapotában feküdt a műtőasztalon. Később arról beszélt, hogy angyalokat látott, akik hatalmas kerek fénybuborékok voltak, melyek melegséget és szeretetet árasztottak magukból.

Gary Busey

 1979-ben Tony Bennettet újra kellett éleszteni. Otthon ült a kádjában, majd elaludt, a kád pedig közben megtelt vízzel, amit Bennett észre sem vett. Miután újraélesztették az énekes azt mondta, hogy aranyszínű fényt látott egy világos, békés mezőn, amit mindenki lát, aki járt már odaát.

Tony Bennett

Elizabeth Taylornak is volt halálközeli élménye. Egy alkalommal 5 percig volt a klinikai halál állapotában. Angyalokat látott, látta a testét lebegni. Miután magához tért, már egyáltalán nem félt a haláltól.

Elizabeth Taylor


Tracy Morgan 2014-ben szenvedett autóbalesetet. Súlyosan megsérült, sokáig kórházban kezelték. Állítása szerint a baleset után járt a mennyországban, ahol találkozott halott édesapjával.

Tracy Morgan


A CSI: A helyszínelők sztárja, William L. Petersen fiatal színészként egyszer ketté vágta az ujját a színpadon. Mire a mentő érte ment, annyi vért vesztett, hogy a kórházba menet elájult. Állítása szerint hallotta, hogy az orvosok szerint nem mutat életjeleket. Ő is fehér fényt látott a másik oldalon, miközben egy mozgólépcsőn állt.

William Petersen


Jane Seymournak 1988-ban volt halálközeli élménye. Egy forgatás során megbetegedett, kórházba került, anafilaxiás sokkot kapott, és állítása szerint az elméje elhagyta a testét, látta, ahogy az orvosok megpróbálják megmenteni az életét.

Jane Seymour


Sharon Stone-nak 2001-ben sztrókja volt. Amikor a kórházban MRI-vizsgálaton esett át, állítása szerint látta a fehér fényt. A színésznő hisz benne, hogy járt a másvilágon, amely szerinte nagyon békés volt.

Sharon Stone


Donald Sutherland 1968-ban a Kelly hősei forgatása során tüdőgyulladást kapott, és majdnem meghalt: “Láttam a jobb vállam mögött állva, hogy a testem békésen úszik egy kék alagút felé. Ugyanaz az alagút, amelyről a legtöbb halálközeli élményt leíró történet is beszámol. Tudtam, hogy minden rendben lesz. Olyan nyugodt volt minden.”

 Donald Sutherland

 (forrás:hu.axn.com)

- - - - - 

Halálközeli élmények Magyarországon - videó

Az állatok látják a halált? Egy új kutatás világított rá a hátborzongató tényre!Több bizonyíték is igazolja, hogy egy másik világot is képesek érzékelni a miénken kívül!


A tudomány szerint régóta megfejtetlen, ugyanakkor kutatandó az állatok bizonyos viselkedése.

Már a népi hiedelmek is úgy tartották, hogy a kutyák és macskák bizony látják a halált, és képesek valamilyen módon a túlvilágot érzékelni.

A kétezres évek előtt is számos kutatás irányult arra, hogy eme érzékelést, az állatok úgynevezett hatodik érzékét valahogy meg tudják fejteni.

Az állatok ugyanis ezzel a különleges érzékeléssel elképesztő dolgokra képesek, olyanra, amik túlmutatnak az emberek által is érzékelhető valóságon.

Képesek például iránytű nélkül tájékozódni, igaz ezt ma már biológiailag is meg tudjuk magyarázni, ugyanakkor az még mindig nem tiszta, hogyan képesek megérezni a gazdájuk jelenlétét, hihetetlenül nagy távolságokból. A kutyák és macskáék ugyanis akár több száz kilométerről a gazdi után eredhetnek, még akkor is, ha az mozgásban van folyamatosan.

A volt Szovjetunió országaiban egy kutatás közvetett bizonyítékokkal szolgált arra, hogy a földrengést a kutyák, macskák, szamarak, szárnyasok képesek előre megérezni

A háziállatok ilyenkor agresszívvé válnak, nem hajlandók enni, és hirtelen menekülni akarnak. A vadállatok ellenben elvesztik természetes bizalmatlanságukat az emberrel szemben. A madarak, patkányok és egerek, sőt az akváriumi halak is furcsán viselkednek, szinte keresik az ember közelségét.

Az állatoknál figyelték meg azt egy időben, hogy néha a falat bámulják, és merednek maguk elé, morognak vagy fújnak.

Ekkor merült fel először, hogy egy másik világ interferálhat a miénkkel, és ezt ők valahogy érzékelik.

A népi hiedelem szerint képesek a halált is megérezni, így a halottakat is látni…

A tudomány a kétezres évek után sem tudta megfejteni, hogy hogyan képesek az állatok megérezni a halált, de biztosak benne, hogy érzik.

Nem csak arról van szó, hogy időnként szellemeket láthatnak, hanem arról, hogy a természetben élő állatok, de még a háziállatok is képesek előre érezni a véget.
Ilyenkor elvonulnak, és a saját magányukban halnak meg…

Kutatók nemrég áttörést értek el, ugyanis bebizonyították, hogy az állatok, de még az ember is érzi a halál szagát. A halált ugyanis biokémiai folyamatok jelzik előre, mely az orrunkon eljutva az agyba tudatosítja a halál folyamatát.

Ez pedig előre vetítheti azt, hogy az úgynevezett hatodik érzék tényleg működhet az állatokban, de még az emberben is.

Ha a halál folyamatát érzékelni tudjuk, márpedig erre bizonyítékokat találtak a kísérlet és az utána elvégzett tanulmány során, akkor egyértelműen mutatja azt, hogy van egy érzékszerveinken felül álló érzékelés, mely a mi világunkon is túlmutat.

Ebben valamiért az állatok sokkal kifinomultabbak, ők egy az egyben képesek érzékelni a halált, de az emberben is megvan elnyomva ez a képesség.

(forrás: http://titokterminal.com)

Tényleg megérzi a kutya, ha beteg van a családban?- videó
forrás:http://videokedvenc.hu


2018. június 20., szerda

A testbe költöző lélek! Másfajta gondolat a terhességről!A lélek testbe “költözése” előtt számos tervet készít. Sokféle véleményt olvashatunk erről a témáról. A tudósok sokat foglalkoznak már napjainkban a lélek fogalmával- persze főleg Amerikában. Kutatják mikor kiszáll a testből és kutatják mikor kerül újra a testbe. Így az abortusz kérdését is más szemszögből nézhetik, nézhetjük.


A kutatások legfontosabb momentuma a regressziós hipnózis, melyet mind a pszichológusok, mind az életmódtanácsadók, tanácsadók is alkalmazhatnak.

Ez tudományosan bizonyított dolog. Ebben az állapotban az ember – a lélek – visszaemlékezik előző életekre, sőt az életek közötti létre is.

Ebben a párbeszédben regressziós hipnózisban levő emberek tapasztalatait olvashatjátok arról, milyen élményeket szereztek a leszületés kapcsán.


D betűvel az orvos kérdéseit olvashatjátok, míg az A betű az alany.

D: Meg tudod mondani, hogy normális körülmények között, az ember fizikai fejlődésének során melyik ponton, vagy mikor költözik a lélek vagy a szellem a testbe?

A: Az az pont, amit a szellem kiválaszt a beköltözésre. Lehet a megtermékenyítés pillanata vagy elgondolása, vagy ha nem akarja átélni a megszületés tapasztalatát, akkor utána, mert így elkerüli a szülés traumáját. Ez teljesen az egyén választása. Ezt a megtanulandó leckét is szabályozzák.

D: Tehát ezzel azt mondod, hogy a személy élhet bizonyos időszakig anélkül, hogy szelleme vagy lelke lenne?

A: Nem így, az élethez életerőt kell adni. Mindamellett az életerőnek nem feltétlenül kell elfoglalnia a testet, az életerőt közvetítheti az anya is. De a szellem beköltözése ebbe a formába tetszőleges, vagyis tőle függ, mikor akarja elfoglalni azt az életformát, és a saját valóságában egybeolvadni vele, és saját életerejével táplálni.

D: Vagyis azt mondod, hogy nem lehet meghatározni, melyik az a pont, amikor az élet valójában elkezdődik.

A: Pontosan. Az abortuszt ezért nem lehet elítélni azzal, hogy megölik a lelket, mert nem lehet megsaccolni sem, hogy a fizikai életforma, mely pontján lép be a lélek.

D: Ahogy én értem, ezek szerint lehet, hogy az abortusz nem vesz el életet. Így van?

A: Tudnotok kell azt is, hogy az elhatározásában, elmegy-e abortuszra, közös felelőssége van az anyának és annak az életerőnek, amelyik elfoglalná az elvetett hordozót. A tudat sokkal mélyebb szintjén történik ez, mint a tudatosság, de mégsem teljesen a belső birodalom szintjén. Néhány tudatos kommunikációt is tartalmaz, ami az elhatározás folyamatától elválaszthatatlan. Egy olyan szint, amelyik bizonyos fokig belső, bizonyos fokig külső – ugyanabban az időben vagy egyidejűleg.

D: Egy másik kérdés ebben a témában. Az élet másik végén, megítéltetünk-e azért, ha az életet fenntartjuk egy olyan testben, amelyik már nem képes működni?

A: Ezt a döntést is meg kell osztani. Azoknak, akik ezt a folyamatot elhatározzák, magukba kell szállni, a saját tudatosságukba, rá kell hangolódniuk, nemcsak önmagukra, hanem azokra az egyénekre is, akik döntenek ebben. Ha ez a helyes döntés, a belső énjük rezonanciába kerül azzal az életenergiával, amelyik a döntést hozza.

D: Visszakanyarodva a szellemhez, amelyik átveszi az életformát: Elképzelhető, hogy a szellem valamilyen oknál fogva visszautasítja azt a bizonyos életformát?

A: Lehetséges.


D: Mi történik akkor azzal a hordozóval, testtel?

A: A ti szóhasználatotokkal mondva bölcsőhalál következik. Azért, mert az életerő elhagyta a hordozót, és magával vitte az életenergiát.

D: Ez az elsődleges oka a bölcsőhalálnak?

A: Pontosan. Visszafordították az elhatározást, vagy el kellett hagyni a testet. Lehet, hogy a fizikai szinten felmerült valami, vagy spirituális szükségessége volt az elhagyásnak. Lehet, hogy a csecsemő karmikus kapcsolatai elvesztek. Talán az a valaki, aki a csecsemővel megegyezett és szerződött, hogy a jövendő életének bizonyos pontján találkoznak, az lehet, hogy balesetben vagy betegségben meghalt, vagy egyszerűen úgy döntött, hogy nem ölt testet. Ezért az életerő nem testesült meg, mivel a szerződés, már nem teljesíthető.

D: Vannak olyan esetek, amelyben a szellem meggondolta magát?

A: Igen.


D: Ha a szellem, aki tervezte, az nem fogadja el…

A: Igen, akkor a hordozó rendelkezésére áll más szellemnek, hogy az elfoglalja. Lehetséges, hogy helyet cseréljen más szellemmel. Ebben az esetben a baba csodával határosan feléled. Minden a részt vevő egyénektől függ. Sokszor nagyon bonyolult karma játszik szerepet ezekben, ami a te jelenlegi megértési képességeid fölött van.

(Forrás: Dolores Cannon: Halál és élet között - kisbabanaplo.com)

Karsay István: Lélekcsere egy létező valós dolog - videó


Kapcsolódó cikk:

Este fiatal magyar lányként aludt el és reggel többgyerekes spanyol asszonyként ébredt:
http://dszilvia.blogspot.com/2017/09/este-fiatal-magyar-lanykent-aludt-el-es.html