2018. június 10., vasárnap

A látomásos küldetés indián hagyománya: Hogyan léphetünk be a spirituális világba?Az indiánok úgy gondolják, hogy különleges oknál fogva vagyunk a Földön, azonban gyakran ezzel nem vagyunk tisztában és e tudás hiányában elveszettnek és zavarodottnak érezzük magunkat. Ezért van az amerikai indiánoknak látomásos küldetése, melynek célja, hogy kaput nyisson a spirituális világra és segítségükre legyen a saját életösvényük megtalálásában.


A látomásos küldetés egy fontos amerikai tradíció
Image credit: Inspiratus

A látomásos küldetés egy nagyon lényeges amerikai indián hagyomány, mely általában a Vének által vezetett szertartássorozatból áll.

A látomásos küldetés során a jövő védőszellemének víziójában szeretnének részesülni gyakorta böjtölésen, elvonuláson és meditáción keresztül. Eme eljárás szoros kapcsolatban áll az amerikai indiánok animizmusba vetett hitével, mely azon a hiedelmen alapszik, hogy az egész teremtésnek/az összes teremtménynek lelke vagy szelleme van, beleértve az állatokat és a növényeket is.

Hogyan történik az indiánok látomásos küldetése?

Amikor a fiú még fiatal, meg kell próbálnia megérteni az élete célját. Emiatt egy látomáselemzésen kell keresztülmennie.

A fiú nem szokta tudni, milyen szerepet tölt be a törzsben; még kevésbé van azzal tisztában, hogy milyen lehetne az élete, ha történetesen nem járna sikerrel a látomásos küldetése. Nem minden látomáskereső részesül elsőre látomásos küldetésben. Néhányaknak kétszer-háromszor kell próbálkoznia, hogy látomásban részesülhessen. De mihelyt sikeres a kutatása, életre szóló erőre fog kapni.


Az indiánok között létezik egy olyan beavatási rítus, amely az ember életében a legfontosabb. Ez azzal jár, hogy az ember kilép az egyik, majd belép egy másik csoportba, közben pedig számottevő társadalmi státuszváltozáson megy keresztül.

Mielőtt a látomásos küldetésre sor kerülne, a fiatal fiúnak látogatást kell tennie egy gyógyító embernél (a sámánnál) és meg kell tudakolnia tőle, hogy engedélyezett-e számára, hogy a spirituális ösvényre lépjen, továbbá választ kell, hogy kapjon a kérdéseire.

Ha a sámán beleegyezik, akkor mind a ketten bemennek a falu izzasztókunyhójába, hogy a fiú megtisztíthassa a lelkét, ily módon találkozhat a totemállattal/védőszellemmel.

„A természet ősi titkokat és tanulnivalókat rejt. Amennyiben iránymutatásért folyamodsz, feltárhatod az igazságot.” – Bobby Lake-Thom

Az eljárás négy éjjelen és négy nappalon át tartó teljes böjtölést foglal magában. Ezt követően egyedül kell elmennie egy szent helyre, melyek a Vének határoznak meg neki. Ez a szent hely általában egy nagyjából 3 méter átmérőjű kör, melynek a közepén foglal helyet.

Ott a fiatal fiúnak 2-4 napot kell eltöltenie, miközben eggyé válik a természettel. Egy idő múlva az ifjúnak olyan látomása támad, amely során találkozik a védőszellemmel. Ez jelzi a látomásos küldetés végét, s a fiú onnantól szabadon visszatérhet a törzséhez. Egy látomásos küldetésre későbbi életszakaszban is sor kerülhet, amikor már nincs szükség vezetettségre.

Sokszor nem jár sikerrel az első látomásos küldetés, ezért meg kell ismételni

Nem mindig lehet elsőre látomásos küldetésben részesülni. Olykor kétszer-háromszor is meg kell ismételni az eljárást, mire a révülés létrejön. Az amerikai indiánok számára az a fontos, hogy mihelyt látomásos küldetésben részesültek, megérthetik az életcéljukat és segíthetnek a világban. A látomásos küldetés sem nem játék, sem nem szórakozás. Végső célja, hogy életre szóló erőre tegyenek szert.

Megjegyzendő, hogy csak a fiúknak lehet részük látomásos küldetésben.

Nem mindenki kaphat elsőre látomást, aki vízióval próbálkozik. Egyeseknek kétszer-háromszor kell próbálkozniuk, mire megkapják az első látomásukat. Viszont, amint sikeres a keresés, éltre szóló ereje lesz az illetőnek.

(forrás: Száraz György http://boldognapot.hu)

Sacred Spirit.Yeha-Noha
forrás: shaatc -videó