2023. december 30., szombat

SOMOGYI ZSOLT: FOHÁSZ
Felnézek az égre minden áldott este, 
Keresem az Istent, mert beszédünk lenne.
Nehéz szívvel várok csöndben a soromra,
Tudom odafönn is rengeteg a dolga.
És csak halkan mondom az ég csillagának;
Szólhatna egy jó szót az Úr angyalának,
Hogy a Jó Istennek súgja oda csendben :
Uram ! A világgal valami nincs rendben!
Hallgassa meg imám, más kérésem nincsen,
Segítsen mi rajtunk, hiszen Ő az Isten.
Ember az embernek farkasa lett régen,
Gyűlölet vert tanyát sok ember szívében.
Rengeteg a földön
a hontalan, árva,
Uram, ez a világ saját sírját ássa!
Túl sok már a fájó, bús könny a szemekben.
Uram ! A világgal nincs valami rendben!
Anya a gyermekét sorsára hagyja,
Pénzért az ember
a lelkét is eladja.
Háborúk zajában ártatlanok halnak.
Jól tudom Uram,
Te nem így akartad.
Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk,
Bocsásd meg, úgy kérlek, minden gonoszságunk!
Könyörögve száll fel fohászom az égbe:
Uram! A világnak Tenélküled vége!

- Somogyi Zsolt: Fohász -

- - - - - 

Somogyi Zsolt - Fohász - videó
Előadó: Verebes Zoltán
forrás:Istenes Versek

2023. december 29., péntek

Pátkai Pál (1881-1942) médium és az Evangéliumi Spiritizmus


Az Égi Világosság c. folyóirat felelős szerkesztője 1926-tól 1933-ig, felelős kiadója és szerkesztője 1933 szeptember és 1942 október között.

Pátkai Pál az Égi Világosság szerkesztője

Sikeres földmérnök 1914-ben lett az Egylet tagja. Felesége ugyanis, akivel az előző évben kötött házasságot, fél év után váratlanul elhunyt. Ezt a „csapást” és a vele járó fájdalmat a megözvegyült férfi a spiritizmus által nyújtott bizonyságokkal próbálta enyhíteni. Eközben médiumitása is kifejlődött, az Egylet ülésein nagyon tanulságos manifesztációk közvetítője lett, 1925-ben pedig az Egylet titkári és az Égi Világosság felelős szerkesztői posztját foglalta el. 1929-ben megismerkedett Eszter médiummal, és az általa – külön üléseken – feltárt nyomasztó múltjának ismerete és a ragyogó bölcseleti közlemények őt a spiritiszta eszme legodaadóbb és önzetlen munkásává érlelte.

Ilyen lázas munkálkodás közben érte 1942-ben a váratlan halál és temetésén lelkes hívei érdemeit így sorakoztatták fel: „Általános tudása, képzettsége megdöbbentő volt. A kitűnő mérnök, a nagyszerű matematikus, a mélytudású filozófus, a gyakorlatban bölcs és a gyermekded – de igen mélységes – Krisztushívő benne egy derűs, mindenkin segíteni akaró és tudó életfilozófiát alakított ki, melyet sem a nagy jövedelem, sem a gazdagság mindenkire veszélyes kísértése – nem tudott kimozdítani harmóniájából. A tökéletes gyorsírótól a kiváló felelős szerkesztőig, mindenhez értett és mindenben elsőrangú volt.


Nem csoda, hogy a Lejtő út alatti lakása a formanélküli Istenhit, az evangéliumi spiritizmus szabadegyetemévé vált.” Az ott elhangzott beszélgetések a tudomány minden ágát érintették, a csillagászattól a hindu lélegzésgyakorlatig, a természettudománytól a vallásfilozófiáig. Mégsem volt soha összhangtalanság, mert a házigazda pár szóval mindig olyan hidat épített a jelenlévők legtöbbször nagy társadalmi, felfogásbeli, osztálybeli különbségei közé, mely könnyedén áthidalta, elsimította a különbözőségeket.

Médiumitása több mint megnyilatkozás: az mindig egy mély hatású lelki élmény volt. Aránylag ritkán ült le a médiumi székbe, mert felfokozott felelősségérzete, igen szigorú önkritikája nehézzé tették számára a fárasztó és felelősségteljes médiumizálást. Ez oly logikai tökéletességgel és előadói megéléssel történt, hogy az elhangzottak minden további nélkül sajtó alá voltak adhatók, amire „Az utolsó óra munkásai” című 4 kötetes mű (I. 1933; II. 1937; III. 1939; IV. 1941) a legjobb bizonyíték.

Ugyanígy rendezte sajtó alá a Névtelen szellem bölcsészetét is, ami meggyőződése szerint világviszonylatban egyedülálló filozófiát ölel fel, mert az a legégetőbb létproblémákra ad ellentmondás nélküli válaszokat. Vagyis teljesítette mindazt, amire kiválasztotta őt a szellemi Vezetés: a „harmadik kijelentés” – talán utolsó aktusának végrehajtására a még hiányzó szellemtani kincsek írásba foglalására. Feszített munkát kívánt ez, hiszen közvetlenül átérezte annak a mondatnak jelentőségét, hogy „az idő közel van”. És közben azt is tudta, hogy duáljával (a korán elhunyt feleség) szembeni nehéz karmatikus múlt miatt még egy utolsó, ú.n. „vasárnapi testöltés” vár reá, amit Eszter médium szomnambul transzban így látott és írt le számára:
„Látlak téged, mint 22-23 év körüli fiatalembert, napsütésben, fehér öltönyben, tengerparton állni. Valakire vársz, aki már féligmeddig a menyasszonyod, s telve van a lelked boldogsággal. Akire vársz ugyanaz, aki ebben az életben a feleséged volt. Magas, imponáló megjelenésű fiatalembernek látlak, aki a korodbeli fiatalembereknél sokkal komolyabb vagy. Előkelő szüleid vannak; te magad hajóstiszt, hajómérnök, s emellett művész, költő is vagy. Hitbeli felfogásod a spiritizmus és a teozófia vegyüléke.
Ahogy látom, ez az életed elég rövid lesz: 28 vagy 30 évet fogsz élni.”

(Misztériumok)

forrás:evangeliumispiritizmus.hu

- - - - - 

PÁTKAI PÁL MEGNYILATKOZÁSA - A SZENTLÉLEK AZ UTOLSÓ IDŐKBEN
Hangoskönyv videó
forrás:Evangéliumi Spiritizmus

2023. december 27., szerda

Szabó Judit: Kapcsolat a szellemi világgal

 

Ez a könyv a médiumok tevékenységének titokzatos világába nyújt bepillantást. A túlvilággal való kapcsolat több ezer éves múltra tekint vissza, amely a különböző korokban, kultúrákban, sokféleképpen jelent meg, s így jelen van a mai világban is.


A könyv részletesen leírja a médiumi tevékenység főbb fajtáit: az elhunytakkal és a tanító szellemekkel való kapcsolatot, a szellemi világhoz való kapcsolódás folyamatát, valamint a túlvilág felépítését. A könyv magyarázatot ad több, ismert szellemi jelenségre, mint pl. a kopogó hangokra, a megidézésre és a próféták képességeire.

Megismerkedhetünk a szenvedő szellemek médiumi megsegítésével, az állatokkal és a növényekkel való mediális kapcsolattal, de a médiumok bukásával is. A könyv a medialitás különleges eseteinek leírásával zárul. Minden bemutatott témát ritka túlvilági beszámolók színesítenek.
A könyv nemcsak azoknak nyújthat nagy segítséget, akik már érzékelték a túlvilág létét, hanem azoknak is, akik részletesen meg szeretnék ismerni a láthatatlan világok csodálatos életét.

Részlet a könyvből:

"...a földi és a túlvilági lét közötti kapcsolat legfőbb jellemzője (fejlett szellemi szinten): a magasabb, égi erők leáramlása a Földre, s a lehetőség, hogy a földi ember itt, az anyagban is kapcsolódhasson a számára láthatatlan égi erőkhöz, amelyek „mindazt, ami a földön élt, átvilágították, megszentelték és teljessé tették”. A kapcsolat célja: a földi lét emelése az emelkedettebb világok felé, a szellemiesülés útján.
Láttuk, hogy az aranykorban számos kapcsolati forma állt fenn az ember és a túlvilág között (a szimbolikus kilenc híd), amely a szellemi bukással egyre csökkent, arra az egyre, ahol a földi testét levetett lélek átjut a szellemi világba. Ezen az egy hídon azonban már nem áramlik szinte semmi, ami megszentelné a földi létet, mert az ember alacsony szellemi szintre jutott. Mi több, ettől az egy hídtól a mai ember retteg, mert nem tudja, hogy hová vezet.
Ez természetesen a nagy tömegre igaz. A mai emberiség döntő többsége materialista, sőt még az ún. hívők nagy része sem hisz a túlvilágban. Ennek ellenére mindazok számára – legyen ez egy ember vagy egy kis csoport – az égből leáradó, megszentelő erőkkel való kapcsolat ma is lehetséges, ha a földi ember szellem relatíve fejlett. A medialiltás alaptörvénye: hasonló a hasonlót vonzza. „Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” ( Mt 18,20 – mondta Jézus. Ez tágabb értelemben azt is jelenti, hogy a túlvilág fejlett, áldást, gyógyulást, segítséget hozó szellemei azokhoz tudnak kapcsolódni, akik szellemileg hasonlóak. Ezért lehet megfelelő felkészültség mellett ma is kapcsolatba lépni a túlvilág fényesebb lakóival."

- - - - - - - 

Beszélgetés Szabó Judittal a spirituális ébredésről és a belső vezetőről - videó
forrás: Szabó Judit


Paulinyi Tamás, Szabó Judit: Üzenetek az égi világokból? - videó
forrás: Szintézis Szabadegyetem

2023. december 26., kedd

Aranyosi Ervin: Napi teremtés (mantra)

 


Világomban minden rendben van,
napról napra jól érzem magam.
Vágyaimmal sorsom építem,
hogy megérdemlek bármit – elhiszem!
Mágnes vagyok hittel vonzhatok,
amit kérek, mindent megkapok.
Frekvenciám a jó szintjén rezeg,
másokkal is csupa jót teszek.

Amit küldök, az hat vissza rám,
nem ejt panasz-szókat ki a szám.
Csodálom a szép természetet,
jó kedvűen élem az életet.
Tetteimmel teremtő vagyok,
mások lelkén szép nyomot hagyok.
Hiszen adni, mindig jó nekem,
sérelmeim mind elengedem.

Megbocsájtok mindent ami fáj,
nem hajt kényszer és nincsen muszáj!
Elhiszem, hogy boldog lehetek,
okot lelek, s gyakran nevetek!
Figyelem a szép érzéseket,
az vezeti minden léptemet.
Nincsen terhem, hát nem cipelem,
csupán csak jó történik velem.

Élem létem, nem panaszkodom,
fájdalmakhoz nem ragaszkodom,
haragomat mind elengedem,
ne mérgezzen, ne legyen velem.
Mosolyognak élő sejtjeim,
sokasodnak boldog perceim.
Világomban minden rendben van,
napról napra jól érzem magam.

- Aranyosi Ervin © 2018-08-31. -

- - - - - 

Aranyosi Ervin - Napi teremtés - videó
forrás:Balázs Csórics

2023. december 25., hétfő

Szláv népek karácsonyi mesefilmjei


Minden népnek megvannak a népmeséi, - ahogy a magyaroknak, úgy a szláv népeknek is. Ugyanazon mondavilág, - égi népek, égi világok, ahonnan csillagként pottyannak le hozzánk látogatók, vagy épp szivárványhídon érkeznek. Nagyon sok olyan szláv népmese van, - melyek télen, havas környezetben játszódnak, így hangulatosan beleillenek a karácsonyi műsorokba. Felvidéki magyarként gyerekkorom óta nagyon szeretem ezeket a meséket, mesefilmeket.
 
 
Ugye csak a bolond hiszi azt, hogy a mesebeli világ létezhet is valahol. Hogy az égi világok, varázslók, tündérek, egyszarvúak, sárkányok, csak a mesében léteznek. Hogy kapuk, átjárók lehetnek a világok között, hogy az égi népek megtudnak, (vagy megtudtak) minket látogatni. Elmesélek egy történetet, mely szerint nem is annyira bolond az, aki hisz a mesékben.

Egyszer valaha réges-régen az égi világból látogató érkezett a mi világunkba, a Földre. Akkortájt még kevés ember élt a Földön, de a népek, törzsek már léteztek, - melyekből később a nemzetek lettek. Minden népcsoportból kiválasztott az égi látogató egy embert, akit magával vitt az égi világba. Egy olyan világba, ahol az állatok beszéltek, az emberek ezer évig éltek, ahol a szeretet, jóság uralkodott. Majd az égi látogató megmutatta a kiválasztottaknak a Föld alatti világot is, ahol sötétség uralkodott, - ahol a gonosz szellemek, ördögök éltek.
Ezután megkérte a kiválasztottakat, hogy rajzolják le amit láttak, - rajzolják le a világokat, és rajzolják le az átjárókat. A rajzokat véssék kőbe, faragják fába, hímezzék ruhákra, - ügyelve arra, hogy a tudás öröklődjön nemzedékről nemzedékre. Óvják, őrizzék a tudást, - mert jön majd valaki odalentről, aki mindent megfog tenni azért, hogy az emberek elfelejtsék a Föld feletti, és Föld alatti világokat. Olyan varázslatokra lesz képes, mely elfelejteti majd az emberekkel, hogy kik ők, és hol helyezkednek el a mindenségben. Olyan bűbájt fog alkalmazni, melynek köszönhetően az emberek csak meséknek fogják hinni a valóságot.

Ezer évek teltek el, és még ezer évek. Úgy lett, ahogy az égi látogató megjövendölte, a Föld népét gonosz varázslatok manipulálták. A sötétségből érkezett látogató felismerte a rajzokat, - látta, hogy az összes nemzetet átjárja a tudás. Kőbe volt vésve, fába volt faragva, ruhákra volt hímezve. Látta, hogy lehetetlen mindent elvarázsolni, lehetetlen mindent megsemmisíteni. Ezért kikiáltotta, hogy minden népnek ősi tudása eretnek, pogány, - át kell térni egy hitre, egy ősi történetre. Egy olyan történetre, melyet kedve szerint formált, alakított, - azon hátsó szándékkal, hogy az ősi tudás feledésbe merüljön. Meseszerű, nevetséges történetté váljon, amibe talán csak a gyerekek hisznek. Vagy aki mégis megpróbál hinni benne, azt bolondnak gondolják.

Az égi látogató előre tudta mindezt, és nem bánta. Tudta, hogy eljön majd egy olyan kor, amikor már akkora lesz a gonoszság, hogy az emberek keresni kezdik az igazságot. Kutatni kezdik az ősök tanításait, és feltárják az ősi szimbólumokat. Felismerik, hogy népcsoporttól, nemzettől függetlenül ugyanazon történetek vannak elmesélve, és ugyanazon rajzok vannak kőbe vésve, fába faragva, ruhára hímezve. Az égi látogató tudta, hogy a teremtésben ciklikusan a fény uralkodik a sötétséggel felváltva. Hogy a fényben, aranykorszakban az emberek az egység részei, ismerve a többi világot, használva a tudást. A sötétségben manipulálva vannak, elvarázsolva vannak, elzárva a többi világtól, igazságtól.

Talán pirkad az újabb aranykor hajnala, mert egyre többen szabadulnak ki az egy nemzet, egy vallás béklyói alól. Egyre többen értik meg, hogy habár más nyelven beszélünk, más a bőrünk színe, - őseink vallásainak története, szimbólumvilág üzenete azonos, egységes. Egységes. Ugyanabba a családba tartozunk, ugyanazon égi látogató tanított minket egykoron, - azzal a céllal, hogy egy nap ezt majd felismerjük, és visszataláljunk hozzá a sötétségből, elkülönültségből.

Nincs már messze a teljes ébredés. Addig is a varázslatos világok ősi üzenetként visszaköszönnek a téli szláv mesefilmekből, vagy a magyar népmesékből. Vagy bármely népcsoport népmeséjéből.

forrás: Zsigray András

- - - - - - 

A cukorbot legendája adventi történet - videó
forrás: Yep Naná

2023. december 24., vasárnap

Müller Péter: Karácsonyi üzenet - Itt a régóta várt pillanat!

Mostanáig kóboroltál az üzletekben, plázákban, butikokban. Mostanáig fizettél, szállítottál, főztél, sütöttél, csomagoltál, cetliket írtál, takarítottál, hurcoltad haza a fát, fölállítottad, gyertyákkal, izzókkal, angyalhajjal ékesítetted.


Dolgoztál, robotoltál, igyekeztél, lihegtél, és gyötörted a lelkedet: „Kit felejtettem ki?” Most végre itt van mindenki. Akikre azt mondja a nyelvünk: a hozzátartozóid. Jó szó. A sokmilliárd ember nem tartozik hozzád. Ezek igen. Ők jönnek el az ágyadhoz, ha beteg leszel, és ők állnak majd legközelebb a koporsód körül. A többi ember távolabb él tőled. Most itt van körülötted az a néhány ember, aki a sorsod játékában főszerepet kapott, nem tudni, miért. Mint egy színdarab fontos jelenetében, összejöttek mind, csomagokkal, éhesen, türelmetlenül, zajongva, zűrös és csillagtalan lélekkel – mert manapság a lelkünk zűrös, zaklatott és csillagtalan.


Az is lehet, hogy nincs itt senki. Most van az a pillanat, karácsony estén, amikor rád szakad az érzés, amit a hétköznapok során nem éreztél, mert megszoktad – hogy egyedül élsz. Nincs senkid. Sokan éljük át ilyenkor a magányt. És sokan a lázas nyüzsgést, a zűrzavart, az örömöt, hogy együtt vagyunk végre… és azt is, hogy ebből az „együttből” hiányzik néha a meghittség. Még jó, ha a fa körül elhangzik a „Mennyből az angyal”, de ez sem az igazi, mert a mohó szemek a földet kutatják, a fa alatti csomagokat: „Mit hozott Jézuska?”

Elfelejtettük, hogy Jézuska nem hoz semmit. Neki sem volt semmije. Csak egy szál köntöse, arra is kockát vetettek a katonák, halála után. Jézuska csak békét tud hozni. És csendet a szívben. És szeretetet – ami a világ legnémább, legnyugodtabb, legszótlanabb állapota. És láthatatlan. Nincs benne lihegés, nyugtalanság, idegesség és lárma. Szertelen lélekkel nem lehet szeretni. Benne van a csodálatos magyar szóban: hogy aki SZER-telen, az nem SZER -et.

Nyugodj meg. Találj egy pillanatot, vagy kettőt, és menj ki a levegőre. És szívd be magadba az éltető, friss levegőt. Mélyen. Jó mélyen, és többször is. Sóhajts ki, és lélegezz be. Lassan, mert a sóhajtás és a lassú, mély lélegzés megnyugtat. És ha egy kicsit megnyugodtál végre, nézz föl az égre. Ha csillagos az ég, válassz ki egy csillagot. Ha felhős, tudd, hogy a csillagod azért ott van, csak nem látod, mert felhő takarja. Ha hull a hó, hagyd, hogy arcodra hulljanak a hópihék: az angyalok küldik neked, a végtelenből – és ingyen. Éld át a csodát. A mindenséget – és önmagadat.

És most figyelj jól: A karácsony a születés ünnepe. Valaminek vége van – és valami most jön létre. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül, egy gyűlölettel teli, sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. Csak szüless meg. Szüld meg magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska az egész elmúlt éved sötétségét eloszlassa! Várj egy kicsit, míg érzed, hogy a kis gyerekláng megerősödik benned. És utána menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet. És az új arcodat. És azt a meggyőződésedet, hogy az életünk díszlete nem egy szoba – hanem az egész világmindenség. 
És a legszebb ajándék: egy ölelés. Egy mosoly. Vagy még az sem – csak egy gondolat: „Szeretlek”.

- forrás: nlc.hu -

- - - - - 

Hallelujah - Adventi Flashmob a Bazilikánál (2016. december 11.) - videó
forrás:Együtt az Autistákért Alapítvány


Ötlet: Út a Mosolyért Alapítvány 
A videóban közreműködők: Szulák Andrea, Hevesi Tamás, Kasza Tibor, Veres Mónika Nika, Kollányi Zsuzsi, Berkes Olivér

A legkedvesebb vendégDrága Istenem, légy vendég, e szép ünnepen,
és add áldásod családomra, hadd érezzék mind,
míg oltalmadban lehetünk, míg, Te, vigyázol ránk,
nem árthat nekünk sem bűn, sem gonoszság.

Szerény a hajlékunk, de oly szívesen látunk,
hiszen szereteted által gazdagabbá válunk,
és szívünket is megtölti majd az-az emberség,
amire tán most van a legnagyobb szükség.

Fenyőfánkon a csillagszórók azért tündökölnek,
hogy fényükkel téged és is átmelengessenek,
ha majd úgy éreznéd, érző szíved fagyossá teszik,
azok, akik szereteted nem értékelik.

Látogass el, jó Uram, minden olyan házba,
ahol az emberi szíveknek nincs más gazdagsága,
annál az örömnél, ami, a Te, szívedből árad,
mikor látod, hogy mily nagy boldogsággal várnak.

Amíg ez a világ, világ lesz, hidd el, jó Uram,
mindig lesz, akinek szívében szeretet fogan,
és mindig lesz olyan is, ki méltón emlékezik meg,
arra, hogy a jelenléted mily sokat jelentett.

- Kun Magdolna -

- - - - - - -

Tánczos Katalin: AZ ÉN MIATYÁNKOM - videó
forrás:albanocarrisi66


Kapcsolódó írás
Tánczos Katalin: AZ ÉN MIATYÁNKOM

Tánczos Katalin versei:

2023. december 22., péntek

Müller Péter karácsonyi üzenete: "Vannak angyalok!"

Életem legszebb, megrendítő karácsonyát az „Aranyfonál" című könyvem végén írtam le. Egy magas világból érkezett angyali szellemiség szólt hozzám és a barátaimhoz, kilenc fehér gyertya lángoló fényében, és azt mondta: „Tanuljátok a mosolyt, a Csoda mosolyát, amelyre nincs magyarázat!"
Igen, az élet: csoda!


És vannak angyalok! Karácsonykor főleg. Teli van velük az a Föld körüli szféra, ahol mi régóta nem látunk már senkit. Szemünk az űrbe tekint, életet nem lát sehol, csak repülőket, viharfelhőket és holt csillagokat.

Nem tudunk róluk. Nem is hiszünk bennük.
Számunkra nem léteznek.
Elvesztettük a csodát.

De nélkülük, nincs karácsony.

Vannak angyalok! forrás: THINKSTOCK

Angyalok nélkül nem születik a Földre gyermek, és nem születik meg a sötétségben a Világosság.
Bevásárlás után, ajándékcsomagolás után, főzés után, terítés után, zaj, zűrzavar és ricsaj után, vagy ha nincs senkid, s úgy hiszed, egyedül hagytak, állj meg egy pillanatra, és próbálj ne a kétkedő eszeddel, ne a szorongó lelkeddel, ne a hétköznapi, sötét vakszemüvegeden át, hanem a látó szíveddel nézni, azzal az ösztönös, csodalátó tekintettel, amely valaha az egyszerű bibliai pásztorokat vezette, és akkor megérzed, hogy a mennyből az angyal tényleg lejött hozzád, és azokhoz, akiket szeretsz, és azokhoz is, akiket nem szeretsz, és azt üzeni, hogy menj ki a szorongás sötétségéből, a gondból és a reménytelenségből, és éld át, legalább egyetlen este éld át, hogy bármilyen bajban vagy: nincs baj!

A fényt a sötétség nem tudja legyőzni.

Az angyalok nem engedik.
A karácsony a gyerekeké.
És azoké, akik nem felejtették el, hogy az Élet: csoda.
Éld át! És mosolyogj!

- forrás:life.hu -

- - - - - 

Kapcsolódó írás
Aranyfonala mindenkinek van

- - - - - -

Müller Péter: Az angyalok - videó

2023. december 20., szerda

Medek Tamás spirituális író válaszol 54.


Mi a különbség a szellem és a kísértet között? 
(egy kedves hozzám forduló kérdése)


Mindannyian szellemek (lelkek) vagyunk. Teljes létezésünknek jelenleg a reinkarnációs időszakát éljük, tehát felváltva, hol testben a fizikai világban, hol test nélkül a szellemi világban vagyunk.

(Testi életeink egymásból következnek, mindig azt tapasztaljuk meg, amit korábban mi okoztunk másoknak, hogy ebből megtanuljuk végül, hogyan viseltessünk mások iránt.)

Néhány esetben előfordul, hogy a test halála után a lélek nem tér vissza a szellemvilágba, nem kel át a fénybe, és több-kevesebb ideig itt ragad a köztes térben. Általában azért, mert túlságosan is ragaszkodik valakihez vagy valamihez az éppen hátrahagyott életéből és/vagy nem kellő tudatossága miatt.

Persze előbb-utóbb mindenki belátja, hogy vissza kell térnie a szellemvilágba, hogy tovább tudjon haladni (ki fél év alatt, ki 500 év alatt), de addig is itt marad, melyhez még itt élő emberektől kell energiát nyernie, s mely időszak alatt saját maga is ilyen-olyan megnyilvánulhat a még itt élők számára. Mondhatni kísért bennünket.

Azt a szellemet nevezzük tehát kísértetnek, aki egy hibás döntése következtében még itt maradt a köztes térben, s ebből következően (törvényszerűen) itt létének tanúbizonyságát is adja.

- - - - - -

Hogyan fogom felismerni odaát az ebben az életben ismert szeretteimet? Hisz testük csak itt van. 
(egy kedves hozzám forduló kérdése)

Az ismereteim és a szellemi közléseim szerint a más lelkek (például az ebben az életben ismert szerettei) felismerése nagyon magától értetődő dolog. Egyrészt, mert az érkezésünk után teljesen úgy látjuk őket, abban a formában és alakban, ahogy most ismertük őket, másrészt gondolati úton is érintkezünk velük olyankor, tehát ha ránézünk egy lélekre, egyszerűen tudni fogjuk, hogy kik ő.

Tudni kell, hogy a mostani fizikai testünknek a "tervrajza", tehát a formája (is) egy energetikai lenyomatként odaát is él. Sőt, ott él igazán, amit most látunk, annak az "csak" egy, a fizikai világban megtestesült alakja. Odaát tehát "felvehetjük" ezt az alakot, amit ott persze már nem szó szerinti fizikai test lesz, hanem annak egy energia lenyomata, de ott és akkor, azt (majdhogynem) ugyanúgy fogjuk érezni és látni, mint itt. Azonban - mivel a testi forma csak a testi világ sajátja - ezt a formát csak addig használjuk odaát, amíg az a teljes tudatosság vissza nem tér, amivel a leszületésünk előtt is rendelkeztünk. Amíg még érzelmileg kötődünk az éppen hátra hagyott fizikai életünkhöz.

Amint ez megszűnik (idővel mindenkinél megszűnik, mint ahogy ébredés után is reggel előbb-utóbb szembesülünk azzal, hogy eddig aludtunk, most ébren vagyunk), akkor már nem szükséges, hogy mi ebben az alakban mutatkozzunk vagy hogy mások így mutatkozzanak előttünk. Akkor már energia lényekként mutatkozunk egymás előtt, ami most földi ésszel nehezen elképzelhető, azonban ott és akkor az lesz a természetes. S akkor már felettébb igaz lesz az, hogy telepatikus úton fogjuk felismerni a másik lelket. 
Tehát ránézünk és egyszerűen tudni fogjuk, hogy ki az - amennyiben már ismertük őt.

- Medek Tamás spirituális író - tudatostudat.blog.hu -

2023. december 19., kedd

Egy hatalmas tanítás Chico Xavier-től

 

Részlet a 'Levelek a túlvilágról' (Chico Xavier anyái) című filmből


Chico Xavier egy, a kétezres évek elején elhunyt brazil író, médium volt. A közvetítéseiből több tucat könyv s jó pár film is készült. E filmek közül magyar felirattal az 'Otthonunk', az 'És az élet megy tovább', s a 'Levelek a túlvilágról' című érhető el. Megtekintésük mindazoknak kötelező jellegű, akik a létezés igazságát keresik, s a spiritualitás ösvényén járnak. 
Általuk teljesebb képet kaphatunk mindarról, ami a lélekre vár a test halála után. Közöttük a 'Levelek a túlvilágról' című, különösen ajánlott azoknak, akik egy családtagjukat (gyermeküket) vesztették el. Én azonban most nem ezért - pontosabban nem csak ezért - teszek említést e filmről, hanem a benne elhangzott tanítások közül szeretnék kiemelni egyet.

Chico Xavier brazil médium (1910-2002)

Az alábbiakban a film részleteiből következnek sorok - így ha gondolod, csak azután olvasd el, miután a filmet megnézted, melynek a linkje a cikk végén lesz!

A film tulajdonképpen azért kapta a 'Chico Xavier anyái' címet, mert azon esetekről szól, amikor Chico, gyermeküket elvesztett édesanyáknak nyújt vigaszt azzal, hogy a gyermekük, halálon túli üzeneteit tolmácsolja számukra. 
Egyik ilyen anyuka a kisfiát egy kerékpáros baleset következtében veszítette el. A család bébiszittere vitte el biciklizni a kisfiút, s ez végződött egy olyan balesettel, mely végül a tragédiát okozta. 
Idővel az édesanya felkereste Chico-t, s kettejük párbeszédéből emelnék ki most egy - számomra fontosnak tartott - részletet:

Chico Xavier: Gyermekem, megköszönted a bébiszitternek?

Édesanya: Nem, Chico. Őszintén megbocsájtottam neki, de nem köszöntem meg.

Chico Xavier: Meg kellett volna. A fiadnak mindenképpen el kellett mennie. A bébiszitter az eszköze volt ennek. Képzeld el, ha a te öledből esett volna le, nem a bicikliről. Elviselnéd azt a bűntudatot?

Édesanya: Nem.

Édesanya: Köszönöm, Chico. Köszönöm.

Chico Xavier: Isten áldjon gyermekem.


pillanatképek a filmből


Azt hiszem, nem kell túl sokat hozzáfűznöm, miért is emeltem ki ezt a részt. 
Többször is írtam már magam is arról, hogy egy halál - a lélek szemszögéből - sohasem váratlan vagy véletlen. 
Ha egy halál megtörténik - az öngyilkosságot leszámítva, melyről legutóbb írtam -, annak meg kellett történnie. Minden más körülmény csak az eszköze annak. 
S e kiragadott esetben, bár a legkevésbé sem gondolnánk arra, hogy köszönettel tartozzunk annak a személynek, aki ha akaratlanul is, de egy szerettünk halálát okozta, mégis köszönettel tartozunk, hogy e muszáj, kénytelen tettet, a lelke, többnyire még a leszületése előtt, magára vállalta. Azt gondolom, e rövid párbeszéd, melyet kiemeltem a filmből, egy olyan egyszerű, de hatalmas tanítást ad át mindannyiunk számára, amire magunktól talán nem is gondolnánk, észre sem vennénk.

A teljes filmet ITT lehet megtekinteni.

- Medek Tamás spirituális író, segítő -

- - - - - - -

Kapcsolódó írás

A világhírű brazil médium, aki feltárta nekünk a túlvilágot – Chico Xavier + 3 Film

2023. december 17., vasárnap

A festészet mágusa: Hellebrand Henriett festőművész, keramikus, költő, író


"A festészet számomra több, mint az önkifejezés eszköze, hiszem, hogy a festményeim önálló életet élnek és létükkel pozitív befolyást gyakorolnak környezetükre."
- Hellebrand Henriett -


"Számomra a színek a lélek energiáját jelentik. Nekem például nem anyag a víz, a levegő vagy a kő, hanem élő energia, mely be van sűrűsödve ebbe a világba. Ez azt jelenti, hogy a festmény sem csak képi tartalommal rendelkezik, hanem energiával, szeretet érzéssel. Megvan az az érdekes képessége egy festménynek, hogy amikor valaki előtte áll, és belemélyed, megnyitja a lelkét. Ez a titka a képeknek. A lélekhez szólnak "– fejtette ki a festőművész.


Hangsúlyozta: az ősiség témája különleges helyet foglal el a szívében. Az ősi magyarságot ábrázoló festményeinek legfőbb célja, hogy eleink erejét közvetítse, melyből erőt meríthetnek a mai, rohanó és gondterhes világunkban élők.

Hellebrand Henriett: Lélek fohásza

Milyen ebben a világban spirituális Művésznek lenni, kérdezik tőlem a fiatalok? Ha egy szóval akarnék válaszolni, hanyagul rávághatnám: Nehéz..

Nehéz dolog tudni, érteni, egy olyan világban, ahol a süket fülek, vak tekintetek hallatnak és láttatnak.
Még mindig a szemüknek hisznek, hiába oly sokan adták az életüket, mint fényes útjelzők, hogy a szív és a lélek erejével látjuk csak a valóságot, minden más a sötétség útvesztője..

Hellebrand Henriett: Magyarok Nagyasszonya

Nehéz és nemes feladat tisztán hallgatni, nem erőltetni, csak némán, láthatatlanul ölelni és erőt adni az alkotáson keresztül..

Nehéz látni a sötétséget, ott ahol sokan hamis fényt néznek üres szemeiken keresztül, miközben lelkük a valódi Fényből kiállt vissza: " Ébredj, ismerd meg a saját Fényed!"..

Igen, nehéz a sok hamis fényhozó között járni,,

Hellebrand Henriett: Ég az éghez Föld a földhöz

Nem vagyunk azonban védtelenek mi művészek, akiknek pajzsa az isteni alkotó Erő,..
Mi, akiknek kardja a hit lángja, mely lelkesíti az alkotó erő befogadóját, mi akiknek a legnagyobb fegyvere az önzetlen szeretet, mely a valódi alkotó erő forrása.

Igen, a szeretet fegyver, az egyetlen Erő, mely képes behatolni a legnagyobb sötétségbe is,.. önmagát áldozza fel, mert a szeretet osztható,..

 
Hellebrand Henriett: Angyal érintés

Azok, akik úgy gondolják, hogy a szeretet nem fegyver, ők még alszanak, talán már megcsiklandozta őket egy-egy kósza fénysugár, s kezdik ébreszteni, de még nem lobbant be a világosság fénye csukott szemeiken keresztül..

Milyen csoda a magyar nyelv: szer-etet.. A "szer" az ősidőkben az Erőt jelentette, mely összead, összehív..

Hellebrand Henriett: Rafael a gyógyító arkangyal

Hiszek benne, hogy a sok művész lángja összeadódik, s egy közös láthatatlan forrásból ered,, de külön-külön járjuk be ezt az Utat életeken át..

Azonban nemcsak spirituális oldala van a művészetnek drága fiatal lelkek..
Nem könnyű a Művésznek, ebben a világban, ha a pénz kerül szóba.. "beárazni".. szokták mondani sokan.
Igen van ára mindennek,, egy festőnek a rengeteg festéknek, vászonnak, egy írónak a nyomdaköltségnek, egy keramikusnak az égetésnek, agyagnak.. még sorolhatnám mi mindenből épül fel az anyagi világban egy műalkotás,,

Hellebrand Henriett: maradj velem

Vannak azonban ennél sokkal fontosabb és nehezebb fogalmak, melyekkel szembesül az a lélek, aki születése pillanatában elhivatott...

Hellebrand Henriett: Fényből jöttem

Van-e ára az Életidőnek? Van-e ára annak az Erőnek, mely Veled él, s együtt adjátok tovább a lángot?..
Az erőtlenek világában, az Erőnek ára van,, nem pénzbeli,...ne várjátok, hogy ezt az alvók megértik és majd megváltjátok őket..

Hellebrand Henriett: Angyali üzenet

Drága Lelkek, Ti, akik újra és újra leszülettek, Ti tudjátok, hogy a Tudás, Hermetikus..
Az idő zárja le.. Nem mi fogjuk felébreszteni az alvókat, ahogy egy csecsemőt sem ébresztünk fel, ha délután elszunnyad és nem kezdjük el magyarázni neki a világ teremtésének kvantum elméletét..
Nincs még itt az ideje,..

Egyet tudsz tenni, a legszentebbet, amiért ideszülettél: HATNI...

Hellebrand Henriett: Szent Anna a családok védőszentje, a betegek patrónusa

Aki már ébredezik, vagy közel áll a fényhez, Ő érzi majd és egyre jobban ébred, ahogy HAT rá a festményed, költészeted, írásod, ékszered, szőttesed,...

Ne add fel, ha a világban látod a sötétet, jó dolog látni, kevesebb lennél, ha nem így lenne,.. hisz feltudod ismerni a különbséget.

Hellebrand Henriett: Gyógyító fény áldása

Nem kell mindent elmondanod, ne tedd.. inkább add ki magadból, a Te beszéded a mágikus ecsetvonás, a költészet láthatatlan mögöttes szavai, a szőttesed titkos formái, a szobraid rejtett mozdulatai..

Ezért érdemes itt lenned, némán, csendben,, tudván, hogy "csak" kevesen értenek igazán,.. de vannak, ŐK, akik látják, akik túl látnak a sötétség fátylain Ő értük érdemes , Szeresd Őket és Tenmagad, ahogy a Teremtőd is szeretett, amikor Rád bízta önmagát és egy darabot kiszakított magából, hogy Beléd helyezze szívét..

Hellebrand Henriett: Boszorkány Papnő

Mert a szeretet osztható, az önzetlenség képes egyedül megosztani,.. légy hát büszke, hogy innen nézve láthatatlanul, de a Fény birodalmából látván, messzire világítva alkothatsz,.. újra és újra adsz magadból, hogy minden egyes alkotói pillanatban visszanyúlhass az Égbe..

- Hellebrand Henriett -

Hellebrand Henriett: Lélekfény 

Hellebrand Henriett festőművész:


Hellebrand Henriett Art / Heni Galéria HD / - videó
forrás:Hellebrand Henriett


A festészet mágusa - Hellebrand Henriett, Jakab István - videó
forrás:VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ

2023. december 15., péntek

„A mennyország egy szuperfejlett utópia, egy város a lelkeknek" – Állítja a halálból visszatérő Hilda

 

Egy a halálból 6 óra után visszatérő nő megdöbbentő dolgokat mondott arról, milyen is a Mennyország.


Egy szuperfejlett utópisztikus civilizáció van a „másik oldalon”?

A Menny tulajdonképpen nem más, mint a jövőbeli emberiség utópisztikus világa?

Megdöbbentő beszámoló borzolja a kedélyeket, ami erre utalhat.

Hilda Emmerith azt állítja, hogy 6 órát töltött a túlvilágon.

Legalábbis ennyi ideig volt a klinikai halál állapotában. Olyan súlyos volt ugyanis egy autóbalesetet követően az állapota, hogy az orvosai órákon át küzdöttek érte.
Ez alatt a hat óra alatt elmondása szerint átkerült egy másik létsíkba, a halál utáni létezésbe.

Az idő teljesen máshogy telt, minden lelassult. Én ott csupán néhány percnek éltem meg ottlétemet, később az orvosok ébresztésekor derült ki, hogy 6 órát tölthettem ott valójában – meséli Hilda.

Hilda azt is elmondta, hogy saját szemeivel látta az úgynevezett Mennyországot, melyről annyit ír a Szentírás.
Ez a hely azonban egyáltalán nem olyan volt, mint elsőre hitte.
Mindent fény árasztott el, egy szuperfejlett város lebegett a felhők között.
Valamiféle levitációs technológia hajthatta, mert hangtalan volt az egész, és nagyon modern. Bárkik is alkották ezt a mennyei várost, több tízezer évvel előttünk járnak a fejlődésben -fejtette ki.

Egy egy igazi utópia volt.
Egy idegenvezető vezetett körbe, akiről Hilda úgy sejti, hogy maga Isten, vagy Jézus volt.

A fényárban úszó alak tájékoztatta, hogy minden tiszta lélek ide kerül a halál után, és a városállam nem használ pénzt, nincsenek autók, itt mindenki asztráltesttel rendelkezik és „képes ott lenni, ahová gondol”.

Hilda elmondta, hogy pár perc után azt mondta neki a fényalak, hogy ideje visszatérnie, mert itt máshogy telik az idő, és még feladata van a Földön.

A lelkek városába ugyanis csak azok érkeznek meg ténylegesen, akik elvégezték sorsfeladatukat, ilyenje pedig mindenkinek van, kivétel nélkül.

Hilda története nagyon sokakat megihletett, és rengeteg vita alakult ki arról, hogy valós lehet-e az általa látott „modern mennyország”.

Egyesek szerint amit látott nem más, mint az emberiség jövője, vagyis valójában a Mennyország nem más, mint a jövő, amiben az emberiség megtanult békében élni a világgal és képessé vált egy magasabb létezési szintre lépni.

- forrás:titkokszigete.hu -

- - - - - - 

Beszélgetés Szabó Judittal: A szférák - a lélek lakhelyei két inkarnáció között - videó
forrás: Szabó Judit


- - - - - - -

A mennyország kapuja? „Égen látott angyalok kórusa” - videó

2023. december 13., szerda

Késmárki László: Az önbeavatás kulcsa - Az Élet Mesterének nagy könyveAz elfogadás pillanata a legfontosabb pillanat - Ekkor járulsz hozzá leginkább fejlődésedhez és a bölcsesség megszerzéséhez.


Nem lehetsz valaki vagy valami áldozata, mert mindig magad teremted meg a valóságot magad körül.

A múltbeli földi inkarnációid egyben a jelenlegi életed is (párhuzamos valóság), így minden, amit még nem fejeztél be, biztosan visszatér hozzád (és ez alkalom arra, hogy újra szerethess, és elfogadd mindazokat a dolgokat, körülményeket és embereket, akik jelen vannak mostani inkarnációdban).

Valójában minden, ami valaha történik (és történt) veled, a te érdekedben történik.

Az élet arra törekszik, hogy elérje azt a pontot, ahol készen állsz arra, hogy elfogadd, ahogy van.

És ebben a pillanatban megérted, hogy minden a legjobb felé halad. Ez az elfogadás pillanata.

Mi az elfogadás? Ez annak a mély megértése, hogy nagyon harmonikus világban élünk, és mindazt, ami velünk történik az életben, feltétel nélkül, panaszok és sértések nélkül kell elfogadni. Tedd át a gyakorlatba a törvényeket: „A külső a belsőt tükrözi” és „a hasonló vonzza a hozzá hasonlókat”!

A már megtörtént elfogadásával járulsz hozzá leginkább a bölcsesség megszerzéséhez.

Azáltal, hogy új dolgokat történtetsz –amikor eljön azok ideje – bizalmat ébresztesz önmagadban. Semmilyen haszna nincs annak, ha megpróbáljuk „átdolgozni” a már megtörténteket, vagy megakadályozni azt, ami még várat magára.


A múlt és a jövő csak a képzeletünkben létezik, és nem támaszkodnak semmi valósra, de az a mód, ahogyan felfogjuk őket, életünk anyagává változtathatja őket.

Fogadd el azt, ami most van ideálisnak, mert Felsőbb Éned alakította –kizárólag– a magad érdekében! Nem kárba veszett idő, ami most van.
A múlt mindig veled van, jelen van a jelenben is.

Választhatsz: vagy sajnálkozva nézed a múltad, de akkor az a jelen pillanatra is hatással lesz, vagy úgy értékeled, hogy karma-lehetőségként az a lehető legideálisabb volt, s akkor a jelened boldog lesz.

Gondolj az életedre, mint a legjobb tanárra, és tiszteld annak minden tanítását, még a fájdalmasnak tűnőt is!

Minél inkább elfogadod gyengeségeid és hibáid, annál inkább meglátod bennük az ajándékokat, és annál nagyobb haszonra teszel szert általuk.

Ha elfogadod azt, ami érkezik hozzád a jelen pillanatban –ahelyett, hogy harcolnál vele –az kiküszöböli a félelmet, és megváltoztatja a rád gyakorolt ​​hatását. Fogadd el egyesével a gyengeségeidet, és mutasd meg a világnak – s látni fogod, hogy eltűnnek!

Ha elfogadod azt, ami van, megnyílik előtted mindezen események mélyebb célja (értelme), amely lehetővé teszi, hogy fokozatosan eltávolodj a szenvedéstől.

Nem vagy áldozat, mert a saját fejlődésed érdekében teszed, amit cselekedsz.

Fogadd el minden érzésed és az élet valamennyi pillanatát olyannak, amilyen, és vedd áldásnak, légy hálás mindazért, ami veled történik! Amikor minden esemény mögött meglátod az álcázott áldásokat, akkor megnyílik a szíved, mivel csak ő lát teljes képet arról, hogy valójában mi történik.

- Késmárki László:Az önbeavatás kulcsa Az Élet Mesterének nagy könyve Ankh Kiadó 2023. -

forrás: Késmárki László

- - - - - - 

Késmárki László - Apan Vayu mudra - videó
forrás: Répa Ati

2023. december 11., hétfő

Sándor Eszter (szellemgyógyász, spiritiszta, médium) – Mi van a halál után?Itt rekedt szellemek – Mi van a halál után?

A szellemekkel játszani veszélyes mutatvány. Kell-e félni a szellemektől? Mitől lehet szellemvándorlás? Mi a szellemlevétel protokollja? 

Miért nem tud minden szellem tovább jutni? Mivel tartjuk vissza és nem engedjük el eltávozott szeretteink szellemét? Mi történik azon lények szellemével, akik önkezükkel vetnek véget életüknek?

 Mennyi ideig vannak itt a szellemek a test halála után? Kapcsolatba lehet velük lépni a távozást követően is? Mi történik a köztes térben? Tudjuk ezt észlelni? 

Fel lehet-e készülni a halálra? Mi a javasolt, hogyan intézzük a halottak napi megemlékezést?

Itt rekedt szellemek – Mi van a halál után? – Sándor Eszter, Horányi Ágnes beszélgetése
forrás:VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ - videó


Honnan tudod, hogy szellem van rajtad? 

Mi lehet annak a jele, ha szellem van rajtunk? Mit akarnak tőlünk a szellemek? Mire van nekik szükségük? Mire kérhetjük fel a szellemeket? 

Rajta lehet-e másokon a szellemtestünk, anélkül, hogy tudnánk róla? Mi minden történhet a szellemvilágban, amiről mi nem tudunk, de érintve vagyunk? 

Milyen hatással vannak a spirituális és egyéb szellemidéző, vagy szellem-levevő szertartások a szellemvilágra? Mi történik a temetéseken? Hogyan hat a fizikai síkra, amikor a szellemi térben rendeződik valami?

Honnan tudod, hogy szellem van rajtad? – Sándor Eszter, Horányi Ágnes beszélgetése 
forrás:VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ


Sándor Eszter - Mi történik a szellemmel a halál után? 
Hogyan érdemes kimenni a temetőbe? - videó
forrás:Sándor Eszter


Kapcsolódó írás

Sándor Eszter médium, szellemgyógyász

Sándor Eszter – Szellemgyógyász, spiritiszta, médium


2023. december 9., szombat

TÓVÖLGYI TITUSZ: VAN-E MÁS VILÁG?

 

A spiritualizmus pedig bebizonyítja, hogy szellemi erő hoz létre minden anyagot, 
de az anyag nem hoz létre szellemet soha, mert a szellem az, ami öröktől fogva van, ami az alkotás hatalmát és erejét képviseli.


Részletek a könyvből:

Köztudomású, hogy a spiritisztikus szellemi jelenségek valóságát, a londoni „Dialektikai társaság” (The Comitee of the London Dialectical Society) egy erre kiküldött bizottsága határozottan kijelentette és nyilvánosságra hozta. Harminchárom tekintélyes, tudós férfiból állt e bizottság, amely ismét kisebb, szűkebb körű bizottságokra oszlott. Ezek a bizottságok spiritisztikai kísérletezések megtartására és ellenőrzésére küldettek ki, számos ily kísérletezést vittek és vitettek véghez, s az eredmény az lett, hogy: a szellemi jelenségek valódiságát elismerték.

Tény, hogy a ma uralkodó materializmussal szemben, a spiritizmusnak körülbelül az a helyzete van, amely volt a kereszténységnek a pogánysággal szemben. A különbség az, hogy a kereszténység megalapítója Krisztus a tudományos téren nem volt tekintély, valamint tanítványai is egyszerű, tanulatlan emberek voltak. Nem vethető tehát szemére az akkori idők műveltségi foka szerint túlművelt római társadalomnak, hogy míg a római patrícius vérből származott Pál apostol a keresztény tanok
védelmére fel nem lépett, és Konstantin császár e tanoknak meg nem hódolt, ama tanok hirdetőit tudatlan képzelgőknek, csalóknak és ámítóknak tartotta. Míg ellenben ma a legtudományosabb
emberek egész tekintélyükkel, s a karakterükkel járó szavahihetőség egész súlyával lépnek fel, s íme a tudományosságban velük egy kategóriába éppen nem osztható materialista társadalom állításaik felett teljes önhittséggel mosolyog.

Ebből látható a mai társadalom teljes vallástalansága és képmutatása, mint következménye ama papi túlzásoknak, amely papi túlzások az emberek szívében élő hitet minden földöntúli
iránt kiölték. Most tapasztalni teljesen, hogy a kereszténységnek éppen az a része, mely azelőtt a hit terjesztésének élén állt - az értelmiség - ma teljesen feladta hitet, és nem hisz Istenben, nem
hiszi a láthatatlan istenséget, a lélek halhatatlanságát, szóval nem hisz semmit, amit szemeivel nem láthat, és kezeivel nem tapinthat. Hogy egész vallásos áhítata külszín és képmutatás.
Innen a megrögzött kételkedés a spiritizmus felfedezéseiben; pedig ezek a felfedezések nem egyebek, mint tudományos térre vitt igazolásai a keresztény vallás amaz állításainak, hogy Krisztus igen is feltámadhatott és tanítványai előtt megjelenhetett; mert a lélek nem hal meg a testtel, hanem az
egyéniség típusának megtartása mellett a halál által mintegy újjászülettetik, s az örök életbe megy át.

„Sokáig és erősen kételkedtem, de Istenre
mondom, hogy halál után öntudatos és egyéni
élet létezik.”

Jackson Davis médium, ki  a spiritizmussal már évtizedek óta foglalkozik beszéli el a következő esetet:

1850-ben, június közepe táján lehetett, mikor egy két gyermeket vesztett bánatos apa Ohióból New-Yorkba jött. Hírét hallotta ama három hölgynek, kik mint nevezetes médiumok
New-Yorkban tartózkodtak, s ezek segélyével érintkezésbe akart lépni fiaival, ha igaz lenne, hogy a lelkek élnek ?
A hölgyek lakásán éppen akkor kezdtek meg egy kísérleti ülést, mikor az említett apa a szobába lépett, s a hölgyek felszólítására a kísérletezők közt ő is helyet foglalt.
Nők és férfiak vegyesen, mintegy tízen ülhettek az asztalnál.
Az Ohióból érkezett úr azon kérdésére: hajlandó-e valamelyik lélek vele érintkezni, a válasz mintegy lelkesülten, hatalmas hangokkal adatott meg, hogy igen.

Meg akarja magát a lélek nevezni? - kérdé ő. 

Erre válasz nem jött. Most az asztalnál ülők egyikének tanácsára, kérdését az illető úr következően formulázta:

- Ha különböző neveket leírok, s ezen nevek közül egyikre, másikra az irónnal rámutatok és a valódi nevet eltalálom, hajlandó-e a lélek a név azonosságát kopogás által igazolni?

Erre igenlő választ kapott, és amint a neveket írta, s a nevek közt elhunyt leányának nevére került a sor, az igazoló válasz azonnal meg lett adva. Az apa azonban, hogy kedves gyermeke
jelenlétéről meg teljesebb meggyőződést szerezzen; a következő kérdést tette fel:

Vajon egy másik lélek nem lenne szintén hajlandó érintkezésbe lépni velem?

Teljesen tiszta és érthető hangon adatott meg a készséget jelentő válasz. Az úr most fiúneveket írt, és amint a sor fia nevére került, az igazoló és elénk válasz azonnal hallható volt, de egészen más, az előbbitől teljesen különböző modorban.

Az apa szemei megteltek könnyekkel és örömében sírva fakadt. A gondolat, mely a temető sirhalmai közt szokott ténferegni, egyszere elterelődött e szomorú, néma helyről, s megifjodva feléledve fogadta magába a hitet: hogy íme, gyermekeire rátalált! A halálra ráfogott ama rémtettnek hatása, hogy az apának legféltettebb kincsei lettek elrabolva, egyszere megszűnt, s amaz
örömmé változott, melyet az elvesztettnek vélt, de megtalált kincs okozni szokott. 
Tehát beszélhetett feltalált öveihez és azok beszélhettek vele.

-Boldogok vagytok?
-Igen.
-És olykor felkerestek engemet?
-Veled vagyunk mindig, drága atyám.
-Szeretitek még a zenét, aminthogy szerettetek itt a föl-
dön? És élvezhetitek ott, ahol most vagytok?
-Igen.

És erre kopogással egy tisztán felismerhető melódiát adtak elő, melyet mint élők, kettesben 
szoktak játszani.

-Szeretnétek, ha veletek lennék ott, ahol vagytok?
-Még nem.
-Vajon szívesen térnétek e földre vissza?
-Nem. Boldog világ ez.

Az apa, örömtől repeső szívvel, nem tudott többet mondani; remegve, meghatottan állt fel 
és hálálkodva távozott.

Hallucináció volt ez, vagy nem? Az teljesen mindegy volt az apára nézve. 
A tudományra nézve nem, de az apára nézve igen.

Hogy tehát, a meghalás után, értve, közvetlen a meghalás
után hogy érzik magukat a testhüvelyüktől megvált lelkek, azt a szellemek eddigi összevágó 
jelentései, s minden eddig létező spiritisztikai műnek, illetőleg leírásnak nyomán a kővetkezőben adhatom elő:

Attól függ minden, hogy a lélek a földi élet alatt az értelmi
fejlődésnek mily fokara emelkedett; a testtől mily körülmények
közt és mily állapotban vált meg; remélt-e egy földöntúli életben,
ez a reménye erős volt-e avagy gyenge, s így előkészítette-e őt
arra, hogy halála után egy másvilágra fog találni?

(TÓVÖLGYI TITUSZ: VAN-E MÁS VILÁG?)

- - - - - - 

William H. Mumler (1832–1884) amerikai szellemfotós volt, New Yorkban és Bostonban dolgozott.

szellemfotói:

Mary Todd Lincoln férje szellemével

John J. Glover az öreg hölgy "szellemével"

Herrod egy fiatal médium volt, amelyet Mumler fényképezett1872 körül. (egyetlen „szellemmel”)

A teljes könyv ITT olvasható

- - - - - - -

Ki volt Tóvölgyi Titusz? (+1918) 
(Író, ellenzéki politikus, első magyar spiritiszta író)
Hangoskönyv videó
forrás: Kozsdi Tamás