2023. november 30., csütörtök

A Hubble Űrtávcső MEGTALÁLTA ISTENT


Einstein nem hitte el, hogy ez lehetséges, Stephen Hawking szerint pedig ez lehet minden idők legnagyobb tudományos felfedezése. 


Milyen felfedezés zavarta meg a múlt század legnagyobb tudományos elméit, és miért késztette őket arra, hogy újragondolják univerzumunk eredetét? 

Az új, erősebb távcsövek olyan rejtélyeket tártak fel az univerzumban, amelyek új kérdéseket vetettek fel az élet eredetével kapcsolatban. Mi ez a felfedezés, ami annyira alapvetően különbözik, és miért döbbentette meg a tudományos világot? 

Sok tudós elismeri, hogy az univerzum egy nagyszerű terv részének tűnik, de melyek ezek a lenyűgöző felfedezések melyek miatt Isten létezéséről beszélhetünk. 

A világegyetemnek valóban volt kezdete és az univerzum éppen megfelelő az élet kialakulásához. A civilizáció kezdete óta az ember csodálkozva nézte a csillagokat, azon tűnődve, hogy mik ezek és hogyan kerültek oda. Habár egy tiszta éjszakán az emberi szem körülbelül 6000 csillagot láthat, a Hubble és más erőteljes távcsövek azt mutatják, hogy ezermilliárdok halmozódnak fel több száz milliárd galaxisban. 

Napunk és a Föld pedig olyan, mint egy homokszem a sivatagban. A 20. századot megelőzően azonban a tudósok többsége azt hitte, hogy a mi galaxisunk jelenti az egész világegyetemet, és hogy körülbelül mindössze 100 millió csillag létezik. A legtöbb tudós úgy gondolta, hogy univerzumunknak sosem volt kezdete, és azt hitték, hogy a tömeg, a tér és az energia mindig is létezett. De a 20. század elején Edwin Hubble csillagász felfedezte az univerzum tágulását, matematikailag visszatekerve a folyamatot, kiszámította, hogy a világegyetemben mindennek van kezdete, beleértve az anyagot, az energiát, a teret és magát az időt is. 

Az univerzum kezdetének talán leghangosabb ellenfele Sir Fred Hoyle brit csillagász volt, aki gúnyosan „ősrobbanásnak” nevezte az eseményt. Makacsul kitartott elmélete mellett, miszerint a világegyetem mindig is létezett, sőt így tett Einstein és más tudósok is, amíg a kezdet bizonyítékai elsöprővé nem váltak. 

Végül 1992-ben bebizonyították, hogy a világegyetemnek valóban egyszeri kezdete volt, hihetetlen fény- és energiavillanásban. Bár egyes tudósok a teremtés pillanatának nevezték, a legtöbben „ősrobbanásként” emlegették. A tudomány nem tudja megmondani, hogy mi vagy ki okozta az univerzum kezdetét, de egyesek úgy vélik, hogy ez egyértelműen egy Teremtőre utal. Azok a tudósok, akik korábban a Bibliát, mint mesekönyvet gúnyolták, most elismerik, hogy a semmiből való teremtés bibliai felfogása mindvégig helyes volt. 

A fizikusok kiszámították, hogy az élet létezéséhez a gravitációnak és a többi természeti erőnek éppen megfelelőnek kellett lennie, különben a világegyetem nem létezhet. 

Ha a terjeszkedési ütem valamivel gyengébb lett volna, a gravitáció minden anyagot visszahúzott volna. Stephen Hawking szerint ha az ősrobbanás után egy másodperccel a terjeszkedés gyorsasága hajszálnyival kisebb lett volna, akkor az univerzum újra összeomlott volna, mielőtt elérte volna jelenlegi méretét. 

Másrészt ha a tágulási sebesség csak kicsit lett volna nagyobb, a galaxisok, csillagok és bolygók soha nem tudtak volna kialakulni. Az élet létezéséhez a Naprendszerünkben és a bolygónkon is megfelelő feltételeknek kell lenniük, például oxigén nélkül a víz nem létezhetne, víz nélkül nem lenne csapadék a terményeink számára, de más elemek, úgy mint a hidrogén, nitrogén, nátrium, szén, kalcium és foszfor, szintén nélkülözhetetlenek az élethez. 

Önmagában ez még nem minden, mert a bolygónk, a nap és a hold méretének, hőmérsékletének, relatív közelségének és kémiai összetételének is megfelelőnek kell lennie. 

De nem lehetne ezt az egészet a véletlennek tulajdonítani? Hiszen lehetetlennek tűnő dolgok számtalanszor dőltek meg a Földön is. Mi az esélye annak, hogy az emberi élet véletlenül a kozmikus történelem robbanásából ered? 

Egy tudós számításai szerint nagyobb az esély arra hogy megtaláljunk egy megjelölt homokszemet a Föld összes homokszemei közt, mint arra hogy az élet kialakuljon. 

Egy másik példa arra, mennyire valószínűtlen, hogy egy véletlen ősrobbanásból élet alakuljon ki azaz, hogy nagyobb az esély arra hogy ugyan az az ember egymás után több mint 1000x nyeri meg az ötöslottót. 

Ezeket figyelembe véve sok tudós arra következtet, hogy Valaki a színfalak mögött tervezte és teremtette az univerzumot. 

De ha ez így is van, akkor az a bizonyos valaki hogyan jött a világra.

- forrás: HUNiverzum -

A Hubble Űrtávcső MEGTALÁLTA ISTENT - videó
Zene / Music: The Sky is on Fire - Ambient Music

2023. november 28., kedd

Juhász Magda: De jó lenne...
De jó lenne jónak lenni,
mindig, mindig csak szeretni,
lelkem szállna, mint a lepke,
olyan könnyű, lenge lenne.

De jó lenne jónak lenni,
csak a szépet észrevenni,
nem félni, és nem remegni,
mindig, mindig csak szeretni.

De jó lenne jónak lenni,
a nagy Istent megkeresni,
a lábához kuporodni,
és az Igét befogadni.

De jó lenne... de nem lehet.
Farkasok közt nem élhet meg,
aki bárány, aki balga,
megrohanja azt a falka.

Megrohanják, leteperik,
mert a jót itt nem szeretik.
Lelkünk fáradt, szívünk remeg,
nincs közöttünk aki szeret?

Gyilkosságok, fegyver, átok
miért sújtja a világot?
Hisz` szeretni könnyebb lenne,
lelkünk szállna, mint a lepke.

De jó lenne jónak lenni,
egymás kezét megkeresni,
és a gonoszt mindörökre
eltemetni, elfeledni.

De jó lenne jónak lenni...

- Juhász Magda Budapest, 2007 -

- - - - - 

Juhász Magda: De jó lenne... - videó
forrás:Kölyök gólya (PinkD.)

2023. november 26., vasárnap

A Tagore sétányt mindenki ismeri, de ki volt Tagore?


Aki járt már erre, és megcsodálta a Balaton és a Tihanyi-félsziget panorámáját, biztosan elgondolkozott azon, hogy kinek köszönheti különös hangzású nevét a tó ikonikus sétánya. A névadó Rabindranáth Tagore Nobel-díjas indiai költő, festő és polihisztor, aki – bár nem tervezte – 1926-ban járt Balatonfüreden, emlékét pedig egy gyönyörű liget őrzi.

Rabindranáth Tagore

Hatalmas szenzáció volt 1913-ban, hogy az irodalmi Nobel-díjat egy indiai író-költő-drámaszerző, az 52 éves, bengáli anyanyelvű Rabindranáth Tagore kapta meg. Ez volt az első alkalom, hogy a világhírt jelentő elismerést nem európai szerzőnek ítélték oda. Tagorét hazájában ekkor már nagy tekintélyű, híres költőként tisztelték, Európában azonban csak egy évvel a Nobel-díj előtt megjelent, angol nyelvű verseskötete révén lett ismert.

Kalkuttától a Nobel-díjig

Tagore 1861. május 7-én született Kalkuttában, gazdag, ősi brahmin család 13. gyermekeként. Kastélyukban élénk volt a kulturális élet, a fényűző otthon színházi, bengáli és nyugati klasszikus zenei előadások helyszíne volt, Rabindranáth testvérei között filozófus, költő, zeneszerző, dráma- és regényíró is volt. A kisfiú magánúton végezte tanulmányait, tehetsége korán megmutatkozott. Egy álnéven, 16 éves korában írt versét a szakértők egy 17. századi költő elveszett művének tartották.

Apjának azonban az volt a terve, hogy fiából ügyvéd lesz, így a 17 éves fiút egy angliai iskolába küldte. Rabindranáth azonban nem fejezte be jogi tanulmányait, jobban érdekelte Shakespeare és a népzene, két év múlva pedig visszatért Indiába. Első kötete, az Összetört szív 1877-ben jelent meg Angliában, később már a „bengáli Shelley” névvel illették.

(Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary)

Íróként az 1890-es években volt a legtermékenyebb. Miközben birtokintézőként dolgozott, megírta leghíresebb művét, a Manaszit, és ekkor született elbeszéléseinek több mint fele, folyóiratot adott ki. 1901-ben saját ásramot (elvonulóhelyet) alapított Sántinikétánban, ahol később örökségéből egy iskolát, majd egyetemet hozott létre. Itt számos európai, japán, tibeti, kínai oktató dolgozott, az iszlám tudományok tanszékét három évig a magyar orientalista nyelvész és történész, Germanus Gyula vezette.

Az 1910-es években már rendszeresen megfordult Angliában, ekkor adta ki Gítándzsali (Áldozati énekek) című híres kötetét. 1913 novemberében megkapta az irodalmi Nobel-díjat, és hamarosan ünnepelt költőként utazott az Egyesült Államokba.

Rabindranath Tagore: ÁLDOZATI ÉNEKEK - ITT olvasható

Tagore és Einstein találkozása Berlin mellett, 1930 nyarán
(Mindketten nagy utazók és elkötelezett pacifisták voltak; mindketten problémákkal küzdöttek az iskolában; jobban szerettek maguk felfedezni dolgokat, mintsem egy külső tekintély hatása alatt tanuljanak; és mindketten univerzális szelleműek voltak, mindenre kíváncsiak, zeneszeretők stb.)

Nem tervezett látogatás Balatonfüreden

Tagore rengeteget volt úton, 1878 és 1932 között öt kontinens több mint 30 országában járt. Magyarországra 1926. október 26-án érkezett, itt jelentkező szívpanaszai miatt azonban tartania kellett egy kis szünetet. A Budapesti Hírlap így számolt be erről:

„A vendégszerető Gellért Szálló azonnal értesítette a költő betegségéről Korányi Sándor bárót, a magyar orvostudomány egyik büszkeségét s Korányi, akinek hírét Rabindranath már külföldön hallotta, a Riviéra helyett Balatonfüredet, Magyarország legősibb fürdőhelyét, a szívbetegek Mekkáját ajánlotta. Balatonfüred igazgatósága őszinte szeretettel hívta meg vendégéül a költőt és teljes kíséretét s amikor Korányi báró kijelentette, hogy személyesen hajlandó lekisérni Füredre Tagoret, a költő arca felragyogott s nyomban elrendelte, hogy csomagoljanak.”

Balatonfüreden a gyógyulásra és az alkotásra koncentrált, a lap tudósítója szerint nem fogadott látogatókat:

„Kevés megszakítással egész nap ir. Nyolc-tíz órát dolgozik. Most fejezi be bengáli nyelven Fireflies (Tűzszikrák) című kötetét. Látogatói senkit sem engednek hozzá. Hiába utaztak le Füredre Pest kiváncsi asszonyai, Rabindranath nyugalmára gondosan vigyáz a fürdő igazgatósága, amely őszinte hódolatának ezernyi néma tanujelét adja.”

Tagore szobra Balatonfüreden (Fotó: Wikipédia)

A költő a szívkórházban visszanyerte egészségét. Mielőtt folytatta volna turnéját, gyógyulásáért hálából egy hársfát ültetett a kórház közelében található parkban. Egy ősi indiai legenda szerint ugyanis ha a fa gyökeret ver, ültetője sokáig élni fog. A facsemete kihajtott, Tagore pedig csak 14 év múlva, 1941-ben, 80 évesen hunyt el, Kalkuttában.

Rabindranath Tagore - videó
Ismeretlen part felé c verseskötet
forrás: Ilda Vimláti


Tagore összesen 50 verseskötetet, 19 regényt, mintegy 40 színdarabot és 2000 dalt írt, költészetét a misztikus líra és a bengáli népi költészet szintézisével jellemzik. Több hangszeren is előadta saját, megzenésített verseit, költeményei egy részét saját maga fordította angolra. Míg Indiában a hagyományos verstani formákban alkotott, angolra a Nyugaton divatos szabadversekben ültette át műveit.

Rabindranath Tagore- Áldozati ének - videó
forrás: KataLin Fekete


Elismert festő is volt, akinek alkotásai sokban különböztek a hagyományos indiai festészettől: Tagore nem mitológiai történeteket dolgozott fel, hanem portrékat készített, és a természetből merített inspirációt. Hazájában többször is szembement a hagyományokkal: a nyugati és az indiai kultúra spirituális közeledésének híve volt, idősebb fiának egy másik felekezethez tartozó özvegyet választott feleségnek, ami alaposan megbotránkoztatta az ortodox hindukat.

Rabindranath Tagore: Shubnum Gill festménye

A Tagore sétány és az emlékfaliget

Tagore példáját később számos híresség, költő, tudós és politikus követte, és az elültetett fák ma szép ligetet alkotnak. Ültetett emlékfát Indira Gandhi, India néhai miniszterelnöke, Farkas Bertalan űrhajós, Salvatore Quasimodo Nobel-díjas olasz költő, de van fája Marx György, Wigner Jenő és Kürti Miklós fizikusoknak is.

(Fotó: Csudai Sándor - We Love Balaton)

A sétány és a liget szobroknak is otthont ad. Tagore 1956-ban állított mellszobra ma a szívkórházban található, de az emlékfája alatt látható egy másik, az indiai kormány által 2005-ben felavatott szobor. Megkereshetjük Salvatore Quasimodo, Kisfaludy Károly, Széchenyi István és Deák Ferenc szobrait, a kikötő előtt álló Halász és Révész szobrokhoz egy helyi babona is kapcsolódik: aki megérinti a csizmájukat, az biztosan visszatér Balatonfüredre. Bujtor István szobra, amit születésének 71. évfordulóján, 2013 májusában avattak fel, és amit Farkas Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész készített, a színész vitorlázás iránti szenvedélyének állít emléket a Vitorlás téren.

- forrás:welovebalaton.hu -

- - - - - 

Kapcsolódó írás

TAGORE: “AMIKOR ELMÚLIK A FIATALSÁG, AZ ÉLETBE GYÖNYÖRŰ IDŐSZAK KÖSZÖNT BE !”

- - - - - - 

Rabindranath Tagore Balatonfüreden - videó
Balatonfüred közel 1 km hosszú szép parti sétánya Rabindranath Tagore nevét viseli
forrás:Richárd Szalay

2023. november 25., szombat

11 jel, hogy angyal, nem pedig szellem van a közeledben


A legtöbben megérezzük a láthatatlan világ lényeinek jelenlétét. Gyakran tudattalanul tesszük. De aki képzi magát vagy odafigyel, annak feltűnnek bizonyos jelek. Ez ugye tök szuper, ám honnan kellene tudnunk hogy a jel, amit tapasztalunk és amit érzünk, az szellem vagy angyal jelenlétére utal? Elvégre nem mindegy… ebben lesz segítségedre ez a cikk, hogy élesen el tudd különíteni az angyali jelenlétre utaló jeleket!


1. Fehér tollat találsz

Ha fehér tollat látsz, az a legbiztosabb jele annak, hogy angyal, illetve angyalok vannak a közeledben. Főleg az őrangyalok szeretik így tudatni védenceikkel hogy a közelükben vannak, pláne akkor, amikor nagy szükségünk van a megerősítésre és a vigaszra.

2. Finom illat

Még egy olyan jel, ami szellem jelenlétét is jelezheti, pláne akkor, ha elhunyt rokonunk illatát érezzük. Ám ha simán finom virágillatot vagy más kellemes illatot érzékelünk és nem találjuk a forrását, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy éppen ott van velünk egy angyal!

3. Hirtelen hőmérséklet változás

Ez is egy olyan jel, ami akár szellemre is utalhatna. Például tévét nézel és hirtelen hideg vagy túláradó meleg lesz. Mindkét eset utalhat angyali jelenlétre!

4. Érmét találsz

Azt mondják, az is őrangyal jelenlétére utal ha pénzt találsz. Így kívánja a tudtodra adni, hogy melletted van és szeretné megtámogatni, feldobni a napodat. Esetleg azért küld „szerencsepénzt”, mert tudja hogy szükséged van rá.

5. Álmodban jelenik meg

Ez aztán igazán nyilvánvaló jel, hogyha álmodban megjelenik az őrangyalod vagy bármely más angyal. Igaz, nem mindig tipikus angyali külsőt vesznek fel. Néha csak egyszerűen látod őket, de nem szólnak hozzád. Kinézhetnek úgy is, akár egy bölcs jógi. Így kívánják tudatni veled azt, hogy figyelnek rád. Ha pedig még üzennek is, mondanak valamit, érdemes felírni!

6. Különös felhők

Volt már olyan, hogy felnéztél az égre és egy angyalt láttál ott? Esetleg angyalszárnyakat? Vagy valami különösen szép felhőképződményt? Néha ilyen egyszerűen és tisztán üzennek az angyalok, hogy ott vannak mellettünk. Persze rá lehetne fogni, hogy a képzeletünk játszik velünk és az láttatja az angyalt az égen, vagy hogy annyira keressük a jelet, hogy meg is találjuk. De egy hívőnek ezt hiába is próbálják bebeszélni, nem igaz?

7. Mennyei hangok

Megesett már veled az, hogy épp olvastál vagy elmélyülten csináltál valamit és egyszer csak mennyei zenét hallottál? Angyali kórust? Csodaszép zenét? Könnyfakasztó éneket? Te meg azt hitted a szomszédból jön vagy képzelődsz. Pedig valójában az angyalok világa nyílik meg előtted és engednek egy kis bebocsátást a Mennyekbe, hogy angyali zenéjükkel kedveskedjenek.

8. Eső nélküli szivárvány

Jó, persze erre is lehetne magyarázatot találni, ha valaki annyira akarna. De kell az nekünk? Elég, ha mi tudjuk, hogy ezt a szépséget az angyalok küldték nekünk. Azért részesítenek bennünket ilyen csodás látványban, hogy tudjuk, ott vannak velünk és hogy felderítsék a napunkat. Gyakran teszik ezt úgy, hogy valami széppel kedveskednek nekünk.

9. Különös reakció állatoktól vagy babáktól

Felmerülhet szellemek esetén is, amikor a baba vagy a macska meredten néz egy pontot. A csecsemű tán még mosolyog is rá, a kutya meg játékossá, érdeklődővé válik, míg a macska dorombolni kezd. Az állatok és a csecsemők spirituálisan érzékenyek, működnek a tisztán érzékeléseik, ezért képesek meglátni, megérezni az angyalokat. Legalább általuk is tudhatod, hogy a közelben vannak angyalbarátaid!

10. Jelek a természetben

Ahogy erről már szó volt, az angyalok gyakran a környezetet használják arra, hogy jeleket küldjenek nekünk. Ilyen lehet az, ha egy fában meglátunk egy mosolygós arcot vagy találunk egy tökéletesen szív alakú kavicsot. Kitartóan követ bennünket egy pillangó, ami ránk száll vagy egy különleges formájú virágra bukkanunk. Szívesen használják angyalaink a természetet, hogy kapcsolatba lépjenek velünk és megerősítsenek bennünket.

11. Rendkívüli számok

Az egyik legtipikusabb lehetőségük az angyaloknak a jelzésre a számok. Tehát mikor üldöz a 11:11 vagy a 22:22, esetleg 11:22 és maguk a mesterszámok meg a tükörszámok, akkor megnyugodhatsz, mert angyalaid üzennek, hogy jó úton jársz, minden rendben van és tudj róla, hogy figyelnek. Persze a számok nem csak órán jelenhetnek meg, hanem bárhol máshol is az orrunk elé tolhatnak különleges kombinációkat vagy hogy egy adott időpontban történik velünk mindig valamilyen kellemes vagy misztikus esemény.

- forrás: Wadolowski Balogh Orsolya - arkadia.hu -

- - - - - 

Angyalok énekelnek a mennyországból - videó

2023. november 23., csütörtök

Szepes Mária · Nemere István: Az ​élet örök


"Tudnotok kellene: bármit is csinál az ember, mindenképpen örökké él. Legfeljebb ruhát cserél. Hogy mikor, annak nincs jelentősége. Az élet örök."
(Szepes Mária - Nemere István: Az élet örök)


“Az élet örök” címmel az utolsó interjúkötet, amelyet Nemere István készített a 99 éves korában elhunyt írónővel. Idézet a kötet előszavából: 

“Ez a könyv nem jöhetett volna létre? az Öröklét nélkül.” Mert hiába akár világnyi nagy akarat, hiába a törekvés, ha Szepes Mária nemet mond írótársának, és nem hajlandó ilyen nagy életinterjút adni neki. 
Ilyen típusú interjút, ahol az ember szinte lemezteleníti magát, csak nagyon óvatosan adunk bárkinek is, alaposan megnézve, ki az az ember, aki előtt levetjük lelkünk utolsó védőrétegét is. 

Szepes Máriával már harminc év óta látásból ismertük egymást. Ha valahol találkoztunk is – mint azon az emlékezetes napon, 1976-ban -, szót nem váltottunk. Ez az én hibám volt. Tőle tudtam meg évtizedekkel később, hogy bizony szemmel tartott engem, figyelemmel kísérte a pályámat (ahogyan én is az övét), és sokszor csak egy hajszálon múlott, hogy nem kezdtünk beszélgetni. 
Pontosan emlékszem arra az immár több mint harminc évvel ezelőtti első “találkozásunkra”. Szepes Mária hatalmas, selymesen fehér kontyára máig emlékszem. Szoborként ülve, nekem olyasmit sugallt, amit később ázsiai, afrikai faragványokon láttam: a megközelíthetetlenséget. Olümposz hegyén ült, aranyködbe burkolózva. 

Harminc évnek kellett eltelnie, hogy megtudjam Máriától: akkor ő is figyelt engem, és neki is feltett szándéka volt, hogy odahív magukhoz egy beszélgetésre. No, nem ifjúkori zsenge művemről, amit biztosan nem is olvasott. Valami másról. Ő már akkor tudta, amit én csak jóval később fogtam fel: mi testvérek vagyunk. Sőt, talán annál is többek, ha ez lehetséges. (Lehetséges.) Mágnes kapcsolt össze bennünket már akkor, csak én nem tudtam, mi ez a vonzás. Ma már tudom: az idők végtelen forgatagában sokszor, sokszor találkoztunk. Éltünk együtt és külön, egymás mellé sodort bennünket más életek végtelennek tetsző sora. 

2005 őszén elkapott és birtokba vett a gondolat, hogy nekünk kettőnknek beszélgetnünk kell. Most már tényleg és komolyan és sokat, sokat? Már csak szakmai ártalom, hogy rögtön utána az jutott eszembe: hátha tudunk egymásnak olyasmit mondani, ami mások hasznára is válhat. Hátha akad pár ezer ember ebben az országban, akiket érdekelnek a beszélgetéseink. Így aztán már konkrét ajánlattal kerestem meg Máriát, aki nagyon örült nekem. És a tervemnek. 

Kéthetente egy délelőtt – ennyi jutott nekünk majdnem egy álló éven keresztül. Amikor odaértünk, Mária már egy fotelben ült, ősz haja messzire világított. Csak a hangjuk alapján tudta-tudja megkülönböztetni vendégeit – látása már nagyon leromlott. Ám ez őt semmiben sem gátolja, írás helyett diktál, és tempója szinte a régi. Még kiadatlan könyveinek garmadája lapul a néha reccsenő szekrényekben. 

Képzeljenek el egy háború alatt épült budai társasházat. A szobák falai telis-tele vannak festményekkel, egy grafika Máriát ábrázolja, de akadnak ott, főleg az üveges vitrinekben egykori férje rajzai, sporttrófeái is. Nagy és kényelmes bútorok, de semmi hivalkodás, semmi felvágós elegancia. Mária élete talán mindig is ilyen szerény tárgyak között zajlott, így volt neki természetes. És ma, amikor már nem látja, de csontos-szép keze még tapinthatja őket, úgy sejtem, érzi otthonosságukat. Itt él, így él. Néz ránk szemüvege mögül, pedig igazából csak fény- és árnyfoltokat láthat. Szép öregként, bizonyára szép volt fiatalként is. 
A legszebb azonban a lelke. Itt vagyunk hát, és beszélgetni kezdünk.

Az utolsó interjúkötet által két kiforrott személyiség, két meghatározó ember párbeszédének lehetünk tanúi, akik mindketten egyéni véleménnyel rendelkeznek a világegyetem történéseiről, s egymást kérdezgetve, egymás gondolataira reflektálva engednek bepillantást különleges látásmódjukba. 

A könyv stílusának köszönhetően úgy érezzük, mintha mellettük ülnénk, mintha mi is részesei lehetnénk a beszélgetésnek, s ők olyan kendőzetlenül mondják el gondolataikat, ami csak szűk körben elképzelhető. 

 Nemere István sokirányú kérdései lehetővé teszik, hogy Szepes Mária világlátása a maga teljességében bontakozzon ki előttünk, ahogyan eddig még nem volt lehetőségünk megtapasztalni. Szó esik a dimenzióváltás valóságáról és lehetőségeiről, a tudat teremtő erejéről, amellyel megalkotjuk hétköznapjainkat és saját, személyes csodáinkat, a Da Vinci-kódról, az ezotéria és a vallás, illetve a régebben ellenfeleknek tartott spiritualitás és tudomány kapcsolatáról.

- forrás:astronet.hu -

Részlet a könyvből:

"A lélek örök. Én magam úgy képzelem, látom, tudom és érzem, hogy az élet nem kezdődött és vége sem lesz soha. Transzcendens logikával a karmatant vélem igaznak. 

Azt hogy a tettekkel együtt járnak a következményeik:
ha én ma hóhér vagyok, holnap áldozattá kell lennem, hogy megértsem a másik halálsikolyát, és konstruktív gátak épüljenek ki bennem. 

A halhatatlanságot már talán a sznobok is elfogadhatják. Legalábbis a Nobel-díjas Heisenberg óta, aki azt vallotta és bizonyította is, hogy a fizikai csak tüneteket, okozatokat regisztrál, de végösszege a metafizika. Tehát a filozófia. 

Őt ezért újplatonikusnak is nevezték, hiszen azt mondta, hogy az anyag mögött plátói ideákhoz hasonló matematikai formulák állnak. 
Maga a halhatatlanság nem egy nehezen levezethető, homályos valami. 
Az energiamegmaradás törvényét már jó ideje ismeri mindenki. 
Tehát azt az összefüggést, hogy az anyag soha el nem vész, csak átalakul. 
Mára már azt is bebizonyította a tudomány, hogy a gondolat is "csak " egy rezgés. Ahogyan minden az. És mi a rezgés? Energia. 
És az energia nem vész el, csak formát változtat, átalakul. 
Az élet tehát örök. Ennyit bizonyosan tudhatunk."

- Szepes Mária -

"… A gondolkodó ember nem ismeri az „unatkozom” szót. Mária sem unatkozott soha – mondhatnám: egyik eddigi életében sem. A szellem nem ismeri a pihenést, s néha úgy tűnt, hogy a test sem. Még most is, amikor ott ül velünk szemben, szinte táncol. Ültében is mozog, mutogat, gesztikulál, egy-egy apró, de nagyon jellemző mozdulattal kis és nagy világokat tár fel a figyelmes vendég előtt."

- Nemere István -


Haláláig (2007. szeptember 3.), szinte teljesen vakon Az élet örök című interjúköteten dolgozott Nemere Istvánnal: 
„Felejthetetlen élmény volt együtt dolgozni Szepes Máriával. Életének utolsó másfél évében ezek a beszélgetések egyszerre voltak könnyedek, és mégis, afféle munka-találkozók. Élete utolsó húsz évében majdnem minden könyve megjelenhetett, amit előtte fél évszázadon át hite szerint a »fióknak« írt. Mégis, hangja sokszor elveszett ebben a nagy, általános és jobbára olcsó zajban.
Szepes Mária jelenség volt, hosszantartó jelenség, és rendkívül sokoldalú ember. A művészeteknek szinte minden ágában tett valamit, nem is keveset. Amiről őt a legjobban ismerik - a misztikum -, paradox dolog. Ma még sokan misztikusoknak tartják az ilyen képességű embereket és mindazt, amit hirdetnek. De talán száz évnek sem kell majd eltelnie, hogy az emberiség megértse: ők nagyon is evilági emberek voltak, és amiről beszéltek-írtak, amit mások sokszor afféle fantazmagóriának tartottak (az öröklét, a reinkarnáció rendszere, a szeretet és az akarat hatalma) azok részei a valós világnak is.”

forrás:budaipolgar.hu - Verrasztó Gábor

Szepes Mária és Nemere István

Szepes Mária - Ismerd meg önmagad! - videó
forrás:Bald Eagle

2023. november 20., hétfő

Szabó Judit: A belső érzékelés kézikönyve

 

Kapcsolat a szellemi vezetővel – A mediális képességek felismerése és kezelése


A belső érzékelés kézikönyve átfogóan és részletesen mutatja be a belső érzékelés széles spektrumát. A bevezető részben megismerkedhetünk a finom érzékelés archetípusaival és a szellemi hierarchiával. A második rész a szellemi vezetővel való kapcsolatot írja le elméleti és gyakorlati szempontból. Megtudhatjuk, hogy milyen szellemi törvényei vannak a belső vezetőnkkel való kapcsolatfelvételnek, és hogyan kaphatunk választ személyes kérdéseinkre. Az elméleti részt gyakorlatok követik, amelyek e kapcsolat kiépítését és fejlesztését szolgálják.

A harmadik rész azokat a mediális képességeket mutatja be, amellyel minden ember rendelkezik. Mélyebben megismerkedhetünk többek között a tisztánlátással, a tisztánhallással és érzéssel, a pszichometriával és a telepátiával. A szerző kitér a mediális képességek felismerésére és helyes, biztonságos kezelésére is. A részt olyan gyakorlatok zárják, amelyek nemcsak belső fejlődésünket segítik, hanem finom érzékelésünk személyes megtapasztalását is. Felépítése és közérthető stílusa miatt egyaránt ajánljuk kezdőknek és haladóknak ezt a nagyszerű könyvet.

Részlet a könyvből:

"Ebben a könyvben eddigi ismereteimet és tapasztalataimat szeretném átadni az Olvasónak a belső érzékelésről és a mediális képességekről. Munkám során sok ezoterikus érdeklődésű, különböző felkészültségű emberrel találkozom, és szomorúan tapasztalom, hogy a belső érzékelés, a medialitás alaptörvényeivel nincsenek tisztában. Ez egyrészről érthető, hiszen a Magyarországon fellelhető ilyen témájú irodalom elenyésző, és egyik sem ad átfogó képet a lélek eme működéséről. Pedig nagyon izgalmas!" 
"Amit a legtöbben érzékelnek mindennapjaikban, az a szellemi segítők és a szellemi vezető segítsége. A szellemi vezető tapasztalataim szerint isteni énünk közvetítője, aki nem rajtunk kívül álló "személy", hanem saját isteni lényünk egyik megnyilvánulási formája. Az ő feladata, hogy földi tudatunkat összekapcsolja isteni forrásunkkal, illetve oda-vissza közvetítsen. Közvetítői mivoltuk miatt nevezik angyaloknak (angelos (gör.) = Isten küldötte) is őket. A kettő azonban nem egy és ugyanaz. Az angyalok a kozmikus hierarchiában töltenek be közvetítő szerepet az emberek és Isten között. Megjelenhetnek egyetlen embernek is, de embercsoportoknak is, többnyire nagy horderejű, nem személyes üzenettel. A szellemi vezető egy emberhez tartozik, leginkább személyes üzeneteket hoz, bár más ember is észlelheti a jelenlétét." "A szellemi vezető tehát pszichológiai szempontból földi énünk és isteni énünk között közvetít, spirituális szempontból pedig az anyagi és finomanyagi síkok között. Mivel az ember egyszerre él több dimenzióban, természetes, hogy egyformán el kell igazodnia az anyagban, a lélekben és a szellemben." 
"A szellemi segítők olyan nem fizikai testben lévő lények, akik az élet különböző területein tudnak nekünk segíteni. Számuk és "személyük" változó, élethelyzeteinktől és emberi minőségünktől függően. Inspirációjukkal, szellemi üzeneteikkel segítenek bennünket különböző problémák megoldásában, de a hétköznapi munkánkban, vagy művészi alkotásainkban is. Gondolatainkhoz, érzéseinkhez és szándékainkhoz kapcsolódnak hasonló minőséggel. Ők lehetnek olyan emberek, akik már nem fizikai testben élnek, és ezen belül olyanok, akiket korábbi életeinkből már ismerünk, de lehetnek ismeretlenek is. Segíthetnek bennünket elementárok is, akik a Föld tudtához kapcsolódó intelligenciák."

forrás:spiritualis-tanitasok.hu

- - - - - - 

Beszélgetés Szabó Judittal a spirituális ébredésről és a belső vezetőről - videó
forrás:Szabó Judit

2023. november 19., vasárnap

Jolie Taylor: Apu, meséld el nekemApu, meséld el nekem:
milyen az élet odafent?
Hallgattok-e szép zenéket;
Ott is sír-e vajon a lélek?

Testvéreid, s nagymamám
vártak-e már odaát?
Odafent is van-e álom?
Sírodon, láttad-e a sok virágot?

Apu, meséld el nekem,
odafent milyen a csend?
Fájt-e a lelked,
mikor tested örökre megpihent?

Apu, meséld el nekem,
van-e ott is szerelem?
Egymáshoz bújik-e a lélek,
születnek-e ott is nemzedékek?

Apu, meséld el, milyen a halál?
Tényleg csillagként ragyogsz már reánk?
Ha lelked más testébe száll,
akkor is gondolsz-e reánk?

Apu, mesélj, van-e élet a halál után?
Tényleg az angyalok vigyáznak-e ránk?
Mesélj milyen az idő odafent;
kell-e kabát, mint idelent?

Apu, meséld el nekem:
odafent van-e szeretet?
Vannak-e ott is gonosz lelkek,
vagy ők tényleg a pokolba mennek?

Mondd, milyen a tél, az ősz, a nyár?
Tavasszal ragyog-e ott is a napsugár?
Mikor a lelked a mennybe szállt,
várt-e ott rád a boldogság?

Apu, meséld el nekem,
ül-e könnycsepp neked is a lelkeden?
Mondd, hogy csak álmodom,
s nevetünk mi még ezen a bús dalon...

Apu, mesélj kérlek,
odafent kell-e majd félnem?
Vagy ott is vigyázol reánk,
ahogy azt tetted, egykor hajdanán?...

(Jolie Taylor: Apu, meséld el nekem)

- - - - - - - 

Jolie Taylor: Apu meséld el nekem - videó
Vörös János előadásában
forrás:József Bocz

2023. november 18., szombat

Mihály Arkangyal Ronna Herman közvetítésében


Michael az antropozófia tükrében a kozmikus intelligencia ura, a központi Napszellem, a „gondolatok tüzes fejedelme”, akivel Rudolf Steinernek megadatott kommunikálni.
Ronna Hermant nemzetközileg Mihály arkangyal közvetítőjeként (médium) ismerik.


Szeretnénk, ha tudatában lennétek annak, hogy a többiek milyen drasztikus és erőteljes hatással vannak rátok, a cselekedeteitekre és válasz reakcióitokra. Ki vagytok téve mások szeszélyeinek. Megpróbáltok más emberek előírásai szerint élni, és az ingatag, folyton változó divatot, tradíciókat, és szabályokat követni, amit azok alkotnak, akiknek megvan az a képességük, hogy a legtöbb energiát szipolyozzák ki a körülöttük lévőkből.

Példaképnek és szakértőknek kiáltották ki magukat, ami addig tart, ameddig nem jön valaki, aki náluk is hatalmasabb, és elnyeri a tömegek feletti uralmat egy bizonyos időre. 
A múltban, és nagy mértékben a jelenben is, a Földön élő emberek nagy részét a politika, az egyházak és az ipari hatalmak irányították. Mivel ezeknek a csoportoknak a jelentős része folyamatosan véleményeket és propagandát küldözget kifelé, hogy szinten tartsák a tömegeket ígéreteik által, mely szerint megoldást kínálnak mindenki problémájára, és jobbá teszik az életüket. 

Valódi szándékuk nem más, minthogy nyájszellemben tartsanak benneteket, ahol is önként követitek a vezetőket, anélkül, hogy megkérdőjeleznétek őket, mert ti a biztonság érzését keresitek, ahol semmiféle életpróbáló kihívásokkal járó döntést nem kell önmagatok számára meghoznotok. A valóság azonban az, hogy a legtöbb esetben burkoltan a félelemkeltés és a megfélemlítés eszközeit felhasználva szándékuk nem más, mint a tömegek irányítása és kontrollálása, és a lehető legtöbb energia kiszipolyozása az energetikai zsinór folyamatának erősítése által.

Már sokszor elmondtuk, hogy nagy bátorság és elhatározás kell ahhoz, hogy kilépjetek és túllépjetek az emberiség kollektív tudatának elfogadott és népszerű hitrendszerein. Ami nem más, mint sűrű, fullasztó negatív gondolatformák összetétele, ami megfoszt benneteket saját hatalmatoktól és több ezer évre rabszolgává tesz titeket. Hangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy visszatérjetek szuverén létállapototokba. Ami azt jelenti, hogy lényegében visszaszerzitek és újraintegráljátok Lényetek összes multidimenzionális aspektusát, ami előfeltétele annak, hogy a tömegek visszatérjenek az Egység folyamatához. Azzal kell kezdenetek, hogy elvágjátok az összes energetikai zsinórt és kötődést, amit másokkal megteremtettetek számtalan létidőtök folyamán. Felbontjátok az összes olyan megállapodásotokat, ami nem legnagyobb javatokat szolgálja többé, a múltbeli, jelenbeli vagy jövőbeli egyezségeiteket, amit ebben vagy egy másik valóságban kötöttetek.

Itt az ideje, hogy a legmagasabb igazságotok szerint éljetek, hogy Lényetek minden egyes aspektusát tudomásul vegyétek, integráljátok, és elfogadjátok mester köpönyegeteket. Szeretteim, felajánlom nektek ragyogó Fénykardomat, az Isteni Akarat, Igazság és Bátorság Kardját, hogy segítségével megszabaduljatok a múlt illúzióitól és bilincseitől. Gyertek, és én, vezetlek és támogatlak titeket, ahogy ennek a nagyszerű kalandnak a kezdete óta mindig is tettem. Mindig veletek vagyok!

Mihály Arkangyal Vagyok.

- Mihály Arkangyal (Ronna Herman közvetítésében) -

- - - - - 

Kapcsolódó írás
Ronna Herman - Mihály Arkangyal: A fény szárnyain

- - - - - -

Dr. Bistey Zsuzsa - Szent Mihány impulzusa - videó
forrás:Antropozófiai Tartalmak

2023. november 16., csütörtök

Nem fénylő alagutat, hanem valami mást látott a halálból visszatért férfi


Miután egy ritka betegség miatt közel három liter vért veszített, az 55 éves Kevin Hillt újra kellett éleszteni a kórházban. A brit férfi elmondta, mire emlékszik.


A halálközeli élményen áteső emberek gyakran számolnak be arról, hogy megnyugtató fehér fényt láttak és alagutat, mely a túlvilágra vezet. Az 55 éves Kevin Hillel azonban másképpen történt – írja a Daily Star.

Hill 2021 nyarán fordult először orvoshoz, mert vizesedni és fájni kezdtek a lábai. Az orvosok először nem vették komolyan a tüneteit, majd miután többször is megjelent a rendelésen, végül beutalták a férfit a kardiológiára.

Hónapokkal később Hillt kalcinózissal diagnosztizálták. Ez egy ritka betegség, mely során kalciumsók rakódnak le különböző szövetekbe és ott gyulladást, fertőzést okoznak. Hillnek a lábai bőr- és zsírszöveteiben rakódott le kalcium, amitől a végtagjai csúnyán kisebesedtek. A férfi közel három liter vért veszített, leállt a szíve, újra kellett éleszteni.

A férfi azt mondja, nem látott alagutat és fehér fényt sem, de kilépett a testéből. A saját ágya mellett állt, látta, mi történik körülötte, ahogy egyre többen vannak az ágya körül, próbálják újraéleszteni és elállítani a vérzését.

„Láttam, ahogy a személyzet körülöttem rohangál és tudtam, hogy mi következik.” 
(Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

"Egy másik, szellemi síkon léteztem. Tudtam, mi folyik körülöttem, tudtam, hogy vérzek, és hogy súlyos az állapotom, mégis végtelen nyugalom töltött el. Tudtam, hogy meghaltam és kiléptem a testemből."

Hill ezután úgy érezte, lassan elalszik, majd amikor felébredt, újra élt, újra a testében volt. A férfi azt mondja, az élmény alapjaiban változtatta meg az életét.


„A felépülésem utolsó fázisában vagyok. A jobb lábamban még mindig érzek fájdalmat, de már messze nem olyan rossz, mint korábban volt, amikor órákon át sírtam. Akkor egy tízes skálán százas erősségű fájdalmat éreztem, most legfeljebb négyeset. Mindenki azt mondja, halottnak kellene lennem, mégis élek.”

Kevin állítása szerint mindez ráébresztette arra, hogy mik az igazán fontos dolgok. A jelentéktelen, hétköznapi problémák miatt azóta nem idegeskedik és feleségével, az 52 éves Camille Hillel olyan jó a kapcsolata, mint eddig még soha.

- forrás:24.hu -

- - - - - - 

Lélek ébredése - videó
forrás: By Zsu

2023. november 14., kedd

Higgy Istenben és bízz önmagadban! – Beszélgetés Géczy Gáborral (1963-2021)


Valami nagyon nincs rendben a világgal. Ez a gondolat – úgy vélem – sokunk fejébe szöget vert már, miközben a munkahelyünkről fáradtan hazafelé zötykölődtünk a zsúfolt metrón, vagy a szupermarket polcáról éppen leemeltünk egy agyonvegyszerezett, Kínában termett – talán inkább előállított – fokhagymát és egy pár Spanyolországból importált természetellenesen nagy és hibátlannak látszó almát, esetleg a neonfényű irodában a háttérzajként funkcionáló rádióműsorból megmaradt gondolat hatására, miszerint a Jolán ősi görög szóalkotás, melynek jelentése jó lány.

Géczy Gábor tanár, fizikus, Magfalva alapítója (1963-2021)

A fenti példák akár sarkítottak is lehetnének, de sajnos nem azok. A test-lélek-szellem egységének mindhárom pillérét jó ideje rombolják már mind az egyén, mind pedig a nemzet szintjén. Az élelmiszeripar huszonkétezer-féle vegyszert használ, a média félelmet és hamis vágyakat generál, frusztrációt, s végül testi, lelki betegséget okozva. A gyógyszeripar a világon jelenleg nagyobb profitot termel, mint a fegyvergyártás. A szintetikus anyagokkal történő tüneti kezelés mellékhatásai csak újabb tüneteket generálnak, amíg végül már orvosolhatatlan a baj. 


Az emberek elfordultak a természettől és Istentől

Valami nagyon nincs rendben a világgal. Géczy Gábor kezdte ezekkel a szavakkal a beszélgetést, akihez azért mentem el, mert úgy vélem, az ő elképzelése – amelyet Magfalván a gyakorlatba is ültet – jelenti a kiutat a testet, lelket és szellemet nyomorító jelen társadalmi állapotból. Az egyetlen megoldás, hogy felhagyunk a felesleges tevékenységekkel, amelyek csak lefárasztanak, nem tömjük tovább magunkat szeméttel és nem hagyjuk, hogy a média butítson, a felesleges stressz pedig megölje lelkünket.

Hiszem, hogy ha szigeteket hozunk létre magunk és közösségeink számára, visszatérünk a természetbe, visszakerülünk az isteni teremtés körforgásába, őseink hitéhez, tudásához, hagyományaihoz és teremtünk, tisztulunk, fényesedünk, végül rend kerekedik majd bennünk és körülöttünk is.

- forrás: Zana Diána neplelek.hu -


Géczy Gábor itthon és világszerte tartott előadásokat, munkásságának egyik gyümölcse a Pest megyei Monor és Gomba között általa alapított Magfalva, ahol a gyakorlatban is bebizonyította, hogy lehetséges természetközeli, emberi életet élni…

Higgy Istenben és bízz önmagadban! – Beszélgetés Géczy Gáborral
Magfalva 2020. - videó

- - - - - 

Higgy Istenben és bízz önmagadban! részlet - Géczy Gábor, Magfalva - videó
forrás:Harmóniateremtők


GÉCZY GÁBOR: COVID-19 Három év távlatából... Ez egy 2020-as videója Gábornak:

2023. november 12., vasárnap

A Michael-impulzus célja


Michael arkangyal annak a hét főangyalnak az egyike, akik a Föld kozmikus és planetáris fejlődését irányítják. Michael neve Isten hasonmását jelenti. Vizsgáljuk meg, hogy milyen szerepe van az antropozófia szerint Michaelnek a jelenlegi korszakváltásban!


Előrebocsátom, hogy ez egy nagyon szerteágazó, többsíkú és szellemi elmélyülést igénylő téma, de mivel aktualitása van, úgy vélem, érdemes legalább dióhéjban említést tenni erről a fantasztikus spirituális impulzusról.

Michael az antropozófia tükrében a kozmikus intelligencia ura, a központi Napszellem, a „gondolatok tüzes fejedelme”, akivel Rudolf Steinernek megadatott kommunikálni. Szerinte Michael egy olyan hatalmas kozmikus lény, aki végigkísérte a földfejlődés és az emberi evolúció állomásait a kezdetektől. Talán senki nem sértődik meg azon, ha leegyszerűsítve úgy fogalmazom, hogy Steiner a michaeli bölcsességet alakította át emberi bölcsességgé – antropozófiává.

Ő volt állítólag az indiai kultúrából ismert Indra, aki megölte a sárkányt és létbe szólította a Napot. Vele találkozott Zarathusztra 30 éves korában és vitte keresztül a Nap-beavatásokon. Káldeában ő volt El Marduk. Énok könyvében is szerepel, mint aki az emberiség legjobbjait vezeti és aki megfékezi a káosz erőit. Michel a Szellemi Hierarchia fejedelme, a Fény Hercege, akinek az égisze alatt alkotta meg egész életművét Rudolf Steiner.

Mit várhatunk Michaeltől? Az emberiség számára Michael készíti elő a Nap-princípium gondolaterőit, amelynek segítségével az ember a tiszta, téren és időn felülemelkedő tudat birtokába kerülhet. Ő inspirálja az embereket a szellemi megismerésre. Ez egyfajta szellemi felemelkedést von maga után, amely minden félreértést, kételyt és látszatot a tudás kardjával vág szét.

Michael egy olyan impulzust képvisel, amely minden ember életében jelen van és hat: az ember nappali, éber tudatát inspirálja. Gyakorlatilag éltető fénnyel tölti meg az ember gondolatait, amelynek hatására átalakul az ember éterteste és spirituális képességek alakulnak ki benne. Miért? Mert a kozmikus intelligencia emberi – individualizált – intelligenciává lett, akinek most vissza kell térnie, azaz fel kell emelkednie az isteni bölcsesség szintjére. Ez a mikrokozmosz és a makrokozmosz misztériumain keresztül valósulhat meg egyéni formában.

Michael egyúttal egy korszaknak is a letéteményese, amely felébreszti az ember Nap-természetét. Ez azt jelenti, hogy a Nap-tudat kezd újra előtérbe kerülni az emberben Michael közbenjárására. Így az ember belülről alakul át és minden képzeletet felülmúló változásokat indít el az ember organizmusában:

- a tudat tágulását
- a rezgés emelkedését
- az aura átalakulását
- a tudati lélek kifejlődését
- a Krisztus-misztérium egyéni átélését
- a szellemi éberség és szabad akarat megélését

Ez természetesen egy hosszú és előkészített folyamat része. Steiner szerint például a Rózsakeresztes néven ismert ezoterikus kereszténység is egyfajta előkészítése volt a Michel-korszaknak. A rózsakeresztesek alapítójának, Christian Rosenkreutz éteri jelenléte inspirálta Helena Blavatskyt is egyik fő művének, az Ízisz fátyla lehull című alkotásának megírására.

Michael arkangyalként felelős az egyes népek és fajok csoportszellemeinek fejlődéséért, adott esetben az emberiség globális irányításáért. Az antropozófia szerint Michel az uralmát 1879-ben kezdte meg, amikor arkangyalként átlépett arché szintre. Ezután nem sokkal, 1899-ben ért véget a Káli-juga és vette kezdetét a fény korszaka, amely az „emberi Nap-tudat földi megjelenésével, és a Föld új Nappá válásának kezdeti folyamataival” jár együtt – ahogy Bistey Zsuzsa fogalmaz.

(A „Sötét korszak” vagy Káli-juga Steiner szerint Kr.e. 3101-től Kr.u. 1899-ig tartó periódus, amelynek folyamán a szellemvilág teljesen eltávolodott az emberi megismerés elől. E korszak lezárultával újra el lehet indulni az Szellemi Hierarchiák felé vezető spirituális ösvényen.)

De mi is ez a misztikusan csengő Nap-tudat?

Az antropozófia szerint a Nap-tudat nem más, mint Krisztusnak, mint Nap-szellemnek az ajándéka a földi ember számára, amelyet Michel nyújt át az emberiségnek. Ez egy egyedülálló és megismételhetetlen korszak, egy evolúciós lépcsőfok, amely Michael fennhatósága alatt áll. Ennek folyamán végbemennek azok a szükségszerű karmikus tisztulások, amelyek azután lehetővé teszik, hogy a kozmikus tudás, igazság és erkölcs az emberi társadalom és élet minden aspektusába beépüljön.

Ez nem kevesebbet jelent, mint a materializmusból való kigyógyulást és a szellemi felemelkedést oly módon, hogy a tudomány és a hit újraegyesül.

Az emberi intellektus hidegségét és az emberi akarat tetszhalott állapotát csakis az élő gondolkodás, az éberré vált tudatosság képes feléleszteni, amelyek aktivizálják a félelemtől lebénított akarati erőket. Ez a változás lesz az, amely megszüli a tudatosság kreatív erejét. Ez az isteni erő fejleszti ki az emberi Én-tudatot, amely a kozmikus tudat fokozatait járja be. Egyre több ember aktivizálja a benső napját és válik maga is Nappá a szó spirituális értelmében.

Mit jelent Nappá válni? Nappá alakulni, illetve Nap-lénnyé válni annyit jelent, mint alsóbbrendű természetünket a tudatos és önálló (magasabb rendű) Én felügyelete alá helyezni. Ezzel minden felelősséget vállalunk a karmánkat illetően, aminek következtében hozzáláthatunk a bennünk lévő gonosz átalakításához. Ennek lehetőségét maga Krisztus teremtette meg az antropozófia szerint, amikor majd kétezer esztendővel ezelőtt a Golgota-misztérium során beoltotta Nap-erejét a Föld aurájába. Így válik nyilvánvalóvá a kapcsolat Michael, Krisztus és a jelen korszakváltás között. (A Golgotai Misztérium óta Michael és Krisztus a karma urai.) Erre a Michaeli impulzusra egyre több ember fogékony, ami által elérkezik a szabadság és a szellemi felébredés korszaka a Földön.

Összegezve tehát Rudolf Steiner szerint a Michael-impulzus az a híd, amelyek keresztül a mai ember eljuthat Krisztusig, mivel Michael a Krisztus-központú szellemtudomány korszellemhez illő kinyilatkoztatója. Ennek következtében emelkedhet fel az egyéni ember szabad akaratából az érzéki világból az érzékfeletti világba úgy, hogy közben Én-tudatát megőrzi.

Boldog napot!

Írta/Szerkesztette: Száraz György

- - - - - - 

Bistey Zsuzsa - A Michael impulzus szerepe és ránk
ruházott feladatköre a változó világban 

1. rész - videó

2. rész - videó


Bistey Zsuzsa - Szent Mihány impulzusa - videó
forrás:Antropozófiai Tartalmak

2023. november 11., szombat

Aranyosi Ervin - Szeretet mantra!

 


Szeretettel teszem szebbé a világom,
szépre, ölelésre, mosolyokra vágyom!
Lelkemből kiküldött energiám aztán,
érző szeretettel, gyógyítólag hat rám,
ez a napi mantrám!

Teremtő ereje van az igaz szónak,
mire hittel vágyom, azt hozza a holnap,
egészségem javul, magam jobban érzem,
világom támogat, egy velem egészen,
jóban legyen részem!

Adok is, kapok is, jó lélekké válok,
lelkemben időzve magamra találok,
a belső hangjaim nagyon jó tanárok,
tőlük indíttatást, jó célokat várok,
mától készen állok!

Szeretetet adok, s a szeretet hat rám,
lelkem erősíti mindennapi mantrám,
jobb lesz ez a világ, ha eszerint élek,
vezetőm forrásom, a teremtő lélek,
többé sosem félek!

Szeretettel élek, szeretetem adom,
ezzel kel a lelkem, ezzel nyugszik Napom.
Javul a világom, teljesül az álmom,
így sikerül végre jobb emberré válnom,
magamra találnom!

- Aranyosi Ervin © 2022.01.15 -

- - - - - 

Aranyosi Ervin: Szeretet mantra - videó
forrás:Aranyosi Ervin
A verset elmondja és a videót készítette: Csórics Balázs

2023. november 9., csütörtök

Dr. Daubner Béla: Hiánytól a harmóniáig + Hangoskönyv


A szenvedéstől annak meghaladásán át az öröm megéléséig.

„Szenvedni lehet fejlődés nélkül is, fejlődni viszont nem lehet szenvedés nélkül.”
- Dr. Daubner Béla -

Dr. Daubner Béla

"Mindannyiunk életében jelen van a tökéletes harmónia lehetősége. A kérdés az, hogy mennyire tudunk ráhangolódni. A könyv segít felismerni a hiány állapotából eredő mintákat és tisztánlátást szerezni a benned zajló folyamatok tükrében, így elkezdheted sorsod tudatos alakítását, megszakítva a korlátozó mintákat. 
A szerző hiánypótló könyvével, több évtizedes tapasztalatai alapján segít bizonyos pszichés problémák megértésében és azok kezelésében. Erőt, lendületet és inspirációt kaphatsz a változtatáshoz, továbbá megnyugtató tisztánlátást szerezhetsz az életed alakulásával kapcsolatban, hogy végül egy sokkal békésebb és szeretetteljesebb állapotban, igazán tudj kapcsolódni önmagadhoz. 
Ezzel a tudatossággal már máshogy fogod szemlélni a világot, és befogadóvá válsz a harmóniára, mely mindannyiunknak elemi vágya és törekvése. 

Dr. Daubner Béla pszichiáter, pszichoterapeuta, jógaoktató. Indiában tanulmányozta az ájurvédát, 1997-ben ájurvédikus orvosi címet kapott az egészségügyi minisztertől. A himalájai jógatradíció jógatanára, az Integratív Pszichoterápiás Egyesület örökös elnöke. Három gyermek büszke édesapja, jelenleg egy jóga- és önismeretközpontot vezet."

- forrás:olvas.hu -

„Kívülről nem lehet megoldani belső problémákat”
Dr. Daubner Béla


Hiánytól a harmóniáig - Dr. Daubner Béla - VOIZ hangoskönyv - videó
forrás:Voiz

2023. november 7., kedd

Náray Tamás: Édesanyám levele születésnapomra


Egy szülő, aki pontosan megértette a hivatását. Tapasztalataiból született életvezetési tanácsait pontosan fogalmazza meg fia számára. Igazi útravalót ad, igazat, bölcset, a legtöbbet, amit egy szülő adhat gyermekének…


"Vigyázz magadra, fiam! Tudd, hogy mindenki csak abból adhat, ami neki is van.

Boldogságot boldog embertől kaphatsz, boldogtalantól soha.

Segíteni az erős képes, a gyenge nem.

Tudást az adhat át neked, aki maga is megtanulta és nem csupán hiszi, hogy tudja, hanem be is bizonyította. 

Célokról az beszélhet, akinek voltak és el is érte azokat, az oda vezető útról pedig az mesélhet neked, aki végig ment rajta. 

Sikerről ne fogadj el tanácsot attól, aki sikertelen, belsőről és tartalomról pedig nem hallgathatod olyan ember útmutatásait, akinek mindössze külsőségei vannak. 

Tartásra nem taníthat megalkuvó, becsületre pedig nem nevelhet tolvaj. 

Szorgalmat nem követelhet rajtad rest, helytállást tunya, bátorságot pedig gyáva.

Mert mindenki csak abból adhat, amije van. 

Te gazdag vagy. Annak születtél, annak neveltünk. Rád felelősséget róttak. 

De ne adj magadból túl sokat és vigyázz, kitől mit fogadsz el.

Emlékezz a szavaimra: üres kútból nem lehet vizet húzni."

(Náray Tamás: Édesanyám levele a születésnapomra)

- - - - - - - 

Náray Tamás Zarah öröksége (Heritage of Zarah) - videó
forrás:NARAY TAMAS