2017. január 8., vasárnap

Titokzatos szellemalakokat látnak Nagy-Britannia legrégebbi kórházábanA 18 századtól kezdődően titokzatos, falon átkelő, kísérteties alakokat figyeltek meg az évtizedek során az ország legrégebbi kórházkomplexumaiban.

A 18 századi múlttal rendelkező Glasgow Royal Infirmary - Glasgow Királyi kórház - sok-sok évtizede helyszíne riasztó szellemjárásoknak. A egyik itt élő beteg többször számolt be arról, hogy egy idős úr szokta járni a termeket, aki már réges rég meghalt.


A titokzatos beteg többször is látott már elhunytakat, elmondása szerint egyfajta médiumi tehetséggel áldotta meg az Isten, ezért képes beszélgetni a halottakkal.

A Glasgow Kórház a 18. századtól kezdve rengeteg beteget és gyengélkedőt fogadott, és még többen leltek rá saját halálukra e falak között.

A korábban itt dolgozók feljegyzései kísérteties jelenségekről árulkodnak. A kórház falain belül ugyanis nagyon gyakori volt a paranormális jelenség, vagy az olyan természetfeletti látomás, melyre nem volt logikus magyarázat.

Az intézmény két évszázadon át működöt, és voltak állandó lakói is, akik olyan súlyos főleg mentális problémákkal küzdöttek, hogy végül a kórház lett egyben a koporsójuk is.


A dolgozók beszámolói azonban csak egy dolog volt. Ott voltak azok a racionális, szavahihető emberek is, mint a nővérek, orvosok, és a kórház igazgatói is, akik mind-mind tapasztaltak általunk sem megmagyarázható, illogikus dolgokat, melyek mintha nem evilágtól valók lennének.

Az 1794ben épített kórházban többször számolt be több különböző szemtanú ugyanarról a jelenségről, vagy szellemalakról, egymástól teljesen függetlenül, mely szintén erősítette ezek hitelességét.

Íme, néhány igen hátrbozongató feljegyzés az ott dolgozóktól és a betegektől, melyek szellemi jelenségeket írtak le a kórház falain belül.

A lebegő nővér

A lebegő nővérre már a kezdetek kezdetekor felfigyeltek, valamikor az 1900-as évek legelején. Ebből arra következtetnek sokan, hogy a nővér alakja egy olyan korábban elhunyt dolgozóé, aki a kórházban dolgozhatott mikor az megnyitotta kapuit.

A lebegő nővér úgy nézett ki, mint bármelyik másik ott dolgozó. Sokszor látták a kórházban, de mindenkiben csak utólag tudatosult, hogy egy ne élő személyt láthattak.


Egy esetben az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő nővér mesélte el, hogy találkozott ezzel az alakkal. Először csak beszélgettek, majd mikor lenézett a lábaira, akkor döbbent rá, hogy nincsenek meg, és az alak lebeg a levegőben.

A nő elmondása szerint ez a szellem nővér a kórház egy alsóbb emeletén lebegett, mely ma már nem is létezik, és csak időnként járt fel az élők közé.

Archie a suttogó

Mind tudjuk, a haldokló betegek gyakran tapasztalnak nagyon érdekes jelenéseket, és az is előfordul, hogy módosult tudatállapotuk lesz, és olyanokat látnak, ami nincs ott.

De egy férfi esete felvetette annak a lehetőségét, hogy a haldoklók talán a túlvilágot kezdik látni.


A titokzatos férfi egyben azt is állította magáról, hogy médiumi kepeségekkel áldották meg. Nem egyszer előfordult, hogy saját rokonait látta maga előtt. Egy ízben egy Archie nevű idős úrral kezdett beszélgetni. Archie mindig csak suttogott neki, és úgy nézett ki, mint egy nagyon öreg férfi kontyban.

A szürke lady

A szürke Lady-ként azaz szürke asszonyként emlegetett jelenség gyakran ütötte fel a fejét a kórházban az évtizedek alatt.

Egy szürke ruhába öltözött középkorú hölgy képe jelent meg a folyosókon, majd hirtelen kámforrá vált, mintha sosem lett volna.


Egyszer az egész alkalmazotti csapat a nyomába eredt, és végigjárták a folyosókat egy megjelenését követően, de nem találtak sehol senkit, és semmit.

Sétáló halott ember

A 21 század elején történt az a megdöbbentő eset, amikor egy orvost felhívtak a kórházon belüli vészhívón, hogy azonnal menjen a beteghez. A beteg hívta, mert szívrohama volt.


A doki azonnal el is indult, és miközben a folyosón rohant a kórterem felé, a férfi azt kérdezte tőle, hogy merre találja a kivezető utat a kórházból.

Az orvos nem értette, miért kérdezi ezt a beteg, de elmagyarázta neki. Miután a kórterembe ért, látta, hogy a beteg már meghalt.

Ami még megdöbbentőbb volt, hogy kiderült, hogy ugyanarról a betegről van szó, akivel alig fél perccel ezelőtt még beszélt.
(forrás:avilagtitkai.com)

 Ha szellemet látsz - Ágnes médium - videó