2022. július 20., szerda

NIKOLA TESLA ÉLETE: A VEGETÁRIÁNUS MÉRNÖK ÉS LÁTNOK


Nikola Tesla, a zseniális feltaláló, korát meghaladó tudós fizikus rendkívül színes egyéniség volt. Honnan szedte a spirituális tudását? A szálak Indiába vezetnek. Ennek jártunk utána. Gondoltad volna, hogy Tesla Vivékánanda Szvámíval is találkozott? Vagy azt, hogy Pesten is dolgozott? Mutatjuk a részleteket.

 
Amit általánosságban talán mindenki tud Tesláról, azokkal a találmányaival függ össze, melyeknek hatása napjaink mindennapi életére is vonatkozik. Nikola Tesla feltaláló, fizikus, aki egy személyben mérnök és látnok is volt. Mint mérnök legalább 700 eszközt alkotott. A váltakozó áram, a villamos energiának az a formája, amelyet ma használunk a háztartásban és a számítógépeink áramellátásához, Nikola Tesla munkásságából származik.

Ő a tudománytörténet egyik legrejtélyesebb alakja. A hinduizmust is ismerte valamennyire. Tanulmányozta a keleti filozófiát, az anyagi világ valós természetét. Röviden így foglalta össze véleményét:

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, sokkal nagyobb haladást fog elérni egy évtized alatt, mint az összes korábbi évszázadban.”
 
Nikola Tesla élete

Nikola Tesla (1856-1943) szerb nemzetiségű, a horvátországi Smiljanban született, ami akkor az Osztrák-Magyar Monarhiához tartozott. Édesanyja egy szerb lelkészi család tagja, édesapja európai műveltségű ortodox pap volt. Talán édesanyjától is örökölt egy kis feltalálói hajlamot, aki híres volt apró, maga készítette szerkezeteiről. Fiának is ilyen játékokat adott, kis vízimalmot, csörlőt. A családi hagyományok szellemében Tesla is papnak tanult, de egy súlyos betegsége után apja átengedte a mérnöki pályára.

Tesla már kora ifjúságától tudatosan formálta önmagát. A leghitelesebb képet önéletrajzi írásaiból kapjuk:

„Az emberi élet egyik legalapvetőbb igazságát érzékletesen fejezi ki az a francia közmondás, ami szabadon fordítva így hangzik: Ha az ifjúkornak van tudása, ideje és energiája a cselekvésre, az öregkori testi és szellemi állapotunk csupán annak igazolása, ahogyan a fiatalságunkat töltöttük. A mostani saját teherbírásomnak és életerőmnek az a titka, hogy fiatalkoromban olyan életet éltem, amit erkölcsösnek lehet nevezni. Sohasem folytattam kicsapongó életet.”

„Úgy látszik, hogy már egészen fiatalon jó értelmi képességekkel rendelkeztem, ugyanis ha azt akartam, hogy néhány álmom valóra váljon, uralkodnom kellett a szenvedélyeimen és étvágyamon. Ezt szem előtt tartva, az életben elég korán elkezdtem fegyelmezni magam, kitervelve egy olyan életvitelt, amelyet a legtudatosabbnak és megvalósításra érdemesnek gondoltam.” 

 A misztikus Tesla

Nikola kisfiúként egy szörnyű tragédia szemtanúja volt. 12 éves bátyja, Danilo lovagolni tanult, de a megbokrosodott ló levetette magáról, és a gyerek meghalt. Az addig vidám sokat játszó kis Nikola magába forduló gyermek lett, zárkózottá vált, aki kerülte a társaságot. Ettől kezdve leginkább a természet megfigyelése és az olvasás kötötte le. Később az iskolában többször is előfordult, hogy a tanár még be sem fejezte a feladat írását a táblánál, ő már tudta a választ.

Elkezdte, majd abbahagyta az egyetemet. Amikor Pesten munkába állt, a napi 12-14 órányi megfeszített munka 1881 nyarán idegösszeroppanáshoz vezetett. Érzékszervei elképesztő módon kifinomultak, a Városliget fái között hallotta a denevérszárny surrogását. Szobája több száz méterre volt az állatkerttől, mégis megfájdult a füle, ha felbőgött az oroszlán.

Napokig csak este vagy kora hajnalban ment ki az utcára, mert szeme megfájdult a fényben. A sötétben viszont mindenkinél jobban látott. Elbeszélése szerint az egészet úgy élte meg, mintha a homloka közepén egy harmadik szeme lett volna, és annak kibocsátott fénysugarai tükrözték volna vissza a tárgyakat.

Amikor amerikai laboratóriuma porrá égett, támogatói segítségével tudta újrakezdeni munkáját.

Hálából New Yorkban egy speciális bemutatót tartott nagylelkű jóakaróinak. Több nagyvárosból is érkeztek vendégek. A program befejezésekor Tesla erős fejfájásról panaszkodott, és a hazakészülő philadelphiaiakat megkérte, hogy ne üljenek vonatra, inkább másnap reggel utazzanak haza. Az emberek nehezen, de beleegyeztek – másnap reggel értesültek arról, hogy a New York-Philadelphia között közlekedő gyorsvonat kisiklott, sokan meghaltak vagy megsebesültek.

1892-ben Franciaországban előadókörúton volt, amikor rémálmából ébredve tudta, hogy anyja haldoklik. Még aznap reggel megkapta a sürgönyt, mely hazahívta. Éppen el tudott búcsúzni édesanyjától, aki pát óra múlva meghalt. 

Tesla magánélete

Nikola Tesla úgy élt, mint egy szerzetes. Nem házasodott meg, cölibátusban élt, mindenféle serkentőszert elkerült.

Vegetáriánussá vált, mert felismerte, hogy a növény alapú étkezés nemcsak az egészséges életmód, hanem a belső fejlődés eszköze is.

„Természetesen többre becsülendőek a növényi étkek, ezért is gondolom, hogy a vegetarianizmus helyesebb módszer a húsevés barbár szokásánál. Ha végre meg tudunk elégedni a növényi ételekkel és befejezzük jelenlegi helytelen cselekedeteinket, akkor a hallomásból ismert előnyök nem csak elméletek lesznek, hanem saját magunkon bebizonyosodott igazságok.” 

Tesla és Swami Vivekánanda találkozása

A kapcsolat Nikola Tesla és Swami Vivekananda, a nagy hindu reformer között eléggé ismert. Az 1893-as chicagói Világallások Parlamentjén megismerkedett Vivekánanda szvámival, aki egyike volt a legismertebb és legbefolyásosabb hindu lelki vezetőknek. Amikor Vivekananda elment a világvallások parlamentjébe, Tesla ott ült mellette.

Teslát megérintette a Védák tana, helyesen használta a szanszkrit szavakat. A védikus filozófia volt az, ami befolyásolta Nikola Tesla szabad energiáról alkotott elképzeléseit. A Védák olyan szanszkrit nyelvű gyűjtemények, amelyek himnuszok, imák, események tárházai. Emellett a valóság természetének leírásából állnak, koruk legalább 5000 évre nyúlik vissza. Mai kifejezéssel élve: történelemmel, tudománnyal és művészettel egyaránt foglalkoznak. Az anyag, az antianyag és az atommag összetételét a Védák is leírják.

Vivekananda később ezt írta: „Mr. Tesla el volt ragadtatva, hogy hallott a védai prána, akashán és kalpa fogalmáról. Úgy véli, matematikailag be tudja bizonyítani, hogy az erő és az anyag redukálható a potenciális energiára. A jövő héten elmegyek, hogy lássam ezt az új matematikai bizonyítást. Ugyanis ebben az esetben a védikus kozmológia a legbiztosabb alapokra kerül.” Ezt a munkát végül nem Tesla, hanem Einstein folytatta. 

Szanszkrit fogalmak Nikola Tesla alkalmazásában

Tesla nemcsak a bonyolult matematikai képleteket ismerte, de a világegyetem egészen finom részleteit is kutatta. Nikola Tesla a villamos energia szakterületére specializálódott, de a tudósra nagy hatással volt a hindu filozófiából megismert tan, az élet ciklikus elmélete. Hol tanulta Tesla a védikus fogalmakat és a szanszkrit kifejezéseket? Az ember legnagyobb eredménye egy nem publikált cikk, melyben említi e kifejezéseket. Leland Anderson szerint a cikk 1907. május 13-án íródott. A kutatók szerint miután Tesla megismerte Swami Vivekanandát, egyben betekintést nyert a védikus filozófiába és a szanszkrit terminológiába.

Tesla tisztában volt a szanszkrit szavak akasha a prána és kalpa jelentésével. Akasha jelentése anyag, a két atomrészecske közti tér, de éterként is fordítják. Prána jelentése energia, általában életerőként, életlevegőként fordítva. A kalpa a ciklikus idő védai fogalma. Ezek a kifejezések megtalálhatók az Upanisádokban, a védikus szövegekben.

„Minden érzékelhető anyag egy elsődleges anyagból származik, egy finom és felfoghatatlan létezésből, mely kitölti a teret és amit akashának vagy ragyogó éternek is neveznek, és amelyet az életet adó prána vagy kreatív erő befolyásol. Ezáltal jön életre végtelen ciklusban minden dolog és jelenség.” – Nikola Tesla, Az ember legnagyobb teljesítménye, 1907.

Olyan szavakat használt, mint például az „az életet adó prána”, ami világosan mutatja, hogy jártas volt a védikus tanításokban is.

Tesla univerzuma

„A kísérleteim természeténél fogva kizárt annak a lehetősége, hogy a változásokat légköri zavarok okozzák, amint arra néhányan régebben rámutattak. Kis idő múlva arra gondoltam, hogy az észlelt zavarok intelligens irányításnak tudhatók be.”

„Bár nem tudtam abban az időben megfejteni a jelentésüket, lehetetlenné tette számomra, hogy teljesen véletlen dologként gondoljak rá. Az érzés folyamatosan nőtt bennem, ahogy először hallottam az egyik bolygó másiknak szóló üdvözlését."


Tesla hitt abban, hogy más bolygókon is van élet. 1908-tól kezdve többször is beszélt arról, hogy az univerzumban más értelmes lények is léteznek, nemcsak az ember, de nem bocsátkozott részletekbe.

Neve kapcsolatba került például az antigravitációval, az időutazással, a szabad energiával, sőt a más bolygókkal kapcsolatos kommunikációval is. Valóság vagy mítosz? 

 
Tény, hogy halála után az amerikai kormány Tesla kutatásait, jegyzeteit begyűjtötte és zárolta. Egy részük később visszakerült a családtagjaihoz, illetve szülőhelyére.

„Az igazi tudományos géniusz a misztika világában él, és ezt személyesíti meg Nikola Tesla. Tudományos zsenialitása a misztika és a spiritualitás világában gyökerezett.”

Ezt írta róla Albert Einstein. 

A zsenit nehezen érti meg kora, de még az utókor is. Mi az, amit erről a különleges emberről biztosan elmondhatunk? 

Nikola Tesla találmányai

28 évesen került Amerikába, Edison cégénél kapott munkát. Hamarosan kibékíthetetlen ellentét támadt köztük, Edison csúnyán elbánt vele. Később a pittsburghi Electric Company vezetője, Westinghouse megvásárolta Tesla váltóáramú dinamóinak, trafóinak és motorjainak szabadalmi jogát. Ez tette lehetővé, hogy megvalósítsa álmait.

Westinghouse támogatta Teslát, ők az ún. „áramok háborújában” a váltóáram mellett szálltak síkra, míg Edison és az általa befolyásolt csoport az egyenáramért. A vita évekig elhúzódott, és Edison távolról sem úriemberként viselkedett. A váltóáram akkoriban még ismeretlen volt, Tesla mindent megtett a népszerűsítés érdekében. Még saját testébe is vezette, amitől a kezében tartott izzó világítani kezdett.

1883-ban már bemutatta az indukciós motort. Valamennyi háztartási gépünk ilyen motorral működik. 1891-ben találta fel azt a tekercset, amit róla neveztek el, ezt ma is használják a rádiókban és tévékben. 1893-ban a chicagói világkiállítás az ő rendszerének segítségével borult fénybe. Itt találkozott Szvámi Vivékánandával, és bepillantást nyert a Védák tudományába is.

Tesla olyan generátort épített, amivel az ívlámpák egyenletes fénnyel, zaj nélkül működtek. A siker nem maradt el. Megbízást kapott a Niagara-vízesés erőművének kiépítésére. 1898-ban távirányítással irányított hajójával ejtette ámulatba a közönséget. A robottechnika első jeleit láthatták.

Első helyezés

Több olyan „első” helyezést mondhatott volna a magáénak, amit bár ő kezdett el, nem fejezett be, vagy éppen nem foglalkozott a levédésével. Ilyen például: 

- az első radarrendszer
- a később Röntgenről elnevezett sugárzás
- a vezeték nélküli rádió adótorony. Jóval Marconi előtt, elsőként továbbított rádióhullámokat.

Számos legendának tűnő történet kapcsolódik hozzá: az időutazás, az üzemanyag nélkül működő motor. Jegyzeteiből nem sokat tud az utókor, mert többnyire fejben készítette el terveit, és csak a legvégén vetette papírra.

1935-ben egy amerikai újságíró riportot készített Teslával. Ebben a cikkben a tudós olyan fontos témákról beszélt, mint a vízkészlet megóvása, a környezetvédelmi hivatal szükségessége vagy a robotok világa. Már hét évvel korábban, az Elektromos Kiállításon bemutatta távirányítású hajóját, mely a robotika első képviselője. 

 
Sokszor meglepte közönségét, amikor két fémlapot tett le a helyiségbe, és a levegő hamarosan izzani kezdett a lapok között. A mai napig nem tudják, hogy ezt milyen fizikai ok váltotta ki.

Tudós volt, csak a hozzá nem értők szemében tűnt varázslónak, amikor azt látták, hogy szikrák pattognak róla, de semmi baja sincs. A nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű áram nem tett benne kárt, csak a bemutatók kedvéért vállalt ilyen mutatványokat. 

Tesla és Mark Twain

Tesla zárkózott ember volt, csak keveseket engedett egy kicsit is közel magához. Ilyen barát volt Mark Twain, akit még odahaza megismert a könyvekből.

„Egy napon néhány új könyvet kaptam, mely ellentétben állt azzal, amit valaha is olvastam. Annyira magával ragadt, hogy teljesen elfelejtettem reménytelen állapotomat. Mark Twain korábbi munkái voltak, és talán ennek következménye lett csodálatos fellendülésem. Huszonöt évvel később, amikor találkoztam Clemens úrral, és barátok lettünk, elmeséltem neki ezt a tapasztalatomat, és csodálkoztam, hogy a nevettetés e nagy embere könnyezett.”   

Nikola Tesla idézetek

„Azon a napon, amikor a tudomány elkezdi tanulmányozni a nem fizikai jelenségeket, egy évtized alatt nagyobb utat tesz meg, mint létezésének összes korábbi századában.”

„Természetesen többre becsülendők a növényi étkek, ezért is gondolom, hogy a vegetarianizmus helyesebb módszer a húsevés barbár szokásánál. Ha végre meg tudunk elégedni a növényi ételekkel és befejezzük jelenlegi helytelen cselekedeteinket, akkor a hallomásból ismert előnyök nem csak elméletek lesznek, hanem saját magunkon bebizonyosodott igazságok.” –
Nikola Tesla vegetáriánus volt.

„Az agyam csak vevő, az Univerzumban van egy mag, amelyből ismeretet, erőt és inspirációt szerezhetünk. Nem ismerem a mag titkait, de tudom, hogy létezik.”

„A szellemi hatalom ajándék Istentől, az Isteni Létezőtől származik. Ha elménket az igazságra összpontosítjuk, ezzel a nagy hatalommal egyezünk.”

„A hiányos megfigyelés csupán a tudatlanság egyik formája, amely felelős a sok morbid fogalomért és az ostoba ötletekért.” 

Nikola Tesla hagyatéka

A 78 éves Tesláról a Kansas City Journal-Post 1933. szeptember 10-én ezt írta:

„Mr. Tesla már régóta egy olyan tudós, aki évekkel jár a kora előtt, és akit a haladó elméletei miatt váltakozva hol őrültnek, hol varázslónak bélyegeztek.”

Nemcsak mint feltaláló és fizikus volt különleges, de emberként is: kitartása, egyszerű életmódja révén pozitív példát állít elénk. Sok elismerést és kitüntetést kapott, de fájdalmára a Nobel-díjat nála kevésbé kiemelkedőknek adták. Hagyatékát 2003-ban az UNESCO a dokumentációs világörökség részévé tette.

forrás:bharata.hu

- - - - - - 

A Nikola Tesla Sztori: Földönkívüliek, Tűzgömb, Drót Nélküli Elektromosság, Legfontosabb Találmányai - videó

forrás: [ TOP 5 ] MAGYAR