2022. július 3., vasárnap

A Tesla titok


A Tesla titok 1. (Szubliminális üzenetek) 

 „Észrevettem ugyanis, hogy akárhányszor egy tárgy képe megjelent a szemeim előtt, láttam valamit, ami emlékeztetett rá. Az első alkalommal azt gondoltam, hogy ez pusztán csak véletlen, de hamar meggyőződtem róla, hogy mégsem az volt. A kép megjelenését mindig megelőzte egy tudatosan vagy tudat alatt felfogott vizuális inger vagy látvány.

Fokozatosan nőtt bennem a vágy, hogy kitaláljam, mi okozza a képek megjelenését, és ennek a vágynak a kielégítése hamarosan elsőrendű fontosságúvá vált számomra. A következő megfigyelésem az volt, hogy pontosan úgy, ahogy valaminek a látványa következtében képek jelentek meg előttem, az eszembe jutott gondolatok is hasonlóképpen voltak sugalmazva számomra. Tántoríthatatlan elszántsággal megkíséreltem behatárolni azokat a képeket, amelyek a gondolatokat kiváltották, és az eredeti vizuális inger megkeresése hamarosan a második legfontosabb dolog lett a számomra. Az akaratom automatikussá, gépiessé vált, mint ahogy valójában az is volt, és az évek folyamán az állandó, csaknem tudat alatti keresés eredményeképpen megszereztem azt a képességet, hogy mindig, szinte azonnal meg tudtam találni azt a vizuális ingert, ami később az adott gondolatot kiváltotta. De ez még nem minden. Nem sokkal korábban tudatosult bennem, hogy minden mozdulatom hasonlóképpen váltódik ki, és így évről-évre, keresés, megfigyelés és folyamatos ellenőrzés által, minden gondolatommal és cselekedetemmel bizonyítottam, és a legnagyobb megelégedésemre bizonyítom ezt ma is, hogy én egy olyan mozgásra képes robot vagyok, aki csupán az érzékszerveket érő külső hatásokra válaszolva gondolkozik, cselekszik és mozog. Az egész életem során csak egy vagy két olyan esetre emlékszem, amikor nem tudtam azonosítani azt a hatást, aminek következtében egy mozdulat, egy gondolat vagy akár egy álom is létrejött.” (Nikola Tesla: Az emberi energia növelésének problémája, The Century Illustrated Monthly Magazine, 1900. június.)

A Tesla titok 2. (Test és lélek) 

„Ezekkel a tapasztalatokkal szinte természetes volt, hogy már régen eszembe jutott egy olyan automata (robot) megépítése, amelyik mechanikus ugyan, de hasonlít hozzám, és úgy reagál a külső ingerekre, ahogy azt én is teszem, csak nyilván egy sokkal egyszerűbb módon. Egy ilyen automatának természetesen lennie kell működtető energiaforrásának, helyváltoztató és irányítószerveinek, továbbá egy vagy több érzékelőszervének, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy a külső hatásokra reagálni tudjanak. Ez a gépezet az elképzelésem szerint úgy mozogna, mint egy élőlény, és ehhez meglennének a megfelelő mechanikus elemei. Még hátra van a növekedés, a szaporodás és mindenekelőtt a gondolkodás képessége, amelyek szükségesek a modell befejezéséhez. Ebben az esetben a növekedés nem lényeges, mivel elkészíthető a gépezet úgymond teljesen kifejlett állapotában. Hasonló megfontolás alapján a szaporodás képessége is elhagyható, mivel egy mechanikus modellnél ez magát a gyártás folyamatát jelenti. Az automata lehet akár csontból és húsból, vagy fából és acélból is, ez sem számít sokat, feltéve, hogy úgy tudja végrehajtani az elvárt feladatokat, mint egy intelligens lény. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, lennie kell egy értelemhez hasonló egységének, ami minden lehetséges helyzetben tudással, ésszel, ítélőképességgel és tapasztalattal vezérli minden mozgását és működését, valamint cselekvésre is készteti. Ezt az egységet könnyen létre lehet hozni benne úgy, hogy a saját szellemi képességeimet átirányítom számára. Végül is a találmány elkészült, és ezzel egy új tudomány született, melynek javasolt elnevezése a "táv-automatika", ami a távoli automata gépek (robotok) mozgását és működését vezérlő tudományt jelenti. (Nikola Tesla: Az emberi energia növelésének problémája, The Century Illustrated Monthly Magazine, 1900. június.)

Nikola Tesla munkásságának leglényegesebb tulajdonsága abban áll, hogy kivételes képességei és józan gondolkodása segítségével meg tudta fejteni a Természet (a Teremtés, a Teremtő) működését és titkait. A felfedezései ezért nemcsak a találmányai működését vagy a tudományt, hanem az élet más területeit is valósághűen írják le. Az első részben az emberi elme szubliminális üzenetekkel való irányításáról olvashattunk, ez a második rész pedig nem pusztán a távirányításról és robotikáról szól, hanem magának az emberi testnek és a léleknek a tényleges kapcsolatáról is…

A Tesla titok 3. (Kozmikus tudat)

„Mint más találmányaim esetében is – magyarázta – egy hosszú kifejlődési időszak során fogalmazódott meg az elmémben a mechanikus szem megalkotásának a gondolata.
Amint egy akadályhoz érkeztem, megálltam, és félretettem az elgondolást a tudat alatti
elmémbe, és később tértem csak vissza hozzá. Apránként, az út különböző lépéseinek megtételén keresztül jutottam el a megoldáshoz. Ezek hirtelen villantak fel a tudatalattimból pont úgy, mint az összes találmányom ötletei."
(A mindenlátó óriásszem, Albany Telegram 1923. február 25.)

„A munkamódszerem a következő. Miután megtapasztalom egy bizonyos dolog kitalálásának a vágyát, a tudatom mélyén elkezdek foglalkozni a gondolattal napokon, hónapokon vagy akár éveken keresztül is. Amíg azt nem érzem, hogy tetszik, addig körbejárom a problémát anélkül, hogy akaratlagos figyelmet szentelnék neki. Ez a lappangás, a keltetés időszaka. Ezt követi a tényleges erőfeszítés fázisa. Ennél a pontnál a megoldás már valahol ott lapul a tudatalattimban, de időbe telhet, amíg a tudatosság felszínére emelkedik. Amint az általam elgondolt készülék elkezd formát ölteni, gondolatban megváltoztatom a szerkezetét, fejlesztéseket végzek rajta, sőt még működtetem is. Ez azonban mind csak előzetes tevékenység és csak fejbeni munka. Amikor elkészült a gépezet, abbahagyom a képzeletbeli munkát, mivel ekkorra az már a legkisebb részletig ki van dolgozva.” (Nikola Tesla: A vezeték nélküli energia forradalmasítani fogja a világot, Modern Mechanix and Inventions, 1934. július.)

A ”tudatalatti” elme szakkifejezés egy széles körben ismert fogalom. Azonban az emberi elme kutatásának legújabb vizsgálatai megerősítik azokat a megállapításokat, amelyeket megvilágosodott személyek tettek az egész történelmünk folyamán: A valóságban ez a szó az általánosan feltételezett kifejezésével ellentétben nem egy elnyomott, alárendelt elmeműködést takar, hanem éppen ellenkezőleg, egy kiterjesztett, tudat feletti állapot, amelyet mindentudásnak vagy istentudatnak, illetve felsőbb tudatnak, azaz kozmikus öntudatnak neveznek. A ”tudatalatti elme” ugyanis rögzít minden történést a környezetünkben, függetlenül attól, hogy tudatosan fókuszálunk-e az adott jelenségre (koncentráció) vagy sem (dekoncentráció, szubliminális üzenet). A ”tudatalatti” elme kollektív, azaz mindent tudó, ami az isteni létezés sajátja. Ezt a tudatállapotot, azaz tudatosan kapcsolatba kerülni a Teremtő tudattal és mindentudóvá válni, csak magasan fejlett idegrendszerrel rendelkező személyek képesek elérni, olyanok például, mint amilyen Nikola Tesla is volt, aki mint olvashattuk egész életén keresztül gyakorolta az információátvitelt a tudat feletti és a tudatos elméje közt.

A Tesla titok 4. (Az idegrendszer fejlesztése) 

„Találékonyságomat az (anyám) által végeztetett gyakorlatoknak is köszönhetem. Különböző feladatokat végeztünk, mint például egymás gondolatainak kitalálása, logikai érvelésekben a hibák megtalálása, hosszú mondatok ismétlése vagy a fejben való számolás. Ezeknek a napi feladatoknak a célja a memória és az értelem fejlesztése volt, és főleg az elemzőképességé, ami rendkívül hasznosnak bizonyult számomra. Az idők során a különféle szellemi gyakorlatok az életem legfőbb részévé váltak. Kezdetben a vágyaim és a kívánságaim csökkentek, de az óhajom és az akaratom ezzel párhuzamosan, folyamatosan növekedett. Évek alatt ilyen fegyelmezéssel az önuralom olyan tökéletes fokát értem el, hogy csak játszadoztam olyan szenvedélyekkel, amelyek a legerősebb embert is romlásba vitték volna.” (Nikola Tesla: Találmányaim)

Az előző részekben olvashattuk, hogy Tesla folyamatosan gyakorolta az információátvitelt a "tudatalatti" és a tudatos elméje között. Ezek és a gyerekkori gyakorlatok még jobban továbbfejlesztették az amúgy is rendkívül kifinomult idegrendszerét, így az évek során egyre szorosabban és tudatosabban tudott kapcsolatba kerülni a minden élőben benne rejlő kozmikus Tudattal.

Tesla titok 5. (Józan, önálló gondolkodás) 

„A tudósok Franklintól Morse-ig józan gondolkodók voltak, és nem alkottak téves elméleteket. A mai tudósok a józanság helyett elmélyülten gondolkodnak. Józannak kell lenni a hibátlan gondolkodáshoz, mivel gondolkozhat valaki elmélyülten, mégis lehet, hogy teljes tévedésben van. A mai tudósok helyettesítették a kísérleteket a matematikával, és egyenletről egyenletre vándorolnak, végül felépítenek egy olyan elméletet, aminek semmi köze a valósághoz.” (Nikola Tesla: A vezeték nélküli energia forradalmasítani fogja a világot, 1934.07.)

A nagy modern kutatólaboratóriumok, ahogy ő látja a működésüket, csak a gondolatok keltetőgépei. Ritkán, ha egyáltalán, magyarázza tovább, született egy nagy jelentőségű eredeti gondolat egy jól felszerelt laboratóriumban. A tudomány tojása a magány fészkében jön létre. Igaz, hogy később kikelthető és felnevelhető egy több millió dolláros laboratóriumban: „Nyilvánvaló, hogy egy fiatal leleményes elméjű ember nincs "megáldva" egymillió dollárral – mondta Mr. Tesla –. Ezért nehéznek találja a gondolkozást. Az elme azonban élénkebb és eszesebb lesz az elzártságban és a folyamatos magányban. Így nincs szüksége egy nagy laboratóriumra, amiben gondolkozhat. Az eredetiség a magányból születik, mentesen a ránk záporozó mindenféle külső hatástól, amik megbénítják az alkotó szellemet. Legyél egyedül, ez a feltalálás titka; legyél egyedül, mert ekkor születnek a gondolatok. Ezért van az, hogy számtalan földi csoda egyszerű környezetben jött létre. (Orrin E. Dunlap Jr.: Tesla bizonyítottnak látja, hogy a rádió- és fényhullámok valójában hangok, New York Times, 1934.04.08.)

„Sokáig hiába töprengtem a természettudomány eme legrégibb és legnagyobb rejtélyén. Látszólag hiábavalóan küzdöttem valami elérhetetlen dolog iránt, de egyfajta sors vagy végzet mégis kedvezett nekem, és néhány sugalmazott kísérlet fellebbentette a fátylat.” (Nikola Tesla: Az Univerzum energiájának szüntelen forrása, a kozmikus sugarak eredete és erőssége, 1932. október 13.)

„De az ösztön az valami olyasmi, ami meghaladja a tudást. Kétségkívül rendelkezünk olyan finomabb idegszálakkal, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy meglássuk az igazságot akkor is, amikor a logikus következtetés vagy más akaratlagos agyi tevékenység már eredménytelen.” (Nikola Tesla: Találmányaim)

Ez a sorozat valójában a gondolkodás összetett folyamatáról is szól: Ennek az első lépése a cél megfogalmazása. A második az adatgyűjtés, a hozzáférhető ismeretek elsajátítása, tanulás, gyakorlás, kísérletezés, tapasztalás, képességeink továbbfejlesztése által. A harmadik az adatok célirányos feldolgozása információvá, amihez józanság (a természet, vagyis a Teremtés hű modellezése), nyugalom és nemegyszer ihlet (szubliminális üzenet értelmezése) is kell. Ennek az összetett folyamatnak az állandó gyakorlása pedig elvezet a kozmikus tudattal való egyre szorosabb összekapcsolódáshoz, amiben Nikola Teslának egész élete folyamán része volt. 

„Ugyancsak ide sorolható az a sokak által feljegyzett állítás, miszerint ha valakinek a fejében egy hirtelen és jelentős gondolat támad, akkor az a szem kivehető és esetenként fájdalommal is járó fénylését eredményezi, amit még nappali világosságban is látni lehet. Tehát mint látjuk, az a mondás, miszerint a szem a lélek tükre, nagyon is megalapozott, és egy nagy igazságot fejez ki. Nemcsak a költők vagy művészek tapasztalhatják meg ezt az élményt, hanem szinte mindenki, aki a veleszületett képességei vagy a megismerés iránti szeretettől vezérelve, élvezettel gondolkozik a természet dolgai felől.” (Nikola Tesla: A fény és más nagyfrekvenciás jelenségek, 1893.)

A Tesla titok 6. (Képességfejlesztés) 

„Az idők során ezek a különféle szellemi erősítő gyakorlatok az életem legfőbb részévé váltak.” (Nikola Tesla: Találmányaim)

Nikola Tesla a zsenialitását egyrészt az örökletes képességeinek köszönhette (kivételesen éles látás, hallás, fotografikus memória, fejlett idegrendszer), másrészt ezeknek a már meglévő képességeinek az egész életen át tartó tudatos továbbfejlesztésének, tanulás, kísérletezés és önálló józan gondolkodás által. 

„Legnagyobb megdöbbenésemre nemsokára rájöttem arra, hogy minden gondolat, ami eszembe jutott, egy külső hatás által volt sugalmazva számomra.” (Nikola Tesla: Találmányaim)

Teslának az emberi gondolkodás szubliminális üzenetekkel való működéséről tett felfedezése segítségével pedig mindenki képessé válhat a saját szellemi fejlődését célirányosan befolyásolni és programozni a környezetében célszerűen elhelyezett képek vagy más külső ingerek segítségével. A "tudatalatti", azaz mint korábban olvashattuk, a tudatfeletti elme és a tudatos elme közti gondolatátvitelt egyes játékok megfelelő használata nagymértékben továbbfejlesztheti. Pl. ha itt a facebookon a szókirakós játék első másodperceiben csak átsiklik a tekintetünk a betűhalmazon mint szubliminális üzeneten, és csak ezután gondolkodunk el tudatosan a keresett szavakon, akkor egy idő után a legjobb megoldások automatikusan bevillannak az elménkbe. Ezt a technikát az élet minden területén alkalmazhatjuk, így a memóriánk fejlesztésével együtt mi is megláthatjuk a valóság mélyebb összefüggéseit is: 

„A folyamatos szellemi gyakorlatok ugyanis továbbfejlesztették a megfigyelőképességemet, és ez lehetővé tette számomra egy nagyon fontos igazság felfedezését. Rájöttem, hogy a (képzeletbeli) képek megjelenését mindig megelőzte egy valóságos helyszín jellegzetes és általában nagyon kivételes körülmények közötti látványa, és ez minden alkalommal arra ösztönzött, hogy meghatározzam ezt a (képeket) kiváltó impulzust. Egy idő után ez a törekvésem automatikussá vált, és nagy örömömet leltem megtalálni a kapcsolatot az ok és okozat között.” (Nikola Tesla: Találmányaim)

Ugyanúgy mint Tesla mindenki képes lehet örömét lelni a tudatos szellemi fejlődésben, termékeny életet élni, és ha ezt mások hasznára is fordítjuk, akkor olyan szellemi magaslatokba emelkedhetünk, amelyeket ő is elért. 

forrás: teslabook.fw.hu - Kocsis G. István 2015.

- - - - - - - - 

 Tesla legérdekesebb titkai - videó

forrás: Enigma Világa

 A világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója. Az élete tele volt titkokkal. Gyermekkorában már több nyelven beszélt és olvasott, séta közben számolta a lépteit, evés előtt megbecsülte az étel térfogatát. Képességeiről legendák keringtek, de az emberek nem nagyon értették őt.