2014. december 17., szerda

Az agy csupán egy "leolvasó" lenne?Hogy tud létrehozni az anyag egy olyan konzisztenciát önmagából, amiben megjelenik a lélek és az az Isteni tudat, amikor felfogjuk a teremtést?
Az anyag önmagából képtelen erre. Aki nem képes ezt felfogni, azt hívjuk materialistának. Aki pedig képes felfogni, hogy a transzcendentális lét egy magasabb szintről tükröződik le és minden, amit felfogunk, képesek vagyunk kimondani, az már ennek a tükörnek a reflexiója. Hogy milyen ez a tükör, ezen kell egy életen át dolgozni. Az, hogy agyatlan agyasok vagyunk, abban egy komoly élet munkája fekszik, de higgyétek el, hogy az intuitív tudás nem több mint az, hogy egyre jobban tisztítjuk a tükör foltjait.
Talán még sohasem tudtunk ilyen mélyen lehatolni a nyúl üregébe, vagy ennyire önfeledten elfeledkezni a háromdimenziós létezésünkről. Talán soha nem tudunk ennyire megfeledkezni a térről és időről. Amikor ezt a két apróságot kikapcsoljuk az életünkből, abban a pillanatban megértjük a tér-idő kaput, az időutazást, az „itt és most”, a múlt és a jelen egyidejű létezését.


 Jakab István és Dienes István


Mi az agy?

A legújabb kutatások fényében, az agy tulajdonképpen egy leolvasófej. Egy összetett információ-felfogó és feldolgozó rendszer, amely a végtelen információs Mező mintázatait leolvassa és dekódolja. Ebből hozza létre a "valóságot". Az agyunk segítségével az az energiamintázat, amely megfeleltethető a mi téridőnknek, anyagi struktúrának látszik.

Ezek szerint, másféle aggyal másféle valóságot foghatnánk fel?

Igen. Ebből az információs mezőből többféle valóság hozható létre, de a mi agyunk struktúrája ezt a valóságot (a téridőnek ezt a formáját) teszi lehetővé. Ez igazából befogadó képesség kérdése. Ahogy mondani szokás: "A hiba az ön készülékében van!" De a lehetőség is! :)

Hányféle valóság lehet?

A világegyetem egy hihetelenül misztikus hely! Rengeteg naprendszer van, amelyek galaxisokat alkotnak. A mi galaxis rendszerünkön belül van 10 000 galaxis! És a látható univerzumon belül több milliárd galaxis van! Valóságterek vannak, tapasztalati minőségek, tudati fokozatok. Valószínűleg végtelen számú valóság van.

Hogyan érzékeljük pont ezt a valóságot?

Úgy, hogy az agyunk erre alkalmas. A mi valóságunk csak egy sáv, olyan, mint egy rádiósáv. Az emberi agy pedig egy leolvasófej, ami arra való, hogy "tologatva" az információs mintákon dekódolja azokat, és a rajta futó elme-alkalmazás segítségével összeállítsa azt a programot, amit emberi programnak hívunk.

Akkor ahhoz, hogy szélesebb sávon érzékeljük a valóságot az kell, hogy fejlesszük az agyunkat?

Az agy evolúciója már így is megfigyelhető. A középkorhoz képest összehasonlíthatatlanul részletgazdagabban érzékeljük a világot. Egyre több dolgot fogunk fel, és itt a felfogás szón van a lényeg. A Valóság mindig is a teljes komplexitásában létezik.
Ugyanakkor az emberi elme nagyon el van szennyeződve. Nagy a zaj, nem hallani az "adást". Sok téves program, sok félelem nehezíti a felfogásunkat. Egy alapos takarítás sokat segít. (Sok természetjárás, meditáció, a tévé mellőzése!)
Aztán gondolkodni kell, használni az értelmi képességeinket, mert ez a szűrő. Minden működés közben ismerszik meg, nincs ez másképp a tudattal, és anyagi működtetőjével, az aggyal sem.

Mit tehetünk magunkért? Mi a kulcs a helyzethez?

Ha használjuk az értelmi képességeinket, akkor az agy, és a rajta keresztül megnyilvánuló tudat, saját működésének lehetőségeit egyre jobban kibontja. 

A "leolvasó berendezés" átmegy azon az alkímián, hogy azt a részeltgazdagságú működést tudja szolgálni, amire végül is készült.
Ha az agyunknak nem csak 10 százalékát fogjuk használni, úgy sejtem, hogy nem ezen a sávszélességen fogjuk érzékelni a valóságot!
(forrás: vntv.hu - lelekcafe.hu)


Jakab István és Dienes István beszélgetése az agyról – videó