2012. március 23., péntek

Thoth = Hermész Triszmegisztosz"A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye. Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye."
(Hermész Triszmegisztosz)


A szent íbisz az ősi Egyiptomban Thoth Isten, a Bölcsesség Ura megszemélyesítője. Íbisz-Thot írópalettát hordoz, kíséretéhez tartoznak mindazok, akik az igazság megismerésére törekszenek.A magas mágia,a bölcsesség,a jelképek, minden művészet, a tudomány, a matematika, az írás,a zene, a csillagászat, a geometria és az orvoslás Óegyiptomi istene. Az írások felügyelője, az igazság megismerője.

Számos feljegyzést készített szigorúan titkos varázstudományokról,melyet a Smaragd Táblák című gyűjteményében olvashatunk.Ezt a művet Thoth akkor jegyezte le,mikor Atlantisz főmágusa volt.A Smaragd Táblára rávéste az egész mindenség összes tudását. Az írásmű és Thoth túlélték Atlantisz pusztulását.Thoth ezt követően alapította Egyiptomot,az ország szellemi életét pedig az atlantisziak tudására és bölcs hagyományaira hagyatkozva alakította ki.

Thoth találta fel az egyiptomi hieroglif írást,neki köszönhető az írásbeliség, és egyáltalán Egyiptom egész szellemi élete.


  
Gyakran lehet hallani Thoth, vagy másik ismert nevén Hermész Triszmegisztosz Smaragd Tábláiról, melyet Tabula Smarag­di­na vagy Tabula Hermetica néven ismerünk, s amely szöveg latin nyelven is fennmaradt. A tizenkét smaragdzöld tábla nagyon különleges anyagból készült. Egy olyan vegyi folyamat során hozták létre mesterségesen, amit még nem tud megmagyarázni a mai tudomány. A táblák jellemzője, hogy nem koptatható el, és ellenállóbb minden eddig ismert anyagnál.

Thoth mágus körülbelül Kr. e. 3600 évvel jegyezte le a Smaragd Táblák sorait Atlantiszon.Titkuk nem azért van titoknak nyilvánítva, mert nem olvashatja bárki, hanem mert tudásanyaguk csak a beavatottak számára válik nyilvánvalóvá.Thoth létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált, nevét a gnosztikus és alexandriai iratok jól ismerik. Közel 16.000 éven keresztül uralkodott, mivel halhatatlan volt. A bölcsesség isteneként, a tudás feljegyzőjeként tartották számon.Főpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott. Egyes feljegyzések szerint azért nevezik háromszor születettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert megkapta a háromszoros beavatást: anyagi-lelki-szellemi szinten.Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet, ami „Háromszoros Nagyságot” jelent, és nagy bölcsességének hármas természetére utal. Részt vett azon a beavatási szertartáson, amely során Ekhnatont Nagymesterré avatták, majd ő is betöltötte ezt a tisztséget, Kr. e. 1259-ben pedig ő avatta Atonament Nagymesterré.Thoth volt Imhotep főpap is. 


Thoth táltos volt, és ő az, aki a mítoszok szerint a halál után megméri az elhunytak lelkeit. Az Egyiptomi Halottaskönyv egyik képe ábrázolja őt mérlegével együtt. Ezen a képen a mérleg egyik serpenyőjében egy halott ember lelke látható, a másikban pedig egy strucctoll,( a tisztesség, a becsület és a szavahihetőség).
Nevével az Arvisurákban is találkozhatunk, s itt úgy nevezik, hogy „a mindeneket Tudó”. Nippurban tanult, majd Karnak főpapja lett. Tudó volt az, aki valójában egyesítette alsó és felső Egyiptomot is.
Thoth-ról mondják : "...nincsen kezdete és nincsen vége, nincsen nemzettsége és családja..." Alkimista halhatatlanság.
Egyiptomban, a XXIV. dinasztia idején látták utoljára Thoth istent,azóta eltűnt, holttestét nem találták.