2013. május 2., csütörtök

Test-Lélek-Szellem. A hármasság egységében.Ezotérikus, spirituális körökben nagyon sokszor elhangzik ez az általános kifejezés, „te nem csak a fizikai tested vagy”. Sokan hallják vagy olvassák ezt a kijelentést, de nem is tudják, mit is kell ezen a fogalmon érteni vagy mire utal ez az ezotérikus szlogen? Igen okoskodóan hangzik és sokaknak egy ezotérikus beállítottságot ad ez a kijelentés. Legalábbis õk azt hiszik. De ennek ellenére nem értik és nem is ennek a szellemében élnek. Ha én nem csak a fizikai testem vagyok akkor még mi? És akkor miért élek „csak” az anyagi világban? Sokan úgy magyarázzák, hogy a fizikai testünkön kívül még „más” energia testeink is léteznek, amik azután szintén hatással vannak a fizikai testünkre és életünkre. Ez igaz is, de ha hatással vannak rá, akkor miért nem engedelmeskedünk ezeknek a hatásoknak?
Azzal tisztában vagyunk, hogy a fizikai test csakis a fizikai sík törvényszerûségeit képes érzékelni és felfogni. Tehát csakis a fizikai síkot képes elfogadni, mint valóságot. Pedig akik már egy kicsit fejlettebbek szellemi szinten, azok tudják, hogy a fizikai síkon kívül még léteznek más síkok is, amik a fizikai test számára nem érzékelhetõek. Ennek az az oka, hogy ezeknek a síkoknak a szubsztanciája sokkal finomabb, mint a fizikai valóság, úgy is mondhatnánk, hogy magasabb hullámhosszon rezegnek. Ezeket a síkokat hívjuk finom energiájú síkoknak. Ezt a fizikai test nem képes érzékelni, ezért sokan nem is hisznek a létezésükben.
Na akkor kezdjük az elején A biblia azt mondja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Ez sajnos igy nem igaz vagy csak részben. Az emberi lét kialakulásának is meg vannak az okai. Most én eltekintek a Darwini mese magyarázatától, mert Darwin azt akarja velünk elhitetni, hogy az élet véletlenszerû események láncolata során alakult ki. Ezt még aláírnám az állatvilág kialakulásánál,(persze ez sem így van), de nem az emberi fajnál. A szellemi létben nincsenek véletlenek és elsõsorban nem az ember megjelenése esetében. Hogy honnan jöttünk és hová fogunk visszamenni azt gondolom sokakat foglalkoztat (de csak kevesen hisznek benne). De felvetõdik a kérdés, hogy akkor hogyan is került az ember erre a planétára?
Ennek az oka egy hosszú bukási folyamat része, amirõl nem szeretnék hosszabban írni, mert nagyon eltérnék a témától. Csak röviden annyit, hogy mi a magasabb szférákból buktunk le ebben az alacsony rezgésû anyagi világba. És hogy mi itt érvényesülni tudjunk, kaptunk egy fizikai testet, aminek a rezgése megegyezik a fizikai sík rezgésével. Ahonnan jöttünk, ott nem volt fizikai testünk, hanem sokkal finomabb energiájú testekkel nyilvánultunk meg. Ezeket a testeket természetesen magunkkal hoztuk, mert ezekre a testekre is szükségünk van a fizikai létezéshez. Ahonnan mi elindultunk (még a bukás elõtt) ott csak egy Szellemmel (tudat) és egy Lélekkel nyilvánultunk meg. Mi volt a szerepe a Szellemnek és a Léleknek és miért voltunk csak Lélek-Szellem „megnyilvánulások”? Mert a Lélek a spirituális formánkat tartalmazta, a Szellemünk pedig Istenhez való kapcsolatunkat. Az Egységet Vele. És az anyagba való lebukás esetén ezeket mind megtartottuk, mert a kapcsolatot soha nem vesztettük el (elméletileg) Istennel. És mivel mi spirituális lények vagyunk, a lelkünket is magunkkal hoztuk. Azt tudjuk (legalább is páran), hogy ez a hármasság adja meg a teljes lényünket. Tehát, hogy itt a fizikai síkban meg tudjunk nyilvánulni, mind a három energia formára szükségünk van.
Gyakorlatilag amikor azt mondjuk, hogy Isten a saját képmásra teremtett minket, ezen azt kell értenünk, hogy mi Tudatok vagyunk, ugyan úgy mint Ö, azzal a különbséggel, hogy mi még egy Lélekkel is rendelkezünk. A lélek adja meg itt a fizikai síkon az életet a fizikai testnek, mert ha spirituális lények vagyunk, akkor ennek a fizikai testnek is spirituális energiára van szüksége, ahhoz hogy létezhessen. Egy példát szeretnék mondani. Hogy a villanykörte (fizikai test) képes legyen világítani, áramra van szüksége (szellem) De hogy az áram eljusson a villanykörtéhez, vezetékre (lélek) is szüksége van.
Tehát mit is értünk ezen a szlogenen, mi nem csak a fizikai test vagyunk? Azt, hogy mi egyáltalán nem a fizikai test vagyunk, hanem az Énünket a Szellem alkotja, aki a Lélekkel karöltve nyilvánul meg a fizikai testen keresztül. Ha a halálunk után levetjük a fizikai testünket, ezzel még nem szûnik meg a létezésünk, mert a finomabb síkokban a finomabb energia testekkel nyilvánul meg, alkalmazkodva környezeti feltételekhez. Tehát a hármasságot úgy tudnánk röviden megfogalmazni: Test-Lélek-Szellem vagyis fizika világ- szellemi világ- és egység Istennel.
Az ember háromféle módon van a világgal összeköttetésben. A Testtel, a fizikai világot érzékeli, a Lélekkel a spirituális világot és a Szellemmel Istenhez való kapcsolatát. A test ellentétben áll a szellemmel, mert csak a fizikai világ felé fordul és csak a fizikai világban keresi a boldogságot. A test az, ami becsap bennünket, mert csak egy illúziót keres. A Szellem ezzel szemben felismeri, hogy a boldogságot csak a szellemi világokban tudjuk megtalálni, mert ez az, amire nekünk szükségünk van és nem az illúzióra. A fizikai test a legjobb barátjával az egóval kart karba öltve, megpróbál minket ennek a felismerésnek az útjáról letéríteni, ami sokaknál sikerül is. A lélek nagy segítségünkre lehet, mert a lélek az, ami által képesek vagyunk a szellemi felismerésekre. De meg is kell a lelkünk hangját hallani.
És ha már ezzel a három megnyilvánulásunkkal rendelkezünk, miért nem élünk vele? Ezt fel is kellene ismernünk és eszerint formálni az életünket. A Szellemünk által megint megtalálni a kapcsolatot a Teremtõvel, amit már nagyon régen elvesztettünk.
(Forás: T.K)