2019. december 6., péntek

Püthia jóslatai A látnokok olyan emberek akik tisztánlátói képességet birtokolnak, akik vízióik és telepatikus kommunikáció segítségével előrelátják a jövőbeli eseményeket. Akad aki e képesség létjogosultságát megkérdőjelezi, az azonban megkérdőjelezhetetlen, hogy látnokok létezéséről századokra visszamenőleg is tudunk. 


A tisztán látókról tudni kell, hogy használhatnak segédeszközöket is a jósláshoz, ez lehet tarot, születési kártya, inga vagy valami más. Kevés olyan látó van, aki nem használ efféle eszközöket, ők azok, akiket igazi tisztán látóknak tartunk. Számukra elegendő, hogy meglássanak egy személyt ahhoz, hogy felismerjék azt az energiát amit magában hordoz, és máris létrejön a vízió az illető jövőjéről. Az emberiség mindig is hitt a jósok létezésében, a jóslás a többistenhitű vallásokra vezethető vissza, az ókori Egyiptom és Ázsia világáig. Innen és az ókori Görögországból érkezett meg hozzánk, Európába. A tisztánlátásról beszámoló első írásos bizonyíték éppen az ókori görögöktől származik.

Apollón jósdájában, Delphoiben élt a jósnő, Püthia. A mítosz szerint, ez az ókori Görög szent hely, valaha Gaia Istennőhöz tartozott, később Apollón fennhatósága alá került, miután megölte Gaia testőrét Püthiát. A ókori századok folyamán, a görögök Delphoibe vándoroltak, hogy segítséget kérjenek Püthiától, az első európai jósnőtől. A Püthia név a Delphik régi nevéből ered a Pitho-ból, ami romlást, rothadást jelent és a mítoszra utal, amely szerint Apollón megölte a Delphoik őrét – Püthiát. A jósda az új nevét a delfos szóból kapta ami az ógörög méhet jelenti. A méh szimbólikája sokrétű: a nő, a születés, a mágikus hatalom, stb.

Püthia, feltételezhetően egy negyven éves kor fölötti nő volt, Delphoiben élt, messze férjétől és családjától. Ő jelentette a kapcsolatot az istenek és az emberek között. Jóslatait Apollón születésnapján, a Delphoi hónap hetedik napján hallgatták meg. A későbbiek során már csak havonta egyszer jósolt Püthia, ez alól kivételt jelentett a téli hónapok időszaka, amikor Apollón a Hyperborea földjén tartózkodott. Ezen a napon, amikor a Püthia jósolt, a halandók eljöttek a Delphoi jósdába és ajándékokat hoztak neki abban a reményben, hogy választ kapnak majd a kérdéseikre. A látnoki képességekkel rendelkező Püthia egy zárt helységben tartózkodott aminek csak egy kis nyílása volt, így valójában a halandók közül soha senki nem láthatta az arcát. Az írások arról tanúskodnak, hogy Püthia leány ruhákba volt öltözve, egy háromlábú széken ült, és megállás nélkül babérlevelet rágott, ami úgy hatott az elméjére, mint az ópium, ösztönözve a látnoki képességeit. Minden jóslást különleges felkészülés előzött meg. A látnokok rituális fürdőt vettek egy gyógyforrásban. A babérlevél mámorában és a gőz belélegzése miatt, érthetetlen szavakba öntötte jóslatát, amiből a Delphoi jósok verset írtak. A versek jelentése mindig kétértelmű volt.
A feltett kérdések leggyakrabban a háborúra, a politikára vagy a kolóniák alapítására vonatkoztak. Kétértelműségük ellenére, a válaszokat, a jóslatokat és a víziókat nagy tisztelet övezte az ókori világban.

A legújabb kutatások során kiderült, hogy a földrengéses domborzatú Delphoi jósda területén, korábbi etilén párolgás mutatható ki, ami a folyamatos babér rágásával együtt hatással volt Püthiára. Ez a hatás az ópiuméval hasonlatos, ami méginkább kihathatott a vízióira és a jóslataira.
A későbbiek során az egyetlen Püthia helyett már 3 látnok jósolt Delphiben. Ekkor már anyagi viszonzást is kértek a válaszokért. A jósoknak ajándékot és pénzt is hoztak a kérdezők. A Delphik értéke, a mai napig fennmaradt, él a meggyőződés, hogy a jóslatnak megvan az ára. A jóslatért felajánljuk valamilyen figyelmességet vagy fizetünk érte. A Delphoi jósdának a kereszténység térhódítása vetett véget, helyet adva más, a mai napig fennmaradó hiedelmeknek. Az ókor hagyatéka azonban a modern korban is fennmaradt. Sokan ma is szükségét érezzük annak, hogy segítséget kérjünk azoktól akikről feltételezzük, hogy felsőbb tudással rendelkeznek vagy megmagyarázhatatlan képességekkel bírnak, illetve közvetlen kapcsolatban állnak az Isteni erőkkel, amelyek sorsunkat irányítják.
(forrás: astro24h.hu)

Kapcsolódó írás
A Delphoi jósda:
https://dszilvia.blogspot.com/2018/05/a-delphoi-josda.html

Delphoi - 3D animáció - videó
forrás:Ancient Athens 3D