2020. január 16., csütörtök

Mit talált Sherlock Holmes a túlvilágon?


Balogh Béla Interjú

A híres regényalak atyja, Sir Arthur Conan Doyle – az angol Spiritiszta Társaság vezetője – már életében rengeteget foglalkozott a túlvilággal. Két évvel halála után „helyszíni közvetítés” formájában egy médium révén, ám a rá jellemző fanyar humorral és iróniával mondta el, hogy spiritiszta korában mekkorát tévedett a túlvilággal kapcsolatban, és milyenek valójában azok a lelki síkok, amelyekre az ember érzelmei, gondolatai, és tettei alapján „rezonanciajegyet” vált, és behangolódik.

 Sir Arthur Conan Doyle
forrás: google.hu

Sir Arthur tudósítása elképesztően izgalmas és tényszerű. Sokak számára a túlvilági élet hit kérdése.

Nem úgy Balogh Béla – A végső valóság, a Gyógyító meditáció és A tudatalatti tízparancsolata című sikerkönyvek szerzője – számára, aki hídépítő mérnök, és a spirituális világok létének szükségességét a tudományos eredmények összevetésével is sikerült bizonyítania.

Balogh Béla

– Rá kellett jönnöm – mondja –, hogy a fizikusok több mint száz év komoly kutatómunkája után sem találtak „legkisebb anyagi részecskéket”, nem találták meg az anyagot. Addig jutottak el, hogy az anyagnak van anyagi- és hullám természete. Úgy gondolom, hogy minden hullámnak rendelkeznie kell forrással, tehát – amennyiben hullámtermészetet mutat –, az anyagnak is. Csakhogy ez a forrás nem található meg az anyagi világban. Így csakis a kozmikus sugárzásnál jóval magasabb rezgésszámú energiáról lehet szó, amely képes arra, hogy a kreatív intelligencia végtelen mezején létre hozza azokat a hullámokat, amelyeket mi anyagnak érzékelünk. Testünket is csak azért érezzük szilárdnak, mert az azonos típusú és energiájú állóhullámok anyagi tulajdonságokat mutatnak egymáshoz viszonyítva.

– Abban a tudatban élünk, hogy a gondolatainkat az agy hozza létre. Ezek szerint ez sem igaz?

– Gondolatainknak hatalmas energiája van. Leonid Vasiliev orosz fiziológus kísérletsorozata bebizonyította, hogy a gondolat energiája képes áthatolni akár egy ólomkamra falán, majd hatalmas távolság (1700 km) megtétele után telepatikus úton eljut egyik embertől a másikig. Az a különös, hogy ma mindent meg tudunk mérni, amit földi anyagok kibocsátanak, csak a gondolatot nem. Erre az egyetlen logikus magyarázat az, hogy rezgésszáma sokkal magasabb a földi anyagénál. A gondolatot nem az agy hozza létre, így gondolatainkat és a gondolkodás képességét a test halála után sem érheti károsodás. Az agy úgy működik, mint egy vevőkészülék. Ha ezt felismertük, érthetővé válik, hogy a halálközeli élmények esetében hogyan lehetséges az, amit oly sokszor dokumentáltak és ellenőriztek. A klinikai halál beálltától az újraélesztésig eltelt időről a beteg képes számot adni – hogy elhagyta a testét, a kórtermet, és ezt vagy azt látott. Testen kívüli állapotban lát, hall, érzékel, gondolkodik, és emlékezik, sőt, az emlékeket képes visszahozni, és átadni az agynak, amikor újraélesztik.

- Ha a lélek és a tudat nem szűnik meg a test halálával, akkor akár új testet is ölthet?

– Regressziós hipnózisban előfordul, hogy a páciens nem áll meg a gyermekkornál, hanem visszatér valamelyik előző életébe, olyan idegen nyelven szólal meg, amit soha nem tanult, nem is hallott. Egy – Angliában jól ismert – médium 1940-ben arról számolt be, hogy régi inkarnációjában az ókori Egyiptomban beavatási szertartáson esett át. Leírta a szertartás előtti eseményeket és a terembe vezető útvonalat is. Szerinte a bejárat a Szfinx lábai között volt, levezették a Szfinx alatt lévő terembe. Onnan földalatti folyosón vitték a piramis alatti beavatási helyiségbe. És negyven évvel azután, hogy ez a reinkarnációs emlék nyomtatásban megjelent, kutatók rádiólokátorokkal és ultrahangos vizsgálattal bemérték, hogy a Szfinx alatt valóban van egy terem, ám feltárását az egyiptomi hatóságok a mai napig nem engedélyezték.

- Mondhatjuk azt, hogy az eddig elmondottak kizárják az élet megszűnését?

– Erre van egy negyedik bizonyíték is: a kozmikus sugárzás. Ezt földi anyag létrehozni nem képes. Ha csupán földi anyagokból gyúrt lények lennénk, akkor képtelenek lennénk kigondolni bármit, ami nincs meg bennünk. Elvileg fogalmunk se lehetne a kozmikus sugárzásról, és semmi olyasmiről, ami bennünk – a materialista tanítás és az evolúció elméletének értelmében – nincs meg. Sőt, tovább mennék. A magasabb rendű intelligencia, a lelkivilágok, vagy Isten fogalma meg se születhetne a gondolatainkban. Azért tudunk róluk, mert mindannyian a lelki világban, pontosabban lelki világokban élünk. Minden éjjel kapcsolatba kerülünk velük, álmunkban. Ilyenkor magasabb rezgésszámú energiára hangolódunk be annak a magasabb rezgésszámú energiatestünknek a segítségével, amit a halálközeli élményekben is használunk. Amíg az álomvilágban tartózkodunk, az a világ is teljesen normálisnak, és – ami fontos – anyaginak tűnik. Az álomvilág nem máshol, csak más hullámhosszon van. Bennünk. Ahogy Isten, és a többi lelki világ is. 
 (Balogh Béla - baloghbela.hu)

Balogh Béla - Az Ember, Energialény!- videó
forrás:ÁLOM EGY ÉLET


Álomvölgy Meditációs Központ, a tudás alapú spiritualitás

 Rengeteg támogatásnak és bizalomnak, anyagi és fizikai segítségnek köszönhetően elkészült Piliscsabán az Álomvölgy Meditációs Központ, ahol a tudomány és a spiritualitás kéz a kézben jár. Amikor hozzákezdtek, még csak egy álom volt. Ma szívet melengető valóság, és sokak számára fejlődési, tanulási lehetőség. Ezt a földi csodát sokan együtt hozták létre, és most nagy boldogság mindenkinek, hogy megnyithatják a központ magasabb világokba vezető kapuját, az érdeklődők számára. A létesítmény csodálatosan példázza, hogy hogyan működik az Univerzum. Ez történik, amikor az elméletből tudás és valós teremtés lesz. Ez a teremtés komoly mintázat az emberiség tudatmezejében, ami mások számára ugyanezt az utat jelentős mértékben meg tudja könnyíteni.

 Balogh Béla és Jakab István beszélgetése - videó
forrás:VNTV - VIVA NATURA TELEVÍZIÓ

 
Tudomány és Meditáció

A 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés szerint teljes univerzumunknak mindössze 4%-a anyag (és ebben minden közeli és távoli galaxis benne van), és 96% az az energia, amely ezt az anyagi világot átitatja. Ez minden tárgyra, minden élőlényre és minden égitestre érvényes. Így az ember fizikai teste teljes energialényének mindössze 4%-a. A fennmaradó 96% az aurának nevezett energiatest. Ez az embert alkotó energia nincs elválasztva más emberek energiájától, sem a bolygóétól, sem az univerzum többi részétől. Egy egységes – és tudatos – energiauniverzum részei vagyunk, hiszen, ha a részek tudatosak, akkor az egységes egész sem lehet tudat nélküli.

De van itt még valami…
A materialista emberek nagy többsége elutasítja a spiritualitást azzal az érvvel, hogy a gondolatainkat az agyunk hozza létre, és az agy halálával úgy is vége mindennek, a halál utáni lét csak vágyálom.
Nos ezen a ponton érdemes segítségül hívni a jól dokumentált, több nyelven publikált kísérleteket, amelyek azt bizonyítják, hogy az agy – legyen bármilyen bonyolult és összetett – nem képes gondolatokat generálni, és nem képes emlékeket sem tárolni. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodás nem a fizikai test születésével kezdődik, és nem is szűnhet meg az agy halálával. Az evolúció elmélete a fizika törvényeinek ellentmondó elképzelés.

Az Álomvölgy Meditációs Központban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy segítsünk felismerni az összefüggéseket, amelyek teljes összhangban vannak a fizika törvényeivel, a kutatási eredményekkel, valamint az ősi bölcsességgel, a felemelkedett Mesterek tanításaival.

Mindezekkel együtt az elme és az elméleti tudás ennek a csodálatos energia-univerzumnak csak a megértésére alkalmas, a megismerésére nem.

Önmagad és az univerzum megismerésére egyetlen energiaközpontod alkalmas, és ez a Szíved. Ez az az energia-kapu, amely megnyílik a rendszeres meditáció hatására, és betekintést enged a magasabb világok szépségébe.

Az Álomvölgy Meditációs Központban ebben a kapcsolatteremtésben segítünk. Találkozhatsz eltávozott szeretteiddel, őrangyaloddal, lelki Mestereddel, megismerheted az univerzum titkait is, ha kitartóan és megfelelő módon törekszel erre, de eredményt csak rendszeres meditációval és embertársaid szolgálatával érhetsz el.

 Álomvölgy Meditációs Központ:
https://alomvolgykozpont.hu/