2020. január 17., péntek

Örökkévaló Teljesség"Az emberi élet célja, hogy megtudd magadról, hogy nem ember vagy, hanem Isteni Örökkévaló Fény ami az egész Létezést megtölti élettel és Egy mindenkivel."

Egy átlagos ember, a mai világban nagyon keveset tartózkodik a jelen pillanatban. Az emberek az elmében lévő egos programokkal azonosítják magukat.


Az egos programok a megjelenő gondolatok és érzések összessége. Az emberek többsége a gondolatoknak adott figyelem által, hol a múltban, hol pedig a jövőben van. Az ego ezeken az idősíkokon mozog, fenntartva ezeket, rögzült másoktól átvett hamis programok által, melyek emlékképekhez, gondolatokhoz, érzésekhez kötődnek.

A gondolat végterméke az érzelem. Az érzelmek pedig újabb gondolatokat hoznak létre. Egy ember élete során nagyon sok érzelmet folyt el tudatosan és tudat alatt egyaránt. Az elfojtott érzések felgyülemlenek és testi , érzelmi elváltozás , vagy rendellenes viselkedés formájában fejeződnek ki. 
Létrejön egy egyéni elkülönült valóság a többi emberhez képest. Az elmében megjelenő egos hamis programokkal való teljes azonosulás állapota, a tudatosság azon állapota, amikor belealszik egy álomba, és azt álmodja, hogy elkülönült Önmagától a Teljességtől. Valójában az összes szenvedés és fájdalom, vágy, félelem, ellenállás tapasztalása, ebből az elkülönültségből, és az érzésekhez való kötődésből fakad. Az elmében létrejövő ego elkülönültségének sebét és az érzésekhez való kötődést a jelen pillanatban feltárulkozó Örökkévaló Fény-Feltétel nélküli Önmagában teljes Szeretet képes gyógyítani.

A Feltétel nélküli Szeretet, Kegyelem, Univerzális Életerő felé fordulás önkutatás által elindul az elme másoktól átvett egos hamis programoktól , hátráltató érzelmektől való kiüresedése, megtisztulása és feltárulkozik az elme ártatlansága, szeretet alapúsága. Önkutatás, a Legfelső Jónak, Kegyelemnek való Önátadás által az elme fokozatosan beleolvad a Magasabb Énbe . E- folyamat tapasztalása az amikor a Lélek felébred a test személy álom állapotból és az Örök Mostot , elkezdi újra tapasztalni és megjelenik az a tudomás, hogy a Lélek sosem született és halt meg. 
Az Örök Mostban a Teljesség van, a Végtelen Örök Tiszta Fény, ami által minden Él és minden Létezik. A Végtelen Örök Tiszta Fény , Szent Szellem által minden és mindenki Egy, hiszen a különféle módon megjelenő formáknak ez a formamentes Önvaló az alapja. Ugyanaz az az Egy tudatosság néz 7 milliárd emberen keresztül. Minden és mindenki az Önvalóból származik és Most is ebben van, még akkor is, ha erre nem tudatos.

Jelen korban egy olyan tudati emelkedés indult el, melynek hatására nagyon sok mindenki elindult az önkutatás útján, hogy feltárja ki is Ő valójában és végre begyógyítsa az ego elkülönültségének álombéli sebét. Van aki külső mester, van aki belső mester vezetése által halad ezen az úton Végső Örök Igaz Önmaga felé. A külső, és belső mester az Egy a Szent Szellem megnyilvánulása , ami Önmaga felé vezeti Önmagát . Valójában egyéni énből Felébred Végtelen Örök Önmagára . Ez a Felébredés a Kegyelem ajándéka, ami mindig akkor és ott tárulkozik fel szabadon, amikor itt az ideje annak, hogy megnyilvánuljon. Az első nagyobb Ébredést, követően a folyamatos önkutatás által, az Élő Valóságba , a teljességbe egyre több bepillantás tárulkozik fel, és az Igaz Valóság tudatállapota egyre tartósabban jelenik meg.
(forrás: Dongó Andrea - orokkevaloteljesseg.hu)

Boldogság Forrása benned lakozik - videó
forrás:Örökkévaló Teljesség

 
Dongó Andrea 
forrás:google.hu