2020. szeptember 7., hétfő

A magyar fényharcosok


A mitológiánk és ősemlékezetünk több ízben is utal arra, hogy a magyar lelkület csodákra képes. Emlékezzünk csak Nimródra vagy Csaba királyfira, akiknek spirituális küldetése messze meghaladja a mai legtöbb ember vallásos nézetének, sőt még fantáziájának a kereteit is. Ami azért sem baj, mert a mítoszokba kódolt égi üzenetek mindig is többek az anyagi elme szabta életszemlélettől. Lássuk röviden és érthetően, milyen kozmikus üzenetet közvetítenek számunkra őseink! 


Ősi beavatottjaink saját tapasztalatukból ismerték a halhatatlan világokat és dimenziókat. Számukra angyalok, tündérek, istenek és istennők, csillagok és planéták szellemei, fizikai testtel nem rendelkező természeti lények sokasága népesítette be a világmindenséget. De ez ma sincs másként, csupán emlékeznünk kellene rájuk. Az emberben ma is megtalálhatók azok a spirituális képességek, melyekkel újra felveheti a kapcsolatot a szellemi világok erőivel és lényeivel, hogy összhangban élhessen velük és a segítségükkel tehesse harmonikussá saját és az emberiség életét.

Az örök fény birodalma minden ember lelkének otthona. Eme láthatatlan, el nem múló fénnyel megismerkedni, kapcsolatba lépni, betöltekezni vele és közvetíteni azt valójában minden ember önmegvalósító útjának szerves része lehet.

Minden lélek tartozik valahova. A Földön sokféle isteni lélek él, akik más és más égi otthonnal rendelkeznek, eltérő kvalitásokkal bírnak és a küldetésük is különböző. Abban azonban egyek, hogy ugyanazon Teremtő által jöttek létre és egyazon Teremtő Istenben léteznek és gyűjtik tapasztalataikat, még ha erről ők maguk másként is vélekednek.

A lelkek kozmikus megtestesüléseik során útba ejtik a Földet, ahol az emberi szerepet próbálhatják ki. Vannak olyan lelkek, akik már hatalmas tudással érkeznek a Földre, míg mások eltérő fejlődési utat járnak be. Úgy tudom, hogy a különféle népek, népcsoportok más és más lelki törvényeket követnek, más és más kozmikus múlttal rendelkeznek, ezért életszemléletük, vallásuk, kultúrájuk, gondolkodásmódjuk, nyelvük stb. nagyon sok mindenben különbözik egymástól.

A magyar lelkület eredetileg magas minőségű tudást hordoz, mely fénymagjában található. Eme információk és erők védelmező, megtermékenyítő és felemelő hatásúak nem csak nemzetünkre, hanem az egész emberiségre nézve. A napvallás – őseink legletisztultabb és legkönnyebben követhető egységszemlélete – azokat a lépcsőfokokat foglalja magában, melyeken át minden ember egyénileg juthat el a saját lelkében őrzött kincsekhez. A gyógyító lelkek gyógyító képességeikhez, a tudók az isteni ismereteikhez, a harcosok a szent eszközeikhez és így tovább. Mert a világunk afelé halad, hogy az emberiségnek egyre nagyobb szüksége lesz a Fény különféle küldöttjeire.

Én azt vallom, hogy a lélek energiaszintjét a magas minőségű égi energiákkal lehet megemelni. Ilyen erőforrásokat kutatunk és használunk fel a napvallás szertartásaiban, hogy a sok élet alatt felhalmozott csillagtudásunkhoz hozzáférhessünk és mindazt a jót szétáraszthassuk a világba, amit röviden csak „Fényként” szoktunk megfogalmazni.

A Fény a tisztaságot, a rendet, az egómentességet teremti meg, ugyanakkor a fejlett isteni individuumot hozza működésbe az emberben, hogy meg tudja valósítani életcéljait az az Énünk, amely Én a Teremtőből való.

Az égi kreatív energiák a belső világba sugárzódnak és gyűlnek össze a szertartások során olyan mennyiségben, hogy az valódi belső átalakulásokat indíthat el az ember gondolat- és érzelemvilágában. Feltéve, hogy az ember tesz érte.

A magyarság lelkületének küldetése nem mindig békés, de a békét szolgálja. Sok magyar lélek a Fény harcosaként békés harcot folytat önmagával, ugyanakkor a világgal is. Ebben az ég erői 2018-tól még inkább támogatják, mivel egyre erőteljesebb tisztulásra és a lelkünkkel egyre erősebb kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy küldetésünket betölthessük.

Munkásságommal lépésről lépésre fel fogom tárni az aktuális támogató erők titkait, felhasználásuk módozatait és a velük kapcsolatos tanulnivalóinkat is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy amit őseink mítoszokba kódoltak, azok ma számunkra olyan csillagüzenetek, amelyek valódi, kézzelfogható átalakulásokat és változásokat idézhetnek elő bennünk, magyarokban. Eljött az idő, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a lelkünkkel. Akinek sikerül magában csökkenteni a felesleges ellenállásokat és konfliktusokat, az előtt feltárulhatnak az örök emlékezethez vezető lépcsők. Aki viszont ellenállásait táplálja – akár öntudatlanul is –, az végül saját mentális és érzelmi blokkjainak, rossz emlékeinek és fel nem oldott lelki terheinek lesz kiszolgáltatva a jövőben. A magyar fényharcosok útja a sűrű sötétségen át vezető nemes út. Mindenki eldöntheti, melyik utat választja.

Írta és szerkesztette: Száraz György

A magyar fényharcosok - videó
 forrás: Száraz György