2021. június 12., szombat

Abraham Lincoln-nak volt egy félelmetes látomása: az elnök valami furcsa dolgot látott a tükörben!

 

A Fehér Ház folyosóin és szobáiban kóborló szellemelnök története több, mint egy évszázada létezik.

 
Abraham Lincoln, az Egyesült Államok tizenhatodik elnöke (1861–1865) volt, aki fontos szerepet játszott az egység megőrzésében a polgárháború idején, valamint a rabszolgaság felszámolásában az Egyesült Államokban.

Abraham Lincoln jellemére, beszédeire és leveleire mind a mai napig úgy emlékeznek, mint valamint szerény származású emberére, akit elszántsága és kitartása vezetett nemzete legmagasabb pozíciójának betöltéséhez. Ugyanakkor sok esetben megemlékeznek korai haláláról – és az ezen túli “szellemjárásáról” a Fehér Házban.

Hosszú évszázadok óta, az éppen hatalmon lévő elnökök, a first lady-k, a vendégek vagy éppen a Fehér Ház munkatársai azt állították, hogy vagy látták Lincoln-t, vagy érezték a jelenlétét. Lincoln sajátos melankolikus személyisége és az ő furcsa aggodalmaiból származó esetek csak növelik a Nagy Emancipátor szellemlegendáját.

Abraham Lincoln előre látta saját halálát

 
Abraham Lincoln meggyilkolása

Abraham Lincoln egy félelmetes víziót látott. 1864-ben újraválasztása idején, a gondok terhe alatt, arcát mély barázdák szántották és fekete karikák ölelték körül a szemeit. A parancsnokként eltöltött öt év alatt keveset aludt, és nem igazán töltötte szabadsággal az idejét. Talán nagyobb volt a szomorúsága, mint azt ő maga beismerte volna: Lincoln ugyanis a saját halálát álmodta meg.

Ward Hill Lamon, az elnök közeli barátja leírta mindazt, amit Lincoln mondott neki 1865. elején, egy este.

“Körülbelül tíz napja nagyon későn mentem nyugovóra… Álmodni kezdtem. Úgy tűnt, hogy halotti csend van bennem. Aztán tompa zokogást hallottam, mintha sokan sírnának körülöttem. Azt hittem, hogy otthagytam az ágyamat, és megtértem a túlvilágba … A Keleti szobába kerültem.

Előttem egy koporsó volt, amelyben egy gyászruhába burkolt holttest feküdt. A körülötte álló katonák pedig mintha díszőrként viselkedtek volna. Sok ember volt a szobában, és néhányan közülük szomorúan nézték a holttestet, melynek az arca le volt takarva, mások pedig sírtak. Megkérdeztem az egyik őrt, ki halt meg a Fehér Házban?

Azt válaszolta nekem, hogy az Elnök, és hogy egy merénylő ölte meg.” – mesélte Lincoln.

 
Abraham Lincoln felesége, Mary Todd Lincoln

Abraham Lincoln halála

Abraham Lincoln nem először látta a saját halálát. Nem sokkal az 1860-ban történt megválasztása után az Illinois-i Springfieldben lévő otthonának tükrében, kettős arcképet látott. Az egyik az “igazi” arca volt, a másik a sápadt képmása.

Lincoln babonás felesége, Mary Todd Lincoln ugyan nem látta a képeket a tükörben, ennek ellenére mélyen zavarta férje beszámolója az esetről. A hölgy azt jósolta férje számára, hogy a tiszta arckép azt jelzi, hogy teljesíteni fogja kormányzása első ciklusát. A halvány, sápadt szellemkép pedig azt jelzi, hogy felkérik egy második ciklusra is, de ezt sajnos nem fogja tudni befejezni.

1865. április 14-én Abraham Lincoln elnököt egy déli szimpatizáns, John Wilkes Booth tarkón lőtte, miközben unokatestvére fellépését tekintette meg a Ford Színházban. 1865. április 15-én, másnap reggel 7:22-kor Abraham Lincoln, az Egyesült Államok tizenhatodik elnöke elhunyt.

forrás: filantropikum.com

- - - - - -  

Kapcsolódó írás:

A Fehér Ház titokzatos kísértetei 

http://dszilvia.blogspot.com/2017/12/a-feher-haz-titokzatos-kisertetei.html 

 - - - - - - -

Abraham Lincoln szelleme - videó

forrás: Washington Week PBS