2013. október 23., szerda

A 12 életfeladat




1. Elfogadás
Képesek vagyunk elfogadni önmagunkat, másokat és a sorsunkat.
Jellemző az elfogulatlanság, az előítélet-mentesség.






2. Alkalmazkodás
Képesek vagyunk megújulni, nem ragaszkodunk a megszokotthoz, nem vagyunk a múlt foglyai. Jellemző a rugalmasság, a spontaneitás, a nyitottság.

3. Jótékonyság
Képesek vagyunk önzetlenül adni. Nem csak anyagiakat, hanem időt, figyelmet, tiszteletet stb. Jellemző a segíteni vágyás.

4. Kommunikáció
Képesek vagyunk figyelni, megérteni a másikat. Jellemző a tiszta, őszinte, erőszakmentes kommunikáció.

5. Alkotás
Képesek vagyunk mindenben észrevenni a szépséget és törekedni a kreativitásra.
Jellemző kezdetben az önkifejezés, majd az alapvető életigazságok művészi megfogalmazása, végül az „életművészet” megvalósítása.

6. Körülhatárolás
Képesek vagyunk meghúzni a saját határainkat, kialakítani saját egyéniségünket.
Jellemző az önállóság, a magabiztosság, a bátorság.

7. Integritás
Képesek vagyunk egy belső harmónia kialakítására.
Jellemző, hogy összhangban van a következő 4 terület életünkben: amit hiszünk, amit gondolunk, amit mondunk, amit teszünk.

8. Hit és Bizalom
Képesek vagyunk hinni önmagunkban, embertársainkban és a gondviselésben.
Jellemző, hogy bízunk saját értékeinkben, valamint hiszünk egy transzcendens vezettetésben.

9. Igazság
Képesek vagyunk felismerni az illúzió fátyla mögött a valódi igazságot.
Jellemzően fáradhatatlanul kutatjuk a válaszokat az élet nagy kérdéseire, és képesek vagyunk elfogadni mások igazságát is.

10. Megbocsátás
Képesek vagyunk az elnéző lelkület kifejlesztésére, a feltétel nélküli megbocsátásra.
Jellemző a pozitív életszemlélet, az életöröm, az élet szeretete, a hála alkalmazása.

11. Szeretet
Képesek vagyunk önmagunkat elfogadni, értékelni, tisztelni, szeretni és ilyen mértékben a másik embert is.
Jellemző egy fejlődés a feltételekhez kötött szeretettől, a feltétel nélkül is szeretetig.

12. Teljesség
Képesek vagyunk a létezést egyre inkább nem polaritásokban – jó-rossz; fény-árnyék stb. – felfogni, hanem Egységben megélni.
Jellemző a tudatosság, az individualitás megőrzése.
Ha fő életfeladatunkat megtaláljuk és megoldjuk, akkor már „gyerekjáték” a többit is megvalósítani. Szert teszünk egy belső erőre, valamint az életünket az öröm, a harmónia, a szeretet és a szabadság jellemzi.

(Váradi Tibor)