2013. október 9., szerda

A NaprendszerA Tejútrendszerben talált helyet a Naprendszerünk. Teilhard szerint a galaxisunk, mint a többi is, óriási, elképzelhetetlen nagyságban terjed a végtelen térségben.Csak a Tejútrendszerben legalább százezerre tehető azon naprendszerek száma, amelyeken földünkhöz hasonlóan élet lehet. Ezideig ezekről a testvéreinkről semmit sem tudunk. Ám ez tudományos feltételezés. Egy bizonyos, hogy Isten nem akart üres lakást készíteni ekkora nagy világmindenségben és lehetőségekben. A mi kis Földbolygónk túl kicsiny és szegény volna ahhoz, hogy képviseljen egy ilyen hatalmas világot.
A naprendszerek megszerkesztése nem egyszerű. Elképesztő értelmi munkát feltételez. A kezdeti ponttól indulva végtelen távolságok felé nagy sebességgel tágul az Univerzum. A proton elektronhoz való viszonya, tömegaránya stabilizálja, határozza meg a hidrogén-atomot. Ezen arány legcsekélyebb eltérése esetén a Nap sokkal rövidebb életű lenne, márpedig ettől függ az életünk a bolygón.
A Naprendszerünk tömegének 99,86 százaléka a Napban van, de a mozgó erő, az impulzus nyomatékának túlnyomó része a bolygókban van felhalmozva. Ennek az elosztásnak a földi élet alakulás szempontjából nagy jelentősége van.
Napunk csaknem pontos körpályán kering a Tejútrendszer központja körül. A keringési sebessége elegendő ahhoz, hogy az Orionkar és Perseuskar két spirális karja között maradjon a földi élet egész tartama alatt. Ez a helyzet nagyon fontos, hogy a Földünk elkerülje a szupernóva-robbanások pusztító hatását. A bolygónkat ugyanis 3300 fényév távolságából szupersugárzás fenyegeti. A gyakori robbanások valósággal sterilizálhatnák a földi típusú életet.
A tudósok kérdezik: Miért olyan kifinomultan összehangolt az Univerzum? „Mert mi emberek létezünk!” – adják a választ a nagy gondolkodók. „Mivel a mindenség és benne mi is teremtmények vagyunk, a közös lét összeköt minket s ezért gondolkodásunk és a világrendje egymásra van hangolva. Ebből következtetjük és tudjuk, Isten őrködik felettünk.” S ha az Univerzum Teremtője, a világ és az emberi gondolat irányítója nem volna velünk, meg sem születtünk volna. Ez azonban csak egy meglepetés a sokból. Még találkozni fogunk az isteni gondviseléssel számtalanszor és a szeretetének ezer más formáival is minden nap.
(Botka József)