2013. november 11., hétfő

A Mindenség
A Mindenségnek mindenütt ott kell lennie, hogy valóban létezzen. Semmi sem létezhet a Mindenségen kívül, mert különben a Mindenség nem lenne maga a Mindenség.

A Mindenségnek végtelennek kell lennie, hogy semmi más ne tudja meghatározni, korlátozni, behatárolni, vagy keretek közé szorítani. Végtelennek kell lennie időben, vagyis örökkévalónak. A Mindenségnek örökké és folyamatosan léteznie kell, hogy semmi ne lehessen, ami megteremthette volna. Valami nem jöhet létre a semmiből. Ha a Mindenség valaha- akár csak egy pillanatra is- nem létezett volna, akkor ma sem létezne. Örökké folyamatosan léteznie kell, mivel semmi sem pusztíthatja el.

A Mindenségnek végtelennek kell lennie a térben, törés, megszakítás, elkülönülés vagy folytonossági hiány nélkül, mivel semmi sem tudja megtörni, megszakítani, elkülöníteni, vagy megszüntetni folytonosságát. Végtelennek kell lennie energiájában, vagy abszolútnak, mivel semmi sem korlátozhatja, szoríthatja vissza, fékezheti meg, határolhatja be, zavarhatja meg vagy kötheti feltételekhez. Nincs alárendelve egyetlen másik energiának sem, mert nem létezik más energia.

A Mindenségnek változatlannak és megváltoztathatatlannak kell lennie, mivel nem létezik rajta kívül álló erő, mely változást idézhetne elő. Nem lehet sem hozzáadni ,sem elvenni, sem növelni, sem csökkenteni, jelentősebbé vagy jelentéktelenebbé tenni. Mindig is léteznie kellett és mindig olyannak kellett lennie,amilyen most: a Mindenségnek.

Mivel a Mindenség végtelen, abszolút, örökkévaló és megváltoztathatatlan, logikai úton kikövetkeztethető, hogy bármi ,ami megváltoztatható, az nem lehet a Mindenség. És mivel semmi sem létezik a Mindenségen kívül, bármely és minden ilyen körülhatárolt dolognak valójában semminek kell lennie.

A Mindenség nem anyag, vagy puszta energia, mivel semmi nem emelkedhet magasabbra, mint annak forrása. Mi az, ami magasabb szinten van, mint az anyag vagy az energia és tudunk a létezéséről az univerzumban? Az élet és az elme megnyilvánulásuk minden lehetséges formájában. A Mindenség „végtelen élő elme”, amely fogalom sokkal magasabb szintet jelöl, mint a mechanikus erő vagy az anyag. A Mindenség a végtelen élő elme, melyet „szellemnek” nevezünk.

(Doreen Virtue)