2013. november 12., kedd

Isten
Minden létező egyetlen Teremtőből jött létre, áradt ki.

Ő a világegyetem ősoka. Határtalan, időtlen, szellemi lény, amely mindennek okozója, de ő maga nem okozat. Önmagától való, kezdet nélküli, Egyetemes Erő és Öntudat.
A természet törvényei mögött, az univerzum nagyléptékű szerkezetén túl és az atom kisléptékű szerkezetén belül egy magasabb rendű intelligencia rejtőzik.
Számtalan néven nevezik: Isten, Allah, Átman, Brahman, Krisna, Világmindenség, Legfelső Szellem, Önvaló, Világlélek, Abszolút Értelem, Teremtő Szellem stb.
A világon csak egyetlen Teremtő létezik. Jehova, Allah ugyanaz az Isten, csak másképp szólítják. Ahogy a Talmud írja:
„Az Úr sok tükörben nézi magát, és mindegyikben egy másik arcát látja.”
Isten létezésének kérdése, ősidők óta foglalkoztatja az embert. Miért fontos ennek a kérdésnek a megválaszolása?
Az alig néhány évtizedig tartó életünk céljának meghatározását, hétköznapi életünket, viselkedésünket, embertársainkhoz való viszonyunkat, a mindennapi sikerek és kudarcok elviselésének módját alapvetően befolyásolja az, hogy elhisszük, elfogadjuk-e Isten létezését vagy nem.  
Milyen értelmes célt lehet kigondolni életünk néhány évtizedére, ha azt az ateista nézetet valljuk, hogy csak az anyagi világ létezik s az ember ennek az anyagi világnak egy - térben és időben véges – terméke?
Csak egy kört futsz, ragadj meg mindent amit tudsz!
Ha a természet véletlen képződménye vagyunk, nem tudunk semmilyen elfogadható magyarázatot adni az emberi élet célját, értelmét kutató kérdésekre.
Isten létezésének elfogadása más perspektívát vetít elénk. Azt, amely szerint  az élet nem kínlódás, hanem küldetés.
Az ember hite és világképe meghatározza az értékrendszerét, következésképp a céljait is.
(Forrás: szeretet.info.hu)