2015. január 7., szerda

Miért van új világszemléletre szükség?
Az általunk megismert világszemlélet dualista, amely más egyéb mellett azt jelenti, hogy olyan képet tár elénk, amely szerint a világ egymástól elkülönülő részekből áll.
A hagyományos kereszténység és sok más vallás szerint például létezik az anyag világa és a menny, ahová azonban saját erőből az ember nem juthat el, mert ehhez egy külső vallásra és annak papságára van szükség. A tudományos materializmus szerint csak az anyagi világ létezik, rajta kívül nincs semmi. A materializmus szerint az anyag a tudattól elkülönülve létezik, ezért nem uralkodhatunk az anyagon.

Évezredeken át szinte minden vallás rendelkezett egy olyan misztikus ággal, amely túllépett a dualista világszemléleten. 1905 óta pedig a tudomány is utat nyitott a misztikus világszemlélethez.

Albert Einstein bebizonyította, hogy a világ nem elkülönült alkotórészekből áll. Az einsteini formula szerint ugyanis minden energia, amelynek megfelelően a valóság energia-, rezgésfolytonosságból áll. Ez a nézet túllép az anyagi világszemléleten, amely szerint nincs semmi az anyag világán kívül. Einstein szerint a rezgések végtelen sora létezhet, amelyek némelyike a jelenlegi tudományos eszközeink számára érzékelhetetlen. Más szavakkal, Einstein matematikailag azt bizonyította, hogy lehetséges, hogy a misztikusoknak igazuk van akkor, amikor azt állítják, hogy létezik spirituális világ az anyag világán túl.

Einstein nem igazolta tehát a hagyományos vallásoknak megfelelő különálló Föld és menny koncepcióját. Éppen ellenkezőleg; megkérdőjelezte azt. Einstein szerint ugyanis minden energia, és az egyetlen különbség az egyik és a másik energiaforma között csupán a rezgésből adódik. Ez azt jelenti, hogy minden energia egy másfajta energiává alakítható a rezgésének a megváltoztatásával.

Einstein egyenlete alapján az anyagi világ nagyon magas rezgésű energiából keletkezett, amelynek a rezgése bizonyos redukciós faktorral lett csökkentve, amely szerinte a fénysebesség négyzete. Ebből az következik, hogy az anyagi világegyetem ugyanabból az energiából keletkezett, mint a spirituális valóság. Az anyag ugyanis alacsonyabb rezgésű spirituális energia.

Az anyagi világegyetem ugyanabból a szubsztanciából áll tehát, mint a spirituális világ, vagyis inkább a spirituális világ kiterjesztése, nincs áthatolhatatlan akadály a két világ között. Külső vallásra nincs tehát a Földön szükség többé, csupán a tudatszint felemelésére ahhoz, hogy közvetlenül is megtapasztaljuk a spirituális világot. Annak kulcsa, hogy a személyes életeteket megváltoztassátok a Földön, és a felsőbb valóságba jussatok, a tudatszintváltás.

(Kim Michaels)