2018. április 4., szerda

Püthagorasz arany versei és a TetraktyszFohászkodom azért, hogy az Istenek fejezzék be azt, amit most elkezdek!

Arról, hogy az egyből hogyan lesz kettő és a háromból hogyan lesz négy és ez miért tíz, beszéljünk később. Megvan mindnek a maga titka. Törvények ahogyan az eros szimpla biológia és agapé a lélek násza. És a háromból négy a kozmikus két-egység misztériuma nélkül nem lehet. De ezekről többnyire nem tudunk semmit. Nem tanította senki. Ha netán szembejön mázli.


Az oktatásra minden korban és minden kultúrában panaszkodtak.
Azonban van egy oktatás, amely sohasem változik. Ez különbözik a fennálló, nyilvánosan szabályozott oktatási módszerektől. Mivel azok lényeges részeket nem, vagy csak ködösen érintenek.

Ez az élet misztériumaira való oktatás. A tananyag itt változatlan évezredek óta, olyan témákkal foglalkozik, mint: az ember mint mikrokozmosz; viszonya a makrokozmoszhoz; származása; halhatatlan lelke és az, hogy nekünk hétköznapi személyiség-embereknek mi dolgunk is ezzel egyáltalán.

Ki vagyunk? Honnan jöttünk? Hová tartunk? Mi az élet értelme?

Nem véletlenül vetődtek fel a számok. Mert a számok azon dolgok, melyekkel nap mint nap találkozunk, és dolgozunk velük, és számoljuk őket, úgy hogy sem jelképekként, sem összefüggéseik ismereteiről nem tudunk. Most üljünk kicsit vissza az iskola padba, talán megéri.

Püthagorasz neve ismerősnek kell legyen még általános iskolából. (Kr. e. 570 körül – Kr. e. 495) Dél-Olaszországi, Crotonban alapította meg iskoláját, amely állítólag 400 évig állt fenn.

Ennek két részlege volt, egy nyilvános osztály és egy zárt misztériumiskola. Ennek megfelelően két tanulói csoport is volt: a „hallgatók” és a „követők” vagy „utódok”. A hallgatók látogatták a nyilvános iskolát, zeneelméleti és matematikai oktatásban részesültek.
Az utódoknak bejárásuk volt a misztériumiskolába és zárt közösségben éltek.

Oktatásuk a hallgatás éveivel kezdődött. A tananyag többek között az inkarnáció tana, a számmisztika, a Gnózis tana, a matematika és a zene volt. Azt tanította, hogy az ember isteni származású és vissza kell térnie eredetéhez.

A misztériumiskolában az oktatás célja akkor teljesült, ha a haladó tanuló képessé vált arra, hogy az újraszületések ciklusát befejezze.
A számok oktatása foglalta el a legfontosabb helyet. A számok voltak a püthagoraszi oktatási rendszer alapjai.

Az általunk történetekből és mítoszokból ismert „halhatatlan istenek” Püthagorasz szerint a valóságban számok. Ők jelenítik meg az univerzumnak és teremtményeinek a törvényeit. Hasonló ismereteket találunk a Kabbalában is.

A számok alapjában véve élő energiaképek, amelyek különféle rangsorolását matematikai ábrázolásuk jeleníti meg. Ők teremtik és határozzák meg az életfeltételeket a makrokozmoszban és a mikrokozmoszban.

Püthagorasz szerint a 10-es szám az egész teremtés alapja.
A 10 ugyanis a Püthagorasz által „Tetraktysz”-nak nevezett részekből tevődik össze, tehát négy számból: 1+2+3+4=10.

A Tetraktysz szent szimbólum volt, és a folyamatos teremtés és megújulás titkát is tartalmazta.
E szent szimbólum négy szintjét Püthagorasz az alábbiak szerint magyarázta:
1. A Monád az egység szimbóluma, a teremtés előtti létállapoté.
2. A Diadé szimbolizálja a teremtés folyamatában az első mozzanatot: a monád két polaritássá osztódását, amit keleten a Jinnek és Jangnak neveznek.
3. A Triád jelképezi a két polaritás egyesülését egy közvetítő erő révén.
4. A Tetrád a keletkezett teremtés, az univerzum szimbóluma; anyaginak ábrázolják, a négy elem, a tűz, a levegő, a víz és a föld segítségével.


A püthagoraszi iskolának vége, de az ott tanított gondolatok az idők próbáját kiállták, és megmaradtak.

A hivatalos fórumok, ahogy ez lenni szokott, nem lelkesedtek azokért az eszmékért, melyekkel Püthagorasz iskolája foglalkozott. Oktatás a saját, belső istenségről és a teremtés helyes alakítása az örök, élő és életet ajándékozó matematikai számjegyek által, egyszer és mindenkor hadilábon állnak a hatalom birtokosaival, akik az emberiséget szívesen tartják tudatlanságban.

A crotoni iskolát ezért folyamatosan támadták és végül, 400 évvel az alapítása után felgyújtották.

Elpusztítani csak embereket és építményeket lehet, az ismeretet nem.

Tovább menve a számokon túl, a püthagoraszi életszabályokból többek között Püthagorasz arany versei, verssorai maradtak fenn számunkra.

Ezek azért fontosak, mert egyszerűen ezek az alap életszabályok, mint életvitel teremtik meg az alapot a többre, a valódi boldogságra, a lélek belső derűjére amit keresünk mindenben amit csak teszünk ebben az őrült és rohanó világban.


Olvasd alázattal!
Püthagorasz arany versei:

Tiszteld mindenekelőtt a halhatatlan isteneket, ahogyan azt a törvény előírja.

Tekints hódolattal a fogadalomra, és a jósággal és világossággal eltöltött hősökre.

Tiszteld az ezen a világon ható démonokat is, a nekik járó imádattal.

Tiszteld szüleidet és mindazokat, akik közel állnak hozzád.

Az emberek közül az erényeset válaszd barátodul.

Hallgass mindig szelíd figyelmeztetésére, hasznos és erényes tetteit pedig tekintsd példaképnek.

Ha csak lehet, egy kis hibája miatt ne vessz össze barátoddal; mert a szabad akarat(erő) és a sors szerinti elrendelés közel állnak egymáshoz.

Gyakorold magad abban, hogy elkerüld a következő szenvedélyes tulajdonságokat: mohóság, restség, érzékiség és harag.

Semmi rosszat (méltánytalant) ne tégy, sem mások jelenlétében, sem akkor, ha egyedül vagy.

Hagyd, hogy a becsületérzés vezessen.

Tetteidet és szavaidat az igazságosság vezesse.

Szokj hozzá, hogy semmiképpen ne légy megfontolatlan.

Mindig gondolj arra, hogy a sors rendelése szerint mindenkinek meg kell halnia, és hogy Fortuna kegye bizonytalan, és ahogy megkaptad, úgy el is veszítheted azt.
Ez minden szerencsétlenségre is vonatkozik, amelyeket isteni rendelésre el kell szenvednünk: viseld el türelemmel a sorsodat, bármit hoz is a számodra, és sohase zúgolódj ellene. Azonban kíséreld meg megjavítani, amennyire csak tudod.
És gondold meg, hogy a sors a balszerencse nagy részét nem a jó embereknek küldi.
Ezt az emberek sokféleképpen magyarázzák, jól s rosszul.
Ne csodáld őket elhamarkodottan, de ne is utasítsd el őket.
Ha igazságtalanságot hirdetnek, hallgasd szelídséggel, és oltalmazd magad türelemmel.

Minden alkalommal jól figyelj a következőkre:
Ne hagyd, hogy bárki a szavaival, vagy tetteivel félrevezessen, vagy rábeszéljen, hogy olyasmit mondj vagy tégy, ami nem üdvös számodra.

Légy megfontolt, és mérlegelj, mielőtt cselekszel, nehogy ostobaságot művelj.
Mert nyomorult ember az, aki meggondolatlanul beszél, vagy cselekszik.

Csak azt vidd végbe, amit később nem bánsz meg, vagy ami nem lesz hátrányodra.

Ne tégy olyasmit, amit nem értesz, hanem tanuld meg mindazt, amit tudnod kell, és kellemes életed lesz.

Semmiképp se hanyagold el testi egészséged, hanem lásd el a szükséges mennyiségű táplálékkal és itallal, és a szükséges mértékű mozgást is biztosítsd neki.
Mértéken azt értem, ami nem akadályoz.

Válassz hozzád illő, tisztességes, de ne fényűző életet.

Kerülj mindent, ami irigységet vált ki.

És ne légy szükségtelenül pazarló, mint aki nem tudja, hogy mi szükséges, illendő és tisztességes.

Ne légy mohó vagy fukar. Itt fontos a mérték.

Csak azt tedd, ami nem hátráltat, és gondolkodj, mielőtt cselekszel.

Mikor nyugovóra térsz, ne hagyd, hogy elragadjon az álom, mielőtt értelmeddel meg nem vizsgáltad e nap minden tettét. Mi volt helytelen? Mit tettem? Mit mulasztottam el, amit meg kellett volna tennem?

Ha megállapítottad, hogy helytelenül cselekedtél, dorgáld meg magad szigorúan. És ha valami jót tettél, akkor örülj neki.

Pontosan kövesd mindezeket a szabályokat, gondolkozz el rajtuk, és tiszta szívből szeresd őket. Az isteni erények útjára vezetnek majd téged.

Bizony, arra esküszöm, aki a lelkünkbe helyezte, az örök lénybe ültette a Szent Négységet (Tetraktyst).

Mielőtt hozzáfogsz egy munkához, kérd az isteneket, hogy fejezzék be, amit el akarsz kezdeni.

Ha ez szokásoddá vált, felismered majd a halhatatlan istenek és az emberek közötti kapcsolatot, amely mindenben megjelenik, és mindent legyőz.
És azt is tudni fogod, hogy e világmindenség természete mindenütt ugyanaz.

Akkor nem remélsz olyasmit, ami nem jár neked. És e világon semmi sem marad rejtve előtted.

Azt is tudni fogod, hogy az emberek a szerencsétlenségüket önként, saját maguk hívták fel magukra.

A szerencsétlenek! Nem ismerik fel és nem értik meg, hogy ami jó nekik, az közel van hozzájuk. Balgaság kábítja el értelmüket. Csak kevesen tudják, hogyan kell megszabadulni a rossztól.

Az élet viharai nem az igazság útjaira, hanem más utakra, véget nem érő szenvedésre ragadják el őket.

A velük született végzetes viszály mindenhová követi és ide-oda rángatja őket, és ők nem veszik észre. Ahelyett, hogy eloldódnának tőle és visszautasítanák, engednek annak, amit el kell kerülni.

Ó, Atyánk, Zeusz, ha meg akarod váltani az embereket minden bajtól, ami elnyomja őket, akkor mutasd meg nekik, hogy miféle démont szolgálnak.

De ne csüggedj. Az emberi faj isteni eredetű. A természet fellebbenti a fátylat és megmutatja nekik a Szentet.
Ha pedig feltárja előtted titkait, mindent végbevihetsz, amit parancsoltam.
És meggyógyítva a lelket, minden rossztól és bánattól megváltod őt.

A lélek megtisztítása és megszabadítása érdekében azonban, komoly vizsgálatot követően, már annak a csírájától is óvakodj, amit rossznak nevezünk. A helyes módon tégy különbséget, és vizsgálj meg mindent alaposan.

Hagyd, hogy mindig a felülről jövő értelem, szándék és szellemi képesség vezessen.
Ha pedig levetetted halandó testedet és tiszta éterré válsz, akkor halhatatlan isten leszel.
És a halálnak többé nem lesz hatalma fölötted.

Ha eljutottál a végéig, akkor talán tényleg elhiszed, amint fenn még biztos kételkedve fogadtál, most mázlid van. Becsüld meg, ki tudja mikor lesz legközelebb!

(Forrás: Pentagram Magazin, Püthagorasz arany versei, Wikipedia - barbelo.hu)