2020. június 4., csütörtök

Az élő Univerzum / The living universe"Nincs még egy olyan lenyűgöző és kutatásra érdemes terület, mint a természet tanulmányozása. Az emberi értelem legfőbb célja megérteni ezt a nagyszerű alkotást, felfedezni a benne ható erőket, és az ezeket irányító törvényeket."
Nikola Tesla

Nikola Tesla és Walter Russell

„A természet törvényeinek megismerésével egyre több és szerteágazóbb ismeretre tesz szert az ember. A szellemi fejlődése kezdetén tudatos, de kis része volt a Mindenségnek. Semmit sem tudott a mikroszkopikus világról, arról, hogyan építik fel az atomok és a molekulák az anyagot. Ekkor az élet egyet jelentett az akaratlagos, tudatos mozgással és cselekvéssel. Így egy növényre sem úgy tekintettek, mint egy élő, érző szervezetre, ami képes küzdeni az életéért, képes fájdalmat és örömet egyaránt érezni. Ma már azonban tudjuk, hogy ez mégiscsak így van. De ezen túl ma már azt is tudjuk, hogy még a szervetlen anyag is, amiről eddig azt hittük, hogy élettelen, válaszol az őt ért hatásokra, és félreérthetetlen jelét adja a benne lévő életnek. Így minden, ami létezik, szerves vagy szervetlen, élő vagy élettelen érzékeny a külső hatásokra. Nincs köztük különbség, nincs különleges éltető közeg. Ugyanaz a törvény irányítja az összes anyagot, mint magát a Mindenséget, vagyis az Univerzum ÉL.”
(Nikola Tesla: Hogyan alakítják sorsunkat a kozmikus erők, New York Amercan, 1915, fenruár 7.)

Walter Russell

„A Mindenség egésze EGYetlen elő, lélegző, lüktető ÉLŐlény. Nincs két élet vagy két élőlény a Mindenségben. Nincs semmiből se kétféle dolog a Mindenségben. A Mindenség és minden, ami van, EGY.
Az élet után kutatva az" ember megpróbál felfedezni valami kezdeti csíra félét, ami életre serkenti az élettelen anyagot. Nincs élettelen anyag, az élet nem egy kezdeti csíra vagy baktérium. Élet van minden dologban és körülötte a kezdetektől fogva, most is és mindörökké. Az életnek nincs kezdete. Az életnek nincs vége. Az élet örök. Élet van minden szerves és szervetlen anyagban és körülöttük. Élet van minden részecskében, a részecskék alkotta atomban és vegyületben valamint körülöttük.”
(Walter Russell: Az egyetemes egység, 1926)

 A tudományos felkészülését többek között nem kisebb személyiség, mint Nikola Tesla is segítette, aki a következőket tanácsolta Russellnek:

„Tartsa gondolatait ezer évig egy páncélszekrényben elzárva, és várjon a nyilvánosságra hozatalával addig, amíg az emberi tudat képes lesz megérteni azokat.” 

Szerencsére Russell nem fogadta meg Tesla tanácsát, és önerőből 1000 példányban kiadta fenti művét

1000 évre eltitkolt tudás - videó
forrás:Legginor 2.0