2020. június 8., hétfő

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsoraCoelho túl mély mondatainak ékes példája ez a történet, a festményről, az Utolsó vacsoráról:


"Amikor Leonardo da Vinci fejében megszületett a kép, nagy kihívással találta magát szemben: Jézus képében a Jót kellett megfestenie, a Rosszat pedig Júdás testesítette volna meg, aki a vacsora alatt határozta el, hogy elárulja barátját. 

A festő tehát addig nem folytatta a munkát, amíg nem találja meg a megfelelő modelleket a képéhez. 

Egyszer éppen egy kórus előadását hallgatta, amikor az egyik fiúban felfedezte Krisztus tökéletes képmását. Eltelt három év. "Az utolsó vacsora" már majdnem kész volt, de Leonardo még mindig nem találta meg az ideális modellt Júdás alakjához. 

Már jó ideje kereste a megfelelő arcot, amikor végre megpillantott egy megöregedett fiatalembert, aki részegen, rongyokban hevert az árokban. Nagy nehezen rávette a segédjeit, hogy azonnal vigyék el a templomba, mert arra már nem volt idő, hogy vázlatokat készítsen róla. 

Odacipelték hát a koldust, aki azt sem tudta, mi történik vele. A segédeknek kellett állva tartaniuk, amíg Leonardo lemásolta a kegyetlenség, a bűn és az önzés vonásait, amelyek jól kirajzolódtak a férfi arcán. 

Mire befejezte, a koldus végre kissé magához tért, kinyitotta a szemét és megpillantotta a festményt. 

Szomorú csodálkozással szólalt meg: "Én már láttam ezt a képet!" "Mikor?" - kérdezte a megdöbbent festő. "Három éve, mielőtt elvesztettem mindenemet. Akkoriban egy kórusban énekeltem, nagy álmokat szőttem, és a művész úr felkért, hogy legyek Jézus modellje."

- - - -

És megkérdé őt egy főember,mondván: Jó Mester, mit cselekedjem,hogy az örökéletet elnyerhessem? Monda pedig néki Jézus:Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
Lukács 18, 18-19 – Károli Gáspár fordítása

forrás: Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony - részlet

Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony:

Kapcsolódó írás
Zenei kódot rejthet Da Vinci egyik leghíresebb festménye egy olasz zenész szerint:

 
Az utolsó vacsora hatalmas festmény 40,48 négyzetméteres. Állandó otthona egy kolostor Milánóban, Olaszországban. Leonardo da Vinci a vallási alkotást a Santa Maria delle Grazie kolostor étkezőjének falára festette 1495-ben.
forrás: spiritan.hu

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora - videó
forrás: One Minute Art