2020. július 20., hétfő

Az öt elem, az öt fejlődési út - Levegő


A kibontakoztatás öt lépése 

Az első lélegzetünkkel, a születésünkkor, létrejön életünk köldökzsinórja. A lélek energiája áramlik az életünkbe, és összeköt minket a kozmosz végtelen erejével, hogy az élet energiái az idegpályáinkon keresztül szétterjedjenek az egész testünkben. Az egész élő világ energiákból áll. Minden anyag, növény, állat és emberi élet az energiafrekvenciák végtelen kombinációiból áll. És az egyéni frekvenciák azok, melyek kísérnek és támogatnak minket lelki utainkon. 


A gondolkodás és a tudatos akarat kibontakoztatása, tanulásunk fontos témája 

A levegő elem azokat a gondolatokat, energiákat szimbolizálja, melyek az életünkben a szellem és az anyag között közvetítenek. 

A múltunkban főleg egy másik világ, egy másik állapot iránt vágyakoztunk, ma azonban felismerjük, hogy már most is mindenünk van. A levegő jegyek önuralomra és önzetlenségre is tanítanak. 
Így az élet – a sok válsággal együtt – arról is szól, hogy a régi „megragadt” és „berögzült gondolatainkat” átértékeljük. Úgy tűnik, hogy az életünknek mindig kicsit ki kell billentenie minket az egyensúlyból annak érdekében, hogy bizonyos alapvető leckéket meg tudjunk tanulni. Ezért elengedhetetlen eszköz az akarat tudatos és helyes használata. Annak az átgondolása, hogy az élet nem csak „én és a világ”-ból áll, hanem „én és te, és a világ”-ból, ami egy újfajta rendet is teremt az életünkben.

A nézőpontjaink megváltoztatása lehetővé teszi, hogy megértsük az életet 

A levegő elem segít, hogy a gondolkodásunk rugalmassá és mozgékonnyá váljon, hisz a minket olyan erősen formáló értékek megváltoztatása csak a gondolati síkon történhet meg. Csak a kritikus gondolkodási képességünk kifejlesztése teszi lehetővé az élet újfajta megértését. Ezáltal egyensúly jön létre bennünk, egyensúly a férfi és női oldalaink között. Így ébredhet fel az egyéni szellemünk, és működhet bennünk a spontaneitás és intuíció képessége. 

A levegő elem formál minket, és vagy nyugodt és szemlélődő elmélkedésben töltjük az életet, mint egy „néző”, és nem hagyjuk, hogy az élet megérintsen, nem úgy, mint azt , aki elszántan küzd a régi értékeiért. De mindkét típus ugyanarra vágyik: megőrizni a szokásait és a biztonságát, és megóvni mindent – ahogy saját magát is – a változásoktól. Ám az élet kibontakoztató ereje újra és újra megérint minket, és mindig új lehetőséget ad, hogy egyszer végre megértsük, hogy az élet változásokból áll. 

A megváltozott tudatosság megváltoztatja az érzékelésünket 

Az emberi értelem szempontjából nézve az ellentétes pólusok örökké egymással szemben állnak
De ha felismerjük, hogy a szemben lévők valójában különböző energiamezőkben helyezkednek el, akkor – az ellentétek dacára – egy poláris kettősség is találkozhat egy folyton változó kapcsolatban. 
Önuralomra és egyensúlyra van szükségünk, mikor megéljük a mélységet és a magasságot 
Tudatos gondolatokra van szükségünk, ha az érzéseink a mélységbe és a magasságba repítenek minket, ha megéljük a nagy csalódásokat és a fölemelő látomásokat. Mert minden, amit megélünk, az összes reakciónk, fontos tanulási tapasztalat. Mindig, mikor mély csüggedésbe taszít minket képességeink leértékelése, vagy mikor a lelkünk újra a magasba emel minket, érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, a szellemi segítség mellettünk áll. 

Egyensúlyt keresünk az anyagi és szellemi életünk között 

Megtaláljuk a saját törvényeinket, ha bölcsen uralkodunk magunkon, az érzéseinket gondosan követjük, és az egyensúlyt keressük a személyiségünk és a lelkünk vágyai között.
Így válunk egyetemessé. 
Eddig külön álltunk, most pedig megtanuljuk megérteni az emberiséget. És ha egy nagyobb egészben élünk, a szellemi identitásunk is erősebbé válik, és az utunk elvezet oda, hogy ne csak magunknak, a világnak is éljünk.

Írta: Eva Gostoni (evagostoni.hu) spirituális tanító és írónő