2012. november 19., hétfő

A lélekgyógyász


A lélekgyógyász a felsőbb ént, a halhatatlan Esszenciát szólítja meg, s a személyiséget felelősségvállalásra igyekszik bírni, hogy ismerje el a magasabb rendű létet és a spirituális élettörvényeket, igyekszik az én „szemét” felnyitni, felébreszteni a változásra, a fizikai korlátok közüli kilépésre, a tudat fejlesztésére, hogy ÉN lehessen, hogy Egyéniséggé váljon. Ő a magasabb rendű, „igazi” Lélekkel foglalkozik, Őt ápolja, segíti a fejlődésben, a kiteljesedésben, a sorsútjának megtalálásában.
A lélekgyógyász a magasabb rendű, halhatatlan szellemi minőség kibontakoztatásáért dolgozik, a tudati evolúció belátásán és fejlesztésén fáradozik, s nem csak a fizikai test betegségével, az érzelmi-, gondolati elakadások feloldásán munkálkodik, hanem a szellemi minőségben való gondolkodásra világít rá, a tudatosság emelését segíti, hogy ezt a fizikai szinten is meg lehessen élni, le lehessen horgonyozni, s a megtapasztalásokat ennek szolgálatában, tudatosan megélve integrálni.
Kliensei között nemcsak betegek fordulnak meg, hanem önmagukat mélyen megismerni vágyó emberek, akik alapjában véve „jól levők”, de keresik a magasabb üdvösséghez vezető utat, az Egy-séget. Tökéletesíteni, csiszolni szeretnék belső fényüket, az önmeghaladás a fejlődés útját járják, belső értékeiket a magasabb rendű törvények (pl: szabadság, fejlődés, sors, aratás, egység, önmegvalósítás, aktiválás) szolgálatába szeretnék állítani, így megmutatni, odaadni a világnak, aminek alapja a szeretet, szolgálat, az új energia.
A magasabb rendű kiemelést, a létproblémákra való rálátást, az igazi megoldást a lélekgyógyász tudja megmutatni, mert ő túl tekint a személyiség halandó dimenzióján, szellemi magasságokba tör, nem az egy-életi létben gondolkodik, hanem a fejlődést egy spirális vonalként látja, melyen lépcsőfokonként lehet előre haladni, s ahol a legtöbb ember az 5. emeleten, a racionális szinten tartózkodik.
Sokan már útkeresők, elindultak, már ébredeznek, őket már nem elégítik ki a társadalom konvencionális válaszai, a tömegbutítás. Ők már megéltek sok mindent, fájdalmat, leckéket az életükben, s keresik a saját válaszaikat, az új megoldásokat, az új kihívásokat, a más megközelítéseket. Nekik már nem felelnek meg a szokásos válaszok, s a földi leckéket, kihívásokat egy magasabb rendű nézőpontból kezdik szemlélni, felülről közelítenek, az egyetemes bölcsesség szintjéről, s nem az alsó régiókból.
A világot azonban, s benne magunkat is csak egy tágabb, kitekintőbb nézőpontból, integráltabb, egységesebb összefüggésben, rendszerben érthetjük meg, melyben helye, létjogosultsága, oka van minden élettörténésnek, minden cselekedetnek, a fizikai világnak, mely a fejlődés színterét biztosítja. Helye van a fizikai dolgoknak, földi boldogságok megélésének, anyagi jólétnek, csak a magasabb rendű célnak kell rendelni ezeket, s nem öncélúan vezérelve élni meg e minőségeket.
Integrálni kell a megélt eddig tapasztalatokat, az egós kérdéseket le kell tisztázni, a határokat megtartva önmagunkat kiterjeszteni, az érzelmi sérüléseket, gátakat, blokkokat fel kell oldani, magasabb szintre kell emelni, a személyiség aspektusait, én-részeit „összeterelni, rendet rakni köztük”. Az ilyen szemlélet által kitekintést nyerhetünk, látókörünk tágul, test-lélek-szellem egységében, egész-ségben, egy felsőbb nézőpontból megérthetünk, átélhetünk dolgokat, hogy saját igazságunk miként kapcsolódik a többi lény, s a világmindenség igazságához, s ebben nekünk mi a szerepünk, mert egy nagyobb rendszerben önmagunk kicsiny problémáinak megértése, átlátása, elfogadása könnyebb.
A lélekgyógyászat tehát, szárnyakat ad, felemel, kitágítegy olyan tükröt tart,  melybe megláthatjuk igazi esszenciális, tiszta arcunkat, lényünket. Egy magasabb rendszer felé, az egyetemes igazságok, élettörvények felé közelít,  tág módszereket használ: mint spirituális élettörvények, magas rezgésű esszenciák (kristály, növényi és komplex esszenciális módszerek, Aura szóma), számmisztika, kronobiológia, magas nézőpontú asztrológia, Symbolon, Tarot kártya, szín- és rajzelemzés, művészet-,  tánc- és zeneterápia, NLP-s módszerek, meditációk, energetika, egzisztencionális és integrál pszichológia, gyógyító beszélgetés  stb.
(forrás: leleknyitogato)