2012. november 22., csütörtök

A megnyilvánuló létezés természetének alapjai


A szeretet: érzés és állapot, elfogadással és türelemmel járó harmonikus viszony a létezõk között. Kiáradás, az isteni megnyilvánulás és léteztetés maga. Semmihez sem hasonlítható, csodálatos érzés, mely késztet az Eggyé válásra. Éltetõ, gyógyító, boldogító, harmonizáló fény, mely adható és elfogadható és értelmet ad az életünknek.
A szeretet nem szorítható be az értelem ideakeretei közé és nem magyarázható, vagyis szavakkal leírhatatlan, mégis mindenki számára egyértelműen érthetõ és átélhetõ. A szeretet Isten ajándéka. A szeretet igazsága vezet bennünket haza az úton az életbe, Istenhez. 


A szeretet önmagából táplálkozik és mindvégig jelen van a létezõ evolúciója során minden entitásban. A szeretet extázisig fokozódó érzése a szerelem, a rajongás, mely öröm, gyönyör, boldogság annak is aki adja és annak is aki kapja. A szeretet minden létezõ iránt, tisztán és elfogulatlanul az önmegvalósítás célja. Általa tovább lehet jutni a megismerésben, mint a puszta tudomás és bármekkora bölcsesség által. Ez a szellemi fejlettség igazi mércéje.
A szeretet hiánya a fény, az élet, a harmónia hiánya. Ez a zűrzavar, a sötétség, a tudatlanság és a gonoszság fájdalma. Szeretet nélkül a legnagyobb tudás és bölcsesség sem ér semmit. A szeretetérzés elfolytható és eltorzítható, de meg nem szüntethetõ. A leggonoszabbak lelke mélyén is ott pislákol a szikrája.
A szeretet annak a felismerése, hogy minden létezõ egy. Az önmegvalósítás során az entitásban öntudatára ébredõ Isten kisugárzása magából, magának, magáért. A szeretet Isten valóságos természetének, a létezés lényegének felismerése és megvalósítása. A szeretet minden.
Kiegészítés: Az odaadó szolgálat a szabad akaratból, másokért végzett önzetlen jócselekedet. Azért tenni valamit, hogy a másiknak jó legyen (lásd: a spiritika 2. törvényét)
. Áldozatvállalással jár, tehát lemondást követel és a veszteségek elviselését. Ez a szeretet közvetlen megnyilvánulása, a legnemesebb tevékenység a világon, mert mások szeretõ szolgálatában fejlõdhetünk a legjobban. Sokszor úgy segíthetsz a másikon, ha magadon segítesz elõbb vagy csak az eszközt (tudást) adod meg neki, hogy segíthessen magán. Mert a szeretet lényege az élet. Élni és másokat élni segíteni.
(Frank Winking)