2014. július 18., péntek

Tudatos Teremtés
1. Minden rezgés

A minket körülvevő világ, éppen úgy mint mi magunk, mind rezgés. A világmindenség 100%-ban rezgés. Ebből 95% energia és információ. A maradék 5%-ot (csillagok, bolygók, emberek, állatok, növények, stb.) mi anyagnak nevezzük, mely nem más, mint a legsűrűbb rezgés. 
Nem létezik legkisebb anyagi részecske, nem létezik az anyag legkisebb eleme (építőköve), mert az, rezgés, állóhullám. Az állóhullám jellemzője, hogy csak akkor létezik, ha egy folyamatosan jelen lévő külső erő fenntartja azt jól meghatározott logisztikával. Az 5% anyag, a 95% energia és információ által van körülvéve, akár egy szivacs a víz által, egy tál vízben. A külső energia és információ nem csak körülveszi az anyagot, hanem át is hatol rajta, mint a víz a szivacson. Ezen túlmenően, a külső energia és információ egyenesen meg is határozza az anyag megnyilvánulását, viselkedését.
Így az elején a könnyebb érthetőség végett leírom a csattanót, az egész világmindenség, a 100% rezgés nem más mint gondolat a felsőbb intelligencia tudatában. Az ember, a Föld, vagy a Galaxisunk nem más mint egy kósza gondolat a Teremtő tudatában. Amilyen gondolatokat bárki létrehozott már a saját tudatában, amikor ábrándozott. Létrehozott személyeket, eseményeket a saját tudatában (agyában), fenntartotta ezeket, megélte (átélte) az elképzelt gondolati lények érzéseit, cselekedeteit. Tudományosan kimutatták, hogy az agy nem tud különbséget tenni két esemény között aszerint hogy az megtörtént, vagy csak ábrándozás volt. A szervezet ugyanúgy reagál mindkét eseményre (lelkiállapot, szív és érrendszer, izomzat, stb.).
Ahogy a teremtés megy nagyban, úgy megy kicsiben is. Korlát a rendszerben az, hogy mire van “engedélyünk” hatni.
Globálisan az életet úgy kell elképzelni, mintha egy, a Marson működő bázisra küldenék az embert, ahonnan nem lehet visszajönni, csak a halál által. Az egyetlen célja a bázisnak, hogy az oda küldött emberek fenntartsák azt, üzemeltessék. Életük maga az átélés, az élményszerzés. Ottlétük arról szól, hogy valahogy el kell töltsék az életüket. Ezért dolgoznak, szórakoznak, szaporodnak. megélik az ezzel kapcsolatos élményeket, érzéseket, eseményeket. Mivel teljes mértékben egymásra vannak utalva, ezért kellő alázattal kell egymáshoz viszonyuljanak. Vannak akik szimpatikusabbak, vannak akik kevésbé, de az egymás iránti tisztelet, alázat, és az együttműködés szándéka végig ott kell legyen a szívükben, a tudatukban. Az 1970-es években készül Alfa Holdbázis c. scifi sorozat hasonló helyzetet mutat be.
Hamvas Béla fogalmazta meg találóan, az élet egyetlen értelme, hogy valahogy eltöltsük azt a kis időt amit életnek nevezünk. Mi döntjük el, hogy mit és hogyan élünk meg.

2. Mágia

A mai ember félelemmel tekint e misztériumra, de csak azért mert nem ismeri azt. A világ vezetői igyekeznek félelmet kelteni és fenntartani, hiszen sokkal könnyebb a birkákat terelni, mint a szabad oroszlánokat kordában tartani.
A mágiának két formája ismert.
Az egyik a ceremoniális mágia, melynek eszközigénye nagy, végrehajthatósága bonyolult ugyanakkor látványos, régi kultikus körök, páholyok használják nagy sikerrel.
A mágia ismertebb formája az elemek mágiája, könnyen érthető, alkalmazható, és az anyagi világ négy elemének uralását, irányítását (befolyásolását) adja oda precíz művelőjének. Bár több vallás üldözi és tagadja a mágiát, de liturgiájukban, szertartásukban jelen van, vagy teljesen erre épül. Ma már oda jutottunk, hogy a mágia elemei fellelhetők a termék eladásban, a politikában, a reklámokban napi szinten.
A mágia egy szent tudomány, az ERŐ TANA, mely egyidős az emberiséggel.
Nincs fehér és fekete mágia. A mágia egy eszköz, akár egy kés. A késsel lehet kenyeret vágni a szegényeknek, vagy lehet ölni. Aki a kést a kezében tartja, az dönti el, hogy mire használja. A mágus lehet fehér és fekete, aszerint, hogy mit cselekszik.

3. Agy-kontroll

Tudományos kísérletek révén rájöttek, hogy az agy különböző frekvencia tartományokban rezgéseket bocsát ki. Ezek egyfelől hatnak belsőnkre (pl. nyugalom, lelki béke), a lelkünkre hat. Másfelől az agyunk hullámai kifele is hatnak, a környezetbe. Ezek a kifelé induló jelek mások által foghatók.
A bal agyfélteke foglalkozik a fizikai észleléssel kapcsolatos élmények, információk rögzítésével, tárolásával, akár egy nagy könyvtár, amiben minden egyes megélt, megtapasztalt élmény egy-egy könyv a polcokon, pontos tartalomjegyzékkel. Az élet során, amikor szükséges az agy azonnal előkapja a megélt fizikai élmény “könyvét” és használja azt mint ismert információt.
A jobb agyfélteke a képzeletbeli, vizualizált élményekkel foglalkozik. Akik intuitívak, kreatívak, “le tudják szedni” a Létezésből az alkotó gondolatokat, ötleteket, azoknak intenzíven működik a jobb agyfélteke.
A gyerekek sokat használják a képzelő erejüket, ezt segíti a mesemondás, játék egyszerű játékokkal (kő, fabarab), ilyenkor jól működik a jobb agyféltekük is. Az iskolában a logikus gondolkodás mindet elnyom, mire végeznek a tizenkét osztállyal, szinte teljesen leáll a jobb agyfélteke működése. Innentől már csak logikusan “működő robotok” lesznek. Azért vannak olyanok, akiknek a jobb agyfélteke nem áll le, ők nagyon kevesen vannak, iskolánként egy-két fő, ők a feltalálók, a zsenik. Modern világunk a csillogó-villogó játékokkal, a videókkal, erőteljes hanghatásokkal, a mesemondás hiányával eléri, hogy legtöbb esetben már gyerekkorban sem működik a jobb agyfélteke, nem alakul ki a vizualizáció, ne alakul ki a megérzés érzékelése.
Felnőttként különösen nehéz beindítani a már leállt, vagy be nem indult jobb agyfélteke működését.
A jobb agyfélteke alacsonyabb frekvencián működik, a bal agyfélteke magasabb frekvencián. A napi életünk miatt felpörgött agyat le kell lassítani ahhoz, hogy érvényesülni tudjon a jobb agyfélteke. Magyarul, mikor hazamegyünk idegesen, fáradtan, pörgő aggyal, aggodalmakkal, félelmekkel, kapkodással, akkor le kell lassulni, meg kell nyugodni, és akkor lassan beindul a jobb agyfélteke. Ezt nevezik meditációnak. Lelassulásnak. Ha az ember lelassul, akkor meghallja a Teremtő szavát, mondják a mágusok. Látható, hogy a modern, pörgő élet, logikus robottá alakítja az érző, intuitív embert.
Az agykontoll technikák nem tesznek mást, mint megtanítják beindítani és használni a jobb agyféltekét. Magyarul segítenek a megérzések megtapasztalásában. A megérzések, az intuíció a legjobb iránytű a karma megtalálásában, megélésben. Aki a karmája szerint él, az boldog és egészséges.Aki kevésbé, az boldogtalan és beteg. Aki alig él a karmája szerint, az súlyos beteg. Ezen a gyógyszerek nem segítenek, csak időt adnak (néhány hónap-év). Időt a megvilágosodáshoz. Mely vagy megtörténik, vagy nem.

4. Az Illeszkedés (Vonzás) Törvénye

Az ember egy energialény, nem más, mint rezgés. Maga az anyagi test is rezgés, a rezgésnek egy sűrűbb formája, hiszen nem létezik a legkisebb anyagi részecske, mert az hullám. A minket körülvevő világ is rezgés, a színek, szagok, hangok, stb. A bennünk keletkező érzelmek is rezgések, agyunk is rezgéseket gerjeszt, stb. A modern orvoslás eszközei a testünkből kiáramló rezgéseket mérik és elemzik (EKG, EEG, MR, biorezonancia, stb.). Testünk olyan mint egy folyamatosan sugárzó adó-vevő. Folyamatosan adjuk a saját jeleinket, illetve folyamatosan vesszük a környezetünk jeleit. Ezen túlmenően a sejtejeink is rezgésekkel kommunikálnak egymással (akár az idegi, akár a hormonális tevékenység túl lassú), ahol a DNS az adó-vevő sejtszinten.
Az Illeszkedés, vagy Vonzás Törvénye arról szól, hogy hasonló a hasonlót vonzza. Ez a világon mindenre igaz. kezdve azzal, ha piros autót akarsz venni, akkor csak piros autókat fogsz látni az utcán, vagy megtalálja zsák a foltját ősi magyar közmondás arról beszél, hogy csak azok tudnak boldogan együtt élni, akik össze illenek és a Létezés össze is hozza őket, stb.
Tény, hogy akinek rossz gondolatai vannak, az rossz dolgokat vonz be, ahogy mondja egy másik közmondás, aki kardot ránt, az kard által vész el. Aki egész nap azon elmélkedik, hogy milyen szerencsétlen, az olyan is lesz. Mikor valaki nagyon beteg, akkor nagyon betegek a gondolatai is, valójában a gondolatai voltak hamarabb betegek, csak ezután jött a fizikai betegség. Meggyógyulni csak úgy lehet, ha megváltoznak a gondolatok. A gyógyszer csak időt ad a megvilágosodáshoz, azonban ha ezt nem használja ki az ember, akkor menni kell, a másik dimenzióba.
Igazából úgy kell elképzelni, az Illeszkedés Törvényét, mintha egy gondolat egy ezer darabos puzzle kirakóban egy elem lenne. Ehhez csak 2-4 másik puzzle elem kapcsolható, mégpedig pont az, amelyik oda illik. A többi 996-998 darab nem illik oda. Az általam generált gondolat egy puzzle építőelem, melyhez az Élet odailleszti az oda valót. Orvosilag kimérték, hogy egy embernek napi 10-40.000 gondolata van, azaz folyamatosan “ad” az agyunk. Amit sugároz a tudatunk, hasonlót kapunk vissza.
Ha valaki ki akar kerülni egy lefutott élethelyzetből, akkor ezt csak úgy teheti meg, ha nem azon elmélkedik egész nap, ami rossz, ami neki fáj, ha nem gyötrődik régi vélt és valós sérelmeken, hanem a tudatában túllép ezen. Elképzeli magának azt a világot, ahova szeretne jutni és megéli azt a helyzetet. Tehát nem a megunt helyzetet tartja fenn gondolatban, nem azt sugározza szét a környezetében, hanem ellenkezőleg, azt sugározza, amit szeretne megélni.

5. A Földi élet a Kozmikus létezés része

Minden ember egy Tudat. A Tudat, tudatosan kidolgoz magának egy karmát, egy élménycélt, életcélt és ezt szándékszik megélni. A tudat megtermékenyítéskor kötődik a testhez. A magyar ősi mondavilág szerint a női nemi szerv képes dimenziókaput nyitni és lelket kötni a testhez.
Alaptörvény, hogy NEM A TEST VAGY. Csak benne laksz. Ahogy nem vagy a ház sem amiben laksz, csak benne élsz. Kialakul egy szimbiózis közted és a házad között. Nyilván érdeked, hogy ápold, gondozd a házad, hiszen ha beesik az eső, befúj a szél, akkor rossz életkörülmények között fogsz éli. Hasonlóan gondozni kell a testedet is, nem kizsákmányolni, nem feláldozni “virtuális értékekért”. A legtöbb ember percre pontosan viszi a kocsit szervizbe, hallja a hangján, ha valami nem úgy működik ahogy kell. Ez igaz a tévére, rádióra, minden háztartási gépre. Ismeri ezek működési elvét és igyekszik is őket jó karban tartani. Azonban fogalma sincs arról, hogy működik az emberi test. Ha beteg, odadobja testét az egészségügynek, hogy kezdjenek vele valamit. Pedig beteg testben, rossz lakni.
Különös szeretettel fordulj azok felé, akik testileg sérültek. Akár így születtek, akár saját életük eredményeként lettek sérültek. Az ő “házuk” már soha nem lesz új, sosem fogja ellátni a funkcióit, ezért aki egészséges, annak kötelező segítenie a sérülteket a jelen életük megvalósításában.

6. A Teremtés Törvénye

A teremtés azt jelenti, hogy mi magunk alakítjuk saját világunkat, úgy szűkebb, mind tágabb értelemben. A teremtés folyamatosan zajlik, működik. Ha hiszed, ha nem. Ha tudsz róla, ha nem. Ha elfogadod, ha nem. Ahogy a gravitáció is létezik és működik. Ez egy természeti törvény. Ha boldog vagy és vannak vágyaid, céljaid, akkor ezeket sugárzod a környezetedbe, ha a napi problémáidon aggódsz, rágódsz, akkor azokat sugárzod ki. És hát hasonló a hasonlót vonzza be. Ha tetszik, ha nem.
A modernkori teremtés leglátványosabb példája az internet. Az ember a tudatos elképzelése és a kifejlesztett technika révén teremtett egy önálló világot, egy virtuális valóságot. Ebben a világban mások a szabályok, nagyobbak a lehetőségek, nagyobb a szabadságfok is. Az internet elég jól hasonlít a negyedik dimenzióhoz, azaz a szellemvilághoz. Épp olyan könnyen alakítható minden, korlátlanok a lehetőségek, ugyanakkor legtöbbször mindez materiálisan megfoghatatlan. Egyfelől a materiális élet egyre jobban áttevődik a virtuális valóság síkjaira, másfelől itt sokkal nehezebben alkalmazhatók azok a materiális világban “bevált” technikák, melyekkel az anyagi világ vezetői uralni tudják az általuk bíráknak tekintett embereket. Nem is véletlen, hogy saját hatalmuk megőrzése érdekében korlátozni akarják az internet szabadságát, bármilyen áron. Azonban ezt a harcot mind materiális, mind az internet síkján meg kell vívniuk. Nem lesz egyszerű, mert a tudat szelleme már kiszabadult a palackból.

6.1 A teremtés három pilléren nyugszik

Először is minden embernek a megélt élettapasztalatok, a tárolt információk és a megérzések alapján mindenről van meggyőződése. Meg vagyok róla győződve hogy … . A meggyőződés egy pillanatnyi állapot, amelyik az idő múltával változhat. Néhány év alatt akár az ellenkezőjére. A legradikálisabb változás, mikor egy adóellenőr egy szívinfarktus halálközeli állapota után kilép munkahelyéről, mellyel már nem kompatibilis és könyveket kezd írni a szeretetről. A meggyőződés elég jól tükrözi az ember hitvilágát, azaz miben hisz. Aki beteg és meg van róla győződve, hogy őt semmi sem gyógyítja meg, az meg is fog halni elég hamar. Aki túlsúlyos és meg van győződve róla, hogy semmitől sem fog lefogyni, az csak hízni fog.
A második pillér a vágy, cél. Akinek vannak vágyai, céljai, annak nem “céltalan” az élete. Aki el akar valamit érni az életben, az el is fogja. Fontos, hogy a cél, a vágy, nem általános dolog, mint hogy gazdag akarok lenni, hanem egy konkrét dolog, aminek lehet a következménye, hogy gazdag leszek.
Harmadik pillér az érzelem. Amikor egy konkrét célra gondolok, azt a tudatomban vizuálisan átélem, akár egy kisgyerek, kiszínezem, megélem, akkor érzéseim jönnek. Ha jók az érzések (boldogság, szeretet, vidámság, nyugalom), akkor ez a cél egyezik a karmámmal és megvalósítható. Ha rosszak az érzések (félelem, aggódás) akkor ez nem az én célom.

6.2 A teremtés olyan akár a GPS

Mindenki pont ott van, ahova vitték azok a rezgések, amiket kisugároz, ha új helyre akar menni, akkor új rezgések kellenek. A GPS úgy működik, hogy mindig azt nézi, hogy hol vagyok és hova akarok eljutni. Sosem foglalkozik azzal, hogy honnan indultam. TELJESEN MINDEGY A MÚLTAM, EGY DOLOG SZÁMÍT A CÉLOM, AHOVA EL AKAROK JUTNI. Aki a múlton töpreng és elmélkedik, az ott is ragad a múltban, rögzíti az adott helyzetet.
Lehet hogy az utamon eltévedtem egy oldalsó mellékúton, de ha elindítom az “újratervezés kérem várjon” funkciót a tudatos teremtéssel, akkor arról a helyről ahol éppen vagyok újra elindulok a karmám szerinti cél felé.
Ezen túlmenően mindenki érzi, hogy jó irányba halad-e az élete vagy nem. Ezt gyakran ki is szoktuk mondani, tudom hogy nem jó amit teszek, legszívesebben nem tenném. Akkor ne tedd. Vállald fel. Egy rendőr mondta, hogy szereti a munkáját, de amikor kiküldik büntetni, akkor görcsbe szorul a gyomra, mert civilben ő is ugyanolyan ember. Ilyenkor kell dönteni. A döntést megkönnyíti, ha átélem virtuálisan, vizuálisan a munkahely eseményeit és közben figyelek az érzésekre. Ha jól érzem magam, boldog vagyok, akkor ezt kell tennem, de ha rossz érzéseket tapasztalok, akkor erősen el kell gondolkodni a váltáson. Különben beteg leszek néhány év alatt.

6.3 A tudatos teremtés alkalmazása napi szinten.

Ha egész nap azon zsörtölődsz, hogy a fene egye meg, hogy ez nem megy, itt sokan voltak, az nem várt meg, ha folyton aggódsz, félsz, akkor ezt fogod fenntartani.
Meg kell tanulni abban az álomvilágban élni, amire vágysz. Képzeld el azt az ideális életet, ahol a létezés mindent a kezedbe ad éppen akkor, amikor kell, ahol mosolyogsz és az embere is jókedvűek. Örülj ennek. Ezzel a tudattal teljen a napod. Nem számít, hogy mi történik veled aznap, élj a boldog új világban, amit te teremtesz magadnak, mintha már meglenne, mintha ez lenne körülötted. Garantálom, hogy az első napon már kapsz pozitív visszajelzést, csak vedd észre, tudatosuljon benned, hogy működik. Ekkor már nem hinni fogsz benne, hanem ez lesz a megtapasztaláson alapuló tudás. Más hinni egy elmondás alapján, hogy milyen a citrom íze és más tudni azt megtapasztalás útján. Nem számít, hogy mit mond a híradó (különben sem kell nézni, mert csak félelmet gerjeszt), tudd, hogy ez csak egy játék, egy globális játék. És akkor már azt is tudod, miért fog változni az aktuális világrend, mert az a sok félelemben élő ember fenntartja a rosszat, sőt félelmeikkel megteremtik a még rosszabbat. Kérjél és megadatik. CSAK TUDNI KELL KÉRNI. Ha mindenki a jót várná, akkor meglenne. Azonban mit mond a legtöbb ember, itt már jót ne várj. És megadatik.

6.4 Tudatos teremtés konkrét esetben

Menj ki a természetbe, sétálj, élvezd a tájat, legyél egyedül, telefon és egyéb nyugalom zavaró technikai eszközök nélkül. Használd az érzékszerveidet, nézd a fényt, a felhőket, növényeket, gyönyörködj a táj szépségében. Tapintással érzékeld a növények levelét, szaglással érzékeld a levegő illatát, talpoddal érezd a földet amin jársz. Gondolatban adj hálát a természetnek, hogy itt lehetsz. Ez az igazi meditáció. 10 perc alatt teljesen lenyugszol, és beindul a jobb agyfélteke működése is, az intuíció, a megérzés.
Ezután egy konkrét esetet (férj, feleség, gyerek, autó, ház, munkahely, stb.) vegyél elő.
Először elemezd, hogy meg vagy-e győződve arról, hogy ez megtörténhet. Egy skálán melynek egyik vége az igen, a másik a nem, értékeld a választ. Minél jobban igen, annál jobban meg tudod teremteni. Amennyiben nem vagy meggyőződve arról, hogy ez a dolog lehetséges, akkor ne is foglalkozz vele most. De lehet, hogy egy év múlva igen választ kapsz. Határozott igen válasz esetén előfordulhat, hogy végigfut a hideg a hátadon.
Ha a válaszod igen, akkor nézd meg, hogy ez a konkrét eset célod, vágyad-e? Néhány percig elmélkedj rajta. Érezni fogod, hogy az igen-nem skálán hol áll a cél megítélése. Ha igen a válasz, akkor éld át a vágyott cél beteljesülését. Élj néhány percig abban a világban. Lássad vizuálisan. Ekkor érzelmek jönnek. Az új világ válthat ki pozitív érzelmeket, boldogságot, nyugalmat, melegséget, békét, szeretet. Amikor már nagyon jól érzed magad ebben a helyzetben mond ki, hogy ÍGY LEGYEN!. Ha az érzelmek kellemetlenek, negatívak, esetleg félni kezdesz, aggódsz, akkor ne mondj semmit, ez nem a te életed.
Még fokozhatod a hatást, ha ki is mondod érzelmeidet. A magyar a teremtés nyelve, ezért különleges erővel is bír a kimondott szó. Hangosan beszéld meg magaddal a meggyőződésedet, a célodat, vágyadat, és átéléskor az érzelmeidet. Ha tényleg ezt szeretnéd, akkor mond nyugodtan, hogy ÍGY LEGYEN (Ámen), ekkor a Létezés dolga, hogy megvalósítsa azt, ami a karmádhoz illeszkedik. Csodát fogsz tapasztalni.
.
Egészség – tudatos teremtés

Az egészségével leginkább akkor foglalkozik az ember, ha beteg. Először is tisztáznod kell magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy teljesen egészséges tudsz lenni? Ha kétségeid vannak, akkor ne is folytasd. Ha biztos vagy benne hogy igen, akkor vizsgáld meg, hogy vágyod és célod az, hogy egészséges legyél? Ha ez most még nem érdekel (nem érsz rá, más dolgod van, inkább a pénzt hajtod, inkább a gyógyszer, stb.), akkor ne folytasd. Ha viszont igen a válasz, akkor éld át, hogy egészséges vagy. Lásd magad egészségesen, vidáman, élj át olyan eseményeket, melyek az egészség érzését keltik benned. Játszadozzál a virtuális világgal és figyelj az érzéseidre. Ha jól érzed magad, boldog vagy akkor nyomd le az Enter billentyűt, azaz mond ki hangosan, hogy Így Legyen (Ámen). A parancs elküldve a Létezésnek. Egy-két napon belül nem várt események történnek. Lehet, hogy kapsz valakitől egy könyvet, lehet, hogy olvasol egy újságcikket, látsz a tévében egy téged érintő műsort. Lényeg, hogy valami olyan történik, ami kizökkent téged a mélabús hangulatból, ami létrehozta és fenntartotta a betegséged. Egy-két hét alatt új gondolataid jönnek, esetleg megváltozik az eddigi meggyőződésed, lehet, hogy új céljaid lesznek. Lehet, hogy a családban, a munkahelyen megváltozik valami. Legyél figyelmes, fogadd el azt ami történik, és örülj annak, hogy te indítottad el a változást.
Hetente szánj rá negyedórát és indíts el új parancsot, a már ismert módon, viszont egyre tudatosabb leszel, mert megértetted, megtapasztaltad, hogy te irányítod a saját sorsodat.
Nyilván a változáshoz idő kell. Aki nagyon beteg, annak sok idő kell, de ha az ember maga látja a folyamatos javulást, akkor újra kezd hinni saját teremtő erejében.
Akinek folyamatos fizikai fájdalmai vannak, az napi szinten ismételheti az egészség teremtését, sőt ő napi szinten érdemes fenntartsa a tudatában azt a virtuális világot, melyben ő egészséges. Konkrét eseteket tudok, amikor reumás fájdalom egyszerűen elmúlik, amikor az illető nem azon aggódik, hogy fáj a lába, hanem azt éli meg, hogy egészséges.
Ide tartozik még, hogy mindenkire az a gyógymód hat, amiről ő maga meg van győződve, hogy meggyógyítja. Egy idős egyszerű falusi nénike daganatos lett. Kemoterápiás kezelést kapott. Ő meg volt győződve arról, hogy gyógyszert kap, mely őt meggyógyítja. Hatott is a kezelés, azonban jöttek a mellékhatások is. A kezelés végén az orvos elmagyarázta, hogy amit kapott az nem gyógyszer volt, hanem erős méreg, melynek célja az volt, hogy megölje a rákos sejteket, majd a szervezet az erős mérgezés után újra regenerálódik. Ekkor a néniben egy világ dőlt össze. Ő nem gyógyszert kapott, hanem mérget?

Ideális testsúly teremtése

A legtöbb túlsúlyos ember bátran vallja és még büszke is rá, hogy nincs az a módszer, amivel ő lefogyna. Ez teljesen biztos is, amíg így gondolja. Azonban ha változik a meggyőződése a tudatának fejlődése, személyes megtapasztalás révén, vagy lelki állapotának javulása miatt, akkor le is fog fogyni.
Ilyenkor menj ki a természetbe, majd hangosan beszéld  meg magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy valamilyen (akár általad még most nem ismert) módon le tudsz fogyni. Ezután mond ki nyugodtan, hogy célod és vágyad, hogy valamilyen módon, a lehető leghamarabb lefogyjál. Majd csukd be a szemed és lásd magad soványnak, akár egy tizennyolc éves kori fényképen, és figyelj az érzelmekre. Ha kellemes érzésed támad, meleg fut át rajtad, esetleg végigfut a hideg a hátadon, és jól érzed magad, akkor néhány percig élj ebben a virtuális világban. Közben mondhatod is hangosan az érzéseidet, ez fokozza a koncentrációt és amikor a legjobban érzed magad, mond ki bátran, hogy Így Legyen, majd nyisd ki a szemed.
Több ember tapasztalata alapján mondhatom, hogy 3-4 nap alatt el kezdesz kevesebbet enni, majd “megfoghatatlan” okok miatt kezdesz fogyni, egy természetes ritmusban ami havi 1-2 kg-ot jelent, azonban ez zsír, azaz a fogyás egészséges módja valósul meg.
Aki kórosan sovány, az is ezzel a módszerrel tudja rendezni ideális testsúlyát.
Fontos azonban, hogy magadat nem csaphatod be. Hiába mondod, hogy meg vagyok győződve…, ha nem vagy meggyőződve. Az érzelmek mindig jeleznek. Ez esetben is történik némi változás, de ez a tizede annak mintha tényleg meg lennél győződve.

Pénz teremtése

A pénz az anyagi világ erőforrása. Legnagyobb gond vele, hogy az emberek többsége úgy nőtt fel gyerekként a családjában, hogy egyebet sem hallott, mint hogy az a rohadt pénz, sosem elég a pénz, mi mindig szegények vagyunk, rendszerint szidják, átkozzák az emberek ezt az erőforrást. Azok, akik túl tudtak lépni ezen a megítélésen, azok gazdagok tudtak lenni. Igaz ők kevesen vannak. A pénzt szeretni kell, de NEM szabad IMÁDNI.
Amíg az ember nem hiszi el, hogy több pénzt tud keresni mint eddig, amíg tele van gondolkodási korlátokkal a saját munkájának az értéke felől, addig az Illeszkedés Törvénye alapján fenn is fogja tartani a nincstelenséget, hiszen taszítja a pénzt. Amikor tudatilag eljutottál oda, hogy értékesnek tartod magadat, munkádat, és úgy érzed, hogy megérdemled, hogy a Létezés jobb anyagi körülmények közé juttasson, akkor ezt meg is fogod kapni.
Menj ki a természetbe, és hangosan beszéld meg magaddal, hogy meg vagy győződve arról, hogy tudsz te ennél sokkal több pénzt keresni, úgy, hogy ezzel együtt bőven jut időd magadra és a családodra is (azaz nem dolgozod magad a halálba). Kellemes érzés esetén beszéld meg magaddal, hogy ez a meggyőződésed egyben a vágyad és célod is, és szeretnéd, hogy mindez megvalósuljon a lehető leghamarabb (3-5 perc). Majd éld át, hogy sok pénzt látsz a pénztárcádban, bankszámládon, vagy az otthoni asztalon. Újra figyelj az érzelmeidre. Kellemes érzés, melegség, szabadság, szeretet érzése esetén mond ki nyugodtan, hogy Így Legyen.

Munka, munkahely teremtése

Az előzőekhez hasonlóan ha meg vagy győződve arról, hogy létezik olyan munkahely, mely neked való, nem kell konkrét munkára gondolni, elég ha hiszel abban, hogy valahol a Létezésben van egy ilyen, akkor teremtsd meg magadnak.
Munkahelyi problémák megoldására is jó a módszer. Itt azonban figyelj, mivel mások is vannak a teremtésben, például a kollegáid. Alapelv, hogy csak olyat tegyél mással, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Tehát azt teremted meg, hogy magadat és a kollegáidat is boldognak látod, örültök és sikeresk vagytok, akkor egy pozitív dolgot teremtettél meg, amiért a Létezés megjutalmaz. A Karma Törvénye alapján, minden gondolat és minden tett mint egy elültetett mag kikel és a sors a termést “lenyomja a torkunkon”, akár akarjuk, akár nem. Egy pozitív gondolat következménye pozitív esemény.
Több ember tapasztalata alapján elmondhatom, hogy nagyon könnyű a kollegák közötti kapcsolat javítása, hiszen mindenki szeretetre, barátságra vágyik, még ha ezt nem is tudja kimutatni. Ellenségekből nem lesznek puszi haverek, azonban meg tud szűnni az ellenségeskedés. Sok esetben csak nagyon kicsin múlik a közeledés, a másik megértése. A teremtés ezt a kis küszöböt egy pillanat alatt átviszi. Sokszor elég egy mosoly, egy jó szó, mely akarat nélkül tör elő belőlünk.

Partner kapcsolat teremtése, ápolása

Napjainkban sokan élnek magányosan, akár beismerik ezt, akár nem. Mielőtt valaki belekezd egy párkapcsolatba, ismerje meg önmagát (enneagram). Döntse el, hogy mit szeretne és mit nem. Ezek tudatában teremtsen. Sokszor csak nagyon kevésen múlik egy párkapcsolat kialakulása, itt átütő sikert hordoz magában a módszer.
A partneri kapcsolat másik része, az évek során kialakuló elhidegülés oldása. Ilyenkor félelmetes dolgot szoktak történni. A másik fél egyik napról a másikra kedves kezd lenni, javasolja, hogy menjünk el kettesben néhány napra, stb. Még maga aki teremtett, ő is akaratlanul kedvesebb lesz. Minkét fél a másik viselkedésnek a változásán lepődik meg igazán. Ilyenkor szokott felmerülni a kérdés, hogy szabad-e a másik felet ily módon manipulálni. Mindig tedd fel a kérdést, hogy hasonló esetben, szeretném-e hogy párom a kapcsolatunk megmentése érdekében ilyen technikákat alkalmazzon a tudtom nélkül?
Elmondható, hogy egy kapcsolat az két ember együttes játéka. Nyilván aki benn van egy ilyen játékban, az szeretné, ha ez működne, még akkor is ha már alig működik, és ő igazából nem tudja, hogy mit tegyen a problémák kijavítása végett. Tehát egy kapcsolatban, a kapcsolat megmentése érdekében teljes mértékben pozitív a Létezés segítségének igénybe vétele javító szándékkal.
Azonban el kell gondolkodni azon, hogy a szomszéd feleségének az elcsábítása kérdéses eredménnyel jár. Amennyiben az a kapcsolat már nem működik, és az sem, amelyikben te vagy, akkor össze is jöhet a dolog pillanatok alatt, azonban ennek válás lehet a vége, hamarabb, mint gondolná az ember, és az sem biztos, hogy egy egyszeri szex megér annyit, esetleg ez is csak egy zsákutca.

Merre halad a világ?

Amerre a gondolatok viszik.
Átlag magyar ember mitől stresszes? Attól, hogy nincs munkája, ha van, akkor olyan keveset keres, hogy semmire nem telik, rabszolgaként kezelik a munkahelyén, bármikor találkozhat a létbizonytalansággal, kiszolgáltatott a környezetével szemben, stb. Mivel az emberek nagy része ezen agyal naphosszat, ezért meg is teremti azt a mocsarat, amiben ül naphosszat. A magyar nemzet karaktere ez. Nem vár semmi jót a világtól, így hát természetesen nem is kap. Ezért a magyar feltalálók többsége kikerülve egy más, egy pozitívabb gondolkodású közegbe, sikeres tud lenni. Ez mindig is így volt és így is lesz, hacsak meg nem változik a viselkedésünk, de jelenleg nem abba az irányba tartunk (merre tovább Magyarország?)
Bár a nyugati világ képe sokkal nyugodtabb, mégis ők is megélik az életminőségük romlását, mely a bedőlő világ következménye, igaz ők lényegesen magasabbról süllyednek.
Globálisan a fogyasztói társadalom működési modellje által generált érzések, gondolatok és várakozások generálják a jövőnket, mely nem nevezhető éppen pozitívnak. A modern világ úgy néz ki, mint amikor otthon a családban már mindenki szétlopta a pénzt a perselyből, de azért még veszünk hitelre egy plazmatévét, igaz fogalmunk sincs, hogy miből fizetjük ki akár az első törlesztő részletet is. Ezt mindenki érzi a zsigereiben, hogy így tovább nem mehet, de nem tesz semmit ellene, inkább kollektíven kíváncsian várjuk, hogy mi lesz.
Ehhez társul még a világvége hangulat, mely szintén generálja a jelen társadalom működési modelljének a bukását, majd egy új modell építését.
Mindenki érzi, hogy jó irányba halad-e az élete vagy nem. Ez igaz minden emberre, minden társadalomra és egységesen a földi civilizációra. Egymásnak hazudhatunk szemrebbenés nélkül, de magunknak semmilyen körülmények között sem. És egyszer mindig eljön az igazság pillanata.

7. Tudatos ÉLET

Minden ember egy Tudat, azaz a végtelen világegyetem egyedi megnyilvánulása. Ha nem is szereted, de legalább fogadd el a másikat. Azért jöttél ide, hogy megélj egy életet. Te döntöd el, hogy milyen lesz az életed. Olyan a világ, amilyennek látod. Van aki a halála előtti utolsó percekben érti meg az életet. Ilyenkor mondhatjuk, hogy élt 7 percet a 70 évből. KÉRLEK TE NE VÁRJ ENNYIT. Akiket szeretsz, azokhoz mindig fordulj szeretettel. Minden nap, minden percében. Igaz, hogy egy végtelen szellem vagy, igaz, hogy többször éltél már és még lehet, hogy egyszer-kétszer fogsz, de EZ AZ ÉLETED EGYEDI. EZ SOHA TÖBBÉ NEM LESZ MÁR. Ahogy ezt több, a halálból visszatért ember igazolta, a másik dimenzióban később nagyon fogod bánni, hogy ennyire nem figyeltél magára az életre, azokra akiket szerettél, emiatt értelmetlenül telt el az életed. Nem a harácsolás az élet célja, hanem a megélés, az emberi kapcsolatok építése, gondozása.
Ne arra fordítsd energiádat, hogy utálod a főnököd, anyósod, a kormányt, a világot, mert ezt az érzést te magad gerjeszted, és ez az utálat nem része a karmádnak, ha fenntartod ezeket a negatív rezgéseket, akkor éppen a karmád ellen cselekszel. Nyugodtan nézz körül, szinte nem találsz olyan “híres” embert, aki egészséges lenne, boldog és gazdag. Mind depressziós, gyógyszereken él, és zátonyra futott az élete. Egyébként abban a helyzetben te sem lennél különb. EZ VAN.
Ezért ajánlom, hogy több témában is indítsd el a tudatos teremtést, majd néhány hét múlva nézd meg hova jutottál, és indítsd el újra a tudatos teremtést. Akár a GPS. időnként nézd meg hol vagy (lehet, hogy nem pontosan fogalmaztad meg a célt), lényeg, hogy közelebb kerültél, és tervezz újra és valósítsd meg a még pontosabb célt. Éld így az életed. Kívánom, hogy ÍGY LEGYEN.
A Gondolat teremtő erejéről szól A Gömb (Spehere) c. film.
(forrás:maga-a-valosag)