2014. szeptember 12., péntek

Mi történik a fejedben a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt?
Dr. Fred Travis az egyike azon neves neurológusoknak, akik a Transzcendentális Meditáció kutatására szakosodtak. Dr. Travis-interjú segítségével most megismerhetjük azt a folyamatot, mely a Transzcendentális Meditáció alatt zajlik le agyunkban.Dr. Fred Travis agykutató


Amikor megalkotunk egy képet a saját életünkről és értékelni próbáljuk azt, nagy mértékben támaszkodunk múltbéli eseményekre, az azokkal kapcsolatos emlékeinkre. De vajon tisztában vagyunk azzal, hogy mi is történik valójában? Egyes tanulmányok viszont arra engednek következtetni, hogy az emberi memória nem is igazán megbízható. Hogy is van ez?

Emlékeink egy hálózatos rendszerben tárolódnak az agyunkban. Ezeket az adatokat az agyi ideghálózat időről időre újra összerakja. Az agyunk végső soron minden korábban velünk történt eseményt és körülményt tárol, de a folyamatosan beáramló új információkat is rögzíti. Végeztek egy érdekes kísérletet, melyben egy filmet vetítettek a kísérlet alanyainak. A történet szerint egy autó belerohant egy buszba. A film vetítése után egy tesztet töltettek ki az emberekkel. A csoport egyik része a „Vajon az autó neki ütődött a busznak?”, míg a másik csoport a „Vajon az autó összetörte a buszt?” eldöntendő kérdést kapta. Egyetlen szó volt a különbség a kiadott anyagban.

Két hónappal később ugyanezeket a személyeket egy újabb teszt kitöltésének vetették alá a filmmel kapcsolatban. A „Volt törött üveg a filmben?” kérdésre azon személyek 80%-a válaszolt igennel, akik a korábbi tesztben a „Vajon az autó összetörte a buszt?” kérdést kapták. Míg azok az egyének, akik a „Vajon az autó neki ütődött a busznak?” kérdést kapták, mindössze csak 10-20%-ban feleltek igennel az újabb tesztkérdésre.

A mi meglátásaink szerint az agy valójában nagyon pontatlanul emlékszik az egyes történésekre, hiszen nem egy kamera! Megtartja az információkat, de azok idővel módosulnak. Az agyi idegrendszerrel foglalkozó kutatások már korábban fényt derítettek arra, hogy teljességgel lehetséges úgy megtekinteni egy filmet, hogy kis idővel később csak minimális információra emlékszünk belőle, míg egy még távolabbi időpontban eszünkbe juthatnak a látott történések. Hogy ezt magánemberként is elismerjük nem kell messzire menni, hiszen gondoljunk csak egy-egy politikai kampányra és azoknak emlékezetünkre gyakorolt hatására.
A Transzcendentális Meditáció rendszeres, napi két alkalommal való gyakorlásával a transzcendentális Lét állapotában időzhetünk, s ezáltal emlékeink minősége is megváltozik.

A Maharishi Menedzsment Egyetem kutatója, Henry Ahlström doktori értekezést írt Self-Directed Search címmel, melynek keretében az élet főbb eseményeivel kapcsolatos emlékekre és azok minőségének megváltozására fókuszált. Disszertációjának keretében végzett vizsgálat során nem-meditálókat, meditálókat és olyan egyéneket figyeltek meg, akik TM-Szidhi technikát gyakorolnak. A tanulmányozott események körében a nem meditálók szinte csak negatív élményeket hoztak fel. A rendszeresen meditálók negatív és pozitív élményeket, míg a TM-Szidhi programot gyakorlók csupán pozitív minőséggel számoltak be a felidézett eseményekről.

Szóval a meditációt gyakorló személyek elméje túllépi, tulajdonképpen átalakítja azt, hogy hogyan látják a világot. A múlt eseményeinek függvényében is megtalálják a pozitívat minden körülményt illetően.

Könyve, mely a „Brain is a River, Not a Rock” (Az agy folyó, nem szikla) címet viseli, és az alvás valamint az optimális agyi működés kapcsolatát vizsgálja. Mennyire könnyű vagy nehéz, hogy a köztudat elfogadja a „több pihenés ad jobb eredményeket” elvet, hiszen az amerikai társadalom és beidegződés ugyanilyen mértékben támogatja a „kemény munka és erőfeszítés” paradigmáját.

Az USA-ban nagyon energetikusak és dinamikusak az emberek. Ez a tulajdonságuk az, ami annyira pozitívvá teszi az országot. A dinamizmust azonban mindig annak forrásához kell kötni. Amikor alszunk az agy úgymond kiöblíti önmagát. A neuronok és a mátrix elnevezésű asztrociták végzik az emlékezési folyamat jelentős részét (leegyszerűsítve). Alvás közben is szükséges, hogy az idegsejtek molekulái töltést kapjanak, ez az agy megfelelő működéséhez és a mindennapi emlékezet meglétéhez szükséges.
Ha fáradtak és kimerültek vagyunk, akkor nem tudunk dolgozni sem tanulni. A fáradt agy nem tudja kezelni a stresszt, nem jeleskedik a problémamegoldásban. Szóval annak érdekében, hogy a munkánkba fektetett energia kifizetődjön, mindenképp alvással kell töltenünk az éjszakát.
Véleményem szerint szükség lenne egy komolyabb változásra az amerikai kultúrában. Fontos lenne, hogy az emberek tudatában legyenek annak, hogy a tevékenység alapja a relaxáció, vagyis a dinamizmus a csendben gyökeredzik.

A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során úgy kell elképzelnünk a talamuszban lezajló folyamatot, mintha párhuzamos áramköröket működtetne TM, miközben a mátrix sejteken keresztül némaság visszhangozna. Ez a csend nem más, mint a nyugodt éberség állapota az agyban.

A talamusz egy nagy, ovoid szürkeállomány tömeg, amely a köztiagy nagyobb részét alkotja. A harmadik agykamra két oldalán helyezkedik el. A talamusz az agytörzs elülső végénél helyezkedik el, és fontos átkapcsoló valamint információkat integráló állomásként működik azon ingerületek viszonylatában, amelyek az agykéreg valamelyik részéhez, a törzsdúcokhoz, a hipotalamuszhoz és az agytörzshöz futnak. (Forrás: Wikipédia)

Egy kicsit részletesebben is el tudná magyarázni, hogy a Transzcendentális Meditáció neuron-pályákra gyakorolt jótékony hatását?

Az idegpályákkal kapcsolatos vizsgálatok, melyeket embereken és állatokon is végeztünk szilárd következtetésekre engednek következtetni. Ha megfestjük ezeket az idegpályákat, akkor jól elkülönülnek mikroszkóp alatt a vizsgálandó sejtek. Ha újabb színekkel festjük meg a vizuális és akusztikus ingerek befogadásáért felelős idegpályákat, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hipotalamusz magsejtjei csoportokba rendeződnek. Ezek a központi magok felelősek a tudatunkért. Ha ébrenléti állapotban festjük meg ezeket a csoportokat, akkor megfigyelhető, hogy az agytörzsben és a talamuszban szétáradva, diffúz minőségben vannak jelen ezek a sejtek. A mátrix és a magsejtek felelősek az ébrenlétért és a tudatunkért. Ha a két rendszer párhuzamosan működik, akkor egészen másként szemléljük a világot. A TM-gyakorlat csökkenti a magsejtek pályáinak aktivitását, miközben fokozza az ébrenlét aktív pályáit (mátrix sejtek.) Ennek köszönhető, hogy a vizsgált meditálók EEG hullámai között alfa1-es értéket mérnek (8-10 Hz). Az alfa hullámról ismeretes, hogy oszcillációt ( időben ismétlődő változás valamely stabil állapot(ok) körül) generál a talamusz és az agykéreg között.Dr. Fred Travis neurológus TM-gyakorlót vizsgál


Portálunkon korábban megjelent a Minden meditáció egyforma? A Mindfulness, a Tibeti Buddhizmus és a TM címet viselő dr. Travis-előadás magyar nyelvű átirata. Az agykutató előadásában érthetően magyarázza el a háromféle meditációs típusok működési mechanizmusát, és rávilágít arra a tényre, hogy a TM esetében nincs kezdő és haladó szint, valamint arra a következtetésre jut, hogy „a különféle meditációs technikák határozottan különböznek mind a gyakorlatot, az agyi vérkeringési minták, agyi anyagcsereszintek, és EEG-minták tekintetében. Ugyancsak eltérnek a mért hatásokban is. A tudományos közösségnek nincs alapja arra, hogy az egyik meditáció hatásait és előnyeit általánosítva egy másik meditációra vonatkoztassa”.

Tehát egy mögöttes éber állapot van jelen mindvégig, de mi nem is tudunk róla, mert tudatunknak nem állandó a tartalma?

Ez így igaz! Mielőtt tudomásunkra jutna egy gondolat a TM gyakorlata alatt tört alfa1 hullámot érzékelünk az EEG-készüléken. Ez az alfa1 hullám-kitörés ébreszti fel az agyat. Mintha figyelmeztetni szeretné, hogy most valami fontos jön. Ezt úgy nevezik, hogy pre-alfa-inger, melyet tört szenzoros információ követ. Szóval az ébrenlét és a tudat szerves részét képezik a mindennapi tapasztalatainknak. Azért, mert annyira szoros kapcsolatban vannak egymással, hajlamosak vagyunk egynek és azonosnak tekinteni ezt a két aspektust. Az egész folyamatot azonban rendkívül egyszerű meghaladni: ekkor az elme egyre inkább háttérbe szorul, a tudati éberség pedig felerősödik.
(forrás: tminfo.hu)

EEG-koherencia a TM gyakorlása alatt - videó