2014. szeptember 1., hétfő

Peter Kelder - A fiatalság forrása


A fiatalság mindenki számára hozzáférhető forrása az öt rítusnak nevezett, tibeti eredetű gyakorlatsor, melyet egy titokzatos angol utazó, bizonyos Bradford ezredes ismertetett meg Peter Kelderrel. 
Petert annyira meggyőzte a gyakorlatok hatása, hogy könyvet írt a módszerről. Részletesen tárgyalja a gyakorlatokat, és számos hasznos tanáccsal szolgál. Az öt tibeti jógagyakorlat alkalmas az élet meghosszabbítására.


Az öt Tibeti jógagyakorlat

Bradford ezredes, sok más férfihoz hasonlóan már 40 éves korára megöregedett.
Amikor Indiában szolgált, érdekes történetet hallott, amelyet sohasem felejtett el. A tibeti Himalájában, eldugott, vad vidéken lévő lámakolostorról szólt, amelyben az évezredeken át továbbadott ősi bölcsesség megoldást ígért a világ egyik legnagyobb misztériumára. A legenda szerint a kolostor lámái nem kisebb dolgot ismertek, mint a fiatalság forrásának titkát. Minél többet hallotta az Élet Vizét emlegetni, annál inkább hajlott arra, hogy a csodás forrás valóban létezik.


Elkezdte gyűjteni azokat az adatokat, amelyek segítettek a kolostor hollétének kiderítésében: milyen a klíma, milyen a tájék arculata, hogyan néznek ki az emberek. Ahogy haladt előre a nyomozással, úgy vált fokozatosan rögeszméjévé a vágy, hogy megtalálja a forrást.
Elhatározta, hogy visszatér keletre, és nem nyugszik, amíg el nem jut a rejtélyes helyre. Megkérdezte barátját, Keldert, nincs-e kedve vele tartani e nehéz vállalkozásban.
Bradford ezredes egyedül kelt útra. Éveken át nem adott életjelt magáról. Kelder egyszer csak levelet kapott, amelyben  Bradford bejelentette, hogy elérte célját és hazafelé tart.
A találkozás alkalmával Kelder döbbenetes átalakulásra figyelt fel. Az ezredes meglepő módon úgy nézett ki,ahogy évekkel ezelőtt nézhetett ki, élete virágában.
Kelder így ír erről:
-A botjára hajló, sápadt öregember helyett… egy magas, daliás alak állt velem szemben. Arca majd kicsattant az egészségtől, dús, sötét hajában alig észrevehetően bújt meg pár ősz tincs.
Bredford ezredes izgatott barátjának elmesélte, hogy mi történt vele hosszú távolléte alatt: felfedezett egy eldugott tibeti kolostort, amelynek lakói sosem öregednek meg.
A kolostorban öreg embert egyáltalán nem lehetett látni. Mármint az ezredesen kívűl. A lámák csak mint az „Aggastyánt” emlegették, hiszen meglehetősen régen volt,amikor ilyen idős ember élt közöttük.

 

Peter Kelder - A fiatalság forrása - Az öt Tibeti jógagyakorlat:

-Az első két hétben úgy éreztem magam, mint egy partra vetett hal – mesélte az ezredes.- Csak bámultam jobbra-balra, azt hittem, álmodom. Aztán az egészségem javulni kezdett. Éjszakánként jobban aludtam, és reggelenként egyre kipihentebben ébredtem. Nem telt el sok idő és a botomat már csak hegymászáshoz vettem elő.
Egyik reggel az ezredes egy tükörre bukkant és két év után először tekintett önmagára. Hitetlenkedve,meglepetten látta, hogy sokkal fiatalabb ember állt vele szemben. Tudomásul vette, hogy fizikailag átalakult: legalább 15 évvel fiatalabbnak látszott ahhoz képest,amilyen odaérkezésekor volt. Tiszteletbeli címétől az „Aggastyán”-tól is meg kellett válnia.
Bredford ezredes elmagyarázta, hogy hogyan érte el ezt a jelentős fiatalodást.
-Miután bebocsátást nyertem a kolostorba, az első fontos dolog, amit megtanultam: az emberi testnek 7 fő energiacentruma van,amelyeket a hinduk csakráknak neveznek, de akár örvényeknek vagy forgóknak is hívhatnánk őket, hiszen a bennük áramló életenergia körkörös irányban mozog. Ezek a szemnek láthatatlan rotációs elektromos mezők az endokrinális rendszer hét belső elválasztású mirigye környékén helyezkednek el, és  a mirigyek hormontermelését ösztönzik. E hormonok szabályozzák élettani funkcióinkat, beleértve az öregedést is.
Egy egészséges szervezetben ezek az energiaspirálok nagy sebességgel forognak körbe, így válik lehetővé az életenergia fölfelé irányuló áramlása az endokrin rendszeren keresztül. Ha az energiaspirálok egyikének, vagy másikának a forgása lelassul, az életenergia áramlása lanyhul, akár le is állhat. Ez betegséget és öregedést hoz.
A legbiztosabb módja, hogy visszanyerjük egészségünket és fiatalságunkat az, ha energiacentrumainkat újból normálisan kezdjük működtetni.
Létezik öt egyszerű gyakorlat, amelyek segítségével ezt könnyedén elérhetjük. A gyakorlatok egyenként is hatásosak, de együttes alkalmazásuk jobb eredményre vezet. Nem hagyományos értelemben vett tornagyakorlatokról van szó: a lámák rítusnak hívják.

(Peter Kelder: A Fiatalság forrása)

 - - - - - - 

                                                Az öt tibeti rítus -A Fiatalság forrása - videó