2014. szeptember 5., péntek

Spiritualitás, mint „hit” – és transzperszonális pszichológia, mint tudomány
Magazinunk fő profiljának tartja, hogy a spiritualitást, a spirituális kérdéseket nem mint hitbéli kérdéseket, hanem mint életfilozófiát, és mint tudományt kezelje. Sokak számára – főleg az ellenzőknek – ez inkább csak hit/hitetlenség kérdése, pedig a május 10-12-én Budapesten megtartott Grof Konferencia tanulsága szerint teljesen egyértelmű, hogy ezek a kérdések a transzperszonális pszichológia, mint tudomány kérdéskörébe tartoznak. Minden kritériumnak megfelelnek, amit a tudományokban hívők számon kérnek. Az Integrál Akadémia és vezetője Gánti Bence szervezésében zajlott a konferencia, melynek két fő vendége Stanislav és Christina Grof voltak Amerikából, akik a transzperszonális pszichológia megalapítói.


 Stanislav Grof


Stanislav Grof alap igazságai


Stanislav Grof cseh származású pszichiáter, aki a hatvanas években emigrált Amerikába és ott folytatta Prágában megkezdett kutatásait, amelyek az LSD hatásaival voltak összefüggésben. A szert – véletlenül -, egy másik kutatás nem várt melléktermékeként Albert Hoffmann svájci vegyész, a Sandoz kutatója fedezte fel 1938-ban, tudatmódosító hatását önmagán tapasztalta meg, de eleinte nem tudott mit kezdeni az élménnyel. Az ötvenes évek végén a szert kísérletezés céljából pszichiátriai osztályoknak küldték el azt feltételezve, hogy talán a skizofrénia vagy egyéb pszichózisok gyógyíthatók lesznek vele. Így találkozott vele Grof is, és a kutatások ebbe az irányba indultak el. Mivel azonban a fiatalok, a tömegek közé kikerült a szer, és ők kizárólag drogként, tudatmódosításra használták, a szert, és vele együtt a kutatásokat is betiltották. A tömegfogyasztásból kissé visszaszorult, de újból tárgya a tudományos kutatásoknak is.

Grof személyes megtapasztalása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kutatások milyen irányt vegyenek. Elmondása szerint átélte teljes megszületését, testi-lelki fejlődését és halálát is. (Azóta tudjuk, hogy a szer hatása alatt mindenki ilyen élményeket él át, az újjászületés élmény benne van.) Orvosi kísérettel az élmények hasznosíthatók, egyéni drogként fogyasztáskor traumatizálhat.  (Itthon néha Feldmár András végez ilyen terápiákat.) A pszichózisok általában gyógyíthatatlanok, de ismertek LSD segítségével elért maradandó pozitív változások.

Stanislav Grofot idézem: „Nem név és forma, nem test és egók vagyunk. Az igazi lényünk az isteni szikra, amit a legmélyebb lényünkben hordozunk (Atman és Brahman kérdése). Ez nem hit, hanem tapasztalati bizonyosság, amit átélhet bárki. A kozmikus energiával egyenlő ez az élmény.”

„Nem emberi lények vagyunk spirituális élményekkel, hanem spirituális lények vagyunk emberi élményekkel.”

Tudatmódosítás LSD nélkül – a holotrop légzés
A konferencia másnapján részt lehetett venni holotrop légzésen is, ahol a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy drogok nélkül átéljék azokat az újjászületés élményeket, amikről Grof beszélt, és amik képesek megváltoztatni, a fejlődés, megvilágosodás útjára terelni az embereket.  (Csak az útjára, és nem ígértek megvilágosodás élményeket!)


A különböző kultúrák misztériumai is általában tartalmazzák a születés, az újjászületés élményét. Sumér misztériumok, Írisz – Ozírisz misztériumok, Bachanáliák stb. Az ókorban is tudták, hogy a születési és csecsemőkori élmények feldolgozására szüksége van a fejlődő léleknek. Sokszor használtak is hozzá valamilyen tudatmódosító szert, füveket, gombákat, főzeteket, amik most is használatosak egyes sámán szertartásoknál világszerte. Grofékat izgatta, hogy miképpen lehetne LSD és egyéb szerek nélkül, egészséges módon elérni ugyanazt a tudatállapotot, és így találták ki a holotrop légzés technikát. (Jelentése: a teljesség felé mozdulás.) A dobok hangjára elért, és tudatosan kezelt légzés, transzlégzés technikáját a sámán kultúrában is gyakorolják, egészséges embereknél a pozitív hatása egyértelmű. (Néhány betegség azonban kizárja az alkalmazását, erre most is figyeltek Grofék.) Közelebb lehet kerülni a „ki vagyok én?” kérdés válaszához, a belső isteni énhez. A holotrop tudatállapot egy fajtája a módosult tudatállapotoknak.

A transzperszonális pszichológia az ilyen módosult tudatállapotokban feltárt élmények feldogozásával foglalkozik, és a pszichoterápia szerves részeként használják. Mert a psziché igazán mély részét, lényegét, magját segíti feltárni.
Juthat valaki transzperszonális élményhez spontán módon is, vagy akár szex közben is. A jelenlegi pszichiátria sajnos ezeket az élményeket még pszichotikus tünetekként kezeli, pedig a gyógyítási folyamatban is fel lehetne használni, csak ehhez más gondolkozású szakemberekre lenne szükség. (A konferencián találkozhattunk néhánnyal, de sajnos ők még nagyon kevesen vannak.)

Stanislav Grof elmondta, hogy saját élménye során a testét elhagyta és elég nehezen talált vissza. Egészen biztos abban, hogy a tudat testen kívül volt! A tudatot nem az agy határozza meg, hanem KOZMIKUS JELENSÉG!

Grof első élménye 56 évvel ezelőtt történt, azóta is ezt kutatja.  A holotrop légzéssel, pszichadelikus ülésekkel és spirituális krízisekkel, azok támogató terápiájával foglalkozott. Tanatológusokkal (halál élmény kutatók) együtt kutattak, mert ezek az élmények képesek feloldani a halálfélelmet is. A hagyományos pszichológia csak a születés utáni élményekkel foglalkozik, a születés előtti időszak eleddig érdektelen volt. Pedig lehet, (sőt biztos!), hogy a szülőcsatornában megélt szorongás is kihat az életünkre. Tehát ezekkel a kutatásokkal a pszichológia jelentős mértékben tovább lépett.

A tudomány fejlődése


A tudománytörténet fejlődése nem lineális folyamat. Jön egy megfigyelés, ami nem megmagyarázható a tudomány jelenlegi állása szerint. Krízisen megy át a tudomány és vadabbnál vadabb új javaslatok születnek, és új paradigmává válik. Az új paradigma egy új metafizikai hiedelem, és ebből adódnak az új módszerek.  Ez a fejlődés folyamata.

A XX. századtól a pszichológia nagy fejlődésen ment keresztül. A korábbi századokban nem ismerték, mint tudományt, bár a lélek gyógyításának többezer éves módszerei ismertek Keleten, és a mai modern pszichológia is ezekhez a módszerekhez nyúl vissza, mert mélyebbre visz, mint a materiális alapú gondolkozás. Freud megállapításai ma már szinte nevetségesnek tűnnek, a pszichoanalízis folyamata sem mindenható, Jung jelentős előrelépést jelentett, majd a humanisztikus pszichológia, a transzperszonális és az integrál következett, ami áthúzódik a századunkra. További fejlődési irányát még nem látjuk.

A holotrop élmények is változást hoznak a pszichológiában, és a halálközeli élmények kutatása is előre vivő. Nagyon érdekes, hogy pl. a született vakok is ilyen élmény közben látnak! (Lehet, hogy nemcsak a test és a szem lát?!)

(forrás: fenyportal.hu)

Stanislav Grof definiálja a holotróp szó jelentését - videó