2015. december 28., hétfő

A tudat és a tudatalattiHa úgy tekintesz az elmédre, mint egy kertre, akkor könnyen meg lehet érteni a két eltérő funkciót, te magad vagy a kertész, és megszokott gondolkodásmódod segítségével naphosszat mag­vakat - gondolatokat - ültetsz tudatalattidba. 
Ahogy vetsz a tu­datalattid talajába, úgy aratsz testedben és körülményeidben is.

Láss hozzá máris, vesd el a békesség, boldogság, helyes cse­lekedetek, jóakarat, fellendülés gondolatait!

Nyugodtan és ér­deklődéssel gondolkodj ezekről az értékekről, és tudatos elméddel teljes mértékben fogadd el őket. Szüntelenül ültesd e csodás magvakat - gondolatokat - tudatalattid kertjébe, és di­csőséges termést takaríthatsz be.

Tudatalattid olyan talajhoz hasonlatos, amely mindenféle magvaknak életet ad, a rosszak­nak éppen úgy, mint a jóknak. Avagy a tövis fürtjeit és a bogán­csot gyűjti-é az ember?

Gondolatunk tehát az ok, s a létrejövő körülmény az okozat. Elengedhetetlen, hogy felügyeljünk gondolatainkra, és csak a kívánt körülmények létrejöttét segítsük elő.

Ha helyesen gondolkodunk, ha értjük az igazságot, ha a tu­datalattinkban lerakódó gondolatok építő jellegűek, harmoni­kusak és békések, akkor tudatalattink varázsereje harmonikus körülményeket, kedvező környezetet, mindenből a lehető leg­jobbat varázsolja elénk.

Ha szabályozni kezdjük gondolkodási folyamatainkat, akkor bármely probléma megoldásához és bármely nehézség elhárításához igénybe vehetjük tudatalattink hatalmát.

Más szavakkal, tudatosan együttműködhetünk a minden dolgokat kormányzó végtelen hatalommal és mindenható törvénnyel.

Vedd szemügyre életedet, és meglátod, hogy az emberiség elsöprő többsége a külső világban él; csak a felvilágosodott ke­vesek érdeklődnek igazán a belső világ iránt.

Ne feledd: a belső világ, azaz gondolataid, érzéseid, képzeleted alakítják külvilá­godat. Ez tehát az egyetlen kreatív, alkotóerő, s bármit találsz is a körülötted testet öltő világban, a saját belső világod teremtette azt; tudatosan vagy tudat alatt.

A tudatos és a tudat alatti elme közötti kölcsönhatás ismerete lehetővé teszi, hogy egész életedet átformáld.

Ahhoz hogy a külső körülményeid megváltoztasd, a kiváltó okot kell megvál­toztatnod.

Legtöbben, ha nincsenek helyzetükkel megelégedve, a körülményekre és feltételekre koncentrálnak. Pedig a viszály, zavarodottság, szükség, korlátoltság felszámolásához a kiváltó okot kell megszüntetned.

Ez pedig nem más, mint az a mód, ahogyan a tudatod használod. Az a mód tehát, ahogy gondol­kodsz, és elmédben képeket formálsz.

A mérhetetlen gazdagság feneketlen tengerében élünk. Tu­datalattink nagyon érzékeny gondolatainkra. Gondolataink formálják a közeget, amelyben tudatalattink végtelen intelligenciája, bölcsessége, életereje, energiája áramlik.

Alkalmaz­zuk a gyakorlatban is elménk törvényszerűségeit úgy, ahogy azt e könyv fejezetei mutatják, s azt tapasztalhatjuk, hogyan válik bőséggé a szegénység, bölcsességgé a babona és tudatlanság, békességgé a kín, örömmé a bánat, fénnyé a sötétség, harmóniá­vá a zűrzavar, bizalommal teljes hitté a félelem, sikerré a kudarc, és szabadsággá a nagy számok törvénye.

Ennél több áldást sem lelki, sem érzelmi, sem pedig anyagi szempontból bizony nem várhatunk.

(DR. JOSEPH MURPHY: Tudatalattid csodálatos hatalma)