2015. december 5., szombat

White Eagle - Miért nem emlékezünk?


Lehet, azt kérded: mivel tudjuk bizonyítani a
reinkarnáció elméletét? Azt válaszoljuk, hogy lelki
dolgokat csak lelki úton lehet bizonyítani.


Kevesen vannak, akik a reinkarnáció létezését bizonyítani
tudják, bár létezik néhány bizonyított eset. A többi
lelki igazságot is ez jellemzi. A bizonyíték saját intuíciódon
át érkezik el hozzád, saját tapasztalataid eredményeként.

A szeretet és az önzetlenség útja az
egyetlen út, ami az isteni igazságok megismeréséhez
vezet. Az elme - habár megvan a helye az evolúció
keretén belül - önmagában soha nem képes az
igazság kiderítésére. Mégis szükséges az elme
fejlesztése, mielőtt a megértés hajnalához érkeznénk.

Az ember sokat olvas, és ezen az úton próbálja megtalálni
az igazságot. Az igazság szíve azonban a lélekben
van, és csak te magad találhatod meg azt, önmagad
számára. Nem kaphatod meg senki mástól.


A reinkarnáció teljes megértésének keresése folyamán
kapcsolatot kell teremtened legbenső Éneddel.
Amikor igazi, legbenső Éneddel szemtől szembe
állsz, nem kiáltasz többé bizonyíték után: a lélek
fejlődésének útját már ismered.

Lehet, az is különös számodra, hogy miért nem
emlékszel a múltra? De emlékszel-e arra az időre,
amikor két-, három-, vagy négyéves voltál? Hogy is
remélhetnéd akkor, hogy többszáz, vagy több ezer
évvel ezelőtti inkarnációidat felidézhetnéd? Ezeknek
az emléke nincs a fizikai agyban. Nincs az asztrális
vagy mentális testben sem, melyeket magadra öltöttél.

Amikor azonban képes vagy magasabb rezgésű
testedben működni - amit egyesek kauzális testként
említenek, és amit én templomnak neveznék - víziód
megnyílik, és emlékezni fogsz. Ekkor éred el ugyanis
a mennyei elmét, ami minden múltbeli emlék raktárháza.

Mennyi idő telik el két, egymást követő inkarnáció
között?

Erre vonatkozólag nem fektethetünk le
szigorú és határozott törvényeket. Nem mondhatjuk
például, hogy az ember kétszáz, háromszáz, vagy
ötszáz évenként inkarnálódik. Ez téves volna. Ha azt
mondanánk, hogy azonnal átköltözik egyik testből a
másikba, az sem volna helyes. Ha azt mondanánk,
hogy több ezer év telik el két inkarnáció között, ez
szintén nem a teljes igazság. Ugyanis minden az
egyéntől függ. Van azonban lehetőség arra, hogy egy
lélek rendkívül hamar reinkarnálódjék, ha ez különleges
célt szolgál.

Mikor lép be a lélek a testbe? A születés előtt,
vagy a születés pillanatában?

Erre vonatkozólag azt mondhatjuk, hogy a lélek
fokozatosan süllyed be a testbe, ahogy telnek az évek.
Körülbelül huszonegy éves korban a lélek rendszerint
teljes mértékben inkarnálódott, habár ezt
nem szeretnénk pontos életkorhoz kötni. Az anya
testével azonban még a fizikai megtermékenyítés
előtt lép kapcsolatba.

Feltehetnéd a kérdést: előfordulhat-e, hogy egy
lélek valamely inkarnációjában hanyatlás álljon be a
fejlődésbe?

Azt válaszolnánk, hogy ha valaki valami szépet elmulasztott
útközben, tanácsos útját olyan irányba terelni,
hogy megtalálhassa azt. Hanyatlásnak neveznéd-e ezt?

Mindig emlékezz azonban arra, hogy a lélek számára
lehetetlen ítélkezni egy másik felett. Ítélkezni annyit
jelent, mint saját magadat elítélni!

Azt is kérdezhetnéd: ugyanabban a családban
inkarnálódunk-e, és ha igen, mindig ugyanazok-e a
szüleink és a gyermekeink?

Nem. De ugyanannak a családnak a tagjai gyakran
összetartanak. Az összekötő láncszem lehet testvér,
apa, gyermek, férj vagy feleség. A karma törvénye
összeköt a családdal és a barátokkal, és családosan,
vagy csoportosan léptek a fejlődés útjára. Karmádtól
függően, öröm és boldogság vár. De lehet, hogy
ellenségeskedés és nézeteltérések. Ebben az esetben a
te feladatod, hogy ez utóbbiakat szeretetté alakítsd át.

Az ember sorsa az, hogy hatást gyakoroljon a
környezetre, amiben él. Az inkarnáció által minden
ember a világnak arra a részére kerül, ahol legtöbbet
nyújthat a fizikai élet számára. Táplálja a földi életet,
és a földi élet táplálja őt.
Nem akarjuk rákényszeríteni a reinkarnáció
igazságát a kétkedőkre. Ettől függetlenül azonban, a
reinkarnáció ugyanúgy törvény, mint az élet és a halál.
Hogy az ember hiszi, vagy nem - nem sok jelentősége
van. Kissé különös, hogy egyesek úgy gondolják, ha nem
hisznek a halál utáni életben, a reinkarnációban, vagy
az ok és okozat töményében, ezzel érvénytelenítik ezeket.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy az embernek
szabad akarata van. Soha nem kötelezik semmire,
soha nem űzik ki a mennyekből, és soha nem kényszerítik
vissza a Földre. Mindaddig, amíg az ember
azt mondja: „Nem akarok visszatérni” ezt a választ
kapja: ,jól van gyermekem, pihenj még. Semmi nem
sürget”

Isten soha sem siet. Minden egyéni fejlődés
kérdése, és amint elérted a bölcs belátást, egyetlen
vágyad, hogy minél előbb szolgálatba állhass.
Egyetlen kérdésed az lesz: „- Mikor mehetek már?"
Említettük, hogy hajlamos lehetsz azt gondolni: a
lélek az asztrális síkon is elvégezheti feladatait, és
megdolgozhat szabadulásáért, hiszen itt is
találkozhat a földi körülmények pontos másával. Az
asztrál-sík anyaga azonban nagyon különbözik a
földi anyagtól. Az asztrális anyag sokkal könnyebben
alakítható, sokkal jobban engedelmeskedik a gondolat
erejének.

A sötét és sűrű fizikai anyagban a lélek olyan leckével
kerül szembe, amit az anyagban kell - és csakis
az anyagban lehet - megtanulni. A teremtés egyetlen
célja a lelki fejlődés. A léleknek meg kell tanulnia
uralni az anyagot. A sűrű anyag tökéletes mesterévé
kell válnia, mert abban is isteni élet van, és Isten az
anyagban is saját teremtésén dolgozik. A benned
lévő Isten nő és fejlődik, amíg munkáját elvégezte, és
tökéletes urává válik környezetének.

Könnyebb és kényelmesebb azt gondolni, hogy a
test fogságából kiszabadult lélek átlép majd egy
másik világba, és ott kellemesebb és kényelmesebb
körülmények között dolgozik meg szabadulásáért.
Ez azonban nem így működik! Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy leírhatatlan a lélek öröme, amikor
megszerzi az anyag feletti uralmat. Ha ebből az
intenzív örömből, amit a fizikai világban bevégzett
munka jelent a lélek számára, csak egy kicsit is
éreztetni tudnánk veled, tökéletesen megértenéd, és
örömmel fogadnád a Földre való visszatérés új
kalandját és lehetőségét.

Sokan közületek azért tértek vissza, mert
szeretnének segíteni az emberiségen. Nem feltétlenül
templomba járás és jótékony cselekedetek révén,
hiszen a puszta jelenlét is örömet és nyugalmat jelenthet
a környezetük számára. Örömet szerezhetnek
a családnak, ahova születtek, örömet szerezhetnek
egy másik családnak, aminek később részévé válnak,
és természetesen sok barátjuknak is.
Nem akkor teszed a legnagyobb szolgálatot, ha
energiádat pazarolod, hanem akkor, ha igazi Isten
gyermekeként, fényt és meleget adva, segítesz minden
virágnak, hogy a lehető legszebben nyíljék a
kertnek pontosan azon a részében, ahova ültették.

- WHITE EAGLE - LELKI FEJLŐDÉS I.- részlet -

- - - - - - - 

Mielőtt bárki egy titkos társaságra gondolna, ahol a világ sorsát döntik el arra érdemtelenek, gyorsan tisztázzuk, hogy ki is White Eagle. Egy entitás, akinek a gondolatai gyakran megjelennek Balogh Béla könyveiben és tanításaiban tér és idő korlátain át.

White Eagle, avagy mi a Fehér Sas Páholy szellemisége? - videó

- Balogh Béla, Jakab István -