2015. december 24., csütörtök

Szent Pál Szeretet himnuszaSzólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat

és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.


Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

odaadhatom a testemet is égőáldozatul,

ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.


A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.


Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

S a szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.


Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes, az véget ér.


Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,

úgy gondolkodtam, mint a gyerek,

úgy ítéltem, mint a gyerek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyerek szokásait.


Ma még csak tükörben, homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.


Addig megmarad a Hit, a Remény és a Szeretet,

ez a három,

de közülük a legnagyobb a Szeretet.


(Korintusiaknak írt I. levél 13.)


A Szeretet Himnusza Jávor Pál - videó