2021. december 1., szerda

Gárdonyi Géza: Halál


Ezeket az apró jegyzeteket egy levélborítékba rejtetten találtam. Rá volt írva: a koporsómnál szónokló papnak adjátok! Az írást Gárdonyi halála után két hónapra leltem meg a köznapi ruhája zsebében. 
G. J. dr.

Temetnek. Sirva megy a nép a koporsó után. Sirva néz a gödörbe.

Ne oda nézzetek, hanem fel az égre.

 
Utálatos anyag a test. Csak addig szép és kedves, ameddig a fajfentartó erő színes üveget tart a szemünk elé. Valójában nincs rajta semmi szeretnivaló. A lélek bizonyára örül, mikor megszabadult tőle, és bámul, hogy ezen sírnak az emberek, mint valami szerencsétlenségen.

Milyen az ember, mikor már nincsen teste!

Elménk gyengesége nem birja másképp elképzelni, mint megintcsak olyanformának amilyen volt.

Dehát mi szükségünk van nekünk a más világon lábra? A láb nem egyéb mint testet hordó szer. Kemény csont a közepe, hogy össze ne essen; szíjjak és fonalak vannak a csonton, hogy hajolni és feszíteni tudjon. Mi szükségünk van erre az aetherben, ahol nincs por, és ahol nem cepelünk terhet.

És mi szükségünk volna a kézre, erre a fogószerszámra? Mi szükségünk volna a gyomorra, erre a husfejlesztő készülékre, mikor ott husunk nincsen. Mi szükségünk volna arra a két fényképező lencsére, amely a koponyánkba van illesztve, mikor szerek nélkül is láthatunk. 

Nincs szükségünk a test semmi részére.

Formák nélkül nem tudjuk elképzelni magunkat. Az Istent is anyagi testbe szakálasan festjük. Az angyaloknak tollszárnyat adunk, amelynek hosszából az ornithologus ki tudja számítani: melyik hány kiló. Dehát a formák bizonyára mások az aetherben.

A test a földi életnek megfelelő forma. Ha vízben kellene élnünk, másalakuak volnánk. Az állatok milliárd változata mutatja, hogy minden talaj és minden életmód más formát kíván.

Emeld el a fejedet a kicsinyes üzleteidtől, és nézd meg: milyen csodamunka minden test a földön!

A szunyog teste nagyon különbözik az emberi testtől, de azért a szunyog is tud járni, emészt és lélegzik.

Nézd a rotifert. Csak egy lába van. Ha több lába volna, nem tudna vele mit csinálni. És a rotifer él, dolgozik, jár, emészt, lélegzik, lát, szaporít.

Nézd a meduzát. Annak meg egy lába sincsen. S ha a lelked ma meduzatestet öltene, azt mondanád:

- Élek. Van mit ennem. Szeretek. Vannak gyermekeim. A tenger az igazi nekem való hely. Áldott a Teremtő.

Hát ha így e földre bilincselt helyen is ennyiféle alakban látjuk az élet lehetőségét, mi szükségünk van arra, hogy a másvilágba fel akarjuk vinni ezt a nehéz, kényes és oda nem való testünket?

(Gárdonyi Géza: Égre néző lélek - Intelmek fiaimhoz)

- - - - -

Gárdonyi Géza: Égre néző lélek - Halál - videó 

forrás:irodalom


Kapcsolódó írás:

Gárdonyi Géza: Lélek 
 
 
Gárdonyi Géza: A test 
 

 LELKI ÉBREDÉS - Mik a jelei a lelki ébredésnek?

 https://dszilvia.blogspot.com/2017/11/lelki-ebredes-mik-jelei-lelki-ebredesnek.html

- - - - - - 

 Gárdonyi Géza: Ha meghalok.. - videó

forrás és előadó: Ati Répa

 Ha meghalok

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, - az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: "Ime, porba hullt!"
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált: "Hát Isten veled!"
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsuzó kezet!

- Gárdonyi Géza -
 
 Gárdonyi Géza sírfeliratán ez olvasható: „Csak a teste!”