2013. április 2., kedd

Fátyol és Valóság


Miért is van szüksége a mai kor emberének ennyi fajta spirituális tanításra, a sokszínűségre, és miért is követnek az emberek szimbólumrendszereket, eszméket és izmusokat? Mert egyszerűbb az egyéniségüknek kívül keresni a megoldást, mint inkább magukban találnák meg ugyanezt. Ezért működik a világ, ahogy működik napjainkban is, könnyebb a mások által megmutatott ideológiákat követni, így nem kell döntést hozni és könnyebb átruházni gondolkodásunk következményeit, hiszen az egonak nincs szüksége ilyenkor felelősségtudatra. Nagyon jól elvan, az ő kis behatárolt univerzumában. Amikor pedig beüt a krach, a konfliktusok pedig elkerülhetetlenek, az embernek megoldóképessége csődöt mond, hisz megteremtette már rég táptalaját ennek a formának.
Miért is fordul az ember, krízis helyzetben a spiritualizmushoz? Sokan keresnek lelki kapaszkodókat, szeretnének ezen az úton haladni. A tudatosság útján előrejutva egyértelműbb képet láthatunk a jövőnkkel kapcsolatban. A sorsunk azonban úgy alakul, ahogy az életszemléletünk formálódik. Információbőségben élünk, amelyen belül rengeteg a szemét is. Ebben a kavalkádban kell meghozni naponta döntéseinket, amelyek talán segítenek tisztábban kezelni feladatainkat. A találkozásaink, - legyen az élő vagy élettelen -, üzeneteket hordoznak, amelyekből kiszűrhetjük a nekünk szóló információkat. Fontos az egymásra figyelés, türelem, a megértés, hiszen ahol ezek a tulajdonságok megvannak ott az igazságnak is, helye van. De valójában mi is ez az igazság, mire irányítjuk figyelmünket? Megvizsgálhatod döntéseid kiindulópontját. A meghozott döntésben nagy szerepet játszik a lelkiismeret – szívünkre hallgatunk -, vagy megőrizzük a józanész adta lehetőséget, és ez alapján irányítjuk sorsunkat. Nos mindkettő, de egyet meg kell jegyezni, hogy a hibás lelkiismereti megélés is hozhat komoly hátráltató következményeket. Az eltelt életünkben a tanult beidegződésektől nem tudtunk elszakadni és ezek irányítanak, bizony baj van. Megélésük lelkiismeretünket is befolyásolja.
Leírok három példát a millióból.
1., Nem költözöl el a szülői háztól, mert nézed az ottani problémákat és a konfliktusokat, pedig elszabadulnál már onnan. A szülők életét fogod a továbbiakban is megélni az ő árnyékukban. A negatív kihatások évek múlva jelentkeznek! Ne csinálj, lelkiismereti problémát az elköltözésből, hallgass a józanész szavára!
2., Párkapcsolatod van, és rettegsz a megcsalástól, az alkoholtól – italozó partner -, az agresszivitástól, stb. Az elméd mozgatórugója a bizonytalanság, ami rosszabbá válik évek múlva, amikor családot alapítasz ezzel a partnereddel. Biztos, hogy konfliktusok végeláthatatlan sorozata vár rád, ha nem szakítod meg jelenleg ezt a kapcsolatot! Ne nézd partnered külső vonásait, ítélj józanul!
3,. Csodálkozol és dühöngsz mások sikerén és tehetségén. Ne vesd el ennek a gondolkodásnak a magját, mert életed szempontjából, hatalmas kihatása lehet. Nem mások, hanem saját életedet éled meg! Van egy ötleted, vagy sejtésed, rálátásod valamire, kezdjél el rajta dolgozni. Ne ítélkezz valamiről addig, amíg meg se próbáltad megvalósítani az ellenkezőjét!
Érdekes az emberi tudat, amit elolvas, vagy meghall, meglát abban majdnem 100%-ig biztos, hogy úgy van. Ez addig igaz, amíg más szemszögből is meg nem vizsgálja az adott jelenséget vagy fogalmat. Mire is épül hit rendszerünk? Külső és belső tapasztalatokra, az ingerek végtelen formájára. Csak ezekből tudunk építkezni, és ezért van szükség arra, hogy időt szenteljünk a valóságunk vizsgálatára, átértékelésére – relaxáció, meditáció, tudatos gondolkodás -. A világunk megítéléséről és felépítéséről alkotott elképzelésekről több tucatnyi elméleti tanulmány, ideológia látott már napvilágot. Miért is? Csak a vizsgálatot folytató személyek szemszögéből kialakult látásmód tükröződik vissza, de ez nem azt jelenti, hogy igazak.  A háromdimenziós börtönünkbe bezárt tudatunk leképzése, az általunk „tapasztalt” valóság. Ennek vannak korlátai, de átléphetőek. Történt, hogy egy író könyvét lefordítatta egy másik nyelvre, majd vissza az eredetire. Megdöbbentő volt, hogy a visszafordított írás mennyire eltért az eredetitől! Hihetünk-e a más nyelvről lefordított tanításoknak?
Alváskor, saját anyanyelvünkön álmodunk, tehát az információnak nincs is szüksége valójában a nyelvek adta lehetőségre. Az érzelmi megfogalmazáshoz mélyebb kommunikációs eszközre van szükség, ez az a „varázsszer”, amely életre hívja és működteti a világot. A Képzelet.
Elgondolkoztál már azon, miért kelt életre benned a Tudat? Magasabb valóságtartalma van annak, hogy tudsz gondolkodni! Merengj csak el ezen az állításon, és „próbáld” magad belülről, vizsgálni – a tudat vizsgálja önmagát -. Meglepő ez az állapot, hiszen nem a külső, „független” világot ismered meg, hanem a belsőt, a vizsgálandó elmét. Ennek az elmének a kivetülése a Külső Univerzum. Kérdezhetnéd, akkor a valóság fenn állt-e, amikor még nem volt ember a Földön? Az ember visszaigazolása Isten létének, aki a milliárdnyi elmén keresztül nyer tapasztalást létezésében. A következmény, hogy tudása és ereje a legapróbb létezőben is benne van és kinyerhető. Ennek felismerése és használata, bizony magas spirituális látásmódot igényel. Az önvizsgálat ezért elengedhetetlen.
Minden anyagi részecskének és energiaformának megvan a maga tökéletes helye és mozgása a nagy egészben. Nincs felesleges építőköve az Univerzumnak. Ezeknek, az építőköveknek az egyike a gondolat és ez Te vagy.
Minden mindennel összefügg, és ez a dolgok rendje!
A különállóság érzése az, ami elszakít a bennünket ettől a kapcsolattól, hiszen az anyag csak is formákba öntve létezhet, és ez a létezés hat önmagára. Valójában mi is a formák végtelen megnyilvánulása? Az Isteni Képzelet Teremtő Ereje. Isten ránk ruházta ezt az erőt önzetlenül, hogy éljünk vele és használjuk. Használja is tudatlanul és vissza is él vele az emberiség - lásd az önpusztító tevékenységét és következményeit -. Ezért van szükség arra, hogy a tudatos látásunkat fejlesszük, és ne engedjünk teret a bennünk lévő negatívumnak. Ilyen egyszerű, de idő kell ahhoz, hogy foganatja legyen az erőnknek! Nem csak az a lényeg mit képzelsz el, hanem az is milyen „minőségben”.
(Forrás: tisztanlatastitkok.com)