2014. augusztus 24., vasárnap

A gondolat - tényező a megvalósításban
Minden, amit az ember megvalósít, és minden, aminek
a megvalósításában csődöt mond, saját gondolatainak közvetlen
eredménye. Egy igazságosan elrendelt világegyetemben, ahol az
egyensúly elvesztése teljes megsemmisüléshez vezet, az egyén
felelősségének teljesnek kell lennie.
Egy ember gyengesége és
erőssége, tisztasága és tisztátlansága, mind annak, és nem más
embernek a sajátjai. Ő maga idézte elő azokat, és nem más ember; és
azokat csakis ő változtathatja meg, más soha. A körülményei szintén
az ő sajátjai, és nem más emberéi. Szenvedései és boldogsága saját
belsőjéből fejlődtek ki. Ahogyan gondolkodik, olyan ő; ahogyan
folytatja a gondolkodást, épp olyan marad.

Egy erős ember nem segíthet egy gyengén, csak, ha a gyenge is
szeretné, hogy segítsenek neki. És még ebben az esetben is, a gyenge
embernek kell önmagát erőssé tennie. Saját erejéből kell
kifejlesztenie azt az erőt, amit másokban csodál. Senki más, csak ő
maga változtathat az életén.

Szokás, hogy az emberek azt gondolják és mondják; „Sok ember azért
rabszolga, mert van egy rabszolgatartó, utáljuk hát a rabszolgatartót!”
De van egy kicsi, de egyre növekvő tendencia, amely megfordítja ezt a
megítélést, és azt mondja, „Egyetlen ember a rabszolgatartó, mert
sokan rabszolgák; vessük hát meg a rabszolgákat! ”

Az igazság az, hogy az elnyomó és a rabszolgák együttműködő
partnerek a tudatlanságban, s míg látszólagosan egymást,
valóságosan önmagukat kínozzák. A tökéletes tudás meglátja a
törvény működését az elnyomott gyengeségében, és meglátja az
elnyomó rossz célra használt erejét. A tökéletes szeretet, látva azt a
szenvedést, melyet mindkét állapot maga után vonz, egyiket sem ítéli
el; a tökéletes részvét mindkettőt, elnyomót és elnyomottat is átöleli.
Az, aki legyőzte a gyengeséget, és ellökte magától az önző
gondolatokat, sem az elnyomók, sem az elnyomottak közé nem
tartozik. Ő szabad ember.

Az ember, csak gondolatai felemelésével növekedhet, győzhet, és
érhet el célokat. Csak gyenge, szánalmas és nyomorult maradhat, ha
visszautasítja gondolatainak felemelését.

Mielőtt az ember bármit is elérne, még ha csak az anyagias dolgokról
beszélünk is, fel kell, hogy emelje gondolatait a rabszolgákra jellemző
és állati vágyak fölé. A siker érdekében lehet, hogy nem szükségszerű
feladnia minden állatiasságát és önzőségét, de annak legalább egy
részét fel kell áldoznia. Egy ember, akinek az első gondolata egy
állatias vágy, nem tud sem tisztán gondolkodni, sem módszeresen
tervezni. Nem tudja megtalálni és fejleszteni rejtett forrásait,
és minden vállalkozásában el fog bukni. Mivel nem kezdi el derekasan
kontrollálni gondolatait, nincs olyan pozícióban, hogy bármilyen
ügyet kézbe vegyen, és komoly felelősséget vállaljon fel. Nem
alkalmas arra, hogy önálló döntést hozzon és hogy önmagában
megállja a helyét. De határait, csak gondolatai és választásai szabják
meg.

Nem lehet sem előrehaladás, sem megvalósulás áldozat nélkül. Egy
ember világi sikere akkora lesz, mint amekkora mértékben feláldozza
zavarodott állati gondolatait, és irányítja gondolatait terveinek
megvalósulására, illetve szándékának és önbizalmának erősítésére.
Minél magasabbra emeli gondolatait, annál nagyobb lesz a sikere,
annál áldottabb és kitartóbb lesz céljainak elérésében.

Az univerzum nem szívleli a kapzsit, a becstelent, az erkölcstelent,
bár néha a puszta felszínen úgy tűnhet, hogy igen. Segíti az őszintét, a
nagylelkűt, az erkölcsöst. Minden idők legnagyobb tanítói különböző
módokon jelentették már ki ezt, és hogy ezt bebizonyíthassa és
tudatosíthassa az ember, nem kell mást tennie, minthogy kitartóan
egyre erkölcsösebbé tennie magát gondolatainak felemelésével.
Intellektuális eredmények a gondolatok bölcsességre vagy a
természet szépségére és igazságosságára való koncentrálásából
lesznek. Ilyen eredmények lehetnek kapcsolatban a hiúsággal és az
ambícióval,de nem ezen jellemvonásokból következnek. Természetes
eredményei a hosszú távú és lelkes erőfeszítésnek és a tiszta és
önzetlen gondolatoknak.

A spirituális eredmények, szent törekvések beteljesülései. Az, aki
állandóan nemes és szárnyaló gondolatok elképzelésében él, aki
tisztaságban és önzetlenségben lakozik, olyan biztosan fog bölccsé és
nemessé válni és befolyással bíró és áldott pozícióba emelkedni, mint
ahogy a nap eléri az ég tetejét, és a hold a holdtöltét.

Bármilyen előrehaladás az erőfeszítés koronája, a gondolat diadémja.
Az önuralom, eltökéltség, tisztaság, becsületesség és jól irányított
gondolatok segítségével az ember felemelkedik.

Az ember magas sikereket érhet el a világban, a szellemi
birodalomban, magasztos hozzáállásának megfelelően, és újra
gyengeségbe és nyomorba ereszkedik le, megengedvén, az arrogáns,
önző, és romlott gondolatoknak, hogy őt birtokba vegyék.
A jó gondolatok általi győzelmeket, csak körültekintéssel tarthatjuk
fenn. Amikor a siker biztosra vehető, sokan utat engednek, és hamar
visszaesnek a kudarcokba.

Minden, az üzleti, értelmi, vagy szellemi világban elért eredmény,
meghatározottan irányított gondolatok eredményei. Ugyanazon
törvény által irányítottak, és ugyanaz a módszerük. Az egyetlen
különbség abban van, hogy mi a megszerzendő tárgy. Aki keveset
akar elérni, kevés áldozatra lesz szüksége; aki sokat akar elérni,
annak sokat kell áldoznia. Aki nagy dolgokat akar valóra váltani, nagy
áldozatot kell hoznia.
(James Allen)